АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЎДАКЛАДЗЕНАГА БЮДЖЭТУ ФОНДУ
 САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ НАСЕЛЬНIЦТВА НА 1994 ГОД

 ПАСТАНОВА
 Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
 ад 23 верасня 1994 г. N 90

===

 Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

 1. Зацвердзiць удакладзены бюджэт Фонду сацияльнай абароны
насельнiцтва на 1994 год па даходах у суме 1379574,0 млн.рублёў i па
расходах у суме 1366164,6 млн.рублёў згодна з дадаткамi 1 i 2.

 2. Мiнiстэрству фiнансаў забяспечыць не пазней 25 чысла
папярэдняга выплаце месяца перадачу Фонду сацыяльнай абароны
насельнiцтва сродкаў, прадугледжаных у дзяржаўным бюджэце.

 Дадатак 1
 да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
 Рэспублiкi Беларусь
 ад 23 верасня 1994 г. N 90

Даходы Фонду сацыяльнай абароны
насельнiцтва на 1994 год
 Млн.рублёў
 -----------
Пераходныя астаткi на 1 студзеня 1994 г. 3118,0

Адлiчэннi прадпрыемстваў, устаноў,
арганiзацый незалежна ад форм уласнасцi
на сацыяльнае страхаванне 1186002,0

Абавязковыя страхавыя ўзносы грамадзян 36689,0

Страхавыя ўзносы прадпрымальнiкаў
(без утварэння юрыдычнай асобы) 600,0

Адлiчэннi прадпрыемстваў, устаноў i
арганiзацый на пакрыцце расходаў па
выплаце пенсiй асобам, названым у
падпункце "б" артыкула 12 Закона Рэспублiкi
Беларусь "Аб пенсiённым забяспячэннi" 600,0

Сродкi, якiя паступаюць па рэгрэсных
патрабаваннях 380,0

Даходы, атрыманыя ад капiталiзацыi
сродкаў Фонду 2000,0

Сродкi, пералiчаныя з дзржаўнага бюджэту -
усяго 261045,0
 у тым лiку:

 на кампенсацыйныя выплаты ў сувязi
 з павышэннем цэн на хлеб i малако:
 з рэспублiканскага бюджэту 35000,0
 з мясцовых бюджэтаў 160500,0

 на выплату пенсiй ваеннаслужачым
 радавога, сяржанцкага i старшынскага
 саставу тэрмiновай службы i
 iх сем'ям 8329,0

 на выплату дапамог на дзяцей ва
 ўзросце ад 3 да 16 гадоў (навучэнцаў,
 якiя не атрымлiваюць стыпендыi
 - да 18 гадоў) 49546,0

 на набыцце школьнай формы 7670,0

Iншыя даходы 4500,0
---------------------------------------------------------------
 Разам даходаў 1401816,0

Рэальная переходная запазычанасць
прадпрыемстваў, устаноў i арганiзацый па
страхавых узносах на 1 студзеня 1995 г. 115360,0
-------------------------------------------------------------
 Усяго даходаў 1379574,0


 Дадатак 2
 да пастановы Кабiнета Мiнiстраў
 Рэспублiкi Беларусь
 ад 23 верасня 1994 г. N 90

 Расходы Фонду сацыяльнай абароны
 насельнiцтва на 1994 год
 Млн.рублёў
 ----------
На выплату:

 пенсiй i дапамог пенсiянерам 819880,0

 дапамог на пахаванне 7000,0

 пенсiй грамадзянам, якiя выехалi за
 межы былога СССР 900,0

 дапамог на дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў 51822,0

 дапамог на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 16
 гадоў (навучэнцаў, якiя не атрымлiваюць
 стыпендыi - да 18 гадоў) 49546,0

 дапамог па часовай непрацаздольнасцi 84000,0

 дапамог па цяжарнасцi i родах 26000,0

 дапамог пры нараджэннi дзiцяцi 4500,0

 пенсiй ваеннаслужачым радавога, сяржанцкага
 i старшынскага саставу тэрмiновай службы i
 iх сем'ям (уключаючы паштовыя выдаткi) 8329,0

 кампенсацыйных выплат у сувязi з павышэннем
 цэн на хлеб i малако:
 з рэспублiканскага бюджэту 35000,0
 з мясцовых бюджэтаў 160500,0

На набыццё школьнай формы 7670,0

На дастаўку пенсiй 46631,0

На аказанне матэрыяльнай дапамогi
пенсiянерам, якiя маюць вострую патрэбу ў ёй 250,0

На ўтрыманне органаў Фонду 5446,0

На iншае 3000,0

Датацыi з бюджэту Фонду на аздараўленне
насельнiцтва 55690,6
-------------------------------------------------------------
 Разам расходаў 1366164,6