АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ БЕСПЕРАПЫННЫМ
             ПРАФЕСIЙНЫМ НАВУЧАННI КIРУЮЧЫХ  РАБОТНIКАЎ
                           I СПЕЦЫЯЛIСТАЎ

                             ПАСТАНОВА