ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      16 красавiка 1998 г. № 221

 АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
 АБ ВЯЧЭРНЯЙ (ЗМЕННАЙ) АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ ШКОЛЕ РЭСПУБЛIКI
 БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства образования от 6
         декабря 2006 г.  №  111  (зарегистрировано  в  Национальном
         реестре - № 8/16868 от 26.07.2007 г.) <W20716868>  _

     З мэтай    удасканалення   арганiзацыi   навучальна-выхаваўчага
працэсу ў вячэрнiх (зменных) агульнаадукацыйных школах загадваю:
     1. Унесцi  змяненнi  i  дапаўненнi  ў  Прыкладнае  палажэнне аб
вячэрняй (зменнай)  агульнаадукацыйнай  школе  Рэспублiкi  Беларусь,
зацверджанае  загадам  Мiнiстра  адукацыi  Рэспублiкi Беларусь ад 28
верасня 1993  г.  №  292  i  зарэгiстраванае  ў  Рэестры  дзяржаўнай
рэгiстрацыi  Мiнiстэрства  юстыцыi Рэспублiкi Беларусь 5 кастрычнiка
1993 г. № 44/12 (дадаюцца).
     2. Галоўнаму  ўпраўленню  агульнай  сярэдняй  адукацыi (Фяськоў
М.С.):
     2.1. прадставiць   да   рэгiстрацыi   ва  ўстаноўленым  парадку
змяненнi i дапаўненнi ў Прыкладнае палажэнне аб  вячэрняй  (зменнай)
агульнаадукацыйнай школе    ў    Рэестр    дзяржаўнай    рэгiстрацыi
Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь;
     2.2. у тыднёвы тэрмiн пасля рэгiстрацыi змяненняў i дапаўненняў
у Прыкладнае  палажэнне  аб  вячэрняй  (зменнай)  агульнаадукацыйнай
школе давесцi  дадзены  загад  да  ўпраўленняў  адукацыi  абласных i
Мiнскага гарадскога выканкамаў.
     3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка Мiнiстра
адукацыi Дыляна Г.Д.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

                                       ЗАЦВЕРДЖАНА
                                       загад Мiнiстра адукацыi
                                       Рэспублiкi Беларусь
                                       ад 16 красавiка 1998 г. N 221

 УЗГОДНЕНА                             УЗГОДНЕНА
 Мiнiстэрства фiнансаў                 Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь                   Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк мiнiстра                     Намеснiк мiнiстра
              I.I.Заяш                           А.П.Колас
 9 красавiка 1998 г.                   31 сакавiка 1998 г.


 ЗМЯНЕННI I ДАПАЎНЕННI
 Ў ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЯЧЭРНЯЙ (ЗМЕННАЙ) АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ
 ШКОЛЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ЗАЦВЕРДЖАНАЕ ЗАГАДАМ МIНIСТРА
 АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 28.09.1993 г. N 292
 (ЗАРЭГIСТРАВАНА Ў РЭЕСТРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГIСТРАЦЫI МIНIСТЭРСТВА
 ЮСТЫЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 05.10.1993 г. N 44/12)

===

       Раздзел I. Структура i асновы дзейнасцi вячэрняй школы

     Пункт 2.
     Першы абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Вячэрняя школа адкрываецца рашэннем выканаўчых  i  распарадчых
органаў  мясцовых Саветаў дэпутатаў у гарадах не менш за 100 вучняў,
у сельскай мясцовасцi - не менш за 80 вучняў".
     Другi абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Навучальна-кансультацыйны    пункт    з'яўляецца   структурным
падраздзяленнем   вячэрняй   школы,   ствараецца   пры  немагчымасцi
размяшчэння  класаў (груп)  у будынку  школы i  размяшчаецца ў iншых
будынках.   Пры   адной   школе   могуць   быць   адкрыты   некалькi
навучальна-кансультацыйных    пунктаў.    Навучальна-кансультацыйныя
пункты  могуць стварацца  ў гарадах  пры наяўнасцi  не менш  60, а ў
сельскай мясцовасцi - не менш за 10 вучняў".

     Пункт 3.
     Першы абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "У  вячэрняй  школе  могуць  адкрывацца  VII-IX  класы сярэдняй
ступенi  i   X-XII  класы  старэйшай   ступенi  ў  адпаведнасцi   са
штогадовымi   загадамi   Мiнiстра   адукацыi   "Аб  вучэбных  планах
агульнаадукацыйных школ Рэспублiкi Беларусь".

     Пункт 5.
     Другi сказ выключыць.

     Пункт 7.
     У першым   абзацы   пасля   слова  "савета"  дапоўнiць  словамi
"педагагiчнага (метадычнага) савета".

     Пункт 11.
     Другi абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
     "Вучнi вячэрняй   школы   могуць  спалучаць  агульнаадукацыйную
падрыхтоўку    з    прафесiянальнай,    атрымлiваючы    апошнюю    ў
навучальна-вытворчых   камбiнатах,   цэнтрах,  у  iншых  навучальных
установах або непасрэдна на вытворчасцi, у  прафесiянальна-тэхнiчных
вучылiшчах,  якiя не спалучаюць прафесiянальнае i агульнаадукацыйнае
навучанне.

       Раздзел II. Арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу

     Пункт 14.
     Лiчбу "10" замянiць на "14".

                   Раздзел III. Кiраванне школай.

     Пункт 20 дапоўнiць другiм абзацам наступнага зместу:
     "Пры немагчымасцi  стварэння  Савета  школы  ў  ролi  вышэйшага
органа   самакiравання   вячэрняй   школай   з'яўляецца  педагагiчны
(метадычны) савет школы".

     Пункт 23 выключыць.

     Пункты 24, 25, 26, 27, 28 лiчыць адпаведна пунктамi 23, 24, 25,
26, 27.

 ____________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 2435/12.
 Дата:  24.04.98 г.
         ___________________________________________________________