ПIСЬМО МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 18 студзеня 1994 г. № 08-12/6

АБ ПАРАДКУ АРГАНIЗАЦЫI I ПРАВЯДЗЕННЯ ЗАНЯТКАЎ ПА
ФАКУЛЬТАТЫЎНЫХ ПРАДМЕТАХ У ССНУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 ___________________________________________________________
 Утратило силу приказом Министерства образования от 4
 декабря 2007 г. № 747 _

 У мэтах стварэння ўмоў для найбольш поўнага задавальнення
iндывiдуальных запатрабаванняў навучэнцаў, развiцця iх схiльнасцей i
здольнасцей, паглыблення агульнагуманiтарных, прафесiйных ведаў,
удасканалення ўменняў i навыкаў у сярэднiх спецыяльных навучальных
установах Беларусi арганiзуюцца факультатыўныя заняткi. Пералiк
факультатыўных прадметаў, аб'ёмы i тэрмiны iх вывучэння вызначаюцца
непасрэдна навучальнай установай.
 Колькасць груп навучэнцаў i iх напаўняльнасць вызначаецца
навучальнай установай зыходзячы з бюджэту часу, якi адведзены на