АБ ПАМЕРАХ ДАПАМОГ I ДАПЛАТ НАСЕЛЬНIЦТВУ,
               ПАЦЯРПЕЎШАМУ З ПРЫЧЫНЫ КАТАСТРОФЫ НА
                         ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ АЭС

                             ПАСТАНОВА
               Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                     ад 13 лютага 1995 г. N 85
       (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета
        Министров Республики Беларусь, 1995 г., N 5, ст.116)

===

         ___________________________________________________________
         Постановление   утратило   силу   постановлением   Кабинета
         Министров  Республики  Беларусь  от  21  мая  1996 г. N 327
         (Собрание   указов  Президента   и  постановлений  Кабинета
         Министров  Республики Беларусь,  1996  г.,  N 15,  ст. 370)
         <M29600327> 

 _
     У мэтах узмацнення сацыяльнай абароны грамадзян,  пацярпеўшых з
прычыны  катастрофы  на   Чарнобыльскай   АЭС,   Кабiнет   Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     1. Устанавiць   памеры   дапамог   i   даплат,   прадугледжаных
артыкуламi  30,  33,  37  Закона  Рэспублiкi Беларусь "Аб сацыяльнай
абароне грамадзян,  пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС",
згодна з дадаткам.

     2. Прызнаць   страцiўшай   сiлу  пастанову  Кабiнета  Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 21  лiстапада  1994  г.  N  187  "Аб  памерах
дапамог i даплат насельнiцтву,  пацярпеўшаму з прычыны катастрофы на
Чарнобыльскай АЭС"  (Збор  указаў  Прэзiдэнта  i  пастаноў  Кабiнета
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., N 12, арт.293).

     3. Дадзеную пастанову ўвесцi ў дзеянне з 1 студзеня 1995 г.

 Прэм'ер мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                               М.Чыгiр


                                Дадатак
                                да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
                                Рэспублiкi Беларусь ад 13 лютага
                                1995 г. N 85

     Памеры дапамог i даплат,  прадугледжаных артыкуламi 30,  33, 37
Закона   Рэспублiкi   Беларусь  "Аб  сацыяльнай  абароне  грамадзян,
пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС"

     1. Штомесячная  грашовая  дапамога  на  кожнага   члена   сям'i
(артыкул 30):
     у зоне пражывання з перыядычным
     радыяцыйным кантролем                 - 3300 рублёў
     у зоне з правам на адсяленне          - 4300 рублёў
     у зоне далейшага адсялення i ў зоне
     першачарговага адсялення               - 6600 рублёў

     2. Штомесячная   фiксаваная   даплата   працуюцым,  непрацуючым
пенсiянерам,  насельнiцтву,  якое  атрымлiвае  дапамогi,   студэнтам
вышэйшых  навучальных  устаноў  i  навучэнцам сярэднiх спецыяльных i
прафесiйна-тэхнiчных навучальных устаноў (артыкул 33):

 ___________________________________________________________________
 Зона          ¦ Памер даплат у месяц (рублёў)
 радыёактыўнага¦____________________________________________________
 забруджвання  ¦працуючым¦непрацуючым¦атрымальнiкам¦       ¦
               ¦         ¦пенсiянерам¦дапамог      ¦студэнтам¦
               ¦         ¦           ¦             ¦     ¦навучэнцам
               ¦         ¦           ¦             ¦       ¦
 ______________¦_________¦___________¦_____________¦_______¦_____
 Зона пражывання     3300-    2700     2300          3100    2700
 з перыядычным       4300
 радыяцыйным
 кантролем

 Зона з правам на
 адсяленне:

  па цэзiю-137 -     5300-    4900     2700          4300    3300
  ад 5 да 10         8700
  Кi/кв.км, па
  стронцыю-90 - ад
  5 да 1,25 Кi/кв.км

  па цэзiю-137 -     8700-    7600     3300          6600    5300
  ад 10 да 15        14000
  Кi/кв.км, па
  стронцыю-90 - ад
  1,25 да 2 Кi/кв.км

 Зона далейшага      14000-   13000    5300          9700    7600
 адсялення           21600

 Зона                21600-   20600    8200           ---    10900
 першачарговага      29300
 адсялення

 Зона эвакуацыi      32600     ---     ---             ---    ---
 (адчужэння)

     3. Штомесячная  фiксаваная  даплата работнiкам,  занятым у зоне
пражывання з перыядычным радыяцыйным кантролем i на  тэрыторыях,  не
забруджаных радыёнуклiдамi,  пры пастаяннай магутнасцi дозы знешняга
выпраменьвання на рабочым месцы больш за 50 мiкрарэнтгенаў у гадзiну
(артыкул 37), складае 7600 рублёў.
         ___________________________________________________________
         С  1  марта 1995  г.  размеры  пособий и  доплат населению,
         предусмотренные  статьями  30,  33,  37,  Закона Республики
         Беларусь  "О  социальной  защите  граждан,  пострадавших от
         катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС"   увеличены  в  2  раза
         постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 30
         марта  1995   г.  N  167  (Собрание   указов  Президента  и
         постановлений   Кабинета  Министров   Республики  Беларусь,
         1995 г., N 10, ст.224) _