ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      13 чэрвеня 2005 г. № 46

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПАСТАНОВУ
МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
АД 26 ЖНIЎНЯ 2002 г. № 85
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа от 28 июня 2007 г. № 89 <W207p0099>  _

     На падставе  Палажэння  аб  Мiнiстэрстве  статыстыкi  i аналiзу
Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджанага  пастановай  Савета   Мiнiстраў
Рэспублiкi  Беларусь  ад  29 красавiка 2005 г.  № 441,  Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     1. Унесцi   ў   пастанову  Мiнiстэрства  статыстыкi  i  аналiзу
Рэспублiкi Беларусь ад 26 жнiўня 2002 г.  № 85 "Аб зацвярджэннi форм
дзяржаўнай  статыстычнай справаздачнасцi 4-сг "Заключная справаздача
аб вынiках сяўбы пад ураджай",  29-сг "Справаздача аб зборы  ўраджаю
сельскагаспадарчых  культур",  3-сг  "Справаздача  аб  сяўбе  яравых
культур",  7-сг "Справаздача аб ходзе ўборкi ўраджаю i сяўбе  азiмых
культур" наступныя змяненнi:
     1.1. у  форме  дзяржаўнай  статыстычнай  справаздачнасцi  29-сг
"Справаздача   аб   зборы   ўраджаю   сельскагаспадарчых   культур",
зацверджанай дадзенай пастановай:
     1.1.1. у  загаловачнай  частцы  словы "на 1 снежня" замянiць на
словы "на 15 лiстапада";
     1.1.2. у адраснай частцы словы "5 снежня" замянiць на словы "20
лiстапада";
     1.1.3. раздзел  I "Збожжавыя i зернебабовыя культуры" дапоўнiць
радкамi 1137, 1138 наступнага зместу:

"
---------------------T------T-----T----T-----T-----T----T-----T-----
З радка 1136:        ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦
 ячмень пiваварны    ¦ 1137 ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦
---------------------+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----
 закладзена зерня    ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦
 метадам плюшчэння   ¦ 1138 ¦     ¦    ¦     ¦     ¦    ¦     ¦
---------------------+------+-----+----+-----+-----+----+-----+-----
                                                                   ";

     1.1.4. раздзел VII "Сады,  ягаднiкi,  вiнаграднiкi i хмельнiкi"
пасля радка 2101 дапоўнiць радкамi 2110, 2112 наступнага зместу:

"
---------------------T--------T------T-------T-------T------T-------
 з iх:               ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
  яблыня             ¦  2110  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
---------------------+--------+------+-------+-------+------+-------
  груша              ¦  2112  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
---------------------+--------+------+-------+-------+------+-------
                                                                   ";

     пасля радка   2102  дапоўнiць  радкамi  2103,  2104  наступнага
зместу:

"
---------------------T--------T------T-------T-------T------T-------
 з iх:               ¦        ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
  слiва              ¦  2103  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
---------------------+--------+------+-------+-------+------+-------
  вiшня              ¦  2104  ¦      ¦       ¦       ¦      ¦
---------------------+--------+------+-------+-------+------+-------
                                                                  ";

     1.1.5. пасля  раздзела  VII  словы  "Даведка:  Сярэднеспiсачная
колькасць працуючых,  чал.  ____ (радок  2203)"  замянiць  на  словы
"Даведка (запаўняецца толькi сялянскiмi (фермерскiмi) гаспадаркамi):
Колькасць  работнiкаў,  занятых  сельскагаспадарчай  вытворчасцю  (у
раслiнаводстве i жывёлагадоўлi),  за  студзень-кастрычнiк  200_  г.,
чалавек ____ (радок 2203)";
     1.2. ва  Указаннях  па запаўненню формы дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi 29-сг      "Справаздача     аб     зборы     ўраджаю
сельскагаспадарчых культур", зацверджаных дадзенай пастановай:
     1.2.1. у  загаловачнай  частцы  словы  "на  1  снежня  200_ г."
выключыць;
     1.2.2. у  пункце  1  частку  трынаццатую  выкласцi  ў наступнай
рэдакцыi:
     "Фактычны   збор  ураджаю  збожжавых  i  зернебабовых   культур
паказваецца  як  ў  першапачаткова  апрыходаванай вазе, так i ў вазе
пасля  дапрацоўкi  зерня  (за  вылiчэннем  нявыкарыстаных адыходаў i
ўсушкi пры яго дапрацоўцы).";
     1.2.3. у пункце 6:
     частку першую выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "6. У графе 1 па радках 2101,  2110,  2112,  2102,  2103, 2104,
2201,   2202  раздзела  VII  паказваецца  агульная  плошча  садоў  i
ягаднiкаў усiх узростаў, у графе 2 па адпаведных радках - у тым лiку
ў пладаносным узросце.":
     дапоўнiць пасля часткi дванаццатай часткай наступнага зместу:
     "Радок 2203   запаўняецца   толькi   сялянскiмi   (фермерскiмi)
гаспадаркамi.  У колькасць  работнiкаў,  занятых  сельскагаспадарчай
вытворчасцю  (у  раслiнаводстве i жывёлагадоўлi),  павiнны ўключацца
ўсе члены гэтай сялянскай (фермерскай) гаспадаркi, а таксама наёмныя
работнiкi,  прыцягнутыя  як  на  пастаянную,  так  i  на часовую або
сезонную работу.  Асобы,  якiя  навучаюцца  на  дзённых  аддзяленнях
вучэбных  устаноў  i  якiя  працуюць у iншых арганiзацыях,  па гэтым
радку не паказваюцца.  У выпадку  адсутнасцi  дакладных  звестак  аб
колькасцi   прыцягнутых   работнiкаў,   iх   колькасць   паказваецца
разлiкова.".
     2. Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу з даты яе падпiсання.

Мiнiстр                                                 У.I.Зiноўскi
         ___________________________________________________________