1. Пасада ўрача-псiхатэрапеўта ўводзiцца ў школах-iнтэрнатах для дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, для дзяцей з адхiленнямi ў паводзiнах i ў сем’ях якiх неспрыяльныя ўмовы жыцця.

2. Адпаведна наяўнасцi пасад медыцынскiх сясцёр фiзiятэрапеўтычнага кабiнета, iзалятара ўводзяцца пасады санiтарак. У школах-iнтэрнатах, якiя маюць iзалятар у адасобленым памяшканнi, устанаўлiваецца 2,3 адзiнкi пасады малодшай медыцынскай сястры па доглядзе за хворымi.

 

II. Педагагiчныя кадры, адмiнiстрацыйна абслуговы персанал

 

1. Колькасць штатных пасад вызначаецца дырэктарам школы-iнтэрната ў залежнасцi ад вучэбнага плана i з улiкам колькасцi груп, спецыфiкi кантынгенту выхаванцаў, умоў для iх навучання, выхавання, рэабiлiтацыi, аздараўлення, захавання iх жыцця.

Рэкамендуецца ўвядзенне пасад намеснiкаў дырэктара па гаспадарчай, выхаваўчай рабоце, музычнага кiраўнiка, не менш як поўнай стаўкi настаўнiка фiзiчнай культуры для пазаўрочнай работы, псiхолага, не менш як 1,5 стаўкi кiраўнiкоў гурткоў на школу-iнтэрнат, загадчыка бiблiятэкi.