ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       17 сакавiка 1993 г. № 89

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЧАСОВАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ IНТЭРНАЦЕ
 НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства образования от 2
         декабря 2005 г.  №  106  _

        [Изменения и дополнения:
            Приказ Министерства образования от 5  января 1998 г. N 2
         (зарегистрирован   в  Национальном  реестре  -  N 8/2370 от
         23.12.1999 г.) <W69902370>].

     У мэтах  упарадкавання  патрабаванняў,  якiя  прад'яўляюцца  да
ўтрымання i карыстання iнтэрнатамi навучальных устаноў, загадваю:
     1. Зацвердзiць  Часовае  палажэнне  аб  iнтэрнаце   навучальнай
установы.
     2. Кiраўнiкам навучальных устаноў прыняць Часовае палажэнне  аб
iнтэрнаце  навучальнай  установы  для кiраўнiцтва i выкарыстання пры
распрацоўцы ўласнага палажэння аб iнтэрнаце.
     3. Адмянiць  загад  Мiнiстра  народнай адукацыi ад 17 красавiка
1990 г.  №  107  у  частцы  зацвярджэння  Прыкладнага  палажэння  аб
iнтэрнаце  вышэйшай  навучальнай установы i Прыкладнага палажэння аб
iнтэрнаце сярэдняй спецыяльнай  i  прафесiйна-тэхнiчнай  навучальных
устаноў.

Мiнiстр                                                 В.А.ГАЙСЁНАК

                                               ЗАЦВЕРДЖАНА
                                               Загад
                                               Мiнiстэрства адукацыi
                                               Рэспублiкi Беларусь
                                               17.03.1993 № 89

                         ЧАСОВАЕ ПАЛАЖЭННЕ
                 аб iнтэрнаце навучальнай установы

                       1. Агульныя палажэннi

     1. Гэта   Палажэнне  рэгламентуе  парадак  утрымання  iнтэрната
навучальнай установы, карыстання iм i атрымання ў iм жылой плошчы.
     2. Пад   iнтэрнат   адводзiцца   спецыяльна   пабудаванае   або
пераабсталяванае для гэтай мэты  жылое  памяшканне,  якое  адпавядае
будаўнiчым нормам i правiлам, санiтарным патрабаванням па ўстройству
i  ўтрыманню  iнтэрнатаў  навучальных  устаноў  i  ў  якiм  створаны
належныя  ўмовы  для  пражывання,  самастойных заняткаў,  адпачынку,
правядзення культурна-масавай i фiзкультурна-аздараўленчай работы.
     Iнтэрнат можа  быць арганiзаваны таксама ў арэндаваным часткова
або поўнасцю памяшканнi.
     3. Iнтэрнат  знаходзiцца ў распараджэннi навучальнай установы i
прызначаецца  для  пражывання  студэнтаў,  навучэнцаў,   аспiрантаў,
абiтурыентаў,   слухачоў   падрыхтоўчых  аддзяленняў,  iнстытутаў  i
факультэтаў  павышэння  квалiфiкацыi  ў  перыяд  навучання  ў  гэтай
навучальнай установе.
     Замежныя грамадзяне,  якiя прыбылi  ў  Рэспублiку  Беларусь  на
вучобу,  размяшчаюцца  ў iнтэрнаце на агульных падставах або ўмовах,
прадугледжаных дагаворам.
     Выдзяленне жылой  плошчы  ў iнтэрнаце супрацоўнiкам навучальнай
установы або iншых арганiзацый i  ўстаноў,  якiя  ў  адпаведнасцi  з
дзеючым  заканадаўствам  прызнаны  тымi,  хто мае права на атрыманне
жылой плошчы або  паляпшэнне  жыллёвых  умоў,  адбываецца  толькi  ў
выключным   выпадку   пры   поўнай  забяспечанасцi  iнтэрнатам  усiх
студэнтаў або навучэнцаў,  якiя маюць  у  iм  патрэбу.  На  названыя
катэгорыi  жыльцоў  распаўсюджваецца дзеянне Палажэння аб iнтэрнаце,
правiлаў унутранага распарадку ў iнтэрнаце навучальнай установы.
     4. Састаў i плошча памяшканняў жыллёвага i бытавога празначэння
для  заняткаў i адпачынку вызначаюцца дзеючымi санiтарнымi правiламi
па ўтройству i ўтрыманню iнтэрнатаў i залежаць ад колькасцi месцаў у
iнтэрнаце.
     У кожным iнтэрнаце прадугледжваюцца жылыя i бытавыя памяшканнi:
для адпачынку  i  заняткаў  па  iнтарэсах,  прадпрыемстваў  бытавога
абслугоўвання,  камеры  хавання,  медыцынскага iзалятара,  сталовай,
буфета.
     Памяшканнi для     прадпрыемстваў    грамадскага    харчавання,
здраўпункта ў iнтэрнаце выдзяляюцца  бясплатна  з  забеспячэннем  iх
ацяпленнем,   асвятленнем,   вадой;   для   прадпрыемстваў  бытавога
абслугоўвання - на ўмовах,  прадугледжаных  дзеючым  заканадаўствам.
Рашэнне  аб  выдзяленнi  памяшканняў  для  адзначаных  мэт прымаецца
адмiнiстрацыяй  навучальнай  установы  па   ўзгадненню   з   органам
самакiравання  ў  iнтэрнаце  i  прафсаюзным  камiтэтам студэнтаў або
навучэнцаў i камiтэтам БПСМ.
         ___________________________________________________________
         Абзац третий пункта 4  - с изменениями, внесенными приказом
         Министерства  образования   от  5  января   1998  г.  N   2
         (зарегистрирован   в  Национальном  реестре  -  N 8/2370 от
         23.12.1999 г.)

            Памяшканнi  для  прадпрыемстваў  грамадскага харчавання,
         здраўпункта    ў   iнтэрнаце    выдзяляюцца   бясплатна   з
         забеспячэннем   iх  ацяпленнем,   асвятленнем,  вадой;  для
         прадпрыемстваў   бытавога   абслугоўвання   -   на  ўмовах,
         прадугледжаных    дзеючым   заканадаўствам.    Рашэнне   аб
         выдзяленнi   памяшканняў  для   адзначаных  мэт   прымаецца
         адмiнiстрацыяй навучальнай установы па ўзгадненню з органам
         самакiравання ў iнтэрнаце i прафсаюзным камiтэтам студэнтаў
         або навучэнцаў.
         ___________________________________________________________

     5. Жылыя, службовыя i iншыя памяшканнi iнтэрната абсталёўваюцца
мэбляй i iнвентаром  у  адпаведнасцi  з  дзеючымi  тыпавымi  нормамi
абсталявання iнтэрнатаў,  зацверджанымi зацiкаўленымi мiнiстэрствамi
i ведамствамi.
     6. Расходы   на  ўтрыманне  iнтэрната  складаюцца  са  сродкаў,
прадугледжаных  бюджэтам,  платы  за  пражыванне  i  за  падрыхтоўку
спецыялiстаў па дагаворах, пэўных сум, якiя выдзяляюцца фундатарамi.
     7. Iнтэрнаты навучальных устаноў могуць быць двух вiдаў:
     прызначаныя для пражывання адзiнокiх  студэнтаў,  навучэнцаў  i
iншых  жыльцоў  (жылымi  памяшканнямi  сумесна  карыстаюцца некалькi
асоб, якiя не знаходзяцца ў сямейных адносiнах);
     прызначаныя для пражывання сем'яў студэнтаў i навучэнцаў (жылыя
памяшканнi,   якiя   складаюцца   з  аднаго  або  некалькiх  пакояў,
знаходзяцца ў адасобленым карыстаннi);
     у iнтэрнатах,   якiя   прызначаны   для   адзiнокiх  студэнтаў,
навучэнцаў  i  iншых  жыльцоў,  пры   неабходнасцi   i   з   дазволу
адмiнiстрацыi  навучальнай установы выдзяляюцца жылыя памяшканнi для
пражывання сем'яў.  Гэтыя памяшканнi павiнны размяшчацца на  асобных
паверхах, секцыях (блоках).
     8. Пры прыняццi iнтэрната ў  эксплуатацыю  дзяржаўная  прыёмная
камiсiя правярае, у прыватнасцi, адпаведнасць пабудаванага iнтэрната
санiтарным  правiлам  па  ўстройству,   абсталяванню   i   ўтрыманню
iнтэрнатаў, а таксама патрабаванням гэтага Палажэння.
     9. Агульнае   кiраўнiцтва   работай  iнтэрната  ўскладаецца  на
рэктара або дырэктара навучальнай установы,  якi нясе адказнасць  за
ўмацаванне i развiццё матэрыяльнай базы, стан жыллёва-бытавых умоў i
выхаваўчай  работы  са  студэнтамi  або  навучэнцамi,   рацыянальнае
выкарыстанне  i  эксплуатацыю  плошчаў  у  адпаведнасцi  з  дзеючымi
нормамi i правiламi.
     Рэктар або  дырэктар   навучальнай   установы   можа   ўскласцi
адказнасць  за  арганiзацыю работы па канкрэтных напрамках дзейнасцi
iнтэрната i яе стан на прарэктара або намеснiка дырэктара.
     10. Адмiнiстрацыя   навучальнай   установы  мае  права  прымаць
студэнтаў,  навучэнцаў i iншых жыльцоў на работу  па  абслугоўванню,
рамонту   i   эксплуатацыi   iнтэрната,   прыбiранню,  дзяжурству  ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
     11. З улiкам канкрэтных  умоў i асаблiвасцей кожнай навучальнай
установы   ў   адпаведнасцi   з    гэтым   Палажэннем,   з   удзелам
прафесарска-выкладчыцкiх   i  педагагiчных   калектываў,  студэнтаў,
навучэнцаў  i iншых  жыльцоў, органаў  самакiравання распрацоўваецца
палажэнне  аб   iнтэрнаце  канкрэтнай  навучальнай   установы,  якое
зацвярджаецца  рэктарам  або   дырэктарам  навучальнай  установы  па
ўзгадненню  з  прафсаюзным  камiтэтам  студэнтаў  або  навучэнцаў  i
камiтэтам БПСМ.
         ___________________________________________________________
         Пункт 11 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            11.  З  улiкам  канкрэтных  умоў  i  асаблiвасцей кожнай
         навучальнай установы  ў адпаведнасцi з  гэтым Палажэннем, з
         удзелам прафесарска-выкладчыцкiх i педагагiчных калектываў,
         студэнтаў,    навучэнцаў   i    iншых   жыльцоў,    органаў
         самакiравання   распрацоўваецца   палажэнне   аб  iнтэрнаце
         канкрэтнай   навучальнай   установы,   якое   зацвярджаецца
         рэктарам або дырэктарам  навучальнай установы па ўзгадненню
         з прафсаюзным камiтэтам студэнтаў або навучэнцаў.
         ___________________________________________________________

     12. Асноўныя  патрабаваннi  Палажэння  аб   iнтэрнаце   павiнны
адпавядаць артыкулам дзеючага Жыллёвага кодэкса Рэспублiкi Беларусь,
iншым заканадаўчым i нарматыўным дакументам i быць  накiраванымi  на
стварэнне бяспечных i спрыяльных умоў, рацыянальнага распарадку дня,
якi адпавядае ўзросту студэнтаў i навучэнцаў, гуманных узаемаадносiн
i  здаровага  мiкраасяроддзя,  захаванне  жыцця i здароў'я жыльцоў у
iнтэрнаце.

     13. Унутраны  распарадак у iнтэрнаце устанаўлiваецца правiламi,
якiя зацверджаны адмiнiстрацыяй навучальнай установы па ўзгадненню з
прафсаюзным камiтэтам студэнтаў або навучэнцаў i камiтэтам БПСМ.
     Тыпавыя правiлы ўнутранага распарадку у iнтэрнатах  навучальных
устаноў  зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь па
ўзгадненнi з Рэспублiканскiм камiтэтам прафсаюза работнiкаў адукацыi
i навукi Беларусi.
         ___________________________________________________________
         Абзац первый пункта 13 - с изменениями, внесенными приказом
         Министерства  образования   от  5  января   1998  г.  N   2
         (зарегистрирован   в  Национальном  реестре  -  N 8/2370 от
         23.12.1999 г.)

            13.  Унутраны  распарадак  у  iнтэрнаце  устанаўлiваецца
         правiламi,  якiя   зацверджаны  адмiнiстрацыяй  навучальнай
         установы  па ўзгадненню  з прафсаюзным  камiтэтам студэнтаў
         або  навучэнцаў.  Тыпавыя  правiлы  ўнутранага распарадку у
         iнтэрнатах навучальных  устаноў зацвярджаюцца Мiнiстэрствам
         адукацыi    Рэспублiкi    Беларусь    па    ўзгадненнi    з
         Рэспублiканскiм  камiтэтам прафсаюза  работнiкаў адукацыi i
         навукi Беларусi.
         ___________________________________________________________


          II. Парадак выдзялення жылой плошчы ў iнтэрнаце

     14. Усе    iншагароднiя    студэнты,    навучэнцы,   аспiранты,
абiтурыенты,  слухачы   падрыхтоўчых   аддзяленняў,   iнстытутаў   i
факультэтаў павышэння квалiфiкацыi прызнаюцца тымi,  хто мае патрэбу
ў жылой плошчы ў iнтэрнаце.
     У выключным  выпадку  жылая  плошча ў iнтэрнаце можа выдзяляцца
студэнтам,  навучэнцам,  слухачам  падрыхтоўчых  аддзяленняў,   якiя
пражываюць у даным населеным пункце.
     15. Жылая плошча ў iнтэрнаце навучальнай  установы  выдзяляецца
студэнтам,    навучэнцам,    аспiрантам,    абiтурыентам,   слухачам
падрыхтоўчых  аддзяленняў,  iнстытутаў   i   факультэтаў   павышэння
квалiфiкацыi ў перыяд навучання ў канкрэтнай навучальнай установе на
тэрмiн, узгоднены з адмiнiстрацыяй навучальнай установы.
     Жылая плошча  ў  iнтэрнаце  навучальнай  установы выдзяляецца ў
адпаведнасцi з дзеючымi санiтарнымi нормамi,  а колькасць жыльцоў  у
адным пакоi адпавядае праекту iнтэрната.
     16.  Размеркаванне  месцаў   у  iнтэрнаце  памiж  факультэтамi,
аддзяленнямi   i   курсамi    праводзiцца   па   сумеснаму   рашэнню
адмiнiстрацыi,прафсаюзнага   камiтэта   студэнтаў   або   навучэнцаў
камiтэта БПСМ i аб'яўляецца  загадам кiраўнiка навучальнай установы.
         ___________________________________________________________
         Пункт 16 - с изменениями,  внесенными приказом Министерства
         образования  от  5  января  1998 г.  N 2 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            16. Размеркаванне месцаў у iнтэрнаце памiж факультэтамi,
         аддзяленнямi  i  курсамi  праводзiцца  па сумеснаму рашэнню
         адмiнiстрацыi    прафсаюзнага   камiтэта    студэнтаў   або
         навучэнцаў  i  аб'яўляецца  загадам  кiраўнiка  навучальнай
         установы.
         ___________________________________________________________

     17. Жылая плошча ў iнтэрнаце выдзяляецца студэнтам, навучэнцам,
iншым,  якiя  маюць  у  ёй  патрэбу,  зыходзячы  з  iх матэрыяльнага
становiшча, а таксама чарговасцi на атрыманне жылля.
     18. Улiк  студэнтаў,  навучэнцаў i iншых,  якiя маюць патрэбу ў
iнтэрнаце,  праводзiцца  на  падставе  заяў,   пададзеных   на   iмя
адмiнiстрацыi навучальнай установы.
     Да заявы  па  патрабаванню  адмiнiстрацыi  навучальнай установы
прыкладваюцца даведкi аб складзе сям'i,  заработнай  плаце  бацькоў,
праве  на  першачарговае  цi нечарговае атрыманне жылога памяшкання,
iншыя дакументы,  якiя неабходны для прыняцця рашэння аб  выдзяленнi
месца ў iнтэрнаце.
     Заява студэнта,   навучэнца  або  iншага,  якi  мае  патрэбу  ў
iнтэрнаце, рэгiструецца ў адпаведнай кнiзе.
     19. На падставе заяў фармiруецца спiс студэнтаў,  навучэнцаў  i
iншых,  якiя  маюць  патрэбу ў iнтэрнаце,  куды ўключаюцца ўсе,  хто
падаў заяву.  Пры гэтым улiчваецца дата падачы заяў.  Калi  некалькi
чалавек  звярнулiся  з  заявай  у  адзiн дзень,  то яны ўключаюцца ў
спiсак у алфавiтным парадку.
     20. Улiк студэнтаў,  навучэнцаў i iншых,  якiя маюць патрэбу  ў
iнтэрнаце,   ажыццяўляецца   прафсаюзным   камiтэтам  студэнтаў  або
навучэнцаў навучальнай установы або факультэта (аддзялення).
     21.  Рашэнне   аб  выдзяленнi  жылой   плошчы  ў  iнтэрнаце   i
працягласцi  тэрмiну пражывання  прымаецца сумесна  адмiнiстрацыяй i
прафсаюзным  камiтэтам студэнтаў  або навучэнцаў,  камiтэтам БПСМ  i
зацвярджаецца загадам па навучальнай установе.
         ___________________________________________________________
         Пункт 21 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            21.  Рашэнне аб  выдзяленнi жылой  плошчы ў  iнтэрнаце i
         працягласцi    тэрмiну    пражывання    прымаецца   сумесна
         адмiнiстрацыяй   i  прафсаюзным   камiтэтам  студэнтаў  або
         навучэнцаў i зацвярджаецца загадам па навучальнай установе.
         ___________________________________________________________

     22. У першую чаргу жылая плошча ў iнтэрнаце выдзяляецца:
     22.1. студэнтам,  навучэнцам  i  iншым,  хто  мае   патрэбу   ў
iнтэрнаце,  якiя  ў  адпаведнасцi  з  Жыллёвым  кодэксам  Рэспублiкi
Беларусь   карыстаюцца   правам   першачарговага   атрымання   жылых
памяшканняў;
     студэнтам, навучэнцам i  слухачам  падрыхтоўчых  аддзяленняў  з
лiку  дзяцей-сiрот  i  дзяцей,  бацькi  якiя  пазбаўлены бацькоўскiх
правоў;
     22.2. выхаванцам дзiцячых дамоў i школ-iнтэрнатаў;
     22.3. iнвалiдам з дзяцiнства.
     23. Без чаргi жылая плошча ў iнтэрнаце выдзяляецца:
     23.1. студэнтам,  навучэнцам  i  iншым,  якiя  ў адпаведнасцi з
Жыллёвым кодэксам  Рэспублiкi  Беларусь  i  Законам  "Аб  сацыяльнай
абароне грамадзян,  пацярпеўшых ад катастрофы на ЧАЭС",  карыстаюцца
правам нечарговага атрымання жылых памяшканняў;
     23.2. студэнтам i навучэнцам,  якiя выбылi з iнтэрната ў сувязi
з прызывам на абавязковую тэрмiновую  вайсковую  службу  у  выпадку,
калi яны пасля звальнення вярнулiся ў навучальную ўстанову.
     24. Па сумеснаму рашэнню адмiнiстрацыi, калектыву студэнтаў або
навучэнцаў,  органаў самакiравання,  прафсаюзнага камiтэта студэнтаў
або  навучэнцаў  i  камiтэта  БПСМ  могуць  быць  устаноўлены  iншыя
катэгорыi  студэнтаў  i  навучэнцаў,  якiя  будуць карыстацца правам
першачарговага i нечарговага атрымання жылой плошчы ў iнтэрнаце.
         ___________________________________________________________
         Пункт 24 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            24.   Па  сумеснаму   рашэнню  адмiнiстрацыi,  калектыву
         студэнтаў   або   навучэнцаў,   органаў   самакiравання   i
         прафсаюзнага камiтэта студэнтаў  або навучэнцаў могуць быць
         устаноўлены  iншыя катэгорыi  студэнтаў i  навучэнцаў, якiя
         будуць  карыстацца  правам   першачарговага  i  нечарговага
         атрымання жылой плошчы ў iнтэрнаце.
         ___________________________________________________________

     25. Выдзяленне  жылой  плошчы  ў  iнтэрнаце   дапускаецца   пры
адсутнасцi  ў  студэнтаў,  навучэнцаў  i  iншых,  хто  мае патрэбу ў
iнтэрнаце, медыцынскiх супрацьпаказанняў.
     26. На  падставе  загада аб выдзяленнi жылой плошчы ў iнтэрнаце
адмiнiстрацыя навучальнай установы  выдае  студэнтам,  навучэнцам  i
iншым жыльцам пропуск устаноўленнага ўзору, у якiм указваецца тэрмiн
пражывання,  нумары  iнтэрната  i   пакоя,   заключае   дагавор   аб
захаванасцi ўласнасцi iнтэрната.
     27. Улiк i выдзяленне жылой  плошчы  ў  iнтэрнаце  iншагароднiм
сямейным студэнтам, навучэнцам i iншым, хто мае патрэбу ў iнтэрнаце,
ажыццяўляюцца па  асобных  спiсках  з  улiкам  патрабаванняў  гэтага
Палажэння.
     28. Адмiнiстрацыя   навучальнай   установы  пры  размяшчэннi  ў
iнтэрнаце сямейных студэнтаў,  навучэнцаў i  iншых  жыльцоў  павiнна
стварыць дадатковыя бытавыя ўмовы: выдзялiць абсталяваныя памяшканнi
для  кухнi,  пральнi,  сушкi   бялiзны,   калясачнай;   садзейнiчаць
забеспячэнню дзяцей студэнтаў,  навучэнцаў i iншых жыльцоў месцамi ў
дашкольных установах.
     29. Жылая плошча ў iнтэрнаце выдзяляецца тым сем'ям, у якiх муж
i жонка з'яўляюцца iншагароднiмi студэнтамi.  Пры адлiчэннi аднаго з
iх  з  навучальнай  установы  (пасля  яе  заканчэння  або  па  iншых
прычынах)   пытанне  аб   захаваннi  пакоя   за  мужам   або  жонкай
разглядаецца адмiнiстрацыяй навучальнай установы з улiкам меркавання
прафсаюзнага камiтэта студэнтаў або навучэнцаў i камiтэта БПСМ     ў
двухтыднёвы   тэрмiн.
     Калi  сям'я  складаецца  са  студэнтаў  або  навучэнцаў  розных
навучальных  устаноў,  то  выдзяленне  асобнага  пакоя  ў  iнтэрнаце
ажыццяўляецца па дамоўленасцi памiж адмiнiстрацыяй гэтых навучальных
устаноў.
         ___________________________________________________________
         Пункт 29 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            29. Жылая  плошча ў iнтэрнаце выдзяляецца  тым сем'ям, у
         якiх муж  i жонка з'яўляюцца  iншагароднiмi студэнтамi. Пры
         адлiчэннi  аднаго з  iх  з  навучальнай установы  (пасля яе
         заканчэння  або  па  iншых  прычынах)  пытанне аб захаваннi
         пакоя  за  мужам  або  жонкай  разглядаецца  адмiнiстрацыяй
         навучальнай  установы  з   улiкам  меркавання  прафсаюзнага
         камiтэта  студэнтаў  або  навучэнцаў  у двухтыднёвы тэрмiн.
            Калi сям'я складаецца са студэнтаў або навучэнцаў розных
         навучальных  устаноў,   то  выдзяленне  асобнага   пакоя  ў
         iнтэрнаце     ажыццяўляецца    па     дамоўленасцi    памiж
         адмiнiстрацыяй гэтых навучальных устаноў.
         ___________________________________________________________

                     III. Карыстанне iнтэрнатам

     30. Усяленне  студэнтаў,  навучэнцаў   i   iншых   у   iнтэрнат
навучальнай  установы ажыццяўляецца загадчыкам iнтэрната на падставе
загада навучальнай установы,  даных пашпарта,  медыцынскай  даведкi,
дагавора аб захаванасцi маёмасцi.
     Таму, хто ўсяляецца ў iнтэрнат,  выдаюць пропуск i пад распiску
неабходны iнвентар i пасцельныя рэчы.
     Жыльцы iнтэрнатаў   павiнны   быць   азнаёмлены   з   правiламi
ўнутраннага распарадку.
     31. Улiк  жыльцоў  у  iнтэрнаце,  афармленне прапiскi i выпiскi
ажыццяўляюцца  пашпартыстам   або   iншым,   спецыяльна   назначаным
адмiнiстрацыяй навучальнай установы работнiкам.
     32.  Пры  адлiчэннi  студэнта,   навучэнца  або  iншага  жыльца
iнтэрната з навучальнай установы, у тым лiку i пасля заканчэння, або
пазбаўлення  месца ў  iнтэрнаце за  сiстэматычнае парушэнне правiлаў
унутранага   распарадку   канкрэтны   тэрмiн   пакiдання   iнтэрната
ўстанаўлiваецца адмiнiстрацыяй па ўзгадненню з прафсаюзным камiтэтам
студэнтаў  або  навучэнцаў  i  камiтэтам   БПСМ  i  з  улiкам  заявы
высяляемага   i    рэальнай   магчымасцi   выезду    на   пастаяннае
месцажыхарства, а таксама здачы  прыведзенага ў парадак жылога пакоя
i iнвентару.
         ___________________________________________________________
         Пункт 32 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            32. Пры адлiчэннi студэнта,  навучэнца або iншага жыльца
         iнтэрната  з  навучальнай  установы,  у  тым  лiку  i пасля
         заканчэння,   або   пазбаўлення   месца   ў   iнтэрнаце  за
         сiстэматычнае  парушэнне   правiлаў  унутранага  распарадку
         канкрэтны   тэрмiн   пакiдання   iнтэрната  ўстанаўлiваецца
         адмiнiстрацыяй   па  ўзгадненню   з  прафсаюзным  камiтэтам
         студэнтаў  або  навучэнцаў  з  улiкам  заявы  высяляемага i
         рэальнай магчымасцi выезду  на пастаяннае месцажыхарства, а
         таксама  здачы  прыведзенага  ў   парадак  жылога  пакоя  i
         iнвентару.
         ___________________________________________________________

     33. Месца ў iнтэрнаце для абiтурыентаў прадстаўляецца на перыяд
здачы  ўступных  экзаменаў  на  падставе спiсаў,  якiя зацвярджаюцца
адмiнiстрацыяй навучальнай установы.
     Абiтурыенты, якiя    атрымалi    нездавальняючыя   адзнакi   на
экзаменах,  тыя  з  iх,  хто  падаў  апеляцыю,  вызваляюць  месца  ў
iнтэрнаце  на  працягу  аднаго-трох  дзён  з  дня аб'яўлення вынiкаў
экзаменаў або пасля разгляду апеляцыi.

     34. Парадак карыстання  iнтэрнатам  студэнтамi,  навучэнцамi  i
iншымi   ў  час  канiкулаў  вызначаецца  адмiнiстрацыяй  навучальнай
установы  па  ўзгадненню  з  органам  самакiравання  ў  iнтэрнаце  i
прафсаюзным камiтэтам студэнтаў або навучэнцаў i камiтэтам БПСМ.
         ___________________________________________________________
         Пункт 34 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            34.    Парадак    карыстання    iнтэрнатам   студэнтамi,
         навучэнцамi   i   iншымi   ў   час   канiкулаў  вызначаецца
         адмiнiстрацыяй навучальнай установы па ўзгадненню з органам
         самакiравання ў iнтэрнаце i прафсаюзным камiтэтам студэнтаў
         або навучэнцаў.
         ___________________________________________________________

     35. Жыльцы iнтэрната маюць права:
     35.1. карыстацца  жылой  плошчай,  памяшканнямi   вучэбнага   i
культурна-бытавога прызначэння,  абсталяваннем, iнвентаром iнтэрната
i камунальна-бытавымi паслугамi;
     35.2. выбiраць   органы   самакiравання   ў  iнтэрнаце  i  быць
выбранымi ў iх састаў;
     35.3. прымаць   ўдзел   у   мерапрыемствах   па   ўдасканаленнi
жыллёва-бытавых умоў, арганiзацыi выхаваўчай работы i вольнага часу,
абсталяваннi   i   афармленнi   жылых  пакояў  i  iншых  памяшканняў
iнтэрната;
     35.4. удзельнiчаць  у  абмеркаваннi  i  рашэннi  ўсiх  пытанняў
жыццядзейнасцi iнтэрната;
     35.5. уносiць  органам   самакiравання   навучэнскай   моладзi,
грамадскiм   арганiзацыям   i   адмiнiстрацыi  навучальнай  установы
прапановы аб паляпшэннi работы iнтэрната,  арганiзацыi вольнага часу
жыльцоў,  развiццi  i  умацаваннi  матэрыяльнай  базы i дабiвацца iх
рэалiзацыi;
     35.6. патрабаваць  своечасовай  замены  абсталявання,  мэблi  i
прадметаў  культурна-бытавога прызначэння,  якiя сталi непрыгоднымi,
акрамя выпадкаў, калi абсталяванне i iнвентар пашкоджаны i выведзены
са строю па вiне жыльцоў.
     36. Жыльцы iнтэрната абавязаны:
     36.1. выконваць  правiлы  ўнутранага распарадку,  аховы працы i
тэхнiкi бяспекi  пры  карыстаннi  газавымi,  электрычнымi  i  iншымi
прыборамi,  пажарнай  бяспекi,  эканомна расходаваць электраэнергiю,
газ i ваду;
     36.2. беражлiва адносiцца да ўласнасцi iнтэрната, падтрымлiваць
чысцiню ў жылых памяшканнях i месцах агульнага карыстання;
     36.3. своечасова  ўносiць  плату  за   пражыванне,   карыстанне
пасцельнымi рэчамi i ўсе вiды атрымлiваемых дадатковых паслуг;
     36.4. выкарыстоўваць       жылую       плошчу,       памяшканнi
культурна-бытавога   прызначэння,   абсталяванне   i   iнвентар    у
адпаведнасцi з iх прызначэннем;
     36.5. пакрываць нанесены  матэрыяльны  ўрон  у  адпаведнасцi  з
дзеючым заканадаўствам;
     36.6. студэнты,   навучэнцы   i  iншыя  жыльцы  пры  выбыццi  з
iнтэрната абавязаны здаць маёмасць iнтэрната,  якая  ў  iх  ёсць,  i
прывесцi   ў   належны   парадак  пакой  i  iншыя  памяшканнi,  якiя
знаходзiлiся  ў  iх  карыстаннi.  Высяляемые  з  iнтэрната   павiнны
пакрываць   кошт   нанесенага   матэрыяльнага  ўрону  памяшканням  i
абсталяванню, а таксама кошт нездадзенага iнвентару i iншай маёмасцi
iнтэрната.
     37. Жыльцы iнтэрната  прыцягваюцца  адмiнiстрацыяй  i  органамi
самакiравання  навучэнскай  моладзi  ў пазавучэбны час да работы (на
працягу не  больш  як  4  гадзiны  ў  месяц)  па  самаабслугоўванню,
добраўпарадкаванню    i    азеляненню   тэрыторыi,   уладкаванню   i
абсталяванню памяшканняў для заняткаў гурткоў i  клубаў,  спартыўных
пляцовак,  сiстэматычнаму  прыбiранню  памяшканняў  i замацаванай за
iнтэрнатам тэрыторыi,  да iншых вiдаў  грамадска  карыснай  працы  з
выкананнем правiлаў аховы працы.
     Не дапускаецца  прыцягванне  жыльцоў  да  прыбiрання  санвузлоў
(акрамя санвузлоў у блоках),  памяшканняў для душа,  пральнi i сушкi
бялiзны.
     38. Пражываючым у iнтэрнаце забараняецца:
     38.1. выконваць самавольна  пераабсталяванне  i  перапланiроўку
памяшканняў;
     38.2. самавольна перасяляцца з аднаго жылога пакоя ў другi;
     38.3. распiваць   спiртныя  напiткi,  курыць  у  неўстаноўленых
месцах;
     38.4. карыстацца   электранагравальнымi   прыборамi   ў   жылых
памяшканнях;
     38.5. уключаць   рэпрадуктары,   радыёпрыёмнiкi,   магнiтафоны,
тэлевiзары i  iншую  гукаўзнаўляючую  аппаратуру  з  гучнасцю,  якая
перавышае чутнасць у межах пакоя;
     38.6. пасля  23  гадзiн  уключаць  гукаўзнаўляючую   апаратуру,
парушаць цiшыню;
     38.7. наклейваць на  сцены  жылога  пакоя  i  месцаў  агульнага
карыстання аб'явы, календары, рэпрадукцыi i  т.п.;
     38.8. пакiдаць пабочных асоб на начлег.

         IV. Эксплуатацыя iнтэрната, яго ўтрыманне i рамонт

     39. Эксплуатацыя   iнтэрната    ажыццяўляецца    адмiнiстрацыяй
навучальнай  установы  ў адпаведнасцi з дзеючымi правiламi i нормамi
тэхнiчнай эксплуатацыi жыллёвага фонду.
     40. Кiраўнiкi   навучальных  устаноў,  у  падпарадкаваннi  якiх
знаходзiцца iнтэрнат,  нясуць персанальную адказнасць за  правiльную
эксплуатацыю  i ўтрыманне iнтэрната,  падтрыманне ў iм устаноўленага
парадку,  арганiзацыю быту студэнтаў або навучэнцаў i iншых жыльцоў,
культурна-масавай i спартыўна-аздараўленчай работы.
     41. Непасрэднае    кiраўнiцтва    гаспадарчай    дзейнасцю    i
эксплуатацыяй     iнтэрната,    арганiзацыяй   быту,    падтрыманнем
устаноўленага парадку ажыццяўляе прарэктар або намеснiк дырэктара па
адмiнiстрацыйна-гаспадарчай  рабоце,  якi  нясе  адказнасць  за стан
работы па гэтых напрамках.
     42. Адмiнiстрацыя навучальнай установы абавязана:
     42.1. забяспечваць  утрыманне  iнтэрната   ў   адпаведнасцi   з
дзеючымi  санiтарнымi  правiламi  i  нормамi  тэхнiчнай эксплуатацыi
жыллёвага фонду;
     42.2. забяспечваць своечасовае фiнансаванне ўтрымання iнтэрната
i правядзенне культурна-масавай i фiзкультурна-аздараўленчай  работы
са студэнтамi або навучэнцамi i iншымi жыльцамi;
     42.3. укамплектоўваць   iнтэрнат   мэбляй,   абсталяваннем    i
iнвентаром,  якiя  неабходны  для  пражывання,  заняткаў i адпачынку
студэнтаў або навучэнцаў i iншых жыльцоў у адпаведнасцi  з  дзеючымi
тыпавымi нормамi, зацверджанымi ва ўстаноўленым парадку;
     42.4. своечасова  праводзiць  неабходны  капiтальны  i   бягучы
рамонт  будынку iнтэрната,  яго жылых памяшканняў i месцаў агульнага
карыстання,  мэблi i iнвентару,  iнжынерна-тэхнiчных  камунiкацый  i
абсталявання;
     42.5. забяспечваць  студэнтаў,  навучэнцаў  i   iншых   жыльцоў
неабходным  абсталяваннем  i  iнвентаром  для  правядзення  работ па
абслугоўванню i прыбiранню iнтэрната i прылягаючай тэрыторыi;
     42.6. выдзяляць    у   неабходных   выпадках   памяшканнi   для
размяшчэння сталовай,  буфета i аснашчаць згодна з дзеючымi  нормамi
гандлёва-тэхналагiчным абсталяваннем i мэбляй;
     42.7. укамплектоўваць штаты iнтэрната ва  ўстаноўленым  парадку
абслугоўваючым   персаналам  з  лiку  асоб,  якiя  маюць  адпаведную
квалiфiкацыю,  стаж i вопыт работы,  а таксама з лiку студэнтаў  або
навучэнцаў у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
     Службовыя абавязкi  работнiкаў  iнтэрната   распрацоўваюцца   ў
адпаведнасцi  з  квалiфiкацыйнымi характарыстыкамi,  прадугледжанымi
Адзiным квалiфiкацыйным  даведнiкам  пасад  рабочых  i  служачых,  i
зацвярджаюцца  кiраўнiком навучальнай установы з ведама прафсаюзнага
камiтэта;
     42.8. забяспечваць    магчымасцi    для    азнаямлення   органа
самакiравання i калектыву жыльцоў з правамi i абавязкамi  работнiкаў
iнтэрната,  планамi  развiцця  яго матэрыяльнай базы,  расходаваннем
фiнансавых сродкаў на ўтрыманне;
     42.9. выкарыстоўваць  арэнду,  брыгадны  падрад i iншыя формы ў
арганiзацыi работы па абслугоўванню i рамонту будынка i абсталявання
iнтэрната;
     42.10. супрацоўнiчаць  з  органам  самакiравання  ў  iнтэрнаце,
садзейнiчаць яго фармiраванню i непасрэдна дапамагаць;
     42.11. ажыццяўляць мерапрыемствы па  ўдасканаленню  жыллёвых  i
культурна-бытавых  умоў  у  iнтэрнаце,  своечасова  прымаць  меры па
рэалiзацыi прапаноў студэнтаў або  навучэнцаў  i  iншых  жыльцоў  па
паляпшэнню   дзейнасцi   iнтэрната,   iнфармаваць  iх  аб  прымаемых
рашэннях;
     42.12. праводзiць  работу па эстэтычнаму афармленню памяшканняў
(калiдораў,  холаў,  кухань, бытавых памяшканняў, пакояў адпачынку i
г.д.) i стварэнню ў iх сучасных iнтэр'ераў.
     43. Капiтальны рамонт iнтэрната выконваецца за кошт навучальнай
установы, у распараджэннi якой знаходзiцца iнтэрнат.
     44. Бягучы рамонт iнтэрната,  у якiм жывуць адзiнокiя  студэнты
або  навучэнцы  i  iншыя  жыльцы,  а  таксама  бягучы  рамонт месцаў
агульнага  карыстання  ў  iнтэрнаце,  прызначанага  для   пражывання
сем'яў, выконваецца за кошт навучальнай установы.
     Студэнты, навучэнцы i  iншыя  жыльцы  могуць  выконваць  бягучы
рамонт  жылых  пакояў  уласнымi  сiламi  i за ўласны кошт,  калi яны
ўсяляюцца ў пакой на ўвесь перыяд навучання.
     Бягучы рамонт   памяшканняў,  якiя  знаходзяцца  ў  абасобленым
карыстаннi студэнтаў або навучэнцаў  i  iншых  пражываючых  (пабелка
столi,   абклейванне   сцен   шпалерамi,  афарбоўка  сцен,  падлогi,
радыятараў  ацяплення,  аконных  пераплётаў   з   унутранага   боку,
падаконнiкаў,   дзвярэй,   шафаў   i  антрэсоляў,  устаноўка  шкла),
выконваюцца жыльцамi.
     45. Рамонт  будынка  i памяшканняў iнтэрната,  а таксама мэблi,
абсталявання i iнвентару, якiя былi пашкоджаны жыльцамi, выконваецца
iмi або за iх кошт.
     46. Прыбiранне жылых памяшканняў  у  iнтэрнаце  выконваецца  iх
жыльцамi.
     Прыбiранне вестыбюляў,  лесвiчных   клетак   i   iншых   месцаў
агульнага карыстання выконваецца штатным персаналам iнтэрната.
     47. Штаты  iнтэрната   зацвярджаюцца   кiраўнiком   навучальнай
установы.
     Загадчык   iнтэрната  назначаецца   адмiнiстрацыяй  навучальнай
установы  з  улiкам  меркаванняў  органа  самакiравання  iнтэрната i
прафсаюзнага камiтэта студэнтаў або навучэнцаў i камiтэта БПСМ.
     Загадчык   iнтэрната   працуе   пад   непасрэдным  кiраўнiцтвам
прарэктара  або намеснiка  дырэктара па  адмiнiстрацыйна-гаспадарчай
рабоце  навучальнай установы  i узаемадзейнiчае  з прарэктарам,  якi
адказвае  за  стан  выхаваўчай  работы  ў  iнтэрнаце, або намеснiкам
дырэктара па  навучальна-выхаваўчай рабоце, органам  самакiравання ў
iнтэрнаце,  выхавальнiкамi,  прафсаюзным   камiтэтам  студэнтаў  або
навучэнцаў i камiтэтам БПСМ.
         ___________________________________________________________
         Пункт 47 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 5  января 1998  г. N  2 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2370 от 23.12.1999 г.)

            47. Штаты iнтэрната зацвярджаюцца кiраўнiком навучальнай
         установы.
            Загадчык     iнтэрната     назначаецца    адмiнiстрацыяй
         навучальнай   установы   з    улiкам   меркаванняў   органа
         самакiравання  iнтэрната i  прафсаюзнага камiтэта студэнтаў
         або навучэнцаў.
            Загадчык  iнтэрната працуе  пад непасрэдным кiраўнiцтвам
         прарэктара       або      намеснiка       дырэктара      па
         адмiнiстрацыйна-гаспадарчай  рабоце навучальнай  установы i
         узаемадзейнiчае  з   прарэктарам,  якi  адказвае   за  стан
         выхаваўчай работы ў iнтэрнаце,  або намеснiкам дырэктара па
         навучальна-выхаваўчай   рабоце,  органам   самакiравання  ў
         iнтэрнаце, выхавальнiкамi,  прафсаюзным камiтэтам студэнтаў
         або навучэнцаў.
         ___________________________________________________________

     48. Загадчык iнтэрната абавязан:
     48.1. праводзiць        з        захаваннем        устаноўленых
санiтарна-гiгiенiчных  нормаў  усяленне  ў  iнтэрнат   на   падставе
пропуска,  пашпарта  i дагавора памiж адмiнiстрацыяй i студэнтам або
навучэнцам i iншым жыльцом аб захаванасцi маёмасцi iнтэрната;
     48.2. выдаваць   студэнтам   або  навучэнцам  i  iншым  жыльцам
неабходную мэблю,  абсталяванне i iнвентар у адпаведнасцi з тыпавымi
нормамi,  забяспечваць  замацаванне  яго  за  жыльцамi i кантроль за
захаванасцю;
     48.3. забяспечваць  арганiзаванае  вызваленне жылых памяшканняў
iнтэрната перад ад'ездам студэнтаў або навучэнцаў i iншых жыльцоў на
канiкулы,  вытворчую практыку, пасля заканчэння навучальнай установы
або па iншых прычынах,  прымаць у  жыльцоў  падрыхтаваныя  да  здачы
жылыя пакоi;
     48.4. арганiзоўваць работу па падтрыманню ў iнтэрнаце i на  яго
тэрыторыi чысцiнi i парадку, па выкананню студэнтамi або навучэнцамi
i iншымi жыльцамi правiлаў  унутранага  распарадку,  аховы  працы  i
тэхнiкi бяспекi, па правядзенню санiтарных дзён;
     48.5. забяспечваць эфектыўную работу гаспадарчай службы, сiстэм
электразабеспячэння,   водазабеспячэння,  каналiзацыi,  ацяплення  i
iншага абсталявання,  весцi ў спецыяльных  журналах  улiк  заўваг  i
прапаноў па ўтрыманню iнтэрната, прымаць меры па iх рэалiзацыi;
     48.6. прымаць меры па своечасоваму i якаснаму выкананню рамонту
iнтэрната i падрыхтоўцы яго да новага навучальнага года;
     48.7. вывучаць   патрэбы   i   запыты   жыльцоў,   прадстаўляць
адмiнiстрацыi  навучальнай  установы  прапановы  па  паляпшэнню умоў
пражывання   ў   iнтэрнаце   i   арганiзацыi   культурна-масавай   i
фiзкультурна-аздараўленчай работы;
     48.8. вывучаць  новыя  формы  i   метады   арганiзацыi   работы
iнтэрнатаў    i    выкарыстоўваць   iх   у   практычнай   дзейнасцi,
мэтанакiравана дабiвацца  стварэння  спрыяльных  умоў  для  жыльцоў.
Абапiрацца  ў сваёй дзейнасцi на органы самакiравання,  садзейнiчаць
развiццю самаабслугоўвання ў iнтэрнаце;
     48.9. пры  неабходнасцi  пераводзiць  захварэўшых студэнтаў або
навучэнцаў i iншых  жыльцоў  у  медыцынскi  iзалятар,  арганiзоўваць
абслугоўванне  i своечасовае харчаванне хворых з лiку жыльцоў,  якiя
знаходзяцца ў iзалятары;
     48.10. забяспечваць належны ўлiк i прапiску жыльцоў ў iнтэрнаце
на  тэрмiн,  узгоднены  з  адмiнiстрацыяй  навучальнай  установы,  а
таксама захоўванне пашпартнага рэжыму;
     48.11. забяспечваць захаванасць будынку,  абсталявання, мэблi i
iнвентару iнтэрната, а таксама асабiстай маёмасцi жыльцоў.

      V. Арганiзацыя выхаваўчай работы i вольнага часу жыльцоў
                             iнтэрната

     49. Выхаваўчая работа ў iнтэрнаце з'яўляецца састаўной  часткай
i   лагiчным  працягам  навучальна-выхаваўчага  працэсу  навучальнай
установы.
     50. Выхаваўчую,  культурна-масавую i фiзкультурна-аздараўленчую
работу ў  iнтэрнаце  арганiзуе  адмiнiстрацыя,  орган  самакiравання
навучэнскай  моладзi  ў  адпаведнасцi  з распрацаваным планам работы
навучальнай установы.
     51. Выхаваўчая  работа  ў  iнтэрнаце павiнна быць накiравана на
фармiраванне гарманiчна развiтай,  нацыянальна свядомай i  сацыяльна
актыўнай   асобы,  здаровага  ладу  жыцця  i  забеспячэння  разумнай
занятасцi студэнтаў або навучэнцаў  i  iншых  жыльцоў  у  вольны  ад
вучэбных заняткаў час.
     Формы i  метады  работы  ў  iнтэрнаце  вызначаюцца   з   улiкам
узроставых, маральна-псiхалагiчных асаблiвасцей, iнтарэсаў i запытаў
жыльцоў, фiнансавых i матэрыяльных магчымасцей навучальнай установы.
     У iнтэрнаце    павiнны    стварацца   ўмовы   для   правядзення
разнастайнай выхаваўчай работы i заняткаў па  iнтарэсах  навучэнскай
моладзi.
     52. Непасрэднае кiраўнiцтва арганiзацыяй i адказнасць  за  стан
выхаваўчай  работы  ў  iнтэрнаце ўскладаецца на аднаго з прарэктараў
або намеснiка дырэктара па навучальна-выхаваўчай рабоце  навучальнай
установы.
     53. Для    правядзення    выхаваўчай,    культурна-масавай    i
фiзкультурна-аздараўленчай    работы    з   жыльцамi   ў   iнтэрнаце
адмiнiстрацыя   навучальнай    установы    назначае    выхавальнiка,
культарганiзатара i iнструктара па фiзiчнай культуры.
     Службовыя абавязкi    выхавальнiка,     культарганiзатара     i
iнструктара-метадыста  па фiзiчнай культуры i спорту распрацоўваюцца
на  падставе  квалiфiкацыйных  характарыстык  адпаведных  катэгорый,
зацверджаных  Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь,  i якiя ва
ўстаноўленым  парадку   зацвярджаюцца   адмiнiстрацыяй   навучальнай
установы.
     Выхавальнiк па ўсiх  пытаннях  сваёй  работы  падпарадкоўваецца
прарэктару,  якi адказвае за стан выхаваўчай работы ў iнтэрнаце, або
намеснiку  дырэктара  па  навучальна-выхаваўчай  рабоце  навучальнай
установы.
     У вышэйшых навучальных установах  прарэктар,  якi  адказвае  за
стан выхаваўчай работы ў iнтэрнаце,  можа даручыць кiраўнiку аддзела
па выхаваўчай рабоце,  калi такi створаны,  або  дэкану  факультэта,
студэнты  якога  пражываюць  у  iнтэрнаце,  непасрэднае  кiраўнiцтва
работай выхавальнiка ў iнтэрнаце.

                VI. Органы самакiравання ў iнтэрнаце

     54. На падставе гэтага Палажэння,  тыпавых правiлаў  унутранага
распарадку  жыльцы  сумесна  з  адмiнiстрацыяй  вызначаюць структуру
грамадскага  самакiравання  ў  iнтэрнаце,  яго  функцыi,  парадак  i
асноўныя напрамкi дзейнасцi, узаемаадносiны з адмiнiстрацыяй.
     55. Орган самакiравання прымае ўдзел у  рашэннi  ўсiх  пытанняў
жыццядзейнасцi  iнтэрната:  развiцця i ўмацавання матэрыяльнай базы,
расходавання сродкаў  на  яго  ўтрыманне  i  правядзенне  выхаваўчай
работы,  арганiзацыi  вольнага часу студэнтаў або навучэнцаў i iншых
жыльцоў.
     56. Для   арганiзацыi   i   каардынацыi   работы  ў  iнтэрнаце,
супрацоўнiцтва  з  адмiнiстрацыяй  навучальнай  установы  ствараецца
савет  або  iншы  орган  (рада,  сойм) грамадскага самакiравання,  у
далейшым - савет,  якi  выбiраецца  агульным  сходам  (канферэнцыяй)
жыльцоў.  Савет узначальваецца старшынёй,  якi можа выбiрацца з лiку
членаў  савета  агульным  сходам  жыльцоў  або   на   арганiзацыйным
пасяджэннi савета большасцю галасоў.
     Старшыня савета прадстаўляе iнтарэсы жыльцоў iнтэрната ў савеце
навучальнай установы, педагагiчным савеце, грамадскiх арганiзацыях i
абараняе iх правы.
     57. Адмiнiстрацыя навучальнай установы можа заключаць з саветам
дагавор аб пераводзе iнтэрната на  самакiраванне.  Пры  гэтым  савет
нясе  адказнасць  за  падтрыманне ў iнтэрнаце дысцыплiны,  чысцiнi i
парадку,  захаванасць памяшканняў i мэблi, арганiзацыю вольнага часу
жыльцоў.
     58. Эканомiя расходаў на ўтрыманне iнтэрната, якая ствараецца ў
вынiку  ўвядзення  поўнага  самакiравання,  накiроўваецца па рашэнню
агульнага схода жыльцоў або  савета  на  паляпшэнне  жыллёва-бытавых
умоў,   правядзенне   культурна-масавай   i  спартыўна-аздараўленчай
работы.
     59. Орган   самакiравання   навучэнскай   моладзi  ў  iнтэрнаце
садзейнiчае заключэнню iндывiдуальных i калектыўных дагавораў  памiж
адмiнiстрацыяй  i жыльцамi аб адказнасцi за захаванасць памяшканняў,
абсталявання  i  мэблi  iнтэрната,  арганiзуе  суботнiкi   i   iншыя
працоўныя   акцыi   для  ўтрымання  дадатковых  сродкаў  на  набыццё
абсталявання,  iнвентару i правядзенне  выхаваўчай  работы,  стварае
рамонтныя  i будаўнiчыя атрады для выканання бягучага i капiтальнага
рамонту, арганiзуе вольны час жыльцоў.
     60. Прыкладнае  палажэнне  аб  савеце iнтэрната распрацоўваецца
Мiнiстэрствам  адукацыi  Рэспублiкi   Беларусь   па   ўзгадненню   з
зацiкаўленымi мiнiстэрствамi i ведамствамi.

         VII. Плата за карыстанне жылой плошчай у iнтэрнаце
                       i камунальныя паслугi

     61. Плата  для  жыльцоў  розных  катэгорый  за   пражыванне   ў
iнтэрнаце  навучальнай  установы  ўстанаўлiваецца  Саветам Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь.
     62. За   карыстанне   ў   жылых   пакоях  iнтэрната  асабiстымi
халадзiльнiкамi,  радыёпрыёмнiкамi,  магнiтафонамi,  тэлэвiзарамi  i
iншай  электраспажывецкай  тэхнiкай  дадатковая  плата са студэнтаў,
навучэнцаў i слухачоў падрыхтоўчых аддзяленняў збiраецца па стаўках,
якiя зацверджаны выканкамамi Саветаў народных дэпутатаў.
     63. Плата за карыстанне iнтэрнатам збiраецца за час пражывання.
     У перыяд  вытворчай  практыкi,  звязанай  з выездам студэнтаў i
навучэнцаў у iншую мясцовасць  на  тэрмiн  больш  месяца,  плата  за
карыстанне   iнтэрнатам  не  збiраецца.  У  гэты  час  адмiнiстрацыя
навучальнай установы можа выкарыстоўваць жылую плошчу  для  часовага
пражывання.  Атрыманыя такiм чынам грошы накiроўваюцца на ўмацаванне
матэрыяльнай базы iнтэрната,  гаспадарчае асблугоўванне, арганiзацыю
i правядзенне выхаваўчай работы.

           VIII. Адказнасць жыльцоў за парушэнне правiлаў
                пражывання i карыстання iнтэрнатам,
                патрабаванняў палажэння аб iнтэрнаце

     64. За  парушэнне  правiлаў  унутранага  распарадку  да жыльцоў
могуць  быць  выкарыстаны  наступныя  спагнаннi:  заўвага,   вымова,
строгая   вымова,   пазбаўленне  месца  ў  iнтэрнаце,  выключэнне  з
навучальнай  установы,  калi  меры  грамадскага  ўздзеяння  не  далi
станоўчых вынiкаў.
     65. Спагнаннi на жыльцоў у iнтэрнаце выносяцца ва  ўстаноўленым
парадку  загадам  па навучальнай установе па прадстаўленню загадчыка
iнтэрната або органа самакiравання.

УЗГОДНЕНА                         УЗГОДНЕНА
Намеснiк Мiнiстра юстыцыi         Намеснiк Мiнiстра фiнансаў
Рэспублiкi Беларусь               Рэспублiкi Беларусь
В.В.Падгруша                      А.I.Сверж
07.10.1992 № 04-2-552             30.09.1992 № 06-6/837

УЗГОДНЕНА                         УЗГОДНЕНА
Намеснiк старшынi                 Старшыня Дзяржаўнага камiтэта
Дзяржаўнага камiтэта              Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi Беларусь               па працы i сацыяльнай абароне
па эканомiцы i планаванню         насельнiцтва
Б.А.Макейчынка                    Г.П.Бадзей
05.02.1993 № 35/14-15             04.02.1993 № 04-3-8/223

УЗГОДНЕНА
Намеснiк старшынi Рэспублiканскага
камiтэта  прафсаюза работнiкаў
адукацыi i навукi Беларусi
В.А.Байкова
06.11.1992 № 01-4/92


                               ДЫПЛОМ

                              А № ____

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
____________________________________________________________________
у тым, што __________  у 19__ годзе  паступi ____ у недзяржаўную ВНУ
           (ён, яна)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
i ў 19__ годзе скончы ___ поўны курс _______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
па спецыяльнасцi ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii
ад "____" _______________ 19__ г. пратакол № _______________________
____________________________________________________________________
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________
____________________________________________________________________

                        Старшыня Дзяржаўнай
М.П.                    экзаменацыйнай камiсii              (подпiс)

                        Рэктар                              (подпiс)

                        Сакратар                            (подпiс)

Горад ______________________ "____" _____________________ 19__ года.
Рэгiстрацыйны № ___________

                               ДИПЛОМ

                              А № ____

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
____________________________________________________________________
в том, что __________ в 19__ году поступи __ в негосударственный вуз
           (он, она)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
и в 19__ году окончил ___ полный курс ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
по специальности ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комисии
от "____" ________________ 19__ г. протокол № ______________________
____________________________________________________________________
присвоена квалификация _____________________________________________
____________________________________________________________________

                    Председатель Государственной
М.П.                экзаменационной комисии                (подпись)

                    Ректор                                 (подпись)

                    Секретарь                              (подпись)

Город ______________________ "____" _____________________ 19__ года.
Регистрационный № ___________

                                                             Образец

                               ДЫПЛОМ
                             бакалаўра

                              А № ____

Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii недзяржаўнай ВНУ ________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ад "____" ______________ года, пратакол № __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
якi(якая) скончы __ у _____________ годзе недзяржаўную ВНУ _________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
па спецыяльнасцi ___________________________________________________
____________________________________________________________________
прысуджана акадэмiчная ступень бакалаўра ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                        Старшыня Дзяржаўнай
М.П.                    экзаменацыйнай камiсii              (подпiс)

                        Рэктар                              (подпiс)

                        Сакратар                            (подпiс)

Горад _____________________"____" _______________________ 20 __ года
Рэгiстрацыйны № _____________________

                               ДИПЛОМ
                             бакалавра

                              А № ____

Решением Государственной экзаменационной комиссии негосударственного
вуза _______________________________________________________________
____________________________________________________________________
от "____"____________________________ года, протокол № _____________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
который (которая) окончи __ в ______ году негосударственный вуз ____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
по специальности ___________________________________________________
____________________________________________________________________
присуждена академическая степень бакалавра _________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                    Председатель Государственной
М.П.                экзаменационной комиссии               (подпись)

                    Ректор                                 (подпись)

                    Секретарь                              (подпись)

Город ________________________ "____" ___________________ 20 __ года
Регистрационный № ____________________

                                                             Образец

                               ДЫПЛОМ

                              А № ____

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
____________________________________________________________________
у тым, што ___________  у 19__ годзе ____________ паступi ___ у ____
           (ён, яна)                    (дата)
недзяржаўны ________________________________________________________
____________________________________________________________________
i ў 20__ годзе скончы ___ поўны курс _______________________________
____________________________________________________________________
________________________па спецыяльнасцi____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рашэннем квалiфiкацыйнай камiсii ад "____" ______________ 20 __ года
____________________________________________________________________
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________
____________________________________________________________________

                        Старшыня
М.П.                    квалiфiкацыйнай камiсii

                        Дырэктар
                        Сакратар

Горад ______________________ "____" _____________________ 20 __ года
Рэгiстрацыйны № ___________

                               ДИПЛОМ

                              А № ____

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
____________________________________________________________________
в том, что __________ в 19__ году ___________ паступи ____ в _______
           (он, она)                (дата)
негосударственный __________________________________________________
____________________________________________________________________
и в 20__ году окончил ___ полный курс ______________________________
____________________________________________________________________
_____________________ по специальности _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решением квалификационной комиссии от "____" _____________ 20__ года
____________________________________________________________________
присвоена квалификация _____________________________________________
____________________________________________________________________

                    Председатель
М.П.                квалификационной комисии

                    Директор
                    Секретарь

Город ______________________ "____" _____________________ 20 __ года
Регистрационный № ___________

                                                             Образец

                            ПАСВЕДЧАННЕ

                              А № ____

Гэта пасведчанне выдадзена _________________________________________
____________________________________________________________________
у тым, што _________ у 19 __ годзе ____________ паступi ____ у _____
           (ён, яна)                  (дата)
недзяржаўны ________________________________________________________
____________________________________________________________________
i ў 20__ годзе скончы ___ поўны курс _______________________________
____________________________________________________________________
__________________________ па спецыяльнасцi ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рашэннем квалiфiкацыйнай камiсii ад "____" _____________ 20 __  года
____________________________________________________________________
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________

                      Старшыня
М.П.                  квалiфiкацыйнай камiсii

                      Дырэктар
                      Сакратар

Горад ___________________________ "____" ________________ 20 __ года
Рэгiстрацыйны № ____________________

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО

                              А № ____

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________
____________________________________________________________________
в том, что _________ в 19__ году __________ поступил ______ в ______
           (он, она)               (дата)
негосударственный __________________________________________________
____________________________________________________________________
и в 20__ году окончил _______ полный курс __________________________
____________________________________________________________________
________________________ по специальности __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решением квалификационной комиссии от " ____" ___________ 20 __ года
____________________________________________________________________
присвоена квалификация _____________________________________________

                     Председатель
М.П.                 квалификационной комиссии

                     Директор
                     Секретарь

Город __________________________ "____" _________________ 20 __ года
Регистрационный № ____________________

                                                             Образец

                              АТТЕСТАТ
                    об общем среднем образовании

Настоящий аттестат выдан ___________________________________________
____________________________________________________________________
19__ года рождения, окончивш __________________________ в 199__ году
____________________________________________________________________
      (полное название негосударственного учебного заведения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
со следующими отметками:
белорусский язык ___________________________________________________
белорусская литература _____________________________________________
русский язык _______________________________________________________
русская литература _________________________________________________
иностранный язык (_____) ___________________________________________
математика _________________________________________________________
информатика ________________________________________________________
история Беларуси ___________________________________________________
всемирная история __________________________________________________
человек и общество _________________________________________________
география __________________________________________________________
биология ___________________________________________________________
физика _____________________________________________________________
астрономия _________________________________________________________
химия ______________________________________________________________
физическая культура ________________________________________________
трудовое обучение __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Кроме того, успешно усвоили ________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                       Директор

М.П.                   Заместитель директора

                       Классный руководитель

Выдан "____" _________________ 199__ г.

                            А № 000000*

                                                             Образец

                              АТЭСТАТ
                   аб агульнай сярэдняй адукацыi

Гэты атэстат выдадзены _____________________________________________
____________________________________________________________________
19__ года нараджэння, як __________ закончы __________ у 199__ годзе
____________________________________________________________________
          (поўная назва недзяржаўнай навучальнай установы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
з наступнымi адзнакамi:
беларуская мова ____________________________________________________
беларуская лiтаратура ______________________________________________
руская мова ________________________________________________________
руская лiтаратура __________________________________________________
замежная мова (______) _____________________________________________
матэматыка _________________________________________________________
iнфарматыка ________________________________________________________
гiсторыя Беларусi __________________________________________________
сусветная гiсторыя _________________________________________________
чалавек i грамадства _______________________________________________
геаграфiя __________________________________________________________
бiялогiя ___________________________________________________________
фiзiка _____________________________________________________________
астраномiя _________________________________________________________
хiмiя ______________________________________________________________
фiзiчная культура __________________________________________________
працоўнае (прафесiянальнае)
навучанне __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Акрамя таго, паспяхова засвоi ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                         Дырэктар

М.П.                     Намеснiк дырэктара

                         Класны кiраўнiк

Выдадзены "____" ___________________ 199 __ г.

                            А № 000000*

                               ДЫПЛОМ
                         аб перападрыхтоўцы
                             № 0000000

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
____________________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым, што _________ "____" ______________ 1 __ года паступi _______
           (ён, яна)        (дата, месяц)
i ў 19 __ годзе скончы _____________________________________________
недзяржаўны ________________________________________________________
                    (поўная назва недзяржаўнай установы
____________________________________________________________________
            установы (падраздзялення) па перападрыхтоўцы
____________________________________________________________________
                              кадраў)
па спецыяльнасцi (спецыялiзацыi) ___________________________________
____________________________________________________________________
     Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай
камiсii ад "____" _____________________ 19__ г.
                     (дата, месяц)
____________________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
____________________________________________________________________
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________
____________________________________________________________________

                       Старшыня Дзяржаўнай
. . . . . . . . . . .  экзаменацыйнай камiсii

М.П.                          Рэктар
                              Сакратар

Горад ____________________________ "____" ________________ 19__ года
Рэгiстрацыйны № ____________________

                               ДИПЛОМ
                          о переподготовке
                             № 0000000

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
в том,  что _________ "____" _______________ 19__  года поступи ____
            (он, она)        (число, месяц)
и в 19__ году окончи _______________________________________________
негосударственный __________________________________________________
                     (полное название негосударственного учебного
____________________________________________________________________
            заведения (подразделения) по переподготовке
____________________________________________________________________
                              кадров)
по специальности (специализации) ___________________________________
____________________________________________________________________
     Решением    Государственной   экзаменационной   комиссии     от
"____" ________________ 19__ г.
        (число, месяц)
____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
присвоена квалификация _____________________________________________
____________________________________________________________________

                      Председатель Государственной
. . . . . . . . . .   экзаменационной комиссии

М.П.                         Ректор
                             Секретарь

Город _________________________ "____" ___________________ 19__ года
Регистрационный № ____________________

                                                             Образец

                               ДЫПЛОМ
                         аб перападрыхтоўцы
                             № 0000000

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
____________________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым, што _________ "____" _____________ 19__ года паступi ________
           (ён, яна)        (дата, месяц)
i ў 19________ годзе скончы ________________________________________
недзяржаўны ________________________________________________________
                     (поўная назва недзяржаўнай установы
____________________________________________________________________
                (падраздзялення) па перападрыхтоўцы
____________________________________________________________________
                              кадраў)
Загадам па недзяржаўнаму ___________________________________________
                           (поўная назва недзяржаўнай навучальнай
____________________________________________________________________
        установы (падраздзялення па перападрыхтоўцы кадраў)
ад "____" __________________ 19 __ г. № ___________ устаноўлена, што
             (дата, месяц)
____________________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
____________________________________________________________________
прайш _____               перападрыхтоўку           па спецыяльнасцi
(спецыялiзацыi) ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

М.П.                          Рэктар
                              Сакратар

Горад ________________________ "____" ___________________ 19 __ года
Рэгiстрацыйны № ____________________

                               ДИПЛОМ
                          о переподготовке
                             № 0000000

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
в том,  что _________ "____" ______________  19__ года поступи _____
            (он, она)        (число, месяц)
и в 19__ году окончи _______________________________________________
негосударственный __________________________________________________
                    (полное название негосударственного учебного
____________________________________________________________________
            заведения (подразделения) по переподготовке
____________________________________________________________________
                              кадров)
Приказом по негосударственному _____________________________________
                                (полное название негосударственного
____________________________________________________________________
    учебного заведения (подразделения) по переподготовке кадров)
от "__________" _______________________ 19__ г. установлено,     что
                     (число, месяц)
____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
прош _____               переподготовку             по специальности
(специализации) ____________________________________________________
____________________________________________________________________

М.П.                         Ректор
                             Секретарь

Город ____________________________ "____" ________________ 19__ года
Регистрационный № ____________________

                                                             Образец

                               ДЫПЛОМ
                         аб перападрыхтоўцы
                             № 0000000

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
____________________________________________________________________
у тым, што _________ "___" _____________ 19__ года паступi _________
           (ён, яна)      (дата, месяц)
i ў 19__ годзе скончы ______________________________________________
недзяржаўны ________________________________________________________
                (поўная назва недзяржаўнай навучальнай установы
____________________________________________________________________
            (падраздзялення) па перападрыхтоўцы кадраў)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Загадам па недзяржаўнаму ___________________________________________
                           (поўная назва недзяржаўнай навучальнай
____________________________________________________________________
        установы (падраздзялення) па перападрыхтоўцы кадраў)
________________________________ ад _______________ № ______________
устаноўлена, што ___________________________________________________
                         (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
прайшоў перападрыхтоўку па спецыяльнасцi (спецыялiзацыi) ___________
____________________________________________________________________

М.П.                          Рэктар (дырэктар)
                              Сакратар

Горад ______________________________ "____" ______________ 19__ года
Рэгiстрацыйны № ____________________

                               ДИПЛОМ
                          о переподготовке
                             № 0000000

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
в том, что _________ "____" ______________ 19__ года поступи _______
           (он, она)        (число, месяц)
и в 19__ году окончи _______________________________________________
негосударственный __________________________________________________
                     (полное название негосударственного учебного
____________________________________________________________________
        заведения (подразделения) по переподготовке кадров)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приказом по негосударственному _____________________________________
                                       (полное наименование
____________________________________________________________________
      негосударственного учебного заведения (подразделения) по
____________________________________________________________________
                       переподготовке кадров)
____________________________ от ___________________ № ______________
установлено, что ___________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
прошел переподготовку по специальности (специализации) _____________

М.П.                         Ректор (директор)
                             Секретарь

Город ___________________________ "____" _______________ 19____ года
Регистрационный № _____________________

                                                             Образец

                               ДЫПЛОМ
                         аб перападрыхтоўцы
                             № 0000000

Гэты дыплом выдадзены ______________________________________________
                             (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
____________________________________________________________________
у тым, што _________ "___" _____________ 19__ года паступi _________
           (ён, яна)      (дата, месяц)
i ў 19__ годзе скончы ______________________________________________
недзяржаўны ________________________________________________________
                (поўная назва недзяржаўнай навучальнай установы
____________________________________________________________________
            (падраздзялення) па перападрыхтоўцы кадраў)
па спецыяльнасцi (спецыялiзацыi) ___________________________________
____________________________________________________________________
Рашэннем Дзяржаўнай экзаменацыйнай камiсii ад "____" _____ 19__ года
____________________________________________________________________
                  (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________

                       Старшыня Дзяржаўнай
                       экзаменацыйнай камiсii

М.П.                   Рэктар (дырэктар)
                       Сакратар

Горад ______________________________ "____" ______________ 19__ года
Рэгiстрацыйны № ____________________

                               ДИПЛОМ
                          о переподготовке
                             № 0000000

Настоящий диплом выдан _____________________________________________
                                 (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
в том, что _________ "____" ______________ 19__ года поступи _______
           (он, она)        (число, месяц)
и в 19__ году окончи _______________________________________________
негосударственный __________________________________________________
                     (полное название негосударственного учебного
____________________________________________________________________
        заведения (подразделения) по переподготовке кадров)
по специальности (специализации) ___________________________________
____________________________________________________________________
Решением Государственной экзаменационной комисии от "_" __ 19__ года
____________________________________________________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
присвоена квалификация _____________________________________________

                      Председатель Государственной
                      экзаменационной комиссии

М.П.                  Ректор (директор)
                      Секретарь

Город ___________________________ "____" _______________ 19____ года
Регистрационный № _____________________

                                                             Образец

                            ПАСВЕДЧАННЕ

Гэтае пасведчанне выдадзена ________________________________________
                                (прозвiшча, iмя, iмя па бацьку)
у тым,      што        ён(яна) з   "____" _________________ 199__ г.
па         "____" ____________________ 199__ г.          павышаў(ла)
                               з адрывам
сваю квалiфiкацыю              __________             ад вытворчасцi
                               без адрыву
ў недзяржаўным _____________________________________________________
                   (назва недзяржаўнай навучальнай установы
____________________________________________________________________
              (падраздзялення) павышэння квалiфiкацыi)
па _________________________________________________________________
                (найменне раздзела навукi, тэхнiкi)
____________________________________________________________________
Тав. _______________________________________________________________
                         (прозвiшча, iнiцыялы)
прапрацаваў(ла) наступныя тэмы па ўказаным раздзеле:

---T------------------------------------------T-----------T---------
 № ¦                                          ¦  Коль-    ¦
п/п¦                Тэматыка                  ¦  касць    ¦  Заўвага
   ¦                                          ¦  гадзiн   ¦
---+------------------------------------------+-----------+---------
---+------------------------------------------+-----------+---------
---+------------------------------------------+-----------+---------
---+------------------------------------------+-----------+---------
---+------------------------------------------+-----------+---------
i выканаў(ла) выпускную работу на тэму _____________________________
____________________________________________________________________
     Рэктар  (дырэктар) ____________________________________________
М.П.
     Сакратар ______________________________________________________
Горад ______________________________________________________________
                                   "____" _________________ 199__ г.
Рэгiстрацыйны нумар ______________________

                                                             Образец

                            ПАСВЕДЧАННЕ

                               № ____

Гэта пасведчанне выдадзена _________________________________________
у тым, што _________ у 19__ годзе паступi____   у недзяржаўную   ВНУ
           (ён, яна)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
i ў 19__ годзе скончы__ поўны курс _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
па спецыяльнасцi ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Рашэннем квалiфiкацыйнай камiсii
ад "____" ________________ 19__ г. пратакол № ______________________
____________________________________________________________________
прысвоена квалiфiкацыя _____________________________________________
____________________________________________________________________

                      Старшыня
М.П.                  квалiфiкацыйнай камiсii               (подпiс)

                      Рэктар                                (подпiс)

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО

                                 №

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________
____________________________________________________________________
в том, что ___________ в 19__ году поступи__ в негосударственный вуз
            (он, она)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
и в 19__ году окончил__ полный курс ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
по специальности ___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решением квалификационной комисии
от "____" _______________ 19__ г. протокол № _______________________
____________________________________________________________________
присвоена квалификация _____________________________________________
____________________________________________________________________

                      Председатель
М.П.                  квалификационной комисии             (подпись)

                      Ректор                               (подпись)

                                                             Образец

                           СВИДЕТЕЛЬСТВО
                       о базовом образовании

Настоящее свидетельство выдано _____________________________________
____________________________________________________________________
19 __ года рождения, окончивш ________________________ в 199 __ году
____________________________________________________________________
      (полное название негосударственного учебного заведения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
со следующими отметками:
белорусский язык ___________________________________________________
белорусская литература _____________________________________________
русский язык _______________________________________________________
русская литература _________________________________________________
иностранный язык (_____) ___________________________________________
математика _________________________________________________________
информатика ________________________________________________________
история Беларуси ___________________________________________________
всемирная история __________________________________________________
человек и общество _________________________________________________
география __________________________________________________________
биология ___________________________________________________________
физика _____________________________________________________________
черчение ___________________________________________________________
изобразительное искусство __________________________________________
музыка _____________________________________________________________
физическая культура ________________________________________________
трудовое обучение __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Кроме того, успешно усвоил _________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                       Директор

М.П.                   Заместитель директора

                       Классный руководитель

Выдано "____" _________________ 199__ г.

                             С № 000000*

                            ПАСВЕДЧАННЕ
                        аб базавай адукацыi

Гэтае пасведчанне выдадзена ________________________________________
____________________________________________________________________
19__ года нараджэння, як __________ закончы __________ у 199__ годзе
____________________________________________________________________
          (поўная назва недзяржаўнай навучальнай установы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
з наступнымi адзнакамi:
беларуская мова ____________________________________________________
беларуская лiтаратура ______________________________________________
руская мова ________________________________________________________
руская лiтаратура __________________________________________________
замежная мова (______) _____________________________________________
матэматыка _________________________________________________________
iнфарматыка ________________________________________________________
гiсторыя Беларусi __________________________________________________
сусветная гiсторыя _________________________________________________
чалавек i грамадства _______________________________________________
геаграфiя __________________________________________________________
бiялогiя ___________________________________________________________
фiзiка _____________________________________________________________
чарчэнне ___________________________________________________________
выяўленчае мастацтва _______________________________________________
музыка _____________________________________________________________
фiзiчная культура __________________________________________________
працоўнае навучанне ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Акрамя таго, паспяхова засвоi ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                         Дырэктар

М.П.                     Намеснiк дырэктара

                         Класны кiраўнiк

Выдадзена "____" ___________________ 199__ г.

                             П № 000000*
 _