4. Падрыхтоўка і рэалізацыя рашэнняў па выніках атэстацыі

4.1. Па выніках праверкі эксперты складаюць даведкі па вывучаных пытаннях, у якіх адлюстроўваюць станоўчыя і адмоўныя бакі дзейнасці ВНУ.

4.2. На заключным пасяджэнні камісіі эксперты дакладваюць вынікі праверкі, заўвагі і прапановы.

Вынікі работы атэстацыйнай камісіі па ўзгадненні з ВНУ дакладваюцца на пасяджэнні савета ВНУ.

4.3. На падставе атрыманых ад экспертаў даведак старшыня і намеснік камісіі ў месячны тэрмін пасля заканчэння работы камісіі (па найбольш буйных ВНУ ён можа быць падоўжаны) складаюць заключэнне, у якім даецца ацэнка дзейнасці ВНУ (Экзэмпляр заключэння перадаецца ў ВНУ.).

Прыкладны пералік раздзелаў заключэння атэстацыйнай камісіі па выніках дзейнасці вышэйшай навучальнай установы ўключае: