ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       30 жнiўня 2001 г. № 69

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЗВОДНЫХ СПРАВАЗДАЧ ПА АДУКАЦЫI
         ___________________________________________________________
         Утратило силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа  Республики  Беларусь от 22 октября 2007 г.   № 346
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/17345  от
         31.10.2007 г.) <W20717345>  _

        [Изменения и дополнения:
            Постановление Министерства  статистики  и  анализа  от 4
         июля 2003 г.  № 67 (зарегистрировано в Национальном реестре
         - № 8/9815 от 22.07.2003 г.) <W20309815>;
            Постановление Министерства  статистики  и  анализа от 27
         июля 2005 г. № 99 <W205p0105>].

     На падставе  Палажэння  аб  Мiнiстэрстве  статыстыкi  i аналiзу
Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджанага  пастановай  Савета   Мiнiстраў
Рэспублiкi   Беларусь  ад  19  красавiка  2000  г.  №  547  "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,  2000 г.,  № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Зацвердзiць  зводныя  справаздачы  i  ўвесцi iх у дзеянне са
справаздачы на пачатак 2001/2002 навучальнага года:
     1.1. исключен;
         ___________________________________________________________
         Подпункт 1.1    исключен    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99

            1.1. таблiцу    1.1    "Зводная    справаздача   дзённых
         агульнаадукацыйных школ" згодна з дадаткам 1;
         ___________________________________________________________

     1.2. исключен;
         ___________________________________________________________
         Подпункт 1.2    исключен    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99

            1.2. таблiцу  1.4  "Зводная  справаздача  аб   колькасцi
         настаўнiкаў,  класаў  i  вучняў  (без  школ  для  дзяцей  з
         асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця)" згодна  з  дадаткам
         2;
         ___________________________________________________________

     1.3. исключен;
         ___________________________________________________________
         Подпункт 1.3    исключен    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99

            1.3. таблiцу  1.5  "Зводная  справаздача  аб  выкладаннi
         замежных  моў   i   паглыбленым   вывучэннi   прадметаў   у
         агульнаадукацыйных   школах   (акрамя  школ  для  дзяцей  з
         асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця)" згодна  з  дадаткам
         3;
         ___________________________________________________________

     1.4. таблiцу  1.6  "Зводная  справаздача  аб  школах-iнтэрнатах
(школах, класах) для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця"
згодна з дадаткам 4;
     1.5. таблiцу   4.1  "Зводная  справаздача  вячэрнiх   (зменных)
агульнаадукацыйных школ" згодна з дадаткам 5;
     1.6. Утратил силу.
         ___________________________________________________________
         Подпункт 1.6  утратил  силу   постановлением   Министерства
         статистики   и   анализа   от   4   июля   2003   г.  №  67
         (зарегистрировано в Национальном  реестре  -  №  8/9815  от
         22.07.2003 г.)

            1.6. таблiцу 2-сд "Зводная справаздача  дзiцячых  дамоў,
         школ-iнтэрнатаў,  дзiцячых  сацыяльных  прытулкаў" згодна з
         дадаткам 6.
         ___________________________________________________________

     2. Распаўсюдзiць указаныя ў пункце 1 дадзенай пастановы зводныя
справаздачы:
     2.1. таблiцы  1.1,  1.4,  1.5,  4.1  -  на  раённыя (гарадскiя)
аддзелы  адукацыi, абласныя (Мiнскае гарадское) упраўленнi адукацыi,
галоўны    iнфармацыйна-аналiтычны    цэнтр  Мiнiстэрства   адукацыi
Рэспублiкi Беларусь;
     2.2. таблiцы  1.6,  2-сд  -  на  абласныя  (Мiнскае  гарадское)
упраўленнi    адукацыi,    галоўны   iнфармацыйна-аналiтычны   цэнтр
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

Мiнiстр                                               У.I.ЗIНОЎСКI
         ___________________________________________________________
         Таблица 1.1    исключена    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99


       -----------------------------------------------------¬
       ¦                ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                 ¦
       ¦          дзённых агульнаадукацыйных школ           ¦
       ¦     на пачатак _____ / _____ навучальнага года     ¦
       L-----------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 1
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦               Таблiца 1.1
 ¦           орган кiравання)            ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦ 1 раз у год
 ¦_______________________________________¦-------------------------¬
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 L----------------------------------------¦раённыя (гарадскiя)     ¦
                                          ¦аддзелы адукацыi па     ¦
                                          ¦школах Мiнiстэрства     ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь абласным       ¦
                                          ¦(Мiнскаму гарадскому)   ¦
                                          ¦упраўленням адукацыi 27 ¦
                                          ¦верасня;                ¦
                                          ¦абласныя (Мiнскае       ¦
                                          ¦гарадское) упраўленнi   ¦
                                          ¦адукацыi па школах      ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь     ¦
                                          ¦галоўнаму iнфармацыйна- ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 14  ¦
                                          ¦кастрычнiка;            ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па школах усiх ¦
                                          ¦мiнiстэрстваў, асобна па¦
                                          ¦недзяржаўных школах па  ¦
                                          ¦рэспублiцы, абласцях i  ¦
                                          ¦г.Мiнску Мiнiстэрству   ¦
                                          ¦статыстыкi i аналiзу    ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 29  ¦
                                          ¦кастрычнiка.            ¦
                                          L-------------------------

   Раздзел I. Агульныя звесткi (аб школах, вучнях i настаўнiках)

------------------------------------------T-----T------T------T-----
                                          ¦     ¦Гарад-¦Сель- ¦
                                          ¦Нумар¦ская  ¦ская  ¦Разам
                                          ¦радка¦мясцо-¦мясцо-¦
                                          ¦     ¦васць ¦васць ¦
------------------------------------------+-----+------+------+-----
                    А                     ¦  Б  ¦  1   ¦  2   ¦  3
------------------------------------------+-----+------+------+-----

Агульная колькасць школ (сума радкоў 02,
04, 06, 08-11)                               01

Пачатковых                                   02

 У тым лiку школы-сады                       03

Базавых                                      04

 У тым лiку школы-сады                       05

Сяpэднiх                                     06

 У тым лiку школы-сады                       07

Гiмназiй                                     08

Лiцэяў                                       09

Вучэбных комплексаў школа
(гiмназiя)-каледж                            10

Школ для дзяцей з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага pазвiцця                      11

Усяго вучняў (сума pадкоў 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25)                                  12

У пачатковых школах                          13

 У тым лiку ў школах-садах                   14

У базавых школах                             15

 У тым лiку ў школах-садах                   16

У сяpэднiх школах                            17

 У тым лiку ў школах-садах                   18

У гiмназiях                                  19

 З ix навучаюцца па пpагpаме гiмназii        20

У лiцэях                                     21

 З ix навучаюцца па пpагpаме лiцэя           22

У вучэбных комплексах школа
(гiмназiя)-каледж (акрамя вучняў, якiя
атрымлiваюць сярэднюю спецыяльную
адукацыю)                                    23

 З ix навучаюцца па пpагpаме каледжа         24

У школах i класах для дзяцей з
асаблiвасцямi псiхафiзiчнага pазвiцця        25

 У тым лiку ў класах                         26

Усяго настаўнiкаў                            27

 У тым лiку настаўнiкаў-дэфектолагаў
 спецыяльных i iнтэграваных класаў           28

Колькасць школ, у якiх ёсць гpупы
падоўжанага дня                              29

Колькасць вучняў у школах i гpупах
падоўжанага дня                              30

Колькасць дзяцей-сipот i дзяцей, якiя
засталiся без апекi бацькоў, у школах i ў
школах-iнтэрнатах агульнага тыпу             31

Колькасць школ, якiя вядуць заняткi:

 у дзве змены                                32

 у тpы змены                                 33

Колькасць вучняў, якiя займаюцца:

 у дpугой змене                              34

 у тpэцяй змене                              35

Колькасць школ, у якiх адкрыты пункты
карэкцыйна-педагагiчнай дапамогi             36

Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў гэтых
пунктах                                      37
--------------------------------------------------------------------

              Раздзел II. Звесткi аб класах-камплектах
 (па школах, якiя пазначаны ў радках 02, 04, 06, 08-10 раздзела I)

----------------------------------T-----T----------T----------T-----
                                  ¦Нумар¦Гарадская ¦Сельская  ¦Разам
                                  ¦радка¦мясцовасць¦мясцовасць¦
----------------------------------+-----+----------+----------+-----
                 А                ¦  Б  ¦    1     ¦    2     ¦  3
----------------------------------+-----+----------+----------+-----

Колькасць падрыхтоўчых, 1-3(4*)
класаў i класаў-камплектаў          01
--------------------------------------------------------------------

    Раздзел III. Звесткi аб вучнях, якiя скончылi дадзеныя класы
    i пераведзены ў наступныя класы (па школах, якiя пазначаны ў
                радках 02, 04, 06, 08-10 раздзела I)

------------T-----T------------------------T------------------------
            ¦     ¦  Гарадская мясцовасць  ¦  Сельская мясцовасць
            ¦     +------T-----------------+------T-----------------
            ¦     ¦      ¦      з iх       ¦      ¦      з iх
            ¦     ¦коль- +--------T--------+коль- +--------T--------
            ¦     ¦касць ¦скончылi¦        ¦касць ¦скончылi¦
            ¦Нумар¦вучняў¦або пе- ¦рашэннем¦вучняў¦або пе- ¦рашэннем
            ¦радка¦на    ¦раве-   ¦педага- ¦на    ¦раве-   ¦педага-
            ¦     ¦канец ¦дзены ў ¦гiчнага ¦канец ¦дзены ў ¦гiчнага
            ¦     ¦наву- ¦наступны¦савета  ¦наву- ¦наступны¦савета
            ¦     ¦чаль- ¦клас    ¦пакiнуты¦чаль- ¦клас    ¦пакiнуты
            ¦     ¦нага  ¦вясной  ¦на другi¦нага  ¦вясной  ¦на другi
            ¦     ¦года  ¦цi      ¦год     ¦года  ¦цi      ¦год
            ¦     ¦      ¦восенню ¦        ¦      ¦восенню ¦
------------+-----+------+--------+--------+------+--------+--------
     А      ¦  Б  ¦  1   ¦   2    ¦   3    ¦  4   ¦   5    ¦   6
------------+-----+------+--------+--------+------+--------+--------

Падрыхтоўчы
клас          01

1 клас        02

2 клас        03

3 клас        04

4 клас        05

5 клас        06

6 клас        07

7 клас        08

8 клас        09

9 клас        10

10 клас       11

11 клас       12

 З iх
 пераведзены
 ў 12 клас    12а   x               x        x               x

12 клас       13

Усяго па
класах        14
--------------------------------------------------------------------

      Раздзел IV. Звесткi аб вучнях, якiя скончылi сярэднюю цi
     базавую школу (па школах, якiя пазначаны ў радках 04, 06,
                         08-10 раздзела I)

------------------------------------------T-----T------T------T-----
                                          ¦     ¦Гарад-¦Сель- ¦
                                          ¦Нумар¦ская  ¦ская  ¦Разам
                                          ¦радка¦мясцо-¦мясцо-¦
                                          ¦     ¦васць ¦васць ¦
------------------------------------------+-----+------+------+-----
                    А                     ¦  Б  ¦  1   ¦  2   ¦  3
------------------------------------------+-----+------+------+-----

Колькасць вучняў, якiя атрымалi атэстат аб
сярэдняй адукацыi                            01

 З iх навучалiся па пpагpамах:

 гiмназii                                    02

 лiцэя                                       03

 каледжа                                     04

З колькасцi вучняў (радок 01)
узнагароджаны:

 залатым медалём                             05

 сярэбраным медалём                          06

Колькасць вучняў, якiя праслухалi курс
сярэдняй школы (не атрымалi атэстат аб
сярэдняй адукацыi)                           07

Колькасць вучняў, якiя атрымалi
пасведчанне аб базавай адукацыi (па школах
з радкоў 04, 06, 08-10 pаздзела I)           08

Акрамя таго, колькасць экстэрнаў, якiя
вытрымалi экзамены:

 за курс сярэдняй школы i атрымалi атэстат
 аб сярэдняй адукацыi                        09

 за курс базавай школы i атрымалi
 пасведчанне аб базавай адукацыi             10
--------------------------------------------------------------------

*                                                                           &
     Раздзел V. Размеркаванне вучняў па класах (па школах, якiя
          пазначаны ў радках 02, 04, 06, 08-10 раздзела I)

--------------T-----T--------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------
              ¦     ¦                   Гарадская мясцовасць                 ¦                     Сельская мясцовасць
              ¦     +------T------T-------T----------------------------------+------T------T-------T----------------------------------
              ¦     ¦      ¦      ¦коль-  ¦            з графы 3             ¦      ¦      ¦коль-  ¦            з графы 10
              ¦     ¦      ¦      ¦касць  +------T-----T-------T-------------+      ¦      ¦касць  +------T-----T-------T-------------
              ¦     ¦      ¦з iх  ¦вучняў ¦      ¦     ¦       ¦колькасць    ¦      ¦з iх  ¦вучняў ¦      ¦     ¦       ¦колькасць
              ¦Нумар¦коль- ¦iнтэ- ¦па     ¦      ¦     ¦прыход-¦вучняў з     ¦коль- ¦iнтэ- ¦па     ¦      ¦     ¦прыход-¦вучняў з
              ¦радка¦касць ¦грава-¦спiсах ¦друга-¦дзяў-¦зячы   ¦асаблiвасцямi¦касць ¦грава-¦спiсах ¦друга-¦дзяў-¦зячы   ¦асаблiвасцямi
              ¦     ¦класаў¦ных   ¦разам з¦годнi-¦чынак¦кантын-¦псiхафiзiчна-¦класаў¦ных   ¦разам з¦годнi-¦чынак¦кантын-¦псiхафiзiчна-
              ¦     ¦      ¦класаў¦новым  ¦каў   ¦     ¦гент   ¦га развiцця ў¦      ¦класаў¦новым  ¦каў   ¦     ¦гент   ¦га развiцця ў
              ¦     ¦      ¦      ¦прыёмам¦      ¦     ¦       ¦iнтэграваных ¦      ¦      ¦прыёмам¦      ¦     ¦       ¦iнтэграваных
              ¦     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦       ¦класах       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦     ¦       ¦класах
--------------+-----+------+------+-------+------+-----+-------+-------------+------+------+-------+------+-----+-------+-------------
      А       ¦  Б  ¦   1  ¦  2   ¦    3  ¦  4   ¦  5  ¦   6   ¦      7      ¦   8  ¦  9   ¦   10  ¦  11  ¦ 12  ¦  13   ¦      14
--------------+-----+------+------+-------+------+-----+-------+-------------+------+------+-------+------+-----+-------+-------------

Падрыхтоўчы
клас             01

Падрыхтоўчы
клас,
арганiзаваны ў
дашкольнай
установе         02

 1 клас          03

 1 клас, якi
 арганiзаваны
 ў дашкольнай
 установе        04

 2 клас          05

 3 клас          06

 4 клас*         07

Разам
падрыхтоўчы i
1-3(4*) класы    08

 4 клас**        09

 5 клас          10

 6 клас          11

 7 клас          12

 8 клас          13

 9 клас          14

Разам
(4**)5-9 класы   15

 10 клас         16

 11 клас         17

 12 клас         18

Разам 10-12
класы            19

Усяго па
школах           20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     З сумы граф 3 i 10 радка 20:
     Колькасць вучняў, якiя аднесены па стану здароўя да спецыяльнай
медыцынскай групы (21) _________
     З    iх   наведваюць  заняткi  па  фiзкультуры  ў   спецыяльных
медыцынскiх групах (22) ________
     Колькасць  дзяцей-iнвалiдаў  з  дзяцiнства  (23)______  з iх ва
ўзросце да 18 гадоў (24) _________
     Колькасць  вучняў - перасяленцаў з зон адсялення (забруджанасць
радыенуклiдамi цэзiя - 5 Кi/кв.км i вышэй) (25) _______

*                                                                         &
                 Раздзел VI. Узроставы склад вучняў
                 (гарадская i сельская мясцовасць)

------------T-----T------T-----T------------------------------------------------------------------------------
            ¦     ¦      ¦     ¦                       Размеркаванне вучняў па класах
Колькасць   ¦     ¦      ¦У тым+-------T----------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
поўных гадоў¦Нумар¦Усяго ¦лiку ¦падрых-¦у тым лiку¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
на 1 верасня¦радка¦вучняў¦дзяў-¦тоўчы  ¦па        ¦1   ¦2   ¦3   ¦4   ¦5   ¦6   ¦7   ¦8   ¦9   ¦10  ¦11  ¦12
            ¦     ¦      ¦чынак¦клас   ¦сельскай  ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас
            ¦     ¦      ¦     ¦       ¦мясцовасцi¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------------+-----+------+-----+-------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
     А      ¦  Б  ¦   1  ¦  2  ¦   3   ¦    4     ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16
------------+-----+------+-----+-------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

6 гадоў i
маладзейшыя    01                                                  x    x     x    x    x    x    x    x    x

7 гадоў        02                                                       x     x    x    x    x    x    x    x

8 гадоў        03                                                             x    x    x    x    x    x    x

9 гадоў        04                                                                  x    x    x    x    x    x

10 гадоў       05                                                                       x    x    x    x    x

11 гадоў       06                           x                                                x    x    x    x

12 гадоў       07                           x       x                                             x    x    x

13 гадоў       08                           x       x    x                                             x    x

14 гадоў       09                           x       x    x    x                                             x

15 гадоў       10                           x       x    x    x    x

16 гадоў       11                           x       x    x    x    x    x

17 гадоў       12                           x       x    x    x    x    x     x

18 гадоў i
старэйшыя      13                           x       x    x    x    x    x     x    x

Разам (сума
радкоў
01-13)         14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       Раздзел VII. Звесткi аб вучнях, якiя выбылi з дзённых
            агульнаадукацыйных школ цi перайшлi ў iншыя
   агульнаадукацыйныя школы за перыяд з 05.09.200_ па 05.09.200_

--------------------T-----T-----------------------------------------
                    ¦     ¦ Колькасць вучняў, якiя выбылi з дзённых
                    ¦     ¦ агульнаадукацыйных школ
                    ¦     +--------------------T--------------------
                    ¦     ¦гарадская мясцовасць¦сельская мясцовасць
                    ¦Нумар+-------T-----T------+-------T-----T------
                    ¦радка¦па 1-3 ¦па   ¦па    ¦па 1-3 ¦па   ¦па
                    ¦     ¦(4*) i ¦(4**)¦10-11 ¦(4*) i ¦(4**)¦10-11
                    ¦     ¦падрых-¦5-9  ¦(12)  ¦падрых-¦5-9  ¦(12)
                    ¦     ¦тоўчых ¦кла- ¦класах¦тоўчых ¦кла- ¦класах
                    ¦     ¦класах ¦сах  ¦      ¦класах ¦сах  ¦
--------------------+-----+-------+-----+------+-------+-----+------
         А          ¦  Б  ¦   1   ¦  2  ¦  3   ¦   4   ¦  5  ¦  6
--------------------+-----+-------+-----+------+-------+-----+------

Выбыла - усяго:        01

 З iх (з радка 01):

 працаўладкавалiся,
 але не вучацца        02     x      x

 не працуюць i не
 вучацца               03

 iншае                 04

 перайшлi ў iншыя
 дзённыя
 агульнаадукацыйныя
 школы                 05
--------------------------------------------------------------------

_____________________________
     *Навучаюцца па праграме 11-гадовай школы.
     **Навучаюцца па праграме 12-гадовай школы.

__________________________                 _________________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                   (iнiцыялы, прозвiшча)
_____________
   (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

         ___________________________________________________________
         Таблица 1.4    исключена    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99

*                                                                        &
  --------------------------------------------------------------¬
  ¦                     ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                     ¦
  ¦          аб колькасцi настаўнiкаў, класаў i вучняў          ¦
  ¦             (без школ для дзяцей з асаблiвасцямi            ¦
  ¦                  псiхафiзiчнага развiцця)                   ¦
  ¦          на пачатак _____ / _____ навучальнага года         ¦
  L--------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 2
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦               Таблiца 1.4
 ¦           орган кiравання)            ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦ 1 раз у год
 ¦_______________________________________¦-------------------------¬
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 L----------------------------------------¦раённыя (гарадскiя)     ¦
                                          ¦аддзелы адукацыi па     ¦
                                          ¦школах Мiнiстэрства     ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь абласным       ¦
                                          ¦(Мiнскаму гарадскому)   ¦
                                          ¦упраўленням адукацыi 18 ¦
                                          ¦кастрычнiка;            ¦
                                          ¦абласныя (Мiнскае       ¦
                                          ¦гарадское) упраўленнi   ¦
                                          ¦адукацыi па школах      ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь     ¦
                                          ¦галоўнаму               ¦
                                          ¦iнфармацыйна-           ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 3   ¦
                                          ¦лiстапада;              ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па школах усiх ¦
                                          ¦мiнiстэрстваў, асобна па¦
                                          ¦недзяржаўных школах, па ¦
                                          ¦рэспублiцы, абласцях i  ¦
                                          ¦г.Мiнску Мiнiстэрству   ¦
                                          ¦статыстыкi i аналiзу    ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 22  ¦
                                          ¦кастрычнiка.            ¦
                                          L-------------------------

    Раздзел I. Групоўка пачатковых школ па колькасцi настаўнiкаў
                              1 класаў

--------T-----T-----------------------------------------------------------------------------------------
        ¦     ¦                                  Колькасць пачатковых школ
        ¦     +-----------------------------T-----------------------------T-----------------------------
        ¦     ¦     гарадская мясцовасць    ¦     сельская мясцовасць     ¦            усяго
        ¦Нумар+-------T-------T-------T-----+-------T-------T-------T-----+-------T-------T-------T-----
        ¦радка¦з 1    ¦з 2    ¦з 3    ¦разам¦з 1    ¦з 2    ¦з 3    ¦разам¦з 1    ¦з 2    ¦з 3    ¦разам
        ¦     ¦настаў-¦настаў-¦настаў-¦(сума¦настаў-¦настаў-¦настаў-¦(сума¦настаў-¦настаў-¦настаў-¦(сума
        ¦     ¦нiкам  ¦нiкамi ¦нiкамi ¦граф ¦нiкам  ¦нiкамi ¦нiкамi ¦граф ¦нiкам  ¦нiкамi ¦нiкамi ¦граф
        ¦     ¦       ¦       ¦больш  ¦1-3) ¦       ¦       ¦больш  ¦5-7) ¦       ¦       ¦больш  ¦9-11)
--------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----
    А   ¦  Б  ¦   1   ¦   2   ¦   3   ¦  4  ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦  8  ¦   9   ¦  10   ¦  11   ¦ 12
--------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+-----

З адным    01
класам

З двума    02
класамi

З трыма    03
класамi

З          04
чатырма
класамi

З пяццю    05
класамi

Усяго      06
(сума
радкоў
01-05)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     У  тым  лiку школ, у якiх ёсць 5-7 настаўнiкаў (07) ___________
8-9 настаўнiкаў (08) _________ 10 i больш настаўнiкаў (09)_________

*                                                                   &
  Раздзел II. Колькасць падрыхтоўчых i 1-4 класаў, якiя ўваходзяць
                     у склад класаў-камплектаў

---------------T-----T--------------------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------
               ¦     ¦    Па ўсiх тыпах школ    ¦                                   У тым лiку
               ¦     +----T-------T----T--------+-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------
               ¦     ¦    ¦з iх   ¦    ¦з iх на-¦        у пачатковых школах    ¦       у базавых школах        ¦       у сярэднiх школах
               ¦Нумар¦уся-¦уваход-¦уся-¦вучаюцца+----T----------T----T----------+----T----------T----T----------+----T----------T----T----------
     Класы     ¦радка¦го  ¦зяць у ¦го  ¦ў       ¦уся-¦з iх      ¦уся-¦з iх      ¦уся-¦з iх      ¦уся-¦з iх      ¦уся-¦з iх      ¦уся-¦з iх
               ¦     ¦кла-¦склад  ¦вуч-¦складзе ¦го  ¦уваходзяць¦го  ¦навучаюцца¦го  ¦уваходзяць¦го  ¦навучаюцца¦го  ¦уваходзяць¦го  ¦навучаюцца
               ¦     ¦саў ¦класаў-¦няў ¦класаў- ¦кла-¦у склад   ¦вуч-¦ў складзе ¦кла-¦у склад   ¦вуч-¦ў складзе ¦кла-¦у склад   ¦вуч-¦ў складзе
               ¦     ¦    ¦камп-  ¦    ¦камп-   ¦саў ¦класаў-   ¦няў ¦класаў-   ¦саў ¦класаў-   ¦няў ¦класаў-   ¦саў ¦класаў-   ¦няў ¦класаў-
               ¦     ¦    ¦лектаў ¦    ¦лектаў  ¦    ¦камплектаў¦    ¦камплектаў¦    ¦камплектаў¦    ¦камплектаў¦    ¦камплектаў¦    ¦камплектаў
---------------+-----+----+-------+----+--------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------
       А       ¦  Б  ¦ 1  ¦   2   ¦ 3  ¦   4    ¦ 5  ¦     6    ¦ 7  ¦    8     ¦ 9  ¦    10    ¦ 11 ¦    12    ¦ 13 ¦    14    ¦ 15 ¦    16
---------------+-----+----+-------+----+--------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------+----+----------

                  Гарадская i сельская мясцовасцi

Падрыхтоўчы
клас              01

1 клас            02

2 клас            03

3 клас            04

4 клас            05

Разам (сума
радкоў 01-05)     06

                   У тым лiку сельская мясцовасць

Падрыхтоўчы
клас              07

1 клас            08

2 клас            09

3 клас            10

4 клас            11

Разам (сума
радкоў 07-11)     12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Заўвага.  У  раздзелы II, III i IV уключаюцца гiмназii, лiцэi i
вучэбныя комплексы школа (гiмназiя)-каледж.


     Раздзел III. Групоўка базавых i сярэднiх школ па колькасцi
                         класаў-камплектаў

--------------T-----T---------------------------T---------------------------
              ¦     ¦       Базавыя школы       ¦      Сярэднiя школы
              ¦     +----------T----------T-----+----------T----------T-----
              ¦Нумар¦          ¦          ¦усяго¦          ¦          ¦усяго
              ¦радка¦гарадская ¦сельская  ¦(сума¦гарадская ¦сельская  ¦(сума
              ¦     ¦мясцовасць¦мясцовасць¦граф ¦мясцовасць¦мясцовасць¦граф
              ¦     ¦          ¦          ¦1, 2)¦          ¦          ¦4, 5)
--------------+-----+----------+----------+-----+----------+----------+-----
      А       ¦  Б  ¦    1     ¦    2     ¦  3  ¦    4     ¦    5     ¦  6
--------------+-----+----------+----------+-----+----------+----------+-----

Да 5 класаў-
камплектаў     01

5-6 класаў-
камплектаў     02

7-10 класаў-
камплектаў     03

11-13 класаў-
камплектаў     04

14-16 класаў-
камплектаў     05

17-19 класаў-
камплектаў     06

20-22 класы-
камплекты      07

23-25 класаў-
камплектаў     08

26-29 класаў-
камплектаў     09

30-33 класы-
камплекты      10

34-37 класаў-
камплектаў     11

38-44 класы-
камплекты      12

45-55 класаў-
камплектаў     13

56 i больш
класаў-
камплектаў     14

Усяго школ
(сума радкоў
01-14)         15
----------------------------------------------------------------------------

      Раздзел IV. Групоўка пачатковых, базавых i сярэднiх школ
                        па колькасцi вучняў

--------T-----T-----T-----------------------------------------------
        ¦     ¦Коль-¦          З iх з колькасцю вучняў
        ¦     ¦касць+--T---T---T---T---T---T---T----T----T----T-----
        ¦     ¦па-  ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
        ¦     ¦чат- ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
        ¦Нумар¦ковых¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
        ¦радка¦школ ¦да¦10-¦15-¦21-¦30-¦41-¦61-¦101-¦121-¦181-¦281 i
        ¦     ¦(сума¦10¦14 ¦20 ¦29 ¦40 ¦60 ¦100¦120 ¦180 ¦280 ¦больш
        ¦     ¦граф ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
        ¦     ¦2-12)¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦    ¦
--------+-----+-----+--+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----
   А    ¦  Б  ¦  1  ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12
--------+-----+-----+--+---+---+---+---+---+---+----+----+----+-----

Гарад-
ская
мясцо-
васць      01

Сельская
мясцо-
васць      02

Усяго
(сума
радкоў
01, 02)    03
--------------------------------------------------------------------

---------------T-----T-----------T----------------------------------
               ¦Нумар¦Колькасць  ¦     З iх з колькасцю вучняў
               ¦радка¦базавых    +----------------------------------
               ¦     ¦школ (сума ¦40 i¦41-¦101-¦201-¦281-¦401-¦641 i
               ¦     ¦граф 14-20)¦менш¦100¦200 ¦280 ¦400 ¦640 ¦больш
---------------+-----+-----------+----+---+----+----+----+----+-----
       А       ¦  Б  ¦    13     ¦ 14 ¦15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20
---------------+-----+-----------+----+---+----+----+----+----+-----

Гарадская
мясцовасць        01

Сельская
мясцовасць        02

Усяго (сума
радкоў 01, 02)    03
--------------------------------------------------------------------

----------T-----T------T------------------------------------------------------
          ¦     ¦Коль- ¦               З iх з колькасцю вучняў
          ¦     ¦касць +-----T----T----T----T----T----T----T-----T-----T------
          ¦     ¦сярэд-¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
          ¦Нумар¦нiх   ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
          ¦радка¦школ  ¦100 i¦101-¦201-¦281-¦401-¦641-¦881-¦1121-¦1361-¦1601 i
          ¦     ¦(сума ¦менш ¦200 ¦280 ¦400 ¦640 ¦880 ¦1120¦1360 ¦1600 ¦больш
          ¦     ¦граф  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
          ¦     ¦22-31)¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦
----------+-----+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------
     А    ¦  Б  ¦  21  ¦ 22  ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29  ¦ 30  ¦  31
----------+-----+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+------

Гарадская
мясцовасць  01

Сельская
мясцоваць   02

Усяго
(сума
радкоў 01,
02)         03
------------------------------------------------------------------------------

__________________________                     _____________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                     (iнiцыялы, прозвiшча)
________________
     (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

         ___________________________________________________________
         Таблица 1.5    исключена    постановлением     Министерства
         статистики и анализа от 27 июля 2005 г. № 99

*                                                                            &
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦                      ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                        ¦
 ¦       аб выкладаннi замежных моў i паглыбленым вывучэннi        ¦
 ¦             прадметаў у агульнаадукацыйных школах               ¦
 ¦(акрамя школ для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця) ¦
 ¦           на пачатак _____ / _____ навучальнага года            ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 3
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦               Таблiца 1.5
 ¦           орган кiравання)            ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦ 1 раз у год
 ¦_______________________________________¦-------------------------¬
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 L----------------------------------------¦раённыя (гарадскiя)     ¦
                                          ¦аддзелы адукацыi па     ¦
                                          ¦школах Мiнiстэрства     ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь абласным       ¦
                                          ¦(Мiнскаму гарадскому)   ¦
                                          ¦упраўленням адукацыi 22 ¦
                                          ¦кастрычнiка;            ¦
                                          ¦абласныя                ¦
                                          ¦(Мiнскае гарадское)     ¦
                                          ¦упраўленнi адукацыi па  ¦
                                          ¦школах Мiнiстэрства     ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь галоўнаму      ¦
                                          ¦iнфармацыйна-           ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 8   ¦
                                          ¦лiстапада;              ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па школах усiх ¦
                                          ¦мiнiстэрстваў па        ¦
                                          ¦рэспублiцы, абласцях i  ¦
                                          ¦г.Мiнску Мiнiстэрству   ¦
                                          ¦статыстыкi i аналiзу    ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 23  ¦
                                          ¦лiстапада.              ¦
                                          L-------------------------

   Раздзел I. Звесткi аб школах, у якiх выкладаюцца замежныя мовы

---------------T-----T-------------------------------------------T-------------------------------------------
               ¦Нумар¦      Гарадская i сельская мясцовасцi      ¦       У тым лiку сельская мясцовасць
               ¦радка+----T-------T------T--------T------T-------+----T-------T------T--------T------T-------
               ¦     ¦уся-¦англiй-¦нямец-¦француз-¦iспан-¦iншыя -¦уся-¦англiй-¦нямец-¦француз-¦iспан-¦iншыя -
               ¦     ¦го  ¦ская   ¦кая   ¦ская    ¦ская  ¦усяго  ¦го  ¦ская   ¦кая   ¦ская    ¦ская  ¦усяго
---------------+-----+----+-------+------+--------+------+-------+----+-------+------+--------+------+-------
       А       ¦  Б  ¦ 1  ¦   2   ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦   6   ¦ 7  ¦   8   ¦  9   ¦   10   ¦  11  ¦   12
---------------+-----+----+-------+------+--------+------+-------+----+-------+------+--------+------+-------

Колькасць
базавых i
сярэднiх школ,
у якiх
выкладаюцца
замежныя мовы     01

У тым лiку:

колькасць
школ з
выкладаннем
замежных моў у
пачатковых
класах            02

колькасць
школ з
выкладаннем
дзвюх i больш
моў               03          х      х       х       х       х            х      х        х       х       х

Колькасць
базавых i
сярэднiх школ,
у якiх
замежныя мовы
не выкладаюцца    04          х      х       х       х       х            х      х        х       х       х

Колькасць
пачатковых
школ, у якiх
выкладаюцца
замежныя мовы     05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*                                                                       &
       Раздзел II. Звесткi аб вывучэннi вучнямi замежных моў

--------------T-----T----------------------------------------------------------------------------------------------
              ¦     ¦                                Гарадская i сельская мясцовасцi
              ¦     +-----T----------------------------------------------------------------------------------------
              ¦     ¦усяго¦                                    у тым лiку па класах
              ¦     ¦выву-+-----T----T----T----T----T-----T----T----T----T----T----T----T-----T----T----T----T-----
              ¦Нумар¦чаюць¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦1-3  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
              ¦радка¦(сума¦пад- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦(4*)i¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦(4**)¦    ¦    ¦    ¦
              ¦     ¦граф ¦рых- ¦1   ¦2   ¦3   ¦4*  ¦пад- ¦4** ¦5   ¦6   ¦7   ¦8   ¦9   ¦5-9  ¦10  ¦11  ¦12  ¦10-12
              ¦     ¦7,   ¦тоўчы¦клас¦клас¦клас¦клас¦рых- ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦класы¦клас¦клас¦клас¦класы
              ¦     ¦14,  ¦клас ¦    ¦    ¦    ¦    ¦тоўчы¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
              ¦     ¦18)  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦класы¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
--------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----
      А       ¦  Б  ¦  1  ¦  2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦  7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14  ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18
--------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----

Англiйская -
усяго вучняў     01

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            02

 як другую
 мову            03

Колькасць
класаў (груп)    04

Нямецкая -
усяго вучняў     05

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            06

 як другую
 мову            07

Колькасць
класаў (груп)    08

Французская -
усяго вучняў     09

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            10

 як другую
 мову            11

Колькасць
класаў (груп)    12

Iспанская -
усяго вучняў     13

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            14

 як другую
 мову            15

Колькасць
класаў (груп)    16

Iншыя мовы -
усяго вучняў     17

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            18

 як другую
 мову            19

Колькасць
класаў (груп)    20

Колькасць
вучняў, якiя
не вывучаюць
замежныя мовы,
- усяго          21          х    х    х    х    х     х

 У тым лiку:

 у школах, у
 якiх
 выкладаюцца
 замежныя мовы   22          х    х    х    х    х     х

 у школах, у
 якiх зусiм не
 выкладаюцца
 замежныя мовы   23          х    х    х    х    х     х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*                                                                       &
--------------T-----T----------------------------------------------------------------------------------------------
              ¦     ¦                                 У тым лiку сельская мясцовасць
              ¦     +-----T----------------------------------------------------------------------------------------
              ¦     ¦усяго¦                                    у тым лiку па класах
              ¦     ¦выву-+-----T----T----T----T----T-----T----T----T----T----T----T----T-----T----T----T----T-----
              ¦Нумар¦чаюць¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦1-3  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
              ¦радка¦(сума¦пад- ¦    ¦    ¦    ¦    ¦(4*)i¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦(4**)¦    ¦    ¦    ¦
              ¦     ¦граф ¦рых- ¦1   ¦2   ¦3   ¦4*  ¦пад- ¦4** ¦5   ¦6   ¦7   ¦8   ¦9   ¦5-9  ¦10  ¦11  ¦12  ¦10-12
              ¦     ¦25,  ¦тоўчы¦клас¦клас¦клас¦клас¦рых- ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦класы¦клас¦клас¦клас¦класы
              ¦     ¦32,  ¦клас ¦    ¦    ¦    ¦    ¦тоўчы¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
              ¦     ¦36)  ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦класы¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦
--------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----
      А       ¦  Б  ¦ 19  ¦ 20  ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25  ¦ 26 ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 32  ¦ 33 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 36
--------------+-----+-----+-----+----+----+----+----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+-----

Англiйская -
усяго вучняў     01

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            02

 як другую
 мову            03

Колькасць
класаў (груп)    04

Нямецкая -
усяго вучняў     05

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            06

 як другую
 мову            07

Колькасць
класаў (груп)    08

Французская -
усяго вучняў     09

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            10

 як другую
 мову            11

Колькасць
класаў (груп)    12

Iспанская -
усяго вучняў     13

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            14

 як другую
 мову            15

Колькасць
класаў (груп)    16

Iншыя мовы -
усяго вучняў     17

 У тым лiку
 вывучаюць:

 як асноўную
 мову            18

 як другую
 мову            19

Колькасць
класаў (груп)    20

Колькасць
вучняў, якiя
не вывучаюць
замежныя мовы,
- усяго          21          х    х    х    х    х     х

 У тым лiку:

 у школах, у
 якiх
 выкладаюцца
 замежныя мовы   22          х    х    х    х    х     х

 у школах, у
 якiх зусiм не
 выкладаюцца
 замежныя мовы   23          х    х    х    х    х     х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*                                                                          &
         Раздзел III. Звесткi аб навучаннi вучняў у школах
   (асобных класах) з паглыбленым вывучэннем вучэбных прадметаў,
      у школах (асобных класах) з ухiламi, у профiльных класах

--------------------------T-----T-------------------------------------------T-------------------------------------
                          ¦     ¦      Гарадская i сельская мясцовасцi      ¦    У тым лiку сельская мясцовасць
                          ¦     +-----T-------------------------------------+-----T-------------------------------
 Школы з паглыбленым      ¦     ¦     ¦ колькасць вучняў у школах (асобных  ¦     ¦колькасць вучняў у школах
 вывучэннем вучэбных      ¦     ¦     ¦ класах) з паглыбленым вывучэннем    ¦     ¦(асобных класах) з паглыбленым
 прадметаў, з ухiламi i   ¦Нумар¦     ¦ вучэбных прадметаў, з ухiламi, у    ¦     ¦вывучэннем вучэбных прадметаў,
 напрамкамi навучання ў   ¦радка¦коль-¦ профiльных класах                   ¦коль-¦з ухiламi, у профiльных класах
 профiльных класах        ¦     ¦касць+------------T--------------T---------+касць+------------T--------T---------
                          ¦     ¦школ ¦1-3(4*) i   ¦              ¦10-11(12)¦школ ¦1-3(4*) i   ¦(4**)5-9¦10-11(12)
                          ¦     ¦     ¦падрыхтоўчыя¦(4**)5-9 класы¦класы    ¦     ¦падрыхтоўчыя¦класы   ¦класы
                          ¦     ¦     ¦класы       ¦              ¦         ¦     ¦класы       ¦        ¦
--------------------------+-----+-----+------------+--------------+---------+-----+------------+--------+---------
           А              ¦  Б  ¦  1  ¦     2      ¦      3       ¦    4    ¦  5  ¦     6      ¦   7    ¦    8
--------------------------+-----+-----+------------+--------------+---------+-----+------------+--------+---------

Школы з паглыбленым
вывучэннем замежнай мовы -
усяго                        01

З iх:

англiйскай                   02

нямецкай                     03

французскай                  04

iспанскай                    05

Школы з паглыбленым
вывучэннем вучэбных
прадметаў i школы,
якiя маюць асобныя класы з
паглыбленым вывучэннем
вучэбных прадметаў, -
усяго                        06

У тым лiку школы з
паглыбленым вывучэннем
вучэбных прадметаў           07             х             х            х                х           х        х

 з iх:

 беларускай мовы,
 лiтаратуры                  08

 рускай мовы, лiтаратуры     09

 роднай мовы, лiтаратуры
 нацыянальных меншасцей      10

 англiйскай мовы             11

 нямецкай мовы               12

 французскай мовы            13

 iспанскай мовы              14

 гiсторыi Беларусi           15

 сусветнай гiсторыi          16

 чалавека i грамадства       17

 матэматыкi                  18

 iнфарматыкi                 19

 геаграфii                   20

 бiялогii                    21

 фiзiкi                      22

 хiмii                       23

 фiзiчнага выхавання
 (дапрызыўна-фiзкультурнай
 падрыхтоўкi)                24

 iншых - усяго               25

 ...                         26

Школы з ухiламi i школы,
якiя маюць асобныя класы з
ухiламi, - усяго             27

У тым лiку школы з ухiламi   28             х             х            х                х           х        х

 з iх:

 музычны (харавы)            29

 музычна-мастацкi            30

 музычна-харэаграфiчны       31

 музычна-мастацкi i
 харэаграфiчны               32

 музычна-тэатральны          33

 харэаграфiчны               34

 мастацкi                    35

 архiтэктурна-мастацкi       36

 тэатральны                  37

 агульнаэстэтычны            38

 iншы - усяго                39

 ...                         40

Школы, якiя маюць
профiльныя класы             41             х                                           х

 З iх:

 грамадска-эканамiчныя       42             х                                           х

 фiлалагiчныя                43             х                                           х

 хiмiка-бiялагiчныя          44             х                                           х

 фiзiка-матэматычныя         45             х                                           х

 прыродазнаўча-
 геаграфiчныя                46             х                                           х

 полiтэхнiчныя               47             х                                           х

 эканамiчныя                 48             х                                           х

 педагагiчныя                49             х                                           х

 тэхналагiчныя (рэальныя)    50             х                                           х

 iншыя - усяго               51             х                                           х

 ...                         52             х                                           х
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________
     *Навучаюцца па праграме 11-гадовай школы.
     **Навучаюцца па праграме 12-гадовай школы.


    Раздзел IV. Гуртковая работа вучняў за мiнулы навучальны год

----------------------------------T-----T----------T----------T-----
                                  ¦Нумар¦Гарадская ¦Сельская  ¦Разам
                                  ¦радка¦мясцовасць¦мясцовасць¦
----------------------------------+-----+----------+----------+-----
                 А                ¦  Б  ¦    1     ¦    2     ¦  3
----------------------------------+-----+----------+----------+-----

Колькасць гурткоў тэхнiчнай
творчасцi                            01

 У iх вучняў                         02

Колькасць юнацка-бiялагiчных
гурткоў                              03

 У iх вучняў                         04

Колькасць турысцка-краязнаўчых
гурткоў                              05

 У iх вучняў                         06

Колькасць гурткоў мастацкай
творчасцi                            07

 У iх вучняў                         08

Колькасць фiзкультурных i
спартыўных гурткоў                   09

 У iх вучняў                         10

Колькасць абаронна-масавых гурткоў   11

 У iх вучняў                         12

Колькасць iншых гурткоў - усяго      13

 У iх вучняў                         14
--------------------------------------------------------------------

__________________________                     _____________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                     (iнiцыялы, прозвiшча)
________________
    (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

         ___________________________________________________________

*                                                                    &
    ----------------------------------------------------------¬
    ¦                   ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                   ¦
    ¦          аб школах-iнтэрнатах (школах, класах)          ¦
    ¦    для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця   ¦
    ¦        на пачатак _____ /_____ навучальнага года        ¦
    L----------------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 4
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦               Таблiца 1.6
 ¦           орган кiравання)            ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦ 1 раз у год
 ¦_______________________________________¦-------------------------¬
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 L----------------------------------------¦абласныя (Мiнскае       ¦
                                          ¦гарадское) упраўленнi   ¦
                                          ¦адукацыi па школах      ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь     ¦
                                          ¦галоўнаму               ¦
                                          ¦iнфармацыйна-           ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 15  ¦
                                          ¦кастрычнiка;            ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па школах усiх ¦
                                          ¦мiнiстэрстваў па        ¦
                                          ¦рэспублiцы, абласцях i  ¦
                                          ¦г.Мiнску Мiнiстэрству   ¦
                                          ¦статыстыкi i аналiзу    ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 19  ¦
                                          ¦лiстапада.              ¦
                                          L-------------------------

 Раздзел I. Звесткi аб школах-iнтэрнатах (школах, класах) i вучнях
               на пачатак 200_/200_ навучальнага года

---------------------T-----T-----T------T-----T------T--------------------------------------------------T---------T-----------T------------
                     ¦     ¦     ¦      ¦Коль-¦      ¦                 З графы 4                        ¦         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦      ¦касць¦      +-------T--------T---------T-------T-------T-------+         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦З iх  ¦пад- ¦      ¦       ¦        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦школ- ¦рых- ¦      ¦       ¦        ¦         ¦дзяцей-¦       ¦       ¦         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦iнтэр-¦тоў- ¦      ¦       ¦        ¦         ¦сiрот i¦       ¦       ¦Агульная ¦Колькасць  ¦
                     ¦     ¦Коль-¦натаў ¦чых, ¦Усяго ¦вучняў ¦        ¦         ¦дзяцей,¦       ¦       ¦колькасць¦настаўнiкаў¦У тым лiку
                     ¦Нумар¦касць¦для   ¦1-11 ¦вучняў¦падрых-¦вучняў  ¦вучняў   ¦якiя   ¦прыход-¦дзяцей-¦груп у   ¦(разам з   ¦настаўнiкаў-
                     ¦радка¦уста-¦дзя-  ¦(12) ¦(сума ¦тоўчых,¦(4**)5-9¦10-11(12)¦заста- ¦зячых  ¦iнвалi-¦школах-  ¦сумяшчаль- ¦дэфектолагаў
                     ¦     ¦ноў  ¦цей-  ¦кла- ¦граф  ¦1-3(4*)¦класаў  ¦класаў   ¦лiся   ¦вучняў ¦даў    ¦iнтэрна- ¦нiкамi)    ¦
                     ¦     ¦     ¦сiрот ¦саў  ¦5-7)  ¦класаў ¦        ¦         ¦без    ¦       ¦       ¦тах      ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦      ¦ва   ¦      ¦       ¦        ¦         ¦апекi  ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦      ¦ўста-¦      ¦       ¦        ¦         ¦бацькоў¦       ¦       ¦         ¦           ¦
                     ¦     ¦     ¦      ¦нове ¦      ¦       ¦        ¦         ¦       ¦       ¦       ¦         ¦           ¦
---------------------+-----+-----+------+-----+------+-------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------
          А          ¦  Б  ¦  1  ¦  2   ¦  3  ¦  4   ¦   5   ¦   6    ¦    7    ¦   8   ¦   9   ¦   10  ¦   11    ¦    12     ¦     13
---------------------+-----+-----+------+-----+------+-------+--------+---------+-------+-------+-------+---------+-----------+------------

Дапаможныя
школы-iнтэрнаты для
дзяцей з
асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага
развiцця                01

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з затрымкай
псiхiчнага развiцця     02

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з парушэннямi
зроку                   03

Школы-iнтэрнаты для
глухiх дзяцей           04

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з парушэннямi
слыху i познааглухлых
(тугавухiх)             05

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з вынiкамi
полiямiелiту i
цэрэбральнымi
паралiчамi              06

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з цяжкiмi
парушэннямi мовы        07

Разам па
школах-iнтэрнатах
(сума радкоў 01-07)     08

Акрамя таго,
Магiлёўская
спецыяльная
школа-iнтэрнат для
дзяцей i падлеткаў,
якiм неабходны асобыя
ўмовы выхавання         09

Усяго па
школах-iнтэрнатах
(сума радкоў 08, 09)    10

Дапаможныя школы для
дзяцей з
асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага
развiцця                11          х                                                                       х

Школы для дзяцей з
затрымкай псiхiчнага
развiцця                12          х                                                                       х

Школы для дзяцей з
парушэннямi зроку       13          х                                                                       х

Школы для глухiх
дзяцей                  14          х                                                                       х

Школы для дзяцей з
парушэннямi слыху i
познааглухлых
(тугавухiх)             15          х                                                                       х

Школы для дзяцей з
цяжкiмi парушэннямi
мовы                    16          х                                                                       х

Школа-сад для дзяцей
з фiзiчнымi
недахопамi              17          х                                                                       х

Разам па школах (сума
радкоў 11-17)           18          х                                                                       х

Разам па школах i
школах-iнтэрнатах
(сума радкоў 08, 18)    19

 У тым лiку ў
 сельскай мясцовасцi    20

Акрамя таго,
Магiлёўская
спецыяльная
школа-iнтэрнат для
дзяцей i падлеткаў,
якiм неабходны асобыя
ўмовы выхавання         21

Усяго (сума радкоў
19, 21)                 22

Спецыяльныя класы для
дзяцей з недахопамi
разумовага развiцця     23          х                                                               х       х          х

 У тым лiку для
 дзяцей з цяжкiмi
 множнымi парушэннямi   24          х                                                               х       х          х

Класы для дзяцей з
затрымкай псiхiчнага
развiцця                25          х                                                               х       х          х

Класы для дзяцей з
парушэннямi зроку       26          х                                                               х       х          х

Класы для дзяцей з
парушэннямi слыху       27          х                                                               х       х          х

 У тым лiку для
 глухiх дзяцей          28          х                                                               х       х          х

Класы для дзяцей з
парушэннямi
апорнарухальнага
апарату                 29          х                                                               х       х          х

Класы для дзяцей з
цяжкiмi парушэннямi
мовы                    30          х                                                               х       х          х

Разам па класах (сума
радкоў 23-30)           31          х                                                               х       х          х
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________
     *Навучаюцца па праграме 11-гадовай школы.
     **Навучаюцца па праграме 12-гадовай школы.

*                                                                           &
                 Раздзел II. Узроставы склад вучняў

------------T-----T----T-----T-------------------------------------------------------------------
            ¦     ¦Уся-¦У тым¦                        Размеркаванне вучняў па класах
Колькасць   ¦Нумар¦го  ¦лiку +-------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----
поўных гадоў¦радка¦вуч-¦дзяў-¦падрых-¦1   ¦2   ¦3   ¦4   ¦5   ¦6   ¦7   ¦8   ¦9   ¦10  ¦11  ¦12
на 1 верасня¦     ¦няў ¦чынак¦тоўчы  ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас
            ¦     ¦    ¦     ¦клас   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦
------------+-----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----
     А      ¦  Б  ¦ 1  ¦  2  ¦   3   ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8  ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15
------------+-----+----+-----+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----

6 гадоў i
маладзейшыя    01

7 гадоў        02

8 гадоў        03

9 гадоў        04

10 гадоў       05

11 гадоў       06

12 гадоў       07

13 гадоў       08

14 гадоў       09

15 гадоў       10

16 гадоў       11

17 гадоў       12

18 гадоў i
старэйшыя      13

Разам (сума
радкоў
01-13)         14
-------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________                     _____________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                     (iнiцыялы, прозвiшча)
________________
    (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

*                                                                     &
       ----------------------------------------------------¬
       ¦                ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                ¦
       ¦     вячэрнiх (зменных) агульнаадукацыйных школ    ¦
       ¦     на пачатак _____ /_____ навучальнага года     ¦
       L----------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 5
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦ 1 раз у год   Таблiца 4.1
 ¦           орган кiравання)            ¦-------------------------¬
 ¦Паштовы адрас _________________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 ¦_______________________________________¦¦раённыя (гарадскiя)     ¦
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦аддзелы адукацыi        ¦
 L----------------------------------------¦абласным (Мiнскаму      ¦
                                          ¦гарадскому) упраўленням ¦
                                          ¦адукацыi 4 кастрычнiка; ¦
                                          ¦абласныя (Мiнскае       ¦
                                          ¦гарадское) упраўленнi   ¦
                                          ¦адукацыi галоўнаму      ¦
                                          ¦iнфармацыйна-           ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 19  ¦
                                          ¦лiстапада;              ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па рэспублiцы, ¦
                                          ¦абласцях i г.Мiнску     ¦
                                          ¦Мiнiстэрству статыстыкi ¦
                                          ¦i аналiзу Рэспублiкi    ¦
                                          ¦Беларусь 25 лiстапада.  ¦
                                          L-------------------------

               Раздзел I. Агульныя звесткi аб школах

------------------------T-----T-----T----------------------------------T--------T--------
                        ¦     ¦     ¦              У iх                ¦        ¦З
                        ¦     ¦     +------T------T-------T-------T----+        ¦агульнай
                        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦колькас-
                        ¦     ¦     ¦коль- ¦      ¦настаў-¦       ¦    ¦Коль-   ¦цi
                        ¦     ¦     ¦касць ¦      ¦нiкаў  ¦       ¦    ¦касць   ¦вучняў
                        ¦Нумар¦Коль-¦класаў¦коль- ¦(разам ¦з iх   ¦    ¦вучэбна-¦(графа
         Назва          ¦радка¦касць¦вочна-¦касць ¦з      ¦настаў-¦    ¦кансуль-¦6) наву-
                        ¦     ¦школ ¦га    ¦груп  ¦сумяш- ¦нiкаў- ¦вуч-¦тацыйных¦чаюцца ў
                        ¦     ¦     ¦наву- ¦завоч-¦чаль-  ¦дэфек- ¦няў ¦пунктаў ¦вучэбна-
                        ¦     ¦     ¦чання ¦нiкаў ¦нiкамi)¦толагаў¦    ¦        ¦кансуль-
                        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦тацыйных
                        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦пунктах
------------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
           А            ¦  Б  ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦   4   ¦   5   ¦ 6  ¦   7    ¦   8
-----T------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦                  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦Вячэрнiя (зменныя)¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦агульнаадукацыйныя¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦школы             ¦ 01  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦ З iх школы, пры  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ якiх створаны    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ класы (групы) для¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ асоб з           ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ асаблiвасцямi    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ псiхафiзiчнага   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ развiцця         ¦ 02  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦  у тым лiку:     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦  для асоб з      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦  парушэннямi     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦  слыху           ¦ 03  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦  для асоб з      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦  парушэннямi     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦  зроку           ¦ 04  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
Сама-¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
стой-¦Школы для асоб з  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
ныя  ¦асаблiвасцямi     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦псiхафiзiчнага    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦развiцця          ¦ 05  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦ У тым лiку:      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ для асоб з       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ парушэннямi      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ слыху            ¦ 06  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦ для асоб з       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ парушэннямi      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ зроку            ¦ 07  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦Разам (сума радкоў¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦01, 05)           ¦ 08  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦ З iх знаходзяцца ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ ў сельскай       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ мясцовасцi       ¦ 09  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
-----+------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦Дзённыя           ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦агульнаадукацыйныя¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦школы, пры якiх   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦створаны класы    ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦вочнага навучання,¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦групы завочнiкаў, ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
Акра-¦вучэбна-          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
мя   ¦кансультацыйныя   ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
таго ¦пункты            ¦ 10  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦ З iх знаходзяцца ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ ў сельскай       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦ мясцовасцi       ¦ 11  ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦                  +-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------
     ¦Разам (сума радкоў¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦    ¦        ¦
     ¦08, 10)           ¦ 12  ¦  x  ¦      ¦      ¦   *   ¦       ¦    ¦        ¦
-----+------------------+-----+-----+------+------+-------+-------+----+--------+--------

_____________________________
     *З iх маюць асноўную работу ў вячэрнiх школах (класах, групах)
(13) ___________


               Раздзел II. Колькасць вучняў па класах

--------T-----T-----T-------------------T-----T------T------T-------------
        ¦     ¦     ¦   Вочная форма    ¦     ¦      ¦Коль- ¦ У тым лiку
        ¦     ¦Коль-¦   навучання       ¦Коль-¦Завоч-¦касць ¦
        ¦     ¦касць+------T-----T------+касць¦ная   ¦вучняў+------T------
        ¦Нумар¦кла- ¦      ¦     ¦разам ¦груп ¦форма ¦-     ¦      ¦
        ¦радка¦саў  ¦трады-¦сесi-¦(сума ¦(уся-¦наву- ¦усяго ¦друга-¦
        ¦     ¦(уся-¦цыйны ¦ённы ¦граф  ¦го)  ¦чання ¦(сума ¦годнi-¦жанчын
        ¦     ¦го)  ¦рэжым ¦рэжым¦2 i 3)¦     ¦      ¦граф 4¦каў   ¦
        ¦     ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦i 6)  ¦      ¦
--------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------
   А    ¦  Б  ¦  1  ¦  2   ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9
--------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+------+------+------

6 класы    01

7 класы    02

8 класы    03

9 класы    04

10 класы   05                                           1)

11 класы   06

12 класы   07

13 класы   08

Усяго      09                                           2)
(сума
радкоў
01-08)
--------------------------------------------------------------------------

1) З агульнай колькасцi вучняў 10 класа (графа 7 радок 05):
    скончылi базавую  дзённую  агульнаадукацыйную  школу  ў  мiнулым
    навучальным годзе i раней (10) _________
     з iх у мiнулым навучальным годзе (11) _________
      у тым лiку навучаюцца  ў  прафесiйна-тэхнiчных  вучылiшчах  на
      аддзяленнях,    якiя    не   ажыццяўляюць   агульнаадукацыйную
      падрыхтоўку (12) _________
    скончылi базавую  вячэрнюю  (зменную) агульнаадукацыйную школу ў
    мiнулым навучальным годзе i раней (13) _________
     з iх у мiнулым навучальным годзе (14) _________
2) З агульнай колькасцi вучняў (графа 7 радок 09):
    пражываюць у сельскай мясцовасцi (15) _________
    навучалiся ў    мiнулым    навучальным    годзе    ў     дзённых
    агульнаадукацыйных школах (16) _________
    навучалiся ў мiнулым навучальным  годзе  ў  прафесiйна-тэхнiчных
    вучылiшчах     на     адзяленнях,     якiя    не    ажыццяўляюць
    агульнаадукацыйную падрыхтоўку (17) _________
    сумяшчаюць навучанне з вытворчай дзейнасцю (18) _________

     Раздзел III. Звесткi аб вучнях, якiя скончылi дадзены клас
           або пераведзены ў наступны клас у 200__ годзе

----------------------T-----T----T----T----T----T----T----T----T----
    Назва паказчыка   ¦Нумар¦6   ¦7   ¦8   ¦9   ¦10  ¦11  ¦12  ¦13
                      ¦радка¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас
----------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----
           А          ¦  Б  ¦ 1  ¦ 2  ¦ 3  ¦ 4  ¦ 5  ¦ 6  ¦ 7  ¦ 8
----------------------+-----+----+----+----+----+----+----+----+----

Колькасць вучняў на
канец навучальнага
года                    01

Колькасць вучняў,
якiя скончылi дадзены
клас i пераведзены ў
наступны клас вясной i
восенню                 02
--------------------------------------------------------------------

Колькасць  вучняў,  якiя  атрымалi  пасведчанне  аб базавай адукацыi
(03) ______
     У тым лiку экстэрнаў (04) ______
Колькасць вучняў, якiя атрымалi атэстат аб сярэдняй адукацыi (05) __
     У тым лiку экстэрнаў (06) ______
      з iх:
      узнагароджаны залатым медалём (07) ______
      сярэбраным медалём (08) ______
Акрамя таго, колькасць вучняў выпускнога класа, якiя праслухалi курс
сярэдняй школы i не атрымалi атэстат аб сярэдняй адукацыi (09) _____

               Раздзел IV. Звесткi аб мове навучання

------------------T-----T------------------------------------------
  Мова навучання  ¦Нумар¦Колькасць вучняў - усяго (радок 12 графа 2
                  ¦радка¦раздзел I)
------------------+-----+------------------------------------------
          А       ¦  Б  ¦                  1
------------------+-----+------------------------------------------

Усяго (сума радкоў
02-05)               01

 У тым лiку:

 беларуская          02

 руская              03

 iншыя               04

 ...                 05
-------------------------------------------------------------------

             Раздзел V. Размеркаванне вучняў па ўзросту

-----------T-----T-----T--------------------------------------------
           ¦     ¦     ¦ З iх ва ўзросце (колькасць поўных гадоў на
           ¦     ¦Усяго¦            1 студзеня 200_ г.)
           ¦     ¦(сума+-------T-----T-----T-----T-----T-----T------
 Назва     ¦Нумар¦граф ¦15     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦21 год
 паказчыка ¦радка¦2-8) ¦гадоў i¦16   ¦17   ¦18   ¦19   ¦20   ¦i ста-
           ¦     ¦     ¦малад- ¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦рэй-
           ¦     ¦     ¦зейшыя ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦шыя
-----------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------
     А     ¦  Б  ¦  1  ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8
-----------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+------

Усяго
вучняў        01

 З iх
 жанчын       02

З
агульнага
лiку
вучняў
навуча-
юцца:

 у 6 класе    03

 у 7 класе    04

 у 8 класе    05

 у 9 класе    06

 у 10 класе   07

 у 11 класе   08

 у 12 класе   09

 у 13 класе   10

Колькасць
выпускнi-
коў, якiя
атрымалi
атэстат аб
сярэдняй
адукацыi      11
--------------------------------------------------------------------

     Раздзел VI. Звесткi аб кнiжным фондзе, якi належыць школам

-----T-----------------T---------------------T-------------------
Нумар¦Колькасць        ¦У iх кнiг па стану на¦У тым лiку школьных
радка¦самастойных школ,¦пачатак навучальнага ¦падручнiкаў, тысяч
     ¦у якiх ёсць      ¦года, тысяч          ¦экзэмпляраў
     ¦кнiжны фонд      ¦экзэмпляраў          ¦
-----+-----------------+---------------------+-------------------
  А  ¦        1        ¦          2          ¦        3
-----+-----------------+---------------------+-------------------

 01
-----------------------------------------------------------------

__________________________                     _____________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                     (iнiцыялы, прозвiшча)
________________
    (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)
         ___________________________________________________________
         Таблица     утратила   силу   постановлением   Министерства
         статистики   и   анализа   от   4   июля   2003   г.  №  67
         (зарегистрировано в Национальном  реестре  -  №  8/9815  от
         22.07.2003 г.)

 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦                      ЗВОДНАЯ СПРАВАЗДАЧА                       ¦
 ¦ дзiцячых дамоў, школ-iнтэрнатаў, дзiцячых сацыяльных прытулкаў ¦
 ¦           на пачатак _____ / _____ навучальнага года           ¦
 L-----------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi _______¦ Дадатак 6
 ¦_______________________________________¦ да пастановы Мiнiстэрства
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦Орган кiравання _______________________¦ 30.08.2001 № 69
 ¦                (мiнiстэрства, iншы    ¦
 ¦_______________________________________¦              Таблiца 2-сд
 ¦           орган кiравання)            ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦ 1 раз у год
 ¦_______________________________________¦-------------------------¬
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦Прадстаўляюць:          ¦
 L----------------------------------------¦абласныя (Мiнскае       ¦
                                          ¦гарадское) упраўленнi   ¦
                                          ¦адукацыi галоўнаму      ¦
                                          ¦iнфармацыйна-           ¦
                                          ¦аналiтычнаму цэнтру     ¦
                                          ¦Мiнiстэрства адукацыi   ¦
                                          ¦Рэспублiкi Беларусь 1   ¦
                                          ¦кастрычнiка;            ¦
                                          ¦галоўны                 ¦
                                          ¦iнфармацыйна-аналiтычны ¦
                                          ¦цэнтр Мiнiстэрства      ¦
                                          ¦адукацыi Рэспублiкi     ¦
                                          ¦Беларусь па рэспублiцы, ¦
                                          ¦абласцях i г.Мiнску     ¦
                                          ¦Мiнiстэрству статыстыкi ¦
                                          ¦i аналiзу Рэспублiкi    ¦
                                          ¦Беларусь 25 кастрычнiка.¦
                                          L-------------------------

        Раздзел I. Колькасць устаноў i колькасць выхаванцаў

---------------------T-----T------------------------T------------------------
                     ¦     ¦          Усяго         ¦   Гарадскiя пасяленнi
                     ¦     +-----T-----T-----T------+-----T-----T-----T------
                     ¦Нумар¦коль-¦коль-¦коль-¦коль- ¦коль-¦коль-¦коль-¦коль-
    Тып установы     ¦радка¦касць¦касць¦касць¦касць ¦касць¦касць¦касць¦касць
                     ¦     ¦уста-¦месц ¦груп ¦выха- ¦уста-¦месц ¦груп ¦выха-
                     ¦     ¦ноў  ¦     ¦     ¦ванцаў¦ноў  ¦     ¦     ¦ванцаў
---------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------
         A           ¦  Б  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8
---------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+------

Дзiцячыя дамы (сума
радкоў 02, 06)          01

 У тым лiку:

 агульнага тыпу         02

  з iх:

  дашкольныя            03

  школьныя              04

  змешанага тыпу        05

 спецыяльныя            06

  з iх:

  дашкольныя            07

  змешанага тыпу        08

Агульнаадукацыйныя
школы-iнтэрнаты         09

 З iх школы-iнтэрнаты
 для дзяцей-сiрот i
 дзяцей, якiя
 засталiся без апекi
 бацькоў                10

Санаторныя
школы-iнтэрнаты для
дзяцей з рознымi
захворваннямi           11

Школы-iнтэрнаты для
дзяцей з
асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага
развiцця                12

 З iх школы-iнтэрнаты
 для дзяцей-сiрот i
 дзяцей, якiя
 засталiся без апекi
 бацькоў                13

Дзiцячыя сацыяльныя
прытулкi                14

 З iх у складзе
 сацыяльна-
 педагагiчных цэнтраў   15
-----------------------------------------------------------------------------

  Раздзел II. Кантынгент выхаванцаў дзiцячых дамоў сямейнага тыпу
                    i дзiцячых вёсак (гарадкоў)

----------T-----T-----T------T------T----------------------------------------
          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦                З графы 3
          ¦     ¦     ¦Коль- ¦      +------T-----T-------T-----T-----T-------
          ¦     ¦     ¦касць ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦выпус-
          ¦     ¦Коль-¦выха- ¦Коль- ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦каюцца
 Тып      ¦Нумар¦касць¦ванцаў¦касць ¦да-   ¦     ¦10-12  ¦     ¦наву-¦ў
 установы ¦радка¦уста-¦з     ¦прыём-¦школь-¦1-9  ¦класы i¦дзяў-¦чаюц-¦справа-
          ¦     ¦ноў  ¦улiкам¦ных   ¦нiкi  ¦класы¦старэй-¦чынкi¦ца   ¦здачным
          ¦     ¦     ¦родных¦дзяцей¦      ¦     ¦шыя    ¦     ¦     ¦наву-
          ¦     ¦     ¦дзяцей¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦чальным
          ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦       ¦     ¦     ¦годзе
----------+-----+-----+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-------
    А     ¦  Б  ¦  1  ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦  5  ¦   6   ¦  7  ¦  8  ¦   9
----------+-----+-----+------+------+------+-----+-------+-----+-----+-------

Дзiцячыя
дамы
сямейнага
тыпу        01

Дзiцячыя
вёскi
(гарадкi)   02
-----------------------------------------------------------------------------

*                                                                            &
         Раздзел III. Рух выхаванцаў у справаздачным годзе

--------------T-----T-----T-----T-------T-----T-------T---------------------------------------------------------------------------------------------
              ¦     ¦Было ¦     ¦       ¦     ¦       ¦                                 У тым лiку (з графы 4)
              ¦     ¦выха-¦     ¦       ¦     ¦       +--------T-------T------T------T--------T------T------T------T------T----T----T-----T---T-----
              ¦     ¦ван- ¦     ¦       ¦     ¦       ¦        ¦       ¦      ¦у спе-¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦цаў  ¦     ¦З iх   ¦     ¦З iх   ¦        ¦       ¦у спе-¦цыяль-¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦на   ¦Пры- ¦дзяцей-¦     ¦дзяцей-¦        ¦у      ¦цыяль-¦ныя   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦у дзi-¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦пача-¦бавi-¦сiрот i¦Выбы-¦сiрот i¦        ¦прафе- ¦ныя   ¦школы-¦у школы-¦      ¦      ¦      ¦цячыя ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦так  ¦лася ¦дзяцей,¦ла за¦дзяцей,¦у сярэд-¦сiйна- ¦ПТНУ  ¦iнтэр-¦iнтэрна-¦у     ¦      ¦      ¦дамы  ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦Нумар¦мiну-¦за   ¦якiя   ¦спра-¦якiя   ¦нiя спе-¦тэхнiч-¦для   ¦наты  ¦ты для  ¦iншыя ¦      ¦      ¦сямей-¦на  ¦у   ¦     ¦на ¦па
 Тып установы ¦радка¦лага ¦спра-¦заста- ¦ва-  ¦заста- ¦цыяльныя¦ныя на-¦дзя-  ¦для   ¦дзяцей з¦дзiця-¦у апя-¦у пры-¦нага  ¦ўсы-¦тым ¦да   ¦ра-¦iншых
              ¦     ¦наву-¦ва-  ¦лiся   ¦здач-¦лiся   ¦i       ¦вучаль-¦цей,  ¦дзя-  ¦асаблi- ¦чыя   ¦кун-  ¦ёмныя ¦тыпу, ¦наў-¦лiку¦баць-¦бо-¦пры-
              ¦     ¦чаль-¦здач-¦без    ¦ны   ¦без    ¦вышэйшыя¦ныя    ¦якiм  ¦цей,  ¦васцямi ¦дамы i¦скiя  ¦сем'i ¦дзi-  ¦лен-¦за  ¦коў  ¦ту ¦чынах
              ¦     ¦нага ¦ны   ¦апекi  ¦год  ¦апекi  ¦наву-   ¦ўстано-¦па-   ¦якiм  ¦псiха-  ¦школы-¦сем'i ¦      ¦цячыя ¦не  ¦мяжу¦     ¦   ¦
              ¦     ¦года ¦год  ¦бацькоў¦     ¦бацькоў¦чальныя ¦вы     ¦трэбны¦па-   ¦фiзiчна-¦iнтэр-¦      ¦      ¦вёскi ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦(на  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦ўстановы¦(далей ¦асобыя¦трэбны¦га      ¦наты  ¦      ¦      ¦(га-  ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦5 ве-¦     ¦       ¦     ¦       ¦        ¦- ПТНУ)¦ўмовы ¦асобыя¦развiцця¦      ¦      ¦      ¦радкi)¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦расня¦     ¦       ¦     ¦       ¦        ¦       ¦выха- ¦ўмовы ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦200_ ¦     ¦       ¦     ¦       ¦        ¦       ¦вання ¦выха- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
              ¦     ¦г.)  ¦     ¦       ¦     ¦       ¦        ¦       ¦      ¦вання ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦     ¦   ¦
--------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+--------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+----+----+-----+---+-----
      А       ¦  Б  ¦  1  ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦   5   ¦   6    ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦   10   ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17  ¦18 ¦ 19
--------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+--------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+----+----+-----+---+-----

Дзiцячыя дамы
(сума радкоў
02, 06)         01

 У тым лiку:

 агульнага
 тыпу           02

  з iх:

  дашкольныя    03

  школьныя      04

  змешанага
  тыпу          05

 спецыяльныя    06

  з iх:

  дашкольныя    07

  змешанага
  тыпу          08

Агульнаадука-
цыйныя школы-
iнтэрнаты       09

 З iх школы-
 iнтэрнаты для
 дзяцей-сiрот
 i дзяцей,
 якiя
 засталiся без
 апекi бацькоў  10

Санаторныя
школы-
iнтэрнаты для
дзяцей з
рознымi
захворваннямi   11

Школы-
iнтэрнаты для
дзяцей з
асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага
развiцця        12

 З iх школы-
 iнтэрнаты для
 дзяцей-сiрот
 i дзяцей,
 якiя
 засталiся без
 апекi бацькоў  13

Дзiцячыя
сацыяльныя
прытулкi        14

 З iх у
 складзе
 сацыяльна-
 педагагiчных
 цэнтраў        15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*                                                                         &
   Раздзел IV. Склад выхаванцаў дзiцячых дамоў, школ-iнтэрнатаў,
   дзiцячых сацыяльных прытулкаў. Звесткi аб адпачынку выхаванцаў

------------T-----T-----T-------------------------------------------------------------------------------------------------T--------------------------
            ¦     ¦     ¦                              З агульнай колькасцi выхаванцаў                                    ¦Колькасць выхаванцаў, якiя
            ¦     ¦     +----------------------------T-----T-------T-------T---------------------------------T------T-----+-----T------T-------------
            ¦     ¦     ¦         ва ўзросце         ¦     ¦       ¦       ¦            навучаюцца           ¦      ¦     ¦     ¦      ¦у тым лiку (з
            ¦     ¦     +-----T-----T-----T-----T----+     ¦       ¦       +----T----------------------T-----+не на-¦     ¦летам¦      ¦графы 19)
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦    ¦      у тым лiку      ¦акра-¦вуча- ¦     ¦выве-¦      +-----T-------
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦дзяцей-¦       ¦    +------T----T-----T----+мя   ¦юцца  ¦вы-  ¦зены ¦      ¦     ¦
            ¦     ¦Коль-¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦сiрот i¦       ¦    ¦у пра-¦у   ¦     ¦    ¦таго,¦з-за  ¦пус- ¦на   ¦заста-¦     ¦
            ¦     ¦касць¦     ¦     ¦     ¦     ¦16  ¦     ¦дзяцей,¦дзяцей-¦    ¦фесiй-¦1-3 ¦     ¦    ¦у су-¦пра-  ¦каюц-¦дачу,¦лiся  ¦     ¦
            ¦Нумар¦выха-¦     ¦     ¦     ¦     ¦га- ¦     ¦якiя   ¦iнвалi-¦    ¦на-   ¦(4*)¦у    ¦    ¦сед- ¦цяглай¦ца ў ¦у    ¦на    ¦у га-¦у сель-
Тып установы¦радка¦ван- ¦да 2 ¦3-4  ¦5-6  ¦7-15 ¦доў ¦дзяў-¦заста- ¦даў -  ¦уся-¦тэх-  ¦i   ¦(4**)¦у   ¦няй  ¦хваро-¦спра-¦азда-¦месцы ¦рад- ¦скiх
            ¦     ¦цаў  ¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦i   ¦чынак¦лiся   ¦усяго  ¦го  ¦нiчных¦пад-¦5-9  ¦10- ¦наву-¦бы,   ¦ва-  ¦раў- ¦(дач- ¦скiх ¦устано-
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ста-¦     ¦без    ¦       ¦    ¦наву- ¦рых-¦кла- ¦11  ¦чаль-¦па-   ¦здач-¦лен- ¦ны    ¦уста-¦вах
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦рэй-¦     ¦апекi  ¦       ¦    ¦чаль- ¦тоў-¦сах  ¦кла-¦най  ¦трэбны¦ным  ¦чыя  ¦рэжым)¦новах¦
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦шыя ¦     ¦бацькоў¦       ¦    ¦ных   ¦чых ¦     ¦сах ¦уста-¦пера- ¦годзе¦лет- ¦      ¦     ¦
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦    ¦уста- ¦кла-¦     ¦    ¦нове ¦вод   ¦     ¦нiкi ¦      ¦     ¦
            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦    ¦новах ¦сах ¦     ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦      ¦     ¦
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-------+-------+----+------+----+-----+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-------
     А      ¦  Б  ¦  1  ¦  2  ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦ 6  ¦  7  ¦   8   ¦   9   ¦ 10 ¦  11  ¦ 12 ¦ 13  ¦ 14 ¦  15 ¦  16  ¦ 17  ¦ 18  ¦  19  ¦ 20  ¦  21
------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+-------+-------+----+------+----+-----+----+-----+------+-----+-----+------+-----+-------

Дзiцячыя
дамы (сума
радкоў 02,
06)            01

 У тым лiку:

 агульнага
 тыпу          02

  з iх:

  дашкольныя   03

  школьныя     04

  змешанага
  тыпу         05

 спецыяльныя   06

  з iх:

  дашкольныя   07

  змешанага
  тыпу         08

Агульнааду-
кацыйныя
школы-
iнтэрнаты      09

 З iх школы-
 iнтэрнаты
 для дзяцей-
 сiрот i
 дзяцей,
 якiя
 засталiся
 без апекi
 бацькоў       10

Санаторныя
школы-
iнтэрнаты
для дзяцей з
рознымi за-
хворваннямi    11

Школы-
iнтэрнаты
для дзяцей з
асаблiвасця-
мi псiхафi-
зiчнага
развiцця       12

 З iх школы-
 iнтэрнаты
 для дзяцей-
 сiрот i
 дзяцей,
 якiя
 засталiся
 без апекi
 бацькоў       13

Дзiцячыя
сацыяльныя
прытулкi       14

 З iх
 у складзе
 сацыяльна-
 педагагiч-
 ных цэнтраў   15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________
     *Навучаюцца па праграме 11-гадовай школы.
     **Навучаюцца па праграме 12-гадовай школы.

*                                                                       &
     Раздзел V. Адукацыя i квалiфiкацыя педагагiчных работнiкаў
                           дзiцячых дамоў

---------------T-----T-------T----T--------------------------------------T---------------------------------------------------------------
               ¦     ¦Коль-  ¦    ¦           Маюць адукацыю             ¦                Маюць квалiфiкацыйную катэгорыю
               ¦     ¦касць  ¦    +----T---------T----------------T------+---------------T---------------T---------------T---------------
               ¦     ¦педага-¦    ¦    ¦         ¦    сярэднюю    ¦      ¦   вышэйшую    ¦    першую     ¦    другую     ¦ без катэгорыi
               ¦     ¦гiчных ¦    ¦    ¦скончылi +---------T------+      +-----T---------+-----T---------+-----T---------+-----T---------
               ¦Нумар¦работ- ¦З iх¦вы- ¦тры курсы¦         ¦      ¦      ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
Назва паказчыка¦радка¦нiкаў  ¦жан-¦шэй-¦вышэйшай ¦         ¦      ¦дэфек-¦     ¦з iх з   ¦     ¦з iх з   ¦     ¦з iх з   ¦     ¦з iх з
               ¦     ¦(сума  ¦чын ¦шую ¦навучаль-¦спецыяль-¦агуль-¦тала- ¦усяго¦вышэйшай ¦усяго¦вышэйшай ¦усяго¦вышэйшай ¦усяго¦вышэйшай
               ¦     ¦граф 8,¦    ¦    ¦най      ¦ную      ¦ную   ¦гiчную¦     ¦адукацыяй¦     ¦адукацыяй¦     ¦адукацыяй¦     ¦адукацыяй
               ¦     ¦10, 12,¦    ¦    ¦установы ¦         ¦      ¦      ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
               ¦     ¦14)    ¦    ¦    ¦         ¦         ¦      ¦      ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦         ¦     ¦
---------------+-----+-------+----+----+---------+---------+------+------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------
      А        ¦  Б  ¦   1   ¦ 2  ¦ 3  ¦    4    ¦    5    ¦  6   ¦  7   ¦  8  ¦    9    ¦ 10  ¦   11    ¦ 12  ¦   13    ¦ 14  ¦    15
---------------+-----+-------+----+----+---------+---------+------+------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------

Дзiцячыя дамы -
усяго (сума
радкоў 02-09)    01

 У тым лiку:

 дырэктараў      02

 намеснiкаў
 дырэктараў па
 вучэбна-
 выхаваўчай
 рабоце          03

 настаўнiкаў     04

 выхавальнiкаў   05

 псiхолагаў      06

 сацыяльных
 педагогаў       07

 лагапедаў       08

 iншых
 педагагiчных
 работнiкаў      09

Акрамя таго:

 урачоў          10

 сярэдняга
 медыцынскага
 персаналу       11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     З  радка  06  маюць  спецыяльную адукацыю, адпаведную займаемай
пасадзе (12) __________ чалавек
     З  радка  07  маюць  спецыяльную адукацыю, адпаведную займаемай
пасадзе (13) __________ чалавек


   Раздзел VI. Колькасць работнiкаў, якiя не заняты педагагiчнай
     дзейнасцю (без урачоў i сярэдняга медыцынскага персаналу)

---------------------------------------------------T-----T----------
                  Тып установы                     ¦Нумар¦Колькасць
                                                   ¦радка¦работнiкаў
---------------------------------------------------+-----+----------
                       А                           ¦  Б  ¦    1
---------------------------------------------------+-----+----------

Дзiцячыя дамы (сума радкоў 02, 06)                    01

 У тым лiку:

 агульнага тыпу                                       02

  з iх:

  дашкольныя                                          03

  школьныя                                            04

  змешанага тыпу                                      05

 спецыяльныя                                          06

  з iх:

  дашкольныя                                          07

  змешанага тыпу                                      08

Агульнаадукацыйныя школы-iнтэрнаты                    09

 З iх школы-iнтэрнаты для дзяцей-сiрот i дзяцей,
 якiя засталiся без апекi бацькоў                     10

Санаторныя школы-iнтэрнаты для дзяцей з рознымi
захворваннямi                                         11

Школы-iнтэрнаты для дзяцей з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага развiцця                               12

 З iх школы-iнтэрнаты для дзяцей-сiрот i дзяцей,
 якiя засталiся без апекi бацькоў                     13

Дзiцячыя сацыяльныя прытулкi                          14

 З iх у складзе сацыяльна-педагагiчных цэнтраў        15
--------------------------------------------------------------------

__________________________                     _____________________
(пасада кiраўнiка, подпiс)                     (iнiцыялы, прозвiшча)
________________
    (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)
         ___________________________________________________________

         ___________________________________________________________