МIНIСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                               ЗАГАД

 21 декабря 1993 г.                            N 731

                              г.Мiнск


 АБ  УВЯДЗЕННI  Ў  ДЗЕЯННЕ  IНСТРУКЦЫI
 АБ ПАРАДКУ АКРЭДЫТАЦЫI КАРЭСПАНДЭНТАЎ
 СРОДКАЎ МАСАВАЙ  IНФАРМАЦЫI  ЗАМЕЖНЫХ
 ДЗЯРЖАЎ

===
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  постановлением  Министерства  иностранных дел
         Республики  Беларусь  от  6   декабря   2007   г.   №   132
         (зарегистрировано  в  Национальном  реестре  - № 8/17760 от
         22.12.2007 г.) <W20717760>  _

     У мэтах   рэгулявання   пытанняў   акрэдытацыi   карэспандэнтаў
замежных  сродкаў масавай iнфармацыi пры Мiнiстэрстве замежных спраў
Рэспублiкi Беларусь ЗАГАДВАЮ:

     1. Увесцi ў дзеянне з 1 студзеня 1994 г.  Iнструкцыю аб парадку
акрэдытацыi  карэспандэнтаў  сродкаў  масавай  iнфармацыi   замежных
дзяржаў.

     2. Аддзелу  iнфармацыi,  консульскаму ўпраўленню Мiнiстэрства i
беларускiм  консульскiм  установам  за  мяжой  кiравацца   ў   сваей
дзейнасцi Iнструкцыяй.

     3. Прадставiць ва ўстаноўленным парадку зацверджаную Iнструкцыю
ў Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь на рэгiстрацыю.


 Мiнiстр                                       П.Краўчанка

                                ЗАЦВЕРДЖАНА
                                загадам Мiнiстра замежных спраў
                                Рэспублiкi Беларусь
                                N 731 ад 21 снежня 1993 г.

                             IНСТРУКЦЫЯ
           АБ ПАРАДКУ АКРЭДЫТАЦЫI КАРЭСПАНДЭНТАЎ СРОДКАЎ
                МАСАВАЙ IНФАРМАЦЫI ЗАМЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ

     1. Для  атрымання  пастаяннай  цi   часовай   акрэдытацыi   пры
Мiнiстэрстве   замежных   спраў  Рэспублiкi  Беларусь  *)  у  аддзел
iнфармацыi мiнiстэрства падаюцца наступныя дакументы:

 _____________________________
     *) У далейшым - акрэдытуючы орган.

     а. Пiсьмовы   зварот   кiраўнiцтва   iнфармацыйнага    агенцтва
(перыядычнага    выдання,    тэлерадыекампанii),   якое   рэкамендуе
карэспандэнта  ў  якасцi  супрацоўнiка  адпаведнага  сродку  масавай
iнфармацыi i змяшчае просьбу аб акрэдытацыi.

     б. Анкета-заяўка  на  акрэдытацыю  зацверджанай   формы,   якая
запаўняецца карэспандэнтам. (Дадатак 1).

     в. Кароткiя  звесткi  аб   папярэдняй   прафесiйнай   дзейнасцi
карэспандэнта.

     г. Дзве фатаграфii фарматам 3х4 см.

     2. Заяўкi на акрэдытацыю разглядаюцца  акрэдытуючым  органам  у
тэрмiн,  якi  не  перавышае  двух  месяцаў  са дня падачы.  Заяўшчык
павiнен быць паiнфармаваны аб вынiках разгляду.

     3. Пастаянна акрэдытаваным карэспандэнтам выдаецца  пасведчанне
серыi ПК з тэрмiнам дзеяння да двух гадоў. (Дадатак 2).

     4. Часова  акрэдытаваным  карэспандэнтам  выдаецца  пасведчанне
серыi ЧК з тэрмiнам дзеяння да аднаго года. (Дадатак 2).

     5. Тэхнiчным супрацоўнiкам i абслугоўваючаму персаналу выдаецца
пасведчанне серыi ТП з тэрмiнам дзеяння да аднаго года. (Дадатак 2).

     6. Тэрмiн  дзеяння пасведчання можа быць падоўжаны.  Для гэтага
яго ўладальнiк не пазней,  чым  за  15  дзен  да  сканчэння  тэрмiна
дзеяння дакумента павiнен падаць у акрэдытуючы орган пiсьмовы зварот
кiраўнiцтва сродку масавай iнфармацыi, якi яго накiраваў, з просьбай
аб прадаўжэннi акрэдытацыi.

     7. Просьба аб выдачы дублiката пасведчання ў выпадку яго страты
разглядаецца на працягу 15 дзен.

     8. Уязныя  вiзы  выдаюцца  пры  згодзе   акрэдытуючага   органа
консульскiмi  ўстановамi Рэспублiкi Беларусь за мяжой у тэрмiн,  якi
не перавышае, як правiла, аднаго месяца са дня звароту.

     9. Па  заканчэнню  сваей  дзейнасцi   ў   Рэспублiцы   Беларусь
акрэдытаваны  замежны  карэспандэнт  абавязаны  здаць акрэдытацыйнае
пасведчанне ў акрэдытуючы орган.

                                     ДАДАТАК 1

  Ministry of Foreign Affairs        Мiнiстэрства замежных спраў
  Republic of Belarus                Рэспублiкi Беларусь


                       REQUEST  ROR  ACCREDITATION
                         ЗАЯЎКА  НА  АКРЭДЫТАЦЫЮ

  First and Famile Name
  Iмя i прозвiшча  ________________________________________________

  Nationality
  Нацыянальнасць   ________________________________________________

  Date and Place of Birth
  Дата i месца нараджэння _________________________________________
  _________________________________________________________________

  Private Address and phone
  Хатнi адрас, тэл. _______________________________________________
  _________________________________________________________________

  Bureau Address and phone
  Службовы адрас, тэл. ____________________________________________

  Local Address during stay
  Мясцовы адрас на час знаходжання ў Беларусi _____________________
  _________________________________________________________________

  Representing (name of Organisation and Address)
  Назва i адрас арганiзацыi, якая запытвае акрэдытацыю ____________
  _________________________________________________________________

  Nationality of the Organisation
  Дзяржава арганiзацыi ____________________________________________

  Position (underline where appropriate):
  Пасада (падкрэслiць патрэбнае):
  1. Editor (выдавец);
  2. Correspondent (карэспандэнт);
  3. Radio /Television Reporter (радыё-, тэлерэпарцер);
  4. Cameraman (тэлеаператар);
  5. Photographer (фотакарэспандэнт);
  6. Technician (тэхнiк);
  7. Other (iншая) ________________________________________________

  Type of Organisation:
  Тып сродка масавай iнфармацыi:

  1. Agency  (агенцтва);
  2. Newspaper (газета);
  3. Magazine (часопiс);
  4. Radio (радыё);
  5. Television (тэлебачанне);
  6. Other (iншы) _________________________________________________

  Professional Card issued by:
  Прафесiйнае пасведчанне выдадзена: ______________________________
  Number of Professional Card:
  Нумар пасведчання: ______________________________________________

  Expiry date: /Сапраўдна  да: ____________________________________

  Signed/Подпiс ___________________________ Date/Дата _____________

  Accreditation ID Card issued bу:
  Акрэдытацыйнае пасведчанне выдадзена: ___________________________
  _________________________________________________________________
                 *              *               *

  Number of ID Card: /Нумар  пасведчання: _________________________

  Expiry Date: /Сапраўдна да: _____________________________________
  _________________________________________________________________


                                                   ДАДАТАК 2

           ПАСВЕДЧАННЕ ПАСТАЯННА АКРЭДЫТАВАНАГА ЗАМЕЖНАГА
                           КАРЭСПАНДЭНТА

     Аддзел iнфармацыi   Мiнiстэрства   замежных   спраў  Рэспублiкi
Беларусь сведчыць аб акрэдытацыi
  сп-ра/нi ________________________________________________________

  у якасцi карэспандэнта __________________________________________
  _________________________________________________________________

  Краiна __________________________________________________________

  Выдадзена: ______________________________________________________

  Сапраўдна да: ___________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Начальнiк аддзела: ______________________________________________
  _________________________________________________________________
  Серыя                                   Нумар
   ПК

            ПАСВЕДЧАННЕ ЧАСОВА АКРЭДЫТАВАНАГА ЗАМЕЖНАГА
                           КАРЭСПАНДЭНТА

     Аддзел iнфармацыi  Мiнiстэрства   замежных   спраў   Рэспублiкi
Беларусь сведчыць аб акрэдытацыi
  сп-ра/нi ________________________________________________________

  у якасцi карэспандэнта __________________________________________
  _________________________________________________________________

  Краiна __________________________________________________________

  Выдадзена: ______________________________________________________

  Сапраўдна да: ___________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Начальнiк аддзела: ______________________________________________
  _________________________________________________________________
  Серыя                                   Нумар
  ЧП

                ПАСВЕДЧАННЕ ТЭХНIЧНАГА СУПРАЦОЎНIКА

  Сп-р/ня _________________________________________________________

  З'яўляецца тэхнiчным супрацоўнiкам  _____________________________
  _________________________________________________________________

  Краiна __________________________________________________________

  Выдадзена: ______________________________________________________

  Сапраўдна да: ___________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Прадоўжана да: __________________________________________________

  Начальнiк аддзела: ______________________________________________
  _________________________________________________________________
  Серыя                                   Нумар
  ТП

 _______________________
 ДзяржаЎная рэгiстрацыя.
 Нумар: 142/12.
 Дата:  5.01.94 г.
         ___________________________________________________________