ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      6 жнiўня 2001 г. № 1145

АБ АДАБРЭННI ПРАГРАМ ДАПАМОГI ЗЛУЧАНЫХ ШТАТАЎ
АМЕРЫКI, ЯКАЯ ПРАДАСТАЎЛЯЕЦЦА РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ


        [Изменения и дополнения:
            Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30
         апреля  2003  г.  № 586 (Национальный реестр правовых актов
         Республики Беларусь, 2003 г., № 52 , 5/12403) <C20300586>]


     У адпаведнасцi з Пагадненнем памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i
Урадам  Злучаных Штатаў Амерыкi адносна супрацоўнiцтва па палягчэнню
прадастаўлення  дапамогi,  якое было падпiсана ў г.Мiнску  18 лiпеня
1996 года, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     Адобрыць пералiк праграм дапамогi Злучаных Штатаў Амерыкi, якая
прадастаўляецца Рэспублiцы Беларусь (прыкладаецца).

Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь                        У.ЯРМОШЫН

                                          АДОБРАНА
                                          Пастанова Савета Мiнiстраў
                                          Рэспублiкi Беларусь
                                          06.08.2001 № 1145

                              ПЕРАЛIК
             праграм  дапамогi Злучаных Штатаў Амерыкi,
              якая прадастаўляецца Рэспублiцы Беларусь

--------------------T-----------------------T----------------------------
  Назва праграмы    ¦   Арганiзацыя,        ¦     Мэта праграмы
                    ¦   адказная за         ¦
                    ¦ выкананне праграмы    ¦
--------------------+-----------------------+----------------------------

Цэнтральна- i        Амерыканская            дапамога ўрадавым i
Усходнееўрапейская   асацыяцыя               няўрадавым арганiзацыям у
прававая             адвакатаў/Цэнтральна-   iх намаганнях па
iнiцыятыва           i Усходнееўрапейскi     паляпшэнню прававога
                     прававы iнстытут        асяроддзя праз арганiзацыю
                     (American Bar           канферэнцый, семiнараў,
                     Association/Central     лекцый i ажыццяўленне
                     East European Law       тэхнiчнай дапамогi
                     Institute)

Валанцёры ў          Мiжнародная             кансультацыi ў галiне
замежнай сумеснай    асацыяцыя развiцця      ўмацавання пазiцый жанчын
дапамозе             супрацоўнiцтва ў        у эканомiцы i навучанне
                     галiне сельскай         навыкам лiдэрства
                     гаспадаркi/Валанцёры
                     ў замежнай сумеснай
                     дапамозе
                     (Agricultural
                     Cooperative
                     Development
                     International/Volunteers
                     in Overseas Cooperative
                     Assistance)

Валанцёры ў          Грамадскае              садзейнiчанне беларускiм
аграбiзнесе          згуртаванне па          фермерам i
                     мiжнародных справах     прадпрымальнiкам у галiне
                     (Citizens Network       аграбiзнесу ў павелiчэннi
                     for Foreign Affairs)    iх даходаў ад рыначна
                                             арыентаванай дзейнасцi
                                             праз навучанне стварэнню
                                             асацыяцый, кiраванню
                                             фермамi i бiзнесам,
                                             стварэнню кааператываў i
                                             паляпшэнню вытворчасцi

Праграма дапамогi    Саюз за партнёрства     аказанне гуманiтарнай i
"Каўнтэрпарт"        "Каўнтэрпарт"           тэхнiчнай дапамогi
                     (Counterpart            беларускiм арганiзацыям i
                     Alliance for            грамадзянам праз праграмы
                     Partnership);           выдачы грантаў i
                     Праграма                адукацыйнае навучанне
                     гуманiтарнай
                     дапамогi
                     "Каўнтэрпарт"
                     (Counterpart
                     Humanitarian
                     Assistance Program)

Развiццё малога i    Мiжнародная             падтрымка стварэння
сярэдняга бiзнесу    фiнансавая              дзелавых асацыяцый,
ў Беларусi           карпарацыя              перадача прававой
                     (International          iнфармацыi i аказанне
                     Finance Corporation)    кансультацыйных паслуг
                                             прыватным кампанiям i
                                             прадпрымальнiкам
         
         ___________________________________________________________
         Позиции   исключены -  постановлением   Совета    Министров
         Республики Беларусь от 30 апреля 2003 г. № 586

Iнтэрньюс Нэтворк    Iнтэрньюс Нэтворк       развiццё прафесiйных
                     (Internews Network)     магчымасцей i
                                             дасведчанасцi
                                             супрацоўнiкаў незалежных
                                             беларускiх тэлестанцый у
                                             тэлевiзiйнай журналiстыцы,
                                             падтрымка стварэння
                                             асацыяцый

Айрэкс Прамедыя      Савет мiжнародных       развiццё прафесiйных СМI
                     даследаванняў i         праз умацаванне
                     абменаў                 прафесiйных навыкаў,
                     (International          вывучэнне заканадаўства аб
                     Research and            СМI, тэхнiчную дапамогу,
                     Exchanges Board)        перадачу вопыту работы ў
                                             галiне навiнаў "он-лайн" i
                                             дзейнасць iнфармацыйных
                                             цэнтраў
         ___________________________________________________________

Iнiцыятыва па        Iнiцыятыва па           падтрымка арыентаваных на
сацыяльных           сацыяльных дзеяннях     мясцовы ўзровень праектаў
дзеяннях i           i аднаўленню            арганiзацый, якiя працуюць
аднаўленню ў         (Initiative on          у галiне аховы
Еўразii              Social Actions and      навакольнага асяроддзя,
                     Renewal)                праз выдачу малых грантаў

Праграма Фонду       Фонд                    падтрымка развiцця малых i
прадпрымальнiцтва    прадпрымальнiцтва       сярэднiх прыватных
для заходнiх         для заходнiх новых      прадпрыемстваў праз
новых незалежных     незалежных дзяржаў      забеспячэнне фiнансавання
дзяржаў              (Western Newly          i сродкаў кiравання для
                     Independent States      пашырэння прыватнага
                     Enterprise Fund)        прадпрымальнiцтва