АБ ПРЫЗНАННI СТРАЦIЎШЫМI СIЛУ НЕКАТОРЫХ
                РАШЭННЯЎ УРАДА РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ У
                СУВЯЗI З ЗАКОНАМ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                 "АБ НАЦЫЯНАЛЬНЫМ АРХIЎНЫМ ФОНДЗЕ I
                   АРХIВАХ У РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ"

                             ПАСТАНОВА
               Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
                    ад 18 студзеня 1995 г. N 33

===

     У сувязi  з  прыняццем  Закона   Рэспублiкi   Беларусь   ад   6
кастрычнiка  1994  г.  "Аб  Нацыянальным архiўным фондзе i архiвах у
Рэспублiцы   Беларусь"   Кабiнет   Мiнiстраў   Рэспублiкi   Беларусь
ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     Прызнаць страцiўшымi сiлу  рашэннi  Урада  Рэспублiкi  Беларусь
згодна з прыкладзеным пералiкам.


                                     ЗАЦВЕРДЖАНЫ
                                     пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                                     Рэспублiкi Беларусь
                                     ад 18 студзеня 1995 г. N 33


 ПЕРАЛIК
 страцiўшых сiлу рашэнняў
 Урада Рэспублiкi Беларусь

     1. Пастанова  Саўнаркома  БССР  ад  11  лютага  1924   г.   "Аб
абавязковай  здачы  ў Цэнтраархiў БССР архiваў i архiўных матэрыялаў
асоб былой царскай фамiлii,  актыўных дзеячаў контррэвалюцыi i г.д."
(ЗУ БССР, 1924 г., N 3, арт.31).
     2. Пастанова Саўнаркома БССР ад 11 лютага 1940  г.  N  182  "Аб
арганiзацыi  архiўнай  справы  ў Баранавiцкай,  Пiнскай,  Вiлейскай,
Брэсцкай  i Беластоцкай  абласцях БССР"   (ЗП БССР,  1940 г.,  N 14,
арт.71).
     3. Пастанова Саўнаркома БССР ад 6 жнiўня 1940  г.  N  1081  "Аб
мерапрыемствах па палепшэнню работы архiўных органаў".
     4. Пастанова Саўнаркома БССР ад 21 жнiўня  1942  г.  N  87  "Аб
мерах палепшання хавання архiўных дакументаў, эвакуiраваных з БССР".
     5. Пастанова  Саўнаркома  БССР  ад  27  студзеня  1944  г.  "Аб
аднаўленнi   дзейнасцi  дзяржаўных  раённых  архiваў  на  тэрыторыi,
аслабанёнай ад нямецка-фашысцкай акупацыi".
     6. Пастанова  Саўнаркома  БССР  ад  1 лiпеня 1944 г.  N 363 "Аб
забеспячэннi  захаванасцi  дакументальных  матэрыялаў  дзяржаўных  i
ведамасных   архiваў   па   вызваленнi   раёнаў  Беларускай  ССР  ад
нямецка-фашысцкiх захопнiкаў".
     7. Пастанова  Саўнаркома  БССР  ад  5 снежня 1944 г.  N 874 "Аб
рэарганiзацыi Аддзела Дзяржаўных Архiваў  НКУС  БССР  ва  Упраўленнi
Дзяржаўнымi Архiвамi НКУС БССР".
     8. Распараджэнне Савета Мiнiстраў БССР ад 1 снежня  1952  г.  N
2058р.
     9. Пастанова Савета Мiнiстраў БССР i ЦК Кампартыi  Беларусi  ад
31  сакавiка  1956  г.  N  173  "Аб  мерах  па  ўпарадкаванню рэжыму
захоўвання i лепшаму выкарыстанню архiўных матэрыялаў  мiнiстэрстваў
i ведамстваў БССР".
     10. Распараджэнне Савета Мiнiстраў БССР ад 29  мая  1957  г.  N
639р.
     11. Распараджэнне Савета Мiнiстраў БССР ад 5 лiпеня 1957  г.  N
895р (ЗЗ БССР, 1957 г., N 7, арт.204).
     12. Пастанова Савета Мiнiстраў БССР ад 11 лiстапада 1963  г.  N
537 "Аб мерах па паляпшэнню архiўнай справы ў Беларускай ССР".
     13. Пастанова Савета Мiнiстраў БССР ад 24 снежня 1971 г.  N 377
"Аб  сур'ёзных  недахопах  у  забеспячэннi захаванасцi i арганiзацыi
выкарыстання кiнафотадакументаў".
     14. Пастанова  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi Беларусь ад 28 мая
1993 г. N  351 "Аб часовым парадку доступу  да архiўных дакументаў i
iх выкарыстання" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 16, арт.295).