МIНIСТЭРСТВА ПРАЦЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА

 ад 13 снежня 1994 г.                        N 115
                              г.Мiнск


 Аб Парадку карэкцiравання сум пакрыцця шкоды, якая
 прычынена жыццю i здароўю грамадзянiна, часткова або
 поўнасцю не выплачана па вiне прычынiўшага шкоду

===
         ___________________________________________________________
         Утратило силу    постановлением    Министерства   труда   и
         социальной  защиты  от   30   октября   2003   г.   №   137
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/10169 от
         04.11.2003 г.) <W20310169>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства труда от 27  мая 1999 г. N 65
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  -  N  8/483 от
         15.06.99 г.) <W29900497>;
            Постановление  Министерства  труда от  12 апреля 2000 г.
         N 50 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/3396 от
         27.04.2000 г.) <W20003396>].

     У мэтах адзiнага падыходу  ў карэкцiраваннi сум пакрыцця шкоды,
прычыненай жыццю i здароўю грамадзянiна, падлiчаных ў адпаведнасцi з
заканадаўствам,   часткова   або   зусiм   не  выплачаныя  па   вiне
прычынiўшага шкоду, Мiнiстэрства працы Рэспублiкi Беларусь
         ___________________________________________________________
         Абзац  первый  -  с  изменениями, внесенными постановлением
         Министерства   труда   от   12   апреля   2000   г.   N  50
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  -  N 8/3396 от
         27.04.2000 г.)

            У мэтах адзiнага падыходу  ў карэкцiраваннi сум пакрыцця
         шкоды, якiя падлiчваюцца ў  адпаведнасцi з пунктам 7 Правiл
         пакрыцця  шкоды,  прычыненай  жыццю  i здароўю грамадзянiна
         (зацверджаны   пастановай  Кабiнета   Мiнiстраў  Рэспублiкi
         Беларусь ад 9 лiстапада 1994  г. N 172), часткова або зусiм
         не  выплачаныя  па  вiне  прычынiўшага  шкоду, Мiнiстэрства
         працы Рэспублiкi Беларусь
         ___________________________________________________________


                            ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Зацвердзiць  Парадак  карэкцiравання  сум  пакрыцця шкоды, якая
прычынена  жыццю i  здароўю грамадзянiна,  часткова або  поўнасцю не
выплачана па вiне прычынiўшага шкоду.

 Мiнiстр працы                             А.В.Сасноў

 Согласовано:
 Заместитель министра
 финансов                         А.И.Сверж


                                          Дадатак

                            да пастановы Мiнпрацы Рэспублiкi
                            Беларусь

                            ад 13 снежня 1994 г. N 115


                              ПАРАДАК

              карэкцiравання сум пакрыцця шкоды, якая
              прычынена жыццю i здароўю грамадзянiна,
               часткова або поўнасцю не выплачана па
                      вiне прычынiўшага шкоду

     1.  Карэкцiраванне  сум  пакрыцця  шкоды,  прычыненай  жыццю  i
здароўю  грамадзянiна,  падлiчаных  ў адпаведнасцi з заканадаўствам,
выконваецца з дапамогай каэфiцыента iнфляцыi.
         ___________________________________________________________
         Пункт   1  -   с  изменениями,   внесенными  постановлением
         Министерства  труда от  27 мая  1999 г.  N 65 (Национальный
         реестр - N 8/483 от 15.06.99 г.)

            1. Карэкцiраванне  сум пакрыцця шкоды,  якiя падлiчаны ў
         адпаведнасцi з пунктам 7  Правiл пакрыцця шкоды, прычыненай
         жыццю  i  здароўю  грамадзянiна,*  зацверджаных  пастановай
         Кабiнета   Мiнiстраў   Рэспублiкi Беларусь  ад  9 лiстапада
         1994  г.   N  172,  выконваецца   з  дапамогай  каэфiцыента
         iнфляцыi.
            ___________________________
             * У далейшым - Правiлы.
         ___________________________________________________________

     2. Каэфiцыент  iнфляцыi за любы  перыяд, пачынаючы са  студзеня
1991 г., вызначаецца зыходзячы з  дынамiкi iндэкса спажывецкiх цэн у
рэспублiцы   (дадаецца).   Напрыклад,   калi   неабходна   вызначыць
каэфiцыент iнфляцыi за перыяд з кастрычнiка 1992 г. па люты 1994 г.,
дык патрэбна iндэкс  за люты 1994 г. да снежня  1990 г. падзялiць на
iндэкс за кастрычнiк 1992 г. да  снежня 1990 г. (143741,02 : 2595,29
= 55,385).

     3. Карэкцiраванне  выконваецца шляхам памнажэння  не выплачанай
(не даплачанай) сумы на каэфiцыент iнфляцыi.

     Прыклад I.  Прычынiцель шкоды не  зрабiў аплату кампенсацыi  за
чэрвень-жнiвень   1994  г.   (41793  руб.,   51293  руб.   i   78497
руб.).
         ___________________________________________________________
         Абзац  второй  пункта  3   -   с  изменениями,   внесенными
         постановлением Министерства  труда от 27  мая 1999 г.  N 65
         (Национальный реестр - N 8/483 от 15.06.99 г.)

            Прыклад   I.   Прычынiцель   шкоды   не   зрабiў  аплату
         кампенсацыi за  чэрвень-жнiвень 1994 г.  (41793 руб., 51293
         руб.  i  78497  руб.).  Падлiк  зроблены  ў  адпаведнасцi з
         пунктам 7 Правiл.
         ___________________________________________________________

     Падлiк каэфiцыента iнфляцыi за перыяды:
з чэрвеня па кастрычнiк 1994 г. - 960920,25 : 313397,12 = 3,066, дзе
960920,25  -  iндэкс  за  кастрычнiк  1994  г.  да  снежня  1990 г.,
313397,12 - iндэкс за чэрвень 1994 г. да снежня 1990 г.; з лiпеня па
кастрычнiк 1994 г. - 960920,25 :  396886,11 = 2,421, дзе 396886,11 -
iндэкс за лiпень  1994 г. да снежня 1990 г.;  з жнiўня па кастрычнiк
1994 г. -  960920,25 : 608982,05 = 1,578, дзе  608982,05 - iндэкс за
жнiвень 1994 г. да снежня 1990 г.

                   Карэкцiраванне сум пакрыцця шкоды, якiя
                   надлежаць выплаце ў перыяд с 20 лiстапада
                   па 19 снежня 1994 г.

41793 х 3,066 + 51293 х 2,421 + 78497 х 1,578 = 376185 (руб.)

     Прыклад  2. Прычынiцель  шкоды  недаплацiў  за сакавiк  1994 г.
50000 руб.

     Падлiк каэфiцыента iнфляцыi за перыяд:
з сакавiка па кастрычнiк 1994 г. - 960920,25 : 158402,6 = 6,066, дзе
158402,6 - iндэкс за сакавiк 1994 г. да снежня 1990 г.

                   Карэкцiраванне недаплачанай сумы, якая
                   належыць выплаце ў перыяд з 20 лiстапада
                   па 19 снежня 1994 г.

50000 х 6,066 = 303300 (руб.)

     Заўвагi:
     1. Каэфiцыент  iнфляцыi прадстаўляе сабой  лiк з трыма  знакамi
пасля коскi.
     2.  Iндэкс спажывецкiх  цэн друкуецца  штомесячна не  пазней 20
чысла   наступнага   месяца   ў   рэспублiканскiх   сродках  масавай
iнфармацыi.

              Дынамiка iндэкса спажывецкiх цэн у Рэспублiцы Беларусь
                                     (снежань 1990 г. - 100,0 прац.)
                                     (у працэнтах)

 ---------T------T-------T--------T----------T----------T----------¬
 ¦Год     ¦ 1991 ¦ 1992  ¦  1993  ¦   1994   ¦   1995   ¦   1996   ¦
 +--------+      ¦       ¦        ¦          ¦          ¦          ¦
 ¦Месяцы  ¦      ¦       ¦        ¦          ¦          ¦          ¦
 L--------+------+-------+--------+----------+----------+-----------

  Студзень   105,87  640,06  4714,96  121136,88 2468284,98 6438717,4
  Люты       117,98  963,35  5644,75  143741,02 3299356,53 6696266,1
  Сакавiк   122,75 1150,14  7232,62  158402,60 3958897,90 6828852,17
  Красавiк  184,95 1334,28  9026,31  203674,06 4530958,65 6932650,72
  Май       191,18 1544,83 10800,88  262169,25 4685917,44 6977019,68
  Чэрвень   195,96 1721,56 13636,11  313397,12 4804471,15 7136793,43
  Лiпень    199,82 1946,22 16806,51  396886,11 5054303,65 7282384,02
  Жнiвень   200,56 2118,07 21028,31  608982,05 5203405,61 7379967,97
  Верасень  202,02 2304,88 28594,30  764516,07 5476064,06 7514283,39
  Кастрычнiк209,54 2595,29 41333,06  960920,25 5663345,45 7614974,79
  Лiстапад  223,47 3141,60 59172,41 1350381,23 5871756,56 7911197,31
  Снежань   247,52 4106,39 86095,86 1773320,63 6099580,71 8496625,91

 -----------T-------------T-----------T-------------T-------------¬
 ¦   Год    ¦    1997     ¦   1998    ¦    1999     ¦    2000     ¦
 +----------+             ¦           ¦             ¦             ¦
 ¦  Месяц   ¦             ¦           ¦             ¦             ¦
 L----------+-------------+-----------+-------------+--------------

 Студзень      9624128,17   14394953,81  45508759,05  156478788,65
 Люты          10262207,87  14839757,88  51743459,04  170953076,60
 Сакавiк       10495159,99  15327985,91  58014766,28
 Красавiк      10942253,81  15904318,18  62313660,46
 Май           11487178,05  16448245,86  67828419,41
 Чэрвень       12001803,63  16889058,85  72657802,87
 Лiпень        12167428,52  17367019,22  76988207,92
 Жнiвень       12285452,58  18032176,06  82423575,40
 Верасень      12894811,03  21209445,48  92429797,45
 Кастрычнiк    13302287,06  25652824,31 105554828,69
 Лiстапад      13545718,91  32073726,23 120659724,68
 Снежань       13858625,02  39046554,31 137129777,1
         ___________________________________________________________
         Приложение - в редакции постановления Министерства труда от
         12  апреля 2000  г. N  50 (зарегистрировано  в Национальном
         реестре - N 8/3396 от 27.04.2000 г.)

              Дынамiка iндэкса спажывецкiх цэн у Рэспублiцы Беларусь
                                     (снежань 1990 г. - 100,0 прац.)
                                     (у працэнтах)

 -------------------------------------------
 Месяцы    ¦           1991 г.             ¦
           ¦-------------------------------¦
           ¦справаздачн. ¦справаздачн.     ¦
           ¦м-ц ў параўн.¦м-ц ў параўн.    ¦
           ¦з  папяр.    ¦з снежням 1990 г.¦
 ----------¦-------------¦-----------------¦

 Студзень       105,87          105,87
 Люты           111,44          117,98
 Сакавiк        104,04          122,75
 Красавiк       150,67          184,95
 Травень        103,37          191,18
 Чэрвень        102,50          195,96
 Лiпень         101,97          199,82
 Жнiвень        100,37          200,56
 Верасень       100,73          202,02
 Кастрычнiк     103,72          209,54
 Лiстапад       106,65          223,47
 Снежань        110,76          247,52


                                        Продолжение таблицы

 -----------------------------------------------------------------
            1992 г.             ¦           1993 г.              ¦
 -------------------------------¦--------------------------------¦
 справаздачн. ¦справаздачн.     ¦справаздачн. ¦ справаздачн.     ¦
 м-ц ў параўн.¦м-ц у параўн.    ¦м-ц у параўн.¦ м-ц у параўн.    ¦
 з папяр.     ¦з снежням 1990 г.¦з папяр.     ¦ з снежням 1990 г.¦
 -------------¦-----------------¦-------------¦------------------¦

    258,59         640,06            114,82       4714,96
    150,51         963,35            119,72       5644,75
    119,39         1150,14           128,13       7232,62
    116,01         1334,28           124,80       9026,31
    115,78         1544,83           119,66      10800,88
    111,44         1721,56           126,25      13636,11
    113,05         1946,22           123,25      16806,51
    108,83         2118,07           125,12      21028,31
    108,82         2304,88           135,98      28594,30
    112,60         2595,29           144,55      41333,06
    121,05         3141,60           143,16      59172,41
    130,71         4106,39           145,50      86095,86


                                      Продолжение таблицы

 -----------------------------------------------------------------
             1994 г.              ¦           1995 г.
 ---------------------------------¦---------------------------------
  справаздачн. ¦ справаздачн.     ¦ справаздачн. ¦ справаздачн.
  м-ц у параўн.¦ м-ц у параўн.    ¦ м-ц у параўн.¦ м-ц у параўн.
  з папяр.     ¦ з снежням 1990 г.¦ з папяр.     ¦ з снежням 1990 г.
 --------------¦------------------¦--------------¦------------------

      140,70         121136,88
      118,66         143741,02
      110,20         158402,60
      128,58         203674,06
      128,72         262169,25
      119,54         313397,12
      126,64         396886,11
      153,44         608982,05
      125,54         764516,07
      125,69         960920,25
         ___________________________________________________________     ЗАЎВАГА: Вылiчэнне  iндэкса  спажывецкiх  цэн  за  справаздачны
месяц  нарастаючым  падрахункам  у  параўнаннi  з  снежням 1990 года
робiцца шляхам памнажэння гэтага паказчыка  за  папярэднi  месяц  на
апублiкаваны   Мiнiстэрствам   статыстыкi   i   аналiзу   iндэкс  за
справаздачны месяц у параўнаннi з  папярэднiм  месяцам  i  дзяленнем
рэзультату (вынiку) на 100.

 -----------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар : 644/12
 Дата  : 21.12.94 г. _