ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ
                        РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       31 жнiўня 2001 г. № 74

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI 17-СН "ВЫКАНАЎЧЫ БАЛАНС ЛОМУ I АДХОДАЎ
КАЛЯРОВЫХ МЕТАЛАЎ"
         ___________________________________________________________
         Утратило силу   постановлением  Министерства  статистики  и
         анализа  от  28  мая  2004  г.  №  78  (зарегистрировано  в
         Национальном   реестре   -  №  8/11088  от  09.06.2004  г.)
         <W20411088> 

 _   На  падставе  Палажэння  аб  Мiнiстэрстве  статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi  Беларусь,  зацверджанага  пастановай  Савета   Мiнiстраў
Рэспублiкi   Беларусь  ад  19  красавiка  2000  г.  № 547   "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
     1. Зацвердзiць   прыкладзеную  форму  дзяржаўнай   статыстычнай
справаздачнасцi  17-сн  "Выканаўчы  баланс  лому i адходаў каляровых
металаў"  гадавой  перыядычнасцi i ўвесцi яе ў дзеянне, пачынаючы са
справаздачы за 2001 год.
     2. Зацвердзiць  прыкладзеную  iнструкцыю  па  запаўненню  формы
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 17-сн "Выканаўчы баланс лому
i  адходаў  каляровых  металаў"  i ўвесцi яе ў дзеянне, пачынаючы са
справаздачы за 2001 год.
     3. Распаўсюдзiць  указаную  ў пункце 1 дадзенай пастановы форму
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi на юрыдычныя асобы ўсiх форм
уласнасцi,  якiя  спажываюць каляровыя металы або здаюць Беларускаму
дзяржаўнаму аб'яднанню па нарыхтоўцы, перапрацоўцы i пастаўцы лому i
адходаў  чорных  i каляровых металаў не менш як 5 тон лому i адходаў
каляровых металаў у год.

Мiнiстр                                                 У.I.ЗIНОЎСКI

 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦            ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ             ¦
 ¦    Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi     ¦
 L-----------------------------------------------------------------

      ------------------------------------------------------¬
      ¦  Выканаўчы баланс лому i адходаў каляровых металаў  ¦
      ¦                     за 200__ год                    ¦
      L------------------------------------------------------

                                                         Форма 17-сн
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае        ¦    ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦справаздачу ___________________________¦    Пастанова Мiнiстэрства
 ¦             (поўная назва ў           ¦    статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦    Рэспублiкi Беларусь
 ¦      адпаведнасцi са статутам)        ¦    31.08.2001 № 74
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦
 ¦_______________________________________¦ Гадавая
 ¦   (галоўнае ўпраўленне (упраўленне),  ¦-------------------------¬
 ¦_______________________________________¦¦Прадстаўляюць 15 лютага ¦
 ¦     трэст, аб'яднанне, канцэрн)       ¦¦юрыдычныя асобы ўсiх    ¦
 ¦Орган кiравання ______________________ ¦¦форм уласнасцi, якiя    ¦
 ¦                   (мiнiстэрства,      ¦¦спажываюць каляровыя    ¦
 ¦_______________________________________¦¦металы або здаюць       ¦
 ¦канцэрн, камiтэт, iншы орган кiравання,¦¦Беларускаму дзяржаўнаму ¦
 ¦______________________________________ ¦¦аб'яднанню па           ¦
 ¦        грамадскае аб'яднанне)         ¦¦нарыхтоўцы, перапрацоўцы¦
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦i пастаўцы лому i       ¦
 ¦_______________________________________¦¦адходаў чорных i        ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦¦каляровых металаў не    ¦
 ¦_______________________________________¦¦менш як 5 тон лому i    ¦
 L----------------------------------------¦адходаў каляровых       ¦
                                          ¦металаў у год:          ¦
                                          ¦органу дзяржаўнай       ¦
                                          ¦статыстыкi па ўказанню  ¦
                                          ¦абласнога, Мiнскага     ¦
                                          ¦гарадскога ўпраўленняў  ¦
                                          ¦статыстыкi;             ¦
                                          ¦сваёй                   ¦
                                          ¦вышэйстаячай            ¦
                                          ¦арганiзацыi.            ¦
                                          L-------------------------

 ----------------------------------------------------------------¬
 ¦                            КОДЫ                               ¦
 +-------T-----T-----T------T------T-------T-----T------T--------+
 ¦   1   ¦  2  ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦   6   ¦  7  ¦  8   ¦   9    ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦ формы ¦арга-¦арга-¦органа¦галiны¦асноў- ¦тэры-¦формы ¦арганi- ¦
 ¦ па    ¦нiза-¦нiза-¦кiра- ¦па    ¦нага   ¦торыi¦(вiду)¦зацыйна-¦
 ¦ ОКУД  ¦цыi -¦цыi -¦вання ¦ОКОНХ ¦вiду   ¦па   ¦улас- ¦прававой¦
 ¦       ¦скла-¦скла-¦(гра- ¦      ¦экана- ¦СОАТО¦насцi ¦формы па¦
 ¦       ¦даль-¦даль-¦мад-  ¦      ¦мiчнай ¦     ¦па    ¦ОКОПФ   ¦
 ¦       ¦нiка ¦нiка ¦cкага ¦      ¦дзей-  ¦     ¦ОКФС  ¦        ¦
 ¦       ¦даку-¦даку-¦аб'яд-¦      ¦насцi  ¦     ¦      ¦        ¦
 ¦       ¦мента¦мента¦нання)¦      ¦па ОКЭД¦     ¦      ¦        ¦
 ¦       ¦па   ¦па   ¦па    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦
 ¦       ¦ОКПО ¦ОКЮЛП¦СООУ  ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦0608013¦     ¦     ¦      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦        ¦
 L-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+---------

*                                                                          &
                                                                                                             (кiлаграмаў - код па ОКЕИ 166)
------------------------------------T-----T-----------------------------------------------------------------------------------------T------¬
¦Крынiцы ўтварэння лому i адходаў   ¦Коды ¦                                     Вiды каляровых металаў                              ¦Усяго,¦
¦        каляровых металаў          ¦     +-----T-----T----T------T----T----T----T-----T----T---T-----T------T-----T----T-----T-----+сума  ¦
¦                                   ¦     ¦медзь¦брон-¦ла- ¦медна-¦алю-¦свi-¦цынк¦вола-¦нi- ¦ты-¦валь-¦малiб-¦ко-  ¦маг-¦ртуць¦ас-  ¦граф  ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦ за  ¦тунь¦нiке- ¦мi- ¦нец ¦    ¦ва   ¦кель¦тан¦фрам ¦дэн   ¦бальт¦нiй ¦     ¦тат- ¦1-16  ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦левы  ¦нiй ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦нiя  ¦      ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦сплаў ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦вiды ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦                 А                 ¦  Б  ¦  1  ¦  2  ¦  3 ¦   4  ¦  5 ¦ 6  ¦  7 ¦  8  ¦  9 ¦10 ¦  11 ¦  12  ¦ 13  ¦ 14 ¦ 15  ¦  16 ¦  17  ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦А. Рэсурсы лому i адходаў - усяго  ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦(120 + 141)                        ¦001-0¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦I. Адходы, якiя ўтварылiся         ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ў вытворчасцi:                     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦              ¦зрасходавана        ¦002-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦   пракату    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦003-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  кабельных   ¦зрасходавана        ¦004-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦   вырабаў    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦005-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  лiцейных    ¦зрасходавана        ¦006-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ другасных    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  сплаваў     ¦утварылася адходаў  ¦007-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦зрасходавана        ¦008-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦    лiцця     +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦009-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  хiмiчнай    ¦зрасходавана        ¦010-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ прадукцыi    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦011-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ iншых вiдаў  ¦зрасходавана        ¦012-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  прадукцыi   +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦013-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ пры гарачым  ¦зрасходавана        ¦014-9¦  х  ¦  х  ¦ х  ¦  х   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  пакрыццi    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦015-3¦  х  ¦  х  ¦ х  ¦  х   ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ пры электра- ¦зрасходавана        ¦016-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  лiтычным    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  пакрыццi    ¦утварылася адходаў  ¦017-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Усяго адходаў (003 + 005 + 007 +   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦+ 009 + 011 + 013 + 015 + 017)     ¦021-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦II. Адходы, якiя ўтварылiся ў      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦металаапрацоўцы:                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦пры апрацоўцы ¦                    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ пракату i    ¦зрасходавана        ¦031-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  цягнутых    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦   вырабаў    ¦утварылася адходаў  ¦032-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦       у тым лiку стружкi          ¦033-5¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------T--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦пры апрацоўцы ¦зрасходавана        ¦034-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦    лiцця     +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦035-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦       у тым лiку стружкi          ¦036-5¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------T--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦пры апрацоўцы ¦зрасходавана        ¦037-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  кабельных   +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦   вырабаў    ¦утварылася адходаў  ¦038-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  пры iншым   ¦зрасходавана        ¦039-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ спажываннi   +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦040-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Усяго адходаў (032 + 035 + 038 +   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦+ 040)                             ¦041-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  У тым лiку стружкi (033 + 036)   ¦042-4¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Каэфiцыент выкарыстання металу     ¦050-6¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦III. Амартызацыйны лом ад          ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦лiквiдацыi асноўных сродкаў        ¦052-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦     У тым лiку акумулятараў       ¦053-5¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Ад капiтальных i бягучых рамонтаў -¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦усяго (061 + 071 + 081 + 091)      ¦057-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  У тым лiку:                      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦              ¦                    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦   замены     ¦зрасходавана        ¦060-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ дэталей з    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  пракату     ¦утварылася адходаў  ¦061-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦   замены     ¦зрасходавана        ¦070-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ дэталей з    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦   лiцця      ¦утварылася адходаў  ¦071-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  запчастак,  ¦зрасходавана        ¦080-9¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ атрыманых з  +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦   боку       ¦утварылася адходаў  ¦081-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ кабельных    ¦зрасходавана        ¦090-9¦     ¦  х  ¦ х  ¦  х   ¦    ¦    ¦ х  ¦  х  ¦ х  ¦ х ¦  х  ¦  х   ¦  х  ¦  х ¦  х  ¦  х  ¦      ¦
¦   вырабаў    +--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦              ¦утварылася адходаў  ¦091-3¦     ¦  х  ¦ х  ¦  х   ¦    ¦    ¦ х  ¦  х  ¦ х  ¦ х ¦  х  ¦  х   ¦  х  ¦  х ¦  х  ¦  х  ¦      ¦
+--------------+--------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Iншае спiсанне ў лом               ¦100-3¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Усяго лому (052 + 057 + 100)       ¦110-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦IV. Усяго ўтварылася лому i адходаў¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦(021 + 041 + 110)                  ¦120-1¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦V. Астатак лому i адходаў на       ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦пачатак года                       ¦141-1¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Б. Размеркавана лому i адходаў -   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦усяго (210 + 220 + 230 + 240 +     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦+ 400 + 700)                       ¦200-0¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ У тым лiку здадзена лому i адходаў¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦Беларускаму  дзяржаўнаму аб'яднанню¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦па   нарыхтоўцы,   перапрацоўцы   i¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦пастаўцы  лому  i адходаў  чорных i¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦каляровых металаў                  ¦210-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ рэалiзавана прадпрыемствам i      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ арганiзацыям Рэспублiкi Беларусь  ¦220-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ рэалiзавана на экспарт            ¦230-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ перададзена на перапрацоўку       ¦240-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  у тым лiку:                      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦                                   ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  прадпрыемствам Рэспублiкi        ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  Беларусь                         ¦250-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  прадпрыемствам iншых дзяржаў     ¦260-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦ зрасходавана лому i адходаў на    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦ месцы iх утварэння на вытворчасць:¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦  пракату каляровых металаў        ¦320-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  лiцця з каляровых металаў        ¦330-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  хiмiчнай прадукцыi               ¦340-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  спажывецкiх тавараў              ¦350-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦  iншых вiдаў прадукцыi            ¦390-2¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Усяго зрасходавана лому i адходаў  ¦400-1¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦(320 + 330 + 340 + 350 + 390)      ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
+-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+------+
¦Астатак лому i адходаў на канец    ¦     ¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
¦года                               ¦700-1¦     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦   ¦     ¦      ¦     ¦    ¦     ¦     ¦      ¦
L-----------------------------------+-----+-----+-----+----+------+----+----+----+-----+----+---+-----+------+-----+----+-----+-----+-------

Кiраўнiк ___________                           _____________________
         (подпiс)                              (iнiцыялы, прозвiшча)
___________________________
        (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

                                              ЗАЦВЕРДЖАНА
                                              Пастанова Мiнiстэрства
                                              статыстыкi i аналiзу
                                              Рэспублiкi Беларусь
                                              31.08.2001 № 74

                   Iнструкцыя па запаўненню формы
           дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 17-сн
        "Выканаўчы баланс лому i адходаў каляровых металаў"

                    Глава 1. Агульныя палажэннi

     1. Дзяржаўную  статыстычную  справаздачнасць  па  форме   17-сн
"Выканаўчы  баланс  лому  i  адходаў  каляровых  металаў"  (далей  -
справаздача) складаюць штогадова юрыдычныя асобы ўсiх форм уласнасцi
(далей - прадпрыемствы), якiя спажываюць каляровыя металы або здаюць
Беларускаму  дзяржаўнаму  аб'яднанню  па  нарыхтоўцы, перапрацоўцы i
пастаўцы  лому  i  адходаў  чорных  i  каляровых  металаў  (далей  -
дзяржаўнае  аб'яднанне  "Белдругасмет")  не  менш  як  5  тон лому i
адходаў  каляровых  металаў  у год, i прадстаўляюць 15 лютага органу
дзяржаўнай  статыстыкi  па  ўказанню  абласнога, Мiнскага гарадскога
ўпраўленняў статыстыкi i сваёй вышэйстаячай арганiзацыi.
     2. Юрыдычныя  асобы  складаюць справаздачу з улiкам адасобленых
структурных  падраздзяленняў,  якiя  знаходзяцца  на тэрыторыi адной
вобласцi.
     3. Справаздачнасць  па адасобленых структурных падраздзяленнях,
якiя  знаходзяцца  на  тэрыторыi  розных  абласцей,   прадстаўляецца
юрыдычнай    асобай    або    самiмi    адасобленымi    структурнымi
падраздзяленнямi    ў  адпаведнасцi  з  парадкам,  якi   ўстаноўлены
юрыдычнай  асобай,  па ўзгадненню з органам дзяржаўнай статыстыкi па
месцы знаходжання адасобленага структурнага падраздзялення.
     4. Устаноўлены  цэнз  распаўсюджваецца на юрыдычныя асобы, а не
на  iх  адасобленыя  падраздзяленнi,  якiя прадстаўляюць справаздачу
незалежна ад колькасцi зданага iмi лому i адходаў.
     5. У  справаздачы  улiчваюць  усе вiды лому i адходаў каляровых
металаў, за выключэннем абаротнага металу, да якога адносяцца:
     у  вытворчасцi  каляровага  лiцця  - усе вiды абаротных адходаў
лiцейных  цэхаў:  лiтнiкi,  выпара,  прыбылi,  лiцейны  брак i гэтак
далей;
     у вытворчасцi злiткаў, пракату, паковак i штамповак з каляровых
металаў  - усе вiды абаротных адходаў пракатных i кавальска-прэсавых
цэхаў;
     у    вытворчасцi   акумулятараў  -  лiтнiкi,  прыбылi,   аблой,
завусенiцы,    брак  лiцейных  i  механiчных  цэхаў  i  адходы   пры
вытворчасцi свiнцовага парашку;
     у  вытворчасцi кабельных вырабаў у свiнцовай абалонцы - здзiр i
iншыя свiнцовыя абаротныя адходы, акрамя iзгары свiнцу;
     у вытворчасцi цынкавых бялiл - шэры вокiс цынку;
     у  вытворчасцi  шрыфталiцейнай  прадукцыi з каляровых металаў -
усе вiды абаротных адходаў, акрамя iзгары.
     Не  ўлiчваюцца  таксама  такiя  вiды абаротных адходаў, якiя не
могуць  быць выкарыстаны ў працэсе вытворчасцi як на прадпрыемствах,
дзе  яны  ўтвараюцца,  так  i  на  спецыялiзаваных заводах паўторнай
каляровай металургii, напрыклад у адвальных шлаках, у сцёкавых водах
i гэтак далей.
     6. У  справаздачы  не ўлiчваюцца незваротныя страты ў лiцейных,
металургiчных i хiмiчных вытворчасцях.
     7. Справаздачу складаюць на падставе даных бухгалтарскага ўлiку
аб   руху  лому  i  адходаў  каляровых  металаў,  а  таксама   даных
статыстычнай  справаздачнасцi  па  формах:  1-п  "Годовой  отчет   о
производстве  продукции и выполненных работах, услугах промышленного
характера",   зацверджанай  пастановай  Мiнiстэрства  статыстыкi   i
аналiзу  Рэспублiкi  Беларусь  ад  27  лiстапада  2000  г.  № 89 "Об
утверждении    государственной    статистической    отчетности    по
промышленности"  (Национальный  реестр  правовых  актов   Республики
Беларусь,  2001  г.,  № 13, 8/4531) i 3-сн "Справаздача аб астатках,
паступленнi  i расходзе сыравiны i матэрыялаў", зацверджанай загадам
Мiнiстэрства  статыстыкi  i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 10 жнiўня
1999  г.  №  184 "Об утверждении форм государственной статистической
отчетности  по  статистике материальных ресурсов и внешней торговли"
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
9, 8/790; № 85, 8/3954; № 92, 8/4072).
     8. Лом  i  адходы  каляровых  металаў  па ўтварэнню i расходу ў
справаздачы  паказваюць  па  масе  нета металу ў адпаведнасцi з Даст
1639-93.
     9. Усе  паказчыкi  справаздачы  запiсваюць у кiлаграмах у цэлых
лiчбах.

              Глава 2. Парадак запаўнення справаздачы

     10. "Рэсурсы  лому  i адходаў - усяго" (код 001-0) складаюцца з
лому i адходаў, якiя ўтварылiся на прадпрыемствах у вытворчасцi (код
021-2),  у  металаапрацоўцы  (код  041-2), амартызацыйнага лому (код
110-2) i астаткаў лому i адходаў на пачатак года (код 141-1).
     11. У  раздзеле  I  "Адходы,  якiя  ўтварылiся  ў  вытворчасцi"
паказваюць  па кодах 002-9, 004-9, 006-9, 008-9, 010-9, 012-9, 014-9
i  016-9  граф  1-16  колькасць  зрасходаваных  каляровых   металаў,
уключаючы  абаротныя адходы, а таксама лом i адходы, якiя ўтварылiся
як на месцы, так i атрыманы ад дзяржаўнага аб'яднання "Белдругасмет"
i  прадпрыемстваў  сваёй  сiстэмы  на асобныя вiды вытворчасцi, а па
кодах  003-3, 005-3, 007-3, 009-3, 011-3, 013-3, 015-3 i 017-3 гэтых
жа  граф  -  колькасць  адходаў,  якiя  ўтварылiся,  за  выключэннем
абаротных адходаў.
     12. У  вытворчасцi  пракату  па  коду  002-9  паказваюць расход
каляровых  металаў усiх вiдаў: чушак, катодаў, вайербарсаў, злiткаў,
падкату,  абаротных  адходаў,  лому i адходаў, якiя ўтварылiся як на
месцы,  так  i  атрыманы  ад дзяржаўнага аб'яднання "Белдругасмет" i
прадпрыемстваў сваёй сiстэмы i гэтак далей, на вытворчасць пракату з
каляровых металаў, напрыклад лiстоў, стужак, дроту, акрамя дроту для
кабельных  вырабаў,  труб,  фольгi, алюмiнiевых штамповак, зварных i
раскочаных    кольцаў,    паковак,  уключаных  у  план   вытворчасцi
алюмiнiевага  пракату,  тытанавых  паковак,  зварных  i   раскочаных
кольцаў, балонаў, уключаных у план вытворчасцi тытанавага пракату, i
гэтак далей.
     Па  дадзенаму  коду  расход  каляровых  металаў  на вытворчасць
пракату чорных металаў не паказваюць.
     Па  коду  003-3 паказваюць колькасць адходаў, якiя ўтварылiся ў
вытворчасцi пракату з каляровых металаў, напрыклад у графе 1 "медзь"
-  адходаў  медзi  ў вытворчасцi меднага пракату, у графе 7 "цынк" -
адходаў цынку ў вытворчасцi цынкавага пракату i гэтак далей.
     Пры  гэтым  трэба  мець  на  ўвазе,  што  згодна з Даст 1639-93
бронзавыя  i  латуневыя  соры  i шлакi, якiя ўтвараюцца ў лiцейных i
пракатных  цэхах, трэба паказваць у балансе як медзь, цынк i волава,
а  не як бронзу i латунь, гэта значыць улiчваць па графах 1 "медзь",
7 "цынк" i 8 "волава", а не па графах 2 "бронза" i 3 "латунь".
     13. У  вытворчасцi кабельных вырабаў па коду 004-9 заводы, якiя
вырабляюць  кабельныя  вырабы,  паказваюць расход каляровых металаў,
напрыклад  расход  медзi  ў  выглядзе вайербарсаў цi лiтой катанкi ў
графе  1  "медзь",  алюмiнiю ў выглядзе вайербарсаў, злiткаў i лiтой
катанкi ў графе 5 "алюмiнiй", латуневага пракату ў графе 3 "латунь",
свiнцу  ў графе 6 "свiнец", волава ў графе 8 "волава" i гэтак далей,
а па коду 005-3 - колькасць адходаў, якiя ўтварылiся.
     Прадпрыемствы,  якiя  вырабляюць  кабельныя  вырабы  з дроту цi
катанкi  (акрамя  лiтой), атрыманай ад прадпрыемстваў сваёй сiстэмы,
код  004-9  не  запаўняюць, а паказваюць толькi ўтварэнне адходаў па
коду 005-3.
     14. У  вытворчасцi  лiцейных  другасных  сплаваў  па коду 006-9
прадпрыемствы  дзяржаўнага аб'яднання "Белдругасмет", якiя ствараюць
другасныя  сплавы бронзы, латунi, алюмiнiю, сплава цынку, алюмiнiю i
медзi  (далей - сплаў ЦАМ) i гэтак далей у выглядзе чушак, балванак,
паказваюць  расход  лому  i адходаў медзi, алюмiнiю, цынку, свiнцу i
iншых  вiдаў  лому  i  адходаў каляровых металаў, а таксама алюмiнiю
першаснага, магнiю i волава.
     Па  коду  007-3  гэтых  граф паказваюць колькасць адходаў, якiя
ўтварылiся, пры гэтым шлакi бронзавыя i латуневыя адходы ўлiчваюць у
адпаведнасцi  з  Даст  1639-93  па  ўтрыманню  ў  iх  медзi, цынку i
волава.
     15. У  вытворчасцi  лiцця  па коду 008-9 паказваюць расход усiх
вiдаў  каляровых металаў, уключаючы лом i адходы, якiя ўтварылiся як
на  месцы, так i атрыманы ад дзяржаўнага аб'яднання "Белдругасмет" i
прадпрыемстваў  сваёй  сiстэмы  на  вытворчасць  каляровага   лiцця,
напрыклад  бронзавага,  латуневага, алюмiнiевага, сплаву ЦАМ i гэтак
далей,  акрамя лiцця стальнога, чыгуннага i з магнiтных сплаваў, пры
гэтым  расход медзi паказваюць у графе 1 "медзь", бронзы другаснай -
у  графе  2  "бронза", латунi другаснай - у графе 3 "латунь", сплаву
ЦАМ i цынку - у графе 7 "цынк" i гэтак далей.
     Па  коду  009-3  у  гэтых  жа  графах  паказваюць усю колькасць
адходаў,  якiя  ўтварылiся  ў  вытворчасцi  лiцця,  улiчваючы  iх па
асноўнаму  металу,  -  меднае  лiццё  па медзi, лiццё i сплаў ЦАМ па
цынку,  алюмiнiевыя  сплавы  па  алюмiнiю  i  гэтак  далей,   акрамя
бронзавых,  латуневых, якiя ў адпаведнасцi з Даст 1639-93 паказваюць
як медзь, цынк i волава.
     16. У  вытворчасцi  хiмiчнай прадукцыi па коду 010-9 паказваюць
расход  каляровых  металаў  усiх  вiдаў,  уключаючы  лом  i  адходы,
атрыманыя  ад  дзяржаўнага  аб'яднання "Белдругасмет" на вытворчасць
прадукцыi  хiмiчнай  прамысловасцi.  Напрыклад,  у  графе  1 "медзь"
паказваюць  расход  медзi,  уключаючы  лом  i  адходы на вытворчасць
меднага купарвасу, хлорвокiсу медзi, каталiзатараў, у графе 7 "цынк"
-  расход  цынку (уключаючы лом i адходы i цынк у вокiсу) на бялiлы,
рангалiт,  гiдрасульфiт  натрыя  i  iншае,  у  графе  5 "алюмiнiй" -
алюмiнiю    i  ў  графе  9  "нiкель"  -  нiкелю  на   алюманiкелевыя
каталiзатары,  у  графе  6 "свiнец" - свiнцу на сурык i глед i гэтак
далей.
     Па  коду  011-3  паказваюць колькасць адходаў, якiя ўтварылiся.
Напрыклад,  у графе 1 "медзь" паказваюць шлакi, якiя ўтварылiся, пыл
у вытворчасцi меднага купарвасу.
     17. У    вытворчасцi  iншых  вiдаў  прадукцыi  па  коду   012-9
паказваюць  расход  каляровых  металаў, уключаючы лом i адходы, якiя
ўтварылiся  як  на  месцы,  так i атрыманы ад дзяржаўнага аб'яднання
"Белдругасмет"  i  прадпрыемстваў  сваёй сiстэмы на вытворчасць усёй
астатняй прадукцыi, напрыклад:
     медзi,  алюмiнiю,  тытану,  вальфраму  металiчнага,   малiбдэну
металiчнага,  кобальту,  нiкелю, магнiю i iншых каляровых металаў на
вытворчасць    чорных  металаў  (уключаючы  бiметал),  стальнога   i
чыгуннага лiцця i паковак;
     свiнцу ў выглядзе чушкавага свiнцу, свiнцовага парашку ртуцi на
гартаванне дыфманометраў;
     свiнцу,  волава  i  сурмы  на  вытворчасць бабiтаў, прылiтовак,
тыпаграфскiх сплаваў i шроту;
     латунi, бронзы i iншых каляровых металаў на вытворчасць паковак
i  штамповак  з  каляровых  металаў,  за  выключэннем  алюмiнiевых i
тытанавых,  якiя  ўключаюцца  ў  план  вытворчасцi  алюмiнiевага   i
тытанавага пракату, ртуцi на гартаванне дыфманометраў;
     кобальту  (па  вазе  кобальту ў вокiсу кобальту) на вытворчасць
пакосту i гэтак далей.
     Па  гэтаму  ж  коду  прадпрыемствы  паказваюць  расход  нiкелю,
кобальту, медзi i алюмiнiю на вытворчасць магнiтных сплаваў.
     Па  коду  013-3  паказваюць колькасць адходаў, якiя ўтварылiся,
пры  гэтым  адходы  бiметалу  ўлiчваюць  па ўтрыманню ў iх каляровых
металаў - медзi, алюмiнiю i iншых.
     Не  падлягаюць улiку нiкель, медзь, кобальт, вальфрам, малiбдэн
i алюмiнiй, якiя ўтрымлiваюцца ў адходах легiраванага пракату, труб,
паковак   цi  лiцця  чорных  металаў  у  тым  выпадку,  калi   гэтыя
легiраваныя адходы улiчваюць як адходы чорных металаў.
     У  тых  выпадках,  калi  легiраваныя  адходы  не  могуць   быць
выкарыстаны  для вытворчасцi сталi i чыгуну (наждачны пыл, акалiна i
гэтак далей) i здаюцца як адходы па вазе ў iх нiкелю i кобальту, яны
падлягаюць улiку ў графах 9 "нiкель" i 13 "кобальт".
     18. Пры  гарачым  пакрыццi па коду 014-9 паказваюць расход усiх
вiдаў  каляровых  металаў  на  ўсе вiды гарачых пакрыццяў, напрыклад
цынкаванне  -  расход  цынку  i  свiнцу,  луджэнне - расход волава i
прылiтовак, эмалiраванне - расход нiкелю, кобальту ў выглядзе вокiсу
цi закiсу, шаапiраванне - расход алюмiнiевага дроту, цынкавага дроту
i гэтак далей.
     Па коду 015-3 паказваюць адходы, якiя пры гэтым утварылiся.
     19. Пры  электралiтычным  пакрыццi  па  коду  016-9  паказваюць
расход  усiх  вiдаў  каляровых  металаў  на ўсе вiды электралiтычных
пакрыццяў,  напрыклад  медных  анодаў,  медзi  на  мядненне (графа 1
"медзь"),  цынку  i  цынкавага  пракату  -  на  цынкаванне  (графа 7
"цынк"),  волава  -  на  белую  бляху  (графа 8 "волава"), нiкелевых
анодаў  i  нiкелю  -  на  нiкелiраванне  (графа  9 "нiкель") i гэтак
далей.
     Па  коду  017-3  паказваюць  колькасць  адходаў, якiя пры гэтым
утварылiся.
     20. У  раздзеле  II "Адходы, якiя ўтварылiся ў металаапрацоўцы"
па  коду  031-9 паказваюць спажыванне ўсiх вiдаў пракату з каляровых
металаў - лiстоў, стужкi, пруткоў, дроту (акрамя дроту для кабельных
вырабаў),  труб,  кольцаў,  фольгi, алюмiнiевых штамповак, зварных i
раскочаных    кольцаў  i  паковак,  тытанавых  паковак,  зварных   i
раскочаных кольцаў i балонаў i гэтак далей, як атрыманых з боку, так
i  з  уласнай  вытворчасцi,  незалежна  ад  таго,  падвяргалiся  яны
механiчнай   апрацоўцы  цi  не,  -  на  вытворчасць  прадукцыi,   на
тэхналагiчную   аснастку,  на  рамонтна-эксплуатацыйныя  патрэбы   i
будаўнiцтва.
     Па коду 032-3 паказваюць усю колькасць адходаў, якiя ўтварылiся
пры апрацоўцы пракату i цягнутых вырабаў з каляровых металаў.
     Па  коду  033-5 паказваюць адходы ў выглядзе стружкi з агульнай
колькасцi адходаў, якiя ўтварылiся.
     Напрыклад, у графе 3 "латунь" па коду 031-9 завод, якi вырабляе
турбiны,  павiнен  паказаць  расход  усiх  вiдаў латуневага пракату:
труб, пруткоў, лiстоў, дроту i гэтак далей, а па коду 032-3 гэтай жа
графы  -  усю  колькасць  латуневых  адходаў,  якiя  ўтварылiся  пры
апрацоўцы  на  станках,  каваннi  i  штампоўцы  на прэсах i молатах,
рэзцы, траўленнi, зачаканцы, награваннi i гэтак далей.
     У  графе  5  "алюмiнiй"  па  коду  031-9  прадпрыемствы павiнны
паказваць  расход  усiх  вiдаў алюмiнiевага пракату, лiстоў, стужкi,
труб,  паковак  i  штамповак  i  гэтак  далей, а па коду 032-3 - усю
колькасць  алюмiнiевых  адходаў, якiя ўтварылiся, уключаючы i адходы
пры каваннi i штампоўцы дэталей з пруткоў, лiста.
     Па  коду  031-9 графы 5 прадпрыемствы таксама павiнны паказваць
расход  алюмiнiевай  фольгi на ўсе вiды ўпакоўкi харчовых прадуктаў,
масла, сыру, цукерак, малака i гэтак далей, на вытворчасць прадукцыi
для  парфумернай  прамысловасцi,  цюбiкi для пасты i гэтак далей, на
цеплаiзаляцыю  пры  будаўнiчых  работах,  а  па  коду  032-3  -  усю
колькасць адходаў, якiя ўтварылiся.
     21. Пры  апрацоўцы  лiцця  па коду 034-9 паказваюць расход усiх
вiдаў  каляровага  лiцця, як атрыманага па дагаворах пастаўкi, так i
ўласнай  вытворчасцi  (па  чарнавой  вазе),  уключаючы  бронзавую  i
латуневую балванкi.
     Па    коду  035-3  паказваюць  колькасць  усiх  адходаў,   якiя
ўтварылiся, уключаючы адходы ад коўкi i штампоўкi, калi дэталi пасля
адлiўкi  пракоўваюцца  цi  штампуюцца,  за выключэннем адходаў, якiя
ўтвараюцца ў лiцейных цэхах i ўлiчваюцца па коду 009-3.
     Па коду 036-5 паказваюць колькасць стружкi, якая ўтварылася.
     Па  коду  034-9 у графе 9 "нiкель" паказваюць таксама колькасць
лiцця    на    нiкелевай    аснове,    падвергнутага  механiчнай   i
электрахiмiчнай апрацоўцы, а па коду 035-3 - колькасць адходаў, якiя
ўтварылiся.
     22. Пры  апрацоўцы  кабельных  вырабаў па коду 037-9 у графах 1
"медзь",  5 "алюмiнiй",  6  "свiнец"  паказваюць  расход  усiх вiдаў
кабельных      вырабаў    на    камплектацыю,    будаўнiцтва       i
рамонтна-эксплуатацыйныя  патрэбы,  уключаючы  прадпрыемствы,   якiя
вырабляюць i спажываюць кабельныя вырабы.
     Па  коду  038-3 паказваюць колькасць адходаў, якiя ўтварылiся ў
выглядзе  канцоў. Адходы нераздзеланага кабелю паказваюць у графе 16
"астатнiя вiды", пры гэтым код 037-9 не запаўняюць.
     23. Пры  iншым  спажываннi па коду 039-9 паказваюць расход усiх
вiдаў  каляровых металаў, акрамя пракату i лiцця. Напрыклад, у графе
1  "медзь" гэтага коду паказваюць расход вайербарсавай медзi, калi з
яе вырабляюць дэталi метадам коўкi цi станочнай апрацоўкi.
     Прадпрыемствы  Беларускай чыгункi паказваюць расход бабiту, якi
атрыманы  прадпрыемствамi  i  выплаўлены  пры  рамонце i перазалiўцы
падшыпнiкаў рухомага саставу.
     Па коду 040-3 паказваюць колькасць адходаў, якiя ўтварылiся.
     У  графах  6  "свiнец"  i  8  "волава" па коду 040-3 паказваюць
колькасць  адходаў, якiя ўтварылiся пры расходзе бабiтаў, прылiтовак
i  тыпаграфскiх  сплаваў  па  вазе  свiнцу i волава ў гэтых адходах.
Прадпрыемствы  Беларускай чыгункi паказваюць колькасць адходаў, якiя
ўтварылiся  ў  выглядзе  шлакаў пры пераплаве, а таксама стружкi пры
апрацоўцы  падшыпнiкаў.  Прадпрыемствы астатнiх мiнiстэрстваў выплаў
бабiту не паказваюць.
     У  графе  9  "нiкель"  па  коду 039-9 паказваюць расход асобных
вiдаў  пракату  чорных  металаў  на нiкельутрымлiваючай аснове, а па
коду  040-3  -  адходы указанага пракату, калi яны здаюцца не як лом
чорных металаў, а як лом i адходы нiкелю па вазе ў iх нiкелю.
     У  графе  13  "кобальт" па коду 039-9 паказваюць расход асобных
вiдаў  пракату  чорных  металаў на кобальтутрымлiваючай аснове, а па
коду  040-3 - адходы i лом указанага пракату, калi яны здаюцца не як
лом  чорных  металаў,  а  як  лом  i  адходы  кобальту  па вазе ў iх
кобальту.
     У  графах  9  i  13  па  коду 039-9 паказваюць расход магнiтных
сплаваў, а па коду 040-3 у гэтых жа графах - колькасць адходаў, якiя
ўтварылiся.
     Для  запаўнення  кода  050-6  "Каэфiцыент  выкарыстання металу"
належыць  зрабiць  наступны  разлiк:  да  даных  утварэння адходаў у
металаапрацоўцы  па  вiдах  каляровых  металаў  (сума  кодаў 032-3 i
035-3)  прыбавiць незваротныя страты i атрыманую велiчыню раздзялiць
на    даныя   фактычнага  аб'ёму  зрасходаваных  каляровых   металаў
адпаведных  вiдаў,  якiя  выкарыстоўваюцца  ў  металаапрацоўцы (сума
кодаў  031-9  i  034-9).  Атрыманую велiчыню ўзроўню адходаў i страт
адняць  ад  1. Напрыклад: 138,7 : 660,6 = 0,210; 1 - 0,210 = 0,790 -
каэфiцыент выкарыстання металу.
     24. У  раздзеле  III  "Амартызацыйны лом ад лiквiдацыi асноўных
сродкаў"  паказваюць лом, якi ўтварыўся ў вынiку лiквiдацыi асноўных
сродкаў,    ад   капiтальных  i  бягучых  рамонтаў  абсталявання   i
збудаванняў,  ад iншага спiсання ў лом, а таксама выбаркi каляровага
лому  з лому чорных металаў у коправых цэхах i ад распрацоўкi звалак
i адвалаў.
     25. Ад  лiквiдацыi  асноўных  сродкаў  па коду 052-3 паказваюць
колькасць  лому  каляровых  металаў  па  вiдах,  якiя  ўтварылiся ад
лiквiдацыi асноўных сродкаў з прычыны фiзiчнага цi маральнага зносу,
уключаючы  кабель,  дабыты  з  каналаў  i  траншэй  пры   лiквiдацыi
кабельных  сетак,  трас,  шахтных  выпрацовак, забояў i гэтак далей.
Гэты код запаўняюць прадпрыемствы на падставе актаў, у якiх паказана
вага,  аб  спiсаннi  асноўных  сродкаў у вынiку драхласцi i зносу, а
таксама стыхiйных бедстваў i аварый.
     26. Па  коду  053-5 у графе 6 "свiнец" паказваюць лом свiнцовых
акумулятараў,  якi  знаходзiцца  ў  спiсанай тэхнiцы, у аўтамашынах,
трактарах,  бульдозерах  i  iншых;  аграпрамысловыя прадпрыемствы па
матэрыяльна-тэхнiчнаму забеспячэнню Мiнiстэрства сельскай гаспадаркi
i    харчавання    Рэспублiкi  Беларусь  паказваюць  лом   свiнцовых
акумулятараў,  якi  ўтварыўся  ў  вынiку спiсання сельскагаспадарчай
тэхнiкi ў сельскагаспадарчых прадпрыемствах.
     27. Па    коду  057-2  "Ад  капiтальных  i  бягучых   рамонтаў"
паказваюць колькасць лому, якi ўтварыўся ад замены зношаных дэталей,
частак,  маёмасцi  пры  бягучых  i  капiтальных  рамонтах вытворчага
абсталявання,  транспартных  сродкаў,  прыстасаванняў, iнструменту i
гэтак  далей,  а  таксама  лом,  якi  ўтварыўся ад спiсання зменнага
абсталявання.
     28. Пры  замене  дэталей  з  пракату  па  коду 060-9 паказваюць
колькасць пракату каляровых металаў, зрасходаванага на выраб дэталей
i  iншых  запасных частак (для замены зношаных), за вылiкам адходаў,
якiя ўтварылiся пры iх вырабе i ўлiчаны па коду 032-3, - чыстая вага
дэталей.
     Па  коду  061-3  паказваюць  колькасць  лому,  якi ўтварыўся ад
замены зношаных дэталей, - вага зношаных дэталей.
     29. Пры  замене дэталей з лiцця па коду 070-9 паказваюць расход
каляровага  лiцця з лiцейных другасных сплаваў i з першаснага лiцця,
атрыманых  па  дагаворах  пастаўкi цi ўласнай вытворчасцi, уключаючы
бронзавыя  i  латуневыя  балванкi  i ўтулкi на выраб дэталей i iншых
запасных  частак (для замены зношаных), за выключэннем адходаў, якiя
ўтварылiся  пры  апрацоўцы  лiцця  i ўлiчаны па коду 035-3, - чыстая
вага дэталей.
     Па  коду  071-3  паказваюць  колькасць  лому,  якi ўтварыўся ад
замены зношаных дэталей (вага зношаных дэталей).
     30. Пры замене запасных частак, атрыманых з боку, па коду 080-9
паказваюць   вагу  запасных  частак  па  вiдах  каляровых   металаў,
атрыманых    на    рамонтна-эксплуатацыйныя    патрэбы,    свiнцовыя
акумулятары,  аўтамабiльныя  i  трактарныя  радыятары,   электрычныя
рухавiкi, прамысловую арматуру, прыборы i гэтак далей.
     Па   коду  081-3  паказваюць  колькасць  лому  (вагу   зношаных
дэталей), якi ўтварыўся.
     31. Пры  замене кабельных вырабаў па коду 090-9 паказваюць вагу
кабельных  вырабаў,  атрыманых  на рамонтна-эксплуатацыйныя патрэбы,
рамонт электрычных рухавiкоў, прыбораў, лiнiй электраперадач i гэтак
далей,  за  выключэннем  адходаў,  якiя  ўтварылiся пры выкарыстаннi
кабельных вырабаў пры рамонце, якiя ўлiчаны па коду 038-3.
     Па  коду  091-3  паказваюць колькасць усяго лому (вагу зношаных
кабельных вырабаў), якi ўтварыўся.
     32. Па  коду 100-3 "Iншае спiсанне ў лом" паказваюць спiсаныя ў
лом  крысталiзатары, якiя выкарыстоўваюцца пры вытворчасцi стальных,
алюмiнiевых,   тытанавых  i  iншых  злiткаў  з  каляровых   металаў,
адпрацаваных  каталiзатараў,  хiмiчных  рэактываў,  ад   распрацоўкi
звалак i адвалаў i гэтак далей.
     Па  гэтаму  ж  коду ў графах 6 "свiнец" i 8 "волава" паказваюць
адпрацаваныя  тыпаграфскiя  шрыфты  па  вазе свiнцу i волава ў iх, у
графе  9  "нiкель"  -  нiкель,  якi  ўтрымлiваецца  ў   адпрацаваных
шчолачных    нiкель-жалезных   i  нiкель-кадмiевых  акумулятарах   i
акумулятарных  батарэях  з  разлiку  4  грама  нiкелю  ў 1 ампер-час
ёмiстасцi акумулятара.
     Па коду 100-3 у графах 1 "медзь", 9 "нiкель", 11 "вальфрам", 12
"малiбдэн"    i    13    "кобальт"  паказваюць  лом  электралямп   i
электравакуумных  прыбораў  у  адпаведнасцi  з  Даст 13820-77,   якi
ўтварыўся  пры выхадзе са строю i рамонце электравакуумных прыбораў,
пры  спiсаннi  апаратуры,  якая ўтрымлiвае электравакуумныя прыборы,
абсталявання  i iншай тэхнiкi, з прычыны маральнага, фiзiчнага зносу
цi заканчэння тэрмiну захавання.
     Па    коду    100-3    прадпрыемствы   дзяржаўнага   аб'яднання
"Белдругасмет"  паказваюць  атрыманне  лому  каляровых  металаў   ад
апрацоўкi    лому    чорных    металаў,    якi  паступiў  ад   iншых
прадпрыемстваў.
     33. У  раздзеле  V  "Астатак лому i адходаў на пачатак года" па
коду  141-1  паказваюць  наяўную  колькасць лому i адходаў каляровых
металаў  для  ўласнай вытворчасцi i для здачы дзяржаўнаму аб'яднанню
"Белдругасмет".
     34. Код  200-0 "Размеркавана лому i адходаў - усяго" складаецца
са  здачы  лому  i  адходаў каляровых металаў дзяржаўнаму аб'яднанню
"Белдругасмет" (код 210-2), рэалiзацыi лому i адходаў прадпрыемствам
i  арганiзацыям  Рэспублiкi  Беларусь  (код  220-2),  рэалiзацыi  на
экспарт  (230-2), перадачы на перапрацоўку (код 240-2), выкарыстання
лому  i  адходаў  на месцы iх утварэння на вытворчасць (код 400-1) i
астаткаў лому i адходаў на канец года (код 700-1).
     35. Па  коду  210-2  "У  тым  лiку  здадзена  лому  i   адходаў
Беларускаму  дзяржаўнаму  аб'яднанню  па  нарыхтоўцы, перапрацоўцы i
пастаўцы лому i адходаў чорных i каляровых металаў" паказваюць здачу
лому    i    адходаў    каляровых  металаў  дзяржаўнаму   аб'яднанню
"Белдругасмет".  Колькасць  лому,  здадзенага дзяржаўнаму аб'яднанню
"Белдругасмет",  павiнна адпавядаць даным прыёмна-здатачных актаў на
лом i адходы каляровых металаў.
     36. Па  кодах  220-2,  230-2  i  240-2  паказваюць   рэалiзацыю
каляровых  металаў  iншым  прадпрыемствам,  на экспарт i перадачу на
перапрацоўку.
     37. Па  кодах  320-2, 330-2, 340-2, 350-2 i 390-2 "зрасходавана
лому  i  адходаў  на  месцы  iх утварэння на вытворчасць" паказваюць
даныя  аб  выкарыстаннi  лому  i  адходаў  каляровых  металаў,  якiя
ўтварылiся на прадпрыемстве (абаротныя адходы не паказваюць).
     Па  коду  320-2  (зрасходавана на вытворчасць пракату каляровых
металаў) паказваюць даныя аб выкарыстаннi адходаў каляровых металаў,
якiя ўтварылiся на дадзеным прадпрыемстве пры апрацоўцы пракату.
     Па  коду  330-2  (зрасходавана на вытворчасць лiцця з каляровых
металаў)  паказваюць  даныя аб выкарыстаннi стружкi i iншых адходаў,
якiя  ўтварылiся  на  дадзеным  прадпрыемстве пры апрацоўцы лiцця, а
таксама  лому  зношаных дэталей, знятых пры рамонце i выкарыстаных у
лiцейным цаху.
     Па  коду 340-2 (зрасходавана на вытворчасць хiмiчнай прадукцыi)
паказваюць  даныя  аб  выкарыстаннi  адходаў,  якiя  ўтварылiся   на
прадпрыемстве. Напрыклад, у графе 7 "цынк" паказваюць расход адходаў
цынку  на  выраб  ветэрыльных бялiл, якiя ўтварылiся пры вытворчасцi
рангалiту, муфельных бялiл.
     Па коду 350-2 (зрасходавана на вытворчасць спажывецкiх тавараў)
паказваюць  даныя  аб  выкарыстаннi  адходаў  каляровых  металаў для
ўказаных мэт, якiя ўтварылiся на сваёй вытворчасцi.
     Па   коду  390-2  (зрасходавана  на  вытворчасць  iншых   вiдаў
прадукцыi) паказваюць даныя аб выкарыстаннi лому i адходаў каляровых
металаў  на ўсе астатнiя вiды вытворчасцi, напрыклад, расход адходаў
тытанавых  сплаваў  на  вытворчасць фератытану, расход адсеваў, якiя
ўтварылiся пры перапрацоўцы алюмiнiевых шлакаў, на выраб спецыяльнай
прадукцыi  для iншых мiнiстэрстваў; прадпрыемствы Беларускай чыгункi
ў  графе  6 паказваюць расход лому бабiту, паўторна выкарыстанага на
залiўку падшыпнiкаў рухомага саставу, i гэтак далей.
     38. Па  коду  700-1  "Астаткi  лому  i  адходаў  на канец года"
паказваюць  наяўныя  астаткi  асобных вiдаў лому i адходаў каляровых
металаў на канец справаздачнага года.

     Заўвага. Тэрмiналогiя,  якая  прыведзена ў дадзенай iнструкцыi,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення гэтай справаздачы. _