АБ СТВАРЭННI КААРДЫНАЦЫЙНАГА САВЕТА
               ПА СПРАВАХ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАНСЦЕЙ ПРЫ
               КАБIНЕЦЕ МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 18 студзеня 1995 г. N 29

===

         ___________________________________________________________
         Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
         Республики Беларусь  от 2 декабря 1997  г. N 1587 (Собрание
         декретов,  указов Президента  и постановлений Правительства
         Республики Беларусь, 1997 г., N 34, ст.1078) <C29701587>.

  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Кабинета Министров  Республики Беларусь от
         4 сентября  1996 г.  N 584  (Собрание  указов Президента  и
         постановлений   Кабинета  Министров   Республики  Беларусь,
         1996 г., N 25, ст.664) <M29600584>]


     У мэтах каардынацыi дзейнасцi мiнiстэрстваў i iншых цэнтральных
органаў   кiравання   па   ўдасканаленню   ў   рэспублiцы  работы  з
нацыянальнымi  меншасцямi  Кабiнет  Мiнiстраў  Рэспублiкi   Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     1. Стварыць  Каардынацыйны  савет   па   справах   нацыянальных
меншасцей пры Кабiнеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

     2. Зацвердзiць:
     Палажэнне аб  Каардынацыйным  савеце  па  справах  нацыянальных
меншасцей    пры    Кабiнеце     Мiнiстраў    Рэспублiкi    Беларусь
(прыкладаецца).
         ___________________________________________________________
         Пункт 2 - с изменениями, внесенными постановлением Кабинета
         Министров от 4 сентября 1996 г. N 584

            2. Зацвердзiць:
            Палажэнне   аб   Каардынацыйным    савеце   па   справах
         нацыянальных  меншасцей пры  Кабiнеце Мiнiстраў  Рэспублiкi
         Беларусь (прыкладаецца);
            склад  Каардынацыйнага  савета  па  справах нацыянальных
         меншасцей пры Кабiнеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь згодна
         з дадаткам.


 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                           М.Чыгiрь


                                   ЗАЦВЕРДЖАНА
                                   пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                                   Рэспублiкi Беларусь
                                   ад 18 студзеня 1995 г. N 29

                             ПАЛАЖЭННЕ
                аб Каардынацыйным савеце па справах
                нацыянальных меншасцей пры Кабiнеце
                   Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

     1. Галоўнымi  задачамi  Каардынацыйнага   савета   па   справах
нацыянальных  меншасцей  пры  Кабiнеце Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
(надалей - савет) з'яўляецца каардынацыя дзейнасцi  мiнiстэрстваў  i
iншых   цэнтральных   органаў   кiравання,   а   таксама  грамадскiх
арганiзацый у сферы мiжнацыянальных адносiн, дасягненне аптымальнага
спалучэння  агульнадзяржаўных  iнтарэсаў  i  iнтарэсаў  нацыянальных
меншасцей Рэспублiкi Беларусь.

     2. Савет   у   адпаведнасцi  з  ускладзенымi  на  яго  задачамi
ажыццяўляе:
     садзейнiчанне захаванню  i   развiццю   культуры   нацыянальных
меншасцей  Рэспублiкi  Беларусь,  культурнаму  абмену   памiж   iмi,
усталяванню   на   гэтай  аснове  высокай  культуры  мiжнацыянальных
адносiн;
     вывучэнне i  аналiз  грамадскай  думкi  ў  галiне  нацыянальных
адносiн,  улiк iнтарэсаў i  патрэбнасцей  нацыянальных  меншасцей  у
рабоце органаў дзяржаўнай улады i кiравання;
     садзейнiчанне развiццю i ўмацаванню сувязей Рэспублiкi Беларусь
з дзяржавамi,  якiя з'яўляюцца гiстарычнай радзiмай для нацыянальных
меншасцей   Беларусi,   а   таксама   арганiзацыi   i    правядзенню
мерапрыемстваў мiжнацыянальнага характару.
     Савет можа iнiцыiраваць стварэнне рабочых i экспертных груп для
распрацоўкi   канкрэтных   мерапрыемстваў   i   праграм,  а  таксама
правядзенне сацыялагiчных даследванняў.

     3. Старшынёй   савета   з'яўляецца   Намеснiк  Прэм'ер-мiнiстра
Рэспублiкi Беларусь,  якi каардынуе дзейнасць дзяржаўных  органаў  у
сферы нацыянальных меншасцей.

     4. Адказны сакратар  савета  з'яўляецца  работнiк  сакратарыята
Намеснiка Прэм'ер-мiнiстра Рэспублiкi Беларусь.

     5. Членамi савета з'яўляюцца прадстаўнiкi Мiнiстэрства культуры
i друку,  Мiнiстэрства  адукацыi  i  навукi,  Мiнiстэрства  замежных
спраў, Мiнiстэрства па кiраванню дзяржаўнай маёмасцю i прыватызацыi,
Мiнiстэрства  эканомiкi, Мiнiстэрства  знешнiх эканамiчных  сувязей,
Мiнiстэрства  ўнутраных  спраў,  Мiнiстэрства  сувязi  i iфарматыкi,
Мiнiстэрства  юстыцыi,  Мiнiстэрства  фiнансаў,  Дзяржаўнага мытнага
камiтэта,  Нацыянальнай  дзяржаўнай  тэлерадыёкампанii, прадстаўнiкi
нацыянальна-культурных грамадскiх аб'яднанняў.

     6. Арганiзоўваюць  работу  савета  яго   старшыня   i   адказны
сакратар.

     7. Пасяджэннi савета праводзяцца па меры неабходнасцi,  але  не
радзей чым раз у чатыры месяцы.

     8. Парадак  дня  пасяджэння   савета   зацвярджаецца   на   яго
пасяджэннi.

     9. На пасяджэннях савета вядуцца партаколы,  у якiх запiсваюцца
змест разглядаемых пытанняў i прынятыя саветам рашэннi.

     10. Пасяджэннi савета праводзiць яго старшыня.

     11. У  пасяджэннях  савета  могуць  удзельнiчаць  з яго дазволу
прадстаўнiкi мiнiстэрстваў,  iншых цэнтральных органаў кiравання,  а
таксама грамадскiх аб'яднанняў, якiя не уваходзяць у склад савета.

     12. Рашэннi савета прымаюцца шляхам апытання i са згоды кожнага
члена савета.

     13. Рашэннi   савета   носяць   рэкамендацыйны   характар   для
цэнтральных органаў кiравання i грамадскiх аб'яднанняў.

                               Дадатак
                               да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
                               Рэспублiкi Беларусь
                               ад 18 студзеня 1995 г. N 29

 СКЛАД КААРДЫНАЦЫЙНАГА САВЕТА ПА СПРАВАХ
 НАЦЫЯНАЛЬНЫХ МЕНШАСЦЕЙ ПРЫ КАБIНЕЦЕ МIНIСТРАЎ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Состав утратил силу постановлением  Кабинета Министров от 4
         сентября 1996 г. N 584


          Русакевiч У.В. - Намеснiк Прэм'ер-мiнiстра Рэспублiкi
                           Беларусь (старшыня савета)
          Бiлык А.М.     - галоўны спецыялiст сакратарыята
                           Намеснiка Прэм'ер-мiнiстра
                           Рэспублiкi Беларусь (адказны
                           сакратар савета)
          Бутэвiч А.I.   - Мiнiстр культуры i друку
          Валашчук В.Ц.  - першы намеснiк Мiнiстра сувязi i
                           iнфарматыкi
          Векша С.А.     - першы намеснiк Мiнiстра знешнiх
                           эканамiчных сувязей
          Гавiн Т.Ф.     - старшыня Саюза палякаў Беларусi
          Дарбiнян Л.А.  - старшыня Мiнскага гарадскога
                           армянскага    культурна-асветнiцкага
                           таварыства "Айастан"
          Дзеравяшка А.М. - намеснiк Старшынi Дзяржмытнi
          Iгнат В.Е.      - старшыня абшчыны "Малдова" ў
                            Рэспублiцы Беларусь
          Кiшко Г.А.     - намеснiк Мiнiстра па кiраванню
                           дзяржаўнай маёмасцю i прыватызацыi
          Кiшкурна П.П.  - намеснiк загадчыка сакратарыята
                           Намеснiка Прэм'ер-мiнiстра
                           Рэспублiкi Беларусь
          Левiн Л.М.     - прэзiдэнт беларускага аб'яднання
                           яўрэйскiх арганiзацый i абшчын
          Майснер А.Д.   - старшыня Нямецкага нацыянальна-
                           культурнага таварыства
          Макейчанка Б.А. - намеснiк Мiнiстра эканомiкi
          Мiхайлюк Б.М.   - прэзiдэнт асацыяцыi ўкраiнцаў
                            Беларусi "Ватра"
          Раманчук П.Ф.   - намеснiк Старшынi Дзяржтэлерадыё
          Сасноўскi  А.У. - намеснiк старшынi Мiнскага
                            гарвыканкома
          Сверж А.I.      - намеснiк Мiнiстра фiнансаў
          Стражаў В.I.    - Мiнiстр адукацыi i навукi
          Стэсiк С.I.     - начальнiк упраўлення пашпартна-
                            вiзавай службы МУС
          Сухiнiн  М.М.   - начальнiк  упраўлення па справах
                            грамадскiх арганiзацый Мiнюста
          Тарнаўскайтэ В. - старшыня Рэспублiканскай абшчыны
                            беларускiх лiтоўцаў
          Тэн С.I.       - прэзiдэнт Асацыяцыi карэйцаў Беларусi
          Уласаў Г.I.    - старшыня праўлення Мiнскага гарадскога
                           таварыства рускай культуры "Русь"
          Цыпкала В.В.   - першы намеснiк Мiнiстра замежных спраў
          Шабановiч Б.I. - прэзiдэнт Беларускага аб'яднання
                           татараў-мусульман "Аль-Кiтаб" _