ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 16 лiстапада 2001 г. № 95

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI 3-сн "СПРАВАЗДАЧА АБ АСТАТКАХ, ПАСТУПЛЕННI
I РАСХОДЗЕ СЫРАВIНЫ I МАТЭРЫЯЛАЎ"

 ___________________________________________________________
 Утратило силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 14 октября 2003 г. № 138 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/10125 от 27.10.2003 г.)
 <W20310125> 

 _ На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 19 красавiка 2000 г. № 547 "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
 1. Зацвердзiць прыкладзеную форму дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi 3-сн "Справаздача аб астатках, паступленнi i
расходзе сыравiны i матэрыялаў" i ўвесцi яе ў дзеянне, пачынаючы са
справаздачы за 2002 год.
 2. Зацвердзiць прыкладзеную iнструкцыю па запаўненню формы
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 3-сн "Справаздача аб
астатках, паступленнi i расходзе сыравiны i матэрыялаў" i ўвесцi яе
ў дзеянне, пачынаючы са справаздачы за 2002 год.
 3. Распаўсюдзiць указаную ў пункце 1 дадзенай пастановы форму
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi на юрыдычныя асобы, iх
адасобленыя падраздзяленнi ўсiх форм уласнасцi, якiя расходуюць
матэрыяльныя рэсурсы на ўсе патрэбы, акрамя тых, якiя складаюць
форму 1-мп "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъекта
малого предпринимательства", зацверджаную пастановай Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 3 кастрычнiка 2001 г.
№ 83 "Об утверждении формы государственной статистической отчетности
1-мп "Отчет о финансово-хозяйственной деятельности субъекта малого
предпринимательства" (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 98, 8/7403).
 4. Прызнаць страцiўшымi сiлу:
 абзацы чацвёрты-шосты пункта 1 загаду Мiнiстэрства статыстыкi i
аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 10 жнiўня 1999 г. № 184 "Об
утверждении форм государственной статистической отчетности по
статистике материальных ресурсов и внешней торговли" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 9, 8/790;
№ 85, 8/3954; № 92, 8/4072);
 загад Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад
10 снежня 1999 г. № 270 "О внесении изменений в формы
государственной статистической отчетности по статистике материальных
ресурсов" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 84, 8/3944; № 85, 8/3954).
 Дадзеная пастанова ўступае ў сiлу з 18 студзеня 2002 г.

Мiнiстр У.I.ЗIНОЎСКI

 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L-----------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦ аб астатках, паступленнi i расходзе сыравiны i матэрыялаў ¦
 ¦ за 200__ год ¦
 L--------------------------------------------------------------

 Форма 3-сн

----------------------------------------¬
¦Назва арганiзацыi, якая складае ¦ ЗАЦВЕРДЖАНА
¦справаздачу ___________________________¦ Пастанова Мiнiстэрства
¦ (поўная назва ў ¦ статыстыкi i аналiзу
¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
¦ адпаведнасцi са статутам) ¦ 16.11.2001 № 95
¦_______________________________________¦
¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ Гадавая
¦ (галоўнае¦--------------------------¬
¦_______________________________________¦¦ Прадстаўляюць 25 ¦
¦ ўпраўленне (упраўленне), трэст, ¦¦студзеня юрыдычныя асобы ¦
¦_______________________________________¦¦i iх адасобленыя ¦
¦ аб'яднанне, канцэрн) ¦¦падраздзяленнi ўсiх форм ¦
¦Орган кiравання _______________________¦¦уласнасцi, якiя ¦
¦ (мiнiстэрства, канцэрн, ¦¦расходуюць матэрыяльныя ¦
¦_______________________________________¦¦рэсурсы на ўсе патрэбы, ¦
¦ камiтэт, iншы орган кiравання, ¦¦акрамя тых, якiя ¦
¦_______________________________________¦¦складаюць форму 1-мп: ¦
¦ грамадскае аб'яднанне) ¦¦ органу дзяржаўнай ¦
¦_______________________________________¦¦статыстыкi па ўказанню ¦
¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦абласнога, Мiнскага ¦
¦Паштовы адрас _________________________¦¦гарадскога ўпраўленняў ¦
¦_______________________________________¦¦статыстыкi; ¦
L----------------------------------------¦ сваёй вышэйстаячай ¦
 ¦арганiзацыi. ¦
 L--------------------------

----------------------------------------------------------------¬
¦ КОДЫ ¦
+-------T-----T-----T------T------T-------T-----T------T--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
¦ формы ¦арга-¦арга-¦органа¦галiны¦асноў- ¦тэры-¦формы ¦арганi- ¦
¦ па ¦нiза-¦нiза-¦кiра- ¦па ¦нага ¦торыi¦(вiду)¦зацыйна-¦
¦ ОКУД ¦цыi -¦цыi -¦вання ¦ОКОНХ ¦вiду ¦па ¦улас- ¦прававой¦
¦ ¦скла-¦скла-¦(гра- ¦ ¦экана- ¦СОАТО¦насцi ¦формы па¦
¦ ¦даль-¦даль-¦мад- ¦ ¦мiчнай ¦ ¦па ¦ОКОПФ ¦
¦ ¦нiка ¦нiка ¦cкага ¦ ¦дзей- ¦ ¦ОКФС ¦ ¦
¦ ¦даку-¦даку-¦аб'яд-¦ ¦насцi ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мента¦мента¦нання)¦ ¦па ОКЭД¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦па ¦па ¦па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОКПО ¦ОКЮЛП¦СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
¦0608001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+---------

 Матэрыялы, якiя ўлiчваюцца ў тонах, тысячах штук, тысячах
дэцыметраў, тысячах метраў, кiламетрах, тысячах рублёў, паказваюцца
з адным дзесятковым знакам;
 матэрыялы, якiя ўлiчваюцца ў кiлаграмах, штуках, пагонных,
кубiчных i квадратных метрах, - у цэлых лiчбах.

* &
-----T---------------T------T---------------T----------T-------T-----------------------------------------------------------------T---------T----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Астатак на
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Адпушчана¦канец
 ¦ ¦ ¦ ¦Астатак на¦ ¦ ¦з пачатку¦справа-
 ¦ ¦ ¦ Коды ¦пачатак ¦ ¦ Зрасходавана з пачатку года ¦года ¦здачнага
 ¦ ¦ ¦ ¦года, ¦Пасту- ¦ ¦прадпры- ¦перыяду,
 ¦ ¦ ¦ ¦уключаючы ¦пiла з ¦ ¦емствам ¦уключаючы
 ¦ ¦ ¦ ¦астаткi ў ¦пачат- ¦ ¦i арганi-¦астаткi ў
 ¦ ¦Адзiн-¦ ¦цэхах ¦ку ¦ ¦зацыям ¦цэхах
Нумар¦Назва сыравiны ¦ка +-------T-------+ ¦года - +----------T------------------------------------------------------+Рэспублi-+----T-----
радка¦i матэрыялаў ¦вымя- ¦ ¦ ¦ ¦усяго ¦ усяго ¦ у тым лiку ў натуральным выражэннi ¦кi ¦ ¦
 ¦ ¦рэння ¦ ¦ +----T-----+ў нату-+----T-----+--------T----------T--------T---------T-------T-------+Беларусь ¦ ¦у
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у ¦ральным¦тыс.¦у ¦на ¦на ¦на выраб¦на ¦на ¦ ¦i iншых ¦ ¦нату-
 ¦ ¦ ¦матэры-¦адзiнкi¦ ¦нату-¦выра- ¦руб.¦нату-¦вытвор- ¦будаўнiча-¦будаў- ¦рамонтна-¦вытвор-¦паслугi¦дзяржаў у¦тыс.¦раль-
 ¦ ¦ ¦ялаў ¦вымя- ¦тыс.¦раль-¦жэннi ¦ ¦раль-¦часць i ¦мантажныя ¦нiчых ¦эксплуа- ¦часць ¦i ¦натураль-¦руб.¦ным
 ¦ ¦ ¦па ОКП ¦рэння ¦руб.¦ным ¦ ¦ ¦ным ¦камплек-¦работы, ¦канст- ¦тацыйныя ¦спажы- ¦продаж ¦ным ¦ ¦выра-
 ¦ ¦ ¦ ¦па ОКЕИ¦ ¦выра-¦ ¦ ¦выра-¦таванне ¦выкананыя ¦рукцый i¦патрэбы i¦вецкiх ¦насель-¦выражэннi¦ ¦жэннi
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жэннi¦ ¦ ¦жэннi¦прадук- ¦ўласнымi ¦дэталей ¦капiталь-¦тавараў¦нiцтву ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цыi ¦сiламi ¦ ¦ны рамонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+------+-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 А ¦ Б ¦ В ¦ Г ¦ Д ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14
-----+---------------+------+-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0010 ¦Чорныя металы ¦ т ¦090001 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦- усяго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦ З iх: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0015 ¦ чыгун лiцейны ¦ -"- ¦081200 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0020 ¦ гатовы пракат ¦ -"- ¦090000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ чорных металаў¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0030 ¦ трубы стальныя¦ -"- ¦130000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ - усяго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦ з iх: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0031 ¦ танкасценныя ¦ -"- ¦130502 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ вугляро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ дзiстыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0032 ¦ _____________¦тыс. ¦130502 ¦ 019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦паг.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0033 ¦ танкасценныя ¦ т ¦130504 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ нержавеючыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0040 ¦ трубы чыгунныя¦ -"- ¦146101 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ напорныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Металiчныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вырабы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0050 ¦Канаты ¦ -"- ¦125000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стальныя (трос)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0060 ¦Металакорд ¦ -"- ¦127900 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0065 ¦Электроды ¦ -"- ¦127001 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦зварачныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0070 ¦Сталь сартавая ¦ -"- ¦114000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦халаднацягнутая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(уключаючы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦падшыпнiкавую) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0075 ¦Стужка ¦ -"- ¦123000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦халоднакатаная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Каляровыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦металы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0080 ¦Пракат ¦ кг ¦181000 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦алюмiнiевы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0090 ¦Пракат медны ¦ -"- ¦184400 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0100 ¦Пракат латунны ¦ -"- ¦184500 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0110 ¦Пракат бронзавы¦кг ¦184600 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0120 ¦Алюмiнiй ¦ -"- ¦171200 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦першасны i яго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сплавы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0130 ¦Алюмiнiй ¦ -"- ¦171300 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦другасны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0140 ¦Цынк ¦ -"- ¦172130 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0150 ¦Волава, ¦ -"- ¦172221 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦уключаючы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦другаснае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0160 ¦Свiнец ¦ -"- ¦172530 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0170 ¦Медзь ¦ -"- ¦173320 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦рафiнаваная i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦электралiтычная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0180 ¦Нiкель ¦ -"- ¦173230 ¦ 166 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Хiмiкаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦палiмеры i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦гуматэхнiчныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вырабы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0190 ¦Шыны для ¦ шт. ¦252110 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦грузавых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аўтамабiляў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0200 ¦Шыны для ¦ -"- ¦252130 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦легкавых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аўтамабiляў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0210 ¦Шыны для сель- ¦ -"- ¦252120 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦скагаспадарчых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦машын ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0220 ¦Сода ¦ т ¦213200 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦каўстычная 100%¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0230 ¦Сода кальцынi- ¦ -"- ¦213110 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦раваная 100% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0240 ¦Каўчук ¦ -"- ¦229900 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦натуральны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0250 ¦Каўчук ¦ -"- ¦229400 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сiнтэтычны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0260 ¦Полiэтылен ¦ -"- ¦221110 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0270 ¦Полiпрапiлен ¦ -"- ¦221130 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0280 ¦Полiстырол i ¦ -"- ¦221400 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦супалiмеры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стыролу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0281 ¦Валокны i нiцi ¦ -"- ¦227000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦хiмiчныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0282 ¦У тым лiку ¦ кг ¦227000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦валокны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦хiмiчныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Лесаматэрыялы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0290 ¦Драўнiна ¦куб.м ¦531000 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзелавая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0300 ¦У тым лiку ¦ -"- ¦530110 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лесаматэрыялы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦круглыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0310 ¦Пiламатэрыялы ¦ -"- ¦533000 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0320 ¦Плiты драўняна-¦куб.м ¦553400 ¦ 123 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стружкавыя (без¦ум. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦колькасцi ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сталярных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вырабах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0330 ¦Плiты драўняна-¦кв.м ¦553602 ¦ 062 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦валакнiстыя ¦ум. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦цвёрдыя, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦уключаючы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦паўцвёрдыя i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦звышцвёрдыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(без колькасцi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ў сталярных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вырабах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0340 ¦Фанера клееная ¦куб.м ¦551000 ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0350 ¦Шпалы ¦ тыс. ¦534110 ¦ 798 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦драўляныя для ¦ шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦чыгункi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шырокай каляi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Будаўнiчыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦матэрыялы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0360 ¦Цэмент ¦ т ¦573000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0370 ¦Плiткi ¦ кв.м ¦575210 ¦ 055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦керамiчныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦глазураваныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦для ўнутранай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аблiцоўкi з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦фасоннымi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дэталямi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0380 ¦Трубы чыгунныя ¦ т ¦492500 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦каналiзацыйныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0390 ¦Лiнолеум ¦ кв.м ¦577100 ¦ 055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(рулоны i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦плiткi) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0400 ¦Лiсты азбеста- ¦тыс. ¦578100 ¦ 892 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦цэментныя ¦ум. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(шыфер) ¦плiтак¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0410 ¦Матэрыялы ¦ тыс. ¦577400 ¦ 058 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦рулонныя ¦ кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дахавыя i гiд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦раiзаляцыйныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(матэрыялы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦мяккiя дахавыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦i iзол) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0420 ¦Шкло ¦ кв.м ¦591000 ¦ 055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦палiраванае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0429 ¦Цэгла ¦тыс. ¦574120 ¦ 894 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦будаўнiчая (i ¦ум. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦камянi) ¦цэглы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0430 ¦Бiтумы ¦ т ¦025600 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦нафтавыя i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сланцавыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Кабельныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вырабы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0440 ¦Правады ¦ -"- ¦351300 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦неiзаляваныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кантактныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(тралейныя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0450 ¦Кабелi сiлавыя ¦ км ¦352000 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦напружаннем да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦1 кВ (тыпу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦СРГ, ВРГ, НРГ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0460 ¦Кабелi сiлавыя ¦ -"- ¦353000 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦напружаннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦1 кВ i вышэй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(бранякабелi) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0470 ¦Кабелi сiлавыя ¦ -"- ¦354000 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦гiбкiя (шлан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦гавыя i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ўрубавыя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0480 ¦Правады ¦ -"- ¦355100 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ўстановачныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0490 ¦Шнур ¦ -"- ¦355300 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦асвятляльны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0500 ¦Правады ¦ -"- ¦355500 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шлангавыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0510 ¦Кабелi ¦ -"- ¦356300 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кантрольныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0520 ¦Кабелi далёкай ¦ -"- ¦357100 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сувязi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0530 ¦Аўтаправады ¦ -"- ¦358400 ¦ 008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0540 ¦Эмалiраваныя ¦ т ¦359100 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦правады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0550 ¦Абмотачныя ¦ -"- ¦359200 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦правады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
 ¦Iншая сыравiна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦i матэрыялы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
0560 ¦Iльновалакно ¦ -"- ¦811210 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0570 ¦Бавоўна-валакно¦ -"- ¦811110 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0580 ¦Пража ¦ т ¦901010 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦баваўняная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0590 ¦Пража льняная ¦ -"- ¦903100 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0600 ¦Пража шарсцяная¦ -"- ¦905100 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0610 ¦Пража ¦ -"- ¦908100 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦штапельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0620 ¦Пража аб'ёмная ¦ -"- ¦900010 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0630 ¦Тканiны ¦тыс. ¦831000 ¦ 019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦баваўняныя ¦паг.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0640 ¦Тканiны ¦ -"- ¦835000 ¦ 019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шарсцяныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0650 ¦Тканiны ¦ -"- ¦830100 ¦ 019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шаўковыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0670 ¦Тканiны льняныя¦ -"- ¦833000 ¦ 019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0671 ¦Скураная ¦ шт. ¦921850 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сыравiна буйная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0672 ¦Скураная ¦ -"- ¦921870 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сыравiна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дробная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0673 ¦Скураная ¦ -"- ¦921860 ¦ 796 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сыравiна свiная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0680 ¦Скураныя ¦тыс. ¦862000 ¦ 054 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦тавары юхтовыя ¦кв.дм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0690 ¦Скураныя ¦ -"- ¦863000 ¦ 054 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦тавары хромавыя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0700 ¦Цукар ¦ т ¦911100 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0710 ¦Алей ¦ -"- ¦914000 ¦ 168 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----
0730 ¦Падшыпнiкi ¦тыс. ¦460100 ¦ 798 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦качэння (без ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦веласiпедных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+------+-------+-------+----+-----+-------+----+-----+--------+----------+--------+---------+-------+-------+---------+----+-----

Кiраўнiк ________________________ _____________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

Галоўны бухгалтар _______________ _____________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

___________________
 (дата)
________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Пастанова Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 16.11.2001 № 95

 Iнструкцыя па запаўненню формы дзяржаўнай статыстычнай
 справаздачнасцi 3-сн "Справаздача аб астатках, паступленнi
 i расходзе сыравiны i матэрыялаў"

 Глава 1. Агульныя палажэннi

 1. Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме 3-сн
"Справаздача аб астатках, паступленнi i расходзе сыравiны i
матэрыялаў" (далей - справаздача) за год прадстаўляюць 25 студзеня
юрыдычныя асобы (далей - прадпрыемствы) i iх адасобленыя
падраздзяленнi ўсiх форм уласнасцi, якiя расходуюць матэрыяльныя
рэсурсы на ўсе патрэбы, акрамя тых, якiя складаюць форму 1-мп:
 органу дзяржаўнай статыстыкi па ўказанню абласнога, Мiнскага
гарадскога ўпраўленняў статыстыкi;
 сваёй вышэйстаячай арганiзацыi.
 2. Справаздачы па адасобленых падраздзяленнях, якiя не
знаходзяцца на самастойным балансе, прадстаўляюцца юрыдычнай асобай
альбо самiмi адасобленымi падраздзяленнямi ў адпаведнасцi з
парадкам, якi ўстаноўлены юрыдычнай асобай, статыстычнаму органу па
месцы знаходжання адасобленага падраздзялення.
 3. У адраснай частцы запiсваюцца дакладная (поўная) назва,
адрас i форма ўласнасцi прадпрыемства, якое складае справаздачу,
назва вышэйстаячай арганiзацыi, органа кiравання.
 Запаўняецца i кодавая частка справаздачы. Пры запаўненнi кода
галiны эканомiкi па графе 5 патрэбна кiравацца наступным. Калi
прадпрыемства вырабляе прадукцыю (работу) некалькiх галiн, то
прыналежнасць да галiны вызначаецца па пераважнай прымеце, гэта
значыць па прадукцыi (рабоце), аб'ём вытворчасцi якой найбольшы.

 Глава 2. Парадак запаўнення паказчыкаў справаздачы

 4. У справаздачы ўлiчваюцца сыравiна i матэрыялы, якiя
расходуюцца на вытворча-эксплуатацыйную дзейнасць, капiтальнае
будаўнiцтва, рамонтна-эксплуатацыйныя патрэбы i гэтак далей.
 Справаздачу складаюць на падставе даных бухгалтарскага ўлiку
або на падставе вывераных бухгалтэрыяй даных складскога ўлiку.
 5. У справаздачы ўлiчваецца рух сыравiны i матэрыялаў, якiя не
былi ў выкарыстаннi (новыя).
 6. Пракат чорных металаў, трубы стальныя i iншыя матэрыялы,
быўшыя ў часовым выкарыстаннi ў вытворчасцi цi на будаўнiцтве
(напрыклад, для стэлажоў, часовых збудаванняў, насцiлаў i гэтак
далей), не падвергнутыя пры гэтым якой-небудзь апрацоўцы i якiя
значацца на ўлiку як матэрыялы, павiнны быць паказаны ў астатках
адпаведнага вiду матэрыялаў, не быўшых у выкарыстаннi.
 Матэрыялы, якiя значацца на ўлiку як iнвентар, у справаздачу не
ўключаюцца.
 7. У справаздачы ўлiчваюцца ўсе вiды кандыцыйных i
некандыцыйных матэрыялаў. Пры гэтым па кожнаму вiду кандыцыйныя i
некандыцыйныя матэрыялы паказваюцца разам (адным радком).
 Да некандыцыйных матэрыялаў адносяцца матэрыялы i вырабы, якiя
не адпавядаюць стандартам цi тэхнiчным умовам. Некандыцыйнасць
вызначаецца па рахунку пастаўшчыкоў цi сертыфiкатах, у якiх указана
аб некандыцыйнасцi.
 8. У выпадку пастаўкi прадпрыемствам няякасных (некандыцыйных)
матэрыялаў ад пастаўшчыкоў неабходна аформiць акт аб прыёмцы
матэрыялаў з накiраваннем пастаўшчыку прэтэнзiйнага пiсьма. У
адваротным выпадку матэрыяльную адказнасць за сапсаванне
матэрыяльных каштоўнасцей нясе прадпрыемства, атрымаўшае i
аплацiўшае гэтыя матэрыялы, i гэтыя матэрыялы павiнны быць уключаны
ў справаздачу.
 9. У справаздачу таксама ўключаюцца ўсе нелiквiдныя матэрыялы,
у тым лiку прынятыя па актах iншымi арганiзацыямi, але не аплачаныя
iмi.
 10. Матэрыялы, паступiўшыя на прадпрыемства па транзiтных
заказах у зборных вагонах i аплачаныя iм, павiнны ўключацца ў
справаздачу гэтым прадпрыемствам.
 Матэрыялы, якiя знаходзяцца на адказным захаваннi ў
прадпрыемства, а таксама давальнiцкiя матэрыялы, прынятыя на
перапрацоўку, але не аплачаныя i ўлiчваемыя на забалансавых
рахунках, у справаздачы не ўлiчваюцца. Гэтыя матэрыялы паказваюцца ў
справаздачы прадпрыемства, на балансе якога яны лiчацца.
 Давальнiцкiя матэрыялы, паступiўшыя для перапрацоўкi i
аплачаныя прадпрыемствам, якое складае справаздачу, улiчваюцца гэтым
прадпрыемствам як свае матэрыялы i ўключаюцца iм у справаздачу.
 11. У справаздачу павiнны быць таксама ўключаны ўсе матэрыялы,
паступiўшыя ад пастаўшчыка без дакументаў аб iх якасцi.
 Немаркiраваная сталь, якая маецца на прадпрыемстве, абавязкова
павiнна быць улiчана. Пытанне аб аднясеннi такой сталi да адпаведнай
наменклатуры павiнна быць вырашана на аснове яе аналiзу i
выпрабавання.
 12. Адходы ад раскрою шкла павiнны быць паказаны ў справаздачы
па радку 0420 "Шкло палiраванае" ў графе 7 "на будаўнiча-мантажныя
работы, выкананыя ўласнымi сiламi", калi будаўнiчыя арганiзацыi
расходуюць шкло непасрэдна на будаўнiчай пляцоўцы, i ў графе 8 "на
выраб будаўнiчых канструкцый i дэталей" - калi прадпрыемствы
будаўнiчай iндустрыi расходуюць шкло пры вырабе аконных i дзвярных
блокаў.
 13. Прадпрыемствы, якiя атрымлiваюць металапракат з мiнусавым
допускам, павiнны паказаць яго расход па фактычнай вазе.
 14. Будаўнiчыя арганiзацыi ўключаюць у справаздачу даныя аб
астатках, паступленнi i расходзе матэрыялаў па ўсiх аб'ектах
будаўнiцтва.
 15. Па кожнаму вiду матэрыялаў абавязкова трэба прытрымлiвацца
адзiнак вымярэння, якiя ўказаны ў графе В. Змяняць указаныя ў
справаздачы адзiнкi вымярэння забараняецца, бо ўсялякае адступленне
ад iх вядзе да скажэння справаздачных даных.
 Па матэрыялах, якiя ўлiчваюцца ў тонах, тысячах штук, тысячах
дэцыметраў, тысячах метраў, кiламетрах, тысячах рублёў,
справаздачныя даныя паказваюцца з адным дзесятковым знакам, па
матэрыялах, якiя ўлiчваюцца ў кiлаграмах, штуках, пагонных, кубiчных
i квадратных метрах, - у цэлых лiчбах.
 16. Пры складаннi справаздачы патрэбна кiравацца наступным:
 16.1. У радок 0010 "Чорныя металы - усяго" ўваходзяць у
асноўным наступныя вiды сыравiны i матэрыялаў:
 пракат чорных металаў, у тым лiку гатовы, загатоўка для
перакату на iншых заводах;
 трубы стальныя i чыгунныя;
 металiчныя вырабы;
 вырабы далейшай перапрацоўкi;
 лiццё стальное i чыгуннае;
 пакоўкi са слiткаў.
 16.2. У радку 0020 "гатовы пракат чорных металаў" запiсваецца
агульная колькасць усiх вiдаў пракату.
 16.3. Па радку 0030 "трубы стальныя - усяго" паказваецца
колькасць усiх вiдаў стальных труб з вылучэннем з iх асобных вiдаў
труб па радках 0031 "танкасценныя вугляродзiстыя" i 0033
"танкасценныя нержавеючыя". Пры гэтым радок 0030 можа быць большы цi
роўны суме радкоў 0031 i 0033.
 16.4. У радках 0220 "Сода каўстычная 100%" i 0230 "Сода
кальцынiраваная 100%" даныя паказваюцца ў пералiку на 100%-ю
колькасць асноўнага рэчыва. Пералiк праводзiцца наступным чынам.
 Напрыклад, калi на 1 студзеня на прадпрыемстве мелася 1000 т
соды каўстычнай 80%-й (па сертыфiкату), то ў пералiку на 100%-ю
колькасць асноўнага рэчыва астатак складзе:

 1000 х 80
 --------- = 800 т.
 100

 16.5. У радку 0290 "Драўнiна дзелавая" паказваецца агульная
колькасць лесаматэрыялаў круглых, драўнiны дзелавой для
тэхналагiчных патрэб i шчэпкi тэхналагiчнай. Не адлюстроўваецца ў
гэтым радку драўнiна, выкарыстаная ў якасцi палiва.
 16.6. У радку 0300 "у тым лiку лесаматэрыялы круглыя"
паказваюцца лесаматэрыялы для вытворчасцi пiламатэрыялаў i загатовак
(пiловачнiк), цэлюлозы i драўнянай масы (балансы, уключаючы колатыя
i караткамерныя, вырабленыя з дроў для ацяплення, i балансы 4-га
гатунку), для раздзелкi на руднiковую стойку i руднiковая стойка,
для вытворчасцi шпал i пераводных брусоў, для лiнiй сувязi i
электраперадач, для будаўнiцтва дапаможных i часовых збудаванняў
рознага прызначэння (будаўнiчы лес i паўтаварнiк), сыравiна
драўляная для хiмiчнай перапрацоўкi (уксусная сыравiна), а таксама
iншыя круглыя лесаматэрыялы. Не адлюстроўваюцца ў гэтым радку хлысты
таварныя, якiя расходуюцца на будаўнiцтва лежневых дарог.
 16.7. У радку 0310 "Пiламатэрыялы" паказваюцца ўсе вiды
пiламатэрыялаў, як атрыманых з боку, так i ад распiлоўкi
лесаматэрыялаў круглых.
 Чарнавыя мэблевыя загатоўкi, сталярныя вырабы, чарнавыя
загатоўкi для домабудавання прадпрыемствамi, якiя iх атрымлiваюць, у
пiламатэрыялы не пералiчваюцца i ў справаздачу па радку 0310 не
ўключаюцца.
 Лясныя гаспадаркi ў справаздачы паказваюць тыя лясныя
матэрыялы, якiя засталiся ад расходаў на вытворчасць i на ўласныя
патрэбы (на лесапiлаванне, шпалапiлаванне, домабудаванне, выпрацоўку
тарнай дошчачкi, раздзелку на руднiковую стойку,
рамонтна-эксплуатацыйныя патрэбы, будаўнiцтва i iншыя мэты).
 Будаўнiчыя арганiзацыi, дрэваапрацоўчыя камбiнаты, падсобныя
прамысловыя прадпрыемствы, якiя знаходзяцца на балансе будаўнiчых
арганiзацый i вырабляюць драўляныя канструкцыi i дэталi, паказваюць
расход пiламатэрыялаў у графе 8 "на выраб будаўнiчых канструкцый i
дэталей", а будаўнiчыя арганiзацыi, якiя расходуюць пiламатэрыялы
непасрэдна на будаўнiча-мантажныя работы, адлюстроўваюць iх расход у
графе 7 "на будаўнiча-мантажныя работы, выкананыя ўласнымi сiламi".
 16.8. У радках 0320 "Плiты драўнянастружкавыя (без колькасцi ў
сталярных вырабах)" i 0330 "Плiты драўнянавалакнiстыя цвёрдыя,
уключаючы паўцвёрдыя i звышцвёрдыя (без колькасцi ў сталярных
вырабах)" даныя прыводзяцца ў справаздачы ў пералiку ва ўмоўныя
кубiчныя i квадратныя метры па наступных каэфiцыентах.
 Пералiк аб'ёмаў драўнянастружкавых плiт ва ўмоўныя кубiчныя
метры:

Таўшчыня плiт, мм 10 13 16 19 22 25

Каэфiцыенты пералiку 1,5 1,36 1,14 1,0 0,88 0,8

 Пералiк аб'ёмаў драўнянавалакнiстых плiт, вырабляемых па сухому
спосабу вытворчасцi, ва ўмоўныя квадратныя метры:

Таўшчыня плiт, мм 3,2 4 5 6 8 10 12

Каэфiцыенты пералiку 1,0 1,28 1,53 1,78 2,21 2,34 2,62

 Аб'ёмы драўнянавалакнiстых плiт, вырабляемых па мокраму спосабу
вытворчасцi, уключаюцца ў агульныя аб'ёмы драўнянавалакнiстых плiт,
пералiчаных ва ўмоўныя квадратныя метры ў памерах фiзiчнага аб'ёму
гэтых плiт незалежна ад iх таўшчынi, гэта значыць з прымяненнем
каэфiцыента, роўнага адзiнцы.
 Прадпрыемствы будаўнiчай iндустрыi ў радках 0320 i 0330
паказваюць расход указаных плiт на выраб драўляных канструкцый i
дэталей па графе 8, а будаўнiчыя арганiзацыi i аддзелы капiтальнага
будаўнiцтва (далей - АКБ) - на будаўнiча-мантажныя работы па графе 7
i на iншыя патрэбы - у адпаведных графах справаздачы.
 16.9. У радку 0340 "Фанера клееная" ўлiчваецца фанера клееная
ўсiх вiдаў, уключаючы фанеру бакелiзаваную.
 Прадпрыемствы будаўнiчай iндустрыi паказваюць расход фанеры
клеенай на выпрацоўку сталярных вырабаў у графе 8, а будаўнiчыя
арганiзацыi i АКБ, якiя расходуюць фанеру непасрэдна на
будаўнiча-мантажныя работы, запiсваюць расход у графе 7.
 16.10. У радку 0360 "Цэмент" паказваюцца ўсе вiды цэменту,
уключаючы спецыяльны.
 Гiпсашламавы, бялiташламавы цэмент, выкарыстаны пры вытворчасцi
драўнянавалакнiстых плiт, i фiбралiт у гэтым радку не
адлюстроўваюцца.
 Прадпрыемствы будаўнiчай iндустрыi адлюстроўваюць расход
цэменту на выраб будаўнiчых канструкцый i дэталей у графе 8, а
будаўнiчыя арганiзацыi i АКБ паказваюць расход на
будаўнiча-мантажныя работы ў графе 7 толькi ў тым выпадку, калi
цэмент расходаваўся непасрэдна на будаўнiчай пляцоўцы (на выраб
бетону для маналiтных бетонных i жалезабетонных канструкцый, на
падрыхтоўку раствору, на зацiрку сцен i гэтак далей).
 Прадпрыемствы, якiя вырабляюць азбацэментныя лiсты (шыфер) i
азбацэментныя трубы, паказваюць расход цэменту ў графе 6 "на
вытворчасць i камплектаванне прадукцыi".
 16.11. У радку 0400 "Лiсты азбестацэментныя (шыфер)"
паказваюцца ва ўмоўных плiтках.
 Пад умоўнай плiткай разумеецца плiтка аб'ёмам 700 куб.см з
сярэдняй аб'ёмнай масай 1,62 г/куб.см, масай 1134 г па сухому
рэчыву. Адзiн лiст 8-хвалевага шыфера памерам 1,75 м на 1,13 м
таўшчынёй 5,8 мм роўны 20,3 умоўным плiткам, 7-хвалевага шыферу
памерам 1,75 м на 0,98 м таўшчынёй 5,8 мм - 18 умоўным плiткам. Не
ўлiчваюцца ў гэтым радку маламерныя лiсты.
 16.12. У радку 0420 "Шкло палiраванае" ўлiчваецца лiставое
тэрмiчна палiраванае шкло, уключаючы палiраванае лiставое шкло,
прызначанае для вырабу люстэркаў, мэблi i шклення збудаванняў i
сродкаў транспарту.
 16.13. У радку 0429 "Цэгла будаўнiчая (i камянi)" паказваюцца
цэгла i камянi суцэльныя i пустацелыя: керамiчныя, сiлiкатныя i
шлакавыя, уключаючы вонкавыя (керамiчныя i сiлiкатныя) i таксама
сценавыя керамiчныя i сiлiкатныя блокi i панэлi, збiраемыя з цэглы
(у пералiку на цэглу). Пры гэтым цэгла, зрасходаваная на вытворчасць
блокаў i панэлей, улiчваецца ў колькасцi зрасходаванай на блокi i
панэлi цэглы, а не ў колькасцi атрыманай ад пералiку блокаў ва
ўмоўную цэглу.
 1 умоўная цэгла сценавых матэрыялаў = умоўнай цэгле памерам 250
х 120 х 65 мм = 1950 куб.см. Каэфiцыент пералiку керамiчных i
сiлiкатных камянёў ва ўмоўную цэглу (К) вызначаецца па формуле:

 К = V : 1950,

дзе V - аб'ём каменя брута, куб.см.
 Пералiк розных сценавых блокаў ва ўмоўную цэглу выконваецца па
наступных нормах:
 1 куб.м сценавых блокаў:
 з плотнага бетону i прыроднага каменя = 500 штукам умоўнай
цэглы;
 з лёгкiх бетонаў i порыстага прыроднага каменя = 750 штукам
умоўнай цэглы;
 з ячэiстага бетону = 1000 штукам умоўнай цэглы.
 Не ўлiчваюцца ў гэтым радку саманная цэгла, цэгла-сырэц, iншыя
заменнiкi цэглы, таксама цэгла, атрыманая ад разборкi будынкаў, i
пячная цэгла.
 16.14. У радку 0730 "Падшыпнiкi качэння (без веласiпедных)"
паказваюцца падшыпнiкi: ролiкавыя, сферычныя, асоба буйныя
(дыяметрам звыш 500 мм), ролiкавыя чыгуначныя, прыборныя, з
кароткiмi цылiндрычнымi ролiкамi, канiчныя i шарыкападшыпнiкавыя
закрытага тыпу, з гумавымi ўшчыльненнямi i кансiстэнтнай змазкай. Не
ўлiчваюцца ў гэтым радку веласiпедныя падшыпнiкi i падшыпнiкi
рэстаўрыраваныя i быўшыя ў скарыстаннi.
 17. У графах 1, 2 "Астатак на пачатак года, уключаючы астаткi ў
цэхах" i 13, 14 "Астатак на канец справаздачнага перыяду, уключаючы
астаткi ў цэхах" паказваюцца ў тысячах рублёў i ў натуральным
выражэннi наяўнасць сыравiны i матэрыялаў на ўсiх заводскiх, цэхавых
i прамежкавых складах i кладоўках, астаткi ў цэхах, на будаўнiчых
пляцоўках, у падсобных прадпрыемстваў i вытворчасцей i ў iншых
месцах захавання (акрамя дзяржаўнага рэзерву) прадпрыемства, якое
складае справаздачу, уключаючы спiсаныя са склада, але не пушчаныя ў
справу астаткi нелiквiдных матэрыялаў i вырабаў, астаткi матэрыялаў
i вырабаў, атрыманых ад заказчыкаў (давальнiцкiя матэрыялы
аплачаныя).
 Колькасць матэрыялаў, якiя адпушчаны цэхам на вытворчасць або
знаходзяцца на будаўнiчых пляцоўках, але фактычна не зрасходаваны,
павiнна быць вызначана на аснове ўлiку ў натуры па стану на 1-е
чысло кожнага месяца ў адпаведнасцi з бухгалтарскiм улiкам.
 Колькасць матэрыялаў, якiя знаходзяцца ў цэхах, павiнна быць
устаноўлена шляхам узважвання, абмеру цi пералiку ў натуры.
Выключэнне можа быць дапушчана толькi ў адносiнах да матэрыялаў,
якiя захоўваюцца ў непашкоджанай упакоўцы (пачкi лiставога металу,
бухты i катушкi кабельных вырабаў i гэтак далей, якiя маюць ярлык з
указаннем колькасцi), а таксама ў адносiнах да буйнагабарытнага
металу (бэлек, швелераў, рэек), суцэльнае ўзважванне якога можа быць
заменена падлiкам колькасцi адзiнак аднолькавага профiлю i памеру i
памнажэннем на вагу 1 адзiнкi, вызначанай як сярэднеарыфметычнае ад
узважвання некалькiх (не менш як 5) адзiнак.
 18. Не ўлiчваюцца ў справаздачы прадпрыемства астаткi,
паступленне i расход гатовай таварнай прадукцыi, прызначанай для
пастаўкi спажыўцу, за выключэннем той часткi гатовай прадукцыi, якая
прызначана для ўласнага выкарыстання i аформлена нарадамi на
перадачу для ўласных вытворчых, рамонтных i эксплуатацыйных патрэб.
Астаткi гэтай часткi гатовай прадукцыi павiнны быць адлюстраваны ў
справаздачы.
 19. У графе 3 "Паступiла з пачатку года - усяго ў натуральным
выражэннi" паказваецца ўся колькасць сыравiны i матэрыялаў,
атрыманых прадпрыемствам за справаздачны перыяд, незалежна ад
крынiцы паступлення.
 20. У графах 4 i 5 "Зрасходавана з пачатку года - усяго"
паказваецца ў тысячах рублёў i ў натуральным выражэннi ўвесь
фактычны расход матэрыялаў за справаздачны перыяд па асноўнаму,
дапаможнаму вырабах i камплектаванню прадукцыi, на
будаўнiча-мантажныя работы, выраб будаўнiчых канструкцый i дэталей,
усе вiды рамонту, капiтальнае будаўнiцтва, выкананае ўласнымi
сiламi, вытворчасць спажывецкiх тавараў, паслугi насельнiцтву, на
ўсе iншыя эксплуатацыйныя i гаспадарчыя патрэбы прадпрыемства
(арганiзацыi). Акрамя таго, у гэтых графах паказваецца водпуск
(продаж) будаўнiчых матэрыялаў па калектыўных дагаворах рабочым i
служачым прадпрыемства, якое складае справаздачу. У гэтых жа графах
адлюстроўваюцца страты i нястачы матэрыялаў, якiя значацца на
балансе прадпрыемства, з прычыны аварыi, стыхiйнага бедства,
крадзяжу i iншага. Пры гэтым трэба мець на ўвазе: спiсанне павiнна
быць аформлена актам, якi зацверджаны камiсiяй, у склад якой
уваходзяць матэрыяльна адказныя асобы i прадстаўнiкi бухгалтэрыi, i
зацверджаны кiраўнiком вышэйстаячай арганiзацыi.
 21. У графе 6 "на вытворчасць i камплектаванне прадукцыi"
паказваецца ў натуральным выражэннi колькасць дадзенага вiду
сыравiны i матэрыялаў па асноўнай i дапаможнай вытворчасцi, фактычна
зрасходаваная на выраб усiх вiдаў прадукцыi, уключаючы работы,
выкананыя па заказах з боку, на выраб вопытна-эксперыментальных
узораў прадукцыi, на работу па рацыяналiзацыi i вынаходнiцтву, па
асваенню новай тэхнiкi i навукова-даследчых работ, а таксама на
выраб нестандартнага абсталявання для капiтальнага будаўнiцтва, на
выраб iнструментаў, запасных частак i iншых вiдаў прадукцыi.
 Не паказваюцца ў лiку зрасходаваных матэрыялы, фактычна
перададзеныя iншаму прадпрыемству для выканання заказу
прадпрыемства, якое складае справаздачу.
 У графу 6 уключаецца таксама расход матэрыялаў на ўпакоўку
гатовай прадукцыi (уключаючы прадукцыю, якая пастаўляецца на
экспарт), калi гэты расход прадугледжаны тэхнiчнымi ўмовамi на
пастаўку i ўлiчаны ў адпускной цане прадукцыi.
 Расход матэрыялаў на вытворчасць спажывецкiх тавараў у графу 6
не ўключаецца, а паказваецца ў графе 10 "на вытворчасць спажывецкiх
тавараў".
 22. У графе 7 "на будаўнiча-мантажныя работы, выкананыя
ўласнымi сiламi" запiсваецца расход матэрыялаў i вырабаў на
будаўнiчыя i мантажныя работы, выкананыя ўласнымi сiламi па
дагаворах, а таксама гаспадарчым спосабам па ўсiх раздзелах
генеральнай сметы, уключаючы расход на незавершаную будаўнiчую
вытворчасць i расход матэрыялаў на ажыццяўленне мерапрыемстваў па
аўтаматызацыi i механiзацыi вытворчых працэсаў, якiя выкананы за
кошт капiтальных укладанняў. Гэта значыць, у гэтай графе павiнна
быць адлюстравана ўся колькасць матэрыялаў, вырабаў, канструкцый i
дэталей, фактычна зрасходаваных на ўвесь аб'ём будаўнiча-мантажных
работ, выкананых уласнымi сiламi i спiсаных як непасрэдна на выраб
будаўнiчых i мантажных работ, так i на работы, якiя выконваюцца за
кошт накладных расходаў (часовыя нятытульныя пабудовы, мерапрыемствы
па тэхнiцы бяспекi, змяшчэнне вытворчага абсталявання, расходы па
выпрабаванню матэрыялаў, расходы па ўтрыманню будаўнiчых пляцовак,
расходы, звязаныя з зiмнiм падаражаннем, расходы на бягучы рамонт,
на ўтрыманне вытворчага i жыллёвага фонду, якiя знаходзяцца на
балансе прадпрыемства, складаючага справаздачу).
 23. У графе 8 "на выраб будаўнiчых канструкцый i дэталей"
прыводзiцца расход матэрыялаў i вырабаў прадпрыемствамi будаўнiчай
iндустрыi, якiя знаходзяцца на самастойным балансе, i падсобнымi
прадпрыемствамi, якiя знаходзяцца на балансе будаўнiча-мантажнай
арганiзацыi, якая вырабляе будаўнiчыя канструкцыi i дэталi, i якiя
складаюць справаздачу. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў гэтай
графе паказваецца расход матэрыялаў i вырабаў на вытворчасць
будаўнiчых канструкцый i дэталей, уключаючы расход матэрыялаў на
забракаваныя вырабы.
 24. У графе 9 "на рамонтна-эксплуатацыйныя патрэбы i капiтальны
рамонт" прыводзяць колькасць матэрыялаў, зрасходаваных на:
 24.1. бягучы i капiтальны рамонт машын, абсталявання,
транспартных сродкаў, будынкаў, збудаванняў i iншых асноўных сродкаў
як свайго прадпрыемства, так i выкананыя для iншых прадпрыемстваў,
на мадэрнiзацыю дзеючага парка машын i абсталявання. У гэтай жа
графе ўказваюць расход матэрыялаў спецыялiзаваныя прадпрыемствы па
рамонту асноўных сродкаў (станкоў, абсталявання, аўтамабiляў,
рухомага саставу чыгункi, суднаў i гэтак далей);
 24.2. усе вiды эксплуатацыйных патрэб па абслугоўванню асноўнай
i дапаможнай вытворчасцi, якiя адносяцца на кошт расходаў па
ўтрыманню i эксплуатацыi абсталявання, цэхавых, агульназаводскiх i
iншых вытворчых расходаў прадпрыемства (напрыклад, расход матэрыялаў
на крукi i падвескi ў гальванiчных цэхах, на крукi i апокi ў
лiцейных цэхах, паддоны i гаршкi ў тэрмiчных цэхах, расход
металапракату i труб на абпальванне ляткоў, выраб кажухоў,
электродаў, прэс-форм i касет на ферасплаўных i вогнетрывалых
заводах, на наладку абсталявання, на кантакты зварачных машын, на
ўпакоўку гатовай прадукцыi, на тэхналагiчную тару (скрынкi для
скiдвання адходаў, цялежкi i гэтак далей);
 24.3. работу па ахове працы;
 24.4. праведзены прамыслова-вытворчым персаналам бягучы i
капiтальны рамонт вытворчых збудаванняў, жыллёвага фонду, дзiцячых i
iншых прадпрыемстваў, якiя знаходзяцца на балансе прадпрыемства,
якое складае справаздачу;
 24.5. выраб аснасткi, спецыяльнага iнструменту i прыстасавання
для ўласных патрэб;
 24.6. выраб шпал i пераводных брусоў для будаўнiцтва i рамонт
вузкакалейнай чыгункi прадпрыемства, абсталяванне вагонаў, суднаў,
аўтамабiляў для перавозкi грузаў (рэквiзiт);
 24.7. ажыццяўленне мерапрыемстваў па аўтаматызацыi i
механiзацыi вытворчых працэсаў, якiя выкананы не за кошт капiтальных
укладанняў.
 25. У графах 10 "на вытворчасць спажывецкiх тавараў" i 11
"паслугi i продаж насельнiцтву" прыводзiцца фактычны расход
матэрыялаў на выраб спажывецкiх тавараў i паслугi насельнiцтву. Пры
вызначэннi наменклатуры спажывецкiх тавараў неабходна кiравацца
Метадычнымi ўказаннямi па фармiраванню i ўлiку паказчыкаў аб'ёму
вытворчасцi спажывецкiх тавараў, якiя зацверджаны загадам
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 22 чэрвеня
1999 г. № 138 "Об утверждении Методических указаний по формированию
и учету показателей объема производства потребительских товаров"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 58, 8/583).
 26. Сума граф 6-11 павiнна быць роўнай цi меншай за даныя графы
5 (меншай за кошт водпуску матэрыялаў сваiм рабочым i служачым,
страт матэрыялаў, расходу на ўпакоўку прадукцыi, калi гэты расход не
ўлiчаны ў адпускной цане, i iншых расходаў, не адлюстраваных у
графах 6-11).
 Калi па якому-небудзь вiду сыравiны i матэрыялаў за
справаздачны перыяд паступлення i расходу не было, то ў графе аб
расходзе па дадзенаму вiду матэрыялаў робяць пропуск i запiсваюць
толькi астаткi.
 Перамяшчэннi сыравiны i матэрыялаў унутры прадпрыемства ў
справаздачу па форме 3-сн не ўключаюцца (напрыклад, расход у парадку
перадачы матэрыялаў са склада ў цэх, з цэхавай кладоўкi на склад i
iншыя).
 27. У графе 12 "Адпушчана з пачатку года прадпрыемствам i
арганiзацыям Рэспублiкi Беларусь i iншых дзяржаў у натуральным
выражэннi" адлюстроўваецца перадача сыравiны i матэрыялаў,
канструкцый i вырабаў прадпрыемствам свайго мiнiстэрства ў парадку
лiквiдацыi запазычанасцi цi пераразмеркавання ўнутры мiнiстэрства; у
перапрацоўку для выканання заказаў справаздачным прадпрыемствам
сваiм адасобленым падраздзяленням, якiя знаходзяцца на самастойным
балансе; фактычны водпуск сыравiны i матэрыялаў прадпрыемствам i
арганiзацыям для выканання заказаў справаздачнай арганiзацыi, для
выканання будаўнiча-мантажных работ па субпадрадных i прамых
дагаворах; перадача матэрыялаў i паўфабрыкатаў у перапрацоўку на
вырабы, якiя ў далейшым выкарыстоўваюцца ў арганiзацыi, якая iх
выпусцiла, для будаўнiча-мантажных работ для справаздачнай
арганiзацыi, перададзеныя прадпрыемствам i арганiзацыям iншых
мiнiстэрстваў для перапрацоўкi ў вырабы, якiя павiнны вяртацца
справаздачнай арганiзацыi; у парадку рэалiзацыi лiшкаў; перадача па
абменных аперацыях, устаноўленых адлiчэнняў, зварот запазычанага з
дзяржаўнага рэзерву (нават калi матэрыялы былi вернуты на склад
дзяржаўнаму рэзерву, знаходзячыся на тэрыторыi справаздачнага
прадпрыемства) i гэтак далей.
 Зварот пазычанага з дзяржаўнага рэзерву паказваецца толькi па
графе 12.
 28. У мэтах выяўлення магчымых памылак у справаздачы аб
астатках, паступленнi i расходзе сыравiны i матэрыялаў неабходна ўсе
паказчыкi справаздачы супаставiць з папярэднiмi данымi.
 Справаздачу падпiсваюць кiраўнiк i галоўны бухгалтар.
 Калi пасля адпраўкi справаздачы цi па рэзультатах праверкi
прадпрыемства выявiцца, што дапушчаны памылкi, то прадпрыемствы,
якiя дапусцiлi iх, павiнны безадкладна выправiць справаздачу.
 За скажэнне даных цi ўхiленне ад прадстаўлення справаздачы
кiраўнiкi прадпрыемстваў i арганiзацый павiнны несцi адказнасць у
адпаведнасцi з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, якая прыведзена ў iнструкцыi,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення гэтай справаздачы. _