ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      11 лiпеня 1997 г. № 145

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА СТАТЫСТЫЦЫ АПТОВАГА ГАНДЛЮ I
МАТЭРЫЯЛЬНЫХ РЭСУРСАЎ ЗА 1997 ГОД I БЯГУЧАЙ НА 1998 ГОД
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу  постановлением   Министерства  статистики  и
         анализа  от  13  июля  2001  г.  N  47  (зарегистрировано в
         Национальном   реестре  -   N  8/6452   от  30.07.2001  г.)
         <W20106452> 

   _    [Изменения и дополнения:
            Приказ Министерства статистики и анализа от 14 июля 1998
         г. N 166 (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/4132
         от 12.09.2000 г.) <W60004132>;
            Приказ Министерства  статистики и анализа  от 10 августа
         1999 г.  N 184 (зарегистрирован в  Национальном реестре - N
         8/790 от 31.08.1999 г.) <W69900809>;
            Приказ Министерства  статистики и анализа  от 10 декабря
         1999 г.  N 270 (зарегистрирован в  Национальном реестре - N
         8/2060 от 20.12.1999 г.) <W69902060> (не внесены);
            Приказ Министерства  статистики и анализа  от 21 декабря
         1999 г.  N 281 (зарегистрирован в  Национальном реестре - N
         8/2503 от 31.12.1999 г.) <W69902503>].

     У мэтах   больш   поўнага   забеспячэння  патрэбнасцей  органаў
дзяржаўнага кiравання статыстычнай iнфармацыяй аб аптовым  гандлю  i
выкарыстаннi матэрыяльных i палiўна-энергетычных рэсурсаў загадваю:
     1. Зацвердзiць прыкладзеныя часткова змененыя формы  дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi з уводам iх у дзеянне:
     гадавыя, пачынаючы са справаздачы за 1997 год:
         ___________________________________________________________
         Форма   N  9   -cн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            9-сн "Выканаўчы баланс лому i адходаў чорных металаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  17  -cн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            17-сн  "Выканаўчы   баланс  лому  i   адходаў  каляровых
         металаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N   1-емк   утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1-емк   "Справаздача   аб   наяўнасцi   рэзервуараў  для
         захавання нафты i нафтапрадуктаў"*;
         ___________________________________________________________
         Дадатак   1   да   формы   11-сн   утратил   силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  14 июля 1998 г. N 166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  1  да  формы  11-сн  "Справаздача  аб фактычным
         расходзе палiва на выраб асобных вiдаў прадукцыi i работ"*;
         ___________________________________________________________
         Дадатак   2   да   формы   11-сн   утратил   силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  14 июля 1998 г. N 166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  2 да  формы 11-сн  "Справаздача аб  утварэннi i
         выкарыстаннi другасных энергетычных рэсурсаў"*;
         ___________________________________________________________
         Дадатак   3   да   формы   11-сн   утратил   силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  14 июля 1998 г. N 166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  3  да  формы  11-сн  "Справаздача  аб фактычным
         расходзе палiва на выраб электра- i цеплаэнергii"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N 1  (экспанты) утратила  силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1  (экспанаты)  "Справаздача  аб  наяўнасцi высакародных
         металаў i каштоўных камянёў у экспанатах"*;
         ___________________________________________________________

       1-км   "Справаздача   аб  астатках,  паступленнi  i  расходзе
прыродных,  сiнтэтычных   алмазаў   i   звышцвёрдых   матэрыялаў   у
iнструменце, парашках i пастах" i iнструкцыю па яе запаўненню*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  1   -км  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________
         Форма   N  3   -км  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            3 -км  "Справаздача аб астатках,  паступленнi i расходзе
         прыродных   алмазаў  на   выраб  алмазных   iнструментаў  i
         брыльянтаў"*;
         ___________________________________________________________

       4-км  "Справаздача  аб  астатках,  паступленнi   i   расходзе
каштоўных металаў, якiя знаходзяцца у прыборах, абсталяваннi i iншых
вырабах"* i iнструкцыю па яе запаўненню;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  4   -км  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________
         Форма  N 12-сн  (маш) утратила  силу приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            12-сн   (маш)  "Справаздача   аб  расходзе   сыравiны  i
         матэрыялаў   на  вытворчасць   важнейшых  вiдаў   прадукцыi
         машынабудавання i металаапрацоўкi"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 3-сн утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  14  июля  1998  г.  N 166 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4132 от 12.09.2000 г.)

            3-сн  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         сыравiны i матэрыялаў"* (паўгадавая);
         ___________________________________________________________
         Дадатак 1 да формы 3-сн утратил силу приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак   1 да формы   3-сн "Расход лясных матэрыялаў"*:
         ___________________________________________________________

     месячныя, пачынаючы са справаздачы за студзень 1998 года:
         ___________________________________________________________
         Форма N 4 -сн  (запасы) утратила силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            4-сн (запасы) "Справаздача аб запасах палiва"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 1 -пэр (запасы) утратила силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1-пэр  "Справаздача   аб  расходзе  палiўна-энергетычных
         рэсурсаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N  1-пс  (хiм.   угнаеннi)  утратила  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  14 июля 1998 г. N 166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1-пс (хiм. угнаеннi) "Справаздача аб закупцы мiнеральных
         угнаенняў   i  хiмiчных   сродкаў  аховы   раслiн  сельскай
         гаспадаркай"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N  1-продажа  утратила  силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1-продажа      "Отчет      о      продаже      продукции
         предприятиями-изготовителями"*, указания по ее заполнению и
         перечни учитываемой продукции для месячной отчетности, за I
         полугодие и год;
         ___________________________________________________________
         Форма N 1-продажа (опт) утратила силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            1-продажа (опт) "Отчет о продаже продукции предприятиями
         оптовой  торговли"*, указания  по ее  заполнению и  перечни
         учитываемой  продукции   для  месячной  отчетности,   за  I
         полугодие, год;
         ___________________________________________________________

     квартальныя, пачынаючы са справаздачы за I квартал 1998 года:
         ___________________________________________________________
         Форма N 4-сн утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  14  июля  1998  г.  N 166 (зарегистрирован в
         Национальном  реестре   -  N  8/4132   от  12.09.2000  г.),
         инструкция утратила силу приказом Министерства статистики и
         анализа  от 21  декабря 1999  г. N  281 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/2503 от 31.12.1999 г.)

            4-сн  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         палiва, збору i  выкарыстаннi адпрацаваных нафтапрадуктаў"*
         i iнструкцыю па яе запаўненню;
         ___________________________________________________________
         Форма   N   11-сн   утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            11-сн  "Справаздача  аб   вынiках  выкарыстання  палiва,
         цеплаэнергii i электраэнергii"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 2-км утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  14  июля  1998  г.  N 166 (зарегистрирован в
         Национальном  реестре   -  N  8/4132   от  12.09.2000  г.),
         инструкция утратила силу приказом Министерства статистики и
         анализа  от 10  августа 1999  г. N  184 (зарегистрирован  в
         Национальном реестре - N 8/790 от 31.08.1999 г.)

            2-км  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         каштоўных  металаў  i  вырабаў  з  iх,  здача  у  Дзяржфонд
         каштоўных металаў у выглядзе  лому i адходаў"* i iнструкцыю
         па  яе    запаўненню;
         ___________________________________________________________

     паўгадавыя, пачынаючы са справаздачы  за I паўгоддзе 1998 года:
         ___________________________________________________________
         Форма  N   14  -сн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)

            14-сн   "Справаздача   аб   утварэннi,   выкарыстаннi  i
         рэалiзацыi адходаў вытворчасцi i спажывання"*;
         ___________________________________________________________

       1-биржа  "Отчет  о деятельности  биржи"*  и  инструкцию по ее
заполнению.
         ___________________________________________________________
         Форма  N   1-биржа  утратила  силу   приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  14   июля  1998   г.  N   166
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4132 от
         12.09.2000 г.)
         ___________________________________________________________

______________________________
     *Не прыводзiцца.

     2. Распаўсюдзiць указаныя ў п.1 гэтага загаду формы  дзяржаўнай
статыстычнай  справаздачнасцi  на  прадпрыемствы  i арганiзацыi ўсiх
галiн народнай гаспадаркi незалежна ад форм уласнасцi.
     3. З   увядзеннем   указаных  форм  адмянiць  формы  дзяржаўнай
статыстычнай   справаздачнасцi,   зацверджаныя   загадам    Мiнiстра
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 29 лiпеня 1996 г. № 212:
     гадавыя -    9-сн,  17-сн,  12-сн (маш),  1-емк, 1 (экспанаты),
1-км,  3-км,  4-км, дадаткi    1, 2, 3 да формы   11-сн, дадатак   1
да формы   3-сн;
     месячныя -    1-пэр, 1-пс (хiм. угнаеннi), 4-сн (запасы);
     квартальныя -    11-сн, 2-км, 4-сн, 1-продажа, 1-продажа (опт);
     паўгадавыя -    14-сн, 1-бiржа, 3-сн;
     iнструкцыi па запаўненню форм    1-км, 4-км, 4-сн, зацверджаныя
пастановай  Дзяржкамстата  Рэспублiкi Беларусь ад 7 кастрычнiка 1992
г. № 80; iнструкцыю па запаўненню формы   2-км, зацверджаную загадам
Мiнiстра  статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 10 лiпеня 1995
г.  №  143;  указаннi  па  запаўненню  III  раздела  формы     4-сн,
зацверджаныя   загадам  Мiнiстра  статыстыкi  i  аналiзу  Рэспублiкi
Беларусь ад 29 лiпеня 1996 г. № 212.

Мiнiстр                                            У.М.НIЧЫПАРОВIЧ _