ПАЛАЖЭННЕ
аб атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя ВНУ) Рэспублікі Беларусь

1. Агульныя палажэнні

1.1. Гэта Палажэнне распаўсюджваецца на ўсе ўстановы і арганізацыі, якія адносяцца да галіны «Адукацыя»* (акрамя ВНУ), незалежна ад ведамаснай падпарадкаванасці і формы ўласнасці.

______________________________

*У далейшым – навучальна-выхаваўчыя ўстановы.

1.2. Мэтай атэстацыі педагагічных работнікаў з’яўляецца стымуляванне росту іх навукова-тэарэтычнага ўзроўню, прафесійнага майстэрства, развіцця творчай ініцыятывы, павышэння прэстыжу і аўтарытэту педагагічных работнікаў.

1.3. Асноўнымі прынцыпамі атэстацыі з’яўляюцца: калегіяльнасць, сістэмнасць, цэласнасць экспертных ацэнак, якія забяспечваюць аб’ектыўныя, карэктныя, гуманныя і добразычлівыя адносіны да педагагічных работнікаў.

1.4. Пры атэстацыі вызначаюцца ўзровень кваліфікацыі, вынікі працоўнай дзейнасці, дзелавыя і асабістыя якасці педагагічных работнікаў, робяцца вывады аб прысваенні, пацвярджэнні ці зніжэнні кваліфікацыйных катэгорый.