ПАРАДАК ВЫЗНАЧЭННЯ ЦЭН I ПАМЕРУ СУБСIДЫЙ НА ВЫПУСК
 ЛIТАРАТУРЫ ДЛЯ ДЗЯРЖАЎНЫХ ПАТРЭБ

 Зацверджана Старшынёй Дзяржаўнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь
 па друку 06.01.1999, Мiнiстрам адукацыi Рэспублiкi Беларусь
 14.01.1999
 Узгоднена: намеснiк Мiнiстра фiнансаў Рэспублiкi Беларусь
 22.01.1999
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу постановлением  Государственного комитета  по
         печати   и  Министерства  образования  от  9 марта  2000 г.
         N 1/4 (зарегистрировано  в Национальном реестре  - N 8/3204
         от 21.03.2000 г.) <W20003204> 

 _       [Изменения и дополнения:
            Приказ Государственного комитета  Республики Беларусь по
         печати  и Министерства  образования от  8 ноября  1999 г. N
         329/667 (зарегистрирован в Национальном  реестре - N 8/1474
         от 19.11.99 г.) <W69901474>]

     I.   Субсiдыi  з  дзяржаўнага  бюджэту  выдзяляюцца  на  выпуск
сацыяльна значнай лiтаратуры наступных тэматычных напрамкаў:
     - грамадска-палiтычныя выданнi, афiцыяльная лiтаратура;
     -    вучэбная    (з    грыфам    Мiнiстэрства    адукацыi)    i
вучэбна-метадычная  (з  грыфам  Навукова-метадычнага цэнтра вучэбнай
кнiгi i сродкаў навучання Мiнiстэрства адукацыi), якая рэкамендавана
Мiнiстэрствам   адукацыi   Рэспублiкi  Беларусь  для  навучальных  i
выхаваўчых  устаноў  рэспублiкi; а таксама дапаможная лiтаратура для
спецыяльных  дзiцячых  i  навучальных устаноў для навучання дзяцей з
асаблiвасцямi псiхiчнага i фiзiчнага развiцця;
     -  асаблiва  значныя  выданнi  розных  тэматычных накiрункаў на
беларускай мове;
     -   выданнi  розных  тэматычных  накiрункаў  на  розных  мовах,
уключаныя   ў   дзяржаўныя  праграмы,  адобраныя  Саветам  Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь;
     - кнiгi серыi "Школьная бiблiятэка";
     - лiтаратура для камплектавання масавых бiблiятэк.

     II.  Лiтаратура,   якая  выпускаецца  выдавецтвамi Беларусi для
забеспячэння  вучэбнага  i  выхаваўчага працэсу ў агульнаадукацыйных
школах  (падручнiкi  i  вучэбныя  дапаможнiкi)  i спецыяльных школах
(лiтаратура для  навучання  дзяцей  з  асаблiвасцямi  псiхiчнага   i
фiзiчнага развiцця),  для камплектавання фондаў публiчных бiблiятэк,
а таксама кнiгi серыi "Школьная бiблiятэка",  у  тым  лiку  набраныя
рэльефна-кропачным  шрыфтам  (па  Брайлю)  для  iнвалiдаў  па зроку,
фiнансуюцца з  рэспублiканскага  бюджэту  ў  памеры  адпускной  цаны
выдавецтва,   якая   разлiчана   згодна   з  Палажэннем  аб  парадку
фармiравання i прымянення цэн  i  тарыфаў,  зацверджаным  пастановай
Мiнiстэрства эканомiкi Рэспублiкi Беларусь ад 22 красавiка 1999 г. N
43 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
N   39,   8/316),  на  падставе  фактычнага  сабекошту,  усiх  вiдаў
устаноўленных падаткаў i  непадатковых  плацяжоў  у  адпаведнасцi  з
дзеючым  заканадаўствам  з  улiкам  рэнтабельнасцi  выданняў  да  20
працэнтаў.
     Рознiчная   цана  на  гэтыя  кнiгi  фармiруецца  выдавецтвам  i
складаецца  з адпускной цаны выдавецтва, разлiчанай у адпаведнасцi з
вышэйназваным   парадкам,  i  кошту  экспедзiравання  ў  памеры:  16
працэнтаў  гандлёвай  скiдкi  за  дастаўку ў сельскую мясцовасць; 14
працэнтаў  -  за  дастаўку  ў  горадзе;  7  працэнтаў  - за дастаўку
падручнiкаў  i  кнiг  серыi  "Школьная бiблiятэка", набраных шрыфтам
Брайля.   Скiдка   субсiдзiруецца  кнiгагандлёвым  прадпрыемствам  i
арганiзацыям,    якiя   займаюцца   распаўсюджваннем   вышэйназванай
лiтаратуры, за кошт бюджэтных сродкаў.
     Выключэнне  складаюць  дадатковыя тыражы падручнiкаў i вучэбных
дапаможнiкаў  для агульнаадукацыйных i спецыяльных школ, кнiгi серыi
"Школьная   бiблiятэка"   на   рускай  мове,  якiя  накiроўваюцца  ў
кнiгагандаль  для  продажу насельнiцтву i выданне якiх ажыццяўляецца
за кошт уласных сродкаў выдавецтва.
     Адпускная цана    на    дадатковы   тыраж   ўстанаўлiваецца   ў
адпаведнасцi з Палажэннем аб парадку фармiравання i прымянення цэн i
тарыфаў з абмежаваннем рэнтабельнасцi выдання да 20 працэнтаў.
         ___________________________________________________________
         Пункт  II -  в редакции  приказа Государственного  комитета
         Республики Беларусь по печати и Министерства образования от
         8 ноября 1999 г. N  329/667 (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/1474 от 19.11.99 г.)

            II.  Лiтаратура, якая  выпускаецца выдавецтвамi Беларусi
         для   забеспячэння  вучэбнага   i  выхаваўчага   працэсу  ў
         агульнаадукацыйных    школах    (падручнiкi    i   вучэбныя
         дапаможнiкi)  *)  i   спецыяльных  школах  (лiтаратура  для
         навучання  дзяцей  з  асаблiвасцямi  псiхiчнага i фiзiчнага
         развiцця) *), для камплектавання фондаў публiчных бiблiятэк
         **),  а  таксама  кнiгi  серыi  "Школьная  бiблiятэка"  **)
         фiнансуюцца  з   рэспублiканскага  бюджэту  ў   памеры  100
         працэнтаў  фактычнага  сабекошту  з  улiкам  рэнтабельнасцi
         выдання да 12 працэнтаў i кошту экспедзiравання ў памеры да
         18 працэнтаў.
            Адпускная цана на  гэтыя кнiгi ўстанаўлiваецца зыходзячы
         з сабекошту ўсяго  тыражу i вызначаных  вышэй паказчыкаў па
         рэнтабельнасцi i кошту экспедзiравання.
            Выключэнне  складаюць  дадатковыя  тыражы  падручнiкаў i
         вучэбных дапаможнiкаў для  агульнаадукацыйных i спецыяльных
         школ,  якiя   накiроўваюцца  ў  кнiгагандаль   для  продажу
         насельнiцтву i  выданне якiх ажыццяўляецца  за кошт уласных
         сродкаў выдавецтва.
            Адпускная   цана  на   дадатковы  тыраж  устанаўлiваецца
         зыходзячы з  яго сабекошту i  рэнтабельнасцi выдання да  20
         працэнтаў.  Рознiчная цана  складаецца з  адпускной цаны  i
         гандлёвай надбаўкi ў памеры да 30 працэнтаў.
         ___________________________________________________________

     III.  На  iншую  сацыяльна  значную  лiтаратуру  для дзяржаўных
патрэб,  выпуск  якой  фiнансуецца  з  дзяржаўнага бюджэту, субсiдыi
выдзяляюцца:
     -  на  асаблiва  значныя выданнi з дазволу Дзяржаўнага камiтэта
Рэспублiкi Беларусь па друку **) - да 100 працэнтаў ад iх фактычнага
сабекошту;
     -  на  выданне  Беларускай  энцыклапедыi ў васемнаццацi тамах з
дазволу Дзяржаўнага  камiтэта  Рэспублiкi Беларусь па друку **) - да
100 працэнтаў ад iх фактычнага сабекошту;
     - на кнiгi гiсторыка-дакументальных хронiк "Памяць" **) - да 60
працэнтаў ад  iх фактычнага сабекошту.  Аплата за рассылку  выданняў
прадпрыемствам i ўстановам, якiм накiроўваюцца бясплатныя экзэмпляры
хронiк   "Памяць",    таксама   ажыццяўляецца   за    кошт   сродкаў
рэспублiканскага бюджэту;
     - на  дзiцячую  лiтаратуру  на  беларускай  мове  **)  -  да 75
працэнтаў ад яе фактычнага сабекошту;
     -  на  асаблiва значныя выданнi розных тэматычных накiрункаў на
беларускай   мове   (акрамя   дзiцячых);  на  выданнi,  уключаныя  ў
Дзяржаўныя   праграмы  (акрамя  хронiк  "Памяць");  на  кнiгi  серыi
"Школьная бiблiятэка",  якiя iдуць у продаж **) - да 50 працэнтаў ад
фактычнага сабекошту выдання;
     -    на    асаблiва    значную    малатыражную    вучэбную    i
вучэбна-метадычную  лiтаратуру,  якая  прызначана для камплектавання
фондаў   бiблiятэк   вышэйшых   навучальных  устаноў,  тэхнiкумаў  i
прафесiйна-тэхнiчных   вучылiшчаў,   а   таксама  вучэбна-метадычную
лiтаратуру  для спецыяльных агульнаадукацыйных, для навучання дзяцей
з   асаблiвасцямi   псiхiчнага   i   фiзiчнага  развiцця  з  дазволу
Мiнiстэрства адукацыi  *)  -  да  100  працэнтаў  ад  яе  фактычнага
сабекошту;
     -  на  вучэбную  лiтаратуру  для  вышэйшых навучальных устаноў,
тэхнiкумаў  i прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, на вучэбна-метадычную
лiтаратуру для агульнаадукацыйных i спецыяльных школ, пазашкольных i
дашкольных устаноў  *) - да 50 працэнтаў ад яе фактычнага сабекошту.
     Адпускная  цана на гэтую лiтаратуру ўстанаўлiваецца зыходзячы з
фактычнага  сабекошту  ўсяго  тыражу,  зменшанага на суму дзяржаўнай
субсiдыi, усiх вiдаў устаноўленых падаткаў i непадатковых плацяжоў у
адпаведнасцi  з  дзеючым  заканадаўствам  i  агульнай рэнтабельнасцi
выдання да 20 працэнтаў.
         ___________________________________________________________
         Пункт   III   -    с   изменениями,   внесенными   приказом
         Государственного комитета  Республики Беларусь по  печати и
         Министерства  образования от  8  ноября  1999 г.  N 329/667
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/1474 от
         19.11.99 г.)

            III.   На   iншую   сацыяльна   значную  лiтаратуру  для
         дзяржаўных  патрэб, выпуск  якой фiнансуецца  з дзяржаўнага
         бюджэту, субсiдыi выдзяляюцца:
            -  на  асаблiва  значныя  выданнi  з дазволу Дзяржаўнага
         камiтэта  Рэспублiкi  Беларусь  па   друку  **)  -  да  100
         працэнтаў ад iх фактычнага сабекошту;
            -  на  выданне  Беларускай  энцыклапедыi  ў васемнаццацi
         тамах з дазволу Дзяржаўнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь па
         друку **) - да 100 працэнтаў ад iх фактычнага сабекошту;
            - на кнiгi  гiсторыка-дакументальных хронiк "Памяць" **)
         - да 60 працэнтаў ад iх фактычнага сабекошту;
            - на дзiцячую лiтаратуру на  беларускай мове **) - да 75
         працэнтаў ад яе фактычнага сабекошту;
            -   на  асаблiва   значныя  выданнi   розных  тэматычных
         накiрункаў  на   беларускай  мове  (акрамя   дзiцячых);  на
         выданнi,  уключаныя  ў  Дзяржаўныя  праграмы (акрамя хронiк
         "Памяць"); на кнiгi серыi "Школьная бiблiятэка", якiя iдуць
         у продаж  **) -  да  50  працэнтаў ад  фактычнага сабекошту
         выдання;
            -   на   асаблiва   значную   малатыражную   вучэбную  i
         вучэбна-метадычную   лiтаратуру,    якая   прызначана   для
         камплектавання   фондаў   бiблiятэк   вышэйшых  навучальных
         устаноў,  тэхнiкумаў i  прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў,  а
         таксама   вучэбна-метадычную  лiтаратуру   для  спецыяльных
         агульнаадукацыйных,  для навучання  дзяцей з  асаблiвасцямi
         псiхiчнага  i  фiзiчнага  развiцця  з  дазволу Мiнiстэрства
         адукацыi *) - да 100 працэнтаў ад яе фактычнага сабекошту;
            -  на  вучэбную   лiтаратуру  для  вышэйшых  навучальных
         устаноў,  тэхнiкумаў i  прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў, на
         вучэбна-метадычную  лiтаратуру   для  агульнаадукацыйных  i
         спецыяльных школ, пазашкольных i дашкольных устаноў *) - да
         50 працэнтаў ад яе фактычнага сабекошту.
            Адпускная  цана  на   гэтую  лiтаратуру  ўстанаўлiваецца
         зыходзячы  з  сабекошту  ўсяго  тыражу  з улiкам дзяржаўнай
         субсiдыi i агульнай рэнтабельнасцi выдання да 20 працэнтаў.
            Рознiчная цана  складаецца з адпускной  цаны i гандлёвай
         надбаўкi ў памеры да 30 працэнтаў.
         ___________________________________________________________

     IV.  Рэнтабельнасць   палiграфiчных  паслуг на кнiжныя выданнi,
якiя  выпускаюцца  для  дзяржаўных  патрэб,  устанаўлiваецца  да  30
працэнтаў.
         ___________________________________________________________
         Пункт  IV -  в редакции  приказа Государственного  комитета
         Республики Беларусь по печати и Министерства образования от
         8 ноября 1999 г. N  329/667 (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/1474 от 19.11.99 г.)

            IV.  Рэнтабельнасць  палiграфiчных   паслуг  на  кнiжныя
         выданнi,   якiя   выпускаюцца    для   дзяржаўных   патрэб,
         устанаўлiваецца да 20 працэнтаў.
         ___________________________________________________________

     V.   Адпускныя    i  рознiчныя  цэны  на  лiтаратуру,  якая  не
фiнансуецца  з  дзяржаўнага  бюджэту,  устанаўлiваюцца  зыходзячы  з
рэальных   выдаткаў   у   адпаведнасцi   з   Палажэннем  аб  парадку
фармiравання i прымянення цэн i тарыфаў.
         ___________________________________________________________
         Пункт  V  -  в  редакции  приказа Государственного комитета
         Республики Беларусь по печати и Министерства образования от
         8 ноября 1999 г. N  329/667 (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/1474 от 19.11.99 г.)

            V.  Адпускная i  рознiчная цэны  на лiтаратуру,  якая не
         фiнансуецца   з    дзяржаўнага   бюджэту,   устанаўлiваюцца
         зыходзячы з  рэальных выдаткаў у  адпаведнасцi з Палажэннем
         аб   парадку  фармiравання   i  ўжывання   цэн  i  тарыфаў,
         зацверджаным  пастановай Мiнiстэрства  эканомiкi Рэспублiкi
         Беларусь 27.12.1995 за N 36.
         ___________________________________________________________

     Заўвагi.
     *) -   Выпуск   выданняў   фiнансуецца  Мiнiстэрствам  адукацыi
Рэспублiкi Беларусь.

     **) -   Выпуск   выданняў   фiнансуецца   Дзяржаўным  камiтэтам
Рэспублiкi Беларусь па друку. _