МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI
                        РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                               ЗАГАД

 30.05.95                                                N 197

                             г. Мiнск


 Аб змяненнi п.5 Тыпавых  правiлаў  прыёму ў вышэйшыя
 навучальныя ўстановы Рэспублiкi Беларусь на 1995 год,
 зацверджаных  загадам  ад  23.12.94 г. N  420 i п.11
 Правiлаў прыёму ў сярэднiя  спецыяльныя  навучальныя
 ўстановы  Рэспублiкi Беларусь, зацверджаных  загадам
 ад 27.01.95 г. N 36

===

    У адпаведнасцi з вынiкамi рэспублiканскага рэферэндума ад 14 мая
1995  года i  на падставе  рашэння калегii  Мiнiстэрства адукацыi  i
навукi ад 29.05.95 г.

 ЗАГАДВАЮ:

     1.  Пункт  5  Тыпавых  правiлаў  прыёму  ў вышэйшыя навучальныя
ўстановы  Рэспублiкi Беларусь  на 1995  год, заяверджаны  загадам ад
23.12.94 г. N 420 (рэгiстрацыйны N 649/12 ад 23.12.94 г.) выкласцi ў
наступнай рэдакцыi:
     "ВНУ вызначае пералiк з 3-5 уступных экзаменаў, адзiн з iх - па
беларускай мове i лiтаратуры цi рускаi мове i лiтаратуры абiтурыенты
могуць  здаваць  па  выбары.  Выключэннем  з'яўляецца  спецыяльнасць
"Беларуская мова i лiтаратура", пры паступленнi на якую, абiтурыенты
здаюць уступны экземен па беларускай мове i лiтаратуры".

     2. Пункт 11 Правiлаў  прыёму ў сярэднiя спецыяльныя навучальныя
ўстановы Рэспублiкi Беларусь, зацверджаных  загадам ад 27.01.1995 г.
N  36  (рэгiстрацыйны  N  1733/12  ад  31.01.1995  г.)  выкласцi   ў
наступнай рэдакцыi:
     "Абiтурыенты  здаюць  два  ўступныя  экзамены  адзiн  з якiх па
выбару  абiтурыентаў  па  беларускай  мове i лiтаратуры цi па рускай
мове  i  лiтаратуры  (пiсьмова)  праводзiцца   па  рашэнню  прыёмнай
камiсii ў выглядзе  дыктоўкi,  пераказу  або  сачынення. Выключэннем
з'яўляецца спецыяльнасць "Выкладанне беларускай мовы i  лiтаратуры",
дзе экзамен па беларускай мове i лiтаратуры з'яўляецца абавязковым.
     Другi  экзамен i  форму яго  правядзення вызначаюць навучальныя
ўстановы.
     Акрамя  таго, паступаючыя  на асобная  спецыяльнасцi культуры i
мастацтва, адукацыi, архiтэктуры i будаўнiцтва, аховы здароўя i iнш.
трымаюць дадатковы ўступны экзамен па спецыяльнасцi, якi вызначаецца
сярэдняй   спецыяльнай  навучальнай   установай  i   праводзiцца  па
праграме,   зацверджанай   органам   кiравання  па   падначаленасцi.
Экзамены па спецыяльнасцi праводзяцца ў першую чаргу".

     3.  Рэктарам  вышэйшых  навучальных  устаноў  рэспублiкi ўнесцi
адпаведныя змяненнi ў правiлы прыёму ВНУ.

     4. Рэктарам  ВНУ i дырэктарам  сярэднiх спецыяльных навучальных
устаноў рэспублiкi забяспечыць выкананне дадзенага загада.

     5. Лiчыць  мэтазгодным, у далейшым,  увесцi ў пералiк  уступных
экзаменаў  вышэйшых i  сярэднiх спецыяльных  навучальных ўстаноў два
экзамены (па беларускай i рускай мове i лiтаратуры).
     Галоўнаму  ўпраўленню  вышэйшай  адукацыi  (Даманеўскi  Д.С.) i
ўпраўленню  сярэдняй  спецыяльнай  адукацыi  (Кiрылюк Л.Я.) правесцi
неабходную работу па распрацоўцы  тыпавых правiлаў прыёму ў вышэйшыя
i сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы на 1996 год.

     6.  Указаны загад  ўвесцi ў  дзеянне з  моманту ўнясення  яго ў
Рэестр  Дзяржаўнай  рэгiстрацыi   нарматыўных  актаў  мiнiстэрстваў,
Дзяржаўных  камiтэтаў   i  ведамстваў  Рэспублiкi   Беларусь  i  яго
афiцыйнага апублiкавання.

     7. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка мiнiстра
Т.Я. Галко


 Мiнiстр                                              В.I. Стражаў


 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 909/12.
 Дата: 30.05.95 г.