Пералік раздзелаў заключэння атэстацыйнай камісіі па выніках дзейнасці сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы

1. Агульная характарыстыка навучальнай установы.

2. Стан вучэбна-матэрыяльнай базы.

3. Кіруючы і выкладчыцкі састаў.

4. Арганізацыя і стан навучальна-выхаваўчага працэсу.

4.1. Навучальны працэс.

4.2. Метадычная работа. Работа педагагічнага (метадычнага) савета, цыклавых камісій.

4.3. Вытворчае навучанне.

4.4. Курсавое і дыпломнае праектаванне. Дзяржаўныя экзамены. Абарона дыпломных праектаў.

4.5. Выхаваўчая работа і жыллёва-бытавыя ўмовы.

4.6. Унутраны кантроль.

4.7. Якасць падрыхтоўкі спецыялістаў.

5. Вывады і прапановы.

_______________________

 

Дзяржаўная рэгістрацыя.

Нумар: 1867/12.

Дата: 16.05.97 г.