Палажэнне аб Цэнтры (Доме) рамёстваў

1. Агульная частка

Цэнтр (Дом) рамёстваў (далей – Цэнтр рамёстваў) з’яўляецца дзяржаўнай культурна-асветнай установай, дзейнасць якой накiравана на захаванне, зберажэнне i прапаганду лепшых здабыткаў народных рамёстваў.

Цэнтр рамёстваў выконвае культурна-асветныя, навучальна-вытворчыя, кансультацыйна-метадычныя, камерцыйныя функцыi.

Цэнтр рамёстваў утвараецца рашэннем абласнога (раённага, гарадскога) выканаўчага камiтэта па прапановах адпаведных органаў кiравання культурай, грамадскiх арганiзацый i творчых саюзаў i падпарадкоўваецца выканаўчаму камiтэту.

У сваёй дзейнасцi Цэнтр рамёстваў кiруецца дзеючым заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь, агульнымi прынцыпамi дзейнасцi культурна-асветных устаноў, сваiм статутам, распрацаваным у адпаведнасцi з гэтым Палажэннем.

Цэнтр рамёстваў ажыццяўляе сваю дзейнасць у цесным узаемадзеяннi з дзяржаўнымi i грамадскiмi арганiзацыямi, творчымi саюзамi, навучальнымi ўстановамi i iншымi дзяржаўнымi i недзяржаўнымi структурамi, якiя садзейнiчаюць развiццю народнага мастацтва, мастацкiх рамёстваў i промыслаў.