МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI I НАВУКI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

 ЗАГАД

 30.01.1996 г. N 36


 Аб арганiзацii турысцка-краязнаўчай
 i экскурсiйнай работы з навучэнцамi
 ___________________________________________________________
 Утратил силу постановлением Министерства образования от 23
 февраля 2004 г. № 9 (зарегистрировано в Национальном
 реестре - № 8/10647 от 04.03.2004 г.) <W60410647> _

 Турызм, краязнаўства i экскурсii адыгрываюць важную ролю ў
навучальна-вучэбна-выхаваўчым працэсе навучальных i пазашкольных
устаноў, у рабоце з дзецьмi па месцы жыхарства, сямейным выхаваннi,
фармiраваннi асобы навучэнцаў, садзейнiчаюць iх iнтэлектуальнаму,
духоўнаму i фiзiчнаму развiццю, падрыхтоўцы да жыцця i працы.
 Зараз у навучальных i пазашкольных установах працуе 5125
турысцка-краязнаўчых гурткоў, у якiх займаецца звыш 40 тысяч