ПЕРАЛIК ПАСАД, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА КIРУЮЧЫХ РАБОТНIКАЎ I
 СПЕЦЫЯЛIСТАЎ УСТАНОЎ КУЛЬТУРЫ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу   приказом  Министерства  культуры  Республики
         Беларусь от 29 января 2010 г. № 20  _

 Зацверджана: першы  намеснiк  Мiнiстра  працы  Рэспублiкi  Беларусь
 В.I.Паўлаў  28.06.1996,  намеснiк  Мiнiстра  статыстыкi  i  аналiзу
 Рэспублiкi   Беларусь   Г.I.Гасюк   28.06.1996,  намеснiк  Мiнiстра
 фiнансаў  Рэспублiкi  Беларусь   А.I.Сверж   28.06.1996,   намеснiк
 Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь У.П.Рылатка 28.06.1996

                  I. Кiруючыя работнiкi

     1. Кiраўнiк

     2. Намеснiк кiраўнiка

     3. Галоўны iнжынер

     4. Галоўны эканамiст

     5. Галоўны бухгалтар

     6. Начальнiк планава-эканамiчнага аддзела

                            II. Служачыя

     а) Кiраўнiкi:

     1. Начальнiк (загадчык) структурнага  падраздзялення  (аддзела,
сектара, лабараторыi, майстэрнi i iнш.)

     2. Намеснiк:      начальнiка      (загадчыка)      структурнага
падраздзялення, галоўнага бухгалтара

     3. Галоўны бiблiятэкар

     4. Галоўны бiблiёграф

     5. Галоўны захавальнiк фондаў

     6. Галоўны рэжысёр

     7. Галоўны дырыжор

     8. Галоўны хормайстар

     9. Галоўны балетмайстар

     10. Галоўны мастак

     11. Галоўны архiтэктар

     12. Мастацкi кiраўнiк

     13. Вучоны сакратар

     б) Спецыялiсты:

     1. Мастак-рэстаўратар

     2. Вядучы навуковы супрацоўнiк

     3. Старшы навуковы супрацоўнiк

     4. Навуковы супрацоўнiк

     5. Малодшы навуковы супрацоўнiк

     6. Бiблiятэкар

     7. Бiблiёграф

     8. Архiвiст

     9. Мастак

     10. Рэдактар

     11. Метадыст

     12. Экскурсавод

     13. Гiд-перакладчык

     14. Лектар

     15. Iхтыёлаг

     16. Рэжысёр

     17. Дырыжор

     18. Хормайстар

     19. Балетмайстар

     20. Кiраўнiк: студыi, самадзейнага калектыва, аб'яднання, клуба
па  iнтарэсах,  секцыi,  гуртка,  турысцкай  групы,  музычнай часткi
дыскатэкi

     21. Артыст

     22. Распарадчык танцавальных вечароў

     23. Вядучы дыскатэкi

     24. Мастацтвавед-кантралёр

     25. Эксперт-мастацтвавед

     26. Асiстэнт: рэжысёра, дырыжора, хормайстра, балетмайстра

     27. Культарганiзатар

     28. Акампанiятар

     29. Захавальнiк фондаў

     30. Дыспетчар

     31. Iнжынер

     32. Эканамiст

     33. Бухгалтар

     34. Юрысконсульт

     35. Перакладчык

     36. Перакладчык-дантылолаг

     37. Чытальнiк (дэкламатар)

     38. Сацыёлаг

     39. Аграном

     40. Заатэхнiк

     41. Ветэрынарны ўрач

     Заўвага. У раздзеле I "Кiруючыя работнiкi"  пералiчаныя  пасады
з'яўляюцца  кiраўнiкамi  i  адносяцца да адмiнiстрацыйна-кiраўнiчага
апарату.

         ___________________________________________________________