ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 28 кастрычнiка 1998 г. N 374

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ПАРАДКУ ТАРЫФIКАЦЫI
 АРТЫСТЫЧНАГА I МАСТАЦКАГА ПЕРСАНАЛУ ДЗЯРЖАЎНЫХ
 ТЭАТРАЛЬНА-ВIДОВIШЧНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, АРГАНIЗАЦЫЙ
 I ЎСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 ___________________________________________________________
 Утратил силу приказом Министерства культуры Республики
 Беларусь от 2 февраля 2010 г. № 21 _

 Загадваю:
 Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб парадку тарыфiкацыi
артыстычнага i мастацкага персаналу дзяржаўных
тэатральна-вiдовiшчных прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў
Рэспублiкi Беларусь.

 Мiнiстр А.У.САСНОЎСКI

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства культуры
 Рэспублiкi Беларусь
 28.10.1998 N 374

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб парадку тарыфiкацыi артыстычнага i мастацкага
 персаналу дзяржаўных тэатральна-вiдовiшчных
 прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў
 Рэспублiкi Беларусь

 Агульныя палажэннi

 1. Тарыфiкацыя творчых работнiкаў усiх катэгорый артыстычнага i
мастацкага персаналу дзяржаўных тэатральна-вiдовiшчных
прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў (далей - арганiзацый)
праводзiцца з мэтай забеспячэння далейшага павышэння ўзроўню iх
прафесiйнага майстэрства, вызначэння iх творчых магчымасцей,
стымулявання творчай актыўнасцi.

 2. Тарыфiкацыя праводзiцца на аснове ацэнкi прафесiйнай
квалiфiкацыi, выканаўчага майстэрства i сцэнiчных даных кожнага
творчага работнiка ва ўсiх выпадках, калi для гэтага ўзнiкае
падстава.
 Перавод творчага работнiка ў больш высокую катэгорыю
праводзiцца пры ўмове творчага росту работнiка.
 Калi ж творчы работнiк часткова страцiў свае папярэднiя творчыя
i сцэнiчныя даныя, на падставе рашэння мастацкага савета арганiзацыi
ён можа быць пераведзены ў нiжэйшую катэгорыю.

 3. Маладым спецыялiстам, выпускнiкам вышэйшых i сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў мастацтва пры залiчэннi на працу
ўстанаўлiваецца другая катэгорыя, у асобных выпадках на падставе
рашэння мастацкага савета - першая катэгорыя.
 Тарыфiкацыя маладых спецыялiстаў праводзiцца дырэктарам
арганiзацыi на падставе заключэння мастацкага савета пасля года
працы.

 4. Выканаўцам, якiя не маюць вышэйшай цi сярэдняй спецыяльнай
адукацыi i якiя пачынаюць працоўную дзейнасць у арганiзацыi, у
асобных выпадках можа ўстанаўлiвацца другая катэгорыя.

 5. Дырэктар арганiзацыi нясе персанальную адказнасць за
правiльнасць тарыфiкацыi.

 Парадак тарыфiкацыi

 6. Разгляд пытанняў аб аднясеннi артыстычнага i мастацкага
персаналу арганiзацыi да катэгорый: вядучы майстар сцэны, артыст
вышэйшай, першай i другой тарыфнай катэгорый - праводзiцца
мастацкiм саветам арганiзацыi.

 7. Прадстаўленыя ў мастацкi савет арганiзацыi матэрыялы павiнны
змяшчаць у сабе падрабязную творчую характарыстыку, асноўныя
анкетныя даныя творчага работнiка, спшс сыграных роляў (партый) i
спiс пастаўленых спектакляў (канцэртных праграм, нумароў) за апошнi
год.
 Творчыя характарыстыкi, анкетныя даныя i iншыя матэрыялы, якiя
характарызуюць дзейнасць творчага работнiка, рыхтуюцца мастацкiм
кiраўнiком i аддзелам кадраў арганiзацыi альбо адказнай асобай,
прызначанай дырэктарам арганiзацыi.
 Аддзел кадраў альбо адказная асоба павiнны азнаёмiць творчага
работнiка з матэрыяламi, падрыхтаванымi да яго тарыфiкацыi, не
пазней чым за тыдзень да пасяджэння мастацкага савета па пытанню
тарыфiкацыi.
 У неабходных выпадках мастацкi савет знаёмiцца з творчымi
данымi i квалiфiкацыяй работнiка метадам прагляду асобных
спектакляў, канцэртных праграм i рэпетыцый, а пры неабходнасцi -
метадам гутаркi з iм.

 8. Творчы работнiк мае права прысутнiчаць на пасяджэннi
мастацкага савета, калi пытанне тычыцца яго тарыфiкацыi.

 9. Мастацкi савет арганiзацыi прымае рашэнне простай большасцю
галасоў. Пры разглядзе матэрыялаў аб тарыфiкацыi ў галасаваннi
павiнна ўдзельнiчаць не менш 2/3 з членаў мастацкага савета.

 10. Рашэнне мастацкага савета тарыфiкацый ўступае ў сiлу пасля
яго зацвярджэння дырэктарам арганiзацыi.
 Дырэктар арганiзацыi ў тыднёвы тэрмiн выдае загад аб
устанаўленнi творчаму работнiку катэгорыi з унясеннем адпаведных
змяненняў у штатны расклад.

 11. У тым выпадку, калi творчы работнiк не згодны з прынятым
рашэннем, ён мае права паўторна звярнуцца ў мастацкi савет
арганiзацыi. Паўторнае рашэнне з'яўляецца канчатковым.

 12. Пасяджэнне мастацкага савета арганiзацыi афармляецца
пратаколам, якi разам з матэрыяламi аб устанаўленнi цi змяненнi
тарыфных катэгорый належыць захоўванню ў арганiзацыi ў адпаведнасцi
з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

 13. Дырэктар арганiзацыi па просьбе работнiка павiнен выдаць
яму выпiску з выданага загаду аб устанаўленнi катэгорыi.

 14. Устаноўленая творчаму работнiку катэгорыя сапраўдна толькi
на час работы яго ў данай арганiзацыi i можа змяняцца ва
ўстаноўленым парадку.

 ___________________________________________________________