УЗГОДНЕНА ЗАЦВЯРДЖАЮ
 Прэзiдэнт Беларускай Мiнiстр культуры
 бiблiятэчнай асацыяцыi Рэспублiкi Беларусь

 Г.М.Алейнiк А.У.Сасноўскi
 15.11.96 г. 15.11.96 г.


 ТЫПАВЫЯ ПРАВIЛЫ
 КАРЫСТАННЯ БIБЛIЯТЭКАМI
 Ў РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ
 ___________________________________________________________
 Утратили силу постановлением Министерства культуры
 Республики Беларусь от 6 июля 2009 г. № 25
 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/21197 от
 14.07.2009 г.) <W20921197> _
===

 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

 1.1. "Тыпавыя правiлы карыстання бiблiятэкамi ў Рэспублiцы
Беларусь", распрацаваныя ў адпаведнасцi з Законам "Аб бiблiятэчнай
справе ў Рэспублiцы Беларусь" i iншымi заканадаўчымi i падзаконнымi
актамi Рэспублiкi Беларусь, iснуючымi нарматыўнымi дакументамi
ЮНЕСКА ў галiне бiблiятэчнай справы, выкарыстоўваюцца ўсiмi