ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                      29 лiпеня 1996 г. № 212

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI ПА СТАТЫСТЫЦЫ МАТЭРЫЯЛЬНЫХ РЭСУРСАЎ
ЗА 1996 ГОД I БЯГУЧАЙ НА 1997 ГОД
         ___________________________________________________________
         Утратил  силу  постановлением  Министерства  статистики   и
         анализа  Республики  Беларусь  от  1 декабря 2005 г.  № 194
         (зарегистрировано в Национальном реестре  -  №  8/13559  от
         14.12.2005 г.) <W20513559>  _

        [Изменения и дополнения:
            Приказ Министерства статистики и анализа от 11 июля 1997
         г. N 145 (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/4085
         от 12.09.2000 г.) <W60004085>].

     У мэтах стварэння надзейнай iнфармацыйнай базы для эканамiчнага
аналiза, ацэнкi эфектыўнасцi народнай гаспадаркi i прыняцця рашэнняў
на  ўсiх узроўнях ва ўмовах пераходу Рэспублiкi Беларусь на прынятую
ў мiжнароднай практыцы сiстэму ўлiку i статыстыкi Мiнстат Рэспублiкi
Беларусь загадвае:
     1. Зацвердзiць  прыкладзеныя часткова змененыя формы дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi з уводам iх у дзеянне:
     гадавыя, пачынаючы са справаздачы за 1996 год:
         ___________________________________________________________
         Форма   N  9   -сн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            9-сн "Выканаўчы баланс лому i адходаў чорных металаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  17  -сн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            17-сн  "Выканаўчы   баланс  лому  i   адходаў  каляровых
         металаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  1  -емк  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-емк   "Справаздача    аб   наяўнасцi-рэзервуараў   для
         захавання нафты i нафтапрадуктаў"*;
         ___________________________________________________________
         Приложение  1  к  форме  N  11-сн  утратило  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  11 июля 1997 г. N 145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  1 да  формы  11-сн  "Фактычны расход  палiва на
         выраб асобных вiдаў прадукцыi i работ"*;
         ___________________________________________________________
         Приложение  2  к  форме  N  11-сн  утратило  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  11 июля 1997 г. N 145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  2  да  формы  11-сн  "Утварэнне  i выкарыстанне
         другасных энергетычных рэсурсаў"*;
         ___________________________________________________________
         Приложение  3  к  форме  N  11-сн  утратило  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  11 июля 1997 г. N 145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак  3 да  формы  11-сн  "Фактычны расход  палiва на
         выраб электра- i цеплаэнергii"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N 1  (экспанты) утратила  силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1  (экспанаты)  "Справаздача  аб  наяўнасцi высакародных
         металаў i каштоўных камянёў у экспанатах"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 1-км утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  11  июля  1997  г.  N 145 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4085 от 12.09.2000 г.)

            1-км  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         прыродных, сiнтэтычных  алмазаў i звышцвёрдых  матэрыялаў у
         iнструменце, парашках i пастах"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 3-км утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  11  июля  1997  г.  N 145 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4085 от 12.09.2000 г.)

            3-км  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         прыродных   алмазаў  на   выраб  алмазных   iнструментаў  i
         брыльянтаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 4-км утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  11  июля  1997  г.  N 145 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4085 от 12.09.2000 г.)

            4-км  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         каштоўных    металаў,   якiя    знаходзяцца   ў   прыборах,
         абсталяваннi i iншых вырабах"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N 12-сн  (маш) утратила  силу приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            12-сн   (маш)  "Справаздача   аб  расходзе   сыравiны  i
         матэрыялаў   на  вытворчасць   важнейшых  вiдаў   прадукцыi
         машынабудавання  i  металаапрацоўкi"  i  iнструкцыю  па  яе
         запаўненню*;
         ___________________________________________________________
         Приложение  1  к  форме   N  3-сн  утратило  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  11 июля 1997 г. N 145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            дадатак 1 да формы 3-сн "Расход лясных матэрыялаў"*.
         ___________________________________________________________

     Месячныя, пачынаючы са справаздачы за студзень 1997 года:
         ___________________________________________________________
         Форма N  4-сн (запасы) утратила  силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            4-сн (запасы) "Справаздача аб запасах палiва"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N   1-пэр   утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-пэр  "Справаздача   аб  расходзе  палiўна-энергетычных
         рэсурсаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N  1-пс  (хiм.   угнаеннi)  утратила  силу  приказом
         Министерства статистики и анализа от  11 июля 1997 г. N 145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-пс (хiм. угнаеннi) "Справаздача аб закупцы мiнеральных
         угнаенняў   i  хiмiчных   сродкаў  аховы   раслiн  сельскай
         гаспадаркай"*.
         ___________________________________________________________

     Квартальныя, пачынаючы са справаздачы за I квартал 1997 года:
         ___________________________________________________________
         Форма N 4-сн утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  11  июля  1997  г.  N 145 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4085 от 12.09.2000 г.)

            4-сн  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         палiва, збору i  выкарыстаннi адпрацаваных нафтапрадуктаў"*
         i ўказаннi па запаўненню III раздзела формы;
         ___________________________________________________________
         Форма   N   11-сн   утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            11-сн  "Справаздача  аб   вынiках  выкарыстання  палiва,
         цеплаэнергii i электраэнергii"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 2-км утратила силу приказом Министерства статистики
         и анализа  от  11  июля  1997  г.  N 145 (зарегистрирован в
         Национальном реестре - N 8/4085 от 12.09.2000 г.)

            2-км  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         каштоўных  металаў  i  вырабаў  з  iх,  здача  ў  Дзяржфонд
         каштоўных металаў у выглядзе лому i адходаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма  N  1-продажа  утратила  силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-продажа      "Отчет      о      продаже      продукции
         производственно-технического    назначения     и    товаров
         предприятиями-производителями"*;
         ___________________________________________________________
         Форма N 1-продажа (опт) утратила силу приказом Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-продажа    (опт)    "Отчет    о    продаже   продукции
         производственно-технического    назначения    оптовыми    и
         оптово-посредническими организациями"*.
         ___________________________________________________________

     Паўгадавыя, пачынаючы са справаздачы за I паўгоддзе 1997 года:
         ___________________________________________________________
         Форма   N  3   -сн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            3-сн  "Справаздача аб  астатках, паступленнi  i расходзе
         сыравiны i матэрыялаў"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  11  -сн  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            14-сн   "Справаздача   аб   утварэннi,   выкарыстаннi  i
         рэалiзацыi адходаў вытворчасцi i спажывання"*;
         ___________________________________________________________
         Форма   N  1-биржа  утратила   силу  приказом  Министерства
         статистики   и  анализа   от  11   июля  1997   г.  N   145
         (зарегистрирован  в  Национальном  реестре  -  N  8/4085 от
         12.09.2000 г.)

            1-биржа "Отчет о деятельности биржи"*.
        ______________________________
           *Не прыводзiцца.
        ____________________________________________________________

     2. Распаўсюдзiць  указаныя ў п.1 гэтага загаду формы дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi на  прадпрыемствы  i  арганiзацыi  ўсiх
галiн народнай гаспадаркi незалежна ад форм уласнасцi.
     3. 3  увядзеннем  указаных  форм  адмянiць   формы   дзяржаўнай
статыстычнай    справаздачнасцi,   зацверджаныя   загадам   Мiнiстра
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 10 лiпеня 1995 г. № 143:
    9-сн,   гадавая;     17-сн,  гадавая;     1-емк,  гадавая;     1
(экспанаты),  гадавая;  дадаткi   1 i 2 да формы   11-сн,   гадавыя;
1-пэр,   месячная;     1-пс  (хiм.  угнаеннi),  месячная;     11-сн,
квартальная;    2-км,  квартальная;    4-сн,  квартальная;    14-сн,
паўгадавая;       1-бiржа,   паўгадавая;   зацверджаныя   пастановай
Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 18 чэрвеня  1992  г.     №  24:
1-км,  гадавая;     12-сн  (маш),  гадавая;  зацверджаныя пастановай
Дзяржкамстата Рэспублiкi Беларусь ад 14 чэрвеня 1994 г. № 22:   4-сн
(запасы), месячная;   3-сн, паўгадавая; дадатак   1 да формы   3-сн,
гадавая;     4-км,   гадавая;   зацверджаныя   пастановай   Мiнiстра
статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 6 кастрычнiка 1995 г.  №
218:     1-продажа,  квартальная;  1-продажа   (опт),   квартальная;
зацверджаную  пастановай  Дзяржкамстата  Рэспублiкi  Беларусь  ад 15
кастрычнiка 1993 г. № 60 форму 3-км, гадавая.

Мiнiстр                                           У.М.НIЧЫПАРОВIЧ _