ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      20 снежня 1994 г. N 419

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАСТАНОВЫ ДЗЯРЖАЎНАГА ПАТЭНТНАГА ВЕДАМСТВА
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ "АБ ДЗЕЯННI ПЕРАРЭГIСТРАВАНЫХ АХОЎНЫХ
 ДАКУМЕНТАЎ I ПАРАДАК ВЫПЛАТЫ ПОШЛIН ПА IМ"
         ___________________________________________________________
         Утратил силу   постановлением   Министерства    образования
         Республики   Беларусь   от   11   июля   2011   г.   №   67
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/23944  от
         26.07.2011 г.) <W21123944>  _

     На падставе Пастановы Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь "Аб
парадку ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб  патэнтах
на вынаходнiцтвы"  ад 05.02.93 г.  са змяненнямi ад 03.12.93 г.  "Аб
парадку ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб  патэнтах
на прамысловыя  ўзоры"  ад  05.02.93  г.,  "Аб  парадку  ўвядзення ў
дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь  "Аб  таварных  знаках  i  знаках
абслугоўвання" ад 05.02.93 г. са змяненнямi ад 03.12.93 г. загадваю:

     1. Зацвердзiць   Пастанову  Дзяржаўнага   патэнтнага  ведамства
Рэспублiкi Беларусь "Аб дзеяннi перарэгiстраваных ахоўных дакументаў
i парадак выплаты пошлiн па iм".

     2. Увесцi  ў  дзеянне  гэтую  Пастанову з моманту рэгiстрацыi ў
Мiнiстэрстве юстыцыi Рэспублiкi Беларусь.

 Мiнiстр                                                 В.I.СТРАЖАЎ

        ДЗЯРЖАЎНАЕ ПАТЭНТНАЕ ВЕДАМСТВА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                             ПАСТАНОВА

                                         ЗАЦВЯРДЖАЮ:
                                         Намеснiк мiнiстра
                                              В.П. Стаўроў
                                         загад N 419 ад 20.12.94 г.


 Аб дзеяннi перарэгiстраваных ахоўных дакументаў
 i парадак выплаты пошлiн па iм

===

        [Изменения и дополнения:
             Изменения,    утвержденные     приказом    Министерства
         образования и науки  от 10 июля 1995 г. N  282 (рег. N 993)
         <W69500993>.]

     На падставе Пастановы Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь "Аб
парадку  ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб патэнтах
на вынаходствы" ад 05.02.93 г.  са змяненнямi ад  03.12.93  г.,  "Аб
парадку  ўвядзення ў дзеянне Закона Рэспублiкi Беларусь "Аб патэнтах
на прамысловыя ўзоры"  ад  05.02.93  г.,  "Аб  парадку  ўвядзення  ў
дзеянне  Закона  Рэспублiкi  Беларусь  "Аб  таварных знаках i знаках
абслугоўвання" ад 05.02.93 г.  са змяненнямi  ад  03.12.93  г.  i  у
адпаведнасцi   з  "Правiламi  перарэгiстрацыi  аб'ектаў  прамысловай
уласнасцi   ў   Рэспублiцы   Беларусь",   зацверджанымi    старшынёй
Дзяржаўнага  патэнтнага  ведамства  Рэспублiкi  Беларусь 19.03.93 г.
(далей "Правiлы") Белдзяржпатэнт ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     1. Вызначыць   наступныя   тэрмiны   дзеяння  перарэгiстраваных
ахоўных дакументаў.

     1.1. Патэнты Рэспублiкi Беларусь,  выдадзеныя ў адпаведнасцi  з
п.п.  1.1, 1.2 Правiл,  дзейнiчаюць  з даты рэгiстрацыi у Дзяржаўным
рэестры вынаходстваў Рэспублiкi Беларусь  да  сканчэння  20-гадавога
тэрмiну,  адлiчваемага  з  даты  падачы  заяўкi  ў СССР альбо з даты
падачы мiжнароднай заяўкi.

     1.2. Патэнты Рэспублiкi Беларусь, выдадзеныя на падставе п. 1.3
дзейнiчаюць   з   даты   падачы   хадайнiцтва  ў  Белдзяржпатэнт  да
20-гадавога тэрмiну,  адлiчваемага з даты падачы заяўкi ў СССР альбо
Расiйскую Федэрацыю,  а па заяўкам,  пададзеным па працэдуры РСТ - з
даты мiжнароднай падачы.

     1.3. Патэнты Рэспублiкi Беларусь,  выдадзеныя на падставе п.1.4
Правiл, дзейнiчаюць з даты падачы заяў у Белдзяржпатэнт да сканчэння
20-гадавога тэрмiну,  адлiчваемага адпаведна з  даты  падачы  першай
заяўкi   ў  патэнтнае  ведамства  любой  дзяржавы,  якая  з'яўляецца
ўдзельнiцай Парыжскай канвенцыi,  у тым лiку па заяўкам пададзеным у
СССР альбо Расiйскую Федэрацыю.

     1.4. Патэнты  Рэспублiкi Беларусь,  выдадзеныя ў адпаведнасцi з
п.п.  2.1,  2.2 Правiл,  дзейнiчаюць з даты рэгiстрацыi ў Дзяржаўным
рэестры   прамысловых   ўзораў   Рэспублiкi  Беларусь  да  сканчэння
10-гадавога тэрмiну,  адлiчваемага з даты падачы  заяўкi  ў  СССР  з
правам  прадаўжэння  па  п.4  арт.3  Закона  Рэспублiкi Беларусь "Аб
патэнтах на прамысловыя ўзоры".

     1.5. Патэнты  Рэспублiкi   Беларусь   на   прамысловыя   ўзоры,
выдадзеныя  ў адпаведнасцi з п.п.  2.3,  2.4 Правiл,  дзейнiчаюць на
тэрыторыi Рэспублiкi Беларусь з даты падачы  адпаведна  хадайнiцтваў
альбо   заяў   ў   Дзяржпатэнт  да  сканчэння  10-гадавога  тэрмiну,
адлiчваемага з даты падачы заяўкi ў СССР альбо Расiйскую  Федэрацыю,
з правам адтэрмiноўкi да 15 год.

     1.6. Пасведчаннi   Рэспублiкi   Беларусь   на  таварныя  знакi,
выдадзеныя  ў  адпаведнасцi  з  п.3  Правiл,  дзейнiчаюць   з   даты
рэгiстрацыi ў Дзяржаўным рэестры таварных знакаў на працягу 10 год.

     1.7. Пасведчаннi   Рэспублiкi   Беларусь   на  таварныя  знакi,
выдадзеныя ў адпаведнасцi з п.п. 3.2, 3.3 Правiл, дзейнiчаюць з даты
падачы хадайнiцтва альбо заявы у Дзяржпатэнт на працягу 10 год.

     2. Вызначыць     наступны    парадак    выплаты    пошлiн    па
перарэгiстраваным ахоўным дакументам.

     2.1. Выплата пошлiн за падтрыманне ў сiле  патэнтаў  Рэспублiкi
Беларусь   на   вынаходствы   i   прамысловыя  ўзоры,  выдадзеных  у
адпаведнасцi з  п.п.  1.1,  2.1  Правiл,  праводзiцца  ў  парадку  i
памерах,  прадугледжаных  Часовым палажэннем аб патэнтных пошлiнах i
зборах, зацверджаным Пастановай Савета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
ад 11.12.92 г.  N 748 (ЗП РБ, 1992 г., N 35, арт.634) са змяненнямi,
ўнесенымi  Пастановай  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi   Беларусь   ад
05.03.93 г.  N 132 (ЗП РБ, 1993 г., N 7, арт.117), пачынаючы з года,
якi iдзе за годам паступлення хадайнiцтва у Дзяржпатэнт.  Пры  гэтым
адпаведны год i пачатак года, за якi павiнна быць выплачана пошлiна,
вызначаецца па даце падачы заяўкi  ў  СССР,  альбо  па  даце  падачы
мiжнароднай заяўкi (РСТ).

     2.2. Выплата  пошлiн  за падтрыманне ў сiле патэнтаў Рэспублiкi
Беларусь  на  вынаходствы  i   прамысловыя   ўзоры,   выдадзеных   ў
адпаведнасцi з п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4 Правiл, праводзiцца
пачынаючы з першага года дзеяння патэнта  Рэспублiкi  Беларусь,  пры
гэтым  памер  пошлiн за першы i наступныя гады падтрымання патэнта ў
сiле прыраўноўваецца да памеру пошлiн адпаведна за трэцi i наступныя
гады, вызначаным Часовым палажэннем аб патэнтных пошлiнах i зборах.

     2.3.  Выплата пошлiн  за падтрыманне  перарэгiстраваных ахоўных
дакументау па п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 Правiл праводзiцца ў
адпаведнасцi з  Часовым палажэннем аб  патэнтных пошлiнах i  зборах.
Выплату пошлiн правесцi да 5 лютага 1996 года,  пры гэтым пошлiна за
пратэрмiноўку плацяжу не спаганяецца.
         ___________________________________________________________
         Пункт  2.3. -  в редакции  изменений, утвержденных приказом
         Министерства образования и  науки от 10 июля 1995  г. N 282
         (рег. N 993)

           2.3.  Выплата  пошлiн  за  падтрыманне перарэгiстраваных
         ахоўных  дакументау па  п.п. 1.1,  1.2, 1.3,  2.1, 2.2, 2.3
         Правiл праводзiцца  ў адпаведнасцi з  Часовым палажэннем аб
         патэнтных  пошлiнах i  зборах. Выплату  пошлiн правесцi  на
         працягу  6 месяцаў  з  даты  праняцця гэтай  Пастановы, пры
         гэтым пошлiна за пратэрмiноўку плацяжу не спаганяецца.
         ___________________________________________________________

     2.4. Па  мiжнародным заяўкам пададзеным па  п. 1.4 Правiл, даць
права падачы  хадайнiцтва аб правядзеннi  патэнтнай экспертызы да  5
лютага  1996 года,  пры гэтым  пошлiна за  пратэрмiноуку плацяжу  не
спаганяецца.
         ___________________________________________________________
         Пункт  2.4. -  в редакции  изменений, утвержденных приказом
         Министерства образования и  науки от 10 июля 1995  г. N 282
         (рег. N 993)

            2.4. Па мiжнародным заяўкам пададзеным па п. 1.4 Правiл,
         даць  права  падачы  хадайнiцтва  аб  правядзеннi патэнтнай
         экспертызы  на  працягу  6  месяцаў  з  даты прыняцця гэтай
         Пастановы,  пры гэтым  пошлiна за  пратэрмiноуку плацяжу не
         спаганяецца.
         ___________________________________________________________


  Старшыня                                        В.I.Кудашоў

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 646/12.
 Дата:  22.12.94 г.

         ___________________________________________________________