ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI И АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       4 лiстапада 1999 г. N 243

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА
 ФIЗКУЛЬТУРЫ I СПОРТУ
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа  Республики  Беларусь от 22 октября 2007 г.   № 343
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/17344  от
         31.10.2007 г.) <W20717344>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства  статистики  и  анализа от 25
         августа 2005 г. № 116 <W205p0126>].

     У  мэтах  удасканалення дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi
загадваю:

     1. Зацвердзiць   прыкладзеныя   формы  дзяржаўнай  статыстычнай
справаздачнасцi: 5-фк "Справаздача дзiцяча-юнацкай спартыўнай школы,
спецыялiзаванай  дзiцяча-юнацкай школы алiмпiйскага рэзерву" гадавой
перыядычнасцi,  указаннi па iх запаўненню i ўвесцi iх у  дзеянне  са
справаздачы за 1999 год.
         ___________________________________________________________
         Пункт 1   -   с   изменениями,   внесенными  постановлением
         Министерства статистики и анализа от 25 августа 2005  г.  №
         116

            1. Зацвердзiць     прыкладзеныя     формы     дзяржаўнай
         статыстычнай справаздачнасцi: 1-фк "Справаздача па фiзiчнай
         культуры   i  спорту",  5-фк  "Справаздача  дзiцяча-юнацкай
         спартыўнай  школы,  спецыялiзаванай  дзiцяча-юнацкай  школы
         алiмпiйскага рэзерву" гадавой перыядычнасцi, указаннi па iх
         запаўненню i ўвесцi iх у дзеянне  са  справаздачы  за  1999
         год.
         ___________________________________________________________

     2. Распаўсюдзiць формы:
         ___________________________________________________________
         Абзац второй пункта 2 исключен постановлением  Министерства
         статистики и анализа от 25 августа 2005 г. № 116

            1-фк "Справаздача  па  фiзiчнай  культуры  i  спорту" на
         прадпрыемствы i  арганiзацыi,  у  якiх  дзейнiчаюць  саветы
         калектываў   фiзiчнай   культуры,   фiзкультурна-спартыўныя
         клубы,  спартыўныя школы ўсiх тыпаў,  грамадскiя аб'яднаннi
         фiзкультурна-аздараўленчага    i    спартыўнага   напрамку,
         упраўленнi  i  аддзелы  па  фiзiчнай  культуры,  спорту   i
         турызму,   дзiцячыя  дашкольныя  i  пазашкольныя  ўстановы,
         жыллёва-камунальныя i iншыя арганiзацыi,  у  якiх  працуюць
         фiзкультурна-спартыўныя работнiкi;
         ___________________________________________________________

     5-фк    "Справаздача    дзiцяча-юнацкай    спартыўнай    школы,
спецыялiзаванай  дзiцяча-юнацкай  школы  алiмпiйскага  рэзерву" - на
дзiцяча-юнацкiя  спартыўныя  школы,  спецыялiзаваныя дзiцяча-юнацкiя
школы алiмпiйскага рэзерву мiнiстэрстваў i iншых органаў кiравання.

     3. Прызнаць страцiўшымi сiлу пункты 1,  2  загаду  Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 26 верасня 1997 г. N 226
у частцы зацвярджэння i распаўсюджвання формаў 1-фк "Справаздача  па
фiзiчнай  культуры i спорту",  2-фк "Зводная справаздача па фiзiчнай
культуры i спорту" i 5-фк  "Справаздача  дзiцяча-юнацкай  спартыўнай
школы, спецыялiзаванай дзiцяча-юнацкай школы алiмпiйскага рэзерву" i
iнструкцыi  па  iх  запаўненню;  пункты  1,  2  загаду  Мiнiстэрства
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 22 лiпеня 1998 г.  N 177
у частцы зацвярджэння i распаўсюджвання формаў 1-фс "Справаздача  аб
паступленнi  i  выкарыстаннi фiнансавых сродкаў (бiблiятэк,  клубных
устаноў,  музеяў)",  2-фс "Справаздача аб паступленнi i выкарыстаннi
фiнансавых  сродкаў (тэатральна-вiдовiшчных прадпрыемстваў,  паркаў,
заапаркаў)" i iнструкцыi па iх запаўненню.

     Падстава:  Пiсьмы  Мiнiстэрства  спорту  i  турызму  Рэспублiкi
Беларусь ад 23 жнiўня 1999 г. N 03-3947 i ад 1 кастрычнiка 1999 г. N
02-4788.

 Першы намеснiк Мiнiстра                              А.В.ПАЛЯЎЦОЎ
         ___________________________________________________________
         Форма 1-фк   утратила   силу   постановлением  Министерства
         статистики и анализа от 25 августа 2005 г. № 116

     --------------------------------------------------------¬
     ¦        ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ        ¦
     ¦Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi¦
     L--------------------------------------------------------
                -----------------------------------¬
                ¦           СПРАВАЗДАЧА            ¦
                ¦  па фiзiчнай культуры i спорту   ¦
                ¦          за _______ год          ¦
                L-----------------------------------

                                                          Форма 1-фк

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Загад Мiнiстэрства
                                                статыстыкi i аналiзу
                                                Рэспублiкi Беларусь
                                                04.11.1999 N 243

 -------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае     ¦ Гадавая
 ¦справаздачу _______________________ ¦ ---------------------------¬
 ¦             (поўная назва          ¦ ¦ Прадстаўляюць 30         ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦студзеня:                 ¦
 ¦ ў адпаведнасцi са статутам)        ¦ ¦ Прадпрыемствы i          ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦арганiзацыi, у якiх       ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____ ¦ ¦дзейнiчаюць саветы        ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦калектываў фiзiчнай       ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦культуры (КФК) i          ¦
 ¦Орган кiравання __________________  ¦ ¦фiзкультурна-спартыўныя   ¦
 ¦                 (мiнiстэрства,     ¦ ¦клубы (ФСК), спарыўныя    ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦школы ўсiх тыпаў,         ¦
 ¦канцэрн, камiтэт, iншы орган        ¦ ¦грамадскiя аб'яднаннi     ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦фiзкультурна-аздараўленча-¦
 ¦кiравання, грамадскае аб'яднанне)   ¦ ¦га i спартыўнага          ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________ ¦ ¦напрамкаў, упраўленнi i   ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________ ¦ ¦аддзелы па фiзiчнай       ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦культуры, спорту i        ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦турызму, дзiцячыя         ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦дашкольныя  i пазашкольныя¦
 L------------------------------------- ¦ўстановы,                 ¦
                                        ¦жыллёва-камунальныя i     ¦
                                        ¦iншыя арганiзацыi, у якiх ¦
                                        ¦працуюць                  ¦
                                        ¦фiзкультурна-спартыўныя   ¦
                                        ¦работнiкi, - раённаму     ¦
                                        ¦(гарадскому) аддзелу      ¦
                                        ¦(упраўленню) па фiзiчнай  ¦
                                        ¦культуры, спорту i        ¦
                                        ¦турызму.                  ¦
                                        L---------------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦                              КОДЫ                               ¦
 +-------T-------T---------T------T---------T---------T------T-----+
 ¦   1   ¦   2   ¦    3    ¦   4  ¦    5    ¦    6    ¦  7   ¦  8  ¦
 +-------+-------+---------+------+---------+---------+------+-----+
 ¦формы  ¦арганi-¦органа   ¦галiны¦асноўнага¦тэрыторыi¦формы ¦     ¦
 ¦па     ¦зацыi -¦кiравання¦па    ¦вiду     ¦па       ¦(вiду)¦     ¦
 ¦ОКУД   ¦скла-  ¦(грамад- ¦ОКОНХ ¦экна-    ¦СОАТО    ¦улас- ¦     ¦
 ¦       ¦даль-  ¦скага    ¦      ¦мiчнай   ¦         ¦насцi ¦     ¦
 ¦       ¦нiка   ¦аб'яд-   ¦      ¦дзей-    ¦         ¦па    ¦     ¦
 ¦       ¦даку-  ¦нання)   ¦      ¦насцi    ¦         ¦ОКФС  ¦     ¦
 ¦       ¦мента  ¦па СООУ  ¦      ¦па ОКЭД  ¦         ¦      ¦     ¦
 ¦       ¦па     ¦         ¦      ¦         ¦         ¦      ¦     ¦
 ¦       ¦ОКПО   ¦         ¦      ¦         ¦         ¦      ¦     ¦
 +-------+-------+---------+------+---------+---------+------+-----+
 ¦0616501¦       ¦         ¦      ¦         ¦         ¦      ¦     ¦
 L-------+-------+---------+------+---------+---------+------+------

                       1. Спартыўныя пабудовы

 -----------T---------T------T-------T------T-----------T-----------
 ¦Усяго     ¦Стадыёны ¦Манежы¦Спар-  ¦Страл-¦Спартыўныя ¦Iх
 ¦спартыўных¦з        ¦      ¦тыўныя ¦ковыя ¦залы       ¦плошча
 ¦збудаван- ¦трыбунамi¦      ¦збуда- ¦цiры, ¦           ¦(кв.м)
 ¦няў       ¦на 1500 i¦      ¦ваннi  ¦крытыя+-----T-----+-----T-----
 ¦          ¦больш    ¦      ¦са     ¦i паў-¦усяго¦у    ¦усяго¦у
 ¦          ¦месцаў   ¦      ¦штучным¦крытыя¦     ¦тым  ¦     ¦тым
 ¦          ¦         ¦      ¦лёдам  ¦      ¦     ¦лiку ¦     ¦лiку
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦стан-¦     ¦стан-
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦дарт-¦     ¦дарт-
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦ныя  ¦     ¦ныя
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
 +----------+---------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----
 ¦    1     ¦   2     ¦  3   ¦   4   ¦  5   ¦ 6   ¦ 7   ¦ 8   ¦  9
 +----------+---------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----
 ¦          ¦         ¦      ¦       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
 L----------+---------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----

                                                       Працяг

 ------------T-----------T------T----------------------------¬
 ¦Плавальныя ¦Iх         ¦Плос- ¦Аб'екты                     ¦
 ¦басейны    ¦плошча     ¦касныя¦фiзкультурна-аздараўленчага ¦
 ¦           ¦(кв.м)     ¦спар- ¦прызначэння                 ¦
 +-----T-----+-----T-----+тыўныя+-----T----------------------+
 ¦усяго¦у    ¦усяго¦у    ¦пля-  ¦усяго¦у тым лiку            ¦
 ¦     ¦тым  ¦     ¦тым  ¦цоўкi ¦     +-----T------T---------+
 ¦     ¦лiку ¦     ¦лiку ¦      ¦     ¦мiнi-¦iх    ¦прыстаса-¦
 ¦     ¦стан-¦     ¦стан-¦      ¦     ¦ба-  ¦плошча¦ваныя па-¦
 ¦     ¦дарт-¦     ¦дарт-¦      ¦     ¦сейны¦(кв.м)¦мяшканнi ¦
 ¦     ¦ныя  ¦     ¦ныя  ¦      ¦     ¦     ¦      ¦для      ¦
 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦заняткаў ¦
 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦фiзiчнай ¦
 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦культурай¦
 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦i спортам¦
 +-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+---------+
 ¦ 10  ¦  11 ¦ 12  ¦ 13  ¦  14  ¦ 15  ¦ 16  ¦ 17   ¦   18    ¦
 +-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+---------+
 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦         ¦
 L-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------+----------

                2. Фiзкультурна-аздараўленчая работа

 --------------------------------T----------------------------------
 ¦Колькасць калектываў фiзiчнай  ¦    Колькасць асоб, якiя займаюцца
 ¦культуры (КФК) i               ¦
 ¦фiзкультурна-спартыўных        ¦
 ¦клубаў (ФСК)                   ¦
 +----T--------------------------+----------------------T-----------
 ¦уся-¦у тым лiку                ¦па месцы работы       ¦   па месцы
 ¦го  +--------T-----T-----T-----+----T-----------------+----T------
 ¦    ¦на пра- ¦у    ¦у    ¦у    ¦уся-¦у тым лiку       ¦уся-¦ у тым
 ¦    ¦мысловых¦тым  ¦наву-¦тым  ¦го  +------T-----T----+го  +------
 ¦    ¦прадпры-¦лiку ¦чаль-¦лiку ¦    ¦у     ¦у    ¦ту- ¦    ¦у
 ¦    ¦емствах ¦ў    ¦ных  ¦ў    ¦    ¦клубах¦спар-¦рыз-¦    ¦клубах
 ¦    ¦i ў     ¦сель-¦уста-¦сель-¦    ¦па    ¦тыў- ¦мам ¦    ¦па
 ¦    ¦арганi- ¦скай ¦новах¦скай ¦    ¦спар- ¦ных  ¦    ¦    ¦спар-
 ¦    ¦зацыях  ¦мяс- ¦     ¦мяс- ¦    ¦тыўных¦сек- ¦    ¦    ¦тыўных
 ¦    ¦        ¦цо-  ¦     ¦цо-  ¦    ¦iнта- ¦цыях,¦    ¦    ¦iнта-
 ¦    ¦        ¦васцi¦     ¦васцi¦    ¦рэсах ¦гру- ¦    ¦    ¦рэсах
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦i фiз-¦пах  ¦    ¦    ¦i фiз-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦куль- ¦     ¦    ¦    ¦куль-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦турна-¦     ¦    ¦    ¦турна-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦азда- ¦     ¦    ¦    ¦азда-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦раў-  ¦     ¦    ¦    ¦раў-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦ленчых¦     ¦    ¦    ¦ленчых
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦цэнт- ¦     ¦    ¦    ¦цэнт-
 ¦    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦рах   ¦     ¦    ¦    ¦рах
 +----+--------+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+------
 ¦ 1  ¦   2    ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6 ¦   7  ¦  8  ¦  9 ¦ 10 ¦  11
 L----+--------+-----+-----+-----+----+------+-----+----+----+------

                                 Працяг

 --------------------------------------¬
  фiзiчнай культурай i спортам         ¦
                                       ¦
                                       ¦
                                       ¦
 ------------T-------------------------+
  вучобы     ¦па месцы жыхарства       ¦
 ------------+----T--------------------+
  лiку       ¦уся-¦у тым лiку          ¦
 -------T----+го  +--------T-----------+
 ¦у     ¦ту- ¦    ¦у       ¦у          ¦
 ¦спар- ¦рыз-¦    ¦жыллёва-¦рабочых    ¦
 ¦тыўных¦мам ¦    ¦эксплуа-¦i          ¦
 ¦секцы-¦    ¦    ¦тацыйных¦студэнтцкiх¦
 ¦ях,   ¦    ¦    ¦арганi- ¦iнтэрнатах ¦
 ¦групах¦    ¦    ¦зацыях, ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦фiзкуль-¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦турна-  ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦аздараў-¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦ленчых  ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦цэнтрах ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦        ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦        ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦        ¦           ¦
 ¦      ¦    ¦    ¦        ¦           ¦
 +------+----+----+--------+-----------+
 ¦  12  ¦ 13 ¦ 14 ¦   15   ¦     16    ¦
 L------+----+----+--------+------------

     Даведка. Колькасць фiзкультурна-спартыўных аб'яднанняў па месцы
жыхарства (цэнтры, школы здароў'я, клубы i iнш. ______________

                  3. Фiзкультурныя кадры (чалавек)

 ------------------------------------T----T----T-------------------¬
 ¦                                   ¦N   ¦Уся-¦У тым лiку         ¦
 ¦                                   ¦рад-¦го  +-------------T-----+
 ¦                                   ¦ка  ¦    ¦з            ¦з    ¦
 ¦                                   ¦    ¦    ¦фiзкультурнай¦iншай¦
 ¦                                   ¦    ¦    ¦адукацыяй    ¦аду- ¦
 ¦                                   ¦    ¦    +------T------+ка-  ¦
 ¦                                   ¦    ¦    ¦вышэй-¦сярэд-¦цыяй ¦
 ¦                                   ¦    ¦    ¦шай   ¦няй   ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦                  А                ¦ Б  ¦ 1  ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦Штатныя работнiкi - усяго          ¦ 01 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ У тым лiку:                       ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ работнiкi фiзiчнай культуры       ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ дзiцячых дашкольных устаноў (ДДУ) ¦ 02 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ настаўнiкi агульнаадукацыйных     ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ школ                              ¦ 03 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ кiраўнiкi, выкладчыкi             ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчаў   ¦ 04 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ выкладчыкi сярэднiх спецыяльных   ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ навучальных устаноў               ¦ 05 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ выкладчыкi вышэйшых навучальных   ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ устаноў                           ¦ 06 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ работнiкi апаратаў пазашкольных   ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ устаноў                           ¦ 07 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты             ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ прадпрыемстваў, устаноў,          ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ арганiзацый                       ¦ 08 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты калгасаў i  ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ саўгасаў                          ¦ 09 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты, трэнеры па ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту спартыўных збудаванняў     ¦ 10 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты фiзiчнай    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ культуры, трэнеры па спорту па    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ месцы жыхарства                   ¦ 11 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты             ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ аздараўленчага турызму            ¦ 12 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты фiзiчнай    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ рэабiлiтацыi                      ¦ 13 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары - метадысты лячэбнай  ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ фiзiчнай культуры                 ¦ 14 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ трэнеры - выкладчыкi па спорту    ¦ 15 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ работнiкi апарату Мiнiстэрства    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту i турызму, упраўленняў i   ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ аддзелаў па фiзiчнай культуры,    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту i турызму                  ¦ 16 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ работнiкi  апарату грамадскiх     ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ аб'яднанняў па фiзiчнай культуры, ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту i турызму                  ¦ 17 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ работнiкi апаратаў                ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ фiзкультурна-спартыўных клубаў    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ (ФСК), калектываў фiзiчнай        ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ культуры (КФК)                    ¦ 18 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iншыя фiзкультурныя работнiкi     ¦ 19 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦З агульнай колькасцi штатных       ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦работнiкаў (радок 01) - жанчын     ¦ 20 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦Колькасць працуючых на 0,5 стаўкi  ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦- усяго                            ¦ 21 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ У тым лiку:                       ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ iнструктары-метадысты             ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ прадпрыемстваў, устаноў,          ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ арганiзацый                       ¦ 22 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты калгасаў    ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ i саўгасаў                        ¦ 23 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты, трэнеры па ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту па месцы жыхарства         ¦ 24 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 +-----------------------------------+----+----+------+------+-----+
 ¦ iнструктары-метадысты, трэнеры па ¦    ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 ¦ спорту спартыўных збудаванняў     ¦ 25 ¦    ¦      ¦      ¦     ¦
 L-----------------------------------+----+----+------+------+------

                     4. Фiнансаванне (млн.руб.)

 -------------------------------------------T---------T------------¬
 ¦                                          ¦Выдзелена¦Зрасходавана¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦                      А                   ¦     1   ¦      2     ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦Расходы на фiзiчную культуру i спорт -    ¦         ¦            ¦
 ¦усяго                                     ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ Бюджэтнае фiнансаванне                   ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ Пазабюджэтнае фiнансаванне               ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ У тым лiку:                              ¦         ¦            ¦
 ¦ па каштарысу прафкома                    ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ з фонду прадпрыемства, арганiзацыi,      ¦         ¦            ¦
 ¦ навучальнай установы i iнш.              ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ сродкi жыллёва-камунальных арганiзацый   ¦         ¦            ¦
 +------------------------------------------+---------+------------+
 ¦ сродкi ад спонсараў                      ¦         ¦            ¦
 L------------------------------------------+---------+-------------

 Кiраўнiк              ________________________________
                        (подпiс, расшыфроўка подпiсу)

            М.П.

 Галоўны бухгалтар     ________________________________
                        (подпiс, расшыфроўка подпiсу)

 "___" ___________ ___ г.

 ___________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Загад Мiнiстэрства
                                                статыстыкi i аналiзу
                                                Рэспублiкi Беларусь
                                                04.11.1999 N 243

    Указаннi па запаўненню статыстычнай справаздачы па фiзiчнай
                         культуры i спорту
                            (форма 1-фк)

     Статыстычную   справаздачу   па   фiзiчнай  культуры  i  спорту
запаўняюць:
     -  прадпрыемствы  i  арганiзацыi,  у  якiх  дзейнiчаюць  саветы
калектываў фiзiчнай  культуры  (КФК),  фiзкультурна-спартыўныя клубы
(ФСК);
     - спартыўныя школы ўсiх тыпаў;
     -    грамадскiя    аб'яднаннi   фiзкультурна-аздараўленчага   i
спартыўнага напрамку;
     - упраўленнi i аддзелы па фiзiчнай культуры, спорту i турызму;
     - дзiцячыя     дашкольныя     i     пазашкольныя      ўстановы,
жыллёва-камунальныя   i   iншыя   арганiзацыi,   у   якiх   працуюць
фiзкультурна-спартыўныя работнiкi.

     Даведка.   Савет  калектыву  фiзiчнай  культуры  -  гэта  орган
кiравання грамадскай арганiзацыяй, якая аб'ядноўвае на добраахвотных
пачатках рабочых, служачых, членаў iх сем'яў, навучэнцаў i студэнтаў
з  мэтай арганiзацыi масавай фiзкультурна-аздараўленчай i спартыўнай
работы.
     Фiзкультурна-спартыўны клуб - гэта грамадская арганiзацыя, якая
праводзiць  фiзкультурна-аздараўленчую  i  спартыўную  работу  сярод
работнiкаў, служачых i iх сем'яў на прадпрыемствах i арганiзацыях.

                  Раздзел I. Спартыўныя збудаваннi

     У  раздзел  уключаюцца  спартыўныя  збудаваннi, якiя размешчаны
самастойна  цi  ўваходзяць у комплексныя збудаваннi i прызначаны для
правядзення     аздараўленчых,    вучэбна-трэнiровачных    заняткаў,
фiзкультурна-масавых   мерапрыемстваў  i  спартыўных  спаборнiцтваў.
Стандартныя  спартыўныя збудаваннi павiнны адказваць патрабаванням i
правiлам спаборнiцтваў па дадзенаму вiду спорту.
     Усе   спартыўныя   збудаваннi  павiнны  быць  зарэгiстраваны  ў
адпаведных  аддзелах,  упраўленнях  па  фiзiчнай  культуры, спорту i
турызму, мець пашпарты цi ўлiковыя карткi.
     У  графе 1 "Усяго спартыўных збудаванняў" улiчваюцца звесткi па
наступных спартыўных аб'ектах: стадыёны з трыбунамi на 1500 месцаў i
больш,  манежы,  спартыўныя  збудаваннi са штучным лёдам, стралковыя
цiры   (крытыя   i   паўкрытыя),   спартыўныя  залы  (стандартныя  i
нестандартныя),  плавальныя  басейны  (стандартныя  i нестандартныя,
крытыя  i  адкрытыя),  плоскасныя спартыўныя пляцоўкi (стандартныя),
мiнi-басейны   i  прыстасаваныя  памяшканнi  для  заняткаў  фiзiчнай
культурай i спортам.

     Графа  1.  "Усяго  спартыўных  збудаванняў" - вызначаецца сумай
паказчыкаў граф 2-6, 10, 14 i 15.

     Графа  2.  Улiчваюцца  стадыёны,  якiя  маюць  футбольнае поле,
бегавую   дарожку  даўжынёй  400  м,  сектары  для  заняткаў  лёгкай
атлетыкай, трыбуны ўмяшчальнасцю 1500 i больш месцаў для гледачоў.

     Графа  3.  Уключаюцца дадзеныя аб колькасцi спартыўных манежаў:
лёгкаатлетычнага, коннага, футбольнага i г.д. Манеж - крытае, асобна
стаячае  цi  ўбудаванае  збудаванне,  якое  адпавядае  патрабаванням
вучэбна-трэнiровачнага  працэсу  i  правiлам  спаборнiцтваў па вiдах
спорту.

     Графа 4. Улiчваюцца спартыўныя збудаваннi са штучным лёдам.

     Графа  5. Уключаюцца стралковыя крытыя i паўкрытыя цiры на 25 i
50  м.  Паўкрыты  цiр  -  збудаванне,  у  якiм  перакрыцце  заменена
кулеперахватамi,   якiя  поўнасцю  выключаюць  выхад  кулi  за  межы
збудавання.

     Графа   6.   Уносяцца   звесткi   аб  наяўнасцi  стандартных  i
нестандартных  спартыўных  залаў. Стандартны зал - крытае спартыўнае
збудаванне  даўжынёй  не  менш  як  18  метраў, шырынёй не менш як 9
метраў  i  вышынёй 5 i больш метраў, гэта значыць плошчай не менш як
162  кв.м.  Нестандартны  спартыўны зал - крытае збудаваннне плошчай
менш  як  162  кв.м,  не  адпавядаючае  аднаму  цi  больш параметрам
стандартнай   спартзалы,   якое   выкарыстоўваецца  для  правядзення
аздараўленчых, вучэбна-трэнiровачных заняткаў i фiзкультурна-масавых
мерапрыемстваў.   Збудаванне  павiнна  прайсцi  пашпартызацыю,  мець
пашпарт  i быць зарэгiстраваным ва ўпраўленнi цi аддзеле па фiзiчнай
культуры, спорту i турызму.

     Графа  10.  Улiчваюцца  стандартныя  i  нестандартныя, крытыя i
адкрытыя  плавальныя  басейны,  якiя маюць тэхналагiчную падрыхтоўку
вады.   Стандартны  плавальны  басейн  -  збудаванне,  памеры  якога
адпавядаюць  патрабаванням  нарматыўных  дакументаў  i  правiлам  аб
правядзеннi спаборнiцтваў. Нестандартны плавальны басейн - крытае цi
адкрытае  збудаванне  з  асноўнай  ваннай  памерам менш як 25 метраў
даўжынёй  цi  11,5  метраў  шырынёй  i  прызначанае  для правядзення
аздараўленчых, вучэбна-трэнiровачных заняткаў i фiзкультурна-масавых
мерапрыемстваў. Спартыўнае збудаванне павiнна прайсцi пашпартызацыю,
мець  пашпарт  i  быць  зарэгiстраваным  ва ўпраўленнi цi аддзеле па
фiзiчнай культуры, спорту i турызму.

     Графа  14. Уносяцца звесткi аб колькасцi палёў: футбольных, для
гульнi ў хакей на траве i хакей з мячом, баскетбольных, гандбольных,
тэнiсных,  гарадошных пляцовак, як тых, што знаходзяцца на стадыёне,
комплекснай  пляцоўцы,  так  i  размешчаных асобна i прызначаных для
правядзення  вучэбных  заняткаў,  трэнiровак i адпавядаючых правiлам
спаборнiцтваў па дадзенаму вiду спорту.

     Графа  16. Уключаюцца ўсе мiнi-басейны, якiя размешчаны ў раёне
цi  горадзе,  незалежна  ад  ведамаснай прыналежнасцi. Мiнi-басейн -
крытае  цi  адкрытае збудаванне, прыстасаванае памяшканне памерам не
менш  як  7 метраў даўжынёй i 3 метры шырынёй, якое выкарыстоўваецца
для абучэння плаванню i загартоўвання дзяцей у дашкольных установах,
рэабiлiтацыйных,   аднаўленчых   i  аздараўленчых  мерапрыемстваў  у
арганiзацыях, установах, на прадпрыемствах.

     Графа 18.  Улiчваюцца прыстасаваныя памяшканнi для  правядзення
фiзкультурна-аздараўленчых  i вучэбна- трэнiровачных заняткаў.  Сюды
ўваходзяць   нестандартныя    спецыялiзаваныя    спартыўныя    залы:
трэнажорны,   агульнай   фiзiчнай   падрыхтоўкi,  барацьбы,  сiлавой
падрыхтоўкi,  рытмiчнай  гiмнастыкi  i  iншых  вiдаў   аздараўленчай
гiмнастыкi.   Памяшканнi   павiнны   мець  улiковыя  карткi  i  быць
зарэгiстраванымi ва ўпраўленнi  цi  аддзеле  па  фiзiчнай  культуры,
спорту i турызму.

            Раздзел 2. Фiзкультурна-аздараўленчая работа

     Графа  1.  Уключае  звесткi  аб  колькасцi  калектываў фiзiчнай
культуры  (КФК), фiзкультурна-спартыўных клубаў (ФСК) прадпрыемстваў
i арганiзацый.

     Графы  6,  10,  14.  Уключаюцца  даныя  аб колькасцi асоб, якiя
займаюцца  фiзiчнай  культурай,  спортам  i турызмам па месцы працы,
вучобы   i  месцы  жыхарства,  згодна  з  журналамi  ўлiку  працы  -
спартыўных секцый, клубаў, груп i раскладам.

     Графы  9  i  13.  Уносяцца  звесткi  аб  колькасцi  асоб,  якiя
займаюцца  турызмам (водны, пешаходны, горна-пешаходны, велатурызм i
г.д.) па месцы працы, вучобы.

     Заўвага.  У графы 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 i 16 уносяцца звесткi
аб  асобах, якiя на працягу каляндарнага года наведалi не менш як 50
заняткаў.

                   Раздзел 3. Фiзкультурныя кадры

     У радок 07 "работнiкi апаратаў пазашкольных устаноў" i радок 15
"трэнеры  -  выкладчыкi  па  спорту"  ўносяцца звесткi аб работнiках
апаратаў  i  трэнерах - выкладчыках па спорту дзiцяча-юнацкiх клубаў
фiзiчнай   падрыхтоўкi   (ДЮКФП),  дзiцяча-юнацкiх  спартыўных  школ
(ДЮСШ),  спецыялiзаваных  дзiцяча-юнацкiх  школ алiмпiйскага рэзерву
(СДЮШАР),  вучылiшчаў  алiмпiйскага  рэзерву  (ВАР),  школ вышэйшага
спартыўнага  майстэрства,  цэнтраў  алiмпiйскай  падрыхтоўкi i iншых
фiзкультурных арганiзацый.
     Радок  21  -  "колькасць  працуючых  на  0,5  стаўкi  -  усяго"
складаецца з сумы паказчыкаў радкоў 22-25.

                      Раздзел 4. Фiнансаванне

     Раздзел    "Фiнансаванне"   запаўняецца   згодна   са   зместам
зацверджанай формы i дакументаў першаснага бухгалтарскага ўлiку.
         ___________________________________________________________

     --------------------------------------------------------¬
     ¦        ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ        ¦
     ¦Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi¦
     L--------------------------------------------------------
        --------------------------------------------------¬
        ¦                   СПРАВАЗДАЧА                   ¦
        ¦дзiцяча-юнацкай спартыўнай школы, спецыялiзаванай¦
        ¦    дзiцяча-юнацкай школы алiмпiйскага рэзерву   ¦
        ¦         па стану на 1 студзеня _____ г.         ¦
        L--------------------------------------------------

                                                          Форма 5-фк

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Загад Мiнiстэрства
                                                статыстыкi i аналiзу
                                                Рэспублiкi Беларусь
                                                04.11.1999 N 243

 -------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае     ¦ Гадавая
 ¦справаздачу _______________________ ¦ ---------------------------¬
 ¦                      (поўная назва ¦ ¦ Прадстаўляюць:           ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦ 10 студзеня -            ¦
 ¦ ў адпаведнасцi са статутам)        ¦ ¦дзiцяча-юнацкiя спартыўныя¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦школы i спецыялiзаваныя   ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____ ¦ ¦дзiцяча-юнацкiя школы     ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦алiмпiйскага рэзерву      ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦мiнiстэрстваў i iншых     ¦
 ¦Орган кiравання ___________________ ¦ ¦органаў кiравання -       ¦
 ¦                 (мiнiстэрства,     ¦ ¦упраўленню па фiзiчнай    ¦
 ¦___________________________________ ¦ ¦культуры, спорту i турызму¦
 ¦камiтэт, канцэрн, iншы орган        ¦ ¦вобласцi i г.Мiнска.      ¦
 ¦___________________________________ ¦ L---------------------------
 ¦кiравання, грамадскае аб'яднанне)   ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________ ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________ ¦
 ¦___________________________________ ¦
 ¦___________________________________ ¦
 ¦___________________________________ ¦
 L-------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦                              КОДЫ                               ¦
 +-------T-------T---------T------T---------T---------T-------T----+
 ¦   1   ¦   2   ¦    3    ¦   4  ¦   5     ¦   6     ¦   7   ¦  8 ¦
 +-------+-------+---------+------+---------+---------+-------+----+
 ¦формы  ¦арганi-¦органа   ¦галiны¦асноўнага¦тэрыторыi¦ формы ¦    ¦
 ¦па     ¦зацыi -¦кiравання¦па    ¦вiду     ¦па       ¦ (вiду)¦    ¦
 ¦ОКУД   ¦скла-  ¦(грамад- ¦ОКОНХ ¦экана-   ¦СОАТО    ¦ улас- ¦    ¦
 ¦       ¦даль-  ¦скага    ¦      ¦мiчнай   ¦         ¦ насцi ¦    ¦
 ¦       ¦нiка   ¦аб'яд-   ¦      ¦дзей-    ¦         ¦ па    ¦    ¦
 ¦       ¦даку-  ¦нання)   ¦      ¦насцi    ¦         ¦ ОКФС  ¦    ¦
 ¦       ¦мента  ¦па СООУ  ¦      ¦па ОКЭД  ¦         ¦       ¦    ¦
 ¦       ¦па     ¦         ¦      ¦         ¦         ¦       ¦    ¦
 ¦       ¦ОКПО   ¦         ¦      ¦         ¦         ¦       ¦    ¦
 +-------+-------+---------+------+---------+---------+-------+----+
 ¦0616502¦       ¦         ¦      ¦         ¦         ¦       ¦    ¦
 L-------+-------+---------+------+---------+---------+-------+-----

              1. Асноўныя паказчыкi работы аддзяленняў

 ----T------T------T------------------------------------------------
 ¦N  ¦Вiды  ¦Коль- ¦Колькасць вучэбных груп
 ¦п/п¦спорту¦касць +--------T-------T-----------------T------------¬
 ¦   ¦      ¦аддзя-¦спартыў-¦началь-¦вучэбна-         ¦спартыўнага ¦
 ¦   ¦      ¦ленняў¦на-азда-¦най    ¦трэнiровачных    ¦ўдасканален-¦
 ¦   ¦      ¦па    ¦раўлен- ¦падрых-¦                 ¦ня          ¦
 ¦   ¦      ¦вiдах ¦чых i   ¦тоўкi  ¦                 ¦            ¦
 ¦   ¦      ¦спорту¦агульна-+---T---+---T---T---T-----+---T---T----+
 ¦   ¦      ¦      ¦фiзiчнай¦1  ¦2  ¦1  ¦2  ¦3  ¦звыш ¦1  ¦2  ¦звыш¦
 ¦   ¦      ¦      ¦падрых- ¦го-¦го-¦го-¦го-¦го-¦3    ¦го-¦го-¦3   ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦тоўкi   ¦ду ¦ду ¦ду ¦ду ¦ду ¦гадоў¦ду ¦ду ¦га- ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦доў ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 +---+------+------+--------+---+---+---+---+---+-----+---+---+----+
 ¦   ¦  А   ¦   1  ¦   2    ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦  8  ¦ 9 ¦10 ¦ 11 ¦
 +---+------+------+--------+---+---+---+---+---+-----+---+---+----+
 ¦   ¦      ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 +---+------+------+--------+---+---+---+---+---+-----+---+---+----+
 ¦УСЯГО     ¦      ¦        ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦     ¦   ¦   ¦    ¦
 L----------+------+--------+---+---+---+---+---+-----+---+---+-----

                                                             Працяг

 -----T----T-----T-------------------------------------------------¬
      ¦Уся-¦У тым¦Колькасць навучэнцаў у групах (з графы 13)       ¦
 -----+го  ¦лiку +-----T-------T----------------T------------T-----+
 вы-  ¦на- ¦дзяў-¦спар-¦началь-¦вучэбна-        ¦спартыўнага ¦вы-  ¦
 шэй- ¦ву- ¦чынак¦тыў- ¦най    ¦трэнiровачных   ¦ўдасканален-¦шэй  ¦
 шага ¦чэн-¦     ¦на-  ¦падрых-¦                ¦ня          ¦шага ¦
 май- ¦цаў ¦     ¦азда-¦тоўкi  ¦                ¦            ¦май- ¦
 стэр-¦у   ¦     ¦раў- +---T---+---T---T---T----+---T---T----+стэр-¦
 ства ¦гру-¦     ¦лен- ¦1  ¦2  ¦1  ¦2  ¦3  ¦звыш¦1  ¦2  ¦звыш¦ства ¦
      ¦пах ¦     ¦чых i¦го-¦го-¦го-¦го-¦го-¦3   ¦го-¦го-¦3   ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦агу- ¦ду ¦ду ¦ду ¦ду ¦ду ¦га- ¦ду ¦ду ¦га- ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦льна-¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦доў ¦   ¦   ¦доў ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦фiзi-¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦чнай ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦пад- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦рых- ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
      ¦    ¦     ¦тоўкi¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
 -----+----+-----+-----+---+---+---+---+---+----+---+---+----+-----+
  12  ¦ 13 ¦ 14  ¦ 15  ¦16 ¦17 ¦18 ¦19 ¦20 ¦ 21 ¦22 ¦23 ¦24  ¦ 25  ¦
 -----+----+-----+-----+---+---+---+---+---+----+---+---+----+-----+
      ¦    ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
 -----+----+-----+-----+---+---+---+---+---+----+---+---+----+-----+
      ¦    ¦     ¦     ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦   ¦    ¦     ¦
 -----+----+-----+-----+---+---+---+---+---+----+---+---+----+------

 ----T------T----------------------T-------------------------------¬
 ¦N  ¦Вiды  ¦З лiку навучэнцаў     ¦Залiчана ў нацыянальныя        ¦
 ¦п/п¦спорту¦налiчваецца           ¦каманды (па стану на 1         ¦
 ¦   ¦      ¦спартсменаў-разраднi- ¦кастрычнiка справаздачнага     ¦
 ¦   ¦      ¦каў                   ¦года)                          ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      ¦                      ¦                               ¦
 ¦   ¦      +----T-----T-----T-----+---------------T---------------+
 ¦   ¦      ¦1   ¦кан- ¦май- ¦май- ¦З лiку         ¦з лiку         ¦
 ¦   ¦      ¦раз-¦дыдат¦стар ¦стар ¦навучэнцаў     ¦выпускнiкоў    ¦
 ¦   ¦      ¦рад ¦у    ¦спор-¦спор-¦               ¦школы,         ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦май- ¦ту   ¦ту   ¦               ¦перададзеных   ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦стры ¦     ¦мiж- ¦               ¦у вышэйшае     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦спор-¦     ¦на-  ¦               ¦звяно          ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦ту   ¦     ¦род- ¦               ¦падрыхтоўкi    ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦нага ¦               ¦               ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦класа+----T----T-----+----T----T-----+
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦член¦ста-¦рэ-  ¦член¦ста-¦рэ-  ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦жор ¦зервы¦    ¦жор ¦зервы¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 +---+------+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----+----+-----+
 ¦   ¦  А   ¦ 26 ¦ 27  ¦ 28  ¦ 29  ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32  ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35  ¦
 +---+------+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----+----+-----+
 ¦   ¦      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 +---+------+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----+----+-----+
 ¦УСЯГО     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦     ¦
 L----------+----+-----+-----+-----+----+----+-----+----+----+------

                                         Працяг

 -----T----------------------------------------¬
 Наву-¦Падрыхтавана разраднiкаў                ¦
 чаец-¦за справаздачны год                     ¦
 ца ў ¦                                        ¦
 спе- ¦                                        ¦
 цы-  ¦                                        ¦
 ялi- ¦                                        ¦
 зава-¦                                        ¦
 ных  ¦                                        ¦
 па   ¦                                        ¦
 спор-¦                                        ¦
 ту   ¦                                        ¦
 кла- ¦                                        ¦
 сах  ¦                                        ¦
      ¦                                        ¦
      ¦                                        ¦
      +----------------------------T-----------+
      ¦З лiку                      ¦з лiку     ¦
      ¦навучэнцаў                  ¦выпускнiкоў¦
      ¦                            ¦школы,     ¦
      ¦                            ¦перададзе- ¦
      ¦                            ¦ных у      ¦
      ¦                            ¦вышэйшае   ¦
      ¦                            ¦звяно      ¦
      ¦                            ¦падрыхтоўкi¦
      +-----T----T-----T-----T-----+-----T-----+
      ¦II,  ¦1   ¦кан- ¦май- ¦май- ¦май- ¦май- ¦
      ¦III  ¦раз-¦дыдат¦стар ¦стар ¦стар ¦стар ¦
      ¦юнац-¦рад ¦у    ¦спор-¦спор-¦спор-¦спор-¦
      ¦кiя  ¦    ¦май- ¦ту   ¦ту   ¦ту   ¦ту   ¦
      ¦раз- ¦    ¦стры ¦     ¦мiж- ¦     ¦мiж- ¦
      ¦рады ¦    ¦спор-¦     ¦на-  ¦     ¦на-  ¦
      ¦     ¦    ¦ту   ¦     ¦род- ¦     ¦род- ¦
      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦нага ¦     ¦нага ¦
      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦класа¦     ¦класа¦
 -----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
  36  ¦ 37  ¦ 38 ¦ 39  ¦ 40  ¦ 41  ¦ 42  ¦ 43  ¦
 -----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
 -----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+
      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
 -----+-----+----+-----+-----+-----+-----+------

                  Працяг

 -----------T----------¬
 Перадача   ¦З лiку    ¦
 навучэнцаў ¦навучэн-  ¦
 на працягу ¦цаў       ¦
 года       ¦прыннялi  ¦
            ¦ўдзел у   ¦
            ¦першын-   ¦
            ¦ствах,    ¦
            ¦чэмпiя-   ¦
            ¦натах,    ¦
            ¦кубках    ¦
            ¦(коль-    ¦
            ¦касць     ¦
            ¦чалаве-   ¦
            ¦ка/       ¦
            ¦стартаў   ¦
 -----T-----+-----T----+
 у    ¦у    ¦воб- ¦рэс-¦
 вучы-¦школы¦ласць¦пуб-¦
 лiшчы¦вы-  ¦     ¦лi- ¦
 алiм-¦шэй- ¦     ¦ка  ¦
 пiй- ¦шага ¦     ¦    ¦
 скага¦спар-¦     ¦    ¦
 рэ-  ¦тыў- ¦     ¦    ¦
 зерву¦нага ¦     ¦    ¦
      ¦май- ¦     ¦    ¦
      ¦стэр-¦     ¦    ¦
      ¦ства ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
      ¦     ¦     ¦    ¦
 -----+-----+-----+----+
  44  ¦ 45  ¦ 46  ¦ 47 ¦
 -----+-----+-----+----+
      ¦     ¦     ¦    ¦
 -----+-----+-----+----+
      ¦     ¦     ¦    ¦
 -----+-----+-----+-----

                 2. Трэнерскi састаў школ (чалавек)

 ----T-----T-----T-----T-----T---------------------------
 ¦N  ¦Вiды ¦Коль-¦У тым¦З iх ¦   З лiку штатных трэнераў
 ¦п/п¦спор-¦касць¦лiку ¦(гра-+-----T--------------T-----T
 ¦   ¦ту   ¦трэ- ¦штат-¦фа 2)¦фiз- ¦трэнерскую    ¦зван-¦
 ¦   ¦     ¦не-  ¦ныя  ¦жан- ¦куль-¦катэгорыю     ¦не   ¦
 ¦   ¦     ¦раў, ¦     ¦чын  +тур- +----T----T----+"Зас-+
 ¦   ¦     ¦усяго¦     ¦     ¦ную  ¦вы- ¦пер-¦дру-¦лужа-¦
 ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦аду- ¦шэй-¦шую ¦гую ¦ны   ¦
 ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ка-  ¦шую ¦    ¦    ¦трэ- ¦
 ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦цыю  ¦    ¦    ¦    ¦нер" ¦
 +---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-----+
 ¦   ¦  А  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7 ¦  8  ¦
 +---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-----+
 ¦   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 +---+-----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-----+
 ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
 L---------+-----+-----+-----+-----+----+----+----+-----+

                                    Працяг

 -----------------------------------------¬
 (графа 2) маюць                          ¦
 -----------------T-----------------------+
 педагагiчны стаж ¦узрост                 ¦
 (гадоў)          ¦                       ¦
 ---T--T--T--T----+-----T-----T-----T-----+
 да ¦адўад¦ад¦звыш¦да 25¦26-50¦51-60¦61 i ¦
 го-¦1 ¦5 ¦10¦15  ¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦больш¦
 да ¦да¦да¦да¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
    ¦5 ¦10¦15¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
 ---+--+--+--+----+-----+-----+-----+-----+
  9 ¦10¦11¦12¦ 13 ¦  14 ¦  15 ¦  16 ¦  17 ¦
 ---+--+--+--+----+-----+-----+-----+-----+
    ¦  ¦  ¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
 ---+--+--+--+----+-----+-----+-----+-----+
    ¦  ¦  ¦  ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
 ---+--+--+--+----+-----+-----+-----+------

                      3. Кадры школы (чалавек)

 -------------------T------T---------------------------------------¬
 ¦Колькасць школ    ¦Кадра-¦У тым лiку                             ¦
 +------T-----T-----+вы    +-----T-----T------T-----T----T----T----+
 ¦дзi-  ¦дзi- ¦спе- ¦састаў¦адмi-¦з    ¦iн-   ¦з    ¦трэ-¦ме- ¦аб- ¦
 ¦цяча- ¦цяча-¦цыя- ¦школы,¦нi-  ¦iх   ¦струк-¦iх   ¦нер-¦ды- ¦слу-¦
 ¦юнац- ¦юнац-¦лiза-¦усяго ¦стра-¦маюць¦тары- ¦маюць¦скi ¦цын-¦говы¦
 ¦кая   ¦кая  ¦ваная¦чала- ¦цыя  ¦фiз- ¦мета- ¦фiз- ¦сас-¦скiя¦пер-¦
 ¦спар- ¦спар-¦дзi- ¦век   ¦школы¦куль-¦дысты ¦куль-¦таў,¦ра- ¦са- ¦
 ¦тыў-  ¦тыў- ¦цяча-¦      ¦(ды- ¦тур- ¦      ¦тур- ¦уся-¦бот-¦нал ¦
 ¦ная   ¦ная  ¦юнац-¦      ¦рэк- ¦ную  ¦      ¦ную  ¦го  ¦нiкi¦    ¦
 ¦школа ¦школа¦кая  ¦      ¦тар, ¦аду- ¦      ¦аду- ¦    ¦    ¦    ¦
 ¦агуль-¦     ¦школа¦      ¦на-  ¦кацыю¦      ¦кацыю¦    ¦    ¦    ¦
 ¦нафi- ¦     ¦алiм-¦      ¦мес- ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 ¦зiчнай¦     ¦пiй- ¦      ¦нiкi)¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 ¦пад-  ¦     ¦скага¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 ¦рых-  ¦     ¦рэ-  ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 ¦тоўкi ¦     ¦зерву¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 +------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+----+----+----+
 ¦  1   ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦
 +------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+----+----+----+
 ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
 L------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+----+----+-----

              4. Матэрыяльна-спартыўная база (адзiнак)

 ---------T------------------------------------T--------------------
 ¦Iнтэрнат¦Спартыўна-аздараўленчы лагер        ¦
 ¦(коль-  +---------------------T--------T-----+-------------------¬
 ¦касць   ¦кругласутачны        ¦дзенны  ¦усяго¦спартзалы          ¦
 ¦месцаў) ¦(на балансе          ¦        ¦азда-¦                   ¦
 ¦        ¦школы)               ¦        ¦роў- ¦                   ¦
 ¦        +-----T------T--------+--------+лена +-----T-----T-------+
 ¦        ¦коль-¦у iм  ¦азда-   ¦азда-   ¦чал. ¦36х18¦24х12¦прыста-¦
 ¦        ¦касць¦месцаў¦роўлена,¦роўлена,¦змен ¦     ¦     ¦саваныя¦
 ¦        ¦     ¦      ¦чал.    ¦чал.    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦        ¦     ¦      ¦змен    ¦змен    ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 ¦        ¦     ¦      ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 +--------+-----+------+--------+--------+-----+-----+-----+-------+
 ¦   1    ¦  2  ¦  3   ¦   4    ¦   5    ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦   9   ¦
 +--------+-----+------+--------+--------+-----+-----+-----+-------+
 ¦        ¦     ¦      ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
 L--------+-----+------+--------+--------+-----+-----+-----+--------

                                                             Працяг

 --------------------------------------------------------T---------¬
 Матэрыяльна-спартыўная база (уласная)                   ¦         ¦
 ---------T---------------T--------T--------T-----T------+         ¦
 л/а      ¦басейны        ¦футболь-¦пляцоўкi¦лыж- ¦страл-¦         ¦
 стадыён з¦               ¦нае поле¦для     ¦ныя  ¦ковы  ¦         ¦
 дарожкай ¦               ¦        ¦гульнi  ¦схо- ¦цiр   ¦         ¦
 ---T-----+-------T-------+        ¦        ¦вiшчы¦      ¦         ¦
 400¦300 м¦даўжыня¦нестан-¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
 м  ¦     ¦дарожкi¦дартныя¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
    ¦     +--T----+       ¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
    ¦     ¦50¦25 м¦       ¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
    ¦     ¦м ¦    ¦       ¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
 ---+-----+--+----+-------+--------+--------+-----+------+---------+
 10 ¦ 11  ¦12¦ 13 ¦   14  ¦   15   ¦   16   ¦ 17  ¦  18  ¦   19    ¦
 ---+-----+--+----+-------+--------+--------+-----+------+---------+
    ¦     ¦  ¦    ¦       ¦        ¦        ¦     ¦      ¦         ¦
 ---+-----+--+----+-------+--------+--------+-----+------+----------

         5. Паступленне i выкарыстанне фiнансавых сродкаў,
                              млн.руб.

 -------------------------------------------T----------------------
 ¦Наяўнасць фiнансавых сродкаў              ¦         Выкарыстанне
 +-------T------T---------------------------+-----T----------------
 ¦астатак¦пасту-¦у тым лiку                 ¦усяго¦у тым лiку
 ¦на     ¦пiла  +-------T-----T------T------+     +------T--------¬
 ¦пачатак¦срод- ¦паступ-¦ад   ¦ад    ¦iншыя ¦     ¦аплата¦у тым   ¦
 ¦года   ¦каў,  ¦леннi з¦плат-¦здачы ¦даходы¦     ¦працы,¦лiку    ¦
 ¦       ¦усяго ¦бюджэту¦ных  ¦ў     ¦      ¦     ¦уклю- ¦зарплата¦
 ¦       ¦      ¦       ¦пас- ¦арэнду¦      ¦     ¦чаючы ¦трэнер- ¦
 ¦       ¦      ¦       ¦луг  ¦плош- ¦      ¦     ¦прэмii¦скага   ¦
 ¦       ¦      ¦       ¦     ¦чаў   ¦      ¦     ¦      ¦саставу,¦
 ¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦уключаю-¦
 ¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦чы      ¦
 ¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦прэмii  ¦
 +-------+------+-------+-----+------+------+-----+------+--------+
 ¦   1   ¦  2   ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6   ¦  7  ¦  8   ¦   9    ¦
 +-------+------+-------+-----+------+------+-----+------+--------+
 ¦       ¦      ¦       ¦     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦        ¦

                                                   Працяг

 --------------------------------------------------------¬
 фiнансавых сродкаў                                      ¦
 --------------------------------------------------------+
                                                         ¦
 ------T---------T-------T-------T-------T-------T-------+
 арэнд-¦набыццё  ¦выдаткi¦выдаткi¦выдаткi¦iншыя  ¦астатак¦
 ная   ¦спорт-   ¦на     ¦на     ¦на     ¦выдаткi¦на     ¦
 плата ¦iнвентару¦ўтры-  ¦спар-  ¦азда-  ¦       ¦канец  ¦
       ¦i абста- ¦манне  ¦тыўныя ¦раўлен-¦       ¦года   ¦
       ¦лявання  ¦спар-  ¦мера-  ¦чую    ¦       ¦       ¦
       ¦         ¦тыўнай ¦прыем- ¦работу ¦       ¦       ¦
       ¦         ¦базы   ¦ствы   ¦       ¦       ¦       ¦
       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
 ------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
   10  ¦    11   ¦  12   ¦  13   ¦  14   ¦  15   ¦  16   ¦
 ------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
       ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦

 Кiраўнiк              ________________________________
                        (подпiс, расшыфроўка подпiсу)

            М.П.

 Галоўны бухгалтар     ________________________________
                        (подпiс, расшыфроўка подпiсу)

 "___" ___________ ___ г.

 ___________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

                                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                                Загад Мiнiстэрства
                                                статыстыкi i аналiзу
                                                Рэспублiкi Беларусь
                                                04.11.1999 N 243

   Указаннi па запаўненню справаздачы дзiцяча-юнацкай спартыўнай
 школы (спецыялiзаванай дзiцяча-юнацкай школы алiмпiйскага рэзерву)
                            (форма 5-фк)

     Справаздачу   па  форме  5-фк  складае  кожная  дзiцяча-юнацкая
спартыўная школа, спецыялiзаваная дзiцяча-юнацкая школа алiмпiйскага
рэзерву незалежна ад ведамаснай падначаленасцi.
     Адлюстраваныя  ў  справаздачы  звесткi  падаюцца  па стану на 1
студзеня   на   аснове   дакументацыi,   што   вялася   на   працягу
справаздачнага тэрмiну.
     У справаздачы павiнны быць запоўнены ўсе графы. Калi адсутнiчае
якi-небудзь паказчык, то ў графе ставiцца працяжнiк.
     Справаздача  запаўняецца  без памылак. Папраўка памылкi павiнна
быць  пацверджана  подпiсам  кiраўнiка  цi  выканаўцы. У справаздачы
абавязкова ўказваюцца прозвiшча i нумар тэлефона выканаўцы.
     Упершыню  адкрытыя школы на першай старонцы бланка формы робяць
надпiс аб тэрмiнах адкрыцця ўстановы - дата, нумар загада i г.д.
     Назва  дзiцяча-юнацкай спартыўнай школы (ДЮСШ), спецыялiзаванай
дзiцяча-юнацкай   школы  алiмпiйскага  рэзерву  (СДЮШАР)  указваецца
поўнасцю i павiнна дакладна адпавядаць назве, прынятай ва ўстаноўчых
дакументах.
     У  радку  "Паштовы адрас" указваюцца iндэкс аддзялення сувязi i
дакладны паштовы адрас школы.
     У   радку  "Форма  ўласнасцi"  паказваецца,  у  чыёй  уласнасцi
знаходзiцца ДЮСШ (СДЮШАР): дзяржаўнай, калектыўнай, асабiстай i г.д.

     Раздзел 1. "Асноўныя паказчыкi работы аддзяленняў".
     Графы 1-29 запаўняюцца на падставе загадаў па школе.
     У  графах  30-32 прыведзены даныя па наяўнасцi ў школе па стану
на   1  кастрычнiка  справаздачнага  года  навучэнцаў,  залiчаных  у
афiцыйныя спiсы нацыянальных каманд.
     У графах 33-35 прыведзены даныя па выпускнiках школы, залiчаных
у афiцыйныя спiсы нацыянальных каманд.
     Графы  36-47  запаўняюцца  на  падставе  дакументацыi  па  ДЮСШ
(СДЮШАР).

     Раздзел  2  "Трэнерскi  састаў  школ" i раздзел 3 "Кадры школы"
запаўняюцца на падставе штатнага раскладу школы.

     Раздзел 4. "Матэрыяльна-спартыўная база".
     У   графах   1-18  прыведзены  даныя  аб  уласнай  матэрыяльна-
спартыўнай базе школы.

     Раздзел 5. "Паступленне i выкарыстанне фiнансавых сродкаў".
     Гэты   раздзел   запаўняецца   бухгалтарам  згодна  са  зместам
зацверджанай  формы  i  дакументаў  першаснага бухгалтарскага ўлiку.
Паказчыкi   па   фiнансавай   дзейнасцi  паказваюцца  ў  млн.руб.  з
дзесятковым знакам.
     У  графе  1  паказваецца  астатак фiнансавых сродкаў на пачатак
года.
     У  графах 2-6 паступленне фiнансавых сродкаў запаўняецца згодна
з бухгалтарскiмi справаздачамi.
     У  графах  7-16 паказваецца выкарыстанне паступiўшых фiнансавых
сродкаў.
         ___________________________________________________________