ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      30 чэрвеня 1993 г. № 212

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЧАСОВАГА ПЕРАЛIКУ ПРАФЕСIЙ
ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу приказом Министерства образования от 3 декабря
         2007 г. № 743  _

        [Изменения и дополнения:
            Приказ Министерства образования от 10 июня 1996 г. N 245
         (зарегистрирован   в  Национальном  реестре  -  N 8/2283 от
         23.12.1999 г.) <W69902283>].

     У  адпаведнасцi  з  распараджэннем  Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 12 мая 1993 г. № 381р загадваю:
     1. Зацвердзiць Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных устаноў  Рэспублiкi  Беларусь,  узгоднены  з  Дзяржаўным
камiтэтам па эканомiцы i планаванню Рэспублiкi Беларусь,  Дзяржаўным
камiтэтам  Рэспублiкi  Беларусь  па  працы  i   сацыяльнай   абароне
насельнiцтва (дадатак 1).
     2. Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных навучальных
устаноў увесцi ў дзеянне з 1994/95 навучальнага года.
     3. З 1  верасня   1994  г.  забаранiць    прыём  навучэнцаў   у
прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы па тых прафесiях, якiя
не  ўвайшлi  ў Часовы пералiк, акрамя  прафесiй, падрыхтоўка па якiх
вядзецца  па  вопытных,  вопытна-эксперыментальных  вучэбных планах,
зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi.
     4. Рэспублiканскаму iнстытуту прафесiянальнай адукацыi  (Шкляр
А.Х.):
     4.1. арганiзаваць   дапрацоўку   да   1   красавiка   1994   г.
квалiфiкацыйных характарыстык,  тыпавых вучэбных планаў i праграм па
новых   прафесiях,  якiя  праходзяць  эксперыментальную  праверку  i
ўключаны ў Часовы пералiк;
     4.2. прадоўжыць  навукова-метадычныя  распрацоўкi  па далейшаму
фармiраванню новага пералiку прафесiй  i  iншых  нарматыўных  актаў,
якiя павiнны      вызначаць      дзяржаўныя      патрабаваннi     да
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi;
     4.3. штогод   да  1  красавiка  рыхтаваць  для  зацвярджэння  ў
Мiнiстэрстве    адукацыi    спiс    прафесiй,    якiя     праходзяць
эксперыментальную   адпрацоўку  ў  навучальных  установах,  з  мэтай
уключэння iх у дзеючы Часовы пералiк.
     5. Лiчыць  страцiўшым  сiлу  пералiк  прафесiй  для падрыхтоўкi
квалiфiкаваных    рабочых    у  сярэднiх    прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных установах i ўсе дапаўненнi да яго (Зборнiкi № 1-8), якiя
былi распрацаваны ў  адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў СССР
ад 12 красавiка 1984 г. № 315.
     6. Кантроль  за  выкананнем гэтага загада ўскласцi на намеснiка
мiнiстра А.М.Гарнака.

Першы намеснiк Мiнiстра                                   Л.К.СУХНАТ

                                     Дадатак 1
                                     да загада Мiнiстэрства адукацыi
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     30.06.1993 № 212

          ЧАСОВЫ ПЕРАЛIК ПРАФЕСIЙ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ
              НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

----T-----T--------------------------T-------------------T----------------
    ¦Шыфр ¦                          ¦                   ¦
    ¦пра- ¦                          ¦                   ¦
    ¦фе-  ¦Галiна, вiды вытворчасцi, ¦                   ¦Магчымы ўзровень
 №  ¦сii, ¦напрамкi, адзiнкавыя,     ¦Спецыялiзацыя,     ¦квалiфiкацыi
п/п ¦ква- ¦сумяшчальныя, iнтэграваныя¦адзiнкавыя прафесii¦(разрад, клас,
    ¦лiфi-¦прафесii                  ¦                   ¦катэгорыя)
    ¦кацыi¦                          ¦                   ¦
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------
 1  ¦  2  ¦           3              ¦        4          ¦       5
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------

 01. ПРАФЕСII РАБОЧЫХ, АГУЛЬНЫЯ ДЛЯ ЎСIХ ГАЛIН НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКI

  1. 01-01 Акумулятаршчык             Акумулятаршчык      2-3-i разрад

  2. 01-02 Аператар ЭВМ               Аператар ЭВМ        Без разраду

  3. 01-03 Вадзiцель аўтамабiля       Вадзiцель           Катэгорыя В i С
                                      аўтамабiля

  4. 01-04 Вытворца трафарэтаў, шкал  Вытворца            2-3-i разрад
           i плат                     трафарэтаў, шкал i
                                      плат
                                      Кантралёр           2-3-i разрад
                                      трафарэтаў, шкал i
                                      плат

  5. 01-05 Кветкавод-дэкаратар,       Кветкавод-дэкаратар Майстар III
           азелянiцель                азелянiцель         класа
                                                          3-4-ы разрад

  6. 01-06 Кантралёр ашчаднага банка, Кантралёр ашчаднага Без разраду
           касiр                      банка, касiр

  7. 01-07 Лабарант хiмiчнага аналiзу Лабарант хiмiчнага  2-3-i разрад
                                      аналiзу

  8. 01-08 Машынiст кампрэсарных      Машынiст            2-4-ы разрад
           установак, машынiст        кампрэсарных
           помпавых установак         установак
                                      Машынiст помпавых   2-4-ы разрад
                                      установак

  9. 01-09 Машынiст халадзiльных      Машынiст            2-4-ы разрад
           установак                  халадзiльных
                                      установак

 10. 01-10 Машынiст тэхналагiчных     Машынiст            2-4-ы разрад
           помпаў                     тэхналагiчных
                                      помпаў

 11. 01-11 Машынiст крана (кранаўшчык Машынiст крана      4-5-ы разрад
           па кiраванню вежавымi      (кранаўшчык па
           самаходнымi кранамi)       кiраванню вежавымi
                                      самаходнымi
                                      кранамi)

 12. 01-12 Машынiст крана             Машынiст крана      2-4-ы разрад
           (кранаўшчык) па кiраванню  (кранаўшчык) па
           казловымi i маставымi      кiраванню казловымi
           кранамi                    i маставымi кранамi

 13. 01-13 Машынiст крана             Машынiст крана      2-4-ы разрад
           (кранаўшчык) па кiраванню  (кранаўшчык) па
           гусенiчнымi i              кiраванню
           пнеўмакалёснымi кранамi    гусенiчнымi i
                                      пнеўмакалёснымi
                                      кранамi

 14. 01-14 Мантажнiк-наладчык         Мантажнiк-наладчык  2-4-ы разрад
           электрастанцый             электрастанцый

 15. 01-15 Радыёмеханiк па            Радыёмеханiк па     3-5-ы разрад
           абслугоўванню i рамонту    абслугоўванню i
           радыётэлевiзiйнай          рамонту
           апаратуры                  радыётэлевiзiйнай
                                      апаратуры

 16. 01-16 Радыёмеханiк па рамонту i  Радыёмеханiк па     2-4-ы разрад
           тэхнiчнаму абслугоўванню   рамонту i
           бытавой радыёэлектроннай   тэхнiчнаму
           апаратуры, радыёмеханiк па абслугоўванню
           абслугоўванню i рамонту    бытавой
           радыётэлевiзiйнай          радыёэлектроннай
           апаратуры                  апаратуры.
                                      Радыёмеханiк па     3-4-ы разрад
                                      абслугоўванню i
                                      рамонту
                                      радыётэлевiзiйнай
                                      апаратуры

 17. 01-17 Радыёманцёр прыёмных       Радыёманцёр         3-4-ы разрад
           сiстэм кабельнага i        прыёмных сiстэм
           спадарожнiкавага           кабельнага i
           тэлебачання                спадарожнiкавага
                                      тэлебачання

 18. 01-18 Радыёманцёр прыёмных       Радыёманцёр         3-4-ы разрад
           тэлевiзiйных антэн         прыёмных
                                      тэлевiзiйных антэн

 19. 01-19 Слесар-электрык па рамонту Слесар-электрык па  2-4-ы разрад
           i абслугоўванню            рамонту i
           прамысловага абсталявання  абслугоўванню
                                      прамысловага
                                      абсталявання

 20. 01-20 Слесар па рамонту          Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
           аўтамабiляў                аўтамабiляў
                                      Вадзiцель           Катэгорыя В i С
                                      аўтамабiля

 21. 01-21 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню              рамонту i
           электраабсталявання        абслугоўванню
                                      электраабсталявання

 22. 01-22 Электраманцёр па           Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню              абслугоўванню
           электраабсталявання        электраабсталявання

 23. 01-23 Электраманцёр па рамонту   Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           электраабсталявання        рамонту
                                      электраабсталявання

 24. 01-24 Электраманцёр па           Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню              абслугоўванню
           электраабсталявання i      электраабсталявання
           размеркавальных сетак      i размеркавальных
                                      сетак

 25. 01-25 Электраманцёр па           Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню i рамонту    абслугоўванню i
           электраабсталявання i      рамонту
           электронных сiстэм станкоў электраабсталявання
           з праграмным кiраваннем    i электронных
                                      сiстэм станкоў з
                                      праграмным
                                      кiраваннем

 26. 01-26 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню прамысловага рамонту i
           i аўтатрактарнага          абслугоўванню
           электраабсталявання        прамысловага i
                                      аўтатрактарнага
                                      электраабсталявання

 27. 01-27 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню сродкаў      рамонту i
           аўтаматызацыi i            абслугоўванню
           сiгналiзацыi               сродкаў
                                      аўтаматызацыi i
                                      сiгналiзацыi

 28. 01-28 Электраманцёр па рамонту   Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           апаратуры рэлейнай         рамонту апаратуры
           засцярогi i аўтаматыкi     рэлейнай засцярогi
                                      i аўтаматыкi

 29. 01-29 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           абслугоўванню бытавой      рамонту i
           тэхнiкi                    абслугоўванню
                                      бытавой тэхнiкi

 30. 01-30 Электраманцёр              Электраманцёр       3-4-ы разрад
           ахоўнапажарнай             ахоўнапажарнай
           сiгналiзацыi               сiгналiзацыi

 31. 01-31 Электрамантажнiк па        Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
           сiлавых сетках i           сiлавых сетках i
           электраабсталяванню        электраабсталяванню

 32. 01-32 Электрамантажнiк па        Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
           асвятленню i асвятляльных  асвятленню i
           сетках                     асвятляльных сетках

 33. 01-33 Электраслесар па рамонту   Электраслесар па    3-4-ы разрад
           прыбораў цеплатэхнiчнага   рамонту прыбораў
           кантролю аўтаматыкi        цеплатэхнiчнага
           цеплавых працэсаў          кантролю аўтаматыкi
                                      цеплавых працэсаў

 34. 01-34 Электрагазазваршчык,       Электрагазазвар-    2-4-ы разрад
           вадзiцель аўтамабiля       шчык, вадзiцель     Катэгорыя В i С
                                      аўтамабiля

 35. 01-35 Электрамеханiк па рамонту  Электрамеханiк па   3-5-ы разрад
           i абслугоўванню            рамонту i
           лiчыльна-вылiчальных машын абслугоўванню
                                      лiчыльна-
                                      вылiчальных машын

 36. 01-36 Электрамеханiк па рамонту  Электрамеханiк па   3-5-ы разрад
           i абслугоўванню сродкаў    рамонту i
           вылiчальнай тэхнiкi        абслугоўванню
                                      сродкаў вылiчальнай
                                      тэхнiкi

     01-37 Нарыхтоўшчык  прадуктаў    нарыхтоўшчык
           i   сыравiны               прадуктаў i сыравiны
         ___________________________________________________________
         Раздел   01 дополнен позицией 01-37 приказом   Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)
         ___________________________________________________________      02. ГОРНАЯ I ЗДАБЫВАЮЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, ГЕОЛАГАРАЗВЕДКА

         Агульныя прафесii горных i горна-капiтальных работ

 37. 02-01 Горнарабочы-машынiст;      Горнарабочы         4-5-ы разрад
           электраслесар (слесар)     ачышчальнага забою
           дзяжурны i па рамонту      Машынiст горных     5-ы разрад
           абсталявання               вымальных машын
                                      Праходчык           4-5 разрад
                                      Электраслесар       2-4-ы разрад
                                      (слесар) дзяжурны i
                                      па рамонту
                                      абсталявання

 38. 02-02 Падрыўнiк                  Падрыўнiк           2-4-ы разрад

 39. 02-03 Электраслесар (слесар)     Электраслесар       2-4-ы разрад
           дзяжурны i па рамонту      (слесар) дзяжурны i
           абсталявання;              па рамонту
           электрагазазваршчык,       абсталявання
           стропальшчык               Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
                                      Стропальшчык        2-4-ы разрад

     Агульныя прафесii абагачэння, агламерацыi i брыкецiравання

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага      Аператар пульта     2-4-ы разрад
           профiлю (горнаруднай       кiравання
           прамысловасцi)             Дазiроўшчык         2-4-ы разрад
                                      Дазiроўшчык         2-4-ы разрад
                                      рэагентаў
                                      Грахатоўшчык        2-4-ы разрад
                                      Драбiльшчык         2-4-ы разрад
                                      Машынiст млыноў     2-4-ы разрад
                                      Машынiст            4-ы разрад
                                      рудаўсерадняльнай
                                      машыны
                                      Абпальвальшчык      2-4-ы разрад
                                      Сушыльшчык          2-4-ы разрад
                                      Флататар            2-4-ы разрад
                                      Фiльтравальшчык     2-4-ы разрад
                                      Слесар-рамонтнiк    3-4-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 40 - с  изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага      Аператар пульта     2-4-ы разрад
           профiлю (горнаруднай       кiравання
           прамысловасцi)             Дазiроўшчык         2-4-ы разрад
                                      Дазiроўшчык         2-4-ы разрад
                                      рэагентаў
                                      Грахатоўшчык        2-4-ы разрад
                                      Драбiльшчык         2-4-ы разрад
                                      Машынiст млыноў     2-4-ы разрад
                                      Машынiст            4-ы разрад
                                      рудаўсерадняльнай
                                      машыны
                                      Абпальвальшчык      2-4-ы разрад
                                      Сушыльшчык          2-4-ы разрад
                                      Флататар            2-4-ы разрад
                                      Фiльтравальшчык     2-4-ы разрад
         ___________________________________________________________

                         Бурэнне свiдравiн

 41. 02-05 Бурыльшчык                 Бурыльшчык          4-5-ы разрад
           эксплуатацыйнага i         эксплуатацыйнага i
           разведачнага бурэння       разведачнага
           свiдравiн на нафту i газ;  бурэння свiдравiн
           памочнiк бурыльшчыка       на нафту i газ
           эксплуатацыйнага i         Памочнiк            3-4-ы разрад
           разведачнага бурэння       бурыльшчыка
           свiдравiн на нафту i газ   эксплуатацыйнага i
                                      разведачнага
                                      бурэння свiдравiн
                                      на нафту i газ

 42. 02-06 Вышкамантажнiк-зваршчык,   Вышкамантажнiк-     3-4-ы разрад
           стропальшчык               зваршчык
                                      Стропальшчык        2-4-ы разрад

 43. 02-07 Матарыст буравой устаноўкi Матарыст буравой    3-4-ы разрад
                                      устаноўкi

 44. 02-08 Машынiст буравых установак Машынiст буравых    5-6-ы разрад
           на нафту i газ, вадзiцель  установак на нафту
           аўтамабiля                 i газ
                                      Вадзiцель           Катэгорыя В i С
                                      аўтамабiля

                        Здабыча нафты i газу

 45. 02-09 Аператар па здабычы нафты  Аператар па         2-4-ы разрад
           i газу;                    здабычы нафты i
           электраманцёр па           газу
           абслугоўванню              Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           электраабсталявання        абслугоўванню
                                      электраабсталявання

 46. 02-10 Аператар па эксплуатацыi   Аператар па здабычы 2-4-ы разрад
           нафтавых i газавых         нафты i газу
           свiдравiн                  Аператар па         4-ы разрад
                                      гiураўлiчнаму
                                      разрыву пластоў
                                      Аператар па         3-4-ы разрад
                                      даследаванню
                                      свiдравiн
                                      Аператар па         3-4-ы разрад
                                      падтрыманню
                                      пластовага цiску

 47. 02-11 Бурыльшчык падземнага i    Бурыльшчык          5-6-ы разрад
           капiтальнага               падземнага i
           рамонту свiдравiн          капiтальнага
                                      рамонту свiдравiн

 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка       Памочнiк            4-5-ы разрад
           падземнага i               бурыльшчыка
           капiтальнага рамонту       падземнага i
           свiдравiн, электраманцёр   капiтальнага
           па абслугоўванню           рамонту свiдравiн
           электраабсталявання,       Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           стропальшчык               абслугоўванню
                                      электраабсталявання
                                      Стропальшчык        2-4-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункты  47  -  48  -  с  изменениями,  внесенными  приказом
         Министерства  образования   от  10  июня  1996   г.  N  245
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/2283 от
         23.12.1999 г.)


 47. 02-11 Бурыльшчык капiтальнага    Бурыльшчык          5-6-ы разрад
           рамонту свiдравiн          капiтальнага
                                      рамонту свiдравiн


 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка       Памочнiк            4-5-ы разрад
           капiтальнага рамонту       бурыльшчыка
           свiдравiн, электраманцёр   капiтальнага
           па абслугоўванню           рамонту свiдравiн
           электраабсталявання,       Электраманцёр па    2-4-ы разрад
           стропальшчык               абслугоўванню
                                      электраабсталявання
                                      Стропальшчык        2-4-ы разрад
         ___________________________________________________________

                       03. ХIМIЯ I НАФТАХIМIЯ

              Агульныя прафесii хiмiчных вытворчасцей

 49. 03-01 Апаратчык-аператар*,       Апаратчык-аператар* 2-4-ы разрад
           слесар-рамонтнiк           Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

 50. 03-02 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-4-ы разрад
           хiмiчнай вытворчасцi**     профiлю хiмiчнай
                                      вытворчасцi**

 51. 03-03 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-4-ы разрад
           хiмiчнай вытворчасцi,      профiлю хiмiчнай
           лабарант хiмiчнага аналiзу вытворчасцi
                                      Лабарант хiмiчнага  2-3-i разрад
                                      аналiзу
_____________________________
     *Апаратчык-аператар аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных
у   АТКД,   выпуск  24  "Агульныя  прафесii  хiмiчных вытворчасцей",
абслугоўваючых  канкрэтную   вытворчасць,   i   прафесiю   "аператар
дыстанцыйнага пульта кiравання ў хiмiчнай вытворчасцi". Квалiфiкацыя
прысвойваецца па прафесii "Аператар дыстанцыйнага пульта кiравання ў
хiмiчнай   вытворчасцi"   i  2-3  прафесiях  апаратчыкаў  адпаведнай
вытворчасцi.
     **Апаратчык шырокага  профiлю  хiмiчнай вытворчасцi аб'ядноўвае
прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 24 "Агульныя прафесii
хiмiчных  вытворчасцей"  i  абслугоўваючых  канкрэтную  вытворчасць.
Квалiфiкацыя прысвойваецца па 2-3 прафесiях  апаратчыкаў  адпаведнай
вытворчасцi.

 52. 03-04 Кантралёр, лабарант па     Кантралёр           2-4-ы разрад
           фiзiка-механiчных          Лабарант па         2-4-ы разрад
           выпрабаваннях              фiзiка-механiчных
                                      выпрабаваннях

 53. 03-05 Кантралёр якасцi прадукцыi Кантралёр якасцi    4-ы разрад
           i тэхналагiчнага працэсу,  прадукцыi i
           лабарант хiмiчнага аналiзу тэхналагiчнага
                                      працэсу
                                      Лабарант хiмiчнага  2-3-i разрад
                                      аналiзу

             Азотныя вытворчасцi i прадукты аргсiнтэзу

 54. 03-06 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  3-5-ы разрад
           азотных вытворчасцей i     профiлю азотных
           прадуктаў аргсiнтэзу*,     вытворчасцей i
           слесар-рамонтнiк           прадуктаў
                                      аргсiнтэзу*
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

                   Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi

 55. 03-07 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  3-5-ы разрад
           асноўных хiмiчных          профiлю асноўных
           вытворчасцей**             хiмiчных
                                      вытворчасцей**

 56. 03-08 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  3-5-ы разрад
           асноўных хiмiчных          профiлю асноўных
           вытворчасцей,              хiмiчных
           слесар-рамонтнiк           вытворчасцей
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад
_____________________________
     *Апаратчык шырокага  профiлю  азотных  вытворчасцей i прадуктаў
аргсiнтэзу  аб'ядноўвае  прафесii  апаратчыкаў,  уключаных  у  АТКД,
выпуск  25  раздзел  "Азотныя  вытворчасцi  i  прадукты аргсiнтэзу".
Квалiфiкацыя   прысвойваецца   па   2-3    прафесiях    апаратчыкаў,
абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.
     **Апаратчык шырокага  профiлю  асноўных  хiмiчных  вытворчасцей
аб'ядноўвае  прафесii  апаратчыкаў,  уключаных  у  АТКД,  выпуск  25
раздзел "Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi".  Квалiфiкацыя прысвойваецца
па 2-3 прафесiях апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

 57. 03-09 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  3-5-ы разрад
           асноўных хiмiчных          профiлю асноўных
           вытворчасцей*, слесар па   хiмiчных
           кантрольна-вымяральных     вытворчасцей*       2-4-ы разрад
           прыборах i аўтаматыцы      Слесар па
                                      кантрольна-
                                      вымяральных
                                      прыборах i
                                      аўтаматыцы

  Вытворчасць сiнтэтычных смолаў, пластычных мас i iх перапрацоўка

 58. 03-10 Наладчык-машынiст машын i  Наладчык машын i    4-5-ы разрад
           аўтаматычных лiнiй па      аўтаматычных лiнiй
           вытворчасцi вырабаў з      па вытворчасцi
           пластмас; слесар-рамонтнiк вырабаў з пластмас
                                      Лiцейшчык пластмас  2-4-ы разрад
                                      Машынiст            4-ы разрад
                                      аўтаматычнай лiнii
                                      па вырабу
                                      кантэйнераў з
                                      палiмераў
                                      Машынiст            2-3-i разрад
                                      вакуумфармовачнай
                                      машыны
                                      Машынiст выдуўных   2-4-ы разрад
                                      машын
                                      Машынiст            3-4-ы разрад
                                      гранулявання
                                      пластычных мас
                                      Машынiст            3-4-ы разрад
                                      iанiзацыйнай машыны
                                      Машынiст            3-4-ы разрад
                                      мiкструдэра
                                      Машынiст экструдэра 2-4-ы разрад
                                      Аператар вальцова-  6-ы разрад
                                      каландровай лiнii
                                      вытворчасцi
                                      палiвiнiлхларыднай
                                      пленкi
                                      Аператар            3-4-ы разрад
                                      вытворчасцi
                                      фармаванага
                                      полiўрэтану i
                                      пенаполiўрэтану
                                      Аператар ротарнай   3-4-ы разрад
                                      лiнii па
                                      вытворчасцi вырабаў
                                      з пластмас
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад
_____________________________
     *Апаратчык шырокага   профiлю  асноўных  хiмiчных  вытворчасцей
аб'ядноўвае  прафесii  апаратчыкаў,  уключаных  у  АТКД,  выпуск  25
раздзел "Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi".  Квалiфiкацыя прысвойваецца
па 2-3 прафесiях апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

                   Вытворчасць хiмiчных валокнаў

 59. 03-11 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-5-ы разрад
           па вытворчасцi             профiлю па
           хiмвалокнаў*               вытворчасцi
                                      хiмвалокнаў*

 60. 03-12 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-5-ы разрад
           па вытворчасцi             профiлю па
           хiмвалокнаў, лабарант      вытворчасцi
           хiмiчнага аналiзу          хiмвалокнаў
                                      Лабарант хiмiчнага  2-3-i разрад
                                      аналiзу

 61. 03-13 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-5-ы разрад
           па вытворчасцi хiмiчных    профiлю па
           валокнаў, слесар па        вытворчасцi
           кантрольна-вымяральных     хiмiчных валокнаў
           прыборах i аўтаматыцы      Слесар па           2-4-ы разрад
                                      кантрольна-
                                      вымяральных
                                      прыборах i
                                      аўтаматыцы
_____________________________
     *Апаратчык шырокага профiлю вытворчасцi хiмвалокнаў аб'ядноўвае
прафесii  апаратчыкаў,  уключаных  у  АТКД,  выпуск  28 "Вытворчасць
хiмiчных валокнаў".  Квалiфiкацыя  прысвойваецца  па  2-3  прафесiях
апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

 62. 03-14 Апаратчык фармавання       Апаратчык           3-5-ы разрад
           хiмiчнага валакна,         фармавання
           кантралёр                  хiмiчнага валакна
                                      Кантралёр           2-4-ы разрад

 63. 03-15 Аператар тэхналагiчных     Аператар кручэння i 4-ы разрад
           працэсаў у вытворчасцi     выцяжкi
           хiмiчных валокнаў          Ткач (ставiльшчык)  2-4-ы разрад

 64. 03-16 Аператар кручэння i        Аператар кручэння i 4-ы разрад
           выцяжкi, кантралёр         выцяжкi
                                      Кантралёр           2-4-ы разрад

 65. 03-17 Аператар кручэння i        Аператар кручэння i 4-ы разрад
           выцяжкi, лабарант па       выцяжкi
           фiзiка-механiчных          Лабарант па         2-3-i разрад
           выпрабаваннях              фiзiка-механiчных
                                      выпрабаваннях

 66. 03-18 Перамотчык нiцi, кантралёр Перамотчык нiцi     4-ы разрад
                                      Кантралёр           2-4-ы разрад

        Вытворчасць шкловалакна, шкловалакнiстых матэрыялаў,
                    шклопластыкаў i вырабаў з iх

 67. 03-19 Аператар вытворчасцi       Аператар            3-4-ы разрад
           шкловалакна i              вытворчасцi ровiнгу
           шкловалакнiстых матэрыялаў Аператар            4-ы разрад
           i вырабаў са               вытворчасцi
           шклапластыкаў, кантралёр   рулонна-
           вытворчасцi шкловалакна i  канструкцыйных
           шклапластыкаў              матэрыялаў
                                      Аператар атрымання  3-i разрад
                                      кварцавых
                                      шкловалокнаў
                                      Аператар атрымання  3-4-ы разрад
                                      бесперапыннага
                                      шкловалакна
                                      Аператар атрымання  2-4-ы разрад
                                      аптычнага
                                      шкловалакна
                                      Аператар атрымання  4-ы разрад
                                      шкловалакна
                                      каалiнавага саставу
                                      Аператар атрымання  4-ы разрад
                                      шклопалатна
                                      аднастадыйным
                                      метадам
                                      Аператар атрымання  3-4-ы разрад
                                      штапельнага
                                      шкловалакна
                                      Аператар            3-4-ы разрад
                                      вытворчасцi
                                      крэмнязёмных
                                      матэрыялаў
                                      Аператар пульта     5-ы разрад
                                      кiравання
                                      электрапечаў
                                      Аператар установак  4-5-ы разрад
                                      па вырабу
                                      шклапластыкавых
                                      канструкцый
                                      Кантралёр           2-4-ы разрад
                                      вытворчасцi
                                      шкловалакна i
                                      шклапластыкаў

 68. 03-20 Наладчык абсталявання      Наладчык            4-5-ы разрад
           ў вытворчасцi шкловалакна  абсталявання ў
           i шклапластыкаў,           вытворчасцi
           слесар-рамонтнiк           шкловалакна i
                                      шклапластыкаў
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

 69. 03-21 Размотчык шкланiцi,        Размотчык шкланiцi  3-4-ы разрад
           аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання, кантралёр    круцiльнага
           вытворчасцi шкловалакна i  абсталявання
           шклапластыкаў              Кантралёр           2-4-ы разрад
                                      вытворчасцi
                                      шкловалакна i
                                      шклапластыкаў

 70. 03-22 Ткач, кантралёр            Ткач                3-4-ы разрад
           вытворчасцi шкловалакна i  Кантралёр           2-4-ы разрад
           шклапластыкаў              вытворчасцi
                                      шкловалакна i
                                      шклапластыкаў

                Вытворчасць, аднаўленне i рамонт шын

 71. 03-23 Аператар па вырабу гумавых Аператар па вырабу  4-ы разрад
           сумесей; машынiст каландра гумавых сумесей
                                      Машынiст каландра   3-4-ы разрад

 72. 03-24 Кантралёр шыннай           Кантралёр шыннай    2-4-ы разрад
           вытворчасцi                вытворчасцi

 73. 03-25 Машынiст аўтакамернага     Машынiст            5-ы разрад
           агрэгата, слесар-рамонтнiк аўтакамернага
                                      агрэгата
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разряд

 74. 03-26 Машынiст пратэктарнага     Машынiст            4-5-ы разрад
           агрэгата, слесар-рамонтнiк пратэктарнага
                                      агрэгата
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

         Перапрацоўка нафты, нафтапрадуктаў i абслугоўванне
                    магiстральных трубапровадаў

 75. 03-27 Аператар тэхналагiчных     Аператар            2-4-ы разрад
           установак, прыбарыст       тэхналагiчных
                                      установак
                                      Прыбарыст           2-4-ы разрад

 76. 03-28 Аператар тэхналагiчных     Аператар            2-4-ы разрад
           установак, слесар па       тэхналагiчных
           рамонту тэхналагiчных      установак
           установак                  Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
                                      тэхналагiчных
                                      установак

 77. 03-29 Машынiст тэхналагiчных     Машынiст            4-5-ы разрад
           кампрэсараў, машынiст      тэхналагiчных
           тэхналагiчных помпаў,      кампрэсараў
           слесар па рамонту          Машынiст            2-4-ы разрад
           тэхналагiчных установак    тэхналагiчных
                                      помпаў
                                      Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
                                      тэхналагiчных
                                      установак

                  Вытворчасць прадуктаў нафтахiмii

 78. 03-30 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-4-ы разрад
           нафтахiмiчнай вытворчасцi* профiлю
                                      нафтахiмiчнай
                                      вытворчасцi*

 79. 03-31 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага  2-4-ы разрад
           нафтахiмiчнай вытворчасцi, профiлю
           слесар па рамонту          нафтахiмiчнай
           тэхналагiчных установак    вытворчасцi
                                      Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
                                      тэхналагiчных
                                      установак

 80. 03-32 Слесар па рамонту          Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
           тэхналагiчных установак;   тэхналагiчных
           слесар па                  установак
           кантрольна-вымяральных     Слесар па           2-4-ы разрад
           прыборах i аўтаматыцы      кантрольна-
                                      вымяральных
                                      прыборах i
                                      аўтаматыцы
_____________________________
     *Апаратчык шырокага    профiлю    нафтахiмiчнай     вытворчасцi
аб'ядноўвае прафесii   апаратчыкаў,  уключаных  у  АТКД,  выпуск  32
"Вытворчасць сiнтэтычных каўчукаў,  тлушчазамяняльнiкаў i  прадуктаў
нафтахiмii". Квалiфiкацыя    прысвойваецца    па    2-3    прафесiях
апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

            Вытворчасць   медыкаментаў,   вiтамiнаў,
медыцынскiх бактэрыёных  i  бiялагiчных  прэпаратаў  i  матэрыялаў

     03-33 Апаратчык шырокага         апаратчык шырокага  3-4-ы разрад
           профiлю /вытворчасць       профiлю
           антыбiётыкаў i             /вытворчасць
           прэпаратаў  бiялагiчнага   антыбiётыкаў
           сiнтэзу/                   i  прэпаратаў
                                      бiялагiчнага
                                      сiнтэзу/
         ___________________________________________________________
         Раздел   03   дополнен  подразделом приказом   Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)
         ___________________________________________________________

                  04. БУДАЎНIЦТВА I ДРЭВААПРАЦОЎКА

 81. 04-01 Аблiцоўшчык-плiтачнiк      Аблiцоўшчык-        2-5-ы разрад
                                      плiтачнiк
                                      Аблiцоўшчык-        2-5-ы разрад
                                      мазаiчнiк
                                      Аблiцоўшчык         2-5-ы разрад
                                      (сiнтэтычнымi
                                      матэрыяламi)

 82. 04-02 Аператар аўтаматычных i    Аператар            3-5-ы разрад
           паўаўтаматычных лiнiй па   аўтаматычных i
           дрэваапрацоўцы             паўаўтаматычных
                                      лiнiй па
                                      дрэваапрацоўцы

 83. 04-03 Арматуршчык,               Арматуршчык         2-5-ы разрад
           электрагазазваршчык        Электрагазазваршчык 2-5-ы разрад

 84. 04-04 Бетоншчык                  Бетоншчык           2-4-ы разрад

 85. 04-05 Цясляр                     Цясляр              2-4-ы разрад

 86. 04-06 Майстар аддзелачных работ  Маляр               2-4-ы разрад
                                      Тынкоўшчык          2-4-ы разрад
                                      Аблiцоўшчык-        2-4-ы разрад
                                      плiтачнiк
                                      Аблiцоўшчык-        2-4-ы разрад
                                      мазаiчнiк

 87. 04-07 Маляр                      Маляр               2-5-ы разрад

 88. 04-08 Маляр  (па                 Маляр  (па          2-5-ы разрад
           мастацкаму аздабленню)     мастацкаму
                                      аздабленню)

 89. 04-09 Маляр,                     Маляр               2-5-ы разрад
           тынкоўшчык                 Тынкоўшчык          2-5-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункты  86  -  89  -  с  изменениями,  внесенными  приказом
         Министерства  образования   от  10  июня  1996   г.  N  245
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/2283 от
         23.12.1999 г.)

 86. 04-06 Майстар аддзелачных работ  Маляр будаўнiчы     2-4-ы разрад
                                      Тынкоўшчык          2-4-ы разрад
                                      Аблiцоўшчык-        2-4-ы разрад
                                      плiтачнiк
                                      Аблiцоўшчык-        2-4-ы разрад
                                      мазаiчнiк

 87. 04-07 Маляр будаўнiчы            Маляр будаўнiчы     2-5-ы разрад

 88. 04-08 Маляр будаўнiчы (па        Маляр будаўнiчы (па 2-5-ы разрад
           мастацкаму аздабленню)     мастацкаму
                                      аздабленню)

 89. 04-09 Маляр будаўнiчы,           Маляр будаўнiчы     2-5-ы разрад
           тынкоўшчык                 Тынкоўшчык          2-5-ы разрад
         ___________________________________________________________

 90. 04-10 Мантажнiк абсталявання     Мантажнiк           2-5-ы разрад
           кацельных установак,       абсталявання
           такелажнiк па мантажу,     кацельных установак
           мантажнiк тэхналагiчных    Такелажнiк па       2-5-ы разрад
           трубаправодаў,             мантажу
           электразваршчык ручной     Мантажнiк           2-5-ы разрад
           зваркi                     тэхналагiчных
                                      трубаправодаў
                                      Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi

 91. 04-11 Майстар сельскага          Майстар сельскага   Без разраду
           будаўнiцтва                будаўнiцтва

 92. 04-12 Мантажнiк абсталявання     Мантажнiк           2-5-ы разрад
           прадпрыемстваў хiмiчнай i  абсталявання
           нафтавай прамысловасцi,    прадпрыемстваў
           электразваршчык ручной     хiмiчнай i нафтавай
           зваркi                     прамысловасцi
                                      Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi

 93. 04-13 Мантажнiк па мантажу       Мантажнiк па        2-5-ы разрад
           стальных i жалезабетонных  мантажу стальных
           канструкцый,               жалезабетонных
           электразваршчык ручной     канструкцый
           зваркi, стропальшчык       Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi
                                      Стропальшчык        2-5-ы разрад

 94. 04-14 Мантажнiк сiстэм           Мантажнiк сiстэм    2-5-ы разрад
           вентыляцыi,                вентыляцыi,
           кандыцыянiравання паветра, кандыцыянiравання
           пнеўматранспарту i         паветра,
           аспiрацыi;                 пнеўматранспарту i
           электрагазазваршчык        аспiрацыi
                                      Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад

 95. 04-15 Мантажнiк тэхналагiчнага   Мантажнiк           2-5-ы разрад
           абсталявання i звязаных    тэхналагiчнага
           з iм канструкцый,          абсталявання i
           такелажнiк,                звязаных з iм
           электрагазазваршчык        канструкцый
                                      Такелажнiк          2-4-ы разрад
                                      Электрагазазваршчык 2-5-ы разрад

 96. 04-16 Мантажнiк                  Мантажнiк           2-5-ы разрад
           санiтарна-тэхнiчных        санiтарна-тэхнiчных
           сiстэм i абсталявання,     сiстэм i
           газазваршчык,              абсталявання
           электразваршчык            Газазваршчык        2-5-ы разрад
                                      Электразваршчык     2-5-ы разрад

 97. 04-17 Мантажнiк                  Мантажнiк           2-5-ы разрад
           санiтарна-тэхнiчных сiстэм санiтарна-тэхнiчных
           i абсталявання,            сiстэм i
           электразваршчык,           абсталявання
           газазваршчык,              Электразваршчык     2-5-ы разрад
           вентыляцыйнiк              Газазваршчык        2-5-ы разрад
                                      Вентыляцыйнiк       2-5-ы разрад

 98. 04-13 Машынiст крана             Машынiст крана      4-5-ы разрад
           (аўтамабiльнага)           (аўтамабiльнага)

 99. 04-19 Машынiст дарожных          Машынiст            Тракт.маш.
           будаўнiчых машын           экскаватара         катэгорыя Е
                                      аднакаўшовага       4-6-ы разрад
                                      Машынiст бульдозера 3-6-ы разрад
                                      Машынiст скрэпера   3-6-ы разрад
                                      Машынiст            5-6-ы разрад
                                      аўтагрэйдэра        катэгорыя Е
                                      прычапнога

100. 04-20 Муляр                      Муляр               2-5-ы разрад

101. 04-21 Муляр, мантажнiк па        Мантажнiк па        2-5-ы разрад
           мантажу стальных i         мантажу стальных i
           жалезабетонных             жалезабетонных
           канструкцый                канструкцый
                                      Муляр               2-5-ы разрад

102. 04-22 Муляр, мантажнiк па        Муляр               2-5-ы разрад
           мантажу стальных i         Мантажнiк па        2-5-ы разрад
           жалезабетонных             мантажу стальных i
           канструкцый, бетоншчык,    жалезабетонных
           электразваршчык ручной     канструкцый
           зваркi                     Бетоншчык           2-5-ы разрад
                                      Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi

103. 04-23 Муляр, мантажнiк па        Муляр               2-5-ы разрад
           мантажу стальных i         Мантажнiк па        2-5-ы разрад
           жалезабетонных             мантажу стальных i
           канструкцый,               жалезабетонных
           электразваршчык ручной     канструкцый
           зваркi                     Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi

104. 04-24 Муляр, пячнiк              Муляр               2-5-ы разрад
                                      Пячнiк              2-5-ы разрад

105. 04-25 Муляр, пячнiк, тынкоўшчык  Муляр               2-5-ы разрад
                                      Пячнiк              2-5-ы разрад
                                      Тынкоўшчык          2-5-ы разрад

106. 04-26 Рэстаўратар                Рэстаўратар         3-5-ы разрад
           дэкаратыўна-мастацкiх      дэкаратыўна-
           афарбовак                  мастацкiх афарбовак

107. 04-27 Рэстаўратар дэкаратыўнай   Рэстаўратар         3-5-ы разрад
           тынкоўкi i ляпных вырабаў  дэкаратыўнай
                                      тынкоўкi i ляпных
                                      вырабаў

108. 04-28 Рэстаўратар помнiкаў       Растаўратар         3-5-ы разрад
           мураванага дойлiдства      помнiкаў мураванага
                                      дойлiдства

109. 04-29 Рэстаўратар помнiкаў       Рэстаўратар         3-5-ы разрад
           драўлянага дойлiдства,     помнiкаў драўлянага
           рэстаўратар вырабаў з      дойлiдства
           драўнiны                   Рэстаўратар вырабаў 3-5-ы разрад
                                      з драўнiны

110. 04-30 Слесар-будаўнiчы,          Слесар-будаўнiчы    2-5-ы разрад
           электразваршчык            Электразваршчык     2-5-ы разрад

111. 04-31 Слесар па вырабу дэталяў i Слесар па вырабу    2-5-ы разрад
           вузлоў сiстэм вентыляцыi i дэталяў i вузлоў
           кандыцыянiравання паветра, сiстэм вентыляцыi i
           пнеўматранспарту i         кандыцыянiравання
           аспiрацыi                  паветра,
                                      пнеўматранспарту i
                                      аспiрацыi

112. 04-32 Слесар па вырабу дэталяў i Слесар па вырабу    2-5-ы разрад
           вузлоў сiстэм вентыляцыi i дэталяў i вузлоў
           кандыцыянiравання паветра, сiстэм вентыляцыi i
           пнеўматранспарту i         кандыцыянiравання
           аспiрацыi, мантажнiк       паветра,
           сiстэм вентыляцыi,         пнеўматранспарту i
           кандыцыянiравання паветра, аспiрацыi
           пнеўматранспарту i         Мантажнiк сiстэм    2-5-ы разрад
           аспiрацыi; электразваршчык вентыляцыi,
           ручной зваркi              кандыцыянiравання
                                      паветра,
                                      пнеўматранспарту i
                                      аспiрацыi
                                      Электразваршчык     2-5-ы разрад
                                      ручной зваркi

113. 04-33 Слесар па рамонту i        Слесар па рамонту i 2-5-ы разрад
           эксплуатацыi газавага      эксплуатацыi
           абсталявання; слесар па    газавага
           эксплуатацыi i рамонту     абсталявання
           падземных газаправодаў     Слесар па           2-5-ы разрад
                                      эксплуатацыi i
                                      рамонту падземных
                                      газаправодаў

114. 04-34 Слесар па рамонту          Слесар па рамонту   2-5-ы разрад
           вадазаборных свiдравiн,    вадазаборных
           электраманцёр, вадзiцель   свiдравiн
           аўтамабiля                 Электраманцёр       2-5-ы разрад
                                      Вадзiцель           Катэгорыя С
                                      аўтамабiля

115. 04-35 Слесар-мантажнiк           Слесар-мантажнiк    2-5-ы разрад
           электрычных пад'ёмнiкаў    электрычных
           (лiфтаў), электрамантажнiк пад'ёмнiкаў
           лiфтаў                     (лiфтаў)
                                      Электрамантажнiк    2-5-ы разрад
                                      лiфтаў

116. 04-36 Слесар па зборцы           Слесар па зборцы    2-5-ы разрад
           металаканструкцый,         металаканструкцый
           электразваршчык            Электразваршчык     2-5-ы разрад

117. 04-37 Сталяр будаўнiчы, цясляр,  Сталяр будаўнiчы    2-5-ы разрад
           паркетчык                  Цясляр              2-5-ы разрад
                                      Паркетчык           2-4-ы разрад

118. 04-38 Сталяр будаўнiчы,          Сталяр будаўнiчы    2-5-ы разрад
           станочнiк дрэваапрацоўчых  Станочнiк           3-5-ы разрад
           станкоў                    дрэваапрацоўчых
                                      станкоў

119. 04-39 Сталяр будаўнiчы,          Сталяр будаўнiчы    2-5-ы разрад
           станочнiк дрэваапрацоўчых  Станочнiк           3-5-ы разрад
           станкоў, разьбяр па дрэву  дрэваапрацоўчых
                                      станкоў
                                      Разьбяр па дрэву    3-5-ы разрад

120. 04-40 Сталяр будаўнiчы, цясляр,  Сталяр будаўнiчы    2-5-ы разрад
           разьбяр па дрэву           Цясляр              2-5-ы разрад
                                      Разьбяр па дрэву    3-5-ы разрад

121. 04-41 Сталяр будаўнiчы; цясляр;  Сталяр будаўнiчы    2-4-ы разрад
           станочнiк дрэваапрацоўчых  Цясляр              2-4-ы разрад
           станкоў                    Станочнiк           3-4-ы разрад
                                      дрэваапрацоўчых
                                      станкоў

122. 04-42 Сталяр (вытворчасць        Сталяр              3-4-ы разрад
           мастацкай мэблi), вытворца Вытворца            3-4-ы разрад
           дэкаратыўных элементаў     дэкаратыўных
           мэблi, вытворца шаблонаў   элементаў мэблi
                                      Вытворца шаблонаў   3-4-ы разрад

123. 04-43 Сталяр (вытворчасць        Сталяр              3-5-ы разрад
           мастацкай мэблi), разьбяр  Разьбяр па дрэву    3-5-ы разрад
           па дрэву

124. 04-44 Сталяр (дрэваапрацоўчая    Сталяр              2-4-ы разрад
           вытворчасць)               (дрэваапрацоўчая
                                      вытворчасць)

125. 04-45 Сталяр, разьбяр па дрэву   Сталяр              3-4-ы разрад
                                      Разьбяр па дрэву    3-5-ы разрад

126. 04-46 Сталяр будаўнiчы           Сталяр будаўнiчы    2-5-ы разрад

127. 04-47 Тынкоўшчык, аблiцоўшчык,   Тынкоўшчык          2-4-ы разрад
           плiтачнiк                  Аблiцоўшчык         2-4-ы разрад
                                      Плiтачнiк           2-4-ы разрад

128. 04-48 Тынкоўшчык, маляр,         Тынкоўшчык          2-4-ы разрад
           аблiцоўшчык                Маляр               2-4-ы разрад
                                      Аблiцоўшчык         2-4-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 128 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

128. 04-48 Тынкоўшчык, маляр          Тынкоўшчык          2-4-ы разрад
           будаўнiчы, аблiцоўшчык     Маляр будаўнiчы     2-4-ы разрад
                                      Аблiцоўшчык         2-4-ы разрад
         ___________________________________________________________

129. 04-49 Тынкоўшчык                 Тынкоўшчык          2-4-ы разрад

130. 04-50 Каменячос,                 Каменячос           2-5-ы разрад
           аблiцоўшчык-мармуроўшчык   Аблiцоўшчык-        3-5-ы разрад
                                      мармуроўшчык

                      05. ЛЁГКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

               Агульныя прафесii вытворчасцi тэкстылю

131. 05-01 Аператар грэбенечасальнага Аператар            4-ы разрад
           абсталявання, аператар     грэбенечасальнага
           стужачнага абсталявання    абсталявання
                                      Аператар стужачнага 3-4-ы разрад
                                      абсталявання

132. 05-02 Аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     круцiльнага
           матальнага абсталявання    абсталявання
                                      Аператар матальнага 2-4-ы разрад
                                      абсталявання

133. 05-03 Аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     круцiльнага
           трасцiльнага абсталявання  абсталявання
                                      Аператар            4-ы разрад
                                      трасцiльнага
                                      абсталявання

134. 05-04 Аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     круцiльнага
           трасцiльнага абсталявання, абсталявання
           аператар матальнага        Аператар            4-ы разрад
           абсталявання               трасцiльнага
                                      абсталявання
                                      Аператар матальнага  3-4-ы разрад
                                      абсталявання
         ___________________________________________________________
         Пункт 134 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

134. 05-04 Аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     круцiльнага
           трасцiльнага абсталявання, абсталявання
           аператар матальнай машыны  Аператар            4-ы разрад
                                      трасцiльнага
                                      абсталявання
                                      Аператар матальнай  3-4-ы разрад
                                      машыны
         ___________________________________________________________


135. 05-05 Аператар iльночасальнай    Аператар            2-4-ы разрад
           машыны, аператар           iльночасальнай
           раскладачнай машыны        машыны
                                      Аператар            4-ы разрад
                                      раскладачнай машыны


136. 05-06 Аператар матальнага        Аператар матальнага 3-4-ы разрад
           абсталявання,              абсталявання
           вышывальшчыца              Вышывальшчыца       2-3-i разрад
           /вязальшчыца               Вязальшчыца         2-3-i разрад
           трыкатажных вырабаў,       трыкатажных
           палатна/                   вырабаў, палатна
         ___________________________________________________________
         Пункт 136 - в  редакции приказа Министерства образования от
         10  июня  1996  г.  N  245  (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

136. 05-06 Аператар матальнага        Аператар матальнага 2-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     абсталявання
           матальнай машыны           Аператар матальнай  2-4-ы разрад
                                      машыны
         ___________________________________________________________

137. 05-07 Аператар матальнага        Аператар матальнага 2-4-ы разрад
           абсталявання, ткач         абсталявання
                                      Ткач                3-5-ы разрад

138. 05-08 Аператар круцiльнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання,              круцiльнага
           прадзiльшчык,              абсталявання
           аператар  часальнага       Прадзiльшчык        4-5-ы разрад
           абсталявання               Аператар часальнага
                                      абсталявання        3-4-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 138 - в  редакции приказа Министерства образования от
         10  июня  1996  г.  N  245  (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

138. 05-08 Аператар матальнага        Аператар матальнага 3-4-ы разрад
           аўтамата, аператар         аўтамата
           матальнай машыны, ткач     Аператар матальнай  2-4-ы разрад
                                      машыны
                                      Ткач                3-5-ы разрад
         ___________________________________________________________

139. 05-09 Аператар роўнiчнага        Аператар роўнiчнага 3-4-ы разрад
           абсталявання, аператар     абсталявання
           стужачнага абсталявання    Аператар стужачнага 3-4-ы разрад
                                      абсталявання

140. 05-10 Аператар часальнага        Аператар часальнага  2-4-ы разрад
           абсталявання               абсталявання
         ___________________________________________________________
         Пункт 140 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

140. 05-10 Аператар часальнай машыны  Аператар часальнай  2-4-ы разрад
                                      машыны
         ___________________________________________________________

141. 05-11 Кантралёр якасцi,          Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           круцiльшчык                Круцiльшчык         2-i разрад

142. 05-12 Кантралёр якасцi суравых   Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           тканiн, аператар           суравых тканiн
           матальнага абсталявання,   Аператар матальнага 2-4-ы разрад
           ткач                       абсталявання
                                      Ткач                3-5-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 142 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

142. 05-12 Кантралёр якасцi суравых   Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           тканiн, аператар матальнай суравых тканiн
           машыны, ткач               Аператар матальнай  2-4-ы разрад
                                      машыны
                                      Ткач                3-5-ы разрад
         ___________________________________________________________

143. 05-13 Аператар снавальнага       Аператар            3-4-ы разрад
           абсталявання               снавальнага
                                      абсталявання

                      Трыкатажная вытворчасць

144. 05-14 Вязальшчыца трыкатажных    Вязальшчыца         2-4-ы разрад
           вырабаў, палатна           трыкатажных
                                      вырабаў, палатна

145. 05-15 Вязальшчыца трыкатажных    Вязальшчыца         2-4-ы разрад
           вырабаў, палатна; швачка   трыкатажных
                                      вырабаў, палатна
                                      Швачка              2-4-ы разрад

146. 05-16 Кантралёр якасцi (суравых  Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           тканiн i баваўнянай        суравых тканiн
           прамысловай вытворчасцi)   Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
                                      баваўнянай
                                      прамысловай
                                      вытворчасцi

147. 05-17 Памочнiк майстра, аператар Памочнiк майстра    4-6-ы разрад
           круцiльнага абсталявання   Аператар            3-4-ы разрад
                                      круцiльнага
                                      абсталявання

148. 05-18 Прадзiльшчык               Прадзiльшчык        3-5-ы разрад
                                      Аператар
                                      часальнага
                                      абсталявання        3-4-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 148 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

148. 05-18 Прадзiльшчык               Прадзiльшчык        3-5-ы разрад
         ___________________________________________________________

149. 05-19 Прадзiльшчык, кантралёр    Прадзiльшчык        5-ы разрад
           якасцi (гатовых вырабаў i  Кантралёр якасцi    3-4-ы разрад
           паўфабрыкатаў)             (гатовых вырабаў i
                                      паўфабрыкатаў)

150. 05-20 Ткач                       Ткач                3-5-ы разрад
                                      Ткач /з уменнем     3-5-ы разрад
                                      выконваць работы
                                      на ручных ткацкiх
                                      станках/
         ___________________________________________________________
         Пункт 150 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

150. 05-20 Ткач                       Ткач                3-5-ы разрад
         ___________________________________________________________

151. 05-21 Ткач, кантралёр якасцi     Ткач                3-5-ы разрад
           суравых тканiн, аператар   Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           вузлавязальнай машыны      суравых тканiн
                                      Аператар            2-4-ы разрад
                                      вузлавязальнай
                                      машыны

152. 05-22 Фарбавальшчык, сушыльшчык  Фарбавальшчык       3-4-ы разрад
                                      Сушыльшчык          3-i разрад

                  Абутковая i скураная вытворчасць

153. 05-23 Зацяжчык абутку, зборшчык  Зацяжчык абутку     2-4-ы разрад
           нiзу абутку                Зборшчык нiзу       2-3-i разрад
                                      абутку

154. 05-24 Зборшчык верху абутку      Зборшчык верху      3-4-ы разрад
                                      абутку

155. 05-25 Зборшчык верху абутку,     Зборшчык верху      2-4-ы разрад
           аператар канвеернай лiнii  абутку
                                      Аператар канвеернай 4-ы разрад
                                      лiнii

156. 05-26 Зборшчык верху абутку;     Зборшчык верху      2-4-ы разрад
           кантралёр вырабаў,         абутку
           паўфабрыкатаў i матэрыялаў Кантралёр вырабаў,  2-4-ы разрад
                                      паўфабрыкатаў i
                                      матэрыялаў

157. 05-27 Пашыўшчык                  Пашыўшчык           2-4-ы разрад
           скургалантарэйных вырабаў  скургалантарэйных
                                      вырабаў

158. 05-28 Раскройшчык матэрыялаў,    Раскройшчык         2-5-ы разрад
           зацяжчык абутку            матэрыялаў
                                      Зацяжчык абутку     3-4-ы разрад

159. 05-29 Раскройшчык матэрыялаў,    Раскройшчык         2-5-ы разрад
           зборшчык верху абутку      матэрыялаў
                                      Зборшчык верху      2-4-ы разрад
                                      абутку

160. 05-30 Ткач, кантралёр якасцi     Ткач                3-5-ы разрад
           (гатовых тканiн i          Кантралёр якасцi    2-4-ы разрад
           вырабаў), рэстаўратар      (гатовых тканiн i
                                      вырабаў)
                                      Рэстаўратар         3-4-ы разрад

                        Швейная вытворчасць

161. 05-31 Аператар швейнага          Аператар швейнага   2-4-ы разрад
           абсталявання, швачка       абсталявання
                                      Швачка              2-4-ы разрад

162. 05-32 Кантралёр якасцi, швачка   Кантралёр якасцi    3-4-ы разрад
                                      Швачка              2-4-ы разрад

163. 05-33 Раскройшчык, швачка        Раскройшчык         3-5-ы разрад
                                      Швачка              2-4-ы разрад

164. 05-34 Швачка                     Швачка              2-4-ы разрад

165. 05-35 Швачка, вышывальшчыца      Швачка              2-4-ы разрад
                                      Вышывальшчыца       3-4-ы разрад

166. 05-36 Швачка, кравец             Швачка              2-4-ы разрад
                                      Кравец              4-5-ы разрад

167. 05-37 Швачка, раскройшчык,       Швачка              2-4-ы разрад
           раскладчык лякал           Раскройшчык         4-5-ы разрад
                                      Раскладчык лякал    4-5-ы разрад

                       06. ТРАНСПАРТ I СУВЯЗЬ

                 Чыгуначны транспарт i метрапалiтэн

168. 06-01 Аглядчык вагонаў,          Аглядчык вагонаў    3-4-ы разрад
           аглядчык-рамонтнiк вагонаў Аглядчык-рамонтнiк  3-4-ы разрад
                                      вагонаў

169. 06-02 Аглядчык-рамонтнiк вагонаў Аглядчык-рамонтнiк  3-4-ы разрад
                                      вагонаў

170. 06-03 Аглядчык-рамонтнiк         Аглядчык-рамонтнiк  3-4-ы разрад
           вагонаў, электразваршчык   вагонаў
           ручной зваркi              Электразваршчык     2-4-ы разрад
                                      ручной зваркi

171. 06-04 Аператар па апрацоўцы      Аператар па         Без разраду
           перавозачных дакументаў    апрацоўцы
                                      перавозачных
                                      дакументаў

172. 06-05 Брыгадзiр (вызвалены)      Брыгадзiр           Без разраду
           па тэхнiчнаму ўтрыманню i  (вызвалены) па
           рамонту пуцi i штучных     тэхнiчнаму
           збудаванняў                ўтрыманню i рамонту
                                      пуцi i штучных
                                      збудаванняў

173. 06-06 Дзяжурны па чыгуначнай     Дзяжурны па         Без разраду
           станцыi (станцыi IV-V кл.) чыгуначнай станцыi
                                      Прыёмаздатчык грузу Без разраду
                                      i багажу
                                      Касiр бiлетны       II катэгорыя
                                      Касiр багажны       Без разраду
                                      Касiр таварны       Без разраду
                                      (грузавы)

174. 06-07 Машынiст электрапоезда     Машынiст            Без разраду
           (метрапалiтэна)            электрапоезда
                                      (метрапалiтэна)

175. 06-08 Механiк рэфрыжэратарнага   Механiк             Без разраду
           поезда (секцыi)            рэфрыжэратарнага
                                      поезда (секцыi)

176. 06-09 Машынiст электравоза       Машынiст            Без разраду
                                      электравоза

177. 06-10 Машынiст цеплавоза         Машынiст цеплавоза  Без разраду

178. 06-11 Памочнiк машынiста         Памочнiк машынiста  Без разраду
           цеплавоза                  цеплавоза

179. 06-12 Памочнiк машынiста         Памочнiк машынiста  Без разраду
           цеплавоза, электравоза     цеплавоза
                                      Памочнiк машынiста  Без разраду
                                      электравоза
                                      Памочнiк машынiста  Без разраду
                                      паравоза
                                      Слесар              3-4-ы разрад
                                      па рамонту
                                      рухомага саставу
         ___________________________________________________________
         Пункт 179 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

179. 06-12 Памочнiк машынiста         Памочнiк машынiста  Без разраду
           цеплавоза, электравоза     цеплавоза
                                      Памочнiк машынiста  Без разраду
                                      электравоза
         ___________________________________________________________

180. 06-13 Паяздны электрамеханiк     Паяздны             5-ы разрад
                                      электрамеханiк

181. 06-14 Праваднiк пасажырскага     Праваднiк           Без разраду
           вагона паяздоў далёкага    пасажырскага вагона
           накiравання, касiр бiлетны паяздоў далёкага
                                      накiравання
                                      Касiр бiлетны       II катэгорыя

182. 06-15 Праваднiк пасажырскага     Праваднiк           Без разраду
           вагона паяздоў далёкага    пасажырскага вагона
           накiравання, касiр         паяздоў далёкага
           бiлетны; прыёмаздатчык     накiравання
           грузу i багажу             Касiр бiлетны       II катэгорыя
                                      Прыёмаздатчык
                                      грузу i багажу      Без разраду
                                      Праваднiк           Без разраду
                                      пасажырскага
                                      вагона /паяздоў
                                      мiжнародных
                                      зносiн/
         ___________________________________________________________
         Пункт 182 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

182. 06-15 Праваднiк пасажырскага     Праваднiк           Без разраду
           вагона паяздоў далёкага    пасажырскага вагона
           накiравання, касiр         паяздоў далёкага
           бiлетны; прыёмаздатчык     накiравання
           грузу i багажу             Касiр бiлетны       II катэгорыя
                                      Прыёмаздатчык
                                      грузу i багажу      Без разраду
         ___________________________________________________________

183. 06-16 Праваднiк пасажырскага     Праваднiк           Без разраду
           вагона паяздоў мiжнародных пасажырскага вагона
           зносiн                     паяздоў мiжнародных
                                      зносiн

184. 06-17 Электраманцёр устройстваў  Электраманцёр       4-5-ы разрад
           сiгналiзацыi,              устройстваў
           цэнтралiзацыi i блакiроўкi сiгналiзацыi,
                                      цэнтралiзацыi i
                                      блакiроўкi
                                      Электраманцёр       2-3-i разрад
                                      па абслугоўванню
                                      электраабсталявання
         ___________________________________________________________
         Пункт 184 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

184. 06-17 Электраманцёр устройстваў  Электраманцёр       4-5-ы разрад
           сiгналiзацыi,              устройстваў
           цэнтралiзацыi i блакiроўкi сiгналiзацыi,
                                      цэнтралiзацыi i
                                      блакiроўкi
         ___________________________________________________________

                         Гарадскi транспарт

185. 06-19 Вадзiцель тралейбуса       Вадзiцель           III клас
                                      тралейбуса

186. 06-21 Вадзiцель трамвая          Вадзiцель трамвая   III клас

                             Рачны флот

187. 06-21 Суднавадзiцель - памочнiк  Капiтан, механiк    I-IV групы
           механiка                   (электрамеханiк)
           (электрамеханiка)          суднаў рачнога
           суднаў рачнога флоту I-IV  флоту I-IV групы
           групы                      Першы штурман,      I-IV групы
                                      першы памочнiк
                                      механiка
                                      (электрамеханiка)
                                      суднаў рачнога
                                      флоту I-IV групы
                                      Другi штурман,      I-IV групы
                                      другi памочнiк
                                      механiка
                                      (электрамеханiка)
                                      суднаў рачнога
                                      флоту I-IV групы
                                      Трэцi штурман,      I-IV групы
                                      трэцi памочнiк
                                      механiка
                                      (электрамеханiка)
                                      суднаў рачнога
                                      флоту I-IV групы

188. 06-22 Матарыст (машынiст),       Матарыст (машынiст) II клас
           рулявы                     Рулявы              Без разраду

                               Сувязь

189. 06-28 Аператар сувязi            Аператар сувязi     III-II клас

190. 06-24 Аператар сувязi,           Аператар сувязi     III-II клас
           сартавальшчык паштовых     Сартавальшчык       III-II клас
           адпраўленняў i твораў      паштовых
           друку                      адпраўленняў i
                                      твораў друку

191. 06-25 Аператар сувязi;           Аператар сувязi     III-II клас
           тэлеграфiст                Тэлеграфiст         III-II клас

192. 06-26 Кабельшчык-спайшчык;       Кабельшчык-         3-4-ы разрад
           электраманцёр лiнейных     спайшчык
           збудаванняў тэлефоннай     Электраманцёр       2-4-ы разрад
           сувязi i радыёфiкацыi      лiнейных
                                      збудаванняў
                                      тэлефоннай сувязi i
                                      радыёфiкацыi

193. 06-27 Мантажнiк абсталявання     Мантажнiк           2-4-ы разрад
           сувязi, электраманцёр      абсталявання сувязi
           станцыйнага абсталявання   Электраманцёр       2-4-ы разрад
           тэлефонай сувязi           станцыйнага
                                      абсталявання
                                      тэлефоннай сувязi

194. 06-28 Электраманцёр станцыйнага  Электраманцёр       2-4-ы разрад
           абсталявання тэлефоннай    станцыйнага
           сувязi                     абсталявання
                                      тэлефоннай сувязi

                      07. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

195. 07-01 Аператар машыннага даення, Аператар машыннага  4-6-ы разрад
           падлiковец малака          даення
                                      Падлiковец малака   Без разраду

196. 07-02 Аператар птушкафабрык i    Аператар            2-5-ы разрад
           механiзаваных ферм         птушкафабрык i
                                      механiзаваных ферм

197. 07-03 Гаспадыня сядзiбы          Плодаагароднiк      Майстар III
                                                          класа
                                      Швачка              2-3-i разрад
                                      Повар               3-4-ы разрад
                                      Аператар машыннага  4-6-ы разрад
                                      даення
                                      Лабарант хiмiка-    2-3-i разрад
                                      бактэрыялагiчнага
                                      аналiзу
                                      Падлiковец малака   Без разраду

198. 07-04 Каваль ручной коўкi,       Каваль ручной коўкi 2-4-ы разрад
           электрагазазваршчык,       Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
           вадзiцель аўтамабiля       Вадзiцель           Катэгорыя С
                                      аўтамабiля

199. 07-05 Майстар плодаагароднiк     Плодаагароднiк      Майстра III
                                                          класа
                                      Трактарыст-машынiст Катэгорыя А

200. 07-06 Майстар                    Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
           сельскагаспадарчай                             В, Г, Д
           вытворчасцi                Вадзiцель           Катэгорыi В, С
                                      аўтамабiля
                                      Слесар-рамонтнiк    2-3-i разрад
                                      Электрагазазваршчык 2-3-i разрад
                                      Электраманцёр       2-3-i разрад
                                      Аператар            4-ы разрад
                                      жывёлагадоўчых
                                      комплексаў i
                                      механiзаваных ферм

201. 07-07 Машынiст экскаватара       Трактарыст-машынiст Катэгорыя Е
                                      Машынiст            4-5-ы разрад
                                      экскаватара
                                      аднакаўшовага
                                      Машынiст дрэнажнай  5-ы разрад
                                      машыны

202. 07-08 Майстар па абслугоўванню i Электраманцёр       2-4-ы разрад
           рамонту                    электразваршчык     2-4-ы разрад
           электраабсталявання ў      ручной зваркi
           сельскагаспадарчай
           вытворчасцi

203. 07-09 Механiзатар жывёлагадоўчых Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, В
           комплексаў i механiзаваных Электраманцёр       2-3-i разрад
           ферм                       Аператар            4-ы разрад
                                      жывёлагадоўчых
                                      комплексаў i
                                      механiзаваных ферм

204. 07-10 Механiзатар мелiярацыйных  Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
           работ                                          Е
                                      Машынiст            4-5-ы разрад
                                      экскаватара
                                      Машынiст            Без разраду
                                      дажджавальных i
                                      палiвачных машын
                                      Слесар-рамонтнiк    2-3-i разряд
                                      Вадзiцель           Катэгорыi В, С
                                      аўтамабiля

205. 07-11 Пчаляр,                    Пчаляр              3-5-ы разрад
           трактарыст-машынiст        Трактарыст-машынiст Катэгорыя А

206. 07-12 Рыбавод,                   Рыбавод             Без разраду
           трактарыст-машынiст        Трактарыст-машынiст Катэгорыя А, В

207. 07-13 Трактарыст-машынiст,       Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
           вадзiцель аўтамабiля,                          В, Г, Д
           слесар-рамонтнiк           Вадзiцель           Катэгорыi В, С
                                      аўтамабiля
                                      Слесар-рамонтнiк    2-3-i разрад

208. 07-14 Трактарыст-машынiст,       Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
           слесар-рамонтнiк                               В, Г
                                      Слесар-рамонтiк     2-3-i разрад

209. 07-16 Трактарыст-машынiст        Трактарыст-машынiст Катэгорыi А,Б,Е
           гiдрамелiярацыйных работ   Вадзiцель           Катэгорыi В, С
                                      аўтамабiля
                                      Слесар-рамонтнiк    2-3-i разрад

210. 07-16 Электраманцёр па           Электраманцёр       2-4-ы разрад
           абслугоўванню i рамонту    Вадзiцель           Катэгорыi В, С
           абсталявання, заняты ў     аўтамабiля
           сельскагаспадарчай
           вытворчасцi

211. 07-17 Электраманцёр сельскай     Электраманцёр       2-4-ы разрад
           электрыфiкацыi i сувязi    сельскай
                                      электрыфiкацыi i
                                      сувязi

             Перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыi

212. 07-18 Аператар па вытворчасцi    Аператар па         3-4-ы разрад
           сокаў i сiропаў            вытворчасцi сокаў i
                                      сiропаў

213. 07-19 Аператар па перапрацоўцы i Аператар па         3-4-ы разрад
           захаванню бульбы,          перапрацоўцы i
           агароднiны, пладоў i ягад  захаванню бульбы,
                                      агароднiны, пладоў
                                      i ягад

214. 07-20 Аператар па перапрацоўцы   Абвальшчык мяса     3-5-ы разрад
           мяса i субпрадуктаў        Жылоўшчык мяса i    2-3-i разрад
                                      субпрадуктаў
                                      Засольшчык мяса i   2-5-ы разрад
                                      мясапрадуктаў

215. 07-21 Аператар па перапрацоўцы   Апрацоўшчык птушкi  2-5-ы разрад
           птушкi                     Абвальшчык тушак    4-ы разрад
                                      птушкi
                                      Падрыхтоўшчык       4-ы разрад
                                      кулiнарных вырабаў
                                      з мяса птушкi
                                      Сартыроўшчык тушак  5-ы разрад
                                      птушкi

216. 07-22 Аператар працэсаў          Жылоўшчык мяса      2-3-i разрад
           каўбаснай вытвочасцi       субпрадуктаў
                                      Выпрацоўшчык мясных 4-ы разрад
                                      паўфабрыкатаў
                                      Фаршазмясiльшчык    4-ы разрад
                                      Аператар лiнii      5-6-ы разрад
                                      прыгатавання фаршу
                                      Аператар аўтамата   4-5-ы разрад
                                      па вытворчасцi
                                      вараных каўбас
                                      Фармоўшчык          1-5-ы разрад
                                      каўбасных вырабаў
                                      Апаратчык тэрмiчнай 3-5-ы разрад
                                      апрацоўкi каўбасных
                                      вырабаў

217. 07-23 Аператар працэсаў          Разнiк жывёлы       2-6-ы разрад
           перапрацоўкi жывёлы i      Мяздрыльшчык скуры  5-ы разрад
           прадуктаў забою            Сартавальнiк скуры  3-i разрад
                                      Тузлукавальнiк      3-i разрад
                                      скуры
                                      Вытворца            3-4-ы разрад
                                      натуральнай
                                      каўбаснай абалонкi
                                      Разборшчык          1-3-i разрад
                                      субпрадуктаў
                                      Зборшчык            3-i разрад
                                      эндакрынна-
                                      ферментнай сыравiны

218. 07-24 Лабарант                   Лабарант хiмiка-    2-3-i разрад
           хiмiка-бактэрыялагiчнага   бактэрыялагiчнага
           аналiзу                    аналiзу

219. 07-25 Майстар малочнай           Маслароб-майстар    5-6-ы разрад
           вытворчасцi                Сырароб-майстар     5-6-ы разрад
                                      Апаратчык           3-4-ы разрад
                                      пастэрызацыi i
                                      ахалоджвання малака 3-4-ы разрад
                                      Выпрацоўшчык        3-4-ы разрад
                                      тварагу i тварожнай
                                      масы
                                      Выпрацоўшчык        3-4-ы разрад
                                      марожанага
                                      Апаратчык вырабу    3-4-ы разрад
                                      сухiх малочных
                                      прадуктаў
                                      Майстар вытворчасцi 4-5-ы разрад
                                      натуральнай
                                      малочнай i
                                      кiсламалочнай
                                      прадукцыi

220. 07-26 Апаратчык па вырабу        Апаратчык па вырабу 3-4-ы разрад
           кiсламалочных i            кiсламалочных i
           дзiцячых прадуктаў         дзiцячых прадуктаў

221. 07-27 Маслароб, сырароб          Маслароб            2-4-ы разрад
                                      Сырароб             2-4-ы разрад

                         Лясная гаспадарка

222. 07-28 Майстар лесу               Ляснiк              Без разраду
                                      Трактарыст-машынiст Катэгорыi
                                                          А, Б, В
                                      Егер                Без разраду
                                      Вадзiцель           Катэгорыi
                                      аўтамабiля          В i С
                                      Столяр              2-3-i разрад
                                      Вальшчык  лесу      5-6-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 222 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

222. 07-28 Майстар лесу               Ляснiк              Без разраду
                                      Трактарыст-машынiст Катэгорыi
                                                          А, Б, В
         ___________________________________________________________

                     08. БЫТАВОЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

223. 08-01 Абутнiк па iндывiдуальнаму Абутнiк па          4-5-ы разрад
           пашыву абутку, абутнiк па  iндывiдуальнаму
           рамонту абутку             пашыву абутку
                                      Абутнiк па рамонту  2-5-ы разрад
                                      абутку

224. 08-02 Абутнiк па iндывiдуальнаму Абутнiк па          4-5-ы разрад
           пашыву абутку              iндывiдуальнаму
                                      пашыву абутку

225. 08-03 Азелянiцель                Азелянiцель         2-4-ы разрад

226. 08-04 Апаратчык хiмiчнай чысткi, Апаратчык хiмiчнай  3-4-ы разрад
           аператар пральнi           чысткi
                                      Аператар пральнi    4-ы разрад

227. 08-05 Закройшчык                 Закройшчык          4-5-ы разрад
                                      Закройшчык верхняга 4-5-ы разрад
                                      адзення (вопраткi)
                                      Закройшчык жаночага 4-5-ы разрад
                                      лёгкага адзення

228. 08-06 Закройшчык, кравец         Закройшчык          4-5-ы разрад
                                      Кравец жаночага     2-5-ы разрад
                                      верхняга (вопраткi)
                                      i лёгкага адзення
                                      Кравец мужчынскага  2-5-ы разрад
                                      верхняга адзення
                                      (вопраткi)
                                      Кравец лёгкага      2-5-ы разрад
                                      адзення
                                      Кравец верхняга     2-5-ы разрад
                                      адзення (вопраткi)

229. 08-07 Кветкавод-дэкаратар        Кветкавод-дэкаратар Майстар III
                                                          класа

230. 08-09 Кiнамеханiк,               Кiнамеханiк         II катэгорыя
           фiльмаправершчык           Фiльмаправершчык    II катэгорыя

231. 08-10 Кiнамеханiк, вадзiцель     Кiнамеханiк         II катэгорыя
           аўтамабiля                 Вадзiцель           Катэгорыя С
                                      аўтамабiля

232. 08-11 Кравец                     Кравец              2-5-ы разрад

233. 08-12 Кравец, вышывальшчыца      Кравец              2-5-ы разрад
                                      Вышывальшчыца       2-4-ы разрад

234. 08-13 Кравец жаночага лёгкага    Кравец жаночага     2-5-ы разрад
           адзення                    лёгкага адзення

235. 08-14 Кравец, прыёмшчык заказаў  Кравец              2-5-ы разрад
           комплекснага прыёмнага     Прыёмшчык заказаў   Без разраду
           пункта                     комплекснага
                                      прыёмнага пункта

236. 08-15 Майстар па рамонту         Майстар па рамонту  3-4-ы разрад
           механiчных гадзiннiкаў     механiчных
                                      гадзiннiкаў

237. 08-16 Сакратар-машынiстка        Сакратар-машынiстка III катэгорыя

238. 08-17 Сакратар-машынiстка з      Сакратар-машынiстка Без разраду
           веданнем бухгалтарскага    з веданнем
           ўлiку, замежнага           бухгалтарскага
           машынапiсу i сучаснай      ўлiку, замежнага
           аргтэхнiкi                 машынапiсу i
                                      сучаснай аргтэхнiкi

239. 08-18 Сакратар-машынiстка з      Сакратар-машынiстка Без разраду
           веданнем стэнаграфii       з веданнем
                                      стэнаграфii

240. 08-19 Сакратар-машынiстка з      Сакратар-машынiстка Без разраду
           веданнем стэнаграфii,      з веданнем
           замежнага машынапiсу,      стэнаграфii,
           сучаснай аргтэхнiкi        замежнага
                                      машынапiсу,
                                      сучаснай арггэхнiкi

241. 08-20 Фатограф                   Фатограф            4-ы разрад

242. 08-21 Цырульнiк                  Цырульнiк           Без разраду

243. 08-22 Цырульнiк жаночы,          Цырульнiк жаночы    Без разраду
           цырульнiк мужчынскi        Цырульнiк мужчынскi Без разраду

244. 08-23 Цырульнiк, манiкюрша       Цырульнiк           Без разраду
                                      Манiкюрша           Без разраду

                09. ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ I ГАНДАЛЬ

245. 09-01 Афiцыянт                   Афiцыянт            3-4-ы разрад

246. 09-02 Афiцыянт, бармен, буфетчык Афiцыянт            3-4-ы разрад
                                      Бармен              4-5-ы разрад
                                      Буфетчык            3-4-ы разрад

247. 09-03 Афiцыянт (з веданнем       Афiцыянт (з         3-5-ы разрад
           замежнай мовы)             веданнем замежнай
                                      мовы)

248. 09-04 Бiсквiтчык,                Бiсквiтчык          3-i разрад
           вафельшчык                 Вафельшчык          3-i разрад

249. 09-05 Кантралёр-касiр            Кантралёр-касiр     III катэгорыя
           непрадуктовых тавараў      непрадуктовых
                                      тавараў

250. 09-06 Кантралёр-касiр, прадавец  Кантралёр-касiр     III катэгорыя
           непрадуктовых тавараў      Прадавец            III катэгорыя
                                      непрадуктовых
                                      тавараў

251. 09-07 Кантралёр-касiр, прадавец  Кантралёр-касiр     III катэгорыя
           прадуктовых тавараў        Прадавец            III катэгорыя
                                      прадуктовых тавараў

252. 09-08 Прадавец непрадуктовых     Прадавец            III катэгорыя
           тавараў шырокага профiлю   непрадуктовых
                                      тавараў шырокага
                                      профiлю

253. 09-09 Кантралёр-касiр            Кантралёр-касiр     III катэгорыя
           прадуктовых тавараў        прадуктовых
                                      тавараў

254. 09-10 Прадавец прадуктовых       Прадавец            III катэгорыя
           тавараў шырокага профiлю   прадуктовых тавараў
                                      шырокага профiлю

255. 09-11 Пекар-кандытар             Пекар               2-4-ы разрад
                                      Кандытар            2-4-ы разраД

256. 09-12 Пекар, цестароб, машынiст  Пекар               2-4-ы разрад
           цестарэзкi, фармоўшчык     Цестароб            2-3-i разрад
           цеста                      Машынiст цестарэзкi 2-3-i разрад
                                      Фармоўшчык цеста    2-3-i разрад

257. 09-13 Повар                      Повар               2-5-ы разрад

258. 09-14 Повар дзiцячага            Повар дзiцячага     Без разраду
           харчавання, повар 3-га     харчавання, повар
           разраду                    3-га разраду
                                      Повар з веданнем    4-5-ы разрад
                                      дыетычнага i
                                      лячэбнага
                                      харчавання
         ___________________________________________________________
         Пункт 258 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

258. 09-14 Повар дзiцячага            Повар дзiцячага     Без разраду
           харчавання, повар 3-га     харчавання, повар
           разраду                    3-га разраду
         ___________________________________________________________

259. 09-15 Повар дзiцячага            Повар дзiцячага     Без разраду
           харчавання, повар 4-га     харчавання
           разраду                    Повар 4-га разраду

260. 09-16 Повар, кандытар            Повар               2-5-ы разрад
                                      Кандытар            2-4-ы разрад

261. 09-17 Повар з веданнем           Повар з веданнем    2-4-ы разрад
           нацыянальнай i             нацыянальнай i
           замежнай кухнi             замежнай кухнi

262. 09-18 Повар, кантралёр харчовых  Повар               2-4-ы разрад
           прадуктаў                  Кантралёр харчовых  2-4-ы разрад
                                      прадуктаў

263. 09-19 Повар, пекар (для працы на Повар (для працы    2-4-ы разрад
           суднах марскога i рачнога  на суднах марскога
           флоту)                     i рачнога флоту)
                                      Пекар (для працы    2-3-i разрад
                                      на суднах марскога
                                      i рачнога флоту)

264. 09-20 Прадавец-касiр прадуктовых Прадавец            III катэгорыя
           тавараў                    прадуктовых тавараў
                                      Касiр прадуктовых   III катэгорыя
                                      тавараў

265. 09-21 Прадавец кулiнарных        Прадавец кулiнарных III катэгорыя
           вырабаў, паўфабрыкатаў     вырабаў,
                                      паўфабрыкатаў

266. 09-22 Прадавец прадуктовых       Прадавец            III катэгорыя
           тавараў, прадавец          прадуктовых тавараў
           непрадуктовых тавараў      Прадавец            III катэгорыя
                                      непрадуктовыў
                                      тавараў

                      Кандытарская вытворчасць

267. 09-23 Глазiроўшчык               Глазiроўшчык        2-4-ы разрад

268. 09-24 Дражыроўшчык               Дражыроўшчык        2-4-ы разрад

269. 09-25 Цукерачнiк                 Цукерачнiк          2-4-ы разрад

270. 09-26 Карамельшчык               Карамельшчык        2-4-ы разрад

271. 09-27 Карамельшчык,              Карамельшчык        2-4-ы разрад
           дражыроўшчык, варшчык      Дражыроўшчык        2-4-ы разрад
           харчовай сыравiны i        Варшчык харчовай    2-4-ы разрад
           прадуктаў, машынiст        сыравiны i
           расфасовачна-ўпаковачных   прадуктаў
           машын                      Машынiст            2-4-ы разрад
                                      расфасовачна-
                                      ўпаковачных машын

272. 09-28 Кандытар                   Кандытар            2-4-ы разрад

273. 09-29 Кандытар-пекар, цестароб,  Кандытар            2-4-ы разрад
           машынiст цестарэзкi        Пекар               2-4-ы разрад
                                      Цестароб            2-3-i разрад
                                      Машынiст цестарэзкi 2-3-i разрад

274. 09-30 Мармеладчык-пасцiльшчык    Мармеладчык-        2-4-ы разрад
                                      пасцiльшчык

  10. ВЫТВОРЧАСЦЬ ЭЛЕКТРОННАЙ ТЭХНIКI, РАДЫЁАПАРАТУРЫ I ПРАВАДНОЙ
      СУВЯЗI, ПРЫБОРАБУДАВАННЕ I ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

      Агульныя прафесii электроннай тэхнiкi i паўправаднiковай
                            вытворчасцi

275. 10-01 Аператар крыштальнай       Аператар            3-4-ы разрад
           вытворчасцi вырабаў        прэцызiйнай
           электроннай тэхнiкi        фоталiтаграфii
                                      Аператар            3-4-ы разрад
                                      вакуумна-
                                      напыляльных
                                      працэсаў
                                      Аператар дыфузiйных 3-4-ы разрад
                                      працэсаў
                                      Аператар па         3-5-ы разрад
                                      нарошчванню
                                      эпiтаксiяльных
                                      слаёў

276. 10-02 Аператар                   Аператар            2-4-ы разрад
           вакуумна-напыляльных       вакуумна-
           працэсаў, аператар         напыляльных
           мiкразваркi, аператар      працэсаў
           прэцызiйнай фоталiтаграфii Аператар            4-5-ы разрад
                                      мiкразваркi
                                      Аператар            2-4-ы разрад
                                      прэцызiйнай
                                      фоталiтаграфii

277. 10-03 Аператар крыштальнай       Аператар            2-5-ы разрад
           вытворчасцi, мантажнiк     вытворчасцi
           радыёэлектроннай апаратуры крышталя
           i прыбораў                 Мантажнiк           4-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

278. 10-04 Аператар мiкразваркi       Аператар            4-5-ы разрад
                                      мiкразваркi

279. 10-05 Аператар элiённых          Аператар элiённых   4-6-ы разрад
           працэсаў, аператар         працэсаў
           вакуумна-напыляльных       Аператар            2-4-ы разрад
           працэсаў, аператар         вакуумна-
           дыфузiйных працэсаў        напыляльных
                                      працэсаў
                                      Аператар            3-4-ы разрад
                                      дыфузiйных працэсаў

280. 10-06 Аператар прэцызiйнай       Аператар            2-4-ы разрад
           фоталiтаграфii,            прэцызiйнай
           травiльшчык прэцызiйнага   фоталiтаграфii
           траўлення                  Травiльшчык         2-4-ы разрад
                                      прэцызiйнага
                                      траўлення

281. 10-07 Выпрабавальнiк дэталяў i   Выпрабавальнiк      2-5-ы разрад
           прыбораў                   дэталяў i прыбораў

282. 10-08 Вымяральнiк                Вымяральнiк         3-5-ы разрад
           электрафiзiчных параметраў электрафiзiчных
                                      параметраў

283. 10-09 Зборшчык паўправаднiковых  Зборшчык            2-4-ы разрад
           прыбораў                   паўправаднiковых
                                      прыбораў

284. 10-10 Зборшчык дэталяў i         Зборшчык дэталяў i  2-4-ы разрад
           прыбораў, выпрабавальнiк   прыбораў
           дэталяў i прыбораў         Выпрабавальнiк      2-5-ы разрад
                                      дэталяў i прыбораў

285. 10-11 Зборшчык мiкрасхем         Зборшчык мiкрасхем  2-5-ы разрад

286. 10-12 Зборшчык радыёдэталяў,     Зборшчык            1-3-i разрад
           вымяральнiк электрычных    радыёдэталяў
           параметраў радыёдэталяў,   Вымяральнiк         2-5-ы разрад
           выпрабавальнiк дэталяў i   электрычных
           прыбораў, кантралёр        параметраў
           дэталяў i прыбораў         радыёдэталяў
                                      Выпрабавальнiк      2-5-ы разрад
                                      дэталяў i прыбораў
                                      Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                                      прыбораў

287. 10-13 Зборшчык паўправаднiковых  Зборшчык            2-4-ы разрад
           прыбораў, выпрабавальнiк   паўправаднiковых
           дэталяў i прыбораў         прыбораў
                                      Выпрабавальнiк      2-5-ы разрад
                                      дэталяў i прыбораў

288. 10-14 Зборшчык мiкрасхем,        Зборшчык мiкрасхем  2-5-ы разрад
           аператар мiкразваркi,      Аператар            4-5-ы разрад
           кантралёр дэталяў i        мiкразваркi
           прыбораў                   Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                                      прыбораў

289. 10-15 Кантралёр дэталяў i        Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
           прыбораў                   прыбораў

290. 10-16 Кантралёр дэталяў i        Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
           прыбораў, зборшчык         прыбораў
           паўправаднiковых прыбораў  Зборшчык            2-4-ы разрад
                                      паўправаднiковых
                                      прыбораў

291. 10-17 Наладчык-мантажнiк         Наладчык-мантажнiк  3-5-ы разрад
           выпрабавальнага            выпрабавальнага
           абсталявання               абсталявання

292. 10-18 Наладчык тэхналагiчнага    Наладчык            2-4-ы разрад
           абсталявання               тэхналагiчнага
                                      абсталявання

293. 10-19 Прыбарыст                  Прыбарыст           3-5-ы разрад

294. 10-20 Травiльшчык прэцызiйнага   Травiльшчык         2-4-ы разрад
           траўлення                  прэцызiйнага
                                      траўлення

        Вытворчасць радыёдэталяў, радыёапаратуры, апаратуры
          правадной сувязi i электравакуумная вытворчасць

295. 10-21 Кантралёр дэталяў i        Кантралёр дэталяў i 2-3-i разрад
           прыбораў па вытворчасцi    прыбораў па
           электрычных крынiц святла, вытворчасцi
           кантралёр дэталяў i        электрычных крынiц
           прыбораў                   святла
                                      Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                                      прыбораў

296. 10-22 Люмiнафоршчык-             Люмiнафоршчык-      3-5-ы разрад
           экранiроўшчык,             экранiроўшчык
           аквадыроўшчык,             Аквадыроўшчык       3-4-ы разрад
           адкачвальнiк-вакуумшчык,   Адкачвальнiк-       3-5-ы разрад
           мацiроўшчык-вакуумшчык     вакуумшчык
                                      Мацiроўшчык-        2-3-i разрад
                                      вакуумшчык

297. 10-23 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           1-5-ы разрад
           апаратуры i прыбораў,      радыёэлектроннай
           кантралёр радыёэлектроннай апаратуры i
           апаратуры i прыбораў       прыбораў
                                      Кантралёр           2-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

298. 10-24 Мантажнiк-вакуумшчык,      Мантажнiк-          2-5-ы разрад
           кантралёр деталяў i        вакуумшчык
           прыбораў                   Кантралёр деталяў i 2-5-ы разрад
                                      прыбораў

299. 10-25 Мантажнiк-вакуумшчык       Мантажнiк-          2-5-ы разрад
                                      вакуумшчык

300. 10-26 Мантажнiк станцыённага     Мантажнiк           3-5-ы разрад
           абсталявання тэлефоннай    станцыённага
           сувязi                     абсталявання
                                      тэлефоннай сувязi

301. 10-27 Мантажнiк-наладчык         Мантажнiк-наладчык  3-4-ы разрад
           электрапрыводаў станкоў,   электрапрыводаў
           устройстваў аўтаматыкi     станкоў,
                                      устройстваў
                                      аўтаматыкi

302. 10-28 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           1-5-ы разрад
           апаратуры i прыбораў       радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

303. 10-29 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           2-4-ы  разрад
           апаратуры i прыбораў,      радыёэлектроннай
           радыёмеханiк па рамонту i  апаратуры i
           абслугоўванню              прыбораў
           радыётэлевiзiйнай          Радыёмеханiк па     3-i разрад
           апаратуры                  рамонту  i
                                      абслугоўванню
                                      радыётэлевiзiйнай
                                      апаратуры
         ___________________________________________________________
         Пункт 303 - в  редакции приказа Министерства образования от
         10  июня  1996  г.  N  245  (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

303. 10-29 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           2-4-ы разрад
           апаратуры i прыбораў з     радыёэлектроннай
           уменнем рамантаваць        апаратуры i
           бытавую радыёэлектронную   прыбораў
           апаратуру
         ___________________________________________________________

304. 10-30 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           1-5-ы разрад
           апаратуры i прыбораў,      радыёапаратуры i
           слесар-зборшчык            прыбораў
           радыёэлектроннай апаратуры Слесар-зборшчык     1-5-ы разрад
           i прыбораў, рэгулiроўшчык  радыёэлектроннай
           радыёэлектроннай апаратуры апаратуры i
           i прыбораў                 прыбораў
                                      Рэгулiроўшчык       2-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

305. 10-31 Наладчык тзхналагiчнага    Наладчык            2-5-ы разрад
           абсталявання, радыёмеханiк тэхналагiчнага
           па абслугоўванню i рамонту абсталявання
           радыётэлевiзiйнай          Радыёмеханiк па     3-5-ы разрад
           апаратуры                  абслугоўванню i
                                      рамонту
                                      радыётэлевiзiйнай
                                      апаратуры

306. 10-32 Рэгулiроўшчык              Рэгулiроўшчык       2-5-ы разрад
           радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
           i прыбораў, кантралёр      апаратуры i
           радыёэлектроннай апаратуры прыбораў
           i прыбораў                 Кантралёр           2-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

307. 10-33 Слесар-зборшчык            Слесар-зборшчык     1-5-ы разрад
           радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
           i прыбораў                 апаратуры i
                                      прыбораў

308. 10-34 Слесар-механiк па          Кантралёр           2-5-ы разрад
           радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
           i прыборах                 апаратуры i
                                      прыбораў
                                      Слесар-зборшчык     1-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

                    Электратэхнiчная вытворчасць

309. 10-35 Абмотчык элементаў         Абмотчык элементаў  1-4-ы разрад
           электратэхнiчных машын     электратэхнiчных
                                      машын

310. 10-36 Зборшчык электрычных машын Зборшчык            1-5-ы разрад
           i апаратаў                 электрычных машын i
                                      апаратаў

311. 10-37 Зборшчык трансфарматараў   Зборшчык            1-5-ы разрад
                                      трансфарматараў

312. 10-38 Зборшчык                   Сборшчык            1-5-ы разрад
           электравымяральных         электравымяральных
           прыбораў                   прыбораў

313. 10-39 Намотчык шпуль             Намотчык шпуль      1-5-ы разрад
           трансфарматараў            трансфарматараў

                   11. ПАЛIГРАФIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

314. 11-01 Аператар рэдакцыйнага      Аператар            4-5-ы разрад
           абсталявання               рэдакцыйнага
                                      абсталявання

315. 11-02 Друкар                     Друкар плоскага     2-4-ы разрад
                                      друку
                                      Друкар высокага     2-4-ы разрад
                                      друку
                                      Капiроўшчык         3-4-ы разрад
                                      друкарскiх формаў
                                      Электрафатограф     3-4-ы разрад

316. 11-03 Наборшчык                  Наборшчык на        4-5-ы разрад
                                      машынах ФНК
                                      Аператар            4-5-ы разрад
                                      фотанаборных
                                      аўтаматаў
                                      Мантажыст           3-4-ы разрад
                                      Наборшчык на        4-5-ы разрад
                                      наборных
                                      радкаадлiўных       4-5-ы разрад
                                      машынах
                                      Наборшчык (уручную) 3-i разрад

317. 11-04 Пераплётчык                Брашуроўшчык        2-3-i разрад
                                      Пераплётчык         2-3-i разрад
                                      Машынiст            2-4-ы разрад
                                      фальцавальнай
                                      машыны
                                      Друкар-цiскальшчык  3-4-ы разрад
                                      Машынiст            3-5-ы разрад
                                      аўтаматычных лiнiй
                                      па вырабу кнiг

               12. МАШЫНАБУДАВАННЕ I МЕТАЛААПРАЦОЎКА

                          Лiцейныя работы

318. 12-01 Кантралёр лiцейнай         Кантралёр лiцейнай  2-4-ы разрад
           вытворчасцi                вытворчасцi

319. 12-02 Мадэльшчык па вырабу       Мадэльшчык па       2-4-ы разрад
           драўляных мадэляў          вырабу драўляных
                                      мадэляў

320. 12-03 Мадэльшчык па вырабу       Мадэльшчык па       2-4-ы разрад
           металiчных мадэляў         вырабу металiчных
                                      мадэляў

321. 12-04 Фармоўшчык (машынная       Фармоўшчык          2-4-ы разрад
           фармоўка)                  (машынная фармоўка)

322. 12-05 Фармоўшчык (ручная         Фармоўшчык (ручная  2-4-ы разрад
           фармоўка), лiцейшчык       фармоўка)
           металаў i сплаваў,         Лiцейшчык металаў i 3-4-ы разрад
           зборшчык формаў            сплаваў
                                      Зборшчык формаў     2-4-ы разрад

                          Зварачныя работы

323. 12-06 Электрагазазваршчык        Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад

324. 12-07 Электрагазазваршчык,       Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
           электразваршчык на         Электразваршчык на  2-4-ы разрад
           аўтаматычных i             аўтаматычных i
           паўаўтаматычных машынах,   паўаўтаматычных
           кантралёр зварачных работ  машынах
                                      Кантралёр зварачных 2-4-ы разрад
                                      работ

325. 12-08 Электразваршчык            Электразваршчык     5-ы  разрад
           на аўтаматычных i          на аўтаматычных
           паўаўтаматычных            i паўаўтаматычных
           машынах, зваршчык          машынах
           на машынах кантактнай      Заршчык на машынах  2-4-ы разрад
           /прэсавай/  зваркi         кантактнай
                                      /прэсавай/  зваркi
                                      Электразваршчык     2-4-ы разрад
                                      ручной зваркi
         ___________________________________________________________
         Пункт 325 - в  редакции приказа Министерства образования от
         10  июня  1996  г.  N  245  (зарегистрирован в Национальном
         реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

325. 12-08 Электрагазазваршчык на     Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
           аўтаматычных i             на аўтаматычных i
           паўаўтаматычных машынах,   паўаўтаматычных
           зваршчык на машынах        машынах
           кантактнай (прэсавай)      Зваршчык на машынах 2-4-ы разрад
           зваркi                     кантактнай
                                      (прэсавай) зваркi
         ___________________________________________________________

326. 12-09 Электразваршчык ручной     Электразваршчык     2-4-ы разрад
           зваркi                     ручной зваркi

327. 12-10 Электразваршчык ручной     Электразваршчык     2-4-ы разрад
           зваркi, электразваршчык на ручной зваркi
           аўтаматычных i             Электразваршчык на  2-4-ы разрад
           паўаўтаматычных машынах    аўтаматычных i
                                      паўаўтаматычных
                                      машынах

                     Халоднаштамповачныя работы

328. 12-11 Штампоўшчык                Штампоўшчык         2-4-ы разрад

               Кавальска-прэсавыя i тэрмiчныя работы

329. 12-12 Каваль на молатах i прэсах Каваль на молатах i 2-4-ы разрад
                                      прэсах

330. 12-13 Каваль на молатах i        Каваль на молатах i 2-4-ы разрад
           прэсах,                    прэсах
           каваль-штампоўшчык,        Каваль-штампоўшчык  2-4-ы разрад
           машынiст на молатах,       Машынiст на         2-4-ы разрад
           прэсах i манiпулятарах     молатах, прэсах i
                                      манiпулятарах

331. 12-14 Машынiст на молатах,       Машынiст на         2-4-ы разрад
           прэсах i манiпулятарах     молатах, прэсах i
                                      манiпулятарах

          Механiчная апрацоўка металаў i iншых матэрыялаў

332. 12-15 Аператар станкоў з         Аператар станкоў    2-4-ы разрад
           праграмным кiраваннем      з праграмным
                                      кiраваннем

333. 12-16 Аўтаматчык                 Аўтаматчык          2-4-ы разрад

334. 12-17 Кантралёр станочных i      Кантралёр станочных 2-4-ы разрад
           слясарных работ            i слясарных работ

335. 12-18 Наладчык аўтаматычных      Наладчык            4-5-ы разрад
           лiнiй i агрэгатных         аўтаматычных лiнiй
           станкоў, аператар          i агрэгатных
           аўтаматычных i             станкоў
           паўаўтаматычных лiнiй,     Аператар            2-3-i разрад
           станкоў i ўстановак        аўтаматычных i
                                      паўаўтаматычных
                                      лiнiй, станкоў i
                                      ўстановак

336. 12-19 Наладчык станкоў i         Наладчык станкоў i  4-5-ы разрад
           манiпулятараў з праграмным манiпулятараў з
           кiраваннем, аператар       праграмным
           станкоў з праграмным       кiраваннем
           кiраваннем                 Аператар станкоў з  2-4-ы разрад
                                      праграмным
                                      кiраваннем

337. 12-20 Станочнiк шырокага профiлю Станочнiк шырокага  2-4-ы разрад
                                      профiлю
                                      Токар               2-4-ы разрад
                                      Шлiфоўшчык          2-4-ы разрад
                                      Фрэзероўшчык        2-4-ы разрад

338. 12-21 Станочнiк шырокага         Станочнiк шырокага  2-4-ы  разрад
           профiлю; аператар станкоў  профiлю
           з праграмным кiраваннем    Токар               2-4-ы разрад
                                      Фрэзероўшчык        2-4-ы разрад
                                      Аператар станкоў з  2-4-ы разрад
                                      праграмным
                                      кiраваннем

339. 12-22 Станочнiк шырокага         Станочнiк шырокага  2-4-ы разрад
           профiлю, аператар станкоў  профiлю
           з праграмным кiраваннем,   Аператар станкоў з  2-4-ы разрад
           наладчык станкоў i         праграмным
           манiпулятараў з праграмным кiраваннем
           кiраваннем                 Наладчык станкоў i  4-5-ы разрад
                                      манiпулятараў з
                                      праграмным
                                      кiраваннем

340. 12-23 Токар                      Токар               2-4-ы разрад

341. 12-24 Токар,                     Токар               2-4-ы разрад
           токар-рэвальвершчык,       Токар-рэвальвершчык 2-4-ы разрад
           токар-карусельшчык,        Токар-карусельшчык  2-4-ы разрад
           аператар станкоў з         Аператар станкоў з  2-4-ы разрад
           праграмным кiраваннем      праграмным
                                      кiраваннем

342. 12-25 Фрэзероўшчык               Фрэзероўшчык        2-4-ы разрад

343. 12-26 Фрэзероўшчык,              Фрэзероўшчык        2-4-ы разрад
           токар-расточнiк, аператар  Токар-расточнiк     2-4-ы разрад
           станкоў з праграмным       Аператар станкоў з  2-4-ы разрад
           кiраваннем                 праграмным
                                      кiраваннем

                           Металапакрыццi

344. 12-27 Гальванiк, карэкцiроўшчык  Гальванiк           2-4-ы разрад
           ваннаў                     Карэкцiроўшчык      2-4-ы разрад
                                      ваннаў

           Слясарныя i слясарна-зборачныя работы

345. 12-28 Слесар-iнструментальшчык   Слесар-             2-4-ы разрад
                                      iнструментальшчык

346. 12-29 Слесар механазборачных     Слесар              2-4-ы разрад
           работ                      механазборачных
                                      работ

347. 12-30 Слесар механазборачных     Слесар              2-4-ы разрад
           работ, кантралёр станочных механазборачных
           i слясарных работ,         работ
           разметчык                  Кантралёр станочных 2-4-ы разрад
                                      i слясарных работ
                                      Разметчык           2-4-ы разрад

348. 12-31 Слесар механазборачных     Слесар              2-4-ы разрад
           работ, слесар-рамонтнiк    механазборачных
                                      работ
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

349. 12-32 Слесар па                  Слесар па           2-4-ы разрад
           кантрольна-вымяральных     кантрольна-
           прыборах i аўтаматыцы      вымяральных
                                      прыборах i
                                      аўтаматыцы

350. 12-33 Слесар-рамонтнiк           Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад

351. 12-34 Слесар-рамонтнiк,          Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад
           электразваршчык ручной     Электразваршчык     2-4-ы разрад
           зваркi, стропальшчык       ручной зваркi
                                      Стропальшчык        2-4-ы разрад

352. 12-35 Слесар шырокага профiлю    Слесар              2-4-ы разрад
                                      механазборачных
                                      работ
                                      Слесар-рамонтнiк    2-4-ы разрад
                                      Слесар-             2-4-ы разрад
                                      iнструментальшчык

353. 12-36 Слесар па рамонту          Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
           аўтамабiляў                аўтамабiляў

354. 12-37 Слесар па рамонту          Слесар па рамонту   2-3-i разрад
           аўтамабiляў, вадзiцель     аўтамабiляў
           аўтамабiля                 Вадзiцель           Катэгорыя В, С
                                      аўтамабiля

355. 12-38 Слесар па рамонту i        Слесар па рамонту i 3-4-ы разрад
           абслугоўванню сiстэм       абслугоўванню
           вентыляцыi i               сiстэм вентыляцыi i
           кандыцыянiравання          кандыцыянiравання

356. 12-39 Слесар-электрык па рамонту Слесар-электрык па  2-4-ы разрад
           электраабсталявання*       рамонту электрааб-
                                      сталявання*

357. 12-40 Слесар па рамонту рухомага Слесар па рамонту   2-4-ы разрад
           саставу**                  рухомага саставу**

358. 12-41 Слесар-электрамантажнiк    Слесар-             2-4-ы разрад
                                      электрамантажнiк
_____________________________
     *Падрыхтоўка ажыццяўляецца:
     а) для чыгуначнага транспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт электраабсталявання пасажырскiх вагонаў;
     - рамонт электраабсталявання электравозаў, электрасекцый;
     - рамонт электраабсталявання цеплавозаў, дызель-паяздоў;
     - рамонт электраабсталявання рэфрыжэратарнага рухомага саставу;
     б) для метрапалiтэнаў з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт электраабсталявання электрапаяздоў;
     в) для гарадскога электратранспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт электраабсталявання трамвайных вагонаў, тралейбусаў.
     **Падрыхтоўка ажыццяўляецца:
     а) для чыгуначнага транспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт цеплавозаў, дызель-паяздоў;
     - рамонт электравозаў, электрасекцый;
     - рамонт пасажырскiх, грузавых вагонаў;
     - рамонт рэфрыжэратарнага рухомага саставу;
     - рамонт тармазнога i пнеўматычнага абсталявання;
     б) для метрапалiтэнаў з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт электрапаяздоў;
     в) для гарадскога электратранспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
     - рамонт трамвайных вагонаў, тралейбусаў.

                  13. ВЫТВОРЧАСЦЬ ШКЛА I КЕРАМIКI

359. 13-01 Адводчык, пераводчык       Адводчык            2-4-ы разрад
           малюнкаў, фармоўшчык       Пераводчык малюнкаў 2-3-i разрад
                                      Фармоўшчык          2-4-ы разрад

360. 13-02 Адлiўшчык фарфоравых i     Адлiўшчык           2-4-ы разрад
           фаянсавых вырабаў,         фарфоравых i
           апрацоўшчык-чысцiльшчык    фаянсавых вырабаў
                                      Апрацоўшчык-        2-4-ы разрад
                                      чысцiльшчык

361. 13-03 Аператар шклофармовачных   Аператар            2-4-ы разрад
           машын, наладчык шкляных    шклофармовачных
           аўтаматаў i паўаўтаматаў   машын
                                      Наладчык шкляных    2-4-ы разрад
                                      аўтаматаў i
                                      паўаўтаматаў

362. 13-04 Выдзiмальшчык шкловырабаў, Выдзiмальшчык       2-4-ы разрад
           шлiфоўшчык шкловырабаў     шкловырабаў
                                      Шлiфоўшчык          2-4-ы разрад
                                      шкловырабаў

    14. ОПТЫКА-МЕХАНIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ I ВЫТВОРЧАСЦЬ ГАДЗIННIКАЎ
               ТЭХНIЧНЫХ КАМЯНЁЎ, РАМОНТ ГАДЗIННIКАЎ

363. 14-01 Зборшчык гадзiннiкаў       Зборшчык            1-5-ы разрад
                                      гадзiннiкаў

364. 14-02 Зборшчык гадзiннiкаў,      Кантралёр           2-5-ы разрад
           зборшчык зборачных адзiнак гадзiннiкавай
           гадзiннiкаў, кантралёр     вытворчасцi
           гадзiннiкавай вытворчасцi  Зборшчык            1-5-ы разрад
                                      гадзiннiкаў
                                      Зборшчык зборачных  2-4-ы разрад
                                      адзiнак гадзiннiкаў

365. 14-03 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк           1-5-ы разрад
           апаратуры i прыбораў,      радыёэлектроннай
           электрамантажнiк блокаў    апаратуры i
           электронна-механiчных      прыбораў
           гадзiнiкаў, кантралёр      Электрамантажнiк    3-5-ы разрад
           радыёэлектроннай апаратуры блокаў электронна-
           i прыбораў                 механiчных
                                      гадзiннiкаў
                                      Кантралёр           2-5-ы разрад
                                      радыёэлектроннай
                                      апаратуры i
                                      прыбораў

366. 14-04 Оптык (шырокага профiлю),  Оптык               2-5-ы разрад
           кантралёр аптычных дэталяў Кантралёр аптычных  2-5-ы разрад
                                      дэталяў

367. 14-05 Слесар механазборачных     Слесар              2-4-ы разрад
           работ, кантралёр аптычных  механазборачных
           дэталяў i прыбораў         работ
                                      Кантралёр аптычных  2-4-ы разрад
                                      дэталяў i прыбораў

368. 14-06 Электрамантажнiк блокаў    Электрамантажнiк    2-4-ы разрад
           электронна-механiчных      блокаў электронна-
           гадзiннiкаў                механiчных
                                      гадзiннiкаў

                       15. НАРОДНЫЯ ПРОМЫСЛЫ

369. 15-01 Апрацоўшчык вырабаў з      Апрацоўшчык вырабаў 2-5-ы разрад
           драўнiны                   з драўнiны

370. 15-02 Выканаўца                  Выканаўца мастацка- 2-4-ы разрад
           мастацка-афармiцельскiх    афармiцельскiх
           работ                      работ

371. 15-03 Вытворца мастацкiх вырабаў Вытворца мастацкiх  3-4-ы разрад
           з лазы                     вырабаў з лазы

372. 15-04 Вытворца мастацкiх вырабаў Вытворца мастацкiх  3-4-ы разрад
           з керамiкi                 вырабаў з керамiкi

373. 15-05 Вышывальшчыца (мастацкая   Вышывальшчыца       2-4-ы разрад
           вышыўка)                   (мастацкая вышыўка)

374. 15-06 Вязальшчыца, ткач          Вязальшчыца         2-4-ы разрад
                                      Ткач                2-5-ы разрад

         ___________________________________________________________
         Пункт 374 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
         образования  от 10  июня 1996  г. N  245 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

374. 15-06 Вязальшчыца, ткач ручнога  Вязальшчыца         2-4-ы разрад
           ткацтва                    Ткач ручнога        2-5-ы разрад
                                      ткацтва
         ___________________________________________________________

375. 15-07 Ганчар, вытворца мастацкiх Ганчар              2-5-ы разрад
           вырабаў з керамiкi         Вытворца мастацкiх  3-4-ы разрад
                                      вырабаў з керамiкi

376. 15-08 Дызайнер iнтэр'ераў        Вiтражыст           2-4-ы разрад
                                      Выканаўца мастацка- 2-4-ы разрад
                                      афармiцельскiх
                                      работ

377. 15-09 Iнкрустатар                Iнкрустатар         3-4-ы разрад

378. 15-10 Iнкрустатар саломкай з     Iнкрустатар         3-4-ы разрад
           элементамi пляцення        саломкай з
                                      элементамi пляцення

379. 15-11 Мастак роспiсу па дрэву    Мастак роспiсу па   3-4-ы разрад
                                      дрэву

380. 15-12 Мастак роспiсу па дрэву,   Мастак роспiсу па   3-4-ы разрад
           iнкрустатар саломкай       дрэву
                                      Iнкрустатар         3-4-ы разрад
                                      саломкай

381. 15-13 Разьбяр па дрэву           Разьбяр па дрэву    3-4-ы разрад
--------------------------------------------------------------------------

         ___________________________________________________________