ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      22 лiпеня 1998 г. № 177

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI
ПА КУЛЬТУРЫ, ФIЗIЧНАЙ КУЛЬТУРЫ I СПОРТУ
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа  Республики  Беларусь от 22 октября 2007 г.   № 343
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/17344  от
         31.10.2007 г.) <W20717344>  _

        [Изменения и дополнения:
            Приказ  Министерства статистики  и анализа  от 4  ноября
         1999 г. № 243 (  зарегистрирован в Национальном реестре - №
         8/1463 от 17.11.1999 г.) <W69901463>;
            Постановление Министерства статистики и  анализа  от  25
         августа 2005 г. № 115 <W205p0125>].

     У сувязi з пераглядам i ўдасканаленнем дзяржаўнай  статыстычнай
справаздачнасцi па культуры, фiзiчнай культуры i спорту загадваю:
     1. Зацвердзiць    прылагаемыя    формы    гадавой    дзяржаўнай
статыстычнай  справаздачнасцi,  iнструкцыi па iх запаўненню i ўвесцi
iх у дзеянне са справаздачы за 1998 год:
         ___________________________________________________________
         Абзац второй  пункта 1 исключен постановлением Министерства
         статистики и анализа от 25 августа 2005 г. № 115

            - №   6-нк   "Справаздача    публiчнай,    унiверсальнай
         бiблiятэкi"*;
         ___________________________________________________________
         Абзац третий  пункта 1 исключен постановлением Министерства
         статистики и анализа от 25 августа 2005 г. № 115

            - № 6-нк (зводная) "Зводка гадавых справаздач публiчных,
         унiверсальных  бiблiятэк  Мiнiстэрства  культуры Рэспублiкi
         Беларусь"*;
         ___________________________________________________________

     - № 1-дмш "Справаздача  дзiцячай  школы  мастацтваў  (музычная,
мастацкая, харэаграфiчная i г.д.) на пачатак навучальнага года"*;
     -  №  2-дмш "Зводка гадавых справаздач дзiцячых школ мастацтваў
усiх тыпаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 1-фс утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от 4  ноября 1999  г. N  243 ( зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/1463 от 17.11.1999 г.)

            -  №  1-фс  "Справаздача  аб  паступленнi i выкарыстаннi
         фiнансавых сродкаў (бiблiятэк, клубных устаноў, музеяў)"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 2-фс утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от 4  ноября 1999  г. N  243 ( зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/1463 от 17.11.1999 г.)

              -  № 2-фс  "Справаздача аб  паступленнi i выкарыстаннi
         фiнансавых сродкаў  (тэатральна-вiдовiшчных прадпрыемстваў,
         паркаў, заапаркаў)"*;
         ___________________________________________________________

     - №   3-фк   "Справаздача   дзiцяча-юнацкага   клуба   фiзiчнай
падрыхтоўкi"*.
______________________________
     *Не прыводзiцца.

     2. Распаўсюдзiць   указаныя   формы   дзяржаўнай   статыстычнай
справаздачнасцi адпаведна   на   ўстановы   Мiнiстэрства   культуры,
Мiнiстэрства  спорта  i  турызму i iншыя ўстановы незалежна ад формы
ўласнасцi i падпарадкаванасцi.
     3. 3   увядзеннем  у  дзеянне  ўказанных  форм  адмянiць  формы
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi:  №№ 6-нк;  6-нк  (зводная);
1-дмш;  2-дмш;  1-фс,  зацверджаныя  загадам  Мiнiстра  статыстыкi i
аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. № 226.
     4. Захаваць   без   змянення   наступныя   формы   статыстычнай
справаздачнасцi:  №№ 7-нк; 7-нк (зводная); 8-нк; 9-нк; 11-нк; 12-нк;
13-нк; 14-нк; 1-кiно; 1-кiно (зводная); 2-кiно; 2-фильм; 1-фк; 2-фк;
5-фк; 6-фк; 8-фк, зацверджаныя загадам Мiнiстра статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. № 226.
     Падстава: пiсьмы Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi  Беларусь  ад
17 чэрвеня  1998 г.  № 10-16/2533;  Мiнiстэрства спорту i турызму ад
26 чэрвеня 1998 г. № 03/2822.

Мiнiстр                                              У.М.НIЧЫПАРОВIЧ
         ___________________________________________________________