ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      29 сакавiка 2006 г. № 5

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПАСТАНОВУ МIНIСТЭРСТВА
КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 10 КРАСАВIКА 2003 г. № 11
         ___________________________________________________________
         Утратило силу    постановлением    Министерства    культуры
         Республики    Беларусь   от   7   июня   2007   г.   №   27
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/16694  от
         25.06.2007 г.) <W20716694>  _


     У  адпаведнасцi з артыкулам 20 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 13
лiстапада  1992  года  "Об  охране  историко-культурного   наследия"
Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     1. Унесцi ў пастанову Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь
ад 10 красавiка 2003 г. № 11 "Об утверждении Государственного списка
историко-культурных  ценностей  Республики  Беларусь"  (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,  2003 г.,  № 82,  8/9523;
2005 г., № 18, 8/11970) наступныя змяненнi i дапаўненнi:
     1.1. у дадатку 1:
     пазiцыю:

"
1а1Е400463 Гiстарычны цэнтр  ХI-ХХ                              1   № 64 ад 27
           г.Мiнска:         ст.ст.                                 сакавiка
           а) Замчышча:                                             2001 г."
           межы: з усходу -
           набярэжная
           р.Свiслач, з
           поўдня - ад
           упадзення ў
           р.Свiслач
           калектара
           р.Нямiга да Дома
           мадэлей, з захаду
           - сярэдняя школа
           № 44, з поўначы -
           ад паўночнага
           фасада дома № 5
           па пр.Машэрава ва
           ўсходнiм
           накiрунку да
           р.Свiслач;
           б) Верхнi горад:
           будынкi i
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           якая абмежавана:
           з усходу
           набярэжнай
           р.Свiслач, з
           поўдня
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальнай,
           з захаду
           вул.Камсамоль-
           скай, з поўначы
           вул.Нямiга;
           в) квартал, якi
           прымыкае да
           Верхняга горада:
           будынкi i
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура i
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           якая абмежавана з
           усходу
           вул.Камсамоль-
           скай, з поўдня
           забудовай
           паўднёвага боку
           вул.Iнтэрнацыяна-
           льнай на глыбiню
           да 40 м ад
           чырвонай лiнii, з
           захаду забудовай
           вул.Гарадскi Вал,
           з паўночнага боку
           вул.Рэвалюцыйнай
           на глыбiню 40 м
           ад чырвонай
           лiнii;
           г) Траецкае
           прадмесце:
           будынкi i
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           якая абмежавана з
           усходу
           вул.Старажоўскай,
           з поўдня
           вул.М.Багдано-
           вiча, з захаду i
           поўначы
           набярэжнай
           р.Свiслач;
           д) Ракаўскае
           прадмесце:
           будынкi i
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           забудова
           вул.Ракаўскай -
           2а, 12, 12а, 14,
           14а, 15,
           16, 16а, 17, 18,
           19, 19а,
           20/15, 21/19, 23,
           23а, 24/14, 25,
           26, 28, 30, 32;
           вул.Вiцебскай -
           10, 11, 21, 21а;
           вул.Вызвалення -
           3, 5, 6, 6а, 7,
           9, 11, 13;
           вул.Замкавай -
           25, 27, 27а, 29,
           31

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400463 Гiстарычны цэнтр  ХI-ХХ                                  № 115 ад
           г.Мiнска:         ст.ст.                                 20 снежня
           будынкi                                                  2001 г.";
           i збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           якая абмежавана:
           ад наберажнай
           р.Свiслач у раёне
           пешаходнага
           маста, уключаючы
           тэрыторыю помнiка
           воiнам-iнтэрнацы-
           яналiстам, затым
           па асi
           вул.Я.Купалы да
           перакрыжавання з
           воссю
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальнай, далей па
           восi
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальнай да
           перасячэння з
           воссю
           вул.Камсамоль-
           скай, затым па
           асi вул.
           Камсамольскай у
           паўднёва-ўсходнiм
           накiрунку да
           перасячэння з
           умоўнай лiнiяй,
           якая праходзiць
           паралельна
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальнай i якая
           аддалена ад яе
           асi ў глыбiню
           квартала на
           адлегласць 50 м
           да асi
           вул.Гарадскi Вал,
           далей па асi
           вул.Гарадскi Вал
           да перасячэння з
           воссю вул.Нямiга,
           затым у паўночным
           накiрунку па асi
           вул.Нямiга, на
           ўчастку 90 м (да
           дома 12), далей
           па
           ўнутрыквартальнай
           тэрыторыi ў
           паўночна-заходнiм
           накiрунку
           паралельна
           вул.Раманаўская
           Слабада на
           ўчастку
           працягласцю 280 м
           i аддаленным ад
           асi
           вул.Раманаўская
           Слабада на 100 м,
           далей па ўмоўнай
           лiнii,
           паралельнай
           унутрыквартальна-
           му праезду, на
           аддаленнi 10 м на
           захад ад заходняй
           гранiцы ўказанага
           пераезда ў бок
           вул.Ракаўскай да
           дома 27, затым па
           асi вул.Ракаўскай
           да перакрыжавання
           з воссю
           вул.Шпалернай,
           далей па асi
           вул.Шпалернай у
           паўночна-ўсходнiм
           накiрунку да
           перакрыжавання з
           зав.Шпалерным,
           далей у
           паўночна-заходнiм
           накiрунку на
           ўчастку 40 м па
           асi Шпалернага
           завулка, затым
           паралельна асi
           вул.Шпалернай у
           паўночным i
           паўночна-ўсходнiм
           накiрунку па
           ўнутрыквартальнай
           тэрыторыi, далей
           у створы
           паўночна-заходняй
           гранi дома 7 па
           пр.Машэрава да
           набярэжнай
           р.Свiслач

     пазiцыю:

"
1а1Е400622 Лiтаратурны музей 1952 г.          вул.Акадэмiч-     3   № 70 ад 18
           Я.Коласа                           ная, 5                студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400622 Дом, у якiм жыў   1952 г.          вул.Акадэмiч-     3   № 70 ад 18
           народны паэт                       ная, 5                студзеня
           Беларусi Якуб                                            2002 г.";
           Колас

     пазiцыю:

"
1а1Е400617 Комплекс будынкаў 1912-1914 гг.    вул.Аўтадораў-    3   № 70 ад 18
           чыгуначнай                         ская, 3               студзеня
           бальнiцы:                                                2002 г."
           а) галоўны корпус
           б) дапаможныя
           карпусы
           в) вадацяжная
           вежа

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400617 Комплекс будынкаў 1912-1914 гг.    вул.Аўтадораў-    3   № 70 ад 18
           чыгуначнай                         ская,                 студзеня
           бальнiцы:                                                2002 г.";
           а) галоўны корпус                  3,
           б) дапаможныя                      3б
           карпусы
           в) вадацяжная
           вежа

     пазiцыi:

"
1а1Е401030 Адмiнiстрацыйны   1930-я гг.       вул.Бабруй-       3   № 74 ад 7
           будынак                            ская, 3               чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400516 Адмiнiстрацыйны   1928-1931 гг.    вул.Бабруй-       3   № 69 ад 27
           будынак                            ская, 5а              лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401030 Будынак           1930-я гг.       вул.Бабруй-       3   № 74 ад 7
                                              ская, 3               чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400516 Будынак           1928-1931 гг.    вул.Бабруй-       3   № 69 ад 27
                                              ская, 5а              лiстапада
                                                                    2001 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400554 Месца, дзе стаяў  1879-1880 гг.    вул.М.Багдановi-  3   № 70 ад 18
           дом, у якiм                        ча, 23а               студзеня
           нарадзiўся                                               2002 г."
           М.Багдановiч

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е400075 Будынак           1936 г.           вул.Багдановi-   3   № 105 ад 9
                                               ча, 23               студзеня
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400517 Адмiнiстрацыйны   1933 г.          вул.П.Броўкi, 1   3   № 69 ад 27
           будынак                                                  лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400517 Будынак           1933 г.          вул.П.Броўкi, 1   3   № 69 ад 27
                                                                    лiстапада
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400610 Замак Пiшчалы     1825 г.          вул.Валадарс-     2   № 70 ад 18
                                              кага, 2               студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400610 Архiтэктурны      1825 г.          вул.Валадарс-     2   № 70 ад 18
           комплекс "Замак                    кага, 2               студзеня
           Пiшчалы"                                                 2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401032 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                                              кага, 4               чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401032 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                                              кага, 4               чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400611 Жылы дом          ХIХ ст.          вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                                              кага, 7               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400612 Жылы дом          Канец ХIХ -      вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ ст.   кага, 9               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400568 Жылыя дамы        ХIХ ст.          вул.Валадарс-     2   № 70 ад 18
                                              кага, 10, 12          студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400611 Будынак           ХIХ ст.          вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                                              кага, 7               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400612 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ ст.   кага, 9               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400568 Будынкi           ХIХ ст.          вул.Валадарс-     2   № 70 ад 18
                                              кага, 10, 12          студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401033 Жылы дом          1920-я гг.       вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1940-я гг.       кага, 15              чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401034 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       кага, 17              чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400593 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                                              кага, 19              студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401033 Будынак           1920-я гг.       вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1940-я гг.       кага, 15              чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401034 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       кага, 17              чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400593 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                                              кага, 19              студзеня
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400593 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                                              кага, 19              студзеня
                                                                    2002 г."

выключыць пазiцыю:

"
1а1Е400594 Жылы дом          Канец ХIХ -      вул.Валадарс-     3   № 70 ад 18
                             пачатак          кага, 20              студзеня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401035 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       кага, 24              чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401035 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Валадарс-     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       кага, 24              чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401037 Комплекс          1920-я гг.       вул.Варвашэнi,    3   № 74 ад 7
           вайсковага                         24, 26, 28            чэрвеня
           шпiталя                                                  2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401037 Комплекс          1920-я гг.       пр.Машэрава,      3   № 74 ад 7
           вайсковага                         24, 26, 28            чэрвеня
           шпiталя                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400631 Адмiнiстрацыйны   1915 г.          вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
           будынак                            Вал, 2/15             студзеня
                                              (пр.Ф.Скарыны)        2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400631 Будынак           1915 г.          вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
                                              Вал, 2/15             студзеня
                                              пр.Незалеж-           2002 г.";
                                              насцi)

     пазiцыi:

"
1а1Е401090 Жылы дом з        1940-1950-я гг.  вул.Гарадскi      3   № 74 ад 7
           памяшканнямi                       Вал, 3                чэрвеня
           грамадскага                                              2002 г.
           прызначэння

1а1Е401089 Адмiнiстрацыйныя  1930-1950-я гг.  вул.Гарадскi      3   № 74 ад 7
           будынкi                            Вал, 4, 6             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400615 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
                                              Вал, 5                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400614 Жылы дом          1914 г.          вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
                                              Вал, 7                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401077 Жылы дом          1-я палова       зав.Дабрамыс-     3   № 74 ад 7
                             ХХ ст.           ленскi, 3             чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401090 Будынак           1940-1950-я гг.  вул.Гарадскi      3   № 74 ад 7
                                              Вал, 3                чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401089 Будынак           1930-1950-я гг.  вул.Гарадскi      3   № 74 ад 7
                                              Вал, 4, 6             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400615 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
                                              Вал, 5                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400614 Будынак           1914 г.          вул.Гарадскi      3   № 70 ад 18
                                              Вал, 7                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401077 Будынак           1-я палова       зав.Дабрамыс-     3   № 74 ад 7
                             ХХ ст.           ленскi, 3             чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е404517 Будынак БелТД     1956 г.          вул.Захарава,     3   № 89 ад 23
                                              28                    верасня
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е404517 Будынак           1956 г.          вул.Захарава,     3   № 89 ад 23
           Беларускага                        28                    верасня
           таварыства                                               2003 г.";
           дружбы i
           культурнай
           сувязi з
           замежнымi
           краiнамi

     пазiцыю:

"
1а1Е401431 Курганны          Х-ХI ст.ст.      на скрыжаваннi    3   № 79 ад 4
           могiльнiк                          пр.газеты             снежня
           (2 курганы)                        "Известия" i          2002 г."
                                              вул.Любiмава,
                                              каля дома № 22
                                              корпус 2

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401431 Курганны          Х-ХI ст.ст.      на скрыжаваннi    3   № 79 ад 4
           могiльнiк                          пр.Газеты             снежня
           (2 курганы)                        "Звязда" i            2002 г.";
                                              вул.Любiмава,
                                              каля дома № 22
                                              корпус 2

     пазiцыю:

"
1а1Е400465 Жылы дом          1956 г.          вул.Iнтэрнацыя-   3   № 65 ад 3
                                              нальная, 26           мая
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400465 Будынак           1956 г.          вул.Iнтэрнацыя-   3   № 65 ад 3
                                              нальная, 26           мая
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400629 Будынак           1958 г.          вул.Iнтэрнацыя-   3   № 70 ад 18
           Беларускай                         нальная, 30           студзеня
           дзяржаўнай                                               2002 г."
           кансерваторыi iмя
           Луначарскага

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400629 Будынак           1958 г.          вул.Iнтэрнацыя-   3   № 70 ад 18
           Беларускай                         нальная, 30           студзеня
           дзяржаўнай                                               2002 г.";
           акадэмii музыкi

     пазiцыю:

"
1а1Е401000 Бульвар з бюстам  1955 г.          вул.Камса-        2   № 72 ад 3
           Ф.Дзяржынскага                     мольская              красавiка
                                              (пр.Ф.Скарыны-        2002 г."
                                              вул.К.Маркса-
                                              вул.Кiрава)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401000 Бульвар з бюстам  1955 г.          вул.Камса-        2   № 72 ад 3
           Ф.Дзяржынскага                     мольская              красавiка
                                              (пр.Незалеж-          2002 г.";
                                              насцi-
                                              вул.К.Маркса-
                                              вул.Кiрава)

     пазiцыю:

"
1а1Е401091 Жылыя дамы з      1954-1955 гг.    вул.Камсамоль-    3   № 74 ад 7
           памяшканнямi                       ская, 8/18, 14        чэрвеня
           грамадскага                        (вул.Рэвалю-          2002 г."
           прызначэння                        цыйная)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401091 Будынкi           1954-1955 гг.    вул.Камсамоль-    3   № 74 ад 7
                                              ская, 8/18, 14        чэрвеня
                                              (вул.Рэвалю-          2002 г.";
                                              цыйная)

     пазiцыi:
"
1а1Е400635 Адмiнiстрацыйны   1945-1946 гг.    вул.Камунiстыч-   3   № 70 ад 18
           будынак                            ная, 1                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400415 Жылы дом          1952 г.          вул.Камунiстыч-   3   № 63 ад 30
                                              ная, 14               студзеня
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400635 Будынак           1945-1946 гг.    вул.Камунiстыч-   3   № 70 ад 18
                                              ная, 1                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400415 Будынак           1952 г.          вул.Камунiстыч-   3   № 63 ад 30
                                              ная, 14               студзеня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400417 Жылы дом          1951 г.          вул.Камунiстыч-   3   № 63 ад 30
                                              ная, 18               студзеня
                                                                    2001 г.

1а1Е401038 Будынак школы     Пачатак ХХ ст.   вул.Караля, 7     3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400417 Будынак           1951 г.          вул.Камунiстыч-   3   № 63 ад 30
                                              ная, 18               студзеня
                                                                    2001 г.

1а1Е401038 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Караля, 7     3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400506 Жылы дом          1947-1952 гг.    вул.Кiрава, 1,    2   № 69 ад 27
                                              вул.Бабруй-           лiстапада
                                              ская, 13,             2001 г.
                                              вул.Ленiнград-
                                              ская, 7

1а1Е400507 Жылы дом          1947-1952 гг.    вул.Кiрава, 2,    2   № 69 ад 27
                                              вул.Бабруй-           лiстапада
                                              ская, 15,             2001 г."
                                              вул.Ульянаў-
                                              ская, 34

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400506 Будынак           1947-1952 гг.    вул.Кiрава, 1,    2   № 69 ад 27
                                              вул.Бабруй-           лiстапада
                                              ская, 13,             2001 г.
                                              вул.Ленiнград-
                                              ская, 7

1а1Е400507 Будынак           1947-1952 гг.    вул.Кiрава, 2,    2   № 69 ад 27
                                              вул.Бабруй-           лiстапада
                                              ская, 15,             2001 г.";
                                              вул.Ульянаў-
                                              ская, 34

     пазiцыi:

"
1а1Е400582 Адмiнiстрацыйны   1952 г.          вул.Кiрава, 15    3   № 70 ад 18
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400583 Адмiнiстрацыйны   1953-1956 гг.    вул.Кiрава, 17    3   № 70 ад 18
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400584 Жылы дом          1929 г.          вул.Кiрава,       3   № 70 ад 18
                                              19/35                 студзеня
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.
                                              ская)

1а1Е401040 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 21    3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401041 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 23    3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400326 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 25    3   № 56 ад 20
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2000 г.

1а1Е401042 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.    вул.Кiрава,       3   № 74 ад 7
           будынак           1950-я гг.       29/17                 чэрвеня
                                              (вул.Ленина)          2002 г.

1а1Е401043 Жылы дом          1930-я гг.       вул.Кiрава, 33    3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400582 Будынак           1952 г.          вул.Кiрава, 15    3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400583 Будынак           1953-1956 гг.    вул.Кiрава, 17    3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400584 Будынак           1929 г.          вул.Кiрава,       3   № 70 ад 18
                                              19/35                 студзеня
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.
                                              ская)

1а1Е401040 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 21    3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401041 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 23    3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400326 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Кiрава, 25    3   № 56 ад 20
                                                                    студзеня
                                                                    2000 г.

1а1Е401042 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Кiрава, 29    3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401043 Будынак           1930-я гг.       вул.Кiрава, 33    3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400734 Комплекс будынкаў                  вул.Кiрылы i      2   № 71 ад 28
           былога кляштара                    Мяфодзiя,             лютага
           бернардзiнцаў:                                           2002 г."
           а) касцёл         XVIII ст.             4
           б) жылы корпус    1817 г.               6
           в) флiгель        Пачатак ХIХ ст.       8
           г) гандлёвыя рады                  вул.Герцэна, 1
           д) агароджа       Пачатак ХIХ ст.  вул.Герцэна

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е400042 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Кiсялёва,     3   № 105 ад 9
                             пачатак          28                    студзеня
                             ХХ ст.ст.                              2005  г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400359 Цэнтральная       1972 г.          пл.Я.Коласа       3   № 58 ад 6
           пешаходная частка                                        красавiка
           плошчы Я.Коласа                                          2000 г."
           ў межах:
           пр.Ф.Скарыны-
           вул.Чырвоная-
           вул.Я.Коласа-
           плошча перад АФiС
           i будынкам
           пр.Ф.Скарыны, 47

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400359 Цэнтральная       1972 г.          пл.Я.Коласа       3   № 58 ад 6
           пешаходная                                               красавiка
           частка плошчы                                            2000 г.";
           Я.Коласа ў
           межах:
           пр.Незалежнасцi-
           вул.Чырвоная-
           вул.Я.Коласа-
           плошча перад
           АФiС i будынкам
           пр.Незалежнасцi,
           47

     пазiцыю:

"
1а1Е400412 Жылы дом          1951-1953 гг.    вул.Куйбыша-      3   № 63 ад 30
                                              ва, 10                студзеня
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400412 Будынак           1951-1953 гг.    вул.Куйбыша-      3   № 63 ад 30
                                              ва, 10                студзеня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401003 Бульвар з бюстам  1951 г.          вул.Ленiна (ад    2   № 72 ад 3
           С.Грыцаўца                         пр.Ф.Скарыны да       красавiка
                                              вул.К.Маркса)         2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401003 Бульвар з бюстам  1951 г.          вул.Ленiна (ад    2   № 72 ад 3
           С.Грыцаўца                         пр.Незалежнасцi       красавiка
                                              да вул.К.Маркса)      2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401021 Ансамбль жылых    1950-1956 гг.    вул.Ленiна, 2,    2   № 72 ад 3
           дамоў з                            3, 4, 5, 6, 8         красавiка
           памяшканнямi                                             2002 г."
           гандлёвага
           прызначэння i
           бульвар па
           вул.Ленiна ў
           квартале:
           пр.Ф.Скарыны-
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальная

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401021 Ансамбль          1950-1956 гг.    вул.Ленiна, 2,    2   № 72 ад 3
           будынкаў i                         3, 4, 5, 6, 8         красавiка
           бульвар па                                               2002 г.";
           вул.Ленiна ў
           квартале:
           пр.Незалежнасцi-
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальная

     пазiцыi:

"
1а1Е404555 Жылы будынак      1947-1954 гг.    вул.Ленiна, 9     3   № 89 ад 23
                                                                    верасня
                                                                    2003 г.

1а1Е401044 Жылы дом          1930-я гг.       вул.Ленiна, 15    3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401045 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Ленiна, 15а   3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400487 Жылы дом          1950-я гг.       вул.Ленiна, 16/33 3   № 67 ад 16
                                              (вул.К.Маркса)        кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е404555 Будынак           1947-1954 гг.    вул.Ленiна, 9     3   № 89 ад 23
                                                                    верасня
                                                                    2003 г.

1а1Е401044 Будынак           1930-я гг.       вул.Ленiна, 15    3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401045 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Ленiна, 15а   3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400487 Будынак           1950-я гг.       вул.Ленiна, 16/33 3   № 67 ад 16
                                              (вул.К.Маркса)        кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400325 Адмiнiстрацыйны   1950-я гг.       вул.Ленiна, 22    3   № 56 ад 20
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2000 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400325 Будынак           1950-я гг.       вул.Ленiна, 22    3   № 56 ад 20
                                                                    студзеня
                                                                    2000 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401047 Жылы дом          1930-я гг.       вул.Ленiнград-    3   № 74 ад 7
                                              ская, 3               чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400989 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.    вул.Ленiнград-    3   № 72 ад 3
           будынак                            ская, 4               красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400573 Жылы дом          1937 г.          вул.Ленiнград-    3   № 70 ад 18
                                              ская, 5               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400990 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.    вул.Ленiнград-    3   № 72 ад 3
           будынак                            ская, 6               красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400409 Адмiнiстрацыйны   1928-1931 гг.    вул.Ленiнград-    3   № 63 ад 30
           будынак                            ская, 16              студзеня
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401047 Будынак           1930-я гг.       вул.Ленiнград-    3   № 74 ад 7
                                              ская, 3               чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400989 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Ленiнград-    3   № 72 ад 3
                                              ская, 4               красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400573 Будынак           1937 г.          вул.Ленiнград-    3   № 70 ад 18
                                              ская, 5               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400990 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Ленiнград-    3   № 72 ад 3
                                              ская, 6               красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400409 Будынак           1928-1931 гг.    вул.Ленiнград-    3   № 63 ад 30
                                              ская, 16              студзеня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400575 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 3   3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401048 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 4   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400575 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 3   3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401048 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 4   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401049 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 9   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400577 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 11  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401049 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 9   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400577 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 11  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401050 Жылы дом          2-я палова       вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.          12а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400485 Адмiнiстрацыйны   1950-1952 гг.    вул.К.Маркса, 14  3   № 67 ад 16
           будынак                                                  кастрычнi-
                                                                    ка 2001 г.

1а1Е400578 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 15  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401051 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.К.Маркса      3   № 74 ад 7
                             1930-я гг.       16/31                 чэрвеня
                             1950-я гг.       (вул.Камсамоль-       2002 г."
                                              cкая)

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401050 Будынак           2-я палова       вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.          12а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400485 Будынак           1950-1952 гг.    вул.К.Маркса, 14  3   № 67 ад 16
                                                                    кастрычнi-
                                                                    ка 2001 г.

1а1Е400578 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 15  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401051 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.К.Маркса      3   № 74 ад 7
                             1930-я гг.       16/31                 чэрвеня
                             1950-я гг.       (вул.Камсамоль-       2002 г.";
                                              cкая)

     пазiцыi:

"
1а1Е401052 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.К.Маркса, 19  3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401053 Жылы дом          2-я палова       вул.К.Маркса, 20  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                             1950-я гг.                             2002 г.

1а1Е401054 Жылы дом          1930-я гг.       вул.К.Маркса, 21  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401055 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 24  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401056 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       25/29                 чэрвеня
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.
                                              cкая)

1а1Е401057 Жылы дом          2-я пал.         вул.К.Маркса, 26  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                             1950-я гг.                             2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401052 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.К.Маркса, 19  3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401053 Будынак           2-я палова       вул.К.Маркса, 20  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                             1950-я гг.                             2002 г.

1а1Е401054 Будынак           1930-я гг.,      вул.К.Маркса, 21  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401055 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса, 24  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401056 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.       25/29                 чэрвеня
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.
                                              cкая)

1а1Е401057 Будынак           2-я пал.         вул.К.Маркса, 26  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                             1950-я гг.                             2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400574 Жылы дом          Канец ХIХ -      вул.К.Маркса,     3   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ       30/13                 студзеня
                             ст.ст.           (вул.Ленiна)          2002 г.

1а1Е400977 Будынак былой     1937 г.          вул.К.Маркса, 31  3   № 71 ад 28
           мiнскай партыйнай                                        лютага
           школы                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400574 Будынак           Канец ХIХ -      вул.К.Маркса,     3   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ       30/13                 студзеня
                             ст.ст.           (вул.Ленiна)          2002 г.

1а1Е400977 Будынак           1937 г.          вул.К.Маркса, 31  3   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400977 Будынак былой     1937 г.          вул.К.Маркса, 31  3   № 71 ад 28
           мiнскай партыйнай                                        лютага
           школы                                                    2002 г."

выключыць пазiцыю:

"
1а1Е401058 Жылы дом          1930-я гг.       вул.К.Маркса, 33  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401059 Жылы дом          1940-я гг.       вул.К.Маркса, 34  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401060 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                                              34а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401076 Адмiнiстрацыйны   1953 г.          вул.К.Маркса, 40  3   № 74 ад 7
           будынак                                                  чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400601 Жылы дом          1929 г.          вул.Маскоў-       3   № 70 ад 18
                                              ская, 5               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400600 Жылы дом          1932 г.          вул.Маскоўская,   3   № 70 ад 18
                                              8/1                   студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401059 Будынак           1940-я гг.       вул.К.Маркса, 34  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401060 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.К.Маркса,     3   № 74 ад 7
                                              34а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401076 Будынак           1953 г.          вул.К.Маркса, 40  3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400601 Будынак           1929 г.          вул.Маскоў-       3   № 70 ад 18
                                              ская, 5               студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400600 Будынак           1932 г.          вул.Маскоўская,   3   № 70 ад 18
                                              8/1                   студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400667 Вiтраж кiнатэатра 1970-1980 гг.    пр.Машэрава, 13   2   № 71 ад 28
           "Масква" (аўтар                                          лютага
           Г.Х.Вашчанка)                                            2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400667 Вiтраж кiнатэатра 1970-1980 гг.    пр.Пераможцаў,    2   № 71 ад 28
           "Масква" (аўтар                    13                    лютага
           Г.Х.Вашчанка)                                            2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е404460 Абелiск "Мiнск -  1985 г.          пр.Машэрава       2   № 88 ад 28
           горад-герой"                                             жнiўня
           (ск. В.Занковiч,                                         2003 г."
           арх.
           В.Крамарэнка,
           В.Яўсееў,
           У.Раманенка)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е404460 Абелiск "Мiнск -  1985 г.          пр.Пераможцаў     2   № 88 ад 28
           горад-герой"                                             жнiўня
           (ск. В.Занковiч,                                         2003 г."
           арх.
           В.Крамарэнка,
           В.Яўсееў,
           У.Раманенка)

     пазiцыю:

"
1а1Е400002 Канспiратыўная    1910 г.          вул.Маякоўскага,  3   № 1 ад 30
           кватэра                            35                    снежня
           ўдзельнiкаў                                              1993 г."
           мiнскага падполля

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400002 Былая             1910 г.          вул.Маякоўскага,  3   № 1 ад 30
           канспiратыўная                     35                    снежня
           кватэра                                                  1993 г.";
           ўдзельнiкаў
           мiнскага падполля

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400002 Былая             1910 г.          вул.Маякоўскага,  3   № 1 ад 30
           канспiратыўная                     35                    снежня
           кватэра                                                  1993 г."
           ўдзельнiкаў
           мiнскага падполля

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е400120 Будынак былога    Канец ХIХ -      вул.Маякоўскага,  3   № 107 ад
           дрожджава-        пачатак          79                    29
           вiнакурнага       ХХ ст.ст.                              сакавiка
           завода                                                   2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401092 Жылы дом з        1940-1950-я гг.  зав.Мiхайлаў-     3   № 74 ад 7
           памяшканнямi                       скi, 4                чэрвеня
           грамадскага                                              2002 г."
           прызначэння

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401092 Будынак           1940-1950-я гг.  зав.Мiхайлаў-     3   № 74 ад 7
                                              скi, 4                чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е401062 Будынак абуткавай 1930-я гг.       вул.Нямiга, 30    3   № 74 ад 7
           фабрыкi           1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е402803 Будынак           Сярэдзiна ХХ ст. пр.Партызанскi,   3   № 118 ад
                                              31                    29
                                                                    сакавiка
                                                                    2006 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400609 Комплекс будынкаў 1928-1931 гг.    памiж пл.Прывак-  2   № 70 ад 18
           Беларускага                        зальнай i             студзеня
           дзяржаўнага                        пл.Незалежнасцi       2002 г."
           унiверсiтэта                       (пр.Ф.Скарыны,
                                              4,
                                              вул.Бабруйская,
                                              11)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400609 Комплекс будынкаў 1928-1931 гг.    памiж пл.Прывак-  2   № 70 ад 18
           Беларускага                        зальнай i             студзеня
           дзяржаўнага                        пл.Незалежнасцi       2002 г.";
           унiверсiтэта                       (пр.Незалеж-
                                              насцi, 4,
                                              вул.Бабруйская,
                                              11)

     пазiцыю:

"
1а1Е400508 Будынак           1955 г.          пл.Прывакзаль-    2   № 69 ад 27
           прыгарадных                        ная, 3                лiстапада
           чыгуначных кас                                           2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400508 Будынак           1955 г.          пл.Бабруйская,    2   № 69 ад 27
           прыгарадных                        4                     лiстапада
           чыгуначных кас                                           2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401064 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Раманаўская   3   № 74 ад 7
                                              Слабада, 3            чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401065 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Раманаўская   3   № 74 ад 7
                                              Слабада, 3а           чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401064 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Раманаўская   3   № 74 ад 7
                                              Слабада, 3            чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401065 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Раманаўская   3   № 74 ад 7
                                              Слабада, 3А           чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400604 Жылы дом          2-я палова       вул.Савецкая, 2   3   № 70 ад 18
                             ХIХ ст.                                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401066 Жылы дом          1930-я гг.       вул.Савецкая, 4   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401067 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 6   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401068 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 8   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401069 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 12  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400603 Жылы дом          1908-1910 гг.    вул.Савецкая, 13  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400515 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.    вул.Савецкая, 14  2   № 69 ад 27
           будынак                                                  лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400604 Будынак           2-я палова       вул.Савецкая, 2   3   № 70 ад 18
                             ХIХ ст.                                студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401066 Будынак           1930-я гг.       вул.Савецкая, 4   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401067 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 6   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401068 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 8   3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401069 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 12  3   № 74 ад 7
                             1950-я гг.                             чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400603 Будынак           1908-1910 гг.    вул.Савецкая, 13  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400515 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Савецкая, 14  2   № 69 ад 27
                                                                    лiстапада
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400606 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 19  3   № 70 ад 18
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400606 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Савецкая, 19  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400072 Комплекс жылых    ХVIII-ХIХ        пл.Свабоды,       2   № 23 ад 5
           дамоў             ст.ст.           19-21                 мая
                                                                    1995 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400072 Комплекс          ХVIII-ХIХ        пл.Свабоды,       2   № 23 ад 5
           будынкаў          ст.ст.           19-21                 мая
                                                                    1995 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400992 Адмiнiстрацыйны   1953 г.          вул.Свярдлова, 3  3   № 72 ад 3
           будынак                                                  красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400616 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Свярдлова, 4  3   № 70 ад 18
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400993 Адмiнiстрацыйны   1953 г.          вул.Свярдлова, 5  3   № 72 ад 3
           будынак                                                  красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400991 Адмiнiстрацыйны   1930-я гг.       вул.Свярдлова, 7  3   № 72 ад 3
           будынак                                                  красавiка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400992 Будынак           1953 г.          вул.Свярдлова, 3  3   № 72 ад 3
                                                                    красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400616 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Свярдлова, 4  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.

1а1Е400993 Будынак           1953 г.          вул.Свярдлова, 5  3   № 72 ад 3
                                                                    красавiка
                                                                    2002 г.

1а1Е400991 Будынак           1930-я гг.       вул.Свярдлова, 7  3   № 72 ад 3
                                                                    красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401011 Балюстрада i      1951 г.          пр.Ф.Скарыны (ад  2   № 72 ад 3
           агароджа моста                     вул.Я.Купалы да       красавiка
           праз р.Свiслач на                  пл.Перамогi)          2002 г."
           пр.Ф.Скарыны

замянiць пазiцыяй:

1а1Е401011 Балюстрада i      1951 г.          пр.Незалежнасцi   2   № 72 ад 3
           агароджа моста                     (ад вул.              красавiка
           праз р.Свiслач                     Я.Купалы да           2002 г.";
           на                                 пл.Перамогi)
           пр.Незалежнасцi

     пазiцыю:

"
1а1Е400570 Ансамбль          1940-1950-я гг.  пр.Ф.Скарыны (ад  2   № 70 ад 18
           пр.Ф.Скарыны ў                     пл.Незалежнасцi       студзеня
           складзе будынкаў                   да вул.Варвашэнi      2002 г."
           i збудаванняў,                     /Казлова)
           планiровачнай
           структуры,
           ландшафта,
           цэльных
           архiтэктурных
           комплексаў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400570 Ансамбль          1940-1950-я гг.  пр.Незалежнасцi   2   № 70 ад 18
           пр.Незалежнасцi                    (ад                   студзеня
           ў складзе                          пл.Незалежнасцi       2002 г.";
           будынкаў i                         да пр.Машэрава/
           збудаванняў,                       вул.Казлова)
           планiровачнай
           структуры,
           ландшафта,
           цэльных
           архiтэктурных
           комплексаў

     пазiцыю:

"
1а1Е401012 Мост праз раку    1951 г.          пр.Ф.Скарыны      2   № 72 ад 3
           Свiслач                                                  красавiка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401012 Мост праз раку    1951 г.          пр.Незалежнасцi   2   № 72 ад 3
           Свiслач                                                  красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401014 Парадны ўваход у  1950-1960-я гг.  пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           парк iмя Горкага                   (у пачатку            красавiка
           з дзвюма                           вул.Фрунзе)           2002 г."
           ратондападобнымi
           альтанкамi на
           флангах

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401014 Парадны ўваход у  1950-1960-я гг.  пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
           парк iмя Горкага                   (у пачатку            красавiка
           з дзвюма                           вул.Фрунзе)           2002 г.";
           ратондападобнымi
           альтанкамi на
           флангах

     пазiцыю:

"
1а1Е400636 Парк iмя Я.Купалы 1949-1950 гг.    пр.Ф.Скарыны      3   № 70 ад 18
                                              (у межах:             студзеня
                                              пр.Ф.Скарыны-         2002 г."
                                              вул.Я.Купалы-
                                              р.Свiслач)

замянiць пазiцыяй:
"
1а1Е400636 Парк iмя Я.Купалы 1949-1950 гг.    пр.Незалежнасцi   3   № 70 ад 18
                                              (у межах:             студзеня
                                              пр.Незалеж-           2002 г.";
                                              насцi-
                                              вул.Я.Купалы-
                                              р.Свiслач)

     пазiцыю:

"
1а1Е400483 Парк iмя          1932 г.          пр.Ф.Скарыны      3   № 67 ад 16
           Чэлюскiнцаў                                              кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400483 Парк iмя          1932 г.          пр.Незалежнасцi   3   № 67 ад 16
           Чэлюскiнцаў                                              кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

1а1Е401006 Трыбуны з         1950-я гг.       пр.Ф.Скарыны      2   № 72 ад 3
           балюстрадай у                                            красавiка
           Цэнтральным                                              2002 г."
           скверы
           (Аляксандраўскi
           сад) з боку
           пр.Ф.Скарыны

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401006 Трыбуны з         1950-я гг.       пр.Незалежнасцi   2   № 72 ад 3
           балюстрадай у                                            красавiка
           Цэнтральным                                              2002 г.";
           скверы
           (Аляксандраўскi
           сад) з боку
           пр.Незалежнасцi

     пазiцыю:

"
1а1Е400482 Цэнтральны        1931 г.          пр.Ф.Скарыны      2   № 67 ад 16
           батанiчны сад                                            кастрычнi-
           НАН РБ                                                   ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400482 Цэнтральны        1931 г.          пр.Незалежнасцi   2   № 67 ад 16
           батанiчны сад                                            кастрычнi-
           НАН Рэспублiкi                                           ка
           Беларусь                                                 2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400484 Цэнтральны        1805 г.,         пр.Ф.Скарыны,     2   № 67 ад 16
           дзiцячы парк iмя                                         кастрычнi-
           М.Горкага ў                                              ка
           складзе:                                                 2001 г."
           планiровачная     Канец ХIХ -      вул.Фрунзе, 2
           структура,        пачатак ХХ
           ландшафт,         ст.ст.
           адмiнiстрацыйны
           будынак, агароджа

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400484 Былы гарадскi     1805 г.,         пр.Незалежнасцi,  2   № 67 ад 16
           сад (Цэнтральны                                          кастрычнi-
           дзiцячы парк                                             ка
           iмя М.Горкага ў                                          2001 г.";
           складзе:          Канец ХIХ -      вул.Фрунзе, 2
           планiровачная     пачатак ХХ
           структура,        ст.ст.
           ландшафт,
           адмiнiстрацыйны
           будынак,
           агароджа)

     пазiцыю:

"
1а1Е400587 Цэнтральны сквер  1872 г.          пр.Ф.Скарыны      2   № 70 ад 18
           з дэкаратыўнай                                           студзеня
           скульптурнай                                             2002 г."
           групай "Хлопчык з
           лебедзем"

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400587 Цэнтральны сквер  1872 г.          пр.Незалежнасцi   2   № 70 ад 18
           з дэкаратыўнай                                           студзеня
           скульптурнай                                             2002 г.";
           групай "Хлопчык з
           лебедзем"

     пазiцыю:

"
1а1Е401022 Адмiнiстрацыйны   1963 г.          пр.Ф.Скарыны, 8   3   № 72 ад 3
           будынак                                                  красавiка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401022 Будынак           1963 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 72 ад 3
                                              8                     красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400588 Будынак           1949-1953 гг.    пр.Ф.Скарыны, 10  3   № 70 ад 18
           Галоўпаштамта                                            студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400588 Будынак           1949-1953 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           Галоўпаштамта                      10                    студзеня
                                                                    2002 г."

     пазiцыю:

"
1а1Е400470 Гасцiнiчны        1958 г.          пр.Ф.Скарыны, 11  3   № 66 ад 7
           комплекс "Мiнск"  1969 г.                                жнiўня
           (карпусы 1, 2)                                           2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400470 Гасцiнiчны        1958 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 66 ад 7
           комплекс "Мiнск"  1969 г.          11                    жнiўня
           (карпусы 1, 2)                                           2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400995 Жылы дом з        1952 г.          пр.Ф.Скарыны, 12  2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                                               красавiка
           памяшканнямi                                             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400995 Будынак           1952 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              12                    красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400514 Жылы будынак з    1950-1954 гг.    пр.Ф.Скарыны, 13  3   № 69 ад 27
           кiнатэатрам                                              лiстапада
           "Цэнтральны"                                             2001 г.

1а1Е400996 Жылы дом з        1947-1951 гг.    пр.Ф.Скарыны, 14  2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                                               красавiка
           памяшканнямi                                             2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400514 Будынак           1950-1954 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 69 ад 27
                                              13                    лiстапада
                                                                    2001 г.

1а1Е400996 Будынак           1947-1951 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              14                    красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400998 Жылы дом з        1947-1951 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         16/32                 красавiка
           памяшканнямi                       (вул.Камсамоль-       2002 г."
                                              cкая)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400998 Будынак           1947-1951 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              16/32                 красавiка
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.";
                                              cкая)

     пазiцыю:

"
1а1Е400999 Адмiнiстрацыйны   1945-1947 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           будынак                            17/30                 красавiка
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г."
                                              cкая)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400999 Будынак           1945-1947 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              17/30                 красавiка
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.";
                                              cкая)

     пазiцыю:

"
1а1Е400545 Жылы дом          1948-1952 гг.    пр.Ф.Скарыны, 18  3   № 69 ад 27
                                                                    лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400545 Будынак           1948-1952 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 69 ад 27
                                              18                    лiстапада
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401002 Жылы дом з        1952 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         19/23                 красавiка
           памяшканнямi                       (вул.Камсамоль-       2002 г."
                                              cкая)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401002 Будынак           1952 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              19/23                 красавiка
                                              (вул.Камсамоль-       2002 г.";
                                              cкая)

     пазiцыю:

"
1а1Е400589 Комплекс будынкаў 1947-1952 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 70 ад 18
           Нацыянальнага                      20/вул.Ленiна,        студзеня
           банка Рэспублiкi                   12, 14                2002 г."
           Беларусь

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400589 Комплекс будынкаў 1947-1952 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
           Нацыянальнага                      20/вул.Ленiна,        студзеня
           банка Рэспублiкi                   12, 14                2002 г.";
           Беларусь

     пазiцыю:

"
1а1Е400469 Будынак           1951 г.          пр.Ф.Скарыны, 21  2   № 66 ад 7
           дзяржаўнага                                              жнiўня
           унiверсальнага                                           2001 г."
           магазiна

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400469 Будынак           1951 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 66 ад 7
           дзяржаўнага                        21                    жнiўня
           унiверсальнага                                           2001 г.";
           магазiна

     пазiцыю:

"
1а1Е401004 Жылы дом з        1949-1954 гг.    пр.Ф.Скарыны, 22  2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         (вул.Ленiна, 7,       красавiка
           памяшканнямi                       вул.Энгельса,         2002 г."
                                              10)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401004 Будынак           1949-1954 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              22                    красавiка
                                              (вул.Ленiна, 7,       2002 г.";
                                              вул.Энгельса,
                                              10)

     пазiцыю:

"
1а1Е401005 Жылы дом з        1949-1954 гг.    пр.Ф.Скарыны, 23  2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         (вул.Ленiна, 5,       красавiка
           памяшканнямi                       вул.Энгельса, 8)      2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401005 Будынак           1949-1954 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              23                    красавiка
                                              (вул.Ленiна, 5,       2002 г.";
                                              вул.Энгельса, 8)

     пазiцыю:

"
1а1Е400590 Будынак былой     Сярэдзiна        пр.Ф.Скарыны, 24  2   № 70 ад 18
           духоўнай          ХIХ ст.                                студзеня
           кансiсторыi                                              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400590 Будынак былой     Сярэдзiна        пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
           духоўнай          ХIХ ст.          24                    студзеня
           кансiсторыi                                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400475 Будынак           1954 г.          пр.Ф.Скарыны, 25  3   № 66 ад 7
           "Рэспублiканскi                                          жнiўня
           палац культуры                                           2001 г."
           прафсаюзаў"

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400475 Будынак           1954 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 66 ад 7
           "Рэспублiканскi                    24                    жнiўня
           палац культуры                                           2001 г.";
           прафсаюзаў"

     пазiцыю:

"
1а1Е400632 Будынак           1951 г.          пр.Ф.Скарыны,     3   № 70 ад 18
           Дзяржаўнага музея                  25а                   студзеня
           гiсторыi Вялiкай                                         2002 г."
           Айчыннай вайны

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400632 Будынак           1951 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           Дзяржаўнага музея                  25а                   студзеня
           гiсторыi Вялiкай                                         2002 г."
           Айчыннай вайны

     пазiцыю:

"
1а1Е400473 Адмiнiстрацыйны   1913 г.          пр.Ф.Скарыны, 26  3   № 66 ад 7
           будынак (былы                                            жнiўня
           царкоўна-                                                2001 г."
           археалагiчны
           музей)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400473 Будынак           1913 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 66 ад 7
                                              26                    жнiўня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401007 Адмiнiстрацыйны   1940-я гг.       пр.Ф.Скарыны, 27  2   № 72 ад 3
           будынак                                                  красавiка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401007 Будынак           1940-я гг.       пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              27                    красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401008 Жылы дом          1956-1957 гг.    пр.Ф.Скарыны, 28  2   № 72 ад 3
                                                                    красавiка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401008 Будынак           1956-1957 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              28                    красавiка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401009 Жылы дом з        1957 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         29/19                 красавiка
           памяшканнямi                       (вул.Я.Купалы)        2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401009 Будынак           1957 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              29/19                 красавiка
                                              (вул.Я.Купалы)        2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401010 Жылы дом з        1957 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           гандлёвымi                         30/17                 красавiка
           памяшканнямi                       (вул.Я.Купалы)        2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401010 Будынак           1957 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              30/17                 красавiка
                                              (вул.Я.Купалы)        2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400633 Дом-музей I       Канец ХIХ ст.    пр.Ф.Скарыны,     3   № 70 ад 18
           з'езда РСДРП      1948-1953 гг.    31а                   студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400633 Дом-музей I       Канец ХIХ ст.    пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           з'езда РСДРП      1948-1953 гг.    31а                   студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400468 Будынак           1958 г.          пр.Ф.Скарыны, 32  2   № 66 ад 7
           Беларускага                                              жнiўня
           дзяржаўнага цырка                                        2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400468 Будынак           1958 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 66 ад 7
           Беларускага                        32                    жнiўня
           дзяржаўнага цырка                                        2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401070 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   пр.Ф.Скарыны,     3   № 74 ад 7
                             1980 г.          32а                   чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401070 Будынак           Пачатак ХХ ст.   пр.Незалежнасцi,  3   № 74 ад 7
                             1980 г.          32а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400619 Комплекс будынкаў Канец ХIХ -      пр.Ф.Скарыны,     3   № 70 ад 18
           былой             пачатак ХХ       32б                   студзеня
           электрастанцыi    ст.ст.                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400619 Комплекс будынкаў Канец ХIХ -      пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           былой             пачатак ХХ       32б                   студзеня
           электрастанцыi    ст.ст.                                 2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401013 Скверы на         1940-1950-я гг.  пр.Ф.Скарыны      2   № 72 ад 3
           пл.Перамогi                        (памiж                красавiка
                                              праспектам i          2002 г."
                                              мясцовымi
                                              праездамi ўздоўж
                                              дамоў 31, 33,
                                              35, 34, 36, 38)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401013 Скверы на         1940-1950-я гг.  пр.Незалежнасцi   2   № 72 ад 3
           пл.Перамогi                        (памiж                красавiка
                                              праспектам i          2002 г.";
                                              мясцовымi
                                              праездамi ўздоўж
                                              дамоў 31, 33,
                                              35, 34, 36, 38)

     пазiцыю:

"
1а1Е401015 Комплекс жылых    1951-1956 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           дамоў з                            31/2 (вул.Ка-         красавiка
           памяшканнямi                       мунiстычная)          2002 г."
           гандлёвага i                       33, 35/1
           адмiнiстрацыйнага                  (вул.Кiсялёва)
           прызначэння на
           першым паверсе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401015 Комплекс будынкаў 1951-1956 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              31/2 (вул.Ка-         красавiка
                                              мунiстычная)          2002 г.";
                                              33, 35/1
                                              (вул.Кiсялёва)

     пазiцыю:

"
1а1Е401016 Комплекс жылых    1951-1956 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           дамоў з                            34, 36, 38,           красавiка
           памяшканнямi                       вул.Фрунзе, 3,        2002 г."
           гандлёвага i                       вул.Захарава,
           адмiнiстрацыйнага                  22, 24,
           прызначэння на                     вул.Румянцава,
           першым паверсе                     1, 9

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401016 Комплекс будынкаў 1951-1956 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              34/1                  красавiка
                                              (вул.Фрунзе),         2002 г.";
                                              36/22
                                              (вул.Захарава),
                                              38,
                                              вул.Фрунзе, 3/1
                                              (вул.Румянцава),
                                              вул.Захарава,
                                              22, 24/9
                                              (вул.Румянцава)

     пазiцыю:

"
1а1Е401017 Жылы дом з        1939 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           памяшканнямi      1947 г.          37/2                  красавiка
           гандлёвага                         (вул.Кiсялёва)        2002 г."
           прызначэння на
           першым паверсе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401017 Будынак           1939 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                             1947 г.          37/2                  красавiка
                                              (вул.Кiсялёва)        2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401019 Жылы дом з        1951-1956 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           памяшканнямi                       39/1                  красавiка
           гандлёвага                         (вул.Варвашэнi)       2002 г."
           прызначэння на
           першым паверсе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401019 Будынак           1951-1956 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              39/1                  красавiка
                                              (пр.Машэрава)         2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401018 Жылы дом з        1939 г.        . пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           памяшканнямi      1947 г.          40/17                 красавiка
           гандлёвага                         (вул.Захарава)        2002 г."
           прызначэння на
           першым паверсе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401018 Будынак           1939 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                             1947 г.          40/17                 красавiка
                                              (вул.Захарава)        2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401020 Жылы дом з        1951-1956 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 72 ад 3
           памяшканнямi                       42/2                  красавiка
           гандлёвага,                        (вул.Казлова)         2002 г."
           адмiнiстрацыйнага
           прызначэння на
           першым паверсе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401020 Будынак           1951-1956 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 72 ад 3
                                              42/2                  красавiка
                                              (вул.Казлова)         2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400626 Жылы дом          1936-1937 гг.    пр.Ф.Скарыны, 43  2   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400626 Будынак           1936-1937 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
                                              43                    студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401085 Жылыя дамы з      1940-1950-я гг.  пр.Ф.Скарыны,     3   № 74 ад 7
           памяшканнямi                       44, 46, 47, 48/2      чэрвеня
           гандлёвага i                                             2002 г."
           адмiнiстрацыйнага
           прызначэння

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401085 Будынкi           1940-1950-я гг.  пр.Незалежнасцi,  3   № 74 ад 7
                                              44, 46, 47,           чэрвеня
                                              48/2                  2002 г.";
                                              (бульвар
                                              Мулявiна)

     пазiцыю:

"
1а1Е400625 Троiцкi           1861-1874 гг.    пр.Ф.Скарыны,     2   № 70 ад 18
           залатагорскi                       44а                   студзеня
           касцёл св.Роха                                           2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400625 Будынак           1861-1874 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
           Троiцкага                          44а                   студзеня
           залатагорскага                                           2002 г.";
           касцёла св.Роха
           (зала камернай
           музыкi
           Белдзяржфiлар-
           монii)

     пазiцыю:

"
1а1Е400287 Комплекс будынкаў 1930-1960-я гг.  пр.Ф.Скарыны,     2   № 49 ад 23
                                              49, 51, 51а,          снежня
                                              вул.Я.Коласа, 2       1998 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400287 Комплекс будынкаў 1930-1960-я гг.  пр.Незалежнасцi,  2   № 49 ад 23
                                              49, 51, 51а,          снежня
                                              вул.Я.Коласа, 2       1998 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400627 Будынак           1955-1959 гг.    пр.Ф.Скарыны, 50  3   № 70 ад 18
           Беларускай                                               студзеня
           дзяржаўнай                                               2002 г."
           фiлармонii

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400627 Будынак           1955-1959 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           Беларускай                         50                    студзеня
           дзяржаўнай                                               2002 г.";
           фiлармонii

     пазiцыю:

"
1а1Е400518 Будынак былога    1929-1931 гг.    пр.Ф.Скарыны, 64  3   № 69 ад 27
           тэрапеўтычна-                                            лiстапада
           хiрургiчнага                                             2001 г."
           корпуса

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400518 Будынак былога    1929-1931 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 69 ад 27
           тэрапеўтычна-                      64                    лiстапада
           хiрургiчнага                                             2001 г.";
           корпуса

     пазiцыю:

"
1а1Е401023 Комплекс будынкаў 1932 г.                            2   № 72 ад 3
           БНТУ ў межах,     1936 г.                                красавiка
           згодна дадатку:   1950-я гг.                             2002 г."
           а) галоўны корпус                  пр.Ф.Скарыны, 65
           б) iнтэрнат № 2                    пр.Ф.Скарыны, 67
           в) вучэбны корпус                  пр.Ф.Скарыны,
           № 18                               67/2
           г) вучэбны                         вул.Я.Коласа, 14
           корпус № 9
           д) сталовая                        вул.Я.Коласа, 18
           е) iнтэрнат № 3                    пр.Ф.Скарыны, 63
           ж) iнтэрнат № 4                    пр.Ф.Скарыны, 61
           з) вучэбны корпус                  пр.Ф.Скарыны,
           № 4                                59/1
           i) жылы будынак                    пр.Ф.Скарыны, 65
           рэктара
           к) клуб                            пр.Ф.Скарыны, 65
           л) вучэбны корпус                  пр.Ф.Скарыны,
                                              65/2
           м) вучэбны корпус                  вул.Я.Коласа,
           № 13                               22/2
           н) вучэбны                         вул.Я.Коласа,
           корпус № 14                        22/3
           о) вучэбны корпус                  вул.Я.Коласа, 24
           № 7

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401023 Комплекс будынкаў 1932 г.                            2   № 72 ад 3
           БНТУ ў складзе:   1936 г.                                красавiка
           а) галоўны корпус 1950-я гг.       пр.Незалежнасцi,      2002 г.";
                                              65
           б) iнтэрнат № 2                    пр.Незалежнасцi,
                                              67
           в) вучэбны корпус                  пр.Незалежнасцi,
           № 18                               67/2
           г) вучэбны                         вул.Я.Коласа, 14
           корпус № 9
           д) сталовая                        вул.Я.Коласа, 18
           е) iнтэрнат № 3                    пр.Незалежнасцi,
                                              63
           ж) iнтэрнат № 4                    пр.Незалежнасцi,
                                              61
           з) вучэбны корпус                  пр.Незалежнасцi,
           № 4                                59/1
           i) жылы будынак                    пр.Незалежнасцi,
           рэктара                            65
           к) клуб                            пр.Незалежнасцi,
                                              65
           л) вучэбны корпус                  пр.Незалежнасцi,
                                              65/2
           м) вучэбны корпус                  вул.Я.Коласа,
           № 13                               22/2
           н) вучэбны                         вул.Я.Коласа,
           корпус № 14                        22/3
           о) вучэбны корпус                  вул.Я.Коласа, 24
           № 7
           п) агароджа з                      уздоўж
           варотамi                           пр.Незалежнасцi

     пазiцыю:

"
1а1Е400621 Будынак Акадэмii  1932-1939 гг.    пр.Ф.Скарыны, 66  2   № 70 ад 18
           навук Беларусi                                           студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400621 Будынак Акадэмii  1932-1939 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
           навук Беларусi                     66                    студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400628 Дом друку         1935 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 70 ад 18
                                              77-79                 студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400628 Дом друку         1935 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 70 ад 18
                                              77-79                 студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400511 Будынак           1947-1953 гг.    пр.Ф.Скарыны, 81  3   № 69 ад 27
           Беларускай                                               лiстапада
           акадэмii                                                 2001 г."
           мастацтваў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400511 Будынак           1947-1953 гг.    пр.Незалежнасцi,  3   № 69 ад 27
           Беларускай                         81                    лiстапада
           акадэмii                                                 2001 г.";
           мастацтваў

     пазiцыю:

"
1а1Е400321 Жылы дом          1939-1941 гг.    пр.Ф.Скарыны, 91  2   № 56 ад 20
                                                                    студзеня
                                                                    2000 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400321 Будынак           1939-1941 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 56 ад 20
                                              91                    студзеня
                                                                    2000 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400322 Жылы дом          1939-1941 гг.    пр.Ф.Скарыны, 93  2   № 56 ад 20
                                                                    студзеня
                                                                    2000 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400322 Будынак           1939-1941 гг.    пр.Незалежнасцi,  2   № 56 ад 20
                                              91                    студзеня
                                                                    2000 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400623 Будынак           1960 г.          пр.Ф.Скарыны, 98  3   № 70 ад 18
           кiнастудыi                                               студзеня
           "Беларусьфiльм"                                          2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400623 Будынак           1960 г.          пр.Незалежнасцi,  3   № 70 ад 18
           кiнастудыi                         98                    студзеня
           "Беларусьфiльм"                                          2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400472 Будынак           1934 г.          пр.Ф.Скарыны,     2   № 66 ад 7
           абсерваторыi                       110                   жнiўня
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400472 Будынак           1934 г.          пр.Незалежнасцi,  2   № 66 ад 7
           абсерваторыi                       110                   жнiўня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400663 Мазаiка на дамах  1970-1980-я гг.  пр.Ф.Скарыны,     2   № 71 ад 28
           па пр.Ф.Скарыны                    131-1, 143-1,         лютага
           (аўтар                             155-1,                2002 г."
           Кiшчанка А.М.)                     вул.Калiноўс-
                                              кага, 82-2

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400663 Мазаiка на дамах  1970-1980-я гг.  пр.Незалежнасцi,  2   № 71 ад 28
           па пр.Незалежнас-                  131-1, 143-1,         лютага
           цi (аўтар                          155-1,                2002 г.";
           Кiшчанка А.М.)                     вул.Калiноўс-
                                              кага, 82-2

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е404441 Бюст              1978 г.          вул.Сурганава     2   № 88 ад 28
           Я.Б.Зяльдовiча                                           жнiўня
           (ск. Л.Крамнёва,                                         2003 г."
           арх. В.Шыраева)

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е400119 Курганны          Х-ХII            Фрунзенскi            № 105 ад 9
           могiльнiк.        ст.ст.           раён                  студзеня
           Раннi феадалiзм                    г.Мiнска,             2005 г.";
                                              мiкрараён
                                              "Сухарава"

     пазiцыю:

"
1а1Е400497 Жылы дом          1927 г.          вул.Ульянаўская,  3   № 67 ад 16
                                              29                    кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400497 Будынак           1927 г.          вул.Ульянаўская,  3   № 67 ад 16
                                              29                    кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400067 Будынкi стайняў   1880-1905 гг.    вул.Чыжэўскiх     3   № 13 ад 8
           на гаспадарчым                                           снежня
           двары с-са                                               1994 г."
           "Лошыца"

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400067 Рэшткi            1880-1905 гг.    вул.Чыжэўскiх     3   № 13 ад 8
           фундаментаў                                              снежня
           стайняў                                                  1994 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400413 Жылы дом          1951-1953 гг.    вул.Чырвоная, 3   3   № 63 ад 30
                                                                    студзеня
                                                                    2001 г.

1а1Е400414 Жылы дом          1951-1953 гг.    вул.Чырвоная, 5   3   № 63 ад 30
                                                                    студзеня
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400413 Будынак           1951-1953 гг.    вул.Чырвоная, 3   3   № 63 ад 30
                                                                    студзеня
                                                                    2001 г.

1а1Е400414 Будынак           1951-1953 гг.    вул.Чырвоная, 5   3   № 63 ад 30
                                                                    студзеня
                                                                    2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е401083 Адмiнiстрацыйны   1962 г.          вул.Энгельса, 4   3   № 74 ад 7
           будынак                                                  чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401084 Адмiнiстрацыйны   1962 г.          вул.Энгельса, 6   3   № 74 ад 7
           будынак                                                  чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е401083 Будынак           1962 г.          вул.Энгельса, 4   3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401084 Будынак           1962 г.          вул.Энгельса, 6   3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401072 Жылы дом          2-я палова       вул.Энгельса, 18  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401072 Будынак           2-я палова       вул.Энгельса, 18  3   № 74 ад 7
                             ХIХ ст.                                чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е400509 Будынак Тэатра    1937 г.          вул.Энгельса, 26  2   № 69 ад 27
           юнага гледача                                            лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е400509 Комплекс          1937 г.          вул.Энгельса,     2   № 69 ад 27
           будынкаў                           26, 24/16             лiстапада
                                              (вул.Кiрава)          2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Е400309 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса, 28  3   № 50 ад 10
                                                                    студзеня
                                                                    1999 г.

1а1Е401073 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса,     3   № 32 ад 7
                                              32а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401074 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса, 34  3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401075 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   вул.Энгельса,     3   № 74 ад 7
                                              34а                   чэрвеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Е400309 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса, 28  3   № 50 ад 10
                                                                    студзеня
                                                                    1999 г.

1а1Е401073 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса,     3   № 32 ад 7
                                              32а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401074 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Энгельса, 34  3   № 74 ад 7
                                                                    чэрвеня
                                                                    2002 г.

1а1Е401075 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Энгельса,     3   № 74 ад 7
                                              34а                   чэрвеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е402807 Лагер смерцi      1941-1944 гг.    г.Мiнск           3   № 81 ад 22
           "Трасцянец"                                              студзеня
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е402807 Тэрыторыя         1941-1944 гг.    г.Мiнск           3   № 81 ад 22
           былога лагера                                            студзеня
           смерцi                                                   2003 г.";
           "Трасцянец"

     пазiцыю:

"
1а1Е402872 Масюкоўшчынскi    1941-1944 гг.    на перасячэннi    3   № 81 ад 22
           лагер смерцi                       вул.Нарачанскай       студзеня
                                              i дарогi              2003 г."
                                              Мiнск-Заслаўе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е402872 Тэрыторыя         1941-1944 гг.    на перасячэннi    3   № 81 ад 22
           былога                             вул.Нарачанскай       студзеня
           Масюкоўшчынскага                   i дарогi              2003 г.";
           лагера смерцi                      Мiнск-Заслаўе

     пазiцыю:

"
1а1Е404434 Усходнiя          1970-я гг.       пр.Ф.Скарыны      3   № 81 ад 22
           могiлкi                                                  студзеня
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е404434 Усходнiя          1970-я гг.       пр.Незалежнасцi   3   № 81 ад 22
           могiлкi                                                  студзеня
                                                                    2003 г.";

     1.2. у дадатку 2:
     пазiцыю:

"
1а1Р004759 Будынак           1928 г.          вул.Будзёнага,    3  № 96 ад 27
           гарадскога суда                    31                   красавiка
                                                                   2004 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р004759 Будынак           1928 г.          вул.Будзёнага,    3  № 96 ад 27
                                              31                   красавiка
                                                                   2004 г.";

     пазiцыi:

"
1а1М300670 7 мазаiчных       1924-1931 гг.    г.Баранавiчы,     2  № 88 ад 28
           пано                               вул.Куйбышава        жнiўня
           Пакроўскага                                             2003 г.
           сабора

1а1М300670 Пакроўскi сабор   1924-1931 гг.    г.Баранавiчы,     2   № 71 ад 28
                                              вул.Куйбышава         лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М300670 Пакроўскi сабор,  1924-1931 гг.    г.Баранавiчы,     2   № 71 ад 28
                                              вул.Куйбышава         лютага
                                                                    2002 г.
           7 мазаiчных пано  1902-1911 гг.                          № 88 ад 28
                                                                    жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М301107 Жылы дом          1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Пiрагова, 5       кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М301107 Будынак           1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Пiрагова, 5       кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М301110 Будынак аптэкi    1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Тэльмана, 15      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М301110 Будынак           1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Тэльмана, 15      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М301105 Будынак пажарнага 1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
           дэпо                               вул.Тэльмана, 21      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М301105 Будынак           1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Тэльмана, 21      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М301108 Жылы дом          Пачатак ХХ ст.   г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Фралянкова,       кастрычнi-
                                              11                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М301108 Будынак           Пачатак ХХ ст.   г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Фралянкова,       кастрычнi-
                                              11                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М301112 Адмiнiстрацыйны   1902 г.          г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
           будынак                            вул.Фралянкова,       кастрычнi-
                                              50                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М301112 Будынак           1902 г.          г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
                                              вул.Фралянкова,       кастрычнi-
                                              50                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1М300672 Праабражэнскi     1825 г.          в.Новая Мыш       2   № 71 ад 28
           касцёл                                                   лютага
                                                                    2002 г.

1а1М300672 Дэкаратыўнае      Сярэдзiна        в.Новая Мыш       2   № 88 ад 28
           ўбранства         ХVIII ст.                              лютага
           Праабражэнскага                                          2002 г."
           касцёла:
           а) алтары
           б) амбон
           в) арган

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М300672 Праабражэнскi     1825 г.          в.Новая Мыш       2   № 71 ад 28
           касцёл;                                                  лютага
                                                                    2002 г.
           дэкаратыўнае      Сярэдзiна                              № 88 ад 28
           ўбранства         ХVIII ст.                              лютага
           а) алтары                                                2002 г.";
           б) амбон
           в) арган

     пазiцыю:

"
1а1М304746 Юр'еўскi касцёл   1751 г.          в.Паланэчка       2   № 97 ад 25
                                                                    мая
                                                                    2004 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М304746 Юр'еўскi касцёл   1751 г.          в.Паланэчка       2   № 97 ад 25
                             1827 г.,                               мая
                             1897 г.                                2004 г.";

     пазiцыi:

"
1а1М300674 Царква Iаана      1740-1746 гг.    в.Сталовiчы       2   № 71 ад 28
           Хрысцiцеля                                               лютага
                                                                    2002 г.

1а1М300674 Убранства         1740-1746 гг.    в.Сталовiчы       2   № 88 ад 28
           галоўнага                                                жнiўня
           алтара царквы                                            2003 г."
           Iаана Хрысцiцеля

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М300674 Царква            1740-1746 гг.    в.Сталовiчы       2   № 71 ад 28
           Аляксандра                                               лютага
           Неўскага,                                                2002 г.
           убранства                                                № 88 ад 28
           галоўнага алтара                                         жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003475 Брацкая магiла                     пас.Астрамечава   3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р000640 Свята-            1846 г.          в.Астрамечава     3   № 107 ад
           Мiхайлаўская                                             29
           царква                                                   сакавiка
                                                                    2005 г.
1а1Р000542 Спаса-            1868 г.          в.Вельямовiчы     3   № 107 ад
           Увазнясенская                                            29
           царква                                                   сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р001375 Гiстарычная вежа  ХVIII ст.        в.Вiстычы         3   № 79 ад 4
                                                                    снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р001375 Вежа ўязной       ХVIII ст.        в.Вiстычы         3   № 79 ад 4
           брамы                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р004668 Магiла савецкiх   1944 г.          в.Гершоны         3   № 94 ад 24
           лётчыкаў                                                 лютага
                                                                    2004 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р002374 Царква Раства     1835 г.          в.Гершоны         3   № 107 ад
           Багародзiцы                                              29
                                                                    сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003469 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.п.Дамачава      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000389 Свята-Лукiнская   1905 г.          пас.Дамачава      3   № 107 ад
           царква                                                   29
                                                                    сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002871 Бескурганны       IV-I ст.ст.      в.Дружба          3   № 79 ад 4
           могiльнiк.        да н.э.          (Скорбiчы),           снежня
           Раннi жалезны                      на                    2002 г."
           век                                паўднёвым
                                              ускрайку

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000372 Iльiнская царква  Канец            в.Дубок           3   № 107 ад
                             ХVIII -                                29
                             пачатак                                сакавiка
                             ХIХ ст.ст.                             2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003471 Брацкая магiла    1944 г.          в.Медна           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000705 Спаса-            Канец            в.Медна           3   № 107 ад
           Праабражэнская    ХVIII ст.                              29
           царква                                                   сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р004669 Брацкая магiла    1941 г.          в.Прылукi         3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000868 Свята-Пакроўская  1867 г.          в.Прылукi         3   № 107 ад
           царква                                                   29
                                                                    сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р000679 Сядзiбна-         1770-я гг.       в.Скокi           2   № 71 ад 28
           паркавы комплекс:                                        лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р000679 Былая сядзiба     1770-я гг.       в.Скокi           2   № 71 ад 28
           Нямцэвiчаў:                                              лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г.";
           б) фрагменты
           парку

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002878 Стаянка.          5-2-е            в.Страдзеч,       3   № 79 ад 4
           Неалiт,           тысячагоддзi     1 км на               снежня
           бронзавы век      да н.э.          поўнач,               2002 г."
                                              ур.Субоцiн

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000394 Свята-            1881 г.          в.Сычы            3   № 107 ад
           Параскевiнская                                           29
           царква                                                   сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002882 Курганны          ХI-ХII ст.ст.   в.Шчытнiкi         3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                        Малыя, 1 км            снежня
           Раннi феадалiзм                   на паўночны            2002 г."
                                             захад,
                                             ур.Кiрганы

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р000811 Свята-Пакроўская  1742 г.         в.Шчытнiкi         3   № 107 ад
           царква                            Малыя                  29
                                                                    сакавiка
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М200675 Ансамбль кляштара 1648-1689 гг.    г.Бяроза          2   № 71 ад
           картэзiянцаў:                                            28 лютага
           а) брама                                                 2002 г."
           б) агароджа з
           вежамi
           в) будынак
           шпiталя

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М200675 Рэшткi былога     1648-1689 гг.    г.Бяроза          2   № 71 ад 28
           кляштара                                                 лютага
           картэзiянцаў:                                            2002 г.";
           а) брама
           б) агароджа з
           вежамi
           в) будынак
           шпiталя

     пазiцыю:

"
1а1Р200489 Сядзiбна-паркавы  2-я палова       в.Старыя Пескi    2   № 67 ад 16
           комплекс          ХVIII -                                кастрычнi-
                             1-я палова                             ка
                             ХIХ ст.ст.                             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р200489 Фрагменты былой   2-я палова       в.Старыя Пескi    2   № 67 ад 16
           сядзiбы           ХVIII -                                кастрычнi-
                             1-я палова                             ка
                             ХIХ ст.ст.                             2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р203056 Касцёл            Да 1820 г.       в.Бездзеж         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р203056 Троiцкi касцёл    Да 1820 г.       в.Бездзеж         3   № 82 ад 25
                             1915 г.                                лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р202888 Земляное          XVII-XVIII       в.Жабер, 3 км на  3   № 79 ад 4
           ўмацаванне        ст.ст.           ўсход, ур.Замак       снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р202888 Рэшткi замка      XVII-XVIII       в.Жабер, 3 км на  3   № 79 ад 4
           Вiшнявецкiх       ст.ст.           ўсход, ур.Замак       снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р200688 Сядзiбна-паркавы  ХIХ ст.          в.Закозель        2   № 71 ад 28
           комплекс:                                                лютага
           а) каплiца-                                              2002 г."
           пахавальня
           б) вiнакурня
           в) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р200688 Фрагменты         ХIХ ст.          в.Закозель        2   № 71 ад 28
           сядзiбна-                                                лютага
           паркавага                                                2002 г.";
           комплексу:
           а) каплiца-
           пахавальня
           б) вiнакурня
           в) фрагменты
           парку

     пазiцыю:

"
1а1Р200690 Троiцкая царква з 1842 г.          в.Зёлава          2   № 71 ад 28
           брамай-званiцай                                          лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р200690 Рэшткi Троiцкай   1842 г.          в.Зёлава          2   № 71 ад 28
           царквы                                                   лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р200523 Сядзiбна-паркавы  Пачатак          в.Пярковiчы       3   № 69 ад 27
           комплекс (у       ХIХ ст.                                лiстапада
           межах згодна з                                           2001 г."
           дадаткам)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р200523 Комплекс былой    Пачатак          в.Пярковiчы       3   № 69 ад 27
           сядзiбы:          ХIХ ст.                                лiстапада
           а) сядзiбны дом                                          2001 г.";
           б) царква
           в) парк

     пазiцыю:

"
1а1Р200477 Цэнтр народнага   1950-я гг.       в.Варацэвiчы      2   № 66 ад 7
           мастацтва iмя                                            жнiўня
           Напалеона Орды:                                          2001 г."
           а) мастацкая
           школа
           б) гасцiнiца
           в) карцiнная
           галерэя
           г) музей Н.Орды

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р200477 Раённы музейны    1950-я гг.       в.Варацэвiчы      2   № 66 ад 7
           комплекс                                                 жнiўня
           Напалеона Орды:                                          2001 г.";
           а) мастацкая
           школа
           б) гасцiнiца
           в) карцiнная
           галерэя
           г) музей Н.Орды

     пазiцыю:

"
1а1М20073  Палацава-паркавы  ХIХ ст.          г.Косава,         1   № 27 ад 13
           комплекс                           ур.Мерачоўшчына       верасня
                                                                    1995 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М20073  Фрагменты         ХIХ ст.          г.Косава,         1   № 27 ад 13
           комплекса былой                    ур.Мерачоўшчына       верасня
           рэзiдэнцыi                                               1995 г.";
           графаў
           Пуслоўскiх

     пазiцыю:

"
1аМ1200068 Сядзiба Андрэя    ХVIII ст.        г.Косава,         3   № 13 ад 8
           Тадэвуша Касцюшкi                  ур.Мерачоўшчына       лiстапада
                                                                    1994 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1аМ1200068 Былая сядзiба     ХVIII ст.        г.Косава,         3   № 13 ад 8
           Андрэя Тадэвуша                    ур.Мерачоўшчына       лiстапада
           Касцюшкi                                                 1994 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р000639 Будынак гiмназii  1920-я гг.       г.Камянец,        3   № 70 ад 18
           (былой польскай                    вул.Ленiна, 1         студзеня
           школы)                                                   2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р000639 Будынак былой     1920-я гг.       г.Камянец,        3   № 70 ад 18
           польскай школы                     вул.Ленiна, 1         студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р000429 Палацава-паркавы  1678-1680 гг.    г.Высокае         2   № 64 ад 27
           ансамбль:         1816 г.                                сакавiка
           а) палац                                                 2001 г."
           б) два флiгелi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р000429 Фрагменты         1678-1680 гг.    г.Высокае         2   № 64 ад 27
           палацава-         1816 г.                                сакавiка
           паркавага                                                2001 г.";
           ансамбля:
           а) палац
           б) два флiгелi

     пазiцыю:

"
1а1Р000638 Сядзiба:          Сярэдзiна        в.Грымяча         2   № 70 ад 18
           а) палац          ХIХ ст.                                студзеня
           б) парк                                                  2002 г."
           в) гаспадарчыя
           пабудовы

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р000638 Рэшткi былой      Сярэдзiна        в.Грымяча         2   № 70 ад 18
           сядзiбы:          ХIХ ст.                                студзеня
           а) палац                                                 2002 г.";
           б) парк
           в) гаспадарчыя
           пабудовы

     пазiцыю:

"
1а1Р100557 Гiстарычны цэнтр  ХIХ-ХХ ст.ст.    г.Кобрын          2   № 70 ад 18
           г.Кобрына:                                               студзеня
           будынкi i                                                2002 г."
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           ландшафт i
           культурны слой на
           тэрыторыi,
           абмежаванай з
           поўначы -
           р.Мухавец, з
           усходу -
           р.Кобрынкай,
           вул.Першамайская,
           з поўдня -
           вул.Мiкалаева, з
           захаду -
           вул.Дзяржынскага

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100557 Гiстарычны        ХIХ-ХХ ст.ст.    г.Кобрын          2   № 70 ад 18
           цэнтр                                                    студзеня
           г.Кобрына:                                               2002 г.
           будынкi i                                                № 115 ад
           збудаваннi,                                              20 снежня
           планiровачная                                            2005 г.";
           структура,
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           абмежаванай
           лiнiяй, якая
           праходзiць ад
           р.Мухавец па
           ўсходняму
           берагу
           р.Кобрынкi,
           перасякае
           вул.Першамайскую,
           далей па
           тыльнай мяжы
           дваровых
           тэрыторый
           забудовы
           паўднёвага боку
           вул.Перша-
           майскай,
           усходняга боку
           пл.Свабоды,
           усходнягя боку
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальнай да дома
           26, затым па
           паўднёвай мяжы
           ўчастка
           домаўладання 26
           на захад да
           дома 3 па
           вул.Ленiна, па
           тыльнай мяжы
           дваровых
           тэрыторый
           забудовы
           няцотнага боку
           вул.Ленiна i 17
           Верасня да
           берагавой лiнii
           р.Мухавец,
           далей - па
           ўмоўнай лiнii
           ад месца
           злучэння
           гранiчнай лiнii
           з берагавой
           лiнiяй
           р.Мухавец да
           перакрыжавання
           вул.Набярэжнай
           i Чыгуначнай,
           па забудове
           паўночнага боку
           вул.Чыгуначнай
           i Мiкольскай да
           праезда ў
           створы дамоў 22
           i 24, па
           ўсходняму краю
           гэтага праезда
           да р.Мухавец,
           па ўмоўнай
           лiнii праз
           р.Мухавец да
           кропкi на
           ўсходнiм беразе
           р.Кобрынкi пры
           яе ўпадзеннi ў
           р.Мухавец

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100564 Парк iмя          1768 г.          г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           А.В.Суворава                       паўднёвая             студзеня
                                              ўскраiна горада       2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р102527 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Беларускай    ХIХ -            вул.Беларуская,       20 снежня
                             пачатак          1, 2, 9               2005 г.";
                             ХХ ст.ст.

     пазiцыю:

"
1а1Р100563 Спаскi манастыр   1497 г.          г.Кобрын, вул.17  2   № 70 ад 18
                             ХVII-ХVIII       Верасня, 11           студзеня
                             ст.ст.                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100563 Будынак былога    1497 г.          г.Кобрын, вул.17  2   № 70 ад 18
           Спаскага          ХVII-ХVIII       Верасня, 11           студзеня
           манастыра         ст.ст.                                 2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100563 Будынак былога    1497 г.          г.Кобрын, вул.17  2   № 70 ад 18
           Спаскага          ХVII-ХVIII       Верасня, 11            студзеня
           манастыра         ст.ст.                                  2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р102736 Будынак           1905 г.          г.Кобрын,         3   № 115 ад
                                              пл.Замкавая, 1        20 снежня
                                                                    2005 г.

1а1Р102737 Будынак           1925 г.          г.Кобрын,         3   № 115 ад
                                              вул.Дзяржынска-       20 снежня
                                              га, 11                2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100558 Мiкольская царква 1750 г.          г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
                                              вул.Камунiстыч-       студзеня
                                              ная, 2                2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р102553 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Кастрычнiцкай ХIХ -            вул.Кастрычнiц-       20 снежня
                             пачатак          кая, 1, 5, 7          2005 г.
                             ХХ ст.ст.

1а1Р102570 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Кiрава        ХIХ ст.          вул.Кiрава,           20 снежня
                                              2, 3, 5               2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100559 Сабор Аляксандра  1864-1868 гг.    г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           Неўскага                           вул.Ленiна, 18        студзеня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р102752 Забудова          1-я              г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Ленiна        палова           вул.Ленiна,           20 снежня
                             ХХ ст.           24, 26, 28,           2005 г.
                                              30, 32, 36,
                                              40, 42, 44,
                                              53, 57, 73,
                                              77

1а1Р102636 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Матросава     ХIХ -            вул.Матросава,        20 снежня
                             1-я              1, 2, 3,              2005 г.";
                             палова           4, 5, 6, 8,
                             ХХ ст.ст.        10, 13, 14,
                                              20

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100560 Петрапаўлаўская   Пачатак ХХ ст.   г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           царква                             вул.Першамайская      студзеня
                                              (на могiлках)         2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р102637 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3   № 115 ад
           вул.Першамайскай  ХIХ -            вул.Першамайская,     20 снежня
                             1-я              10, 12, 13, 14,       2005 г.";
                             палова           15, 16, 18, 20,
                             ХХ ст.ст.        21, 22, 23, 24,
                                              27, 28, 29, 30,
                                              32, 39, 41, 45,
                                              63, 65, 91

     пазiцыю:

"
1а1Р100562 Сiнагога          2-я палова       г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
                             ХIХ ст.          вул.Першамай-         студзеня
                                              ская, 40              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100562 Будынак былой     2-я палова       г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           сiнагогi          ХIХ ст.          вул.Першамай-         студзеня
                                              ская, 40              2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р104466 Бюст              1904 г.          г.Кобрын,         2  № 88 ад 28
           А.В.Суворава      Адноўлены        парк iмя             жнiўня
                             ў 1950 г.        А.В.Суворава         2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р102734 Забудова          Канец            г.Кобрын,         3  № 115 ад 20
           вул.Чыгуначнай    ХIХ -            вул.Чыгуначная,      снежня
                             1-я              10, 16               2005 г.
                             палова
                             ХХ ст.ст.

1а1Р102753 Забудова вул.     Канец            г.Кобрын,         3  № 115 ад 20
           Чырвонаармейскай  ХIХ ст.          вул.Чырвонаар-       снежня
                                              мейская, 1, 2        2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100562 Сiнагога          2-я палова       г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
                             ХIХ ст.          вул.Першамай-         студзеня
                                              ская, 40              2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р102398  Касцёл Спачыну   Сярэдзiна        г.Кобрын,         3  № 112 ад 27
            Найсвяцейшай     ХIХ ст.          вул.Першамай-        верасня
            Дзевы Марыi                       ская, 80             2005 г.

1а1Р102735  Забудова         Канец ХIХ -      г.Кобрын,         3  № 115 ад 20
            вул.Савецкай     1-я палова       вул.Савецкая,        снежня
                             ХХ ст.ст.        2, 3, 4, 5,          2005 г.
                                              6, 8, 10, 11,
                                              12, 13, 18,
                                              19, 24, 25,
                                              30, 32, 42,
                                              63, 87, 88,
                                              91, 94, 96,
                                              98, 100, 102,
                                              103, 131

1а1Р102738  Будынак          1821 г.          г.Кобрын,         3  № 115 ад 20
                                              вул.Савецкая,        снежня
                                              65                   2005 г.

1а1Р102739  Будынак          1846 г.          г.Кобрын,         3  № 115 ад 20
                                              вул.Савецкая,        снежня
                                              108                  2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р100561 Сядзiбны дом      1797 г.          г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           А.В.Суворава                       вул.Суворава, 16      студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100561 Былы сядзiбны     1797 г.          г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           дом А.В.Суворава                   вул.Суворава, 16      студзеня
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р103512 Брацкая магiла    1944 г.          в.Запруды         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р102391 Замчышча          ХIV-XVII         в.Запруды         3  № 112 ад 27
                             ст.ст.                                верасня
                                                                   2005 г.";

    пазiцыю:

"
1а1Р100987 Адзiночны         1637 г.          в.Паўлава         3  № 72 ад 3
           надмагiльны                                             красавiка
           камень                                                  2002 г."
           В.Нiчыпаровiча

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100987 Адзiнкавы         1637 г.          в.Паўлава         3  № 72 ад 3
           надмагiльны                                             красавiка
           камень                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300714 Праабражэнская    1823 г.          в.Дзятлавiчы      2  № 71 ад 28
           царква            1871 г.                               лютага
                                                                   2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300714 Тэрыторыя         1823 г.          в.Дзятлавiчы      3  № 71 ад 28
           Праабражэнскай    1871 г.                               лютага
           царквы                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р302459 Курган. Раннi     XI-XIII          в.Лахва,          3  № 79 ад 4
           феадалiзм         ст.ст.           справа ад            снежня
                                              вул.Новай            2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р302329 Курган. Раннi     XI-XIII          в.Лахва,          3  № 79 ад 4
           феадалiзм         ст.ст.           справа ад            снежня
                                              вул.Новай            2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М300719 Сядзiбна-паркавы  ХIХ-ХХ           в.Грушаўка        2  № 71 ад 28
           комплекс:         ст.ст.                                лютага
           а) сядзiбны дом                                         2002 г."
           б) каплiца
           в) два флiгелi
           г) вiнакурня
           д) дзве стайнi
           е) аранжарэя
           ж) дом
           упраўляючага
           з) кладоўка
           i) гумно
           к) аўчарня
           л) майстэрня
           м) лядоўня
           н) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М300719 Комплекс былой    ХIХ-ХХ           в.Грушаўка        2  № 71 ад 28
           сядзiбы           ст.ст.                                лютага
           Рэйтанаў:                                               2002 г.";
           а) сядзiбны дом
           б) каплiца
           в) два флiгелi
           г) вiнакурня
           д) дзве стайнi
           е) аранжарэя
           ж) дом
           упраўляючага
           з) кладоўка
           i) гумно
           к) аўчарня
           л) майстэрня
           м) лядоўня
           н) фрагменты
           парку

     пазiцыю:

"
1а1М300718 Сядзiбна-паркавы  1810-1815 гг.    в.Нача            2   № 71 ад 28
           комплекс:                                                лютага
           а) палац                                                 2002 г."
           б) флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) стайня
           д) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М300718 Комплекс былой    1810-1815 гг.    в.Нача            2   № 71 ад 28
           сядзiбы:                                                 лютага
           а) палац                                                 2002 г.";
           б) флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) стайня
           д) фрагменты
           парку

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н004581 Магiла ахвяр      1941-1944 гг.    г.Маларыта        3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н002264 Свята-            ХIХ ст.          г.Маларыта        3   № 108 ад
           Мiкалаеўская                                             26 краса-
           царква                                                   вiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н004583 Магiла савецкiх   1941 г.          в.Гвознiца        3   № 93 ад 27
           партызан i                                               студзеня
           ахвяр фашызму                                            2004 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н002277 Свята-Успенская   Пачатак          в.Гвознiца        3   № 108 ад
           царква            ХIХ ст.                                26
                                                                    красавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н004579 Магiла ахвяр      1941-1944 гг.    в.Чарняны         3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н002278 Свята-            ХIХ ст.          в.Чарняны         3   № 108 ад
           Прачысценская                                            26
           царква                                                   красавiка
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300431 Тэатр "Казiно"    1902 г.          г.Пiнск,          3   № 64 ад 27
                                              вул.Каржа, 19         сакавiка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300431 Будынак былога    1902 г.          г.Пiнск,          3   № 64 ад 27
           тэатра "Казiно"                    вул.Каржа, 19         сакавiка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300726 Калегiум езуiтаў  1631-1675 гг.    г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
                                              пл.Ленiна, 22         лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300726 Будынак былога    1631-1675 гг.    г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           калегiума                          пл.Ленiна, 22         лютага
           езуiтаў                                                  2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Р300498 Ансамбль          1510 г.          г.Пiнск,          1   № 68 ад 24
           кляштара          1712-1730 гг.    вул.Ленiна, 18        кастрычнi-
           францысканцаў у                                          ка
           межах агароджы                                           2001 г.

1а1Р300498 Дэкаратыўнае                       г.Пiнск,          2   № 88 ад 28
           ўбранства                          вул.Ленiна, 18        жнiўня
           касцёла ў                                                2003 г."
           ансамблi
           кляштара
           францысканцаў:
           а) 6 алтароў      ХVIII ст.
           са скульптурай
           б) амбон          ХVIII ст.
           в) роспiсы        1909 г.
           скляпенняў
           г) 2 фрэскi       1909 г.
           ў бакавых
           алтарах

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300498 Ансамбль былога   1510 г.,         г.Пiнск,          2   № 68 ад 24
           кляштара          1712-1730 гг.    вул.Ленiна, 18        кастрычнi-
           францысканцаў у                                          ка
           межах агароджы,                                          2001 г.
           дэкаратыўнае                                             № 88 ад 28
           ўбранства                                                жнiўня
           касцёла:                                                 2003 г.";
           а) 6 алтароў      ХVIII ст.
           са скульптурай
           б) амбон          ХVIII ст.
           в) роспiсы        1909 г.
           скляпенняў
           г) 2 фрэскi       1909 г.
           ў бакавых
           алтарах

     пазiцыю:

"
1а1Р300727 Палац Бутрымовiча 1784-1790 гг.    г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
                                              вул.Ленiна, 44        лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300727 Будынак былога    1784-1790 гг.    г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           палаца                             вул.Ленiна, 44        лютага
           Бутрымовiча                                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300501 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      г.Пiнск,          3   № 68 ад 24
           будынак           пачатак ХХ       вул.Ленiна, 49        кастрычнi-
                             ст.ст.                                 ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300501 Будынак           Канец ХIХ -      г.Пiнск,          3   № 68 ад 24
                             пачатак ХХ       вул.Ленiна, 49        кастрычнi-
                             ст.ст.                                 ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300566 Жылы дом          Канец ХIХ -      г.Пiнск,          2   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ       вул.Першамай-         студзеня
                             ст.ст.           ская, 6               2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300566 Будынак           Канец ХIХ -      г.Пiнск,          2   № 70 ад 18
                             пачатак ХХ       вул.Першамай-         студзеня
                             ст.ст.           ская, 6               2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Р300659 Ансамбль          1786 г.          г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           кляштара                           вул.Савецкая,         лютага
           бернардзiнцаў:                     36                    2002 г.
           а) Варварынская
           царква
           б) кляштарны
           корпус
           в) званiца

1а1Р300659 Роспiс            ХIХ -            г.Пiнск,          2   № 88 ад 28
           алтарнай часткi   першая палова    вул.Савецкая,         жнiўня
           Варварынскай      ХХ ст.ст.        36                    2003 г."
           царквы ансамбля
           кляштара
           бернардзiнцаў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300659 Ансамбль          1786 г.          г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           кляштара          ХIХ -            вул.Савецкая,         лютага
           бернардзiнцаў:    першая палова    36                    2002 г.
           а) Варварынская   ХХ ст.ст.                              № 88 ад 28
           царква;                                                  жнiўня
           роспiс алтарнай                                          2003 г.";
           часткi
           б) кляштарны
           корпус
           в) званiца

     пазiцыю:

"
1а1Р300074 Адмiнiстрацыйны   2-я палова       г.Пiнск,          2   № 27 ад 13
           будынак           ХIХ - пачатак    вул.Суворава, 43      верасня
                             ХХ ст.ст.                              1995 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300074 Будынак           2-я палова       г.Пiнск,          2   № 27 ад 13
                             ХIХ - пачатак    вул.Суворава, 43      верасня
                             ХХ ст.ст.                              1995 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р300731 Сядзiбны дом      1920 г.          в.Заполле         2  № 71 ад 28
                                                                   лютага
                                                                   2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р300731 Былая сядзiба     1920 г.          в.Заполле         2  № 71 ад 28
                                                                   лютага
                                                                   2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р100430 Гарадская         Сярэдзiна        г.Пружаны (у      2   № 64 ад 27
           сядзiба:          ХIХ ст.          парку)                сакавiка
           а) сядзiбны дом                                          2001 г."
           в) два флiгелi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100430 Будынкi былой     Сярэдзiна        г.Пружаны (у      2   № 64 ад 27
           гарадской         ХIХ ст.          парку)                сакавiка
           сядзiбы:                                                 2001 г.";
           а) сядзiбны дом
           в) два флiгелi

     пазiцыю:

"
1а1Р101160 Будынак аптэкi    1828 г.          г.Пружаны,        3   № 76 ад 9
                                              вул.Савецкая          кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р101160 Будынак           1828 г.          г.Пружаны,        3   № 76 ад 9
                                              вул.Савецкая          кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р101152 Сядзiба,          2-я палова       пас.Iнтэрнацыя-   3   № 76 ад 9
           старажытны парк   XVIII ст.        нальны                кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р101152 Былая сядзiба,    2-я палова       пас.Iнтэрнацыя-   3   № 76 ад 9
           фрагменты парку   XVIII ст.        нальны                кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р101153 Сядзiба,          Сярэдзiна        в.Каштанаўка      3   № 76 ад 9
           старажытны парк   ХIХ ст.                                кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р101153 Рэшткi сядзiбна-  Сярэдзiна        в.Каштанаўка      3   № 76 ад 9
           паркавага         ХIХ ст.                                кастрычнi-
           комплекса                                                ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р100737 Палацавы          ХVI ст.          г.п.Ружаны        2   № 71 ад 28
           комплекс:         1-я палова                             лютага
           а) галоўны корпус ХVIII ст.                              2002 г."
           б) усходнi корпус 1784-1786 гг.
           в) уязная брама i
           флiгелi
           г) аркады

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р100737 Рэшткi            ХVI ст.          г.п.Ружаны        2   № 71 ад 28
           палацавага        1-я палова                                 лютага
           комплекса:        ХVIII ст.                              2002 г.";
           а) фрагменты      1784-1786 гг.
           галоўнага i
           ўсходняга
           карпусоў
           б) уязная брама i
           флiгелi
           в) аркады

     1.3. у дадатку 3:
     пазiцыю:

"
1а1С700751 Гiстарычны цэнтр  ХII-ХХ ст.ст.                      2   № 71 ад 28
           г.Вiцебска:                                              лютага
           будынкi i                                                2002 г."
           збудаваннi,
           планiровачная
           структура,
           ландшафт i
           культурны пласт
           на тэрыторыi,
           абмежаванай: ад
           ракi Заходняя
           Дзвiна -
           вул.Чэхава
           (забудова
           паўднёвага боку),
           вул.Кутузава
           (забудова
           ўсходняга боку),
           забудовай
           паўночнага боку
           вул.Грыбаедава на
           глыбiню 25 м ад
           чырвонай лiнii,
           забудовай
           заходняга боку
           вул.Ленiна на
           глыбiню 25 м ад
           чырвонай лiнii,
           вул.Камунiстычнай
           (забудова
           заходняга боку),
           вул.Савецкай,
           ручай (Духаўскi
           яр) да
           перасячэння з iм
           вул.iмя газеты
           "Праўда" (па
           чырвонай лiнii)
           да вул.
           Б.Хмяльнiцкага,
           вул.Шубiна
           (забудова
           паўночнага боку),
           зав.Гогаля,
           вул.Калiнiна,
           уключаючы
           пл.Перамогi, мост
           iмя Блахiна,
           вул.Белабародава
           (па чырвонай
           лiнii),
           вул.Будзёнага,
           вул.Касманаўтаў з
           Прывакзальнай
           плошчай,
           забудовай
           паўночна-
           ўсходняга боку
           вул.Савецкай
           Армii на глыбiню
           25 м ад чырвонай
           лiнii, забудовай
           заходняга боку
           вул.Пакроўскай на
           глыбiню 25 м ад
           чырвонай лiнii,
           вул.Жарэса да
           р.Заходняя
           Дзвiна

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700751 Гiстарычны       ХII-ХХ                              2  № 71 ад 28
           цэнтр            ст.ст.                                 лютага
           г.Вiцебска:                                             2002 г.
           у складзе                                               № 115 ад 20
           будынкаў i                                              снежня
           збудаванняў,                                            2005 г.";
           планiровачнай
           структуры,
           ландшафта i
           культурнага
           слоя на
           тэрыторыi,
           абмежаванай
           лiнiяй у створы
           асявой лiнii
           вул.Чэхава ад
           левага берага
           р.Заходняя
           Дзвiна, асявой
           лiнii
           вул.Чэхава
           (забудова
           паўднёвага
           боку), асявой
           лiнiяй
           вул.Кутузава
           (забудова
           ўсходняга
           боку), лiнiяй,
           якая праходзiць
           на адлегласцi
           25 м на поўнач
           ад чырвонай
           лiнii забудовы
           паўночнага боку
           вул.Грыбаедава,
           лiнiяй, якая
           праходзiць на
           адлегласцi 25 м
           на захад ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           заходняга боку
           вул.Ленiна,
           лiнiяй, якая
           праходзiць на
           адлегласцi 25 м
           на поўнач ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           паўночнага боку
           вул.1-й Чырвона-
           брыгаднай,
           лiнiяй, якая
           праходзiць на
           адлегласцi 25 м
           на поўнач ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           паўночнага боку
           пл.Смаленскай,
           лiнiяй, якая
           праходзiць на
           ўсход ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           ўсходняга боку
           вул.Камунiстыч-
           най, лiнiяй,
           якая праходзiць
           на адлегласцi
           25 м на захад ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           заходняга боку
           вул.Камунiстыч-
           най, лiнiяй,
           якая праходзiць
           на адлегласцi
           25 м на поўнач
           ад чырвонай
           лiнii забудовы
           паўночнага боку
           вул.Савецкай,
           лiнiяй, якая
           праходзiць па
           краю тэрасы над
           левым берагам
           р.Вiцьба,
           лiнiяй, якая
           праходзiць па
           правым беразе
           ручаёў Дунай i
           Гапееў да
           перасячэння з
           вул.iмя газеты
           "Праўда", па
           асявой лiнii
           вул.iмя газеты
           "Праўда" да
           перасячэння з
           чырвонай лiнiяй
           паўночна-
           ўсходняга боку
           вул.Багдана
           Хмяльнiцкага,
           па гэтай
           чырвонай лiнii
           названай вулiцы
           да перасячэння
           з працягам
           асявой лiнii
           вул.Шубiна, па
           асявой лiнii
           вул.Шубiна да
           злучэння з
           чырвонай лiнiяй
           паўночна-
           заходняга боку
           праезда Гогаля,
           па чырвонай лiнii
           паўночна-
           заходняга боку
           праезда Гогаля,
           па чырвонай
           лiнii ўсходняга
           i паўднёвага
           бакоў вулiцы
           Калiнiна, яе
           працягу да
           перасячэння з
           чырвонай лiнiяй
           заходняга боку
           вул.Ленiна, па
           асявой лiнii
           заходняга боку
           вул.Ленiна, па
           чырвоных лiнiях
           паўднёвых бакоў
           Маскоўскага
           праспекта i
           вул.генерала
           Белабародава да
           перасячэння з
           кропкай на
           адлегласцi 25 м
           на захад
           ад чырвонай
           лiнii забудовы
           заходняга боку
           вул.Будзёнага
           да яе
           перасячэння з
           чырвонай лiнiяй
           паўночнага боку
           вул.Еўсцiгнеева,
           чырвоных
           лiнiях
           усходняга боку
           вул.Будзёнага,
           паўночна-
           заходняга боку
           вул.Касманаўтаў,
           чырвонай лiнiяй
           паўднёва-
           заходняга боку
           вул.Савецкай
           Армii да
           перасячэння з
           асявой лiнiяй
           працягу гэтай
           вулiцы ў бок
           вiадука над
           чыгункай,
           умоўнай лiнiяй
           у створы лiнii
           на адлегласцi
           25 м ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           паўночна-
           ўсходняга боку
           вул.Чырвонай
           Армii, лiнiяй
           на адлегласцi
           25 м ад
           чырвонай лiнii
           забудовы
           заходняга боку
           вул.Пакроўскай
           да кропкi на
           лiнii, якая
           праходзiць у
           створы чырвонай
           лiнii
           паўночнага боку
           1-й вул.Жарэса,
           гэтай чырвонай
           лiнiяй да яе
           перасячэння з
           кропкай на
           правым беразе
           р.Заходняя
           Дзвiна, якая ў
           створы асявой
           лiнii вул.Чэхава

     пазiцыю:

"
1а1С703018 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Гараўца, 10   3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак ХХ                             снежня
                             ст.ст.                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703018 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Гараўца, 10   3   № 80 ад 18
                             пачатак ХХ                             снежня
                             ст.ст.                                 2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С700660 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Гогаля, 2     3   № 71 ад 28
           будынак                                                  лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700660 Будынак           Пачатак ХХ ст.   вул.Гогаля, 2     3   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.";
     пазiцыю:

"
1а1С703027 Жылы дом          1938 г.          вул.Горкага, 57   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703027 Будынак           1938 г.          вул.Горкага, 57   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С701207 Казанская царква  1780-1847 гг.    вул.Горкага, 62   3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С701207 Казанская царква  1780-1847 гг.    вул.Горкага, 62а  3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703007 Жылы дом          Канец ХIХ -      вул.Грыбаедава,   3   № 80 ад 18
                             пачатак ХХ       17                    снежня
                             ст.ст.                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703007 Будынак (тып      Канец ХIХ -      вул.Грыбаедава,   3   № 80 ад 18
           гарадскога        пачатак ХХ       17                    снежня
           асабняка)         ст.ст.                                 2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703010 Жылы дом          1818 г.          вул.Грыбаедава,   3   № 80 ад 18
                                              25                    снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703010 Будынак           1818 г.          вул.Грыбаедава,   3   № 80 ад 18
                                              25                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С701208 Дом спецыялiстаў  1932-1935 гг.    вул.Даватара,     3   № 77 ад 13
                                              14/9                  лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С701208 Будынак (Дом      1932-1935 гг.    вул.Даватара,     3   № 77 ад 13
           спецыялiстаў)                      14/9                  лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С700550 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Даватара, 26  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700550 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Даватара, 26  3   № 70 ад 18
                                                                    студзеня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703042 Жылы дом (тып     Канец ХIХ -      вул.Дзiмiтрава,   3   № 80 ад 18
           гарадскога        пачатак ХХ       30а                   снежня
           асабняка)         ст.ст.                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703042 Будынак (тып      Канец ХIХ -      вул.Дзiмiтрава,   3   № 80 ад 18
           гарадскога        пачатак ХХ       30а                   снежня
           асабняка)         ст.ст.                                 2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703043 Архiтэктурны      Канец ХIХ ст.    вул.Дзiмiтрава,   3   № 80 ад 18
           комплекс з                         10, 10а, 12           снежня
           карэтным дваром                                          2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703043 Комплекс          Канец ХIХ ст.    вул.Дзiмiтрава,   3   № 80 ад 18
           будынкаў                           10, 10а, 12           снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703046 Жылы дом          Канец ХIХ -      вул.Зяньковай, 4  3   № 80 ад 18
                             пачатак                                снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703046 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Зяньковай, 4  3   № 80 ад 18
                             пачатак                                снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703051 Адмiнiстрацыйна-  Канец ХIХ -      вул.Iльiнскага,   3   № 80 ад 18
           гандлёвы будынак  пачатак          25а                   снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703051 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Iльiнскага,   3   № 80 ад 18
                             пачатак          25а                   снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

     пазiцыю:

"
1а1С700520 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      пр-д              3   № 69 ад 27
           будынак           пачатак          Кастрычнiцкi, 2       лiстапада
                             ХХ ст.ст.                              2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700520 Будынак           Канец ХIХ -      пр-д              3   № 69 ад 27
                             пачатак          Кастрычнiцкi, 2       лiстапада
                             ХХ ст.ст.                              2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С701199 "Дом Кiбардзiна"  Канец ХIХ ст.    вул.Крылова, 6    3   № 77 ад 13
           (былога галоўнага                                        лiстапада
           архiтэктара                                              2002 г."
           горада)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С701199 Будынак (Дом      Канец ХIХ ст.    вул.Крылова, 6    3   № 77 ад 13
            Кiбардзiна)                                              лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703016 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Кутузава, 3   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703016 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Кутузава, 3   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703017 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Кутузава, 5   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703017 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Кутузава, 5   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703029 Жылы дом          Пачатак          вул.Ленiна, 10    3   № 80 ад 18
                             ХХ ст.                                 снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703029 Будынак (тып      Пачатак          вул.Ленiна, 10    3   № 80 ад 18
           гарадскога        ХХ ст.                                 снежня
           асабняка)                                                2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703013 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Маякоўскага,  3   № 80 ад 18
           грамадскага сходу                  1/38                  снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703013 Будынак былога    Канец ХIХ ст.    вул.Маякоўскага,  3   № 80 ад 18
           грамадскага                        1/38                  снежня
           сходу                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703014 Адмiнiстрацыйны   ХIХ ст.          вул.Маякоўскага,  3   № 80 ад 18
           будынак                            3                     снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703014 Будынак           ХIХ ст.          вул.Маякоўскага,  3   № 80 ад 18
                                              3                     снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С700758 Былы базыльянскi  1743-1785 гг.                      2   № 71 ад 28
           манастыр:         Канец ХVIII ст.                        лютага
           а) жылы           1803 г.          вул.Полiтэхнiч-       2002 г."
           манастырскi                        ная, 2
           корпус
           б) будынак
           народнага
           вучылiшча
           в) Успенскi сабор                  вул.Крылова, 7

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700758 Комплекс былога   1743-1785 гг.                      2   № 71 ад 28
           базыльянскага     Канец ХVIII ст.                        лютага
           манастыра:        1803 г.                                2002 г.";
           а) былы                            вул.Полiтэхнiч-
           манастырскi                        ная, 2
           корпус
           б) будынак былога
           народнага
           вучылiшча
           в) Успенскi сабор                  вул.Крылова, 7

     пазiцыю:

"
1а1С703036 Гарадскi асабняк  Канец ХIХ ст.    вул.iмя газеты    3   № 80 ад 18
                                              "Праўда", 5а          снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703036 Будынак (тып      Канец ХIХ ст.    вул.iмя газеты    3   № 80 ад 18
           гарадскога                         "Праўда", 5а          снежня
           асабняка)                                                2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1C703012 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.    вул.Пушкiна, 4    3   № 80 ад 18
           будынак                                                  снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1C703012 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Пушкiна, 4    3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С703001 Адмiнiстрацыйны   ХIХ-ХХ ст.ст.    вул.Савецкая, 1   3   № 80 ад 18
           будынак                                                  снежня
                                                                    2002 г.

1а1С703002 Адмiнiстрацыйны   ХIХ-ХХ ст.ст.    вул.Савецкая, 25  3   № 80 ад 18
           будынак                                                  снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1С703001 Будынак           ХIХ-ХХ ст.ст.    вул.Савецкая, 1   3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.

1а1С703002 Будынак           ХIХ-ХХ ст.ст.    вул.Савецкая, 25  3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С700760 Жылы дом          1799 г.          вул.Суворава, 12  2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700760 Будынак           1799 г.          вул.Суворава, 12  2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С702998 "Даходныя дамы"   Канец ХIХ ст.    вул.Суворава,     3   № 80 ад 18
                                              27/9, 29              снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С702998 Будынкi былых     Канец ХIХ ст.    вул.Суворава,     3   № 80 ад 18
           "Даходных дамоў"                   27/9, 29              снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С700318 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Фрунзе, 17    3   № 55 ад 15
                                                                    снежня
                                                                    1999 г.

1а1С700319 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    вул.Фрунзе, 19    3   № 55 ад 15
                                                                    снежня
                                                                    1999 г.";

замянiць пазiцыямi:

"
1а1С700318 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Фрунзе, 17    3   № 55 ад 15
                                                                    снежня
                                                                    1999 г.

1а1С700319 Будынак           Канец ХIХ ст.    вул.Фрунзе, 19    3   № 55 ад 15
                                                                    снежня
                                                                    1999 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703022 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Б.Хмяльнiц-   3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          кага, 11/6            снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703022 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Б.Хмяльнiц-   3   № 80 ад 18
                             пачатак          кага, 11/6            снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С703044 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Чайкоўскага,  3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          6                     снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.

1а1С703045 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Чайкоўскага,  3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          14                    снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.

1а1С703020 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Чырвонага     3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          партызана, 2/1        снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1С703044 Будынак (тып      Канец ХIХ -      вул.Чайкоўскага,  3   № 80 ад 18
           гарадскога        пачатак          6                     снежня
           асабняка)         ХХ ст.ст.                              2002 г.

1а1С703045 Будынак (тып      Канец ХIХ -      вул.Чайкоўскага,  3   № 80 ад 18
           гарадскога        пачатак          14                    снежня
           асабняка)         ХХ ст.ст.                              2002 г.

1а1С703020 Будынак           Канец ХIХ -      вул.Чырвонага     3   № 80 ад 18
                             пачатак          партызана, 2/1        снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С701206 Клуб металiстаў   1932 г.          вул.Энгельса, 2   3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С701206 Будынак былога    1932 г.          вул.Энгельса, 2   3   № 77 ад 13
           клуба металiстаў                                         лiстапада
                                                                    2002 г.";

     перад пазiцыяй:

"
1а1К700314 Рэшткi падмуркаў  1661 г.          г.Орша            3   № 52 ад 30
           царквы Раства                                            сакавiка
           Багародзiцы                                              1999 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К702335 Будынак           1912 г.          г.Орша            3   № 110 ад
           чыгуначнага       1930-1950 гг.                          28 чэрвеня
           вакзала                                                  2005 г.";

     пазiцыi:

"
1а1К701195 Жылы будынак      Канец ХIХ -      г.Орша,           3   № 77 ад 13
                             пачатак ХХ       вул.Ленiна, 11        лiстапада
                             ст.ст.                                 2002 г.

1а1К701194 Жылы будынак      Пачатак ХХ ст.   г.Орша,           3   № 77 ад 13
                                              вул.Ленiна, 26        лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1К701195 Будынак           Канец ХIХ -      г.Орша,           3   № 77 ад 13
                             пачатак ХХ       вул.Ленiна, 11        лiстапада
                             ст.ст.                                 2002 г.

1а1К701194 Будынак           Пачатак ХХ ст.   г.Орша,           3   № 77 ад 13
                                              вул.Ленiна, 26        лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1К703961 Мемарыяльны       1941 г.          г.Орша,           3   № 82 ад 25
           комплекс "Кацюша"                  вул.Магiлёўская,      лютага
                                              каля маста праз       2003 г."
                                              р.Днепр

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К702281 Будынак былой     Пачатак          вул.Мiру, 6       3   № 108 ад
           жаночай гiмназii  ХХ ст.                                 26
                                                                    красавiка
                                                                    2005 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1К703962 Брацкая магiла                     г.Орша,           3   № 82 ад 25
                                              вул.Першамайская      лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К702279 Касцёл Св.Iосiфа  1819 г.          вул.Савецкая,     2   № 108 ад
                                              6                     26
                                                                    красавiка
                                                                    2005 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К701189 Мясцiны жыцця i   1935-1941 гг.    в.Ляўкi           3   № 77 ад 13
           творчасцi                                                лiстапада
           Я.Купалы                                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К701189 Мясцiны жыцця i   1935-1941 гг.    в.Ляўкi           3   № 77 ад 13
           творчасцi                                                лiстапада
           Я.Купалы:                                                2002 г.";
           а) дом Я.Купалы
           б) дом шафёра
           в) лазня
           г) гаспадарчыя
           пабудовы

     пазiцыi:

"
1а1К700790 Роспiсы па        2-я              в.Смаляны         2   № 88 ад 28
           дрэве ў           палова                                 жнiўня
           iнтэр'еры         ХVIII                                  2003 г.
           купала            ст.
           Спаса-
           Праабражэнскай
           царквы

1а1К700790 Спаса-            2-я палова       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           Праабражэнская    ХVIII ст.                              лютага
           царква                                                   2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К700790 Спаса-            2-я палова       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           Праабражэнская    ХVIII ст.                              лютага
           царква,                                                  2002 г.
           роспiсы па                                               № 88 ад 28
           дрэве ў                                                  жнiўня
           iнтэр'еры купала                                         2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К700791 Дамiнiканскi      2-я палова       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           касцёл            ХVIII ст.                              лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К700791 Рэшткi былога     2-я палова       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           дамiнiканскага    ХVIII ст.                              лютага
           касцёла                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К700792 Замак "Белы       1-я чвэрць       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           Ковель"           ХVII ст.                               лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К700792 Руiны замка       1-я чвэрць       в.Смаляны         2   № 71 ад 28
           "Белы Ковель"     ХVII ст.                               лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С600761 Палацава-паркавы  ХVII - 1-я       г.п.Бешанковiчы,  2   № 71 ад 28
           ансамбль:         палова ХVIII     на паўночнай          лютага
           а) палац          ст.ст.           ускраiне              2002 г."
           б) гаспадарчыя
           пабудовы
           в) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С600761 Ансамбль былога   ХVII - 1-я       г.п.Бешанковiчы,  2   № 71 ад 28
           палаца:           палова ХVIII     на паўночнай          лютага
           а) палац          ст.ст.           ускраiне              2002 г.";
           б) гаспадарчыя
           пабудовы
           в) фрагменты
           парку

     пасля пазiцыi:

"
1а1В303976 Брацкая магiла    1944 г.          г.Браслаў,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая          лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В300954 Гарадзiшча        IХ-ХV            г.Браслаў,        3   № 107 ад
                             ст.ст.           у цэнтры              29
                                              горада, на            сакавiка
                                              перашыйку             2005 г.
                                              памiж
                                              азёрамi
                                              Дрывяты i
                                              Навята, на
                                              Замкавай
                                              гары (14 м)

1а1В301039  Курганны         VIII-X           в.Ахрэмаўцы,      3   № 107 ад
            могiльнiк        cт.ст.           за 0,5 км             29
                                              на поўдзень           сакавiка
                                              ад вёскi, у           2005 г.";
                                              лесе,
                                              справа ад
                                              шашы
                                              Браслаў-
                                              Шаркоўшчына

     пасля пазiцыi:

"
1а1В303977 Брацкая магiла    1944 г.          в.Ахрэмаўцы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В301063 Курганны          VIII-XI          в.Богiна,         3   № 107 ад
           могiльнiк         cт.ст.           насупраць             29
                                              вёскi, на             сакавiка
                                              паўночна-             2005 г.";
                                              ўсходнiм беразе
                                              воз.Богiнскае,
                                              справа ад
                                              дарогi з
                                              в.Вусце ў
                                              в.Плетарова

     пазiцыю:

"
1а1В300764 Сядзiба:          Канец ХVIII ст.  в.Вiдзы-          2   № 71 ад 28
           а) сядзiбны дом                    Лаўчынскiя            лютага
           б) гаспадарчыя                                           2002 г."
           пабудовы
           в) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В300764 Былая сядзiба:    Канец ХVIII ст.  в.Вiдзы-          2   № 71 ад 28
           а) сядзiбны дом                    Лаўчынскiя            лютага
           б) гаспадарчыя                                           2002 г.";
           пабудовы
           в) парк

     пасля пазiцыi:

"
1а1В300764 Былая сядзiба:    Канец ХVIII ст.  в.Вiдзы-          2   № 71 ад 28
           а) сядзiбны дом                    Лаўчынскiя            лютага
           б) гаспадарчыя                                           2002 г."
           пабудовы
           в) парк

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В302037 Курганны          VII-XI           в.Вусце, 1        3   № 107 ад
           могiльнiк         cт.ст.           км на                 29
                                              поўдзень ад           сакавiка
                                              вёскi, у              2005 г.
                                              лесе, злева
                                              ад дарогi
                                              на в.Казяны

1а1В301039 Курганны          VIII-XI          в.Далёкiя,        3   № 107 ад
           могiльнiк         cт.ст.           1 км на               29
                                              паўночны              сакавiка
                                              захад ад              2005 г.";
                                              вёскi ў
                                              пералеску i
                                              на полi,
                                              каля дарогi
                                              ў
                                              в.Даўгаборы

     пасля пазiцыi:

"
1а1В300766 Ансамбль кляштара 1643-1646 гг.    г.п.Друя          2   № 71 ад 28
           бернардзiнцаў:                                           лютага
           а) касцёл                                                2002 г."
           б) жылы корпус
           в) агароджа з
           брамай

выключыць пазiцыю:

"
1а1В300766 Фрагмент          ХVIII            г.п.Друя          2   № 88 ад 28
           дэкаратыўнай      cт.                                    жнiўня
           кампазiцыi ў                                             2003 г.";
           галоўным алтары
           Троiцкага
           касцёла

     пазiцыю:

"
1а1В300766 Ансамбль кляштара 1643-1646 гг.    г.п.Друя          2   № 71 ад 28
           бернардзiнцаў:                                           лютага
           а) касцёл                                                2002 г."
           б) жылы корпус
           в) агароджа з
           брамай

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В300766 Ансамбль былога   XVII ст.         г.п.Друя          2   № 71 ад 28
           кляштара          XVIII ст.                              лютага
           бернардзiнцаў:                                           2002 г.
           а) Троiцкi                                               № 88 ад 28
           касцёл                                                   жнiўня
           фрагмент                                                 2003 г.";
           дэкаратыўнай
           кампазiцыi ў
           галоўным алтары
           б) жылы корпус
           в) агароджа з
           брамай

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301222 Петрапаўлаўская   1908 г.          в.Дрысвяты        3   № 77 ад 13
           царква                                                   лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В302042 Замчышча          ХI-ХVIII         в.Дрысвяты,       3   № 107 ад
                             ст.ст.           на востраве           29
                                              воз.Дрысвяты,         сакавiка
                                              на                    2005 г.
                                              высокiм (да
                                              8 м) пагорку

1а1В302047 Гарадзiшча                         в.Жвiрблi,        3   № 107 ад
                                              на заходняй           29
                                              ускраiне              сакавiка
                                              вёскi, на             2005 г.
                                              высокiм
                                              пагорку

1а1В302063 Гарадзiшча        VII ст.          в.Зазоны,         3   № 107 ад
                             да н.э.          Мясцовая              29
                             - IV             назва                 сакавiка
                             ст.н.э.          "Замак". На           2005 г.
                                              высокiм
                                              круглым
                                              пагорку,
                                              каля
                                              паўночна-
                                              ўсходняга
                                              краю вёскi,
                                              злева ад
                                              дарогi Браслаў-
                                              Даўгаўпiлс

1а1В302064 Гарадзiшча        VI ст.           в.Замошша,        3   № 107 ад
                             да н.э.          на заходняй           29
                             - III            ускраiне              сакавiка
                             ст.н.э.          вёскi памiж           2005 г.
                                              азёрамi
                                              Шылава i
                                              Замошскае

1а1В302081 Курганны                           в.Замошша,        3   № 107 ад
           могiльнiк                          1 км на               29
                                              паўднёвы              сакавiка
                                              захад ад              2005 г.
                                              вескi, у
                                              лесе

1а1В302088 Замчышча          ХVI-XVII         в.Iказнь,         3   № 107 ад
                             ст.ст.           на востраве           29
                                              воз.Iказнь,           сакавiка
                                              на штучным            2005 г.";
                                              пагорку,
                                              якi
                                              узнiмаецца
                                              над
                                              пляцоўкай
                                              вострава на
                                              5 м

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301224 Царква            Пачатак ХХ ст.   в.Кiрылiна        3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В302091 Курганны                           в.Коўшынкi,       3   № 107 ад
           могiльнiк                          0,5 км на             29
                                              поўнач ад             сакавiка
                                              вёскi, каля           2005 г.
                                              дарогi

1а1В302108 Гарадзiшча        VI ст.           в.Лiтоўшчына,     3   № 107 ад
                             да н.э.          2 км на               29
                             - III            захад ад              сакавiка
                             ст.н.э.          вёскi, за             2005 г.
                                              100 м ад
                                              хутара
                                              Татараўшчына

1а1В302118 Гарадзiшча        V ст.            в.Лукшы,          3   № 107 ад
                             да н.э.          0,8 км на             29
                             - III            захад ад              сакавiка
                             ст.н.э.          вёскi.                2005 г.
                                              Пляцоўка
                                              памерам
                                              36х17 м
                                              узвышаецца
                                              на 5-6 м
                                              над
                                              наваколлем

1а1В302140 Гарадзiшча                         в.Майшулi,        3   № 107 ад
                                              0,3 км на             29
                                              ўсход ад              сакавiка
                                              вёскi, ва             2005 г.
                                              ўр.Рацкi Бор.
                                              Пляцоўка
                                              памерам
                                              50х27 м
                                              умацавана 3
                                              валамi i
                                              ровам

1а1В302144 Курганны          VI-XI            в.Майшулi,        3   № 107 ад
           могiльнiк         ст.ст.           0,5 км на             29
                                              поўдзень ад           сакавiка
                                              гарадзiшча            2005 г.

1а1В302167 Гарадзiшча        XI-XII           в.Маскавiчы,      3   № 107 ад
                             ст.ст.           0,3 км на             29
                                              поўдзень ад           сакавiка
                                              вёскi, на             2005 г.";
                                              беразе
                                              воз.Дзерба

     пазiцыю:

"
1а1В300768 Сядзiбна-паркавы  1904 г.          в.Опса (2 км ад   2   № 71 ад 28
           комплекс:                          вёскi)                лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) жылы флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В300768 Комплекс былой    1904 г.          в.Опса (2 км ад   2   № 71 ад 28
           сядзiбы:                           вёскi)                лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г.";
           б) жылы флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) парк

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301226 Касцёл            Пачатак ХХ ст.   в.Опса            3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В302204 Курганны          VIII-XI          в.Опса, 3         3   № 107 ад
           могiльнiк         ст.ст.           км на                 29
                                              поўдзень ад           сакавiка
                                              вёскi,                2005 г.";
                                              злева ад
                                              дарогi ў
                                              Вiдзы, у
                                              лесе

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301227 Касцёл            Пачатак ХХ ст.   в.Плюсы           3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В302206 Гарадзiшча                         в.Пустошка,       3   № 107 ад
                                              на заходнiм           29
                                              беразе                сакавiка
                                              р.Струста,            2005 г.
                                              каля дарогi
                                              Плюсы-Браслаў

1а1В302211 Гарадзiшча        VII cт.          в.Рацюнкi,        3   № 107 ад
                             да н.э.          на                    29
                             - ХIII           паўднёвай             сакавiка
                             ст.н.э.          ускраiне              2005 г.";
                                              вёскi, на
                                              ўзвышку 10 м

     пазiцыi:

"
1а1В300769 Касцёл Сэрца      1903 г.          в.Слабодка        2   № 71 ад 28
           Iсуса                                                    лютага
                                                                    2002 г.

1а1В300769 Дзверы касцёла    1903 г.          в.Слабодка        2   № 88 ад 28
           Сэрца Iсуса                                              жнiўня
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В300769 Касцёл Сэрца      1903 г.          в.Слабодка        2   № 71 ад 28
           Iсуса,                                                   лютага
           уваходныя дзверы                                         2002 г.
                                                                    № 88 ад 28
                                                                    жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В300769 Касцёл Сэрца      1903 г.          в.Слабодка        2   № 71 ад 28
           Iсуса,                                                   лютага
           уваходныя дзверы                                         2002 г.
                                                                    № 88 ад 28
                                                                    жнiўня
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В302217 Гарадзiшча-1,     VII cт. да н.э.  в.Слабодка,       3   № 107 ад
           гарадзiшча-2      - IV ст.н.э.     1. 0,8 км             29
                                              на паўднёвы           сакавiка
                                              захад ад              2005 г.
                                              вёскi, на
                                              высокiм
                                              узгорку
                                              паўвострава
                                              Рог, што
                                              глыбока
                                              ўразаецца
                                              памiж
                                              азёрамi
                                              Нешчарда i
                                              Поцех
                                              2. 0,5 км на
                                              паўночны
                                              захад ад
                                              гарадзiшча-1

1а1В302235 Гарадзiшча        VII cт. да н.э.  в.Укля, 1         3   № 107 ад
                             - IV ст.н.э.     км на                 29
                                              поўнач ад             сакавiка
                                              вёскi, на             2005 г.
                                              беразе
                                              воз.Укля,
                                              ва
                                              ўр.Тарылава

1а1В302247 Курганны          ХI-ХII           в.Укля, 2         3   № 107 ад
           могiльнiк         ст.ст.           км на                 29
                                              паўночны              сакавiка
                                              ўсход ад              2005 г.
                                              вёскi, ва
                                              ўр.Валатоўкi,
                                              на ўскраiне
                                              лесу

1а1В302249 Гарадзiшча        VII cт.          в.Шавуры,         3   № 107 ад
                             да н.э.          0,5 км на             29
                             - IV             паўднёвы              сакавiка
                             ст.н.э.          ўсход ад              2005 г.";
                                              вёскi, на
                                              высокiм i
                                              доўгiм
                                              пагорку

     пазiцыю:

"
1а1В400771 Сядзiбна-паркавы  2-я палова       в.Вопытная        2   № 71 ад 28
           комплекс:         ХIХ ст.                                лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) каплiца
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) стайнi
           д) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В400771 Фрагменты былой   2-я палова       в.Вопытная        2   № 71 ад 28
           сядзiбы:          ХIХ ст.                                лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г.";
           б) рэшткi каплiцы
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) стайнi
           д) фрагменты
           парку

     пазiцыю:

"
1а1В401213 Парк              ХIХ ст.          в.Сар'я           3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В401213 Фрагменты парку   ХIХ ст.          в.Сар'я           3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С700774 Паштовая          1843 г.          в.Бараўляны       2   № 71 ад 28
           станцыя                                                  лютага
           а) станцыйны дом                                         2002 г."
           б) флiгель для
           ямшчыкоў
           в) карэтная
           г) стайнi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700774 Комплекс былой    1843 г.          в.Бараўляны       2   № 71 ад 28
           паштовай                                                 лютага
           станцыi:                                                 2002 г.";
           а) станцыйны дом
           б) флiгель для
           ямшчыкоў
           в) карэтная
           г) стайнi

     пазiцыю:

"
1а1С700775 Земляробчая школа 2-я палова       в.Лужасна         2   № 71 ад 28
                             ХIХ ст.                                лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С700775 Будынак былой     2-я палова       в.Лужасна         2   № 71 ад 28
           земляробчай       ХIХ ст.                                лютага
           школы                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С400776 Комплекс былога   ХVII-ХVIII       г.Глыбокае,       2   № 71 ад 28
           кляштара          ст.ст.           пл.17 Верасня         лютага
           кармелiтаў:                                              2002 г."
           а) царква Раства  сяр.ХIХ ст.
           Багародзiцы
           б) будынак        1639-1654 гг.
           кляштара
           в) агароджа з     1735 г.
           брамай

1а1С400776 Уваходныя         ХVIII            г.Глыбокае,       2   № 88 ад 28
           дзверы i          ст.              пл.17 Верасня         жнiўня
           дэкаратыўная                                             2003 г.
           галерэя па
           перыметру
           царквы Раства
           Багародзiцы
           комплекса
           былога кляштара
           кармелiтаў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400776 Комплекс былога   ХVII-            г.Глыбокае,       2   № 71 ад 28
           кляштара          ХVIII            пл.17 Верасня         лютага
           кармелiтаў:       ст.ст.                                 2002 г.
           а) царква Раства  Сярэдзiна                              № 88 ад 28
           Багародзiцы;      ХIХ ст.                                жнiўня
           уваходныя                                                2003 г.";
           дзверы i
           дэкаратыўная
           галерэя па
           перыметру
           царквы
           б) будынак
           кляштара
           в) агароджа з
           брамай

     пазiцыi:

"
1а1С400780 Касцёл Ганны      1792 г.          в.Мосар           2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.

1а1С400780 10 сюжэтных       1792 г.          в.Мосар           2   № 88 ад 28
           барэльефаў у                                             жнiўня
           iнтэр'еры                                                2003 г."
           касцёла Ганны

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400780 Касцёл Ганны;     1792 г.          в.Мосар           2   № 71 ад 28
           10 сюжэтных                                              лютага
           барэльефаў у                                             2002 г.
           iнтэр'еры                                                № 88 ад 28
           касцёла                                                  жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С404052 Магiла                             в.Празарокi       3   № 82 ад 25
           I.Т.Буйнiцкага                                           лютага
                                                                    2003 г.

1а1С404478 Надмагiльны       1976 г.          в.Празарокi       2   № 88 ад 28
           помнiк                                                   жнiўня
           I.Ц.Буйнiцкаму                                           2003 г."
           (ск. I.Мiско,
           арх. М.Бурдзiн)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С404052 Помнiк на                          в.Празарокi       3   № 82 ад 25
           магiле                                                   лютага
           I.Ц.Буйнiцкага                                           2003 г.
           (ск. I.Мiско,                                            № 88 ад 28
           арх. М.Бурдзiн)                                          жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С400779 Касцёл            1740 г.          в.Удзела          2   № 71 ад 28
           францысканцаў                                            лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400779 Касцёл            1740 г.          в.Удзела          2   № 71 ад 28
           Бязгрэшнага                                              лютага
           Зачацця                                                  2002 г.";
           Прасвятой Дзевы
           Марыi

     пазiцыi:

"
1а1С400781 Спаса-            1627 г.          в.Порплiшча       2   № 71 ад 28
           Праабражэнская    1794 г.                                лютага
           царква                                                   2002 г."

1а1С400781 Алтары-кiоты      ХVII-XVIII       в.Порплiшча       2   № 88 ад 28
           Спаса-            ст.ст.                                 жнiўня
           Праабражэнскай                                           2003 г."
           царквы

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400781 Спаса-            1627 г.          в.Порплiшча       2   № 71 ад 28
           Праабражэнская    1794 г.                                лютага
           царква,                                                  2002 г.
           алтары-кiоты      ХVII-                                  № 88 ад 28
           царквы            XVIII                                  жнiўня
                             ст.ст.                                 2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С400782 Брама             Пачатак          в.Сiтцы, у парку  2   № 71 ад 28
                             ХVIII ст.                              лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400782 Фрагменты парку   Пачатак          в.Сiтцы           2   № 71 ад 28
           i брамы           ХVIII ст.                              лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500783 Сядзiбна-паркавы  2-я палова       в.Лявонпаль       2   № 71 ад 28
           комплекс:         ХVIII - пачатак                        лютага
           а) сядзiбны дом   ХIХ ст.ст.                             2002 г."
           б) флiгель
           в) чатыры брамы
           з агароджай
           г) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500783 Фрагменты         2-я палова       в.Лявонпаль       2   № 71 ад 28
           комплекса былой   ХVIII - пачатак                        лютага
           сядзiбы:          ХIХ ст.ст.                             2002 г.";
           а) сядзiбны дом
           б) рэшткi флiгеля
           в) брамы з
           агароджай
           г) фрагменты
           парку

     пазiцыю:

"
1а1С300802 Архiтэктурны      1760-1780 гг.    г.Паставы,        2   № 71 ад 28
           ансамбль Рыначнай                                        лютага
           плошчы:                                                  2002 г."
           а) дом урача                       пл.Ленiна, 4
           б) дом рамеснiка                   пл.Ленiна, 5
           в) дом рамеснiка                   пл.Ленiна, 9
           г) гасцiнiца                       пл.Ленiна, 11
           д) жылы дом                        пл.Ленiна, 13
           е) дом рамеснiка                   пл.Ленiна, 15

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С300802 Архiтэктурны      1760-1780 гг.    г.Паставы,        2   № 71 ад 28
           ансамбль                           пл.Ленiна, 4          лютага
           Рыначнай плошчы                    пл.Ленiна, 5          2002 г.";
                                              пл.Ленiна, 9
                                              пл.Ленiна, 11
                                              пл.Ленiна, 13
                                              пл.Ленiна, 15

     пазiцыю:

"
1а1С300436 Палац Тызенгаўза  1760 г.          г.Паставы,        2   № 64 ад 27
                                              вул.Савецкая          сакавiка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С300436 Будынак былога    1760 г.          г.Паставы,        2   № 64 ад 27
           палаца                             вул.Савецкая          сакавiка
           Тызенгаўза                                               2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С301281 Парк              Пачатак ХХ ст.   г.п.Варапаева     3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С301281 Фрагменты парку   Пачатак ХХ ст.   г.п.Варапаева     3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С300806 Касцёл Iаана      1603-1606 гг.    в.Камаi           2   № 71 ад 28
           Хрысцiцеля                                               лютага
                                                                    2002 г.

1а1С300806 Дэкаратыўнае                       в.Камаi           2   № 88 ад 28
           аздабленне                                               жнiўня
           iнтэр'ера                                                2003 г."
           касцёла Iаана
           Хрысцiцеля:
           а) роспiсы сводаў 1726-1736 гг.
           б) алтары         ХVIII ст.
           в) арган, хоры    ХIХ ст.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С300806 Касцёл Iаана      1603-1606 гг.    в.Камаi           2   № 71 ад 28
           Хрысцiцеля,       ХVIII-XIX cт.ст.                       лютага
           дэкаратыўнае                                             2002 г.
           аздабленне                                               № 88 ад 28
           iнтэр'ера                                                жнiўня
           касцёла:                                                 2003 г.";
           роспiсы
           скляпенняў,
           алтары, арган,
           хоры

     пасля пазiцыi:

"
1а1С304108 Брацкая магiла                     в.Камаi           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С304116 Будынак былой     ХIХ ст.          в.Каралiнова      3   № 84 ад 23
           сядзiбы                                                  красавiка
           Альфрэда Ромера                                          2003 г.";

     пазiцыi:

"
1а1С300807 Касцёл Тадэвуша   1766 г.          в.Лучай           2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.

1а1С300807 Роспiсы ў         Першая           в.Лучай           2   № 88 ад 28
           iнтэр'еры         палова                                 жнiўня
           касцёла Тадэвуша  ХIХ ст.                                2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С300807 Касцёл            1766 г.          в.Лучай           2   № 71 ад 28
           Тадэвуша,                                                лютага
           роспiсы ў                                                2002 г.
           iнтэр'еры                                                № 88 ад 28
           касцёла                                                  жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500494 Адмiнiстрацыйны   1783-1785 гг.    г.Полацк,         2   № 67 ад 16
           будынак                            вул.Замкавая, 12      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500494 Будынак           1783-1785 гг.    г.Полацк,         2   № 67 ад 16
                                              вул.Замкавая, 12      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500495 Адмiнiстрацыйны   1-я палова       г.Полацк,         3   № 67 ад 16
           будынак           ХХ ст.           вул.Замкавая, 15      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500495 Будынак           1-я палова       г.Полацк,         3   № 67 ад 16
                             ХХ ст.           вул.Замкавая, 15      кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500432 Комплекс          ХVIII ст.        г.Полацк,         1   № 64 ад
           езуiцкага                          пр-д Замкавы, 2,      27.03.
           калегiума                          пр.К.Маркса, 2а       2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500432 Комплекс былога   ХVIII ст.        г.Полацк,         1   № 64 ад 27
           езуiцкага                          пр.К.Маркса, 2а       сакавiка
           калегiума                          (карпусы а, б,        2001 г.";
                                              в),
                                              вул.Стралецкая, 4
                                              (карпусы г, д, е)

     пазiцыi:

"
1а1В500796 Ансамбль          ХVIII ст.        г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           Багаяўленскага                     вул.Ленiна, 22,       лютага
           манастыра:                         24                    2002 г.
           а) Багаяўленская  1761-1777 гг.
           царква
           в) манастырскi    1780-1788 гг.
           корпус

1а1В500796 3 фрэскавыя       ХVIII            г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           роспiсы           ст.              вул.Ленiна,           жнiўня
           Багаяўленскай                      22, 24                2003 г."
           царквы

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500796 Ансамбль          ХVIII ст.        г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           Багаяўленскага                     вул.Ленiна,           лютага
           манастыра:                         22, 24                2002 г.
           а) Багаяўленская  1761-1777 гг.                          № 88 ад 28
           царква,                                                  жнiўня
           3 фрэскавыя       1780-1788 гг.                          2003 г.";
           роспiсы
           Багаяўленскай
           царквы
           б) манастырскi
           корпус

     пазiцыю:

"
1а1В501270 Жылы дом          1-я палова       г.Полацк,         3   № 77 ад 13
                             ХIХ ст.          вул.Ленiна, 30        лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В501270 Будынак           1-я палова       г.Полацк,         3   № 77 ад 13
                             ХIХ ст.          вул.Ленiна, 30        лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500799 Адмiнiстрацыйны   1692 г.          г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           будынак (дом                       вул.Ленiна, 33        лютага
           Пятра I)                                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500799 Будынак           1692 г.          г.Полацк,         2   № 71 ад 28
                                              вул.Ленiна, 33        лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В501271 Жылы дом          Канец ХIХ ст.    г.Полацк,         3   № 77 ад 13
                                              вул.Ленiна, 35        лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В501271 Будынак           Канец ХIХ ст.    г.Полацк,         3   № 77 ад 13
                                              вул.Ленiна, 35        лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500433 Спаса-            ХII ст.          г.Полацк,         0   № 64 ад 27
           Праабражэнская                     вул.Ефрасiннi         сакавiка
           царква                             Полацкай, 59          2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500433 Спаса-            ХII ст.          г.Полацк,         0   № 64 ад 27
           Праабражэнская                     вул.Ефрасiннi         сакавiка
           царква                             Полацкай, 59          2001 г.
           роспiсы ў                                                № 88 ад 28
           iнтэр'еры                                                жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В504113 Брацкая магiла    1943-1944 гг.    г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              пл.Ленiна             лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В504113 Брацкая магiла    1943-1944 гг.    г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              пл.Свабоды            лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыi:

"
1а1В500794 Ансамбль                           г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           Спаса-                             вул.Ефрасiннi         лютага
           Еўфрасiннеўскага                   Полацкай, на          2002 г.
           манастыра:                         правым беразе
           а) Спаская царква ХII ст.          р.Палаты
           б) цёплая царква  1-я палова
                             ХIХ ст.
           в) Крыжаўзвiжан-  Канец ХIХ ст.
           ская царква
           г) манастырскi    Пачатак
           корпус            ХVIII ст.
           д) манастырскi    Пачатак ХХ ст.
           корпус
           е) брама-званiца  ХIХ ст.

1а1В500794 Роспiсы ў         ХII ст.          г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           iнтэр'еры                          вул.Еўфрасiннi        жнiўня
           Спаскай царквы                     Полацкай,             2003 г."
                                              на правым
                                              беразе
                                              р.Палаты

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500794 Ансамбль                           г.Полацк,         2   № 64 ад 27
           Спаса-                             вул.Ефрасiннi         сакавiка
           Еўфрасiннеўскага                   Полацкай, на          2001 г.
           манастыра:                         правым беразе         № 88 ад 28
           а) Спаская        ХII ст.          р.Палаты              жнiўня
           царква,                                                  2003 г.";
           роспiсы ў
           iнтэр'еры
           б) цёплая царква  1-я палова
                             ХIХ ст.
           в) Крыжаўзвiжан-  Канец ХIХ ст.
           ская царква
           г) манастырскi    Пачатак
           корпус            ХVIII ст.
           д) манастырскi    Пачатак ХХ ст.
           корпус
           е) брама-званiца  ХIХ ст.

     пазiцыю:

"
1а1В504755 Адмiнiстрацыйны   1912 г.          г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           будынак                            вул.Талстога,         студзеня
                                              15                    2004 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В504755 Будынак           1912 г.          г.Полацк,         3   № 93 ад 27
                                              вул.Талстога,         студзеня
                                              15                    2004 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В500976 Сядзiба           Сярэдзiна        в.Быкаўшчына      3   № 71 ад 28
           Паклеўскiх-       ХIХ ст.                                лютага
           Козелаў:                                                 2002 г."
           а) жылы дом
           б) флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) падземная
           частка фамiльнага
           склепу
           д) парк
           е) ставы
           ж) алеi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В500976 Былая             Сярэдзiна        в.Быкаўшчына      3   № 71 ад 28
           сядзiба           ХIХ ст.                                лютага
           Паклеўскiх-                                              2002 г.";
           Козелаў:
           а) жылы дом
           б) флiгель
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) падземная
           частка фамiльна
           склепу
           д) парк
           е) ставы
           ж) алеi

     пазiцыю:

"
1а1В501267 Сядзiбны дом,     Пачатак ХХ ст.   в.Бяздзедавiчы    3   № 77 ад 13
           парк, гаспадарчыя                                        лiстапада
           пабудовы                                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В501267 Комплекс былой    Пачатак ХХ ст.   в.Бяздзедавiчы    3   № 77 ад 13
           сядзiбы:                                                 лiстапада
           а) сядзiбны дом                                          2002 г.";
           б) фрагменты
           парку
           в) гаспадарчыя
           пабудовы
           г) каплiца (на
           могiлках)

     пазiцыю:

"
1а1В501275 Сядзiбны дом      1900 г.          г.Расоны          3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В501275 Былы сядзiбны     1900 г.          г.Расоны          3   № 77 ад 13
           дом                                                      лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К600810 Былы манастыр     1769 г.          г.Талачын,        2   № 71 ад 28
           базыльян:                          вул.Ленiна            лютага
           а) царква                                                2002 г."
           б) манастырскi
           будынак

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К600810 Комплекс былога   1769 г.          г.Талачын,        2   № 71 ад 28
           манастыра                          вул.Ленiна            лютага
           базыльян:                                                2002 г.";
           а) царква
           б) манастырскi
           будынак

   пазiцыю:

"
1а1К601272 Парк              Канец ХIХ ст.    г.Талачын         3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К601272 Фрагменты парку   Канец ХIХ ст.    г.Талачын         3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К600328 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   г.Талачын,        3   № 57 ад 25
           будынак                            вул.Пiянерская,       лютага
                                              4                     2000 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К600328 Будынак           Пачатак ХХ ст.   г.Талачын,        3   № 57 ад 25
                                              вул.Пiянерская,       лютага
                                              4                     2000 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С601273 Сядзiбна-паркавы  Сярэдзiна        в.Арэхаўна        3   № 77 ад 13
           комплекс:         ХIХ ст.                                лiстапада
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) гаспадарчыя
           пабудовы
           в) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С601273 Былая сядзiба:    Сярэдзiна        в.Арэхаўна        3   № 77 ад 13
           а) сядзiбны дом   ХIХ ст.                                лiстапада
           б) рэшткi                                                2002 г.";
           гаспадарчых
           пабудоў
           в) парк

     пазiцыю:

"
1а1С401245 Сядзiбны дом      Пачатак ХХ ст.   г.п.Шаркоўшчына   3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С401245 Былы сядзiбны     Пачатак ХХ ст.   г.п.Шаркоўшчына   3   № 77 ад 13
           дом                                                      лiстапада
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С400815 Сядзiбна-паркавы  1782 г.          в.Германавiчы     2   № 71 ад 28
           комплекс:                                                лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) тры
           гаспадарчыя
           пабудовы
           в) парк

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С400815 Комплекс былой    1782 г.          в.Германавiчы     2   № 71 ад 28
           сядзiбы:                                                 лютага
           а) сядзiбны дом                                          2002 г.";
           б) рэшткi
           гаcпадарчыx
           пабудоў
           в) парк

     пасля пазiцыi:

"
1а1С604182 Вайсковыя могiлкi 1944 г.          в.Мiшневiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С602749 Былы сядзiбна-    ХIХ ст.          г.п.Обаль         3   № 116 ад
           паркавы комплекс                                         25
           Амбургера Ю.Ю.:                                          студзеня
           а) рэшткi                                                2006 г.";
           сядзiбнага дома
           б) былы дом
           упраўляючага
           в) фрагменты
           парку

     1.4. у дадатку 4:
     пасля пазiцыi:

"
1а1Р700651  Жылы дом          ХIХ-ХХ          вул.Баўмана, 2/5  2   № 71 ад 28
                              ст.ст.          (вул.Бiлецкага)       лютага
                                                                    2002 г.

1а1Р700650  Адмiнiстрацыйны   ХIХ-ХХ          вул.Баўмана, 16   2   № 71 ад 28
            будынак           ст.ст.                                лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Р700651  Будынак           ХIХ-ХХ          вул.Баўмана, 2/5  2   № 71 ад 28
                              ст.ст.          (вул.Бiлецкага)       лютага
                                                                    2002 г.

1а1Р700650  Будынак           ХIХ-ХХ          вул.Баўмана, 16   2   № 71 ад 28
                              ст.ст.                                лютага
                                                                    2002 г.";

    пазiцыю:

"
1а1Р703559  Брацкая магiла                    вул.Барыкiна, на  3   № 82 ад 22
                                              Лешчынскiх            студзеня
                                              могiлках              2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703559  Брацкая магiла   1942-1943 гг.    вул.Барыкiна, на  3   № 82 ад 22
            ахвяр фашызму,                    Лешчынскiх            студзеня
            савецкiх воiнаў                   могiлках              2003 г.";
            i партызан

     пазiцыi:

"
1а1Р700294  Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.   вул.Бiлецкага, 1  3   № 49 ад 23
            будынак                                                 снежня
                                                                    1998 г.

1а1Р700652  Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ ст.   вул.Бiлецкага, 4  2   № 71 ад 28
            будынак                                                 лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыямi:

"
1а1Р700294  Будынак           Канец ХIХ ст.   вул.Бiлецкага, 1  3   № 49 ад 23
                                                                    снежня
                                                                    1998 г.

1а1Р700652  Будынак           Канец ХIХ ст.   вул.Бiлецкага, 4  2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р700531  Будынак былога    ХVIII-ХIХ       вул.Бiлецкага, 11 3   № 69 ад 27
            духоўнага         ст.ст.                                лiстапада
            вучылiшча                                               2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р700531  Будынак былога    1799-1819 гг.   вул.Бiлецкага, 11 3   № 69 ад 27
            духоўнага                                               лiстапада
            вучылiшча                                               2001 г.";

     пазiцыi:

"
1а1Р703104  Жылы дом          50-я гады       вул.Валатоўская,  3   № 80 ад 18
                              ХХ ст.