Кабiнет Мiнiстраў
                        Рэспублiкi Беларусь

                             ПАСТАНОВА

                   30 кастрычнiка 1996 г. N 687

                              г.Мiнск


 АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПЕРАЛIК УСТАНОЎ I
 АРГАНIЗАЦЫЙ,  ЯКIМ  РАССЫЛАЮЦЦА  АБАВЯЗКОВЫЯ БЯСПЛАТНЫЯ
 ЭКЗЭМПЛЯРЫ ДРУКАВАНЫХ ВЫДАННЯЎ
         ___________________________________________________________
         Утратило силу постановлением  Совета  Министров  Республики
         Беларусь от 3 сентября 2008 г.  № 1284 (Национальный реестр
         правовых  актов  Республики  Беларусь,  2008  г.,  №   222,
         5/28290) <C20801284>  _

     Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

     Унесцi  ў  Пералiк  устаноў  i  арганiзацый,  якiм  рассылаюцца
абавязковыя   бясплатныя   экзэмпляры   друкаваных   выданняў,   што
прыкладзены  да Парадку  рассылкi абавязковых  бясплатных i  платных
экзэмпляраў  друкаваных выданняў,  зацверджанага пастановай Кабiнета
Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь  ад 24  чэрвеня 1996  г. N  419 (Збор
указаў Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь,
1996 г., N 18, арт.444), наступныя змяненнi i дапаўненнi:

     1.  Пазiцыю  з  назвай  "Iнспекцыя  па  ахове дзяржаўных тайн у
сродках масавай iнфармацыi" выкласцi ў наступнай рэдакцыi:

 "Упраўленне па кантролю      220614, г.Мiнск,  усе перыядычныя
 за выкананнем заканадаўства  вул.Гарадскi вал, выданнi         - 1
 ў друку Дзяржаўнага камiтэта 3                 неперыядычныя
 Рэспублiкi Беларусь па друку                   выданнi навукова-
                                                тэхнiчнай,
                                                вытворчай,
                                                эканамiчнай i
                                                знешне-эканамiчнай
                                                тэматыкi        - 1"

     2. У  пазiцыi з назвай  "Нацыянальная кнiжная палата  Беларусi"
замест адраса: "220050, г.Мiнск, вул.Бабруйская, 3" указаць наступны
адрас: "220002, г.Мiнск, вул.В.Харужай, 31а".

     3.  Дапоўнiць Пералiк  устаноў i  арганiзацый, яким рассылаюцца
абавязковыя  бясплатныя  экзэмпляры   друкаваных  выданняў,  тэкстам
наступнага зместу:

 "Упраўленнi па друку    усе перыядычныя i
 аблвыканкамаў           неперыядычныя выданнi, што
                         выпускаюцца арганiзацыямi
                         гэтай вобласцi                     1

 Абласныя ўпраўленнi па  усе перыядычныя выданнi,
 кантролю за выкананнем  неперыядычныы выданнi
 заканадаўства ў друку   навукова-тэхнiчнай, вытворчай,
 Дзяржаўнага камiтэта    эканамiчнай i знешнеэканамiчнай
 Рэспублiкi Беларусь па  тэматыкi, што выпускаюцца
 друку                   арганiзацыямi гэтай вобласцi       1

 Абласныя бiблiятэкi    усе перыядычныя i неперыядычныя
                        выданнi, што выпускаюцца
                        арганiзацыямi гэтай вобласцi        1"

     4. У  пункце 1 заўваг  да Пералiку ўстаноў  i арганiзацый, якiм
рассылаюцца  абавязковыя бясплатныя  экзэмпляры друкаваных выданняў,
словы:  "Iнспекцыю  па  ахове  дзяржаўных  тайн  у  сродках  масавай
iнфармацыi" замянiць словамi: "Упраўленне  па кантролю за выкананнем
заканадаўства  ў друку  Дзяржаўнага камiтэта  Рэспублiкi Беларусь па
друку".


 Прэм'ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                             М.Чыгiр
         ___________________________________________________________