ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                        6 мая 1994 г. № 128

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ САЎГАСЕ-ТЭХНIКУМЕ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу  приказом  Министерства образования Республики
         Беларусь от 4 декабря 2007 г.  №  748  (зарегистрировано  в
         Национальном   реестре   -  №  8/17817  от  28.12.2007  г.)
         <W20717817>  _

     У мэтах  развiцця  нацыянальнай сiстэмы адукацыi,  ажыццяўлення
падрыхтоўкi спецыялiстаў для сельскай гаспадаркi  на  аснове  цеснай
сувязi  навучання  з  вытворчасцю  вучэбнай гаспадаркi i на падставе
Пастановы  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь ад 10 мая 1993  г.
№ 304 загадваю:
     1. Зацвердзiць  прыкладнае   Палажэнне   аб   саўгасе-тэхнiкуме
(дадаецца).

 Мiнiстр                                                В.А.ГАЙСЁНАК

                                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                                     Загадам Мiнiстра адукацыi
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     ад 06.05.94 г. N 128

 УЗГОДНЕНА

 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь
     Намеснiк Мiнiстра
 А.И.Сверж

 Дзяржаўны камiтэт Рэспублiкi
 Беларусь па працы i сацыяльнай
 абароне насельнiцтва
                 Старшыня
 Г.П.Бадзей

 Мiнiстэрства  сельскай
 гаспадаркi i харчавання
 Рэспублiкi Беларусь
                 Мiнiстр
 Ф.У.Мiрачыцкi


                       ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
                       аб саўгасе-тэхнiкуме


     1.   Саўгас-тэхнiкум   -    дзяржаўная   сярэдняя   спецыяльная
навучальная ўстанова, ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялiстаў з сярэдняй
спецыяльнай   адукацыяй  на   аснове  цеснай   сувязi  навучання   з
вытворчасцю   вучэбнай  гаспадаркi,   якая  з'яўляецца   структурным
падраздзяленнем саўгаса-тэхнiкума.

     2. Саўгас-тэхнiкум ствараецца ва  ўстаноўленным парадку на базе
сярэдняй  спецыяльнай  сельскагаспадарчай   навучальнай  установы  i
перадавой   па   ўзроўню   вытворчасцi   гаспадаркi,  размешчаных  у
непасрэднай блiзасцi адзiн ад другога.

     3. Галоўнымi задачамi саўгаса-тэхнiкума з'яўляюцца:
     падрыхтоўка па дзеннай i завочнай формах навучання спецыялiстаў
для  аграпрамысловага  комлексу  рэспублiкi,  а  таксама  гаспадарак
незалежна  ад  форм  уласнасцi,  здольных  актыўна  ўдзельнiчаць   у
тэхнiчным перааснашчэннi сельскай гаспадаркi,  укараненнi новых умоў
i  прынцыпаў  гаспадарання,  выконваць  тэхналагiчныя  аперацыi   па
забяспячэнню вытворчасцi прадукцыi высокай якасцi;
     павышенне квалiфiкацыi i перападрыхтоўка спецыялiстаў сярэдняга
звяна  з улiкам  новых  дасягненняў  навукi i  тэхнiкi, прагрэсiўных
тэхналогiй;
     забеспячэнне    вытворчасцi,    перапрацоўкi    i    захоўвання
сельскагаспадарчай i iншых вiдаў прадукцыi;
     паляпшэнне культурна-бытавых    i   жыллёвых   умоў   калектыву
работнiкаў i навучэнцаў,  стварэнне наўбольш спрыяльных i  бяспечных
умоў працы.

     4. Саўгас-тэхнiкум ажыццяўляе  сваю  дзейнасць у адпаведнасцi з
Канстытуцыяй Рэспублiкi  Беларусь, Законамi Рэспублiкi  Беларусь "Аб
адукацыi ў  Рэспублiцы Беларусь" i  "Аб прадпрыемствах у  Рэспублiцы
Беларусь", Прыкладным палажэннем   аб сярэдняй навучальнай установе,
гэтым  Палажэннем  i  iншымi  заканадаўчымi  актамi. Саўгас-тэхнiкум
вядзе  сваю  работу  ў   цесным  узаемадзеяннi  з  рэспублiканскiмi,
абласнымi i раеннымi  органамi кiравання аграпрамысловай вытворчасцi
i органамi адукацыi.
     У    вучэбна-выканаўчай    рабоце    саўгас-тэхнiкум   кiруецца
нарматыўнымi  актамi  Мiнiстэрства  адукацыi  Рэспублiкi Беларусь, у
вытворчай   дзейнасцi   -   нарматыўнымi   актамi   для   дзяржаўных
сельскагаспадарчых прадпрыемстваў.
     Саўгас-тэхнiкум    падпарадкоўваецца    ў    сваёй    дзейнасцi
Мiнiстэрству сельскай гаспадаркi i харчавання.

     5. Саўгас-тэхнiкум можа ажыццяўляць таксама  знешнеэканамiчную,
эксперыментальна-канструктарскую,  гаспадарчую,  камерцыйную i iншыя
вiды  дзейнасцi,  якiя  не  забаронены   заканадаўствам   Рэспублiкi
Беларусь.

     6. Саўгас-тэхнiкум удзельнiчае  ў мiжнародным супрацоўнiцтве па
праблемах    адукацыi,   падрыхтоўкi    i   павышэння   квалiфiкацыi
спецыялiстаў, можа наладжваць прамыя сувязi з замежнымi ўстановамi i
арганiзацыямi адукацыi, уключаючы i такiя, як накiраванне  на вучобу
i стажыроўку навучэнцаў, выкладчыкаў i спецыялiстаў.
     Мiжнародная    дзейнасць   саўгаса-тэхнiкума   ажыццяўляецца  ў
адпаведнасцi   з  Законам   Рэспублiкi  Беларусь   "Аб  адукацыi   ў
Рэспублiцы Беларусь".

     7. Саўгас-тэхнiкум з'яўляецца юрыдычнай асобай, мае разлiковы i
iншыя  рахункi   ва  ўстановах  банкаў,   пячатку  з  адлюстраваннем
дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i сваёй назвы.

     8.  Саўгас-тэхнiкум  у  часцы,  адноснай  да сельскагаспадарчай
дзейнасцi,  можа  на  дабраахвотных  пачатках  уступаць у аб'яднаннi
розных  арганiзацыйна-прававых  формаў   з  мэтай  найбольш  поўнага
выкарыстання наяўных матэрыяльных,  фiнансавых i працоўных рэсурсаў,
павелiчэння  вытворчасцi  i  рэалiзацыi  прадукцыi,  работ i паслуг,
сацыяльнага развiцця калектыву.
     У мэтах удасканальвання арганiзацыйных форм i метадаў кiравання
навучальна-выхаваўчым  працэсам  i  кааперацыi  вытворчай  дзейнасцi
саўгас-тэхнiкум   можа   ствараць   на   галiновай  i  межгалiновай,
рэгiянальнай  i  межрэгiянальнай  аснове  без  павелiчэння бюджэтных
асiгнаванняў           навучальна-навукова-гаспадарчыя           або
навучальна-гаспадарчыя фiрмы,  асацыяцыi i iншыя  рацыянальныя формы
сумеснай дзейнасцi.

     9.  На  аснове  гэтага  Палажэння  саўгас-тэхнiкум распрацоўвае
статут,  якi  зацвярджаецца   Мiнiстэрствам  сельскай  гаспадаркi  i
харчавання i рэгiструецца ў Мiнiстэрстве адукацыi.

     10.   Статут  саўгаса-тэхнiкума   павiнен  утрымлiваць:   назву
саўгаса-тэхнiкума,   яго   месца   знаходжання,   мэты  дзейнасцi  i
структуру,  правы  i  абавязкi  навучэнцаў  i  членаў калектыву, яго
органы  кiравання i  кантролю,  парадак  утварэння маемасцi  i ўмовы
выкарыстання яе, парадак размеркавання прыбытку (даходу).

     11. Рэарганiзацыя i  лiквiдацыя саўгаса-тэхнiкума праводзiцца ў
адпаведнасцi з парадкам, прадугледжаным Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь.

                 II. СТРУКТУРА САЎГАСА-ТЭХНIКУМА,
               АРГАНIЗАЦЫЯ ВУЧЭБНА-ВЫХАВАЎЧАЙ РАБОТЫ

     12.  Саўгас-тэхнiкум  акрамя  вучэбнай  гаспадаркi  можа мець у
сваей   структуры    аддзяленнi,   вучэбна-кансультацыйныя   пункты,
спецыяльныя  аддзяленнi,  курсы  павышэння  квалiфiкацыi,  курсы  па
падрыхтоўцы  для паступлення  ў навучальную  ўстанову, бiблiятэку  з
чытальнай  залай,  вучэбны  вылiчальны  цэнтр  i  вучэбныя палiгоны,
метадычныя,   вучэбна-вытворчыя i  iншыя неабходныя для ажыццяўлення
ўскладзенных    на    яго    задач    падраздзяленнi,    а   таксама
спартыўна-аздараўленчыя   i  iншыя   ўстановы  сацыяльна-бытавога  i
культурнага прызначэння.
     Саўгас-тэхнiкум самастойна фармiруе сваю структуру. Структурныя
падраздзяленнi  дзейнiчаюць  на  аснове  адпаведных палажэнняў, якiя
распрацаваны ва ўстаноўленным парадку.

     13.  Вучэбная гаспадарка  саўгаса-тэхнiкума з'яўляецца асноўнай
базай  практычнага   навучання  навучэнцаў.  Нароўнi   з  вытворчымi
падраздзяленнямi  ў ей  ствараюцца вучэбна-вытворчыя  фармiраваннi ў
адпаведнасцi  з профiлем  навучальнай установы  i дзеючымi вучэбнымi
планамi  i  праграмамi.  Вучэбна-вытворчыя  фармiраваннi  з'яўляюцца
структурнымi    падраздзяленнямi     саўгаса-тэхнiкума,    за    iмi
замацоўваюцца зямля, сельскагаспадарчая тэхнiка, жывела i iнш.

     14.   Саўгас-тэхнiкум   ажыццяўляе   падрыхтоўку   i  павышэнне
квалiфiкацыi  спецыялiстаў  па  вучэбных  планах  i  праграмах, якiя
зацвярджаюцца   Мiнiстэрствам  адукацыi   i  Мiнiстэрствам  сельскай
гаспадаркi i харчавання.
     Увядзенне i лiквiдацыя спецыяльнасцей праводзiцца Мiнiстэрствам
сельскай  гаспадаркi  i  харчавання  па  ўзгадненню  з Мiнiстэрствам
адукацыi i Дзяржэканомпланам.
     На асоб, якiя  навучаюцца ў саўгасе-тэхнiкуме, распаўсюджваюцца
ўмовы  матэрыяльнага  забеспячэння  (уключаючы стыпендыю) i iльготы,
якiя прадугледжаны  для навучэнцаў сярэднiх  спецыяльных навучальных
устаноў.
     Навучэнцы ў перыяд  практыкi залiчваюцца  на рабочыя  месцы або
аплачваемыя  пасады ва ўстаноўленым  парадку, на iх распаўсюджваюцца
дзеянне  працоўнага заканадаўства,  палажэнне аб  працы i дзяржаўным
сацыяльным страхаваннi, яны  забяспечваюцца спецыяльнай вопраткай па
нормах, вызначаных для працуючых у сельскай гаспадарцы.
     Намеснiкам  дырэктара   па  навучальнай  рабоце   i  вытворчаму
навучанню, выкладчыкам,  майстрам  вытворчага   навучання  i   iншым
работнiкам  саўгаса-тэхнiкума  па  рашэнню  дырэктара  могуць рабiць
даплаты па канчатковых вынiках работы калектыву.

     15.  Выкладанне прадметаў  вучэбнага плана  вядуць, як правiла,
штатныя выкладчыкi саўгаса-тэхнiкума, якiя маюць адпаведную вышэйшую
адукацыю.  Выкладчыкi  спецыяльных   прадметаў  павiнны  мець  вопыт
практычнай    работы   па    спецыяльнасцi   на   сельскагаспадарчых
прадпрыемствах   i  ў   арганiзацыях  па   профiлю  спецыяльнасцi  i
педагагiчную  адукацыю.  Кадрамi   выкладчыкаў  на  вакантныя  месцы
саўгас-тэхнiкум камплектуецца на конкурснай аснове.
     Да  выкладання спецыяльных  прадметаў прыцягваюцца  спецыялiсты
вучэбнай гаспадаркi  на ўмовах пагадзiннай аплаты,  пры гэтым гадавы
аб'ём  iх  вучэбнай  нагрузкi  не  павiнен  перавышаць  360 вучэбных
гадзiн.
     Кiраўнiцтва   саўгаса-тэхнiкума   арганiзоўвае,   а  выкладчыкi
суместна з навучэнцамi i спецыялiстамi вучэбнай гаспадаркi абавязаны
ўдзельнiчаць  ва  ўкараненнi  ў  вытворчасць  дасягненняў  навукi  i
перадавога   вопыту  ў   павышэннi  прадуктыўнасцi   палёў  i  ферм,
правядзеннi  канструктарскай, вопытнiцкай,  даследчай i  iншых вiдаў
работ.
     Кiраўнiкi  i  спецыялiсты  вучэбнай  гаспадаркi  i яе вытворчых
падраздзяленняў  нясуць  адказнасць  за  якасць практычнага абучэння
навучэнцаў;  стварэнне   неабходных  умоў  для   выканання  праграмы
практыкi.  Кiраўнiкi  i  галоўныя  спецыялiсты  вучэбнай  гаспадаркi
могуць быць выбраны ў педагагiчны савет саўгаса-тэхнiкума.


                 III. КIРАВАННЕ САЎГАСАМ-ТЭХНIКУМАМ

     16. Кiраванне  дзейнасцю саўгаса-тэхнiкума ажыццяўляе дырэктар.
Найманне дырэктара ажыццяўляе  Мiнiстэрства  сельскай  гаспадаркi  i
харчавання  шляхам  заключэння  з  iм кантракта з лiку спецыялiстаў,
якiя  маюць  вышэйшую  адукацыю,  адпавядаючую  профiлю  навучальнай
установы, i вопыт педагагiчнай працы.

     17.    Дырэктар    без    даверанасцi    дзейнiчае    ад    iмя
саўгаса-тэхнiкума, прадстаўляе яго  iнтарэсы на ўсiх прадпрыемствах,
у арганiзацыях  i  ўстановах,  распараджаецца  маемасцю  i  сродкамi
саўгаса-тэхнiкума  ў   межах  правоў,  устаноўленых   уласнiкам  або
ўпаўнаважаным  iм  органам,  заключае  дагаворы,  выдае даверанасцi,
з'яўляецца распарадчыкам крэдытаў,  зацвярджае штатны расклад, выдае
ў межах  кампетэнцыi   саўгаса-тэхнiкума  загады  i   дае  ўказаннi,
абавязковыя для ўсiх работнiкаў i навучэнцаў.

     18.  Дырэктар   саўгаса-тэхнiкума  ў  адпаведнасцi   з  дзеючым
заканадаўствам  назначае  i  вызваляе  з  пасады  сваiх  намеснiкаў,
галоўнага   бухгалтара,   загадчыкаў   структурных  падраздзяленняў,
выкладчыкаў  i iншых  работнiкаў навучальнай  установы, размяркоўвае
абавязкi памiж  намеснiкамi, вызначае службовыя  абавязкi работнiкаў
навучальнай установы.
     Першым намеснiкам дырэктара  з'яўляецца намеснiк па навучальнай
рабоце.

     19.   Працоўны   калектыў    саўгаса-тэхнiкума   складаюць  усе
грамадзяне,  якiя  сваей  працай  удзельнiчаюць  у  яго дзейнасцi на
аснове  працоўнага  дагавору,  а   таксама  iншых  форм,  рэгулюючых
працоўныя адносiны работнiкаў з саўгасам-тэхнiкумам.

     20.  З  мэтай  развiцця   калегiяльных,  дэмакратычных  форм  у
кiраваннi  саўгасам-тэхнiкумам,  аб'яднання  намаганняў выкладчыкаў,
супрацоўнiкаў  i  навучэнцаў   для  дасягнення  высокiх  канчатковых
вынiкаў   у  падрыхтоўцы   i  выхаваннi   спецыялiстаў  з   сярэдняй
спецыяльнай адукацыяй у саўгасе-тэхнiкуме ствараецца савет  начале з
дырэктарам.    Колькасць   членаў    савета   вызначаецца   статутам
саўгаса-тэхнiкума.

     21. Савет саўгаса-тэхнiкума:
     намячае  меры  па  паляпшэнню  падрыхтоўкi,  перападрыхтоўкi  i
павышэння   квалiфiкацыi   спецыялiстаў   з   сярэдняй   спецыяльнай
адукацыяй;
     устанаўлiвае  на аснове  Правiл прыему  у сярэднiя  спецыяльныя
навучальныя ўстановы рэспублiкi дадатковыя  патрабаваннi па прыему з
улiкам профiлю падрыхтоўкi;
     вызначае агульныя напрамкi  эканамiчнага i сацыяльнага развiцця
саўгаса-тэхнiкума;
     устанаўлiвае парадак размеркавання прыбыткаў;
     прымае    рашэннi,    якiя     датычаць    асноўных    пытанняў
знешнеэканамiчнай дзейнасцi саўгаса-тэхнiкума;
     вызначае     формы     ўзаемадзеяння     саўгаса-тэхнiкума    з
навукова-даследчымi     iнстытутамi,    аб'яднаннямi     i    iншымi
фармiраваннямi сiстэмы Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi i харчавання
з мэтай стварэння неабходных умоў для ўсебаковага развiцця i творчай
здзейнасцi выкладчыкаў, а таксама спецыялiстаў вучэбнай гаспадаркi;
     заслухоўвае  справаздачы  кiраўнiцтва  i  асобных работнiкаў аб
ходзе   выканання   планаў   развiцця   саўгаса-тэхнiкума,   вынiках
вучэбна-выхаваўчай i гаспадарча-фiнансавай дзейнасцi;
     разглядае    канфлiктныя   сiтуацыi,    якiя   ўзнiкаюць  памiж
адмiнiстрацыяй саўгаса-тэхнiкума i працоўным калектывам, прымае меры
для iх вырашэння;
     вырашае     iншыя      пытаннi,     прадугледжаныя     статутам
саўгаса-тэхнiкума.

     22.  У   склад  савета  ўваходзяць   прадстаўнiкi  выкладчыкаў,
навучэнцаў,  работнiкаў вучэбнай  гаспадаркi i  iншых супрацоўнiкаў,
адмiнiстрацыi, грамадскiх арганiзацый.
     Склад  савета саўгаса-тэхнiкума  выбiраецца на  пяць гадоў, пры
чарговых  выбарах  ен  можа  абнаўляцца  не  меней,  чым  на  трэць.
Прадстаўнiкi навучэнцаў могуць выбiрацца i давыбiрацца штогодна.
     Пасяджэннi савета праводзяцца ў адпаведнасцi з планам работы, а
таксама па меры неабходнасцi.
     Пасяджэнне   савета   з'яўляецца   правамоцным,   калi   на  iм
прысутнiчае  не меньш  як дзве  трэцi яго  складу. Рашэнне прымаецца
адкрытым галасаваннем, простай большасцю галасоў.
     Член  савету,  якi  не  апраўдаў  даверу  калектыву,  можа быць
выведзены  з   яго  складу  па  рашэнню   большасцi  членаў  савета,
удзельнiчаючых у галасаваннi.

     23.    У    мэтах    забеспячэння    калегiяльнасцi    разгляду
вучэбна-выхаваўчай   i   метадычнай   работы,   фiзiчнага  выхавання
навучэнцаў  i iншых  пытанняў вучэбнага  характару пад  старшынствам
дырэктара  ствараецца ў  якасцi дарадчага  органа педагагiчны савет,
работа  якога  рэгламентуецца   Палажэннем  аб  педагагiчным  савеце
сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы.


       IV. МАТЭРЫЯЛЬНАЯ БАЗА I ФIНАНСАВАННЕ САЎГАСА-ТЭХНIКУМА

     24.  Матэрыяльную базу  саўгаса-тэхнiкума складаюць збудаваннi,
машыны  i  абсталяванне,   сельскагаспадарчая  жывела,  транспартныя
сродкi  i  iншая  маемасць,  якая  выкарыстоўваецца  для  навучэння,
выхавання   i   аздараўлення   навучэнцаў,   вытворчасцi  прадукцыi,
здавальнення   спецыяльных   i   эканамiчных   iнтарэсаў  работнiкаў
саўгаса-тэхнiкума,  а  таксама  для  вырашэння  iншых  задач у сферы
адукацыi.

     25.  Вытворчая  дзейнасць  саўгаса-тэхнiкума  ажыццяўляецца  на
аснове гаспадарчага  разлiку. Выдаткi саўгаса-тэхнiкума,  звязаныя з
падрыхтоўкай   спецыялiстаў   i   павышэннем   квалiфiкацыi  кадраў,
праводзяцца за  кошт дзяржаўных цi iншых  сродкаў. Асноўнай крынiцай
фiнансавання  з'яўляюцца  сродкi,  якiя  выдзяляюцца  з  дзяржаўнага
бюджэту   ў   адпаведнасцi   з   Законам   аб   дзяржаўным  бюджэце,
прадугледжаным спецыяльнымi актамi ўрада Рэспублiкi Беларусь. Iншымi
сродкамi з'яўляюцца даходы ад  платных паслуг, вытворчай i навуковай
дзейнасцi,  дагаварныя або  кантрактныя сумы  за падрыхтоўку кадраў,
узносы прадпрыемстваў, спонсараў i грамадзян.
     Спагнанне  платы  за  навучанне  (акрамя  дадатковых ведаў), за
iншыя паслугi  навучальнай установы, якiя  аплачваюцца з дзяржаўнага
бюджэту, не дазваляецца.

     26. Для абнаўлення i  развiцця вучэбна-матэрыяльнай i вытворчай
базы  з  улiкам  росту  патрабаванняў  да  ўзроўню i якасцi адукацыi
Мiнiстэрства    сельскай    гаспадаркi    i    харчавання   выдзяляе
саўгасу-тэхнiкуму  матэрыяльныя рэсурсы  i капiтальныя  ўкладаннi; у
першую   чаргу  перадае   навейшыя  вiды  сельскагаспадарчых  машын,
трактары,  камбайны,  аўтамабiлi,  станочнае  i  iншае абсталяванне,
сартавое   насенне,   мiнеральныя    ўгнаеннi,   племянную   жывелу,
канцэнтраваныя кармы, iнвентар, будаўнiчыя i iншыя матэрыялы.
     Матэрыяльна-тэхнiчнае   забеспячэнне   вучэбна-вытворчай   базы
саўгас-тэхнiкум арганiзуе шляхам набыцця рэсурсаў на рынку тавараў i
паслуг  па  прамых  дагаворах,  у  аптовым  гандлi,  у  арганiзацыях
матэрыяльна-тэхнiчнага    забеспячэння    i    iншых    пасрэднiцкiх
арганiзацыях.

     27.  Саўгас-тэхнiкум   самастойна  плануе  i   ажыццяўляе  сваю
дзейнасць,   распараджаецца   вырабленай   прадукцыяй   i  атрыманым
прыбыткам, вызначае перспектывы развiцця  зыходзячы з попыту на сваю
прадукцыю,  патрабавання  вучэбных  планаў  i  праграм, неабходнасцi
забеспячэння  развiцця вучэбна-матэрыяльнай,  вытворчай i сацыяльнай
базы,  удасканалення абучэння  навучэнцаў i  слухачоў. Аснову планаў
складаюць  дагаворы,  якiя  заключаюцца  са   спажыўцамi  прадукцыi,
падраднымi   арганiзацыямi,    пастаўшчыкамi   матэрыяльна-тэхнiчных
рэсурсаў.

     28. Саўгас-тэхнiкум  згодна з устаноўленым  парадкам ажыццяўляе
бухгалтарскi, аператыўны i статыстычны  ўлiк, справаведства i архiў,
складае справаздачнасць  па зацверджаных формах i  прадстаўляе яе ва
ўстаноўленыя тэрмiны адпаведным органам.
     Саўгас-тэхнiкум  мае адзiны  баланс i  прадстаўляе яго  з усiмi
дадаткамi  па  формах,  устаноўленых  для  дзяржаўных прадпрыемстваў
(саўгасаў) i, акрамя таго, па  асiгнаваннях з бюджэту на падрыхтоўку
кадраў   -  па   формах,  устаноўленых   для  сярэднiх   спецыяльных
навучальных устаноў.

 ________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 355/12.
 Дата:  6.05.94 г.
         ___________________________________________________________