ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
                       28 лiпеня 1994 г. № 216

 АБ ПРЫКЛАДНЫМ ПАЛАЖЭННI АБ IНТЭРНАТАХ ПРЫ
 АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛАХ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
         ___________________________________________________________
         Утратил силу приказом Министерства  образования  Республики
         Беларусь от 31 июля 2008 г. № 605  _

     1. Зацвердзiць  прапанаванае  ўпраўленнем   агульнай   сярэдняй
адукацыi Прыкладнае  палажэнне  аб iнтэрнатах пры агульнаадукацыйных
школах Рэспублiкi Беларусь.
     2. Упраўленню  агульнай сярэдняй адукацыi (Пятроўскi Г.М.) да 1
верасня 1994 г.  давесцi  Прыкладнае  палажэнне  аб  iнтэрнатах  пры
агульнаадукацыйных   школах   да  ўпраўленняў  i  аддзелаў  адукацыi
выканкамаў  абласных,  гарадскiх  i   раённых   Саветаў   дэпутатаў,
арганiзаваць кантроль за iх выкананнем.

 Мiнiстр                                                В.А.ГАЙСЁНАК

                                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                                         Загад Мiнiстэрства адукацыi
                                         Рэспублiкi Беларусь
                                         28.07.1994 № 216

                        ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
             аб iнтэрнатах пры агульнаадукацыйных школах
                        Рэспублiкi Беларусь

                        I. Агульныя палажэннi

     1. У адпаведнасцi з Законам "Аб адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь"
вучнi   сельскiх  школ  забяспечваюцца  iнтэрнатамi.  Iнтэрнаты  пры
пачатковых, базавых i сярэднiх  сельскiх  агульнаадукацыйных  школах
арганiзуюцца  для  дзяцей,  якiя  пражываюць  на  адлегласцi  звыш 3
кiламетраў ад школы.
     2. Iнтэрнаты  пры  школах  адкрываюцца (закрываюцца) па рашэнню
выканкамаў мясцовых Саветаў дэпутатаў.
     3. Iнтэрнат знаходзiцца ў непасрэдным падпарадкаваннi школы. Ён
не з'яўляецца самастойнай юрыдычнай асобай  i  карыстаецца  пячаткаю
школы.
     4. Пад   iнтэрнат   адводзiцца   спецыяльна   пабудаванае   або
пераабсталяванае для гэтай мэты жылое памяшканне, якое знаходзiцца ў
непасрэднай  блiзасцi  ад  школы,  адпавядае  будаўнiчым  нормам   i
правiлам, санiтарным i супрацьпажарным патрабаванням па ўстройстве i
ўтрыманнi iнтэрнатаў пры навучальных установах  i  ў  якiм  створаны
належныя  ўмовы  для  пражывання,  самастойных  заняткаў i адпачынку
вучняў.
     Iнтэрнат можа  быць арганiзаваны таксама ў арэндаваным часткова
або поўнасцю      памяшканнi,      якое      адпавядае       дзеючым
санiтарна-гiгiенiчным i супрацьпажарным нормам.

                   II. Санiтарныя патрабаваннi да
            ўстройства i ўтрымання прышкольных iнтэнатаў

     5. Састаў i плошча памяшканняў жыллёвага i бытавога прызначэння
для заняткаў  i  адпачынку  павiнны  вызначацца дзеючымi санiтарнымi
нормамi i правiламi па ўстройству i ўтрыманню  iнтэрнатаў,  залежаць
ад  колькасцi  месцаў  у iнтэрнаце i павiнны адпавядаць устаноўленым
санiтарна-гiгiенiчным патрабаванням: спальнi - не менш 6 кв.м, пакоi
для  заняткаў i адпачынку - 1,5 кв.м,  сталовай - 0,8 кв.м на аднаго
вучня.
     6. У  iнтэрнаце  павiнны быць дапаможныя памяшканнi:  пакой для
сушкi вопраткi i абутку,  санiтарны пакой для дзяўчынак, умывальнiкi
(асобна для  дзяўчынак  i хлопчыкаў),  туалеты мужчынскiя i жаночыя,
кладоўкi для прадуктаў i асабiстых рэчаў вучняў, бялiзнавыя, павець,
пакоi для  выхавальнiкаў  i  дапаможныя  памяшканнi  для абслуговага
персаналу,  iзалятар,  якi абсталёўваецца з разлiку 1  ложак  на  50
чалавек.
     7. Усе памяшканнi iнтэрната павiнны ўтрымлiвацца ў адпаведнасцi
з патрабаваннямi  супрацьпажарнай  бяспекi  i санiтарна-гiгiенiчнага
рэжыму для ўстаноў адукацыi.
     8. Адмiнiстрацыя    школы   абавязана   забяспечыць   утрыманне
iнтэрната ў адпаведнасцi з дзеючымi санiтарнымi правiламi i  нормамi
тэхнiчнай эксплуатацыi жыллёвага фонду.

              III. Парадак прыняцця вучняў у iнтэрнат
                      i арганiзацыя яго работы

     9. Адмiнiстрацыя школы,  пры якой працуе iнтэрнат,  прымае меры
па ўладкаваннi ў iнтэрнат вучняў, якiя маюць у гэтым патрэбу.
     Залiчэнне вучняў у iнтэрнат праводзiцца  загадам  па  школе  на
падставе пiсьмовай  заявы  бацькоў  або  асоб,  якiя  iх  замяняюць.
Залiчэнне праводзiцца да 5 верасня,  у асобных выпадках - на працягу
навучальнага года.
     Выбыццё вучняў з iнтэрната таксама афармляецца загадам па школе
з указаннем прычын выбыцця.
     10. На  час  знаходжання  ў  iнтэрнаце вучням даецца магчымасць
бясплатна карыстацца ложкам, матрацам, падушкай, коўдрай, прадметамi
агульнага карыстання (шафа,  тумбачка,  люстра,  умывальнiк i г.д.).
Забеспячэнне пасцельнымi прыладамi i мяккiм iнвентаром ажыццяўляецца
ў адпаведнасцi з дзеючымi нормамi.
     11. Для   вучняў,   якiя   пражываюць    у    iнтэрнатах    пры
агульнаадукацыйных школах, арганiзуецца чатырохразовае харчаванне па
дзеючых нормах, як за кошт бюджэтных асiгнаванняў i сродкаў бацькоў,
так i  за  кошт сродкаў,  якiя выдзяляюцца на гэтыя мэты калгасамi i
саўгасамi,     прадпрыемствамi,      арганiзацыямi,      установамi,
прадпрымальнiкамi  i  фундатарамi.  З  мэтай  паляпшэння  харчавання
вучняў у iнтэрнатах выдзяляюць частку сродкаў з фонду  ўсенавуча,  а
таксама выкарыстоўваюцца  прадукты  з  прышкольных  вучэбна-вопытных
участкаў i падсобных гаспадарак.
     Па рашэнню  выканкамаў раённых (гарадскiх) Саветаў дэпутатаў за
кошт бюджэтных асiгнаванняў 25% вучняў, якiя пражываюць у iнтэрнаце,
поўнасцю вызваляюцца ад платы за гарачае харчаване, а астатнiя вучнi
аплачваюць палову  кошту  гэтага  харчавання.   Выканкамы   мясцовых
Саветаў   могуць   прыняць  рашэнне  аб  бясплатным харчаваннi  ўсiх
школьнiкаў, якiя пражываюць у iнтэрнаце.
     12. Вучнi,  якiя пражываюць у  iнтэрнаце,  абавязаны  выконваць
правiлы ўнутранага распарадку,  санiтарна-гiгiенiчнага рэжыму, аховы
працы i  пажарнай  бяспекi,  а таксама пакрываць нанесеныя iнтэрнату
матэрыяльныя страты ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.  Вучнi,
якiя   пражываюць   у   iнтэрнаце,   удзельнiчаюць   у   работе   па
самаабслугоўванню.  Гэта работа накiроўваецца на падтрымку належнага
санiтарнага стану  жылых памяшканняў i тэрыторыi iнтэрната i павiнна
адпавядаць узросту,  полу  вучняў  i  выконвацца  ў  адпаведнасцi  з
дзеючымi  санiтарнымi  правiламi.  Да работы па самаабслугоўванню не
дапускаюцца дзецi,  якiя перанеслi цяжкiя  захворваннi,  i  дзецi  з
хранiчнымi  хваробамi,  для якiх фiзiчная праца супрацьпаказана.  Не
дазваляюцца вучням работы,  выкананне якiх шкодна  для  iх  жыцця  i
здароўя (прыбiранне  санiтарных  вузлоў,  мыццё вакон,  асвятляльнай
апаратуры, чыстка даху i г.д.).
     Распарадак дня ў iнтэрнаце  ўстанаўлiваецца  з  улiкам  узросту
дзяцей, мясцовых  умоў  i  асаблiвасцей  (адлегласцi ад iнтэрната да
школы, зменнасцi заняткаў, складу вучняў).
     13. Вучнi,  якiя пражываюць у iнтэрнаце пры школе,  на агульным
сходзе выбiраюць  савет  iнтэрната,  якi  разам   з   выхавальнiкамi
ўстанаўлiвае дзяжурства ў iнтэрнаце,  сталовай,  кантралюе выкананне
вучнямi работ     па    самаабслугоўванню,    арганiзуе    захаванне
ўстаноўленага рэжыму, таварысцкую дапамогу слабапаспяваючым i г.д.
     14. Агульнае  кiраўнiцтва  работай  iнтэрната  ўскладаецца   на
дырэктара школы.  Ён  ажыццяўляе непасрэднае кiраўнiцтва iнтэрнатам,
нясе адказнасць за стан i арганiзацыю работы  з  пражываючымi  ў  iм
вучнямi, прмае меры па ахове iх жыцця i здароўя, арганiзуе харчавнне
i адпачынак вучняў,  каардынуе i накiроўвае дзейнасць выхавальнiкаў,
настаўнiкаў i  класных  кiраўнiкоў;  назначае  i звальняе работнiкаў
малодшага абслуговага   персаналу   ў   адпаведнасцi    з    дзеючым
заканадаўствам.
     Дырэктар школы арганiзуе падвоз дзяцей у школу  пасля  выхадных
дзён i адпраўку iх дамоў у канцы працоўнага тыдня.  Для вучняў, якiя
не могуць на выхадныя днi паехаць дамоў, ствараюцца неабходныя ўмовы
для харчавання i адпачынку ў iнтэрнаце.
     Дырэктар школы можа ўскласцi адказнасць за арганiзацыю работы i
яе стан  па  канкрэтных  напрамках  дзейнасцi  iнтэрната на аднаго з
сваiх намеснiкаў.
     15. Намеснiк   дырэктара   па  выхаваўчай  рабоце  арганiзоўвае
метадычную работу з выхавальнiкамi, аказвае iм адпаведную практычную
дапамогу.
     16. Непасрэднае    кiраўнiцтва    гаспадарчай    дзейнасцю    i
эксплуатацыяй iнтэрната,     арганiзацыяй     быту,     падтрыманнем
устаноўленага парадку  ажыццяўляе  намеснiк   дырэктара   школы   па
гаспадарчай частцы.
     17. Выхавальнiкамi iнтэрната  прызначаюцца  асобы,  якiя  маюць
педагагiчную адукацыю.
     У асноўныя абавязкi  выхавальнiкаў  уваходзяць:  правядзенне  з
дзецьмi ў  пазаўрочны час адукацыйна-выхаваўчай работы,  арганiзацыя
самастойных заняткаў вучняў па выкананню хатнiх заданняў,  назiранне
за гэтымi заняткамi i аказанне вучням неабходнай дапамогi.
     Выхавальнiкi нясуць адказнасць за якасць  выхаваўчай  работы  з
вучнямi, за выкананне ўстаноўленнага распарадку дня, правiл паводзiн
вучняў у iнтэрнаце,  ахову i ўмацаванне здароўя  дзяцей,  правiльнае
выкарыстанне матэрыяльных    каштоўнасцей   i   абсталявання,   якiя
выдзяляюцца для работы з вучнямi; падтрымлiваюць пастаянную сувязь з
настаўнiкамi, класнымi кiраўнiкамi i бацькамi школьнiкаў;  сочаць за
арганiзацыяй  харчавання  вучняў,  разам  з медыцынскiмi работнiкамi
прымаюць  штодзённы  ўдзел  у  складаннi  меню,  правяраюць   якасць
прыгатавання ежы.
     Выхавальнiкi працуюць па плану,  якi  зацвярджаецца  дырэктарам
школы, i адказваюць перад iм за сваю работу.
     Выхавальнiкi з'яўляюцца членамi педагагiчнага  савета  школы  i
трымаюць перад iм справаздачы за арганiзацыю работы з вучнямi.
     18. Медыцынскае   абслугоўванне   вучняў,   якiя  пражываюць  у
iнтэрнаце, ажыццяўляецца ўрачом або  медыцынскай  сястрой  школы,  а
там, дзе   iх   няма,   -   замацаванымi   медыцынскiмi  работнiкамi
тэрытарыяльных лячэбна-прафiлактычных устаноў.
     19. Правы  i абавязкi малодшага абслуговага персаналу iнтэрната
вызначаюцца квалiфiкацыйнымi характарыстыкамi i дырэктарам  школы  ў
адпаведнасцi з   Правiламi   ўнутранага  распарадку  для  работнiкаў
агульнаадукацыйных школ.

          IV. Штаты, фiнансаванне, улiк i справаздачнасць

     20. Штаты   iнтэрната   пры   школе   ўстанаўлiваюцца  ў  межах
выдаткаваных сродкаў.
     Выплата заработнай     платы     персаналу    iнтэрнатаў    пры
агульнаадукацыйных школах    (акрамя    педагагiчных     работнiкаў)
ажыццяўляецца на працягу работы iнтэрната.
     21. Сродкi  iнтэрната  пры  школе  ўтвараюцца  з  сумаў,   якiя
выдзяляюцца з   мясцовага   бюджэту,  з  сродкаў  бацькоў,  школьных
падсобных гаспадарак  i  вучэбна-доследных  участкаў,  а  таксама  з
сродкаў, якiя выдзяляюца  калгасамi,  дзяржгасамi,  прадпрыемствамi,
арганiзацыямi, установамi, фундатарамi.
     Распарадчыкам крэдытаў з'яўляецца дырэктар школы.
     22. Справаздачнасць аб рабоце iнтэрната прадстаўляецца ў раённы
(гарадскi) аддзел  адукацыi адзiн раз у год,  фiнансавая справаздача
па iнтэрнату  складаецца  па  ўстаноўленай  форме  i  дасылаецца   ў
тэрмiны, якiя вызначаны фiнансавымi органамi для бюджэтных устаноў.
     У iнтэрнаце павiнны весцiся па ўстаноўленай форме:
     а) журнал iнтэрната пры школе;
     б) кнiга запiсаў рэчаў,  якiя  выдаюцца  ў  карыстанне  вучням,
пражываючым у iнтэрнаце.

         ___________________________________________________________