ПАЛАЖЭННЕ АБ ЭКСПЕРТЫЗЕ ЯКАСЦI ПАДРЫХТОЎКI
 НАВУЧЭНЦАЎ ШКОЛ МАСТАЦТВАЎ
 ___________________________________________________________
 Утратило силу приказом Министерства культуры Республики
 Беларусь от 2 июля 2009 г. № 132 _

 Дадатак 1
 да загада Мiнiстэрства
 культуры
 Рэспублiкi Беларусь
 02.12.1996 N 295

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб экспертызе якасцi падрыхтоўкi
 навучэнцаў школ мастацтваў

 Экспертыза вызначае агульны ўзровень якасцi падрыхтоўкi
навучанцаў школ мастацтваў рэспублiкi, выяўляе галоўныя праблемы
навучальнага працэсу.
 Экспертыза праводзiцца комплексна, з улiкам агульных задач
адукацыi i яе спецыфiкi ў сферы мастацтва.
 Асноўныя мэты i задачы экспертызы:
 кантроль за якасным узроўнем прафесiйных ведаў навучэнцаў;
 ацэнка вучэбна-выхаваўчага працэсу;
 выяўленне адпаведнасцi дзейнасцi навучальнай установы
патрабаванням сучаснай школы.
 Экспертыза таксама выяўляе ўзровень прафесiяналiзму
выкладчыкаў. Экспертыза дазваляе падтрымаць як наватарскiя, так i
глыбiнныя акадэмiчныя метады практычнай дзейнасцi.
 Прававая аснова правядзення экспертызы:
 навучальныя планы дзiцячых школ мастацтваў;
 пералiк i ўзор вучэбнай дакументацыi школ мастацтваў сiстэмы
Мiнiстэрства культуры;
 вучэбныя праграмы па адпаведных прадметах.
 Падрыхтоўчыя мерапрыемствы па арганiзацыi i правядзенню
экспертызы:
 стварэнне экспертнай камiсii;
 вызначэнне навучальнай установы для правядзення экспертызы;
 вызначэнне тэрмiнаў экспертызы i састаўленне графiка яе
правядзення;
 распрацоўка метадычных матэрыялаў па правядзенню экспертызы.
 Экспертызу ажыццяўляе экспертная камiсiя, склад i парадак
работы якой вызначаецца Мiнiстэрствам культуры. Персанальны склад
экспертнай камiсii даводзiцца да ведама педагагiчнага калектыву
навучальнай установы, у якой будзе праводзiцца экспертыза.
 Графiк правядзення экспертызы з'яўляецца абавязковым для
адмiнiстрацыi адпаведнай навучальнай установы.
 Гарантыямi аб'ектыўнасцi экспертызы з'яўляюцца:
 канкрэтныя патрабаваннi да выкладчыкаў i навучэнцаў;
 галоснасць у спалучэннi з добразычлiвасцю пры абмеркаваннi
вынiкаў;
 права педагагiчнага калектыву ў выпадку нязгоды патрабаваць
паўторнага вывучэння яго дзейнасцi.
 Формы правядзення экспертызы выпрацоўваюцца экспертнай камiсiяй
сумесна з кiраўнiцтвам навучальнай установы.
 Вынiкамi экспертызы з'яўляюцца адпаведнасць ацэначнага
крытэрыя, якiм кiруюцца члены камiсii, рэальнаму ўзроўню падрыхтоўкi
навучэнцаў, сапастаўленне меркавання камiсii з ацэнкай выкладчыка,
выяўленне якаснага ўзроўню падрыхтоўкi навучэнца, вызначэнне шляхоў
абнаўлення зместу, форм i метадаў выкладчыцкай дзейнасцi. Вынiковае
рашэнне экспертнай камiсii аб'яўляецца ў прысутнасцi членаў камiсii
i педагагiчнага калектыву.
 Матэрыялы экспертызы разглядаюцца Мiнiстэрствам культуры i
органамi непасрэднага кiравання абагульняюцца i накiроўваюцца для
вывучэння i выкарыстання ў вучэбнай практыцы.

 ___________________________________________________________