ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       28 снежня 2004 г. № 32

АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПАСТАНОВУ
МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
АД 10 КРАСАВIКА 2003 г. № 11
         ___________________________________________________________
         Утратило силу постановлением  Министерства  культуры  от  7
         июня 2007 г.  № 27 (зарегистрировано в Национальном реестре
         - № 8/16694 от 25.06.2007 г.) <W20716694>  _

     У адпаведнасцi  з артыкулам 20 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 13
лiстапада 1992 года  "Об  охране  историко-культурного  наследия"  i
артыкулам  24 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 10 студзеня 2000 года "О
нормативных  правовых  актах   Республики   Беларусь"   Мiнiстэрства
культуры Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
     1. Унесцi ў пастанову Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь
ад  10 красавiка 2003 г.№ 11 "Об утверждении Государственного списка
историко-культурных  ценностей  Республики  Беларусь"  (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,  2003 г.,  № 82,  8/9523)
наступныя змяненнi i дапаўненнi:
     1.1. у дадатку 1:
     пазiцыю:

"
1а1Е404434 Усходнiя могiлкi  1970-я гг.       Маскоўская        3   № 81 ад 22
                                              шаша                  студзеня
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е404434 Усходнiя могiлкi  1970-я гг.       пр.Ф.Скарыны      3   № 81 ад 22
                                                                    студзеня
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е401000 Бульвар з         1955 г.          вул.Камсамоль-    2   № 72 ад 3
           бюстам                             ская                  красавiка
           Ф.Дзяржынскага                     (пр.Ф.Скарыны-        2002 г."
                                              вул.К.Маркса)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е401000 Бульвар з         1955 г.          вул.Камсамоль-    2   № 72 ад 3
           бюстам                             ская                  красавiка
           Ф.Дзяржынскага                     (пр.Ф.Скарыны-        2002 г.";
                                              вул.К.Маркса-
                                              вул.Кiрава)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400662 Мазаiка           1970-1980 гг.    вул.Кальварый-    2   № 71 ад 28
           "Кастрычнiк                        ская, 1               лютага
           (аўтар                                                   2002 г."
           Кiшчанка А.М.)

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404418 Прасторавыя       1970-1980 гг.    г.Мiнск:          3   № 86 ад 18
           кампазiцыi з                       а) Кальварый-         чэрвеня
           шкла i металу                      ская, 1 (6 шт.)       2003 г.";
           (аўтар                             б) рэстаран
           Н.I.Шчасная)                       "Свiслач"
                                              (1 шт.)
                                              в) ВА "Гарызонт"
                                              (4 шт.)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400407 Помнiк ахвярам    2000 г.          вул.Заслаўская    3   № 62 ад 7
           гiтлераўскага                      (межы, згодна         снежня
           генацыду                           дадатку)              2000 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404517 Будынак Бел ТД    1956 г.          вул.Захарава,     3   № 89 ад 23
                                              28                    верасня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е404433 Вайсковыя         1840-1950 гг.    вул.Казлова       3   № 81 ад 22
           могiлкi                                                  студзеня
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Е404454 Надмагiльны       1970 г.          Вайсковыя         2   № 88 ад 28
           помнiк Я.Коласу                    могiлкi               жнiўня
           (ск.В.Ананька,                     (вул.Казлова)         2003 г.
           Н.Якавенка,
           арх.М.Мызнiкаў)

1а1Е404455 Надмагiльны       1971 г.          Вайсковыя         2   № 88 ад 28
           помнiк Я.Купалу                    могiлкi               жнiўня
           (ск.А.Анiкейчык,                   (вул.Казлова)         2003 г.
           А.Заспiцкi,
           арх.М.Мызнiкаў)

1а1Е404456 Надмагiльны       1948 г.,         Вайсковыя         2   № 88 ад 28
           помнiк            1958 г.          могiлкi               жнiўня
           М.Д.Мiцкевiчу                      (вул.Казлова)         2003 г."
           (аўтар невядомы,
           аўтар барэльефа
           З.Азгур,
           арх.Г.Заборскi)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е401094 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Калектарная,  3   № 74 ад 7
           будынак                            3                     чэрвеня
                                                                    2002 г.";

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404440 Помнiк            1978 г.          пл.Калiнiна       2   № 88 ад 28
           М.I.Калiнiну                                             жнiўня
           (ск.I.Глебаў,                                            2003 г.";
           В.Палiйчук,
           арх.Ю.Грыгор'еў,
           А.Няўзораў)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400359 Цэнтральная       1972 г.          пл.Я.Коласа       3   № 58 ад 6
           пешаходная                                               красавiка
           частка плошчы                                            2000 г."
           Я.Коласа ў
           межах:
           пр.Ф.Скарыны -
           вул.Чырвоная -
           вул.Я.Коласа -
           плошча перад
           АФiС i будынкам
           пр.Ф.Скарыны, 47

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404453 Помнiк Якубу      1972 г.          пл.Я.Коласа       2   № 88 ад 28
           Коласу                                                   жнiўня
           (ск.З.Азгур,                                             2003 г.";
           арх.Ю.Градаў,
           Г.Заборскi,
           Л.Левiн)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400599 Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.   вул.Я.Купалы, 5   3   № 70 ад 18
           будынак                                                  студзеня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404458 Помнiк Янку       1972 г.          парк Я.Купалы     2   № 88 ад 28
           Купалу                                                   жнiўня
           (ск.А.Анiкейчык,                                         2003 г.";
           А.Заспiцкi,
           Л.Гумiлеўскi,
           арх.Ю.Градаў,
           Л.Левiн)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е404458 Помнiк Янку       1972 г.          парк Я.Купалы     2   № 88 ад 28
           Купалу                                                   жнiўня
           (ск.А.Анiкейчык,                                         2003 г."
           А.Заспiцкi,
           Л.Гумiлеўскi,
           арх.Ю.Градаў,
           Л.Левiн)

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404459 Помнiк М.Казею    1959 г.          сквер па          2   № 88 ад 28
           (ск.С.Селiханаў,                   вул.Я.Купалы          жнiўня
           арх.В.Волчак)                                            2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е401021 Ансамбль          1950-1956 гг.    вул.Ленiна, 2,    2   № 72 ад 3
           жылых дамоў з                      3, 4, 5, 6, 8         красавiка
           памяшканнямi                                             2002 г."
           гандлёвага
           прызначэння
           i бульвар па
           вул.Ленiна ў
           квартале:
           пр.Ф.Скарыны -
           вул.Iнтэрнацыя-
           нальная

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404555 Жылы будынак      1947-1954 гг.    вул.Ленiна, 9     3   № 89 ад 23
                                                                    верасня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400600 Жылы дом          1932 г.          вул.Маскоўская,   3   № 70 ад 18
                                              8/1                   студзеня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е403617 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    Маскоўская        3   № 82 ад 25
           савецкiх                           шаша, 9-ы км          лютага
           ваеннапалонных,                                          2003 г.";
           партызан i
           мiрных жыхароў

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400667 Вiтраж            1970-1980 гг.    пр.Машэрава, 13   2   № 71 ад 28
           кiнатэатра                                               лютага
           "Масква" (аўтар                                          2002 г."
           Г.Х.Вашчанка)

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404460 Абелiск           1985 г.          пр.Машэрава       2   № 88 ад 28
           "Мiнск                                                   жнiўня
           горад-герой"                                             2003 г.";
           (ск.В.Занковiч,
           арх.В.Крамарэнка,
           В.Яўсееў,
           У.Раманенка)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е400421 Будынак Вялiкага  1935-1937 гг.    пл.Парыжскай      1   № 64 ад 27
           Акадэмiчнага                       Камуны, 1             сакавiка
           тэатра оперы                                             2001 г."
           i балета
           Рэспублiкi
           Беларусь

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404457 Помнiк Максiму    1981 г.          пл.Парыжскай      2   № 88 ад 28
           Багдановiчу                        камуны                жнiўня
           (ск.С.Вакар,                                             2003 г.";
           арх.Ю.Казакоў,
           Л.Маскалевiч)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е404434 Усходнiя могiлкi  1970-я гг.       пр.Ф.Скарыны      3   № 81 ад 22
                                                                    студзеня
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404441 Бюст              1978 г.          вул.Сурганава     2   № 88 ад 28
           Я.Б.Зяльдовiча                                           жнiўня
           (ск.Л.Крамнёва,                                          2003 г.";
           арх.В.Шыраева)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е404434 Усходнiя могiлкi  1970-я гг.       пр.Ф.Скарыны      3   № 81 ад 22
                                                                    студзеня
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Е404442 Надмагiльны       1978 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           Л.I.Бядзе                                                2003 г.
           (ск.I.Мiско,
           арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404443 Надмагiльны       1962 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           I.М.Балоцiну                                             2003 г.
           (ск.З.Азгур)

1а1Е404444 Надмагiльны       1974 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк П.Глебку                    могiлкi               жнiўня
           (ск.З.Азгур)                                             2003 г.

1а1Е404445 Надмагiльны       1974 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           Р.Я.Кiсялёву                                             2003 г.
           (ск.С.Селiханаў,
           арх.Л.Левiн)

1а1Е404446 Надмагiльны       1984 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           Ц.Я.Кiсялёву                                             2003 г.
           (ск.С.Вакар,
           арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404447 Надмагiльны       1971 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           В.Ф.Купрэвiчу                                            2003 г.
           (ск.З.Азгур)

1а1Е404448 Надмагiльны       1979 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           М.Лынькову                                               2003 г.
           (ск.А.Анiкейчык,
           арх.Ю.Градаў,
           Л.Левiн)

1а1Е404449 Надмагiльны       1984 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           П.М.Машэраву                                             2003 г.
           (ск.А.Анiкейчык,
           арх.Ю.Градаў,
           Л.Левiн)

1а1Е404450 Надмагiльны       1980 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           I.Мележу                                                 2003 г.
           (ск.С.Вакар,
           арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404451 Надмагiльны       1975 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           С.В.Прытыцкаму                                           2003 г.
           (ск.А.Анiкейчык,
           арх.Л.Левiн,
           Ю.Градаў)

1а1Е404452 Надмагiльны       1978 г.          Усходнiя          2   № 88 ад 28
           помнiк                             могiлкi               жнiўня
           Ф.А.Сурганаву                                            2003 г.";
           (ск.А.Анiкейчык,
           арх.Л.Левiн,
           Ю.Градаў)

     1.2. у дадатку 2:
     пазiцыю:

"
1а1М303457 Брацкая магiла                     г.Баранавiчы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Загарадная        лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М303457 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Загарадная        лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М203466 Курган Славы                       в.Зубачы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М203466 Курган Славы      1967 г.          в.Зубачы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р203486 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Жытлiн,         3   № 82 ад 25
                                              у скверы              лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р203486 Брацкая магiла    1943 г.          в.Жытлiн,         3   № 82 ад 25
                                              у скверы              лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р203487 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Косава,         3   № 82 ад 25
                                              вул.3 лютага,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р203487 Брацкая магiла    1942-1944 гг.    г.Косава,         3   № 82 ад 25
                                              вул.3 лютага,         лютага
                                              у скверы              2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К502943 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Лахва,          3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    справа ад             снежня
                                              вул.Новай             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К502459 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Лахва,          3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    справа ад             снежня
                                              вул.Новай             2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е402944 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Сiнкевiчы,      3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    2 км на ўсход,        снежня
                                              0,4 км на             2002 г."
                                              поўдзень ад
                                              старай дарогi,
                                              ур.Патоўскi
                                              Востраў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е402607 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Сiнкевiчы,      3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    2 км на ўсход,        снежня
                                              0,4 км на             2002 г.";
                                              поўдзень ад
                                              старай дарогi,
                                              ур.Патоўскi
                                              Востраў

     пазiцыю:

"
1а1Е402945 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Гулiчы, 1 км    3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         паўночны              снежня
           Раннi феадалiзм                    ўсход, каля           2002 г."
                                              хутара Мiхалькi,
                                              у лесе

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е402688 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Гулiчы, 1 км    3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         на паўночны           снежня
           Раннi феадалiзм                    ўсход, каля           2002 г.";
                                              хутара Мiхалькi,
                                              у лесе

     пазiцыю:

"
1а1М302947 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Куршынавiчы,    3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,4 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы ўсход,       2002 г."
                                              ур.Раманаўшчына

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М304420 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Куршынавiчы,    3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,4 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы ўсход,       2002 г.";
                                              ур.Раманаўшчына

     пазiцыю:

"
1а1Е302946 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Навасёлкi,      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         2 км на захад,        снежня
           Раннi феадалiзм                    па бакам              2002 г."
                                              дарогi на
                                              в.Залужжа

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е300951 Курганны          IX-XIII ст.ст.   в.Навасёлкi,      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         2 км на захад,        снежня
           Раннi феадалiзм                    па бакам дарогi       2002 г.";
                                              на в.Залужжа

     пазiцыю:

"
1а1Р101161 Будынак першага   1836 г.          г.Пружаны,        3   № 76 ад 9
           дваранскага                        вул.Р.Шырмы           кастрычнi-
           вучылiшча                                                ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р101161 Будынак першага   1836 г.          г.Пружаны,        3   № 76 ад 9
           дваранскага                        вул.Камсамоль-        кастрычнi-
           вучылiшча                          ская, 1               ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р101166 Святапакроўская   ХIХ ст.          в.Руднiкi         3   № 76 ад 9
           царква                                                   кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р101166 Петрапаўлаўская   ХIХ ст.          в.Руднiкi         3   № 76 ад 9
           царква                                                   кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р103549 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Броды           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р103549 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Брады           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р103540 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Слабодка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р103540 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Слабудка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К502983 Гарадзiшча.       XI-XIII ст.ст.   в.Гарадная,       3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    2 км на               снежня
                                              паўночны ўсход,       2002 г."
                                              ур.Замкавiшча,
                                              на мысавiдным
                                              канцы пяшчанай
                                              грады

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К502454 Гарадзiшча.       XI-XIII ст.ст.   в.Гарадная,       3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    2 км на               снежня
                                              паўночны              2002 г.";
                                              ўсход,
                                              ур.Замкавiшча,
                                              на мысавiдным
                                              канцы пяшчанай
                                              грады

     пазiцыю:

"
1а1К502985 Гарадзiшча.       1-е              в.Гарадзец, на    3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     тысячагоддзе     паўднёвы ўсход,       снежня
           век - раннi       да н.э.-         ур.Бесава Гара        2002 г."
           феадалiзм         XIII ст.н.э.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К502456 Гарадзiшча.       1-е              в.Гарадзец, на    3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     тысячагоддзе     паўднёвы ўсход,       снежня
           век - раннi       да н.э.-         ур.Бесава Гара        2002 г.";
           феадалiзм         XIII ст.н.э.

     пазiцыю:

"
1а1К502984 Гарадзiшча.       XII-XIV ст.ст.   г.Давыд-Гарадок,  3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    у цэнтры              снежня
                                              горада, на            2002 г."
                                              правым беразе
                                              р.Гарынь

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К502450 Гарадзiшча.       XII-XIV ст.ст.   г.Давыд-Гарадок,  3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    у цэнтры              снежня
                                              горада, на            2002 г.";
                                              правым беразе
                                              р.Гарынь

     пазiцыю:

"
1а1Н402987 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Рубель, на      3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    старых могiлках       снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404422 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Рубель, на      3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    старых могiлках       снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н402988 Селiшча.          II ст. да н.э.-  в.Рубель, па      3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     II ст.н.э.       баках дарогi          снежня
           век                                на                    2002 г."
                                              Давiд-Гарадок,
                                              на невысокай
                                              узвышанасцi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404423 Селiшча.          II ст.           в.Рубель, па      3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     да н.э.-         баках дарогi          снежня
           век               II ст.н.э.       на                    2002 г.";
                                              Давiд-Гарадок,
                                              на невысокай
                                              узвышанасцi

     пазiцыю:

"
1а1Н402986 Бескурганны       II ст. да н.э.-  в.Рамель, на      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.        II ст.н.э.       ўсходняй              снежня
           Раннi жалезны                      акраiне, за           2002 г."
           век                                могiлкамi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404421 Бескурганны       II ст. да н.э.-  в.Рамель, на      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.        II ст.н.э.       ўсходняй              снежня
           Раннi жалезны                      акраiне, за           2002 г.";
           век                                могiлкамi

     пазiцыю:

"
1а1Н402991 Бескурганны       VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,2 км на             снежня
           Раннi жалезны                      паўднёвы ўсход        2002 г."
           век                                ад гарадзiшча

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404424 Бескурганны       VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,2 км на             снежня
           Раннi жалезны                      паўднёвы ўсход        2002 г.";
           век                                ад гарадзiшча

     пазiцыю:

"
1а1Н402989 Гарадзiшча.       VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны                      2,5 км на             снежня
           век, раннi                         паўднёвы              2002 г."
           феадалiзм                          захад, на
                                              пяшчанай
                                              узвышанасцi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404425 Гарадзiшча.       VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны                      2,5 км на             снежня
           век, раннi                         паўднёвы              2002 г.";
           феадалiзм                          захад, на
                                              пяшчанай
                                              узвышанасцi

     пазiцыю:

"
1а1Н402990 Селiшча.          VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны                      2,5-3 км ад           снежня
           век, раннi                         вёскi,                2002 г."
           феадалiзм                          прымыкае да
                                              гарадзiшча з
                                              паўднёва-
                                              ўсходняга i
                                              заходняга бакоў

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н404426 Селiшча.          VI-X ст.ст.      в.Хатомель,       3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны                      2,5-3 км ад           снежня
           век, раннi                         вёскi,                2002 г.";
           феадалiзм                          прымыкае да
                                              гарадзiшча з
                                              паўднёва-
                                              ўсходняга i
                                              заходняга
                                              бакоў

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002853 Гарадзiшча        XI-XIV ст.ст.    Брэсцкая          3   № 79 ад 4
           старажытнага                       крэпасць,             снежня
           Бярэсця                            Валынскае             2002 г."
                                              умацаванне

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004759 Будынак           1928 г.          вул.Будзёнага,    3   № 96 ад 27
           гарадскога суда                    31                    красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р000425 Адмiнiстрацыйны   ХIХ ст.          вул.Камсамоль-    3   № 64 ад 27
           будынак                            ская, 40              сакавiка
                                                                    2001 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004462 Бюст              1979 г.          бульвар           2   № 88 ад 28
           П.I.Клiмука                        Касманаўтаў           жнiўня
           (ск.I.Мiско,                                             2003 г.
           арх.С.Баткоўскi)

1а1Р004763 Забудова          1920-1930 гг.    вул.Ленiна, 7,    3   № 96 ад 27
           пл.Ленiна                          9, 11, 13, 15         красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р004762 Кафедральны       1856 г.          вул.Ленiна, 34    3   № 96 ад 27
           касцёл                                                   красавiка
           Святога крыжа                                            2004 г.

1а1Р004461 Помнiк            1958 г.          пл.Ленiна         2   № 88 ад 28
           У.I.Ленiну                                               жнiўня
           (ск.М.Ластачкiн,                                         2003 г.
           арх.Г.Заборскi)

1а1Р004761 Свята-Сiмяонаўскi 1865 г.          вул.К.Маркса,     3   № 96 ад 27
           сабор                              84                    красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р000750 Адмiнiстрацыйны   ХIХ ст.          вул.Пушкiнская,   2   № 71 ад 28
           будынак                            10                    лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004747 Свята-            1906 г.          г.Брэст,          3   № 96 ад 27
           Мiкалаеўская                       вул.Савецкая,         красавiка
           Брацкая царква                     10                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002854 Бескурганны       II-III ст.ст.    вул.Маскоўская,   3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         215, 217, 219         снежня
           Раннi жалезны                                            2002 г."
           век

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004760 Адмiнiстрацыйны   Сярэдзiна        пр.Машэрава, 32   3   № 96 ад 27
           будынак           ХIХ ст.                                красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М303457 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Загарадная        лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1М304597 Магiла Героя      1946 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           Савецкага                          вул.Загарадная,       студзеня
           Саюза Накане-                      на могiлках           2004 г.
           чнiкава А.Г.

1а1М304598 Магiла Героя      1945 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           Савецкага                          вул.Загарадная,       студзеня
           Саюза                              на могiлках           2004 г.
           Матронiна В.I.

1а1М304599 Магiла            1946 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           двойчы Героя                       вул.Загарадная,       студзеня
           Савецкага Саюза                    на могiлках           2004 г.
           Сцепанiшчава М.Т.

1а1М304600 Магiла            1943 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           падпольшчыка                       вул.Загарадная,       студзеня
           Дарашэвiча М.Ф.                    на могiлках           2004 г.
           i яго родных

1а1М304601 Брацкая магiла    1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           падпольшчыкаў                      вул.Загарадная,       студзеня
           (3 чал.)                           на могiлках           2004 г.

1а1М304602 Брацкая магiла    1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (2 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304603 Магiла            1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           генерал-маёра                      вул.Загарадная,       студзеня
           Рагулi I.Л.                        на могiлках           2004 г.

1а1М304604 Магiла Героя      1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           Савецкага                          вул.Загарадная,       студзеня
           Саюза Лiсiна I.П.                  на могiлках           2004 г.

1а1М304605 Брацкая магiла    1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           падпольшчыкаў                      вул.Загарадная,       студзеня
           (9 чал.)                           на могiлках           2004 г.

1а1М304606 Брацкая магiла    1944-1945 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (5 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304607 Брацкая магiла    1941 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (4 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304608 Брацкая магiла    1944-1945 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (3 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304609 Брацкая магiла    1941 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (20 чал.)                   на могiлках           2004 г.

1а1М304610 Брацкая магiла    1944-1945 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (4 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304765 Брацкая магiла    1944 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           савецкiх                           вул.Загарадная,       студзеня
           воiнаў (3 чал.)                    на могiлках           2004 г.

1а1М304611 Магiла ахвяр      1942 г.          г.Баранавiчы,     3   № 93 ад 27
           фашызму -                          вул.Загарадная,       студзеня
           польскiх                           на могiлках           2004 г.
           грамадзян

1а1М304464 Бюст              1949 г.          г.Баранавiчы,     2   № 88 ад 28
           С.I.Грыцаўца                       вул.Камсамоль-         жнiўня
                                              ская                  2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М301106 Будынак           1930-я гг.       г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
           радыёстанцыi                       вул.Камсамоль-        кастрычнi-
                                              ская, 65              ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М300670 7 мазаiчных       1924-1931 гг.    г.Баранавiчы,     2   № 88 ад 28
           пано                               вул.Куйбышава         жнiўня
           Пакроўскага                                              2003 г.";
           сабора

     пасля пазiцыi:

"
1а1М301109 Касцёл            1924-1925 гг.    г.Баранавiчы,     3   № 76 ад 9
           Узвiжання                          вул.Куйбышава,        кастрычнi-
           Святога Крыжа                      34                    ка
                                                                    2002 г."
дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М304463 Помнiк            1960 г.          г.Баранавiчы,     2   № 88 ад 28
           У.I.Ленiну                         пл.Ленiна             жнiўня
           (ск.М.Альтшулер,                                         2003 г.";
           арх.М.Мiлавiдаў,
           С.Ожагаў,
           А.Марэнiч)

     пасля пазiцыi:

"
1а1М300672 Праабражэнскi     1825 г.          в.Новая Мыш       2   № 71 ад 28
           касцёл                                                   лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М300672 Дэкаратыўнае      Сярэдзiна        в.Новая Мыш       2   № 88 ад 28
           ўбранства         ХVIII ст.                              жнiўня
           Прабражэнскага                                           2003 г.";
           касцёла:
           а) алтары
           б) амбона
           в) арган

     пасля пазiцыi:

"
1а1М300423 Палац             1-я палова       в.Паланэчка       3   № 64 ад 27
                             ХIХ ст.                                сакавiка
                                                                    2001 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М304746 Юр'еўскi касцёл   1751 г.          в.Паланэчка       2   № 97 ад 25
                                                                    мая
                                                                    2004 г.";
     пасля пазiцыi:

"
1а1М300674 Царква Iаана      1740-1746 гг.    в.Сталовiчы       2   № 71 ад 28
           Хрысцiцеля                                               лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М300674 Убранства         1740-1746 гг.    в.Сталовiчы       2   № 88 ад 28
           галоўнага                                                жнiўня
           алтара                                                   2003 г.";
           Царквы Iаана
           Хрысцiцеля

     перад пазiцыяй:

"
1а1Р003475 Брацкая магiла    1944 г.          пас.Астрамечава   3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004676 Магiла ахвяр      1942 г.          на мяжы           3   № 94 ад 24
           фашызму                            Брэсцкага i           лютага
                                              Маларыцкага           2004 г.";
                                              раёнаў

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р000071 Абарончыя         ХIХ ст.          в.Гершоны         2   № 20 ад 30
           збудаваннi                                               сакавiка
           (форт № 5) з                                             1995 г."
           тэрыторыяй у
           межах 10 м
           ад рова

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004668 Магiла савецкiх   1944 г.          в.Гершоны         3   № 94 ад 24
           лётчыкаў                                                 лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002873 Стаянка.          3-2-е            в.Збунiн, 2 км    3   № 79 ад 4
           Неалiт,           тысячагоддзi     на поўнач, на         снежня
           бронзавы век      да н.э.          правым беразе         2002 г."
                                              р.Западны Буг

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004673 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Збунiн          3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004674 Брацкая магiла    1944 г.          в.Знаменка        3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004666 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Камароўка       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003471 Брацкая магiла    1944 г.          в.Медна           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004667 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Мiхалiн         3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002876 Стаянка-2.        5-2-е            в.Прыбарава,      3   № 79 ад 4
           Неалiт,           тысячагоддзi     3 км на               снежня
           бронзавы век      да н.э.          поўнач,               2002 г."
                                              ур.Крынiчка,
                                              ур.Падзамiжны,
                                              ур.Плошча

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004663 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Прыбарава       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002877 Стаянка.          8-2-е            в.Прылукi,        3   № 79 ад 4
           Мезалiт, неалiт,  тысячагоддзi     2 км на               снежня
           бронзавы век      да н.э.          поўдзень, на          2002 г."
                                              правым беразе
                                              р.Западны Буг

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004669 Брацкая магiла    1941 г.          в.Прылукi         3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004675 Брацкая магiла    1944 г.          в.Рагозна         3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004664 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Радванiчы       3   № 94 ад 24
           фашызму                            Малыя                 лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р001373 Могiлкi салдат    1915-1916 гг.    в.Тамашоўка       3   № 79 ад 4
           Першай                                                   снежня
           сусветнай                                                2002 г."
           вайны (у межах
           агароджы)

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004662 Магiла ахвяр      1941 г.          в.Тамашоўка       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004665 Брацкая магiла    1941 г.          в.Тамашоўка       3   № 94 ад 24
           пагранiчнiкаў                                            лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003476 Брацкая магiла    1944 г.          в.Чарнаўчыцы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004671 Магiла ахвяр      1941 г.          в.Чарнаўчыцы      3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004670 Брацкая магiла    1944 г.          в.Чэрнi           3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р004672 Брацкая магiла    1941-1945 гг.    в.Чэрск           3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М203460 Брацкая магiла    1941,            г.Бяроза,         3   № 82 ад 25
                             1944 гг.         Камсамольскi          лютага
                                              сквер                 2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1М204700 Магiла ахвяр      1941-1944 гг.    г.Бяроза, на      3   № 95 ад 23
           фашызму                            старых                сакавiка
                                              могiлках па           2004 г.
                                              вул.Пушкiна

1а1М201276 Бярозаўская       1958-1967 гг.    г.Белаазерск      3   № 76 ад 9
           ДРЭС                                                     кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г.

1а1М204699 Брацкая магiла    1941 г.          г.Белаазерск,     3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў i                  у парку               сакавiка
           партызан                           Энергетыкаў           2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р203058 Срэценская        2-я палова       г.Драгiчын        3   № 82 ад 25
           царква            ХIХ ст.                                лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р204691 Магiла                             г.Драгiчын        3   № 95 ад 23
           лейтэнанта                                               сакавiка
           I.П.Губанкова                                            2004 г.

1а1Р204692 Магiла ахвяр      1942 г.          г.Драгiчын, у     3   № 95 ад 23
           фашызму                            паўднёвай             сакавiка
           (3 тыс.чал.)                       частцы горада         2004 г.

1а1Р204693 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Драгiчын, на    3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў i                  старых могiлках       сакавiка
           партызан                                                 2004 г.

1а1Р204694 Магiла            1941-1942 гг.    г.Драгiчын, у     3   № 95 ад 23
           партызан i                         скверы на             сакавiка
           ахвяр фашызму                      скрыжаваннi           2004 г.";
                                              вул.Вызвалення i
                                              вул.Партызанскай

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р200689 Юр'еўская царква  1766 г.          в.Валавель        2   № 71 ад 28
           са званiцай                                              лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204680 Адзiнкавая        1944 г.          в.Валавель        3   № 95 ад 23
           магiла                                                   сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р200688 Сядзiбна-         ХIХ ст.          в.Закозель        2   № 71 ад 28
           паркавы                                                  лютага
           комплекс:                                                2002 г."
           а) каплiца-
           пахавальня
           б) вiнакурня
           в) парк

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204695 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Занiўе          3   № 95 ад 23
           партызан                                                 сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р200690 Троiцкая царква з 1842 г.          в.Зёлава          2   № 71 ад 28
           брамай-званiцай                                          лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204690 Брацкiя           1944 г.          в.Iмянiн          3   № 95 ад 23
           магiлы на                                                сакавiка
           могiлках                                                 2004 г.";
           1. брацкая
           магiла савецкiх
           воiнаў (4 чал.)
           2. брацкая
           магiла партызан
           (6 чал.)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р202886 Стаянка-2.        4-е              в.Какорыца, на    3   № 79 ад 4
           Неалiт            тысячагоддзе     поўдзень ад           снежня
                             да н.э.          iстока                2002 г."
                                              р.Ясельда за
                                              воз.Спораўскае

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204689 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Корсунь         3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
           i партызан                                               2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р203059 Успенская царква  Пачатак ХIХ ст.  в.Ласiнцы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204686 Магiла            1944 г.          в.Ласiнцы         3   № 95 ад 23
           невядомага                                               сакавiка
           салдата                                                  2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р203060 Царква            2-я палова       в.Ляхавiчы        3   № 82 ад 25
           Багародзiцы       ХIХ ст.                                лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р204687 Брацкая магiла    1943 г.          в.Малiнаўка       3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р204679 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Масткi          3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р204681 Магiла            1942 г.          в.Мневеж          3   № 95 ад 23
           партызана                                                сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р204696 Брацкая магiла    1941-1949 гг.    в.Новая Папiна    3   № 95 ад 23
           партызан i                                               сакавiка
           актывiста                                                2004 г.

1а1Р204697 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Новая           3   № 95 ад 23
           фашызму                            Папiна, на            сакавiка
                                              цэнтральнай           2004 г.
                                              вулiцы

1а1Р204698 Магiла            1863-1864 гг.    в.Новая           3   № 95 ад 23
           паўстанцаў                         Папiна, у             сакавiка
                                              цэнтры вёскi          2004 г.

1а1Р204688 Брацкая магiла    1943 г.          в.Толкава         3   № 95 ад 23
           партызан                                                 сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р204682 Магiла ахвяр                       в.Хомск           3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
           (1300 чал.)                                              2004 г.

1а1Р204683 Магiла ахвяр                       в.Хомск           3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
           (1500 чал.)                                              2004 г.

1а1Р204684 Магiла            1943 г.          в.Хомск           3   № 95 ад 23
           партызанскага                                            сакавiка
           камандзiра                                               2004 г.
           Макарэвiча Я.Г.

1а1Р204685 Магiла ахвяр                       в.Хомск, у        3   № 95 ад 23
           фашызму (193                       цэнтры вёскi          сакавiка
           мiрных жыхары)                                           2004 г.";

     перад пазiцыяй:

"
1а1Р103482 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Жабiнка,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Кiрава            лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104644 Магiла Чубук С.Ф. 1942 г.          г.Жабiнка         3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104645 Магiла            1942 г.          г.Жабiнка         3   № 94 ад 24
           Дзмiтрука А.Д.                                           лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104646 Магiла ахвяр      1942 г.          г.Жабiнка         3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р103482 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Жабiнка,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Кiрава            лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104819 Пакроўская        1885 г.          г.Жабiнка         3   № 104 ад
           царква                                                   21 снежня
                                                                    2004 г.

1а1Р104661 Брацкая магiла    1944 г.          в.Агароднiкi      3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104647 Магiла ахвяр      1944 г.          в.Азяты           3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104818 Мiкалаеўская      1867 г.          в.Азяты           3   № 104 ад
           царква                                                   21 снежня
                                                                    2004 г.

1а1Р104657 Магiла            1944 г.          в.Арэпiчы         3   № 94 ад 24
           Рацюка Ф.Я.                                              лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104817 Пакроўская        1761 г.,         в.Арэпiчы         2   № 104 ад
           царква            сярэдзiна                              21 снежня
                             ХIХ ст.                                2004 г.

1а1Р104816 Успенская         1896 г.          в.Булькова        3   № 104 ад
           царква            (адноўлена ў                           21 снежня
                             1990 г.)                               2004 г.

1а1Р104653 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Буснi           3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100693 Мiкалаеўская      Да 1727 г.,      в.Вялiкiя         2   № 71 ад 28
           царква            1860 гг.         Сяхновiчы             лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104658 Брацкая магiла    1942 г.          в.Жыцiн           3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г. ";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р102894 Курганны          2-е              в.Мышчыцы,        3   № 79 ад 4
           могiльнiк.        тысячагоддзе     0,4 км на             снежня
           Бронзавы век      да н.э.          поўдзень,             2002 г."
                                              ур.Кружкi

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104659 Брацкая магiла    1944 г.          в.Палявая         3   № 94 ад 24
                                              Рэчыца                лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104656 Магiла ахвяр      1943 г.          в.Пятровiчы       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104655 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Ракiтнiца       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104643 Брацкая магiла    1944 г.          в.Сакi            3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104648 Партызанскiя      1943 г.          в.Старое Сяло     3   № 94 ад 24
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104649 Брацкая магiла    1943 г.          в.Старое Сяло     3   № 94 ад 24
           партызан                                                 лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104650 Брацкая магiла    1942 г.          в.Старое Сяло     3   № 94 ад 24
           партызан (2 чал.)                                        лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р102898 Курганны          XI-XIII ст.ст.   в.Старое Сяло,    3   № 79 ад 4
           могiльнiк-3.                       8 км на               снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы              2002 г."
                                              захад,
                                              ур.Смалярня

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104651 Брацкая магiла    1942 г.          в.Сцяброва        3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100695 Мiхайлаўская      Да 1780 г.       в.Сцяпанкi        2   № 71 ад 28
           царква                                                   лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104660 Брацкая магiла    1942 г.          в.Сцяпанкi        3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100696 Праабражэнская    1725 г.,         в.Хмелева         2   № 71 ад 28
           царква            ХIХ ст.                                лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104815 Уладзiмiрская     1894 г.          в.Чыжэўшчына      3   № 104 ад
           царква            (адноўлена                             21 снежня
                             ў 1990 г.)                             2004 г.

1а1Р104654 Магiла ахвяр      1943 г.          в.Чыжэўшчына      3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Р104652 Магiла            1944 г.          в.Шчэглiкi        3   № 94 ад 24
           Фiлiпука I.Д.                                            лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М001177 Мiхайлаўская      1860 г.          в.Аброва          3   № 76 ад 9
           царква                                                   кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204717 Свята-Юр'еўская   1692 г.          в.Альба           2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М001174 Свята Iаана-      ХIХ ст.          в.Вулька          3   № 76 ад 9
           Кранштацкая                        Аброўская             кастрычнi-
           царква                                                   ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204718 Свята-Раства      1925 г.          в.Глiнная         2   № 96 ад 27
           Багародзiцкая                                            красавiка
           царква                                                   2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р203489 Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.    г.п.Целяханы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiна, у         лютага
                                              скверы                2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р204719 Свята-Траецкая    1934 г.          г.п.Целяханы      3   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р000639 Будынак гiмназii  1920 гг.         г.Камянец,        3   № 70 ад 18
           (былой польскай                    вул.Ленiна, 1         студзеня
           школы)                                                   2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004613 Свята-            1912-1914 гг.    г.Камянец         3   № 93 ад 27
           Сiмяонаўская                                             студзеня
           царква                                                   2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003491 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Камянец         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004744 Уваскрасенская    1841 г.          в.Агароднiкi      2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003501 Брацкая магiла    1944 г.          в.Агароднiкi      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004617 Крыжаўзвiжанская  Канец            в.Амелянец        3   № 93 ад 27
           царква            ХIX ст.                                студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Р004614 Свята-            1840 г.          в.Баршчэва        3   № 93 ад 27
           Ануфрыеўская                                             студзеня
           царква                                                   2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р000706 Царква Раства     1751-1775 гг.    в.Войская         2   № 71 ад 28
           Багародзiцы                                              лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004745 Мiкалаеўская      ХIХ ст.          в.Воўчын          3   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003498 Брацкая магiла    1944 г.          г.Высокае         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004624 Крыжаўзвiжанская  ХIХ ст.          г.Высокае         3   № 93 ад 27
           царква                                                   студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002935 Курганны          XI-XIII ст.ст.   чыгун.            3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         ст.Вярба, 0,8         снежня
           Раннi феадалiзм                    км на паўднёвы        2002 г."
                                              ўсход

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004618 Свята-Мiкалаеў-   1933 г.          в.Вярховiчы       3   № 93 ад 27
           ская царква                                              студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003492 Брацкая магiла    1944 г.          в.Вярховiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004623 Петрапаўлаўская   Канец ХVIII ст.  в.Гарадзiшча      3   № 93 ад 27
           царква                                                   студзеня
                                                                    2004 г";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002922 Курганны          XI-XIII ст.ст.   в.Любашкi,        3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,8 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы              2002 г."
                                              ўсход, 0,2 км
                                              ад дарогi на
                                              в.Ганцавiчы

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004740 Мiкалаеўская      1760 г.          в.Малыя Мурыны    2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р004619 Свята-            Канец ХIX ст.    в.Мiкалаева       3   № 93 ад 27
           Параскеўская                                             студзеня
           царква                                                   2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003496 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Навасёлкi       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004620 Свята-Успенская   2-я палова       в.Панiквы         3   № 93 ад 27
           царква            ХIX ст.                                студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003499 Брацкая магiла    1944 г.          в.Падбур'е        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004622 Свята-            1877 г.          в.Пашукi          3   № 93 ад 27
           Андрэеўская                                              студзеня
           царква                                                   2004 г.

1а1Р004677 Касцёл Сэрца      1934 г.          в.Пелiшча         3   № 94 ад 24
           Iсуса                                                    лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002924 Курганны          VIII-X ст.ст.    в.Радасць,        3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,5 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўночны ўсход,       2002 г."
                                              на левым беразе
                                              р.Лясная

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004742 Царква            1943 г.          в.Ражкоўка        2   № 96 ад 27
           Казанскай                                                красавiка
           Мацi Божай                                               2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002926 Бескурганны       XI-XII ст.ст.    в.Ратайчыцы,      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         0,8 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы ўсход        2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004739 Успенская царква  1873 г.          в.Рэчыца          3   № 96 ад 27
                                                                    красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р003497 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Ставы           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р004743 Ануфрыеўская      1725 г.,         в.Ставы           2   № 96 ад 27
           царква            1868 г.                                красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р004738 Варварынская      1863-1869 гг.    в.Сухадол         3   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р002934 Курганны          XI-XIII ст.ст.   в.Трасцянiца,     3   № 79 ад 4
           могiльнiк-2.                       0,5 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы захад        2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004621 Свята-Праабра-    1877 г.          в.Трасцянiца      3   № 93 ад 27
           жэнская царква                                           студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р001128 Памятны знак      ХIХ-ХХ ст.ст.    в.Шастакова       3   № 76 ад 9
           на месцы сядзiбы                                         кастрычнi-
           Р.Л.Траўгута                                             ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р004741 Успенская царква  2-я палова       в.Шышова          2   № 96 ад 27
                             ХIХ ст.                                красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100561 Сядзiбны дом      1797 г.          г.Кобрын,         2   № 70 ад 18
           А.В.Суворава                       вул.Суворава,         студзеня
                                              16                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104466 Бюст              1904 г.,         г.Кобрын, парк    2   № 88 ад 28
           А.В.Суворава      адноўлены        iмя                   жнiўня
                             ў 1950 г.        А.В.Суворава          2003 г.

1а1Р104557 Брацкая магiла    1944 г.          г.Кобрын, на      3   № 92 ад 23
                                              гарадскiх             снежня
                                              могiлках              2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р303516 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Лунiнец,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304809 Крыжаўздвiжанская Пачатак ХХ ст.   г.Лунiнец         3   № 103 ад
           царква                                                   23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300552 Склеп-пахавальня  1833 г.          в.Бастынь (на     3   № 70 ад 18
           Фелiцыi                            могiлках)             студзеня
           Дваракоўскай                                             2002 г."
           з роду Скакоўскiх

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304812 Пакроўская        1851 г.          в.Вялiкiя         3   № 103 ад
           царква                             Чучавiчы              23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300713 Мiкалаеўская      1818 г.,         в.Кажан-Гарадок   2   № 71 ад 28
           царква            1876 г.                                лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р300713 Алтар i           1876 г.          в.Кажан-Гарадок   2   № 88 ад 28
           iканастас                                                жнiўня
           Мiкалаеўскай                                             2003 г.";
           царквы

     пасля пазiцыi:

"
1а1К502459 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Лахва,          3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    справа ад             снежня
                                              вул.Новай             2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р304810 Прачысценская     1870-я           в.Лахва           3   № 103 ад
           царква            гг.                                    23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.

1а1Р304811 Барысаглебская    1824 г.          в.Лунiн           3   № 103 ад
           царква                                                   23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р303518 Брацкая магiла    1944 г.          г.п.Мiкашэвiчы,   3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiнская,        лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304814 Будынак былой     1880-я гг.       п.Палескi         3   № 103 ад
           лазнi                                                    23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Е402607 Курган.           XI-XIII ст.ст.   в.Сiнкевiчы,      3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм                    2 км на ўсход,        снежня
                                              0,4 км на             2002 г."
                                              поўдзень ад
                                              старай дарогi,
                                              ур.Патоўскi
                                              Востраў

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304813 Праабражэнская    1910 г.          в.Язвiнкi         3   № 103 ад
           царква                                                   23
                                                                    лiстапада
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н003522 Брацкая магiла    1944 г.          г.Маларыта,       3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004577 Брацкая магiла                     г.Маларыта, на    3   № 93 ад 27
                                              старых могiлках       студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004578 Брацкая магiла    1939 г.          г.Маларыта, на    3   № 93 ад 27
           танкiстаў                          могiлках              студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004581 Магiла ахвяр      1941-1944 гг.    г.Маларыта        3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н002948 Курганны          X-XIII ст.ст.    в.Антонава,       3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         3 км на               снежня
           Раннi феадалiзм                    паўночны захад,       2002 г."
                                              ур.Панскае

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н004594 Брацкая магiла    1942 г.          в.Антонава        3   № 93 ад 27
                                                                    студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н002954 Стаянка-2.        10-5-е           в.Арэхава,        3   № 79 ад 4
           Палеалiт i        тысячагоддзi     2 км на               снежня
           мезалiт           да н.э.          паўночны              2002 г."
                                              ўсход, на
                                              схiле ўзгорка

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004637 Магiла ахвяр      1944 г.          в.Багуслаўка      3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н004591 Брацкая магiла    1944 г.          в.Боркi           3   № 93 ад 27
                                                                    студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004593 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Боркi           3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н003523 Брацкая магiла    1942 г.          в.Вялiкарыта      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004590 Магiла            1941-1944        в.Вялiкарыта      3   № 93 ад 27
           Абрамук О.В.       гг.                                   студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004583 Магiла савецкiх   1941 г.          в.Гвознiца        3   № 93 ад 27
           партызан i                                               студзеня
           ахвяр фашызму                                            2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н000723 Царква Раства     2-я              в.Дарапеевiчы     2   № 71 ад 28
           Багародзiцы       палова                                 лютага
           з брамай i        ХVII ст.                               2002 г."
           агароджай

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004584 Брацкая магiла    1942 г.          в.Забалацце       3   № 93 ад 27
           партызан                                                 студзеня
                                                                    2004 г

1а1Н004639 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Лешнiца         3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н004640 Магiла мiрных     1942 г.          в.Лешнiца         3   № 94 ад 24
           жыхароў                                                  лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н003525 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Лукава          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н004586 Брацкая магiла    1942 г.          в.Лукава          3   № 93 ад 27
                                                                    студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н000720 Царква Раства     1713 г.,         в.Ляхаўцы         2   № 71 ад 28
           Багародзiцы       сярэдзiна                              лютага
           са званiцай       ХIХ ст.                                2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н000720 Iканастас         1713 г.,         в.Ляхаўцы         2   № 88 ад 28
           Царквы Раства     сярэдзiна                              жнiўня
           Багародзiцы       ХIХ ст.                                2003 г.

1а1Н004468 Iканастас         ХVIII ст.        в.Ляхаўцы         2   № 88 ад 28
           каплiцы                                                  жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н003526 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Макраны         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004580 Магiла            1941-1944 гг.    в.Макраны         3   № 93 ад 27
           партызанаў i                                             студзеня
           ахвяр вайны                                              2004 г.

1а1Н004638 Магiла ахвяр      1943 г.          в.Малiнаўка       3   № 94 ад 24
           фашызму                                                  лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н004589 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Масевiчы        3   № 93 ад 27
           партызан i                                               студзеня
           мiрных жыхароў                                           2004 г.

1а1Н004592 Брацкая магiла    1941 г.          ур.Мелавая        3   № 93 ад 27
                                              Гара, на шашы         студзеня
                                              Маларыта -            2004 г.
                                              Владава

1а1Н004641 Магiла партызана  1943 г.          в.Мельнiкi,       3   № 94 ад 24
                                              4,6 км ад             лютага
                                              чыг.ст.Мельнiкi,      2004 г.
                                              у лесе

1а1Н004642 Магiла партызана  1943 г.          в.Мельнiкi,       3   № 94 ад 24
                                              1 км ад вёскi         лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н000721 Праабражэнская    1783 г.          в.Олтуш           2   № 71 ад 28
           царква                                                   лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н000721 Iканастас         1783 г.          в.Олтуш           2   № 88 ад 28
           Праабражэнскай                                           жнiўня
           царквы                                                   2003 г.

1а1Н004587 Брацкая магiла    1939 г.          в.Радзеж          3   № 93 ад 27
           паўстанцаў                                               студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004588 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Радзеж          3   № 93 ад 27
           воiнаў,                                                  студзеня
           партызан i                                               2004 г.
           мiрных жыхароў

1а1Н004585 Брацкая магiла    1942 г.          в.Старое          3   № 93 ад 27
                                              Забалацце             студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н000722 Праабражэнская    1799 г.,         в.Хацiслаў        2   № 71 ад 28
           царква            1867 г.                                лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н004579 Магiла ахвяр      1941-1944 гг.    в.Чарняны         3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Н004582 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Язвiн           3   № 93 ад 27
           фашызму                                                  студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300725 Касцёл Карла      1770-1782 гг.    г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           Барамея                            вул.Кiрава, 37        лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304469 Помнiк            1970 г.          г.Пiнск,          2   № 88 ад 28
           У.I.Ленiну                         пл.Ленiна             жнiўня
           (ск.М.Альтшулер,                                         2003 г.";
           арх.М.Мiлавiдаў)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300498 Ансамбль          1510 г.,         г.Пiнск,          1   № 68 ад 24
           кляштара          1712-1730 гг.    вул.Ленiна, 18        кастрычнi-
           францысканцаў у                                          ка
           межах агароджы                                           2001 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р300498 Дэкаратыўнае                       г.Пiнск,          2   № 88 ад 28
           ўбранства                          вул.Ленiна, 18        жнiўня
           касцёла ў                                                2003 г.";
           ансамблi
           кляштара
           францысканцаў:
           а) 6 алтароў      ХVIII ст.
           са скульптурай
           б) амбона         ХVIII ст.
           в) роспiсы        1909 г.
           скляпенняў
           г) 2 фрэскi       1909 г.
           ў бакавых
           алтарах

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300566 Жылы дом          Канец ХIХ -      г.Пiнск,          2   № 70 ад 18
                             пачатак          вул.Першамай-         студзеня
                             ХХ ст.ст.        ская, 6               2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304748 Прыдарожная       ХVII-ХVIII       г.Пiнск,          2   № 98 ад 22
           каплiца           ст.ст.           вул.Пучкова           чэрвеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300659 Ансамбль          1786 г.          г.Пiнск,          2   № 71 ад 28
           кляштара                           вул.Савецкая,         лютага
           бернардзiнцаў:                     36                    2002 г."
           а) Варварынская
           царква
           б) кляштарны
           корпус
           в) званiца

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р300659 Роспiс            ХIХ -            г.Пiнск,          2   № 88 ад 28
           алтарнай часткi   першая палова    вул.Савецкая,         жнiўня
           Варварынскай      ХХ ст.ст.        36                    2003 г.";
           царквы ансамбля
           кляштара
           бернардзiнцаў

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302797 Мемарыяльны       1950-1960 гг.    г.Пiнск,          3   № 81 ад 22
           комплекс                           цэнтральны            студзеня
           вызвалiцелям                       парк культуры         2003 г."
                                              i адпачынку

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304470 Бюст В.А.Ралько   1981 г.          в.Аснежыцы        2   № 88 ад 28
           (ск.I.Мiско,                                             жнiўня
           арх.Ю.Казакоў)                                           2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302955 Селiшча.          III ст. да н.э.- в.Астравiчы,      3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     II ст.н.э.       0,3 км на             снежня
           век                                паўднёвы захад,       2002 г."
                                              на поўдзень ад
                                              дарогi на
                                              в.Сушыцк

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304726 Крыжаўзвiжанская  1864 г.          в.Ахова           2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302956 Стаянка-1.        4-3-е            в.Ботава, 2 км    3   № 79 ад 4
           Неалiт            тысячагоддзi     на поўдзень,          снежня
                             да н.э.          на востраве           2002 г."
                                              воз.Пагосцкае

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304725 Пакроўская        1878 г.          в.Бярозавiчы      2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302957 Стаянка-4.        3-2-е            в.Востраў,        3   № 79 ад 4
           Селiшча.          тысячагоддзi     0,5 км на             снежня
           Неалiт,           да н.э.          ўсход ад              2002 г."
           бронзавы век,                      дарогi на
           жалезны век                        в.Ласiцк

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304727 Iльiнская царква  1788 г.          в.Вуйвiчы         2   № 96 ад 27
                                                                    красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302962 Стаянка-8.        3-2-е            в.Камень, на      3   № 79 ад 4
           Неалiт,           тысячагоддзi     заходняй              снежня
           бронзавы век      да н.э.          акраiне, па           2002 г."
                                              берагам пратокi
                                              Вiслiца i
                                              воз.Пагосцкае
                                              ў р.Бобрык

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304732 Мiкалаеўская      1892 г.          в.Купяцiчы        2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302963 Стаянка.          5-3-е            в.Курадава,       3   № 79 ад 4
           Селiшча.          тысячагоддзi     1 км на               снежня
           Неалiт, раннi     да н.э.,         поўдзень, на          2002 г."
           жалезны век       1-е              левым беразе
                             тысячагоддзе     р.Прыпяць
                             н.э.

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р304728 Траецкая царква   2-я палова       г.п.Лагiшын       3   № 96 ад 27
                             ХIХ ст.                                красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304729 Петрапаўлаўскi    1907-1909 гг.    г.п.Лагiшын       3   № 96 ад 27
           касцёл                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302964 Стаянка-2.        3-е              в.Ласiцк, 2 км    3   № 79 ад 4
           Селiшча.          тысячагоддзе     на захад, у           снежня
           Неалiт.           да н.э.,         сярэдняй частцы       2002 г."
           Раннi жалезны     V ст. да н.э.-   пяшчанага
           век               V ст.н.э.        ўзгорка на
                                              левым беразе
                                              р.Стыр

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р304731 Царква Раства     1885 г.          в.Лемяшэвiчы      2   № 96 ад 27
           Багародзiцы                                              красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р302966 Стаянка-2.        4-1-е            в.Лемяшэвiчы,     3   № 79 ад 4
           Селiшча.          тысячагоддзi     3 км на               снежня
           Неалiт, бронзавы  да н.э.          поўнач, на            2002 г."
           век, раннi                         пяшчаным
           жалезны век                        узгорку сярод
                                              пойменных балот
                                              правабярэжжа
                                              р.Прыпяць

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р304730 Траецкая царква   1875 г.          в.Месткавiчы      2   № 96 ад 27
                                                                    красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304733 Царква            1794 г.          в.Мясяцiчы        2   № 96 ад 27
           Параскевы                                                красавiка
           Пятнiцы                                                  2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р300066 Тры брацкiя       1941-1944 гг.    в.Пагост-Зага-    3   № 12 ад 8
           магiлы                             родск                 верасня
                                                                    1994 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р304757 Царква            2-я палова       в.Пагост-Зага-    3   № 96 ад 27
                             ХIХ ст.          родск                 красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304736 Царква Раства     1888 г.          в.Парахонск       2   № 96 ад 27
           Багародзiцы                                              красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304734 Царква Раства     1912 г.          в.Парэчча         2   № 96 ад 27
           Багародзiцы                                              красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304735 Пакроўская        1830 г.          в.Пiнкавiчы       2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304724 Вазнясенская      1855 г.          в.Ставок          2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р304737 Пакроўская        1856 г.          в.Тырвовiчы       2   № 96 ад 27
           царква                                                   красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101371 Помнiк            XIX ст.          в.Асошнiкi        3   № 79 ад 4
           паўстанцам                                               снежня
           Кастуся                                                  2002 г."
           Калiноўскага

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104714 Магiла ахвяр      1944 г.          в.Байкi           3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101147 Царква Аляксандра 1888 г.          в.Блiзная         3   № 76 ад 9
           Неўскага                                                 кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104712 Магiла ахвяр      1941-1944 г.     в.Блiзная         3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р104713 Брацкая магiла    1944 г.          в.Блiзная         3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р102973 Курганны          XI-XIII ст.ст.   в.Бярэзнiца,      3   № 79 ад 4
           могiльнiк.                         1,1 км на             снежня
           Раннi феадалiзм                    паўднёвы              2002 г."
                                              захад, ур.Пель

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104711 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Варанiлавiчы    3   № 95 ад 23
                                                                    сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101152 Сядзiба,          2-я палова       пас.Iнтэрнацыя-   3   № 76 ад 9
           старажытны парк   XVIII ст.        нальны                кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104710 Брацкая магiла    1944 г.          в.Кавалi          3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р104709 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Казлы           3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101153 Сядзiба,          Сярэдзiна        в.Каштанаўка      3   № 76 ад 9
           старажытны парк   ХIХ ст.                                кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104708 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Краснае         3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р104707 Брацкая магiла    1920 г.          в.Крынiца         3   № 95 ад 23
           чырвонаармейцаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р104558 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Купiчы          3   № 92 ад 23
                                                                    снежня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р103531 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Кутнявiчы, у    3   № 82 ад 25
                                              цэнтры вёскi          лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104715 Магiла            1863-1864 гг.    в.Ласосiн         3   № 95 ад 23
           паўстанцаў                                               сакавiка
           К.Калiноўскага                                           2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101173 Сядзiба,          2-я палова       в.Магiлёўцы       3   № 76 ад 9
           старажытны парк   ХVIII ст.                              кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104706 Брацкая магiла    1944 г.          в.Малочкi         3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
           i партызан                                               2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р103539 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Парасляны, у    3   № 82 ад 25
                                              цэнтры вёскi          лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104705 Брацкая магiла    1941-1944 г.     в.Паўлава         3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
           i партызан                                               2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101166 Петрапаўлаўская   ХIХ ст.          в.Руднiкi         3   № 76 ад 9
           царква                                                   кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104704 Брацкая магiла    1941 г.          г.п.Ружаны        3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100738 Троiцкi касцёл    1615 г.,         г.п.Ружаны,       2   № 71 ад 28
                             1768 г.,         пл.17 Верасня         лютага
                             1787 г.                                2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р100738 Дэкаратыўнае      ХVIII ст.        г.п.Ружаны,       2   № 88 ад 28
           ўбранства                          пл.17 Верасня         жнiўня
           Троiцкага                                                2003 г.";
           касцёла:
           а) роспiс
           скляпенняў
           б) надмагiльны
           помнiк Баспiнка
           в) галоўны i
           бакавы алтары
           г) арган, хоры
           д) алтарная
           агароджа
           е) жырандолi
           парныя

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р100736 Былы манастыр     1675 г.,         г.п.Ружаны,       2   № 71 ад 28
           базыльян          1784-1788 гг.    пл.17 Верасня         лютага
           а) Петрапаўлаў-                                          2002 г."
           ская царква
           б) жылы
           манастырскi
           корпус

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р100736 Роспiс            Канец ХIХ ст.    г.п.Ружаны,       2   № 88 ад 28
           скляпенняў                         пл.17 Верасня         жнiўня
           Петрапаўлаўскай                                          2003 г.";
           царквы былога
           манастыра
           базыльян

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р101167 Сiнагога          2-я палова       г.п.Ружаны,       3   № 76 ад 9
                             ХIХ ст.          вул.Я.Коласа, 6       кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р104703 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Сiлiчы          3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.

1а1Р104701 Магiла ахвяр      1941-1944 г.     в.Слабудка        3   № 95 ад 23
           фашызму                                                  сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р103548 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Шчарчова        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р104702 Брацкая магiла    1941-1944 г.     в.Шэйпiчы         3   № 95 ад 23
           савецкiх воiнаў                                          сакавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н403550 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Столiн,         3   № 82 ад 25
                                              пл.Ленiна             лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н404473 Васкрасенская     1817 г.          в.Альгомель       2   № 88 ад 28
           царква,           ХVIII ст.                              жнiўня
           iканастас                                                2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н400746 Георгiеўская      1724 г.          г.Давыд-Гарадок   2   № 71 ад 28
           царква                                                   лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н400746 Iканастас         1751 г.          г.Давыд-Гарадок   2   № 88 ад 28
           Георгiеўскай                                             жнiўня
           царквы                                                   2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н402978 Гарадзiшча.       VI ст. да н.э.-  в.Бор-Дубянецкi,  3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     VII ст.н.э.      5 км на паўднёвы      снежня
           век                                захад, на             2002 г."
                                              пяшчанай
                                              узвышанасцi,
                                              каля балота

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н404720 Магiла ахвяр      1942 г.          в.Варанi          3   № 96 ад 27
           фашызму                                                  красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н400742 Царква Параскевы  1884 г.          в.Беражное        2   № 71 ад 28
           Пятнiцы                                                  лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н404721 Брацкая магiла    1944 г.          в.Беражное        3   № 96 ад 27
           савецкiх воiнаў                                          красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н401131 Троiцкая царква   1905 г.          в.Белавуша        3   № 76 ад 9
                                                                    кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2002 г."
дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н404722 Брацкая магiла    1944 г.          в.Белавуша        3   № 96 ад 27
           савецкiх воiнаў                                          красавiка
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н403555 Брацкая магiла    1944 г.          р.п.Рэчыца        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н404723 Брацкая магiла    1944 г.          в.Струга          3   № 96 ад 27
           савецкiх воiнаў                                          красавiка
                                                                    2004 г.";

     1.3. у дадатку 3:
     пазiцыю:

"
1а1С703053 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Сярэдне-      3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          Наберажная, 7         снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703053 Адмiнiстрацыйны   Канец ХIХ -      вул.Сярэдне-      3   № 80 ад 18
           будынак           пачатак          Набярэжная, 7         снежня
                             ХХ ст.ст.                              2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С703999 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Асiнаўка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С703999 Брацкая магiла    1944 г.          в.Асiнаўка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В604036 Вайсковыя         1941-1944 гг.    в.Кавалi          3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В604036 Вайсковыя         1943-1944 гг.    в.Кавалi          3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К702054 Гарадзiшча        V ст. да н.э.-   г.Дуброўна, за    3   № 79 ад 4
           ранняга           XVIII ст.        100 м на ўсход        снежня
           жалезнага веку i                   ад упадзення          2002 г."
           эпохi                              р.Дубровенка ў
           феадалiзму                         Дняпро

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К702054 Гарадзiшча        V ст. да н.э.-   г.Дуброўна, за    3   № 79 ад 4
           ранняга жалезнага XVIII ст.        100 м на ўсход        снежня
           веку i эпохi                       ад упадзення          2002 г.";
           феадалiзму                         р.Дубровенка ў
                                              р.Днепр

     пазiцыю:

"
1а1К704068 Брацкая магiла                     в.Цеалiн          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К704068 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Цеалiн          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1К704069 Брацкая магiла                     в.Чырвоная        3   № 82 ад 25
                                              Слабада               лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К704069 Брацкая магiла    1944 г.          в.Чырвоная        3   № 82 ад 25
                                              Слабада               лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С501253 Бярэзiнская       Канец ХVIII-     У межах раёна     3   № 82 ад 25
           водная сiстэма    пачатак          працягласцю 95        лютага
                             ХIХ ст.ст.       км                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С501253 Бярэзiнская       Канец ХVIII-     Рэспублiка        3   № 82 ад 25
           водная сiстэма    пачатак          Беларусь              лютага
                             ХIХ ст.ст.                             2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704076 Вайсковыя         1943 г.          г.п.Лiозна,       3   № 82 ад 25
           могiлкi                            вул.Ленiна            лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704076 Вайсковыя         1943 г.          г.п.Лёзна,        3   № 82 ад 25
           могiлкi                            вул.Ленiна            лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704077 Вайсковыя         1941-1944 гг.    г.п.Лiозна, на    3   № 82 ад 25
           могiлкi                            паўночнай             лютага
                                              ускраiне пасёлка      2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704077 Вайсковыя         1941-1944 гг.    г.п.Лёзна, на     3   № 82 ад 25
           могiлкi                            паўночнай             лютага
                                              ускраiне              2003 г.";
                                              пасёлка

     пазiцыю:

"
1а1С704088 Вайсковыя         1941-1944 гг.    в.Надзежына       3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704088 Вайсковыя         1941-1944 гг.    в.Надзёжына       3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704084 Вайсковыя         1943-1944 гг.    в.Горбава 1-е     3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704084 Вайсковыя         1944 г.          в.Горбава 1-е     3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704089 Брацкiя магiлы    1941-1944 гг.    в.Пагосцiшча,     3   № 82 ад 25
                                              каля школы            лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704089 Брацкiя магiлы    1943-1944 гг.    в.Пагосцiшча,     3   № 82 ад 25
                                              каля школы            лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704095 Брацкiя магiлы    1941-1944 гг.    в.Чарнiцы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704095 Брацкiя магiлы    1944 г.          в.Чарнiцы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С704094 Вайсковыя         1941-1944 гг.    в.Чарнышы         3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С704094 Вайсковыя         1944 гг.         в.Чарнышы         3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С300802 Палацава-паркавы  1760-1780 гг.    г.Паставы,        2   № 71 ад 28
           ансамбль                                                 лютага
           а) дом урача                       пл.Ленiна, 4          2002 г."
           б) дом                             пл.Ленiна, 5
           рамеснiка
           в) дом                             пл.Ленiна, 9
           рамеснiка
           г) гасцiнiца                       пл.Ленiна, 11
           д) жылы дом                        пл.Ленiна, 13
           е) дом рамеснiка                   пл.Ленiна, 15

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С300802 Архiтэктурны      1760-1780 гг.    г.Паставы,        2   № 71 ад 28
           ансамбль                                                 лютага
           Рыначнай плошчы:                                         2002 г.";
           а) дом урача                       пл.Ленiна, 4
           б) дом                             пл.Ленiна, 5
           рамеснiка
           в) дом                             пл.Ленiна, 9
           рамеснiка
           г) гасцiнiца                       пл.Ленiна, 11
           д) жылы дом                        пл.Ленiна, 13
           е) дом рамеснiка                   пл.Ленiна, 15

     пазiцыю:

"
1а1С302381 Тэрыторыя         XV-XVIII ст.ст.  г.Паставы         3   № 79 ад 4
           сярэдневяковага                                          снежня
           мястэчка                                                 2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С302381 Гарадзiшча        XV-XVIII ст.ст.  г.Паставы         3   № 79 ад 4
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1С304106 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Асiнагарадок    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1С304106 Брацкая магiла    1812 г.          в.Асiнагарадок    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В504111 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Гагарына,         лютага
                                              Чырвоныя могiлкi      2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В504111 Брацкая магiла    1944 гг.         г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Гагарына,         лютага
                                              Чырвоныя могiлкi      2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В504142 Брацкiя магiлы    1941-1944 гг.    в.Юравiчы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В504142 Брацкiя магiлы    1942-1943 гг.    в.Юравiчы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1В504127 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Заскоркi        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1В504127 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Заскаркi        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С703043 Архiтэктурны      Канец ХIХ ст.    вул.Дзiмiтрава,   3   № 80 ад 18
           комплекс з                         10, 10-а, 12          снежня
           карэтным дваром                                          2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704476 Бюст              1980 г.          вул.Замкавая,     3   № 88 ад 28
           П.М.Машэрава                       каля гасцiнiцы        жнiўня
           (ск.З.Азгур,                       "Вiцебск"             2003 г.";
           Ю.Казакоў)

     пасля пазiцыi:

"
1а1С700757 Ратуша            1775 г.          вул.Ленiна, 36    2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704474 Помнiк            1956 г.          пл.Ленiна,        3   № 88 ад 28
           У.I.Ленiну                         каля Палаца           жнiўня
           (ск.Г.Арапаў,                      культуры              2003 г.";
           М.Алешчанка,
           арх.П.Юрчанка)

     пасля пазiцыi:

"
1а1С703048 Забудова          Канец ХIХ -      вул.Рэвалюцый-    3   № 80 ад 18
           вул.Рэвалюцыйнай  пачатак ХХ       ная, 1, 2, 3,         снежня
                             ст.ст.           4, 5, 8, 22           2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704475 Помнiк героям     1912 г.          вул.Савецкая      3   № 88 ад 28
           Айчыннай вайны                                           жнiўня
           1812 г.                                                  2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1К700314 Рэшткi падмуркаў  1661 г.          г.Орша            3   № 52 ад 30
           царквы Раства                                            сакавiка
           Багародзiцы                                              1999 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К704483 Помнiк            1955 г.          г.Орша, перон     3   № 88 ад 28
           К.С.Заслонаву                      чыгуначнага           жнiўня
           (ск.С.Селiханаў                    вакзала               2003 г.";
           арх.Г.Сысоеў)

     пасля пазiцыi:

"
1а1К703963 Магiла Заслонава  1942 г.          г.Орша, на        3   № 82 ад 25
           i Коржэня                          пероне                лютага
                                              чыгуначнага           2003 г."
                                              вакзала

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К704563 Магiла Героя      1944 г.          в.Арэхаўск        3   № 92 ад 23
           Савецкага Саюза                                          снежня
           Ю.В.Смiрнова                                             2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1К702801 Купалаўскi        1982 г.          в.Ляўкi           3   № 81 ад 22
           мемарыял                                                 студзеня
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К704484 Помнiк            1982 г.          в.Ляўкi           3   № 88 ад 28
           Я.Купалу                                                 жнiўня
           (ск.А.Анiкейчык)                                         2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1К701188 Сядзiбна-паркавы  1901 г.          в.Межава          3   № 77 ад 13
           комплекс:                                                лiстапада
           а) сядзiбны дом                                          2002 г."
           б) парк

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К700790 Роспiсы па        2-я палова       в.Смаляны         2   № 88 ад 28
           дрэву ў           ХVIII ст.                              жнiўня
           iнтэр'еры                                                2003 г.";
           купала Спаса-
           Праабражэнскай
           царквы

     пасля пазiцыi:

"
1а1К703966 Брацкая магiла    1941 г.          в.Зубава          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К702466 Гарадзiшча.       ХI-XVII ст.ст.   г.п.Копысь, на    3   № 79 ад 4
           Раннi феадалiзм.                   левым беразе          снежня
           Феадалiзм                          р.Днепр,              2002 г.";
                                              ур.Пятроўскi вал

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301219 Калодзежны        ХIХ ст.          г.Браслаў         3   № 77 ад 13
           шацёр                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Е404518 Будынак былой     1906 г.          г.Браслаў         3   № 89 ад 23
           бальнiцы                                                 верасня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В301220 Парк              ХVIII ст.        г.п.Друя          3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В300766 Фрагмент          ХVIII cт.        г.п.Друя          2   № 88 ад 28
           дэкаратыўнай                                             жнiўня
           кампазiцыi ў                                             2003 г.";
           галоўным алтары
           Троiцкага касцёла

     пасля пазiцыi:

"
1а1В300769 Касцёл Сэрца      1903 г.          в.Слабодка        2   № 71 ад 28
           Iсуса                                                    лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В300769 Дзверы касцёла    1903 г.          в.Слабодка        2   № 88 ад 28
           Сэрца Iсуса                                              жнiўня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С703998 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Арлова          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704559 Магiла Героя      1942 г.          в.Курына          3   № 92 ад 23
           Савецкага Саюза                                          снежня
           М.Ф.Сiльнiцкага                                          2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В604035 Вайсковыя         1941-1944 гг.    в.Кабiшча         3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С604561 Магiла Героя      1971 г.          в.Мяжа            3   № 92 ад 23
           Савецкага Саюза                                          снежня
           А.Е.Казлова                                              2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С400776 Комплекс былога   ХVII-ХVIII       г.Глыбокае,       2   № 71 ад 28
           кляштара          ст.ст.,          пл.17 Верасня         лютага
           кармелiтаў:                                              2002 г."
           а) царква Раства  сяр.ХIХ ст.,
           Багародзiцы
           б) будынак        1639-1654 гг.,
           кляштара
           в) агароджа з     1735 г.
           брамай

     дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С400776 Уваходныя дзверы  ХVIII ст.        г.Глыбокае,       2   № 88 ад 28
           i дэкаратыўная                     пл.17 Верасня         жнiўня
           галерэя па                                               2003 г.";
           перыметру царквы
           Раства
           Багародзiцы
           комплекса былога
           кляштара
           кармелiтаў

     пасля пазiцыi:

"
1а1С400780 Касцёл Ганны      1792 г.          в.Мосар           2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С400780 10 сюжэтных       1792 г.          в.Мосар           2   № 88 ад 28
           барэльефаў у                                             жнiўня
           iнтэр'еры                                                2003 г.";
           касцёла Ганны

     пасля пазiцыi:

"
1а1С402166 Гарадзiшча                         в.Падгаi, за      3   № 79 ад 4
           ранняга                            0,5 км на             снежня
           жалезнага веку                     ўсход ад вёскi        2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С404560 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.п.Падсвiлле,    3   № 92 ад 23
                                              вул.Савецкая,         снежня
                                              у скверы              2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С404052 Магiла                             в.Празарокi       3   № 82 ад 25
           I.Т.Буйнiцкага                                           лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С404478 Надмагiльны       1976 г.          в.Празарокi       2   № 88 ад 28
           помнiк                                                   жнiўня
           I.Ц.Буйнiцкаму                                           2003 г.";
           (ск.I.Мiско,
           арх.М.Бурдзiн)

     пасля пазiцыi:

"
1а1С404055 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.п.Бягомль,      3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы, каля        2003 г."
                                              Дома культуры

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704479 Касцёл Iаана      ХVIII cт.        в.Валкалата       2   № 88 ад 28
           Храсцiцеля,                                              жнiўня
           бакавыя алтары ў                                         2003 г.";
           касцёле

     пасля пазiцыi:

"
1а1С400781 Спаса-            1627 г.,         в.Порплiшча       2   № 71 ад 28
           Праабражэнская    1794 г.                                лютага
           царква                                                   2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С400781 Алтары-кiоты      ХVII-XVIII       в.Порплiшча       2   № 88 ад 28
           Спаса-Праабра-    ст.ст.                                 жнiўня
           жэнскай                                                  2003 г.";
           царквы

     пасля пазiцыi:

"
1а1К702054 Гарадзiшча        V ст. да н.э.-   г.Дуброўна, за    3   № 79 ад 4
           ранняга           XVIII ст.        100 м на ўсход        снежня
           жалезнага веку i                   ад упадзення          2002 г."
           эпохi                              р.Дубровенка ў
           феадалiзму                         р.Днепр

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1К704561 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Арловiчы        3   № 92 ад 23
                                                                    снежня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С704090 Вайсковыя         1943 г.          в.Пронскае        3   № 82 ад 25
           могiлкi                                                  лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С704562 Брацкая магiла    1944 г.          в.Смародзiна      3   № 92 ад 23
                                                                    снежня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В501261 Успенская царква  Пачатак ХХ ст.   в.Нiўнiкi         3   № 77 ад 13
                                                                    лiстапада
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504758 Касцёл            1766 г.          в.Новы Пагост     3   № 98 ад 22
           Святой Тройцы                                            чэрвеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1С300806 Касцёл Iаана      1603-1606 гг.    в.Камаi           2   № 71 ад 28
           Хрысцiцеля                                               лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С300806 Дэкаратыўнае                       в.Камаi           2   № 88 ад 28
           аздабленне                                               жнiўня
           iнтэр'ера                                                2003 г.";
           касцёла Iаана
           Хрысцiцеля:
           а) роспiсы        1726-1736 гг.
           сводаў
           б) алтары         XVIII ст.
           в) арган, хоры    ХIХ ст.

     пасля пазiцыi:

"
1а1С300807 Касцёл Тадэвуша   1766 г.          в.Лучай           2   № 71 ад 28
                                                                    лютага
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1С300807 Роспiсы ў         Першая палова    в.Лучай           2   № 88 ад 28
           iнтэр'еры         ХIХ ст.                                жнiўня
           касцёла Тадэуша                                          2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В504110 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    г.Полацк          3   № 82 ад 25
           (122 воiна СА)                                           лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504764 Забудова          Канец ХIХ-       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           вул.Войкава       пачатак          вул.Войкава,          студзеня
                             ХХ ст.ст.        1, 6, 8               2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В504111 Брацкая магiла    1944 г.          г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Гагарына,         лютага
                                              Чырвоныя              2003 г."
                                              могiлкi

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504564 Магiла Героя      1980 г.          г.Полацк,         3   № 92 ад 23
           Савецкага Саюза                    вул.Гагарына          снежня
           З.М.Тусналобавай-                                        2003 г.";
           Марчанка

     пасля пазiцыi:

"
1а1В500796 Ансамбль          ХVIII ст.        г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           Богаяўленскага                     вул.Ленiна,           лютага
           манастыра:                         22, 24                2002 г."
           а) Багаяўленская  1761-1777 гг.
           царква
           в) манастырскi    1780-1788 гг.
           корпус

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В500796 3 фрэскавыя       ХVIII ст.        г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           роспiсы                            вул.Ленiна,           жнiўня
           Багаяўленскай                      22, 24                2003 г.";
           царквы

     пасля пазiцыi:

"
1а1В500797 Комплекс былога   1758 г.          г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           кляштара                           вул.Iмя 23            лютага
           бернардзiнцаў:                     Гвардзейцаў           2002 г."
           а) кляштарны
           корпус
           б) руiны касцёла
           Дзевы Марыi
           в) будынак
           пякарнi
           ХVIII ст.
           г) гаспадарчая
           пабудова
           ХVIII ст.

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504753 Забудова          Канец ХIХ-       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           вул.Ленiна        пачатак          вул.Ленiна, 6,        студзеня
                             ХХ ст.ст.        9, 26, 46, 48         2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В504113 Брацкая магiла    1943-1944 гг.    г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              пл.Ленiна             лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504752 Забудова          Канец ХIХ-       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           пр.К.Маркса       пачатак          пр.К.Маркса,          студзеня
                             ХХ ст.ст.        1, 3, 5, 22, 29       2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В500794 Ансамбль Спаса-                    г.Полацк,         2   № 71 ад 28
           Еўфрасiннеў-                       вул.Ефрасiннi         лютага
           скага                              Полацкай, на          2002 г."
           манастыра:                         правым беразе
           а) Спаская        ХII ст.          р.Палаты
           царква
           б) цёплая         1-я палова
           царква            ХIХ ст.
           в) Крыжаўзвiжан-  канец ХIХ ст.
           ская царква
           г) манастырскi    пачатак ХVIII ст.
           корпус
           д) манастырскi    пачатак ХХ ст.
           корпус
           е) брама-званiца  ХIХ ст.

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В500794 Роспiсы ў         ХII ст.          г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           iнтэр'еры                          вул.Ефрасiннi         жнiўня
           Спаскай царквы                     Полацкай, на          2003 г.";
                                              правым беразе
                                              р.Палаты

     пасля пазiцыi:

"
1а1В502388 Тэрыторыя Спаса-  XII ст.          г.Полацк,         3   № 79 ад 4
           Еўфрасiннеўскага                   вул.Еўфрасiннi        снежня
           манастыра                          Полацкай, 59          2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В504751 Забудова          2-я палова       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           вул.Еўфрасiннi    ХVIII ст.        вул.Еўфрасiннi        студзеня
           Полацкай          Канец ХIХ-       Полацкай, 3, 5        2004 г.
                             пачатак
                             ХХ ст.ст.

1а1В504754 Забудова          Канец ХIХ-       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           вул.Сакка i       пачатак          вул.Сакка i           студзеня
           Ванцэццi          ХХ ст.ст.        Ванцэццi, 3, 4        2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В500062 Вадацяжная вежа   Канец 1950-х -   г.Полацк,         3   № 6 ад 31
                             пачатак          вул.Ф.Скарыны         сакавiка
                             1960-х г.                              1994 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1В504485 Помнiк            1974 г.          г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           Ф.Скарыне                          пл.Скарыны            жнiўня
           (ск.А.Глебаў,                                            2003 г.
           I.Глебаў,
           А.Заспiцкi,
           арх.В.Марокiн)

1а1В504486 Помнiк            1979 г.          г.Полацк,         2   № 88 ад 28
           В.М.Азiну                          вул.Ф.Скарыны         жнiўня
           (ск.С.Вакар,                                             2003 г.
           арх.Ю.Казакоў)

1а1В504756 Забудова          Канец ХIХ-       г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           вул.Ф.Скарыны     пачатак          вул.Ф.Скарыны,        студзеня
                             ХХ ст.ст.        5, 6                  2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В504114 Брацкiя магiлы    1943-1944 гг.    г.Полацк,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Суворава,         лютага
                                              Громаўскiя            2003 г."
                                              могiлкi

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504755 Адмiнiстрацыйны   1912 г.          г.Полацк,         3   № 93 ад 27
           будынак                            вул.Талстога,         студзеня
                                              15                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В504127 Брацкая магiла    1941-1944 гг.    в.Заскаркi        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504566 Магiла капiтана   1944 г.          в.Залессе         3   № 92 ад 23
           С.К.Сярова                                               снежня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1В502409 Гарадзiшча.       V ст. да н.э.-   г.Смарыгi,        3   № 79 ад 4
           Раннi жалезны     V ст.н.э.        каля вёскi            снежня
           век                                                      2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1В504565 Магiла лётчыка    1944 г.          в.Струнне         3   № 92 ад 23
           I.С.Страшынскага                                         снежня
                                                                    2003 г.";

     1.4. у дадатку 4:
     пазiцыю:

"
1а1Р703098  Жылы дом з        Канец ХIХ -     вул.Камунараў,    3   № 80 ад 18
            магазiнам         пачатак         7                     снежня
                              ХХ ст.ст.                             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703098  Жылы дом з        Канец ХIХ -     вул.Камунараў,    3   № 80 ад 18
            гандлёвымi        пачатак         7                     снежня
            памяшканнямi      ХХ ст.ст.                             2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703828  Званiца           ХIХ ст.         вул.Пралетар-     3   № 80 ад 18
            Праабражэнскай                    ская, 18              снежня
            царквы                                                  2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703828  Званiца           ХIХ ст.         вул.Пралетар-     3   № 80 ад 18
            Праабражэнскай                    ская, 18а             снежня
            царквы                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703556  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   пл.Труда, у       3   № 82 ад 25
                                              скверы                лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703556  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   пл.Працы, у       3   № 82 ад 25
                                              скверы                лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703086  Будынак           50-я гады       вугал             3   № 74 ад 7
            дарожна-          ХХ ст.          пл.Труда, i           чэрвеня
            будаўнiчага                       пр.Ленiна             2002 г."
            тэхнiкума

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703086  Будынак           50-я гады       вугал             3   № 74 ад 7
            дарожна-          ХХ ст.          пл.Працы, 1 i         чэрвеня
            будаўнiчага                       пр.Ленiна             2002 г.";
            тэхнiкума

     пазiцыю:

"
1а1Р700532  Забудова вулiцы   Канец ХIХ -     вул.Савецкая,     3   № 69 ад 27
            Савецкай          пачатак         1, 4, 8, 9/14,        лiстапада
                              ХХ ст.ст.       10, 12, 17/10,        2001 г."
                                              20

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р700532  Забудова вулiцы   Канец ХIХ -     вул.Савецкая,     3   № 69 ад 27
            Савецкай          пачатак         1, 4, 8, 9/14         лiстапада
                              ХХ ст.ст.       (вул.Ланге),          2001 г.";
                                              10, 12, 17/14
                                              (вул.Сялянская),
                                              20

     пазiцыю:

"
1а1Р703560  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   вул.Тралейбусная  3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703560  Брацкая магiла    1943 г.         вул.Тралейбусная  3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р700530  Былы домiк урача  1903 г.         вул.Першамай-     3   № 69 ад 27
                                              ская, 11а             лiстапада
                                                                    2001 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р700530  Былы домiк урача  1903 г.         вул.Iрынiнская,   3   № 69 ад 27
                                              11а                   лiстапада
                                                                    2001 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703092  Гарадскi асабняк  Пачатак ХХ ст.  вул.Першамай-     3   № 80 ад 18
                                              ская, 15              снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703092  Гарадскi асабняк  Пачатак ХХ ст.  вул.Iрынiнская,   3   № 80 ад 18
                                              15                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703094  Будынак былога    Канец ХIХ -     вул.Першамай-     3   № 80 ад 18
            Праабражэнскага   пачатак         ская, 18-а            снежня
            вучылiшча         ХХ ст.ст.                             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703094  Будынак былога    Канец ХIХ -     вул.Iрынiнская,   3   № 80 ад 18
            Праабражэнскага   пачатак         18а                   снежня
            вучылiшча         ХХ ст.ст.                             2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703093  Асабняк           Канец ХIХ -     вул.Першамай-     3   № 80 ад 18
                              пачатак         ская, 19-а            снежня
                              ХХ ст.ст.                             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703093  Асабняк           Канец ХIХ -     вул.Iрынiнская,   3   № 80 ад 18
                              пачатак         19а                   снежня
                              ХХ ст.ст.                             2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р800304  Жылы дом          Канец ХIХ -     вул.Першамай-     3   № 50 ад 10
                              пачатак         ская, 21Б             лютага
                              ХХ ст.ст.                             1999 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р800304  Жылы дом          Канец ХIХ -     вул.Iрынiнская,   3   № 50 ад 10
                              пачатак          21б                  лютага
                              ХХ ст.ст.                             1999 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503723  Брацкiя магiлы    1941-1944 гг.   г.п.Акцябрскi,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              на могiлках           2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503723  Брацкiя магiлы    1941-1943 гг.   г.п.Акцябрскi,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              на могiлках           2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503724  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Дзербiн         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503724  Брацкая магiла    1944 г.         в.Дзербiн         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н703562  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Брагiн,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая          лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н703562  Брацкая магiла    1941-1943 гг.   г.Брагiн,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая          лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н703563  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Асарэвiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н703563  Брацкая магiла    1943 г.         в.Асарэвiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н703564  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Галкi           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н703564  Брацкая магiла    1943 г.         в.Галкi           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н703565  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.п.Камарын,      3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiна, у         лютага
                                              скверы                2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н703565  Брацкая магiла    1943 г.         г.п.Камарын,      3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiна, у         лютага
                                              скверы                2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703575  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Забаб'е         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703575  Брацкая магiла    1943 г.         в.Забаб'е         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703577  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.п.Уваравiчы     3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703577  Брацкая магiла    1943 г.         г.п.Уваравiчы     3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р803589  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Хальч           3   № 82 ад 25
            (363 салдата)                                           лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р803589  Брацкая магiла    1943 г.         в.Хальч           3   № 82 ад 25
            (363 салдата)                                           лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р803590  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Хальч           3   № 82 ад 25
            (340 салдатаў)                                          лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р803590  Брацкая магiла    1943 г.         в.Хальч           3   № 82 ад 25
            (340 салдатаў)                                          лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р700826  Пакроўская        1-я палова      в.Гадзiчава       2   № 71 ад 28
            царква            ХIХ ст.                               лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р700826  Свята-            1-я палова      в.Гадзiчава       2   № 71 ад 28
            Екацярынiнская    ХIХ ст.                               лютага
            царква                                                  2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р702761  Сядзiбна-паркавы  ХIХ ст.         в.Грабаўка        3   № 80 ад 18
            комплекс:                                               снежня
            а) сядзiбны дом                                         2002 г."
            б) парк, курган

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р702761  Парк, курган      ХIХ ст.         в.Грабаўка        3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703652  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Акцябр          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703652  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Акцябр          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703648  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Антонаўка       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703648  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Антонаўка       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703660  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Бабоўка         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703660  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Бабоўка         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:
"
1а1М703647  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Кароткавiчы     3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703647  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Кароткавiчы     3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р402766  Усесвяцкая        1890 г.         г.п.Тураў         3   № 80 ад 18
            царква                                                  снежня
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р402766  Усясвяцкая        1890 г.         г.п.Тураў         3   № 80 ад 18
            царква                                                  снежня
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603665  Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.   г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Куйбышава         лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603665  Брацкiя могiлкi   1943-1944 гг.   г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Куйбышава         лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603663  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
            (327 салдат i 1                   вул.Савецкая          лютага
            партызан)                                               2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603663  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
            (327 салдат i 1                   вул.Савецкая          лютага
            партызан)                                               2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603664  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
            (190 салдат i                     вул.Савецкая          лютага
            Герой Савецкага                                         2003 г."
            Саюза
            А.Д.Данiлаў)

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603664  Брацкая магiла    1944 г.         г.Калiнкавiчы,    3   № 82 ад 25
            (190 салдат i                     вул.Савецкая          лютага
            Герой Савецкага                                         2003 г.";
            Саюза
            А.Д.Данiлаў)

     пазiцыю:

"
1а1Р603686  Азарыцкi лагер                    г.п.Азарычы,      3   № 82 ад 25
            смерцi                            каля шашы             лютага
                                              Азарычы -             2003 г."
                                              г.п.Акцябрскi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603686  Азарыцкi лагер    1944 г.         г.п.Азарычы,      3   № 82 ад 25
            смерцi                            каля шашы             лютага
                                              Азарычы -             2003 г.";
                                              г.п.Акцябрскi

     пазiцыю:

"
1а1Р603670  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Даманавiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603670  Брацкая магiла    1944 г.         в.Даманавiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603675  Брацкая магiла                    в.Казловiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603675  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Казловiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603677  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Лiпава          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603677  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Лiпава          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603672  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Ляскi           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603672  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Ляскi           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603680  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Малыя Аўцюкi    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603680  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Малыя Аўцюкi    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603678  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Мiроненкi       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603678  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Мiроненкi       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603691  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Мiхайлаўскае    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603691  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Мiхайлаўскае    3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603683  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Мiхнавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603683  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Мiхнавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603688  Брацкая магiла                    в.Прудок          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603688  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Прудок          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603671  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Халоднiкi       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603671  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Халоднiкi       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603679  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Хамiчы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603679  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Хамiчы          3   № 82 ад 25
                                              (Азарыцкi             лютага
                                              сельсавет)            2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603687  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Хамiчы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603687  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Хамiчы          3   № 82 ад 25
                                              (Лiпаўскi             лютага
                                              сельсавет)            2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603692  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Шыiчы           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603692  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Шыiчы           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703702  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Акцяброва       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703702  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Акцяброва       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703699  Брацкая магiла                    в.Лужок           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703699  Брацкая магiла    1944 г.         в.Лужок           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703700  Брацкая магiла                    в.Струкачоў       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703700  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Струкачоў       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703256  Гарадзiшча.       1-е             в.Залатомiна,     3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    0,5 км на             студзеня
            век               да н.э.-        паўночны захад,       2003 г."
                              1-е             ур.Гарадок, на
                              тысячагоддзе    правым беразе
                              н.э.            р.Аўсянкi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703256  Гарадзiшча.       1-е             в.Залатомiна,     3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    0,5 км на             студзеня
            век               да н.э.-        паўночны захад,       2003 г.";
                              1-е             ур.Гарадок, на
                              тысячагоддзе    правым беразе
                              н.э.            р.Аўсянка

     пазiцыю:

"
1а1М703697  Брацкая магiла    1943 г.         в.Хляўно          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703697  Брацкая магiла    1943 г.         в.Хляўно, на      3   № 82 ад 25
                                              могiлках              лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н503703  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.п.Лельчыцы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н503703  Брацкая магiла    1943 г.         г.п.Лельчыцы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г.";

     пазiцыю:
"
1а1Н503705  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Лоеў,           3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiна            лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н503705  Брацкая магiла    1942 г.         г.Лоеў,           3   № 82 ад 25
                                              вул.Ленiна            лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603718  Брацкiя могiлкi                   г.Мазыр,          3   № 82 ад 25
                                              вул.Рыжкова           лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603718  Брацкiя могiлкi   1943-1944 гг.   г.Мазыр,          3   № 82 ад 25
                                              вул.Рыжкова           лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Н703722  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Нароўля,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Кастрычнiц-       лютага
                                              кая                   2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Н703722  Брацкая магiла    1943 г.         г.Нароўля,        3   № 82 ад 25
                                              вул.Кастрычнiц-       лютага
                                              кая                   2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503732  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Баянава         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503732  Брацкая магiла    1944 г.         в.Баянава         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503730  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Дарашэвiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503730  Брацкая магiла    1944 г.         в.Дарашэвiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503728  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Камаровiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503728  Брацкая магiла    1944 г.         в.Камаровiчы      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503733  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Церабаў         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503733  Брацкая магiла    1944 г.         в.Церабаў         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р502806  Мемарыяльны       1975 г.         в.Навасёлкi       3   № 81 ад
            комплекс                                                22.01.
            "Загiнуўшым                                             2003 г."
            i жывым"

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р502806  Мемарыяльны       1975 г.         в.Навасёлкi       3   № 81 ад 22
            комплекс                                                студзеня
            "Загiнуўшым                                             2003 г.";
            i жывым"

     пазiцыю:

"
1а1М703784  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Азяраны         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703784  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Азяраны         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703788  Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.   в.Блiзняцы        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703788  Брацкiя могiлкi   1943-1944 гг.   в.Блiзняцы        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703768  Брацкiя могiлкi                   в.Буда            3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703768  Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.   в.Буда            3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703780  Брацкая магiла                    в.Вiшчын          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703780  Брацкая магiла    1944 г.         в.Вiшчын          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703225  Гарадзiшча.       1-е             в.Дабрагошча,     3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    7 км на               студзеня
            век               да н.э.- 1-е    паўночны захад        2003 г."
                              тысячагоддзе
                              н.э.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703225  Гарадзiшча.       1-е             в.Дабравольшча,   3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    на левым беразе       студзеня
            век               да н.э.- 1-е    р.Бярэзiна,           2003 г.";
                              тысячагоддзе    2,5 км на
                              н.э.            захад ад
                                              в.Замен-Рыння

     пазiцыю:

"
1а1М703771  Брацкая магiла                    в.Дварэц          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703771  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Дварэц          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703769  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Новыя           3   № 82 ад 25
                                              Журавiчы              лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703769  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Новыя           3   № 82 ад 25
                                              Журавiчы              лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703786  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Побалава        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703786  Брацкая магiла    1944 г.         в.Побалава        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703789  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Станькаў        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703789  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Станькаў        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703772  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Доўск           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703772  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Доўск           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703774  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Забалацце       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703774  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Забалацце       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703775  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Заполле         3   № 82 ад 25
            (262 воiна СА)                                          лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703775  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Заполле         3   № 82 ад 25
            (262 воiна СА)                                          лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703782  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Курганне        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703782  Брацкая магiла    1943 г.         в.Курганне        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703779  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Кiсцянi         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703779  Брацкая магiла    1943 г.         в.Кiсцянi         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703770  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Хатоўня         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703770  Брацкая магiла    1943 г.         в.Хатоўня         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703778  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Шапчыцы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703778  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Шапчыцы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М702795  Тры каплiцы       ХIХ ст.         Гомельская        3   № 80 ад 18
            на старых                         вобласць,             снежня
            могiлках                          г.Рагачоў             2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М702795  Тры каплiцы       ХIХ ст.         г.Рагачоў         3   № 80 ад 18
            на старых                                               снежня
            могiлках                                                2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703410  Гарадзiшча.       1-е             в.Задруцце, на    3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    паўднёвым баку        студзеня
            век               да н.э. - 1-е   вёскi                 2003 г."
                              тысячагоддзе
                              н.э.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703410  Гарадзiшча.       1-е             г.Рагачоў,        3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    паўднёва-             студзеня
            век               да н.э. - 1-е   ўсходняя              2003 г.";
                              тысячагоддзе    ўскраiна
                              н.э.

     пасля пазiцыi:

"
1а1М703790  Брацкая магiла    1944 г.         в.Цiхiнiчы        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

выключыць пазiцыю:

"
1а1М703397  Курганны          X-XIII ст.ст.   в.Чырвоная        3   № 81 ад 22
            могiльнiк.                        Горка, 0,8 км         студзеня
            Раннi феадалiзм                   на паўночны           2003 г.";
                                              ўсход

     пазiцыю:

"
1а1Р703737  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Рэчыца,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у парке               2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703737  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.Рэчыца,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у парку               2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703740  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Пракiсель       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703740  Брацкая магiла    1943 г.         в.Пракiсель       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703738  Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.   г.Рэчыца,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703738  Брацкiя могiлкi   1943-1944 гг.   г.Рэчыца,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703742  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Бабiчы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703742  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Бабiчы          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703744  Брацкiя магiлы    1941-1944 гг.   г.Васiлевiчы,     3   № 82 ад 25
                                              на могiлках           лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703744  Брацкiя магiлы    1943-1944 гг.   г.Васiлевiчы,     3   № 82 ад 25
                                              на могiлках           лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703746  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Вышамiр         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703746  Брацкая магiла    1943 г.         в.Вышамiр         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703749  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Дземяхi         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703749  Брацкая магiла    1943 г.         в.Дземяхi         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703750  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Жмураўка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703750  Брацкая магiла    1941 г.         в.Жмураўка        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";
     пазiцыю:

"
1а1Р703745  Брацкiя могiлкi   1941-1944 гг.   в.Зашчэб'е        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703745  Брацкiя могiлкi   1943 г.         в.Зашчэб'е        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703756  Брацкая магiла                    в.Маладуша        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703756  Брацкая магiла    1941-1943 гг.   в.Маладуша        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703759  Брацкая магiла                    в.Перасвятое      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703759  Брацкая магiла    1943 г.         в.Перасвятое      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703757  Брацкая магiла                    в.Смагарын        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703757  Брацкая магiла    1943 г.         в.Смагарын        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р703743  Брацкая магiла                    в.Чорнае          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р703743  Брацкая магiла    1943 г.         в.Чорнае          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603793  Брацкая магiла                    г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Мiрашнiчэн-       лютага
                                              ка                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603793  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Мiрашнiчэн-       лютага
                                              ка                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603792  Брацкая магiла                    г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              на                    лютага
                                              Прывакзальнай         2003 г."
                                              плошчы

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603792  Брацкая магiла    1943 г.         г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              на                    лютага
                                              Прывакзальнай         2003 г.";
                                              плошчы

     пазiцыю:

"
1а1Р603791  Брацкая магiла                    г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603791  Брацкая магiла    1943 г.         г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603798  Брацкая магiла                    в.Вялiкi Бор      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603798  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Вялiкi Бор      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603795  Брацкая магiла                    в.Давыдаўка       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603795  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Давыдаўка       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603805  Брацкая магiла                    в.Дуброва         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603805  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Дуброва         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603810  Брацкая магiла                    в.Здудзiчы        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603810  Брацкая магiла    1944 г.         в.Здудзiчы        3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603796  Брацкая магiла                    в.Каранi          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603796  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Каранi          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603797  Брацкая магiла                    в.Мармавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603797  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Мармавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603804  Брацкая магiла                    в.Палессе         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603804  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Палессе         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603803  Брацкая магiла                    г.п.Парычы, у     3   № 82 ад 25
                                              скверы                лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603803  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   г.п.Парычы, у     3   № 82 ад 25
                                              скверы                лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603811  Брацкая магiла                    в.Печышчы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603811  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Печышчы         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603807  Брацкая магiла                    р.п.Сасновы       3   № 82 ад 25
                                              Бор                   лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603807  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   р.п.Сасновы       3   № 82 ад 25
                                              Бор                   лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603809  Брацкая магiла                    в.Чыркавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603809  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Чыркавiчы       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603800  Брацкая магiла                    в.Чэрнiн          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603800  Брацкая магiла    1944 г.         в.Чэрнiн          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р603806  Брацкая магiла                    в.Язвiн           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р603806  Брацкая магiла    1944 г.         в.Язвiн           3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Р503813  Брацкiя могiлкi                   г.Хойнiкi, на     3   № 82 ад 25
                                              могiлках              лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Р503813  Брацкiя могiлкi   1943 г.         г.Хойнiкi, на     3   № 82 ад 25
                                              могiлках              лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М703815  Брацкая магiла                    в.Покаць          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М703815  Брацкая магiла    1942-1943 гг.   в.Покаць          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р700527  Будынак           1956 г.         пл.Ленiна, 1      3   № 69 ад 27
            абласнога                                               лiстапада
            драматычнага                                            2001 г."
            тэатра

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р704487  Помнiк            1958 г.         пл.Ленiна         3   № 88 ад 28
            У.I.Ленiну                                              жнiўня
            (ск.Ш.Мiкатадзе)                                        2003 г.

1а1Р704490  Бюст П.В.Сухога   1977 г.         пр.Ленiна         3   № 88 ад 28
            (ск.З.Вiленскi,                                         жнiўня
            арх.В.Саенка)                                           2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р700437  Палацава-паркавы                  пл.Ленiна, 4      1   № 64 ад 27
            ансамбль:                                               сакавiка
            а) палац          1785-1793 гг.                         2001 г."
            б) Петрапаўлаў-   1805-1824 гг.
            скi сабор
            в) каплiца-       1870-1879 гг.
            спачывальня
            г) парк           пачатак ХIХ ст.

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р700437  Дэкаратыўнае      ХVIII-ХIХ       пл.Ленiна, 4      2   № 88 ад 28
            аздабленне        ст.ст.                                жнiўня
            iнтэр'ера башнi                                         2003 г.";
            i цэнтральнай
            залы палаца

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703828  Званiца           ХIХ ст.         вул.Пралетар-     3   № 80 ад 18
            Праабражэнскай                    ская, 18а             снежня
            царквы                                                  2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704554  Жылы будынак      ХIХ ст.         вул.Пралетар-     3   № 91 ад 25
                                              ская, 33              лiстапада
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703095  Будынак былога    Пачатак         вул.Савецкая,     3   № 80 ад 18
            афiцэрскага       ХХ ст.          34-а                  снежня
            клуба                                                   2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р700823  Школа             1818 г.         вул.Савецкая,     2   № 71 ад 28
                                              39                    лютага
                                                                    2002 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р700398  Жылы дом          1924-1926 гг.   зав.Пушкiна, 5    3   № 61 ад 31
                                                                    кастрычнi-
                                                                    ка
                                                                    2000 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704488  Бюст А.А.Грамыкi  1983 г.         вул.Савецкая      3   № 88 ад 28
            (ск.I.Рукавiш-                                          жнiўня
            нiкаў,                                                  2003 г.";
            арх.А.Клiмачкiн,
            М.Пасохiн)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703083  Адмiнiстрацыйны   Пачатак ХХ ст.  вул.Садовая, 10   3   № 74 ад 7
            будынак                                                 чэрвеня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704489  Бюст              1975 г.         вул.Севастопаль-  3   № 88 ад 28
            П.Я.Галавачова                    ская                  жнiўня
            (ск.З.Азгур)                                            2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703568  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.п.Буда-         3   № 82 ад 25
                                              Кашалёва,             лютага
                                              вул.Ленiна, у         2003 г."
                                              скверы

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р704491  Бюст              1951 г.         г.Буда-Кашалёва,  3   № 88 ад 28
            П.Я.Галавачова                    вул.Ленiна            жнiўня
            (ск.Я.Гаўрылаў)                                         2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703567  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   г.п.Буда-         3   № 82 ад 25
                                              Кашалёва,             лютага
                                              вул.Ленiна, у         2003 г."
                                              скверы

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704574  Магiла ахвяр      1941 г.         г.Буда-Кашалёва   3   № 93 ад 27
            фашызму                                                 студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703576  Брацкая магiла    1943 г.         в.Рагiнь          3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704575  Брацкая магiла    1941-1944 гг.   в.Рудзянец        3   № 93 ад 27
                                                                    студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703577  Брацкая магiла    1943 г.         г.п.Уваравiчы     3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704576  Магiла ахвяр      1941 г.         г.п.Уваравiчы     3   № 93 ад 27
            фашызму                                                 студзеня
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р703614  Брацкая магiла    1943 г.         г.Добруш,         3   № 82 ад 25
                                              вул.Гагарына          лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р704568  Магiла Героя      1944 г.         г.Добруш, на      3   № 92 ад 23
            Савецкага Саюза                   могiлках              снежня
            Ф.М.Хлуднева                                            2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1М702767  Усясвяцкая        1902 г.         в.Пiрэвiчы        3   № 80 ад 18
            царква                                                  снежня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М702767  Дэкаратыўнае      1902 г.         в.Пiрэвiчы        2   № 88 ад 28
            аздабленне                                              жнiўня
            iнтэр'ера i                                             2003 г.";
            экстэр'ера
            Усясвяцкай
            царквы

     пасля пазiцыi:

"
1а1М700438  Сядзiбна-паркавы  1890-1893 гг.   в.Чырвоны Бераг   2   № 64 ад 27
            комплекс:                                               сакавiка
            а) сядзiбны дом                                         2001 г."
            б) аграда з
            брамай
            в) гаспадарчыя
            пабудовы
            г) парк

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М700438  Дэкаратыўнае      1890-1893 гг.   в.Чырвоны Бераг   2   № 88 ад 28
            аздабленне                                              жнiўня
            iнтэр'ера                                               2003 г.";
            сядзiбнага дома

     пасля пазiцыi:

"
1а1М703214  Гарадзiшча.       1-е             в.Чырвоная        3   № 81 ад 22
            Раннi жалезны     тысячагоддзе    Горка, 2,5 км         студзеня
            век               да н.э.- 1-е    на паўднёвы           2003 г."
                              тысячагоддзе    ўсход, на
                              н.э.            правым беразе
                                              Дняпра, 0,5 км
                                              на поўнач ад
                                              гарадзiшча

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М703397  Курганны          X-XIII ст.ст.   в.Чырвоная        3   № 81 ад 22
            могiльнiк                         Горка, 0,8 км         студзеня
            Раннi феадалiзм                   на паўночны           2003 г.";
                                              ўсход

     пасля пазiцыi:

"
1а1М703638  Брацкая магiла    1944 г.         г.Жыткавiчы,      3   № 82 ад 25
                                              вул.К.Маркса,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1М704492  Помнiк М.Марозу   1981 г.         г.п.Жыткавiчы,    3   № 88 ад 28
            (ск.М.Патапаў,                    вул.Сацыялiстыч-      жнiўня
            С.Бандарэнка)                     ная                   2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р602834  Сляды             эпоха           в.Юравiчы, ва     3   № 81 ад 22
            старажытнага      сярэднявечча    ўр.Гарадок, на        студзеня
            горада                            правабярэжнай         2003 г."
                                              тэрасе
                                              р.Прыпяць

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р602152  Стаянка-1.        25-е - 10-е     в.Юравiчы, у      3   № 79 ад 4
            Верхнi палеалiт   тысячагоддзi    цэнтры вёскi,         снежня
                              да н.э.         каля                  2002 г.
                                              скрыжавання
                                              дарог, на
                                              схiле берага
                                              р.Прыпяць

1а1Р602153  Стаянка-2.        6-е - 5-е       в.Юравiчы,        3   № 79 ад 4
            Мезалiт           тысячагоддзi    1 км на               снежня
                              да н.э.         паўднёвы захад        2002 г.
                                              ад вёскi, на
                                              пяшчаным
                                              узгорку

1а1Р602180  Стаянка-3.        4-е - 3-е       в.Юравiчы,        3   № 79 ад 4
            Неалiт            тысячагоддзi    1 км на захад,        снежня
                              да н.э.         на паўднёва-          2002 г.
                                              заходнiм беразе
                                              воз.Лiтвiн,
                                              насупраць дамбы

1а1Р602182  Стаянка-4.        3-е             в.Юравiчы,        3   № 79 ад 4
            Неалiт,           тысячагоддзе    1 км на захад,        снежня
            жалезны век       да н.э.,        на заходнiм           2002 г.
                              1-е             беразе
                              тысячагоддзе    воз.Лiтвiн,
                              н.э.            0,2 км
                                              на поўнач ад
                                              стаянкi-3

1а1Р602201  Стаянка-5.        4-е - 3-е       в.Юравiчы,        3   № 79 ад 4
            Неалiт            тысячагоддзе    1,5 км на             снежня
                              да н.э.         захад, за             2002 г.";
                                              лесам, на
                                              паўночна-
                                              ўсходнiм
                                              беразе
                                              воз.Лiтвiн,
                                              побач з
                                              пiянерскiм
                                              лагерам
                                              "Лясная казка"

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н503703  Брацкая магiла    1943 г.         г.п.Лельчыцы,     3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н504625  Магiла ахвяр      1941-1942 гг.   г.п.Лельчыцы      3   № 94 ад 24
            фашызму                                                 лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н504626  Брацкая магiла    1944 г.         в.Астражанка      3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н504627  Брацкая магiла    1944 г.         в.Буйнавiчы       3   № 94 ад 24
            (34 воiна)                                              лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н504628  Брацкая магiла    1944 г.         в.Буйнавiчы       3   № 94 ад 24
            (84 воiна)                                              лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н504630  Брацкая магiла    1944 г.         в.Буда-Сафiеўка   3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.

1а1Н504631  Магiла ахвяр      1942 г.         в.Глушкавiчы      3   № 94 ад 24
            фашызму                                                 лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н502771  Царква            1794 г.         в.Прыбалавiчы     3   № 80 ад 18
                                                                    снежня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Н504629  Магiла ахвяр      1943 г.         в.Тонеж, у        3   № 94 ад 24
            фашызму                           цэнтры вёскi          лютага
            (261 чал.)                                              2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Н502773  Былы купецкi      ХIХ ст.         г.Лоеў,           3   № 80 ад 18
            дом                               вул.Ленiна, 6         снежня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Н504556  Магiла ахвяр      1943 г.         г.п.Лоеў          3   № 92 ад 23
            фашызму                                                 снежня
                                                                    2003 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р500063  Помнiк ахвярам    1990 г.         г.Петрыкаў        3   № 10 ад 27
            фашызму на                                              мая
            беразе Прыпяцi                                          1994 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р502784  Iканастас         ХIХ ст.         г.Петрыкаў        2   № 88 ад 28
            Пакроўскай                        (зараз                жнiўня
            царквы                            знаходзiцца ў         2003 г.";
                                              Нацыянальным
                                              мастацкiм
                                              музее)

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р502784  Мiкалаеўская      ХIХ ст.         г.Петрыкаў,       3   № 80 ад 18
            царква                            вул.Лiпунова          снежня
                                                                    2002 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р504632  Брацкая магiла    1944 г.         г.Петрыкаў        3   № 94 ад 24
                                                                    лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р503727  Магiла                            г.Петрыкаў, на    3   № 82 ад 25
            В.I.Талаша                        могiлках              лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р504633  Брацкая магiла    1944 г.         в.Багрымавiчы     3   № 94 ад 24
            савецкiх воiнаў                                         лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р502806  Мемарыяльны       1975 г.         в.Навасёлкi       3   № 81 ад 22
            комплекс                                                студзеня
            "Загiнуўшым                                             2003 г."
            i жывым"

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р504634  Брацкая магiла    1944 г.         п.Трэмля          3   № 94 ад 24
                                              (каля                 лютага
                                              рыбакамбiната)        2004 г.

1а1Р504635  Брацкая магiла    1944 г.         п.Трэмля (у       3   № 94 ад 24
                                              ваенным               лютага
                                              гарадку)              2004 г.

1а1Р504636  Брацкая магiла    1944 г.         п.Трэмля (у       3   № 94 ад 24
                                              цэнтры вёскi)         лютага
                                                                    2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р603791  Брацкая магiла    1943 г.         г.Светлагорск,    3   № 82 ад 25
                                              вул.Савецкая,         лютага
                                              у скверы              2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р604570  Брацкая магiла    1943 г.         г.Светлагорск,    3   № 93 ад 27
                                              вул.Савецкая,         студзеня
                                              на Шацiлкаўскiх       2004 г.";
                                              могiлках

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р603795  Брацкая магiла    1943-1944 гг.   в.Давыдаўка       3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

дапоўнiць пазiцыяй:

"
1а1Р604571  Магiла ахвяр      1942 г.         в.Давыдаўка,      3   № 93 ад 27
            фашызму                           0,5 км на             студзеня
                                              паўночны захад        2004 г.";

     пасля пазiцыi:

"
1а1Р603423  Курганны          X-XIII ст.ст.   в.Славань, на     3   № 81 ад 22
            могiльнiк.                        паўночны захад        студзеня
            Раннi феадалiзм                   ад вёскi,             2003 г."
                                              ур.Гумнiца

дапоўнiць пазiцыямi:

"
1а1Р604572  Магiла ахвяр      1943 г.         в.Хутар, на       3   № 93 ад 27
            фашызму                           могiлках              студзеня
                                                                    2004 г.

1а1Р604573  Магiла ахвяр      1943 г.         в.Чкалава         3   № 93 ад 27
            фашызму                                                 студзеня
                                                                    2004 г.";

     1.5. у дадатку 5:
     пазiцыю:

"
1а1Е000849  Гiстарычная       ХVIII-ХХ ст.ст. вул.Ажэшкi, 1     2   № 71 ад 28
            забудова                                                лютага
            вул.Ажэшкi:                                             2002 г."
            а) былы дом       пачатак ХIХ ст. вул.Ажэшкi, 3
            вiцэ-губернатара
            б) адмiнiстра-    канец ХIХ ст.   вул.Ажэшкi, 9
            цыйны будынак
            в) адмiнiстра-    пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 11
            цыйны будынак
            г) жылы дом       пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 15
            д) дом-музей      2-я палова      вул.Ажэшкi, 17
            Э.Ажэшкi          ХVIII ст.
            е) былы жылы дом  2-я палова      вул.Ажэшкi, 19
                               ХIХ ст.
            ж) былая          1770-я гг.      вул.Ажэшкi, 20
            медыцынская
            школа
            з) былая жаночая  1893 г.         вул.Ажэшкi, 22
            гiмназiя
            i) Пакроўскi      пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 23
            сабор
            к) жылы дом       2-я палова      вул.Ажэшкi, 28
                              ХIХ ст.
            л) жылы дом       канец ХIХ ст.   вул.Ажэшкi, 35
            м) былы дом       1765 г.         вул.Ажэшкi, 37
            рамеснiка

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000849  Гiстарычная                                       2   № 71 ад 28
            забудова                                                лютага
            вул.Ажэшкi:                                             2002 г.";
            а) адмiнiстра-    ХVIII-ХХ ст.ст. вул.Ажэшкi, 1
            цыйны будынак
            б) былы дом       Пачатак ХIХ ст. вул.Ажэшкi, 3
            вiцэ-
            губернатара
            в) адмiнiстра-    Канец ХIХ ст.   вул.Ажэшкi, 9
            цыйны будынак
            г) адмiнiстра-    Пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 11
            цыйны будынак
            д) жылы дом       Пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 15
            е) бiблiятэка     2-я палова      вул.Ажэшкi, 17
            (дом Э.Ажэшкi)    ХVIII ст.
            ж) адмiнiстра-    2-я палова      вул.Ажэшкi, 19
            цыйны будынак     ХIХ ст.
            (былы жылы дом)
            з) былая          1770-я гг.      вул.Ажэшкi, 20
            медыцынская
            школа
            i) былая жаночая  1893 г.         вул.Ажэшкi, 22
            гiмназiя
            к) Пакроўскi      Пачатак ХХ ст.  вул.Ажэшкi, 23
            сабор
            л) жылы дом       2-я палова      вул.Ажэшкi, 28
                              ХIХ ст.
            м) жылы дом       Канец ХIХ ст.   вул.Ажэшкi, 35
            н) былы дом       1765 г.         вул.Ажэшкi, 37
            рамеснiка

     пазiцыю:

"
1а1Е004331  Брацкая магiла    1944 г.         вул.Антонава,     3   № 82 ад 25
                                              на могiлках           лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004331  Брацкiя магiлы    1944-1945 гг.   вул.Антонава,     3   № 82 ад 25
                                              на могiлках           лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е004332  Брацкая магiла    1944 г.         вул.Бялуша, на    3   № 82 ад 25
                                              могiлках              лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004332  Вайсковыя         1888-1973 гг.   вул.Белуша        3   № 82 ад 25
            могiлкi                                                 лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е000838  Будынак былога    1780-я гг.      вул.Дзяржынска-   2   № 71 ад 28
            манежа            1859 г.,        га, 1                 лютага
                              1940 г.,                              2002 г."
                              1975 г.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000838  Будынак былога    1780-я гг.      вул.Дзяржынска-   2   № 71 ад 28
            манежа            1859 г.,        га, 1/1               лютага
                              1940 г.,        (вул.Багуслаў-        2002 г.";
                              1975 г.         скага)

     пазiцыю:

"
1а1Е000840  Гiстарычная       1-я чвэрць -    вул.Замкавая,     2   № 71 ад 28
            забудова          2-я палова      3, 5, 7, 9,           лютага
            вул.Замкавай      ХIХ ст.         11, 12, 12а,          2002 г."
            19-пажарная       1902 г.,        13, 14, 15,
            каланча,          1793 г.         16, 17, 19
            жылы дом

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000840  Гiстарычная       1-я чвэрць -    вул.Замкавая,     2   № 71 ад 28
            забудова          2-я палова      3, 5, 7, 9,           лютага
            вул.Замкавай      ХIХ ст.         11, 12, 12а,          2002 г.";
                              1902 г.,        13, 14, 15,
                              1793 г.         16, 17,
                                              19-пажарная
                                              каланча i былы
                                              флiгель
                                              Каралеўскiх
                                              стайняў

     пазiцыю:

"
1а1Е004333  Брацкая магiла    1944 г.         пл.Ленiна         3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004333  Брацкая магiла    1944 г.         парк культуры     3   № 82 ад 25
                                              i адпачынку           лютага
                                              iмя                   2003 г.";
                                              Ж.-Э.Жылiбера

     пазiцыю:

"
1а1Е004334  Брацкая магiла    1944 г.         вул.Перамогi      3   № 82 ад 25
                                                                    лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004334  Вайсковыя         1939-1945 гг.   вул.Перамогi      3   № 82 ад 25
            могiлкi                                                 лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е000853  Ансамбль былога                   пл.Савецкая, 4 -  2   № 71 ад 28
            кляштара                          вул.К.Маркса, 4       лютага
            езуiтаў:                                                2002 г."
            а) касцёл         ХVII-ХVIII
                              ст.ст.
            б) жылыя карпусы  1647 г.
            в) аптэка         ХVII ст.
            г) агароджа       ХVII ст.

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000853  Ансамбль былога                                     2   № 71 ад 28
            кляштара                                                лютага
            езуiтаў:                                                2002 г.";
            а) касцёл         ХVII-ХVIII      пл.Савецкая, 4
                              ст.ст.
            б) жылыя          1647 г.         вул.К.Маркса, 4
            карпусы
            в) аптэка         ХVII ст.        вул.Кiрава, 1
            г) агароджа       ХVII ст.        пл.Савецкая, 4

     пазiцыю:

"
1а1Е000845  Былы музыкальны   1760-я гг.      пл.Тызенгаўза,    2   № 71 ад 28
            флiгель                           3, 4                  лютага
            ("крывая                                                2002 г."
            афiцына")

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000845  Былы музыкальны   1760-я гг.      пл.Тызенгаўза,    2   № 71 ад 28
            флiгель                           4                     лютага
            ("крывая                                                2002 г.";
            афiцына")

     пазiцыю:

"
1а1Е000855  Сядзiба           1770 г.         вул.Церашкова,    2   № 71 ад 28
            "Станiславова":                   28                    лютага
            а) палац                                                2002 г."
            б) два флiгелi
            в) гаспадарчыя
            пабудовы

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000855  Сядзiба           1770 г.         вул.Цiмiразева,   2   № 71 ад 28
            "Станiславова":                   3                     лютага
            а) палац                          вул.Цiмiразева,       2002 г.";
            б) два флiгелi                    1
            в) гаспадарчыя                    зав.Цiмiразева,
            пабудовы                          1
                                              зав.Цiмiразева,
                                              1а

     пазiцыю:

"
1а1К200886  Архiтэктурны      1770 г.         в.Варняны         2   № 71 ад 28
            ансамбль цэнтра   ХVIII-ХIХ                             лютага
            в.Варняны:        ст.ст.                                2002 г."
            а) Свята-         1767-1769 гг.
            Георгiеўскi       1880 г.,
            касцёл            1909 г.
            б) плябань i      1770 г.
            дом аптэкара      канец ХVIII ст.
            в) жылыя дамы з   канец ХIХ ст.
            фрагментамi
            агароджы
            г) вежа
            д) млын
            е) парк
            ё) палац
            ж) флiгелi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К200886  Архiтэктурны      1770 г.         в.Варняны         2   № 71 ад 28
            ансамбль цэнтра   ХVIII-ХIХ                             лютага
            в.Варняны:        ст.ст.                                2002 г.";
            а) Свята-         1767-1769 гг.
            Георгiеўскi       1880 г.,
            касцёл            1909 г.
            б) плябань i      1770 г.
            дом аптэкара      Канец ХVIII ст.
            в) жылыя дамы з
            фрагментамi
            агароджы
            г) вежа
            д) млын

     пазiцыю:

"
1а1К200283  Георгiеўскi       Пачатак ХIХ ст. в.Граўжышкi       2   № 48 ад 24
            касцёл                                                  лiстапада
                                                                    1998 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1К200283  Руiны             Пачатак ХIХ ст. в.Граўжышкi       2   № 48 ад 24
            Георгiеўскага                                           лiстапада
            касцёла                                                 1998 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е000869  Касцёл Ушэсця     1-я палова      в.Адэльск, на     2   № 71 ад 28
            Найсвяцейшай      ХVIII ст.,      паўднёвай             лютага
            Дзевы Марыi       ХIХ ст.         ускраiне вёскi        2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е000869  Касцёл Ушэсця     1-я палова      в.Адэльск, на     2   № 71 ад 28
            Найсвяцейшай      ХVIII ст.,      паўднёва-             лютага
            Дзевы Марыi       ХIХ ст.         заходняй              2002 г.";
                                              ускраiне вёскi

     пазiцыю:

"
1а1Е001510  Стаянкi перыяду   11-9-е          в.Кавальцы, 1 -   3   № 79 ад 4
            каменнага веку,   тысячагоддзi    за 0,7 км на          снежня
            крэмнеапра-       да н.э.         поўдзень ад           2002 г."
            цоўчая                            вусця
            майстэрня                         р.Горнiца, 2 -
            каменнага веку                    за 1 км на
                                              поўдзень ад
                                              вёскi, 3 - за
                                              0,5 км на
                                              паўднёвым
                                              усходзе ад
                                              вёскi, 4 - за
                                              0,4 км на
                                              паўднёвы ўсход
                                              ад вёскi, 5 -
                                              насупраць вёскi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е001510  Стаянкi перыяду   11-9-е          в.Славiчы, 1 -    3   № 79 ад 4
            каменнага веку,   тысячагоддзi    за 0,7 км на          снежня
            крэмнеапра-       да н.э.         поўдзень ад           2002 г.";
            цоўчая                            вусця
            майстэрня                         р.Горнiца, 2 -
            каменнага веку                    за 1 км на
                                              поўдзень ад
                                              вёскi, 3 - за
                                              0,5 км на
                                              паўднёвым
                                              усходзе ад
                                              вёскi, 4 - за
                                              0,4 км на
                                              паўднёвы ўсход
                                              ад вёскi, 5 -
                                              насупраць вёскi

     пазiцыю:

"
1а1Е001513  Селiшча перыяду   6-2-е           в.Коматава,       3   № 79 ад 4
            жалезнага веку -  тысячагоддзi    1 - на                снежня
            сярэднявечча,     да н.э.         паўднёвай             2002 г."
            каменны           XIV-XVII ст.ст. ускраiне
            могiльнiк                         вёскi, 2 - за
                                              700 м на
                                              паўночным
                                              усходзе ад
                                              вёскi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е001513  Селiшча перыяду   6-2-е           в.Коматава,       3   № 79 ад 4
            жалезнага веку -  тысячагоддзi    1 - на                снежня
            сярэднявечча,     да н.э.         паўднёвай             2002 г.";
            каменны           XI-XIV ст.ст.   ускраiне
            могiльнiк                         вёскi, 2 - за
                                              700 м на
                                              паўночным
                                              усходзе ад
                                              вёскi

     пазiцыю:

"
1а1004354   Брацкая магiла                    г.п.Сапоцкiн,     3   № 82 ад 25
                                              у парку               лютага
                                                                    2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004354  Брацкая магiла    1944 г.         г.п.Сапоцкiн,     3   № 82 ад 25
                                              у парку               лютага
                                                                    2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а11004355  Брацкая магiла    1941 г.         г.п.Сапоцкiн,     3   № 82 ад 25
                                              на захад ад           лютага
                                              пасёлка               2003 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е004355  Брацкая магiла    1941 г.         г.п.Сапоцкiн,     3   № 82 ад 25
                                              6 км на захад         лютага
                                              ад пасёлка            2003 г.";

     пазiцыю:

"
1а1Е001525  Селiшча перыяду   Канец 1-га      в.Солы, 1 - на    3   № 79 ад 4
            ранняга           тысячагоддзя    тэрыторыi             снежня
            жалезнага веку -  да н.э.         вёскi, 2 - за         2002 г."
            сярэднявечча,                     1 км на ўсход
            стаянкi перыяду                   ад вёскi, 3 -
            каменнага,                        на паўночна-
            бронзавага вякоў,                 заходнiм
            сярэднявечча                      ускрайку
            i новага часу                     вёскi, 4 - за
                                              350-400 м ад
                                              паўднёвага
                                              канца вёскi,
                                              5 - за 50-60 м
                                              на усход ад
                                              стаянкi 3, 6 -
                                              на месцы
                                              стаянкi 5

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е001525  Селiшча перыяду   Канец 1-га      в.Солы, 1 - на    3   № 79 ад 4
            ранняга           тысячагоддзя    тэрыторыi             снежня
            жалезнага веку -  да н.э. -       вёскi, 2 - за         2002 г.";
            сярэднявечча,     пачатак 1-га    1 км на ўсход
            стаянкi перыяду   тысячагоддзя    ад вёскi, 3 -
            каменнага,        н.э.            на паўночна-
            бронзавага вякоў,                 заходнiм
            сярэднявечча                      ускрайку
            i новага часу                     вёскi, 4 - за
                                              350-400 м ад
                                              паўднёвага
                                              канца вёскi,
                                              5 - за 50-60 м
                                              на усход ад
                                              стаянкi 3, 6 -
                                              на месцы
                                              стаянкi 5

     пазiцыю:

"
1а1Е201589  Стаянка мезалiт - 7-3-е           в.Бор, на         3   № 79 ад 4
            неалiт            тысячагоддзi    паўночна-             снежня
                              да н.э.         ўсходняй              2002 г."
                                              ускраiне вёскi

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е201589  Стаянка мезалiт - 7-3-е           в.Беневiчы, на    3   № 79 ад 4
            неалiт            тысячагоддзi    паўночна-             снежня
                              да н.э.         ўсходняй              2002 г.";
                                              ускраiне вёскi

     пазiцыю:

"
1а1Е100880  Свята-Троiцкi     1740 г.         в.Стурбнiца       2   № 71 ад 28
            касцёл                                                  лютага
                                                                    2002 г."

замянiць пазiцыяй:

"
1а1Е100880  Свята-Троiцкi     1740 г.         в.Плябанаўцы      2   № 71 ад 28
            касцёл                                                  лютага
                                                                    2002 г.";

     пазiцыю:

"
1а1М200883  Замак:            ХVI-ХIХ ст.ст.  г.п.Любча, за     2   № 71 ад 28
            а) вежы           ХVI - пачатак   1,5 км на             лютага
            б) земляныя       ХVII ст.,       паўночны ўсход        2002 г."
            ўмацаваннi з      сярэдзiна       ад пасёлка на
            рэшткамi          ХIХ ст.         беразе р.Нёман
            абарончых
            збудаванняў
            в) флiгель

замянiць пазiцыяй:

"
1а1М200883  Замак:            ХVI-ХIХ ст.ст.  г.п.Любча         2   № 71 ад 28
            а) вежы           ХVI - пачатак                         лютага
            б) земляныя