ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 31 мая 1999 г. N 125

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМ СТАТЫСТЫЧНАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦI
 ПА АДУКАЦЫI
 ___________________________________________________________
 Утратил силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 26 мая 2003 г. № 60 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/9601 от 02.06.2003 г.)
 <W20309601> 

 _ [Изменения и дополнения:
 Постановление Министерства статистики и анализа от 1
 августа 2001 г. № 67 (зарегистрировано в Национальном
 реестре - № 8/6498 от 10.08.2001 г.) <W20106498>;
 Постановление Министерства статистики и анализа от 14
 августа 2002 г. № 77 <W202p0055>].

 У сувязi з пераглядам i ўдасканаленнем статыстычнай
справаздачнасцi па адукацыi загадваю:

 1. Зацвердзiць часткова змененыя формы гадавой дзяржаўнай
статыстычнай справаздачнасцi, указаннi па запаўненню i ўвесцi iх у
дзеянне са справаздачы на пачатак 1999/2000 навучальнага года:
 ___________________________________________________________
 Форма N СШ-1 утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 - СШ-1 "Справаздача дзённай агульнаадукацыйнай школы";
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-КШ утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 - 1-КШ "Справаздача аб колькасцi i складзе педагаiгiчных
 работнiкаў агульнаадукацыйных школ";
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-СД утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 - 1-СД "Справаздача дзiцячага дома i школы-iнтэрната на
 пачатак навучальнага года";
 ___________________________________________________________
 Форма № 2-нк утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 14 августа 2002 г. № 77

 - 2-нк "Справаздача сярэдняй спецыяльнай навучальнай
 установы";
 ___________________________________________________________

 - 1-ССНУ (размеркаванне) "Звесткi аб накiраваннi на работу
выпускнiкоў, закончыўшых сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы
па дзённай форме навучання";
 ___________________________________________________________
 Форма № 3-нк утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 14 августа 2002 г. № 77

 - 3-нк "Справаздача вышэйшай навучальнай установы";
 ___________________________________________________________

 - 9 1-ВНУ (размеркаванне) "Звесткi аб накiраваннi на работу
выпускнiкоў, закончыўшых вышэйшыя навучальныя ўстановы па дзённай
форме навучання";
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-апека утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.). Абзацы пятый- восьмой считать
 соответственно абзацами вторым-пятым.

 - 1-апека "Справаздача аб выяўленнi i ўладкаваннi
 дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў, i
 некаторых пытаннях аховы правоў дзяцей i падлеткаў".
 ___________________________________________________________

 2. Распаўсюдзiць указаныя ў пункце 1 дадзенага загаду формы:
 - СШ-1 - на дзённыя дзяржаўныя i недзяржаўныя
агульнаадукацыйныя школы;
 - 1-КШ - на раённыя (гарадскiя), абласныя органы Мiнiстэрства
адукацыi i школы iншых органаў кiравання;
 - 1-СД - на дзiцячыя дамы i школы-iнтэрнаты Мiнiстэрства
адукацыi;
 - 2-нк - на дзяржаўныя i недзяржаўныя сярэднiя спецыяльныя
навучальныя ўстановы;
 - 1-ССНУ (размеркаванне) - на дзённыя дзяржаўныя сярэднiя
спецыяльныя навучальныя ўстановы;
 - 3-нк - на дзяржаўныя i недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя
ўстановы;
 - 1-ВНУ (размеркаванне) - на дзённыя дзяржаўныя вышэйшыя
навучальныя ўстановы;
 - 1-апека - на раённыя (гарадскiя), абласныя органы
Мiнiстэрства адукацыi, раённыя (гарадскiя), абласныя органы
статыстыкi.

 3. Лiчыць страцiўшым сiлу загад Мiнстата ад 21 мая 1998 г. N
134 у частцы зацвярджэння форм СШ-1, 1-КШ, 1-СД, 2-нк, 1-ССНУ
(размеркаванне), 3-нк, 1-ВНУ (размеркаванне), 1-апека.
 Падстава: пiсьмо Мiнадукацыi ад 13 красавiка 1999 г. N
25-26/416.

 Мiнiстр У.I.ЗIНОЎСКI
 ___________________________________________________________
 Форма N СШ-1 утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ДЗЁННАЙ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ ШКОЛЫ ¦
 ¦ НА ПАЧАТАК _____/____ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА ¦
 L------------------------------------------------------------------
 (па стану на 5 верасня)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Форма СШ-1
 1 раз у год
 -----------------------------------¬------------------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ¦¦Прадстаўляюць не пазней за 7 ¦
 ¦__________________________________¦¦верасня школы ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ¦¦Мiнiстэрства адукацыi: ¦
 ¦__________________________________¦¦раённаму (гарадскому) ¦
 ¦Орган кiравання ¦¦аддзелу адукацыi (2 экз.); ¦
 ¦__________________________________¦¦школы iншых мiнiстэрстваў: ¦
 ¦мiнiстэрства, iншы орган кiравання¦¦ ¦
 ¦Паштовы адрас ¦¦1) вылiчальна-аналiтычнаму ¦
 ¦__________________________________¦¦цэнтру Мiнiстэрства адукацыi;¦
 ¦Форма ўласнасцi ¦¦ ¦
 ¦__________________________________¦¦2) вышэйстаячай арганiзацыi, ¦
 ¦ ¦¦у падпарадкаваннi якой ¦
 ¦ ¦¦знаходзiцца школа. ¦
 L-----------------------------------L------------------------------


 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-----T-----------T----------T------T---------T---------T---------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
 +-----+-----------+----------+------+---------+---------+---------+
 ¦формы¦арганiзацыi¦органа ¦галiны¦асноўнага¦тэрыторыi¦формы ¦
 ¦па ¦- складаль-¦кiравання ¦па ¦вiду ¦па СОАТО ¦(вiду) ¦
 ¦ОКУД ¦нiка ¦(грамад- ¦ОКОНХ ¦эканамiч-¦ ¦уласнасцi¦
 ¦ ¦дакумента ¦скага аб'-¦ ¦най ¦ ¦па ОКФС ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦яднання) ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦ ¦
 +-----+-----------+----------+------+---------+---------+---------+
 ¦ТЫП ШКОЛЫ (падкрэслiць): 1 - дзённая агульнаадукацыйная школа; ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦2 - агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат; ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦3 - спецыяльная школа для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага ¦
 ¦развiцця; ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦4 - спецыяльная школа-iнтэрнат для дзяцей з асаблiвасцямi ¦
 ¦псiхафiзiчнага развiцця; ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦5 - санаторная агульнаадукацыйная школа-iнтэрнат; 6 - школа-сад ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦ВIД ШКОЛЫ (падкрэслiць): - пачатковая; - базавая (агульнага ¦
 ¦тыпу, для дзяцей-сiрот, для дзяцей, якiм неабходны асаблiвыя ¦
 ¦ўмовы выхавання); - сярэдняя (агульнага тыпу, для дзяцей-сiрот); ¦
 ¦- гiмназiя; - каледж; - лiцэй. ¦
 +-----------------------------------------------------------------+
 ¦СПЕЦЫЯЛIЗАЦЫЯ ШКОЛЫ (асаблiвасцi выкладання прадметаў у школе або¦
 ¦ў асобных класах, наяўнасць профiльных класаў, класаў для дзяцей ¦
 ¦з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, профiлi захворванняў i ¦
 ¦г.д.) ¦
 ¦_________________________________________________________________¦
 ¦ (назваць) ¦
 L------------------------------------------------------------------

 1. На якой мове цi на якiх мовах вядзецца выкладанне

 ---------------T----T------T-------------------------------------
 ¦Мова навучання¦N ¦Усяго ¦ У тым лiку
 ¦ ¦рад-¦вучняў+-------T----T----T----T----T----T----
 ¦ ¦ка ¦(сума ¦падрых-¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6
 ¦ ¦ ¦гр.2- ¦тоўчы ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас
 ¦ ¦ ¦14) ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦беларуская ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦руская ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦iншыя: ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦Вывучэнне роднай мовы нацыянальных меншасцей:
 +--------------T----T------T-------T----T----T----T----T----T----
 ¦украiнскай ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦польскай ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦лiтоўскай ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦яўрэйскай ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦iншых: ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----
 ¦ ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L--------------+----+------+-------+----+----+----+----+----+----

 Працяг

 ------------------------------¬
 па класах ¦
 -----T----T----T----T----T----+
 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦
 ¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦клас¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L----+----+----+----+----+----+
 ¦
 -----T----T----T----T----T----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+----+----+----+----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L----+----+----+----+----+-----

 2. Склад вучняў па ўзросту
 (складаецца на падставе дакументаў аб нараджэннi)

 ----------------------T-------T-----T-----------------------------¬
 ¦ Колькасць поўных ¦N радка¦Усяго¦ У тым лiку ¦
 ¦ гадоў на 1 верасня ¦ ¦ +---------T-------------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦дзяўчынак¦вучняў падрыхтоўчых¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦класаў ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦6 гадоў i маладзейшыя¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦7 гадоў ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦8 гадоў ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦9 гадоў ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦10 гадоў ¦ 05 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦11 гадоў ¦ 06 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦12 гадоў ¦ 07 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦13 гадоў ¦ 08 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦14 гадоў ¦ 09 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦15 гадоў ¦ 10 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦16 гадоў ¦ 11 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦17 гадоў ¦ 12 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦18 гадоў i старэйшыя ¦ 13 ¦ ¦ ¦ х ¦
 +---------------------+-------+-----+---------+-------------------+
 ¦Разам (сума радкоў ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦01-13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L---------------------+-------+-----+---------+--------------------

 3. Размеркаванне вучняў па класах

 ------------T-----T------T-----------T-------T----------
 ¦ Класы ¦N ¦Коль- ¦З iх класаў¦Коль- ¦З iх
 ¦ ¦радка¦касць ¦у складзе ¦касць ¦навучаюцца
 ¦ ¦ ¦класаў¦класаў- ¦вучняў ¦ў складзе
 ¦ ¦ ¦ ¦камплектаў ¦(спi- ¦класаў-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сачны ¦камплектаў
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦састаў)¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разам з¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новым ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прыёмам¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦Падрыхтоўчы¦01 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦Падрыхтоўчы¦02 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас, арга-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦нiзаваны ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дашкольнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦установе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦1 клас ¦03 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦1 клас, ар-¦04 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ганiзаваны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дашкольнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦установе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦2 клас ¦05 *)¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-----+------+-----------+-------+----------
 ¦ ¦06 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦**) ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦3 клас ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦4 клас ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦Разам ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦падрыхтоўчы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦i 1-4 класы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦5 клас ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦6 клас ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦7 клас ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦8 клас ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦9 клас ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦Разам 5-9 ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦класы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦10 клас ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦11 клас ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦12 клас ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦Разам 10-12¦19 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦класы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------+-----------+-------+----------
 ¦УСЯГО па ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----------+-----+------+-----------+-------+----------

 Працяг

 ---------------------------T-------------------¬
 ¦ З графы 3 ¦ Акрамя таго ¦
 +--------T-------T---------+---------T---------+
 ¦друга- ¦дзяўчы-¦прыход- ¦колькасць¦колькасць¦
 ¦годнiкаў¦нак ¦зячы ¦класаў ¦вучняў у ¦
 ¦ ¦ ¦кантын- ¦для ¦класах ¦
 ¦ ¦ ¦гент ***)¦дзяцей ¦для ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦з асаблi-¦дзяцей ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦васцямi ¦з асаблi-¦
 ¦ ¦ ¦ ¦псiхафi- ¦васцямi ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦зiчнага ¦псiхафi- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦развiцця ¦зiчнага ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развiцця ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ****) ¦ 9 ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------+-------+---------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L--------+-------+---------+---------+----------

 ____________________________
 *) Навучаюцца па праграме 11-гадовай школы.

 **) Навучаюцца па праграме 12-гадовай школы.

 ***) Графа 7 (прыходзячы кантынгент) запаўняецца толькi ў
справаздачах па школах-iнтэрнатах агульнага тыпу.

 ****) Тып спецыяльнага класа (21) _____________________________

 Працяг раздзела 3 (з радка 20 графы 3)
 ------------------------------------------T-----T--------¬
 ¦колькасць дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя ¦ Б ¦ 1 ¦
 +засталiся без апекi бацькоў (запаўняюць +-----+--------+
 ¦школы i школы-iнтэрнаты ўсiх тыпаў) ¦ 22 ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць вучняў, якiя навучаюцца па ¦ 23 ¦ ¦
 ¦праграме гiмназii, лiцэя, каледжа ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць разумова адсталых дзяцей ¦ 24 ¦ ¦
 ¦(запаўняе школа i школа-iнтэрнат для ¦ ¦ ¦
 ¦дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага ¦ ¦ ¦
 ¦развiцця) ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць вучняў - перасяленцаў з зон ¦ 25 ¦ ¦
 ¦адсялення (першачарговага, далейшага i з ¦ ¦ ¦
 ¦правам на адсяленне) ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць вучняў, якiя аднесены па стану ¦ 26 ¦ ¦
 ¦здароўя да спецыяльнай медыцынскай групы ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦з iх наведваюць заняткi па фiзiчнай ¦ 27 ¦ ¦
 ¦культуры ў спецыяльных медыцынскiх групах¦ ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць дзяцей - iнвалiдаў 1 групы ¦ 28 ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць дзяцей - iнвалiдаў 2 груп ¦ 29 ¦ ¦
 +-----------------------------------------+-----+--------+
 ¦колькасць дзяцей - iнвалiдаў з дзяцiнства¦ 30 ¦ ¦
 L-----------------------------------------+-----+---------

 4. Звесткi аб вучнях, якiя скончылi дадзены клас
 i пераведзены ў наступны клас або скончылi школу вясной
 цi восенню 1999 года

 ------------T-----T------------T----------------------------------¬
 ¦ Класы ¦N ¦Колькасць ¦ З iх ¦
 ¦ ¦радка¦вучняў на +----------------------T-----------+
 ¦ ¦ ¦канец ¦скончылi школу або ¦рашэннем ¦
 ¦ ¦ ¦навучальнага¦пераведзены ў наступны¦педсавета ¦
 ¦ ¦ ¦года ¦клас вясной цi восенню¦пакiнуты на¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другi год ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦падрыхтоўчы¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦1 клас ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦2 клас ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦3 клас ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦4 клас ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦5 клас ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦6 клас ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦7 клас ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦8 клас ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦9 клас ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦10 клас ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦11 клас ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦з iх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пераведзены¦ 12а ¦ х ¦ ¦ х ¦
 ¦ў 12 класс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+------------+----------------------+-----------+
 ¦12 клас ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----------+-----+------------+----------------------+------------

 Працяг раздзела 4
 ------------------------------------T----¬
 ¦З колькасцi вучняў, якiя атрымалi ¦ 14 ¦
 ¦атэстат аб сярэдняй адукацыi: ¦ ¦
 ¦навучалiся па праграме гiмназii, ¦ ¦
 ¦лiцэя цi каледжа ¦ ¦
 +-----------------------------------+----+
 ¦узнагароджаны: залатым медалём ¦ 15 ¦
 +-----------------------------------+----+
 ¦сярэбраным медалём ¦ 16 ¦
 +-----------------------------------+----+
 ¦Колькасць вучняў выпускнога класа, ¦ 17 ¦
 ¦якiя праслухалi курс сярэдняй школы¦ ¦
 ¦(не атрымалi атэстат аб сярэдняй ¦ ¦
 ¦адукацыi) ¦ ¦
 +-----------------------------------+----+
 ¦Колькасць экстэрнаў, якiя ¦ 18 ¦
 ¦вытрымалi экзамены за курс базавай¦ ¦
 ¦школы i атрымалi пасведчанне аб ¦ ¦
 ¦базавай адукацыi ¦ ¦
 +-----------------------------------+----+
 ¦Колькасць экстэрнаў, якiя ¦ 19 ¦
 ¦вытрымалi экзамены за курс ¦ ¦
 ¦сярэдняй школы i атрымалi атэстат ¦ ¦
 ¦аб сярэдняй адукацыi ¦ ¦
 L-----------------------------------+-----

 5. Колькасць 1-4-х i падрыхтоўчых класаў i
 класаў-камплектаў (уключаючы падрыхтоўчыя
 i 1-я класы, якiя арганiзаваны ў дашкольнай установе)
 _____________________________________________________

 6. Звесткi аб навучаннi вучняў у класах з паглыбленым
 вывучэннем розных вучэбных прадметаў, у класах з ухiламi,
 у профiльных класах

 -------------------------------T-----T----------------------------¬
 ¦Пералiк вучэбных прадметаў, ¦N ¦Колькасць вучняў у класах з ¦
 ¦ухiлаў навучання, напрамкаў ¦радка¦паглыбленым вывучэннем ¦
 ¦навучання ў профiльных класах ¦ ¦прадметаў, у класах з ¦
 ¦(выбiраць адпаведна статусу ¦ ¦ухiламi, у профiльных класах¦
 ¦школы, статусу асобных класаў)¦ +--------------T-----T-------+
 ¦ ¦ ¦1-4 ¦5-9 ¦ 10-12 ¦
 ¦ ¦ ¦i падрыхтоўчыя¦класы¦ класы ¦
 ¦ ¦ ¦класы ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦I. ВУЧЭБНЫЯ ПРАДМЕТЫ, ЯКIЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ВЫВУЧАЮЦЦА ПАГЛЫБЛЕНА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Англiйская мова ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Нямецкая мова ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Французская мова ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Iспанская мова ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Беларуская мова, лiтаратура ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Руская мова, лiтаратура ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Родная мова, лiтаратура ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦нацыянальнай меншасцi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Гiсторыя Беларусi ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Сусветная гiсторыя ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Чалавек i грамадства ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Матэматыка ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Iнфарматыка ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Геаграфiя ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Бiялогiя ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Фiзiка ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Хiмiя ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Астраномiя ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Чарчэнне ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Фiзiчнае выхаванне ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Працоўнае навучанне ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Iншыя: ¦ 21 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦II. УХIЛЫ НАВУЧАННЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Музычны (харавы) ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Музычна-мастацкi ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Музычна-харэаграфiчны ¦ 24 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Музычна-мастацкi i ¦ 25 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦харэаграфiчны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Музычна-тэатральны ¦ 26 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Харэаграфiчны ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Мастацкi ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Архiтэктурна-мастацкi ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Тэатральны ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Агульна-эстэтычны ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Iншы ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦III. НАПРАМКI НАВУЧАННЯ Ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ПРОФIЛЬНЫХ КЛАСАХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Грамадска-эканамiчны ¦ 33 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Фiлалагiчны ¦ 34 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Хiмiка-бiялагiчны ¦ 35 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Фiзiка-матэматычны ¦ 36 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Прыродазнаўча-геаграфiчны ¦ 37 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Полiтэхнiчны ¦ 38 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Эканамiчны ¦ 39 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Педагагiчны ¦ 40 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Тэхналагiчны (рэальны) ¦ 41 ¦ х ¦ ¦ ¦
 +------------------------------+-----+--------------+-----+-------+
 ¦Iншы ¦ 42 ¦ х ¦ ¦ ¦
 L------------------------------+-----+--------------+-----+--------

 7. Звесткi аб выкладаннi замежных моў
 (выкладанне замежных моў на факультатыўных занятках i
 ў школьных гуртках не ўлiчваецца)

 --------T-------T-----------------------------------------------
 ¦ Класы ¦N радка¦ Замежная мова
 ¦ ¦ +--------------T----------------------T---------
 ¦ ¦ ¦усяго вучняў, ¦ у тым лiку ¦колькасць
 ¦ ¦ ¦якiя вывучаюць+-----------T----------+класаў
 ¦ ¦ ¦ ¦вывучаюць ¦вывучаюць ¦(груп)
 ¦ ¦ ¦ ¦як асноўную¦як другую ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦Падрых-¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦тоўчы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦1 клас ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦2 клас ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦3 клас ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦4 клас ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦Разам ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦падрых-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦тоўчы i¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦1-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦класы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦5 клас ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦6 клас ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦7 клас ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦8 клас ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦9 клас ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦Разам ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦5-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦класы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦10 ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦11 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦12 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦клас ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦Разам ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦10-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦класы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-------+--------------+-----------+----------+---------
 ¦УСЯГО ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+-------+--------------+-----------+----------+---------

 Працяг

 ------------------------------------------------T---------¬
 ¦ Замежная мова ¦Колькасць¦
 +--------------T----------------------T---------+вучняў, ¦
 ¦усяго вучняў, ¦ у тым лiку ¦колькасць¦якiя не ¦
 ¦якiя вывучаюць+-----------T----------+класаў ¦вывучаюць¦
 ¦ ¦вывучаюць ¦вывучаюць ¦(груп) ¦замежныя ¦
 ¦ ¦як асноўную¦як другую ¦ ¦мовы ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +--------------+-----------+----------+---------+---------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L--------------+-----------+----------+---------+----------

 8. Гуртковая работа вучняў на мiнулы навучальны год
 (улiчваюцца платныя гурткi)

 ------------------------------T-------T---------------T-----------¬
 ¦ Профiлi гурткоў ¦N радка¦Колькасць ¦У iх вучняў¦
 ¦ ¦ ¦платных гурткоў¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Тэхнiчнай творчасцi ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Юнацка-бiялагiчныя ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Турысцка-краязнаўчыя ¦ 03 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Мастацкай творчасцi ¦ 04 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Фiзкультурныя i спартыўныя ¦ 05 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Абаронна-масавыя ¦ 06 ¦ ¦ ¦
 +-----------------------------+-------+---------------+-----------+
 ¦Iншыя: ¦ 07 ¦ ¦ ¦
 L-----------------------------+-------+---------------+------------

 9. Звесткi аб зменнасцi заняткаў
 (без улiку дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця)

 ------T-------T--------------------------------¬
 ¦Назва¦N радка¦Колькасць вучняў, якiя займаюцца¦
 ¦ ¦ +----------------T---------------+
 ¦ ¦ ¦ ў 2-ю змену ¦ ў 3-ю змену ¦
 +-----+-------+----------------+---------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +-----+-------+----------------+---------------+
 ¦УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦
 L-----+-------+----------------+----------------

 10. Звесткi аб вучнях, якiя выбылi са школы
 за перыяд з 05.09.1998 па 05.09.1999
 (без улiку дзяцей з асаблiвасцямi
 псiхафiзiчнага развiцця)

 ------------------T-------T---------------------------------------¬
 ¦ ¦N радка¦Колькасць вучняў па групах класаў ¦
 ¦ ¦ +-------------------T---------T---------+
 ¦ ¦ ¦па 1-4 i ¦па 5-9 па¦10-11(12)¦
 ¦ ¦ ¦падрыхтоўчых класах¦класах ¦класах ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦Выбылi ўсяго ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦з iх (з радка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦01): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦а) працаўладкава-¦ 02 ¦ х ¦ ¦ ¦
 ¦лiся, але не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вучацца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦б) не працуюць i ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦не вучацца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦в) iншае ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------------+-------+-------------------+---------+---------+
 ¦г) працягваюць ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навучанне ў iншых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзённых агульна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦адукацыйных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----------------+-------+-------------------+---------+----------

 11. Агульныя звесткi

 -----------------------------------------------T-------T----------¬
 ¦ Назва ¦N радка¦ Колькасць¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць настаўнiкаў (уключаючы ¦ 01 ¦ ¦
 ¦сумяшчальнiкаў) - усяго ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦у тым лiку колькасць настаўнiкаў, якiя ¦ 02 ¦ ¦
 ¦працуюць у класах для дзяцей з асаблiвасцямi ¦ ¦ ¦
 ¦псiхафiзiчнага развiцця ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць класаў iнтэграванага навучання (з ¦ 03 ¦ ¦
 ¦радка 20 графы 1 раздзела 3) ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць груп падоўжанага дня ¦ 04 ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць вучняў у групах падоўжанага дня ¦ 05 ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў ¦ 06 ¦ ¦
 ¦дэфекталагiчным пункце, адкрытым у школе ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------------------+-------+----------+
 ¦Колькасць вучняў, якiя займаюцца ў ¦ 07 ¦ ¦
 ¦дэфекталагiчным пункце, адкрытым у iншай школе¦ ¦ ¦
 L----------------------------------------------+-------+-----------

 Кiраўнiк ____________________
 М.П.
 "___" _________________ ___ г.
 ______________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню справаздачы па форме СШ-1
 "Справаздача дзённай агульнаадукацыйнай школы
 на пачатак _____/____ навучальнага года"

 Справаздачу па форме СШ-1 запаўняюць дзённыя агульнаадукацыйныя
школы на падставе наступных дакументаў: асабiстых картак вучняў,
алфавiтных кнiг запiсу вучняў, кнiг загадаў, iнвентарных кнiг
вучэбнага i гаспадарчага абсталявання i iншых дакументаў. На ўсе
пытаннi, якiя змешчаны ў бланку, адказы павiнны давацца поўнасцю,
без скарачэння слоў.
 Пры запаўненнi бланка асаблiвую ўвагу неабходна звярнуць на
наступнае:

 1. У адраснай частцы формы абавязкова павiнны прысутнiчаць
наступныя паказчыкi: "вобласць", "раён (горад)", "населены пункт",
"мясцовасць", "назва (нумар) школы".
 Паказчыкi "тып школы" i "вiд школы" (абранае падкрэслiць)
паказваюцца на падставе рашэння выканкама мясцовага Савета
дэпутатаў, якi ўстанавiў тып школы.
 Пры запаўненнi паказчыка "спецыялiзацыя школы" для школ
агульнага тыпу адпаведны запiс робiцца ў тым выпадку, калi школа
рашэннем органа адукацыi адкрыта як школа з паглыбленым вывучэннем
асобных прадметаў, цi як школа, якая ажыццяўляе паглыбленае
вывучэнне розных прадметаў у асобных класах, або як школа з ухiламi,
цi мае класы з ухiламi, профiльныя класы або спецкласы для дзяцей з
асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, або з'яўляецца школай для
дзяцей, якiм патрэбны асаблiвыя ўмовы выхавання.
 Для спецыяльных школ паказваецца профiль захворвання дзяцей,
якiя вучацца ў гэтай школе.

 2. У раздзеле 1 прыводзяцца звесткi аб размеркаваннi вучняў па
мовах навучання i аб вучнях, якiя вывучаюць мовы нацыянальных
меншасцей як прадмет, факультатыўна, у гуртках i г.д.

 3. У раздзеле 2 прыводзiцца ўзроставы склад вучняў падрыхтоўчых
i 1-11(12) класаў школы, уключаючы класы, якiя арганiзаваны ў
дашкольных установах. Вучнi спецыяльных класаў для дзяцей з
асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця не ўлiчваюцца. Размеркаванне
вучняў па ўзросту (поўная колькасць гадоў) даецца на падставе
дакумента аб нараджэннi.

 4. У раздзеле 3 прыводзяцца даныя аб колькасцi класаў у школе,
дашкольнай установе i кантынгенце навучэнцаў у iх. У графах 1 i 3
раздзела запiсваюцца звесткi аб класах i вучнях школы, а ў графах 2
i 4 - колькасць класаў i вучняў, якiя ўваходзяць у склад камплектаў.
 Агульнаадукацыйныя школы i школы-iнтэрнаты агульнага тыпу
абавязкова запаўняюць графы 1-6. Калi ў сваiм складзе яны маюць
спецыяльныя класы, то дадаткова запаўняюць графы 8-9, а ў радку 21
пазначаюць тып спецыяльнага класа, якому адпавядае назва асаблiвасцi
псiхафiзiчнага развiцця ўсiх вучняў гэтага класа. Вучнi спецыяльных
класаў паказваюцца толькi ў графах 8-9 раздзела 3, а ва ўсiх iншых
раздзелах формы вучнi з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця не
ўлiчваюцца. Школа-iнтэрнат агульнага тыпу пры наяўнасцi вучняў, якiя
наведваюць толькi вучэбныя заняткi i не карыстаюцца iнтэрнатам,
адзеннем, абуткам i харчаваннем, паказвае iх колькасць у графе 7
гэтага раздзела.
 Спецыяльныя школы i школы-iнтэрнаты для дзяцей з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага развiцця запаўняюць графы 1-6, а графы 8-9 не
запаўняюць.
 Пры наяўнасцi дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi
бацькоў, у школах i школах-iнтэрнатах усiх тыпаў звесткi аб iх
колькасцi паказваюцца ў радку 22.
 Гiмназiя, лiцэй, каледж павiнны ў радку 23 паказаць колькасць
вучняў, якiя займаюцца па праграме гiмназii, лiцэя, каледжа
адпаведна.
 Калi ў школе, школе-iнтэрнаце для дзяцей з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага развiцця сярод навучэнцаў ёсць разумова адсталыя
дзецi, iх колькасць неабходна паказаць у радку 24.

 5. Раздзел 4 характарызуе перавод вучняў з аднаго класа ў iншы.
У графе 1 павiнны быць улiчаны вучнi, якiя былi ў спiсах школы на
канец мiнулага навучальнага года (да экзаменаў), у графе 2
паказваецца колькасць вучняў, якiя скончылi школу цi дадзены клас i
пераведзены ў наступны клас вясной цi восенню незалежна ад таго, цi
ўсе яны працягваюць навучанне ў бягучым навучальным годзе або
часткова выбылi са школы. У гэтым раздзеле вучнi паказваюцца ў тым
класе, якi яны скончылi ў мiнулым навучальным годзе. З лiку тых, хто
скончыў 11 клас, у радку 12а трэба паказаць вучняў, якiя пераведзены
ў 12 клас. З колькасцi вучняў, якiя скончылi школу з атэстатам аб
сярэдняй адукацыi (па графе 2: сума паказчыкаў з радкоў 12 i 13
мiнус паказчык радка 12а), выдзяляецца колькасць вучняў, якiя
ўзнагароджаны залатым i сярэбраным медалямi (радкi 15 i 16 з працягу
раздзела 4). Гiмназiя, лiцэй, каледж павiнны ў радку 14 паказаць
колькасць вучняў, якiя займалiся па праграме гiмназii, лiцэя,
каледжа адпаведна i атрымалi атэстат аб сярэдняй адукацыi.
 Колькасць вучняў выпускнога класа, якiя праслухалi курс
сярэдняй школы (не атрымалi атэстат аб сярэдняй адукацыi),
паказваецца ў радку 17.

 6. У пункце 5 паказваюць агульную колькасць 1-4 i падрыхтоўчых
класаў i класаў-камплектаў (з улiкам класаў, якiя арганiзаваны ў
дашкольнай установе). Гэты паказчык павiнен быць роўным або меншым
за паказчык з радка 09 графы 1 раздзела 3 (за кошт класаў, што
ўвайшлi ў камплект).

 7. Раздел 6 запаўняюць школы, якiя маюць статус школы з
паглыбленым вывучэннем прадметаў, школы з ухiламi, мнагапрофiльныя
школы. У гэтым выпадку школа запаўняе адпавядаючы статусу радок i
паказвае ў графах 1-3 толькi тых вучняў, якiя навучаюцца ў
падрыхтоўчых i 1-4, 5-9, 10-11(12) класах па профiлю школы. Калi ў
школе ёсць асобныя класы, профiль якiх адрознiваецца ад статусу
школы, трэба запоўнiць радок раздзела, якi адпавядае профiлю класа.
Падсумаваныя даныя па кожнай з граф 1-3 павiнны быць роўныя цi
меншыя за адпаведныя даныя радкоў 09, 15, 19 графы 3 раздзела 3.
Вучнi асобных класаў улiчваюцца толькi адзiн раз па аднаму з радкоў
01-42, назва якога адпавядае статусу школы (класа).

 8. Калi ў школе выкладаюцца розныя замежныя мовы ў дзвюх групах
аднаго класа, то кожная група вучняў у раздзеле 7 лiчыцца па
дадзенай мове як адзiн клас. Калi клас дзелiцца на дзве самастойныя
групы, у якiх вывучаецца адна i тая ж замежная мова, то кожную з
такiх груп у рамках раздзела таксама належыць лiчыць за асобны клас.
Кожнай з выкладаемых замежных моў адпавядаюць графы 1-4 цi 5-8. У
раздзеле 7 графы 9 па радках 07-17 па базавых i сярэднiх школах (у
якiх выкладаюцца замежныя мовы) паказваюць асобных вучняў класаў
(груп), для якiх па розных прычынах не арганiзавана выкладанне
замежнай мовы. Калi ў базавай цi сярэдняй школе зусiм не выкладаюцца
замежныя мовы, то графы 1-9 не запаўняюцца, а колькасць вучняў
5-11(12) класаў, якiя зусiм не вывучаюць замежныя мовы, бярэцца з
раздела 3 графы 3 радкоў 10-19. Графа 1 роўная суме граф 2 i 3,
графа 5 роўная суме граф 6 i 7 па ўсiх радках. Вучнi, якiя вывучаюць
адну замежную мову, улiчваюцца адпаведна замежнай мове цi ў графах
1, 2, 4, цi ў графах 5, 6, 8. Вучнi, якiя вывучаюць дзве замежныя
мовы, улiчваюцца ў паказчыках дзвюх розных замежных моў: па асноўнай
i па другой. Напрыклад, калi па асноўнай вучнi улiчваюцца ў графах
1, 2, 4, то па другой - у графах 5, 7, 8. Па радках 07-16 сума граф
2, 6 i 9 павiнна адпавядаць колькасцi вучняў з раздзела 3 графы 3
радкоў 10-19.

 9. У раздзеле 8 прыводзяцца звесткi аб гуртках, якiя былi
арганiзаваны ў школе ў мiнулым навучальным годзе па пералiчаных у
радках 01-07 профiлях. Улiчваюцца гурткi, якiя ўтрымлiваюцца за кошт
сродкаў дзяржбюджэту i за кошт сродкаў бацькоў. Не ўлiчваюцца гурткi
на грамадскiх пачатках (без аплаты кiраўнiкоў), а таксама гурткi,
якiя вядуць работнiкi пазашкольных устаноў, калi аплата праводзiцца
пазашкольнай установай. Пры запаўненнi гэтага раздзела належыць мець
на ўвазе: калi гурток адной назвы дзелiцца на 2 гурткi, з якiмi
займаецца адзiн кiраўнiк, 2 гурткi улiчваюцца ў тым выпадку, калi
аплата кiраўнiку iдзе за 2 гурткi. Калi адзiн i той жа вучань
займаецца ў некалькiх гуртках, то звесткi аб iм паўтараюцца столькi
разоў, у колькiх гуртках ён займаецца.

 10. У раздзеле 9 па зменнасцi заняткаў размяркоўваюцца вучнi,
якiя займаюцца ў 2-ю i 3-ю змены, без улiку вучняў спецыяльных
класаў. Пры вызначэннi зменнасцi заняткаў у школе неабходна мець на
ўвазе, што да лiку вучняў, якiя займаюцца ў 2-ю змену, трэба аднесцi
вучняў, заняткi ў якiх пачынаюцца пазней за пачатак заняткаў 1-й
змены, а да лiку вучняў, што займаюцца ў 3-ю змену, - тых, заняткi ў
якiх пачынаюцца пазней за пачатак заняткаў 2-й змены.

 11. У раздзеле 10 прыводзяцца звесткi аб вучнях, якiя выбылi са
школы на працягу мiнулага навучальнага года i за летнi перыяд.
Звесткi складаюцца на падставе загадаў i iншых дакументаў, у якiх
адзначаны прычыны выбыцця вучня з дадзенай школы. Пры закрыццi школы
(у гэтым выпадку школа павiнна запоўнiць раздзелы 4 i працяг да яго,
8, 10 i прадставiць справаздачу ў аддзел адукацыi) у раздзел
неабходна ўключыць звесткi толькi аб тых вучнях, якiя выбылi да
закрыцця цi не перайшлi ў iншую агульнаадукацыйную школу пасля
закрыцця школы. Звесткi аб выбыццi прыводзяцца без улiку вучняў,
якiя перайшлi ў iншыя агульнаадукацыйныя школы ў сувязi з
заканчэннем школы пачатковага цi базавага тыпу.
 Раздзел 10 не трэба запаўняць школам i школам-iнтэрнатам для
дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця, санаторным
школам-iнтэрнатам i школам для дзяцей, якiм неабходны асаблiвыя
ўмовы выхавання.

 12. У радку 01 раздзела 11 трэба паказаць колькасць усiх
настаўнiкаў, якiя працуюць у дадзенай школе, з улiкам кiраўнiкоў
школы, выхавальнiкаў, якiя выкладаюць у школе, асоб, якiя разам з
выкладаннем у дадзенай школе працуюць у iншых арганiзацыях, дзе яны
маюць працоўную кнiжку. Не трэба ўлiчваць педагагiчных работнiкаў,
якiя часова адсутнiчаюць у сувязi з водпускам па цяжарнасцi i родах
цi па догляду за дзiцём да дасягнення iм узросту 3 гадоў.
 Пры наяўнасцi ў школах агульнага тыпу настаўнiкаў, якiя
працуюць у класах для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага
развiцця, звесткi аб iх паказваюцца ў радках 01 i 02 раздзела.
 У радку 03 паказваюць колькасць iнтэграваных класаў, якiя
адкрыты ў дзённых агульнаадукацыйных школах i школах-iнтэрнатах
агульнага тыпу. Да iнтэграваных класаў адносяць класы, у склад якiх
уваходзяць ад аднаго да шасцi вучняў з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага
развiцця, для якiх арганiзавана спецыяльнае карэкцыйнае навучанне.
Колькасць вучняў з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага развiцця ў гэтых
класах залежыць ад цяжкасцi паталогii ў развiццi вучняў.
 У радках 04-05 раздзела 11 прыводзяцца звесткi аб групах
падоўжанага дня: колькасць груп i колькасць вучняў у iх. Радок 06
запаўняюць школы, пры якiх адкрыты дэфекталагiчныя пункты, а радок
07 - школы, у якiх няма дэфекталагiчных пунктаў, але ёсць дзецi,
якiя наведваюць заняткi ў дэфекталагiчных пунктах пры iншых школах.

 13. Пры запаўненнi формы СШ-1 неабходна ўлiчваць наступнае:
 сума даных радкоў 01-03 графы 1 раздзела 1 роўная данаму радка
20 графы 3 раздзела 3;
 сума даных радкоў 01-03 графы 2 раздзела 1 роўная данаму радка
14 графы 3 раздзела 2 i роўная суме даных радкоў 01-02 графы 3
раздзела 3;
 сума даных радкоў 01-03 графы 3 раздзела 1 роўная суме даных
радкоў 03-04 графы 3 раздзела 3;
 данае радка 20 графы 3 раздзела 3 роўнае данаму радка 14 графы
1 раздзела 2;
 данае радка 20 графы 6 раздзела 3 роўнае данаму радка 14 графы
2 раздзела 2.

 Заўвага. Тэрмiны, прыведзеныя ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваюцца толькi для запаўнення дадзенай справаздачнасцi.
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-КШ утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА АБ КОЛЬКАСЦI I СКЛАДЗЕ ПЕДАГАГIЧНЫХ РАБОТНIКАЎ ¦
 ¦ АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛ ¦
 ¦ на 1 кастрычнiка ___ г. ¦
 L------------------------------------------------------------------
 Форма 1-КШ

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦раённыя (гарадскiя) ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦аддзелы адукацыi: ¦
 ¦ мiнiстэрства, iншы орган ¦¦- абласным (Мiнскаму¦
 ¦ кiравання ¦¦гарадскому) ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦упраўленням ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦адукацыi, ¦
 ¦ ¦¦- раённаму ¦
 ¦ ¦¦(гарадскому) аддзелу¦
 ¦ ¦¦статыстыкi - 27 ¦
 ¦ ¦¦кастрычнiка; ¦
 ¦ ¦¦абласныя (Мiнскае ¦
 ¦ ¦¦гарадское) ¦
 ¦ ¦¦упраўленнi ¦
 ¦ ¦¦адукацыi: ¦
 ¦ ¦¦- Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi, ¦
 ¦ ¦¦- абласным (Мiнскаму¦
 ¦ ¦¦гарадскому) ¦
 ¦ ¦¦упраўленням ¦
 ¦ ¦¦статыстыкi - 10 ¦
 ¦ ¦¦лiстапада ¦
 L--------------------------------------------L---------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T------------T------------T-------T---------T------T------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦формы ¦арганiзацыi-¦органа ¦галiны ¦асноўнага¦тэры- ¦формы ¦
 ¦па ¦складальнiка¦кiравання ¦па ¦вiду ¦торыi ¦(вiду)¦
 ¦ОКУД ¦дакумента ¦(грамадскага¦ОКОНХ ¦эканамiч-¦па ¦улас- ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦аб'яднання) ¦ ¦най ¦СОАТО ¦насцi ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦па ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦ОКФС ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦0613016¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+------------+------------+-------+---------+------+-------

 1. Склад педагагiчных работнiкаў (без сумяшчальнiкаў)

 ***** НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБIЦЕ *****

 2. Размеркаванне настаўнiкаў, якiя выкладаюць асобныя прадметы
 (уключаючы дырэктараў i намеснiкаў дырэктараў)

 ***** НА ПАПЯРОВЫМ НОСЬБIЦЕ *****

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню формы 1-КШ
 "Справаздача аб колькасцi i складзе педагагiчных работнiкаў
 агульнаадукацыйных школ на 1 кастрычнiка _____ г."

 Справаздача па форме 1-КШ складаецца раённым (гарадскiм)
аддзелам адукацыi на падставе асабiстых спраў, тарыфiкацыйных
спiсаў, працоўных кнiжак i ўнутрышкольных загадаў па стану на 1
кастрычнiка ў наступных разрэзах:
 - дзённыя агульнаадукацыйныя школы i школы-iнтэрнаты;
 - агульнаадукацыйныя школы-iнтэрнаты;
 - спецшколы-iнтэрнаты для дзяцей з асаблiвасцямi псiхафiзiчнага
развiцця;
 - вячэрнiя школы;
 - лiцэi рэспублiканскага падпарадкавання (лiцэй пры БГПА,
Беларускi лiцэй мастацтваў, НДТ лiцэй iмя Я.Коласа).
 У справаздачу ўключаюцца даныя аб усiх педработнiках, якiя
маюць асноўную работу ў адпаведных навучальных установах.
Педработнiкi, якiя знаходзяцца ў дэкрэтным водпуску, у справаздачу
па форме 1-КШ не ўключаюцца (улiчваюцца толькi фактычна працуючыя
асобы).
 Асобы, якiя часова замяняюць кiраўнiкоў школ, улiчваюцца па
асноўнай пасадзе.
 У справаздачы па агульнаадукацыйных школах-iнтэрнатах не
ўключаюцца звесткi аб школах-iнтэрнатах для дзяцей з асаблiвасцямi
псiхафiзiчнага развiцця.
 Справаздача па форме 1-КШ складаецца з 2 раздзелаў.
 У раздзеле 1 характарызуецца колькасны i якасны склад усiх
педагагiчных работнiкаў, уключаючы настаўнiкаў, кiраўнiкоў,
выхавальнiкаў, педагогаў-арганiзатараў i бiблiятэкараў.
 У раздзеле 2 характарызуецца колькасны i якасны склад
настаўнiкаў, якiя выкладаюць асобныя прадметы.
 Пры запаўненнi справаздачы па форме 1-КШ неабходна звярнуць
асаблiвую ўвагу на наступныя ўказаннi:

 Раздзел 1

 У графах 2 i 3 паказваецца колькасць маладых спецыялiстаў, якiя
закончылi вучэбныя ўстановы ў бягучым годзе i прыступiлi да працы ў
гэтай школе.
 Па радку 01 паказваецца колькасць настаўнiкаў падрыхтоўчых i
1-4-х класаў, уключаючы i настаўнiкаў падрыхтоўчых i 1-х класаў,
якiя працуюць пры дзiцячых садках. Аднак настаўнiкi, якiя выкладаюць
у падрыхтоўчых i 1-4-х класах толькi музыку i спевы, выяўленчае
мастацтва, чарчэнне, фiзiчную культуру, працоўнае навучанне, у радок
01 не ўключаюцца, а паказваюцца ў радку 04 раздзела 1 (па ўсiх
графах) i ў графах 16-20 раздзела 2.
 Па радку 02 паказваецца колькасць настаўнiкаў-дэфектолагаў,
якiя працуюць у iнтэграваных, падрыхтоўчых i 1-4-х класах.
 Па радку 03 паказваюцца даныя аб настаўнiках 5-11(12) класаў
(без настаўнiкаў музыкi i спеваў, выяўленчага мастацтва, чарчэння,
фiзiчнай культуры, працоўнага навучання).
 У колькасць настаўнiкаў 5-11(12) класаў уключаюцца таксама
педагогi-арганiзатары, выхавальнiкi, бiблiятэкары, якiя вядуць
выкладанне асобных прадметаў.
 Па радку 04 паказваюцца настаўнiкi музыкi i спеваў, выяўленчага
мастацтва, чарчэння, фiзiчнай культуры, працоўнага навучання, якiя
вядуць выкладанне ў падрыхтоўчых i 1-11(12) класах.
 Па радку 05 паказваюцца даныя аб дырэктарах пачатковых школ.
 Па радках 06-10 паказваюцца даныя аб дырэктарах i намеснiках
дырэктараў базавых i сярэднiх школ, якiя вядуць або не вядуць
выкладанне асобных прадметаў. Аднак звесткi аб настаўнiках, якiя
часова выконваюць абавязкi намеснiкаў дырэктараў, якiя маюць 0,5
стаўкi цi поўную стаўку настаўнiка, паказваюцца ў радках 01-04.
 Па радку 11 паказваецца сума даных з 01 па 10 радок па ўсiх
графах.
 Па радку 12 паказваюцца даныя аб усiх штатных выхавальнiках,
якiя не выкладаюць у школах.
 Па радку 13 паказваюцца даныя аб усiх штатных
педагогах-арганiзатарах (уключаючы i тых, якiя вядуць выкладанне ў
школах i ўжо ўлiчаны ў радках 01-04).
 Па радку 14 улiчваюцца штатныя бiблiятэчныя работнiкi
(уключаючы загадчыкаў бiблiятэк) незалежна ад таго, на поўнай або не
на поўнай стаўцы яны працуюць у школе (уключаючы i бiблiятэкараў,
якiя вядуць выкладанне ў школах).
 Па радках 15-18 паказваюцца даныя аб штатных
лагапедах-педагогах, тыфлапедагогах, сурдапедагогах,
алiгафрэнапедагогах у школах розных тыпаў.

 Раздзел 2

 У гэты раздзел уключаюцца звесткi аб усiх педработнiках, якiя
выкладаюць асобныя прадметы (уключаючы настаўнiкаў музыкi i спеваў,
выяўленчага мастацтва, чарчэння, фiзiчнай культуры, працоўнага
навучання), а таксама звесткi аб дырэктарах i намеснiках дырэктараў,
якiя вядуць выкладанне асобных прадметаў.
 Пры гэтым звесткi аб настаўнiках, якiя выкладаюць два i болей
прадметаў, належыць паказаць па таму прадмету, па якому яны маюць
найбольшую колькасць гадзiн.
 Калi вучэбная нагрузка па выкладаемых прадметах аднолькавая, то
iх патрэбна паказаць па таму прадмету, па якому атрымана спецыяльная
адукацыя.
 Па радку 01 паказваецца агульная колькасць настаўнiкаў (сума
радкоў 02-05).
 Па радку 07 паказваецца колькасць асоб пенсiённага ўзросту
(пенсiянеры, якiя маюць пенсiю па iнвалiднасцi, аднак працуюць,
паказваюцца па ўсiх раздзелах, акрамя таго, паказваюцца i ў радку
07).
 Па радку 09 паказваецца колькасць студэнтаў, якiя працавалi па
стану на 1 кастрычнiка бягучага года (з радка 01).
 У графе 15 паказваюцца агульныя даныя аб настаўнiках iншых
замежных моў, акрамя тых, якiя былi паказаны раней.
 Даныя графы 17 не ўключаюцца ў даныя графы 1.
 У графе 22 паказваюцца настаўнiкi-дэфектолагi.
 У графе 23 паказваюцца агульныя даныя аб настаўнiках iншых
спецыяльных прадметаў, акрамя тых, якiя паказвалiся раней (этыкi,
харэаграфii, эканомiкi i iншых).
 Даныя граф 24-25 не ўключаюцца ў даныя графы 1.

 Заўвага. Тэрмiны, прыведзеныя ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваюцца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-СД утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ДЗIЦЯЧАГА ДОМА I ШКОЛЫ-IНТЭРНАТА ¦
 ¦ на пачатак ___/___ навучальнага года ¦
 ¦ (па стану на 5 верасня) ¦
 L-----------------------------------------------------------------

 Форма 1-СД

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць 7 ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦верасня дзiцячыя ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦дамы i ¦
 ¦ мiнiстэрства, iншы орган ¦¦школы-iнтэрнаты ўсiх¦
 ¦ кiравання ¦¦тыпаў абласным ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦(Мiнскаму ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦гарадскому) ¦
 ¦ ¦¦упраўленням адукацыi¦
 L--------------------------------------------L---------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T------------T------------T-------T---------T------T------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦формы ¦арганiзацыi-¦органа ¦галiны ¦асноўнага¦тэры- ¦формы ¦
 ¦па ¦складальнiка¦кiравання ¦па ¦вiду ¦торыi ¦(вiду)¦
 ¦ОКУД ¦дакумента ¦(грамадскага¦ОКОНХ ¦эканамiч-¦па ¦улас- ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦аб'яднання) ¦ ¦най ¦СОАТО ¦насцi ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦па ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦ОКФС ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦0613505¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+------------+------------+-------+---------+------+-------

 1. Звесткi аб выхаванцах, колькасцi груп i месцаў

 ----------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ Назва паказчыкаў ¦N радка¦Усяго¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ ¦
 ¦Колькасць выхаванцаў, чалавек 01 ¦
 ¦ ¦
 ¦ у тым лiку ва ўзросце: ¦
 ¦ ¦
 ¦да 2 гадоў 02 ¦
 ¦ ¦
 ¦3-4 гадоў 03 ¦
 ¦ ¦
 ¦5-6 гадоў 04 ¦
 ¦ ¦
 ¦7-15 гадоў 05 ¦
 ¦ ¦
 ¦16 гадоў i больш 06 ¦
 ¦ ¦
 ¦З агульнай колькасцi выхаванцаў (радок 01): 07 ¦
 ¦дзяўчат ¦
 ¦ ¦
 ¦дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi 08 ¦
 ¦бацькоў ¦
 ¦ ¦
 ¦ у тым лiку дашкольнiкаў 09 ¦
 ¦ ¦
 ¦Навучаюцца ў навучальных установах - усяго (з радка 10 ¦
 ¦01) ¦
 ¦ ¦
 ¦З iх: у прафесiйна-тэхнiчных вучылiшчах 11 ¦
 ¦ ¦
 ¦ у 1-4 падрыхтоўчых класах 12 ¦
 ¦ ¦
 ¦ у 5-9 класах 13 ¦
 ¦ ¦
 ¦ у 10-11(12) класах 14 ¦
 ¦ ¦
 ¦З агульнай колькасцi выхаванцаў школы-iнтэрната 15 ¦
 ¦(радок 01): навучаюцца ў суседняй навучальнай ¦
 ¦установе ¦
 ¦ ¦
 ¦Не вучацца ў школе з-за працяглай хваробы, 16 ¦
 ¦патрабуецца перавод у спецыяльныя дзiцячыя ¦
 ¦ўстановы, чалавек ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць груп, адзiнак 17 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць месцаў, адзiнак 18 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць прыходзячых вучняў, чалавек 19 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць дзяцей - iнвалiдаў дзяцiнства, чалавек 20 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць дзяцей - iнвалiдаў 1 групы, чалавек 21 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць дзяцей - iнвалiдаў 2 групы, чалавек 22 ¦
 L------------------------------------------------------------------

 2. Рух колькасцi выхаванцаў за справаздачны год
 (чал.)
 ----------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ Назва паказчыкаў ¦N радка¦Усяго¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ ¦
 ¦Было выхаванцаў на пачатак мiнулага навучальнага 01 ¦
 ¦года (05.09.1998) ¦
 ¦ ¦
 ¦Прыбавiлася (з 05.09.1998 да 05.09.1999) 02 ¦
 ¦ ¦
 ¦ з iх дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без 03 ¦
 ¦апекi бацькоў ¦
 ¦ ¦
 ¦ у тым лiку дашкольнiкаў 04 ¦
 ¦ ¦
 ¦Выбыла (з 05.09.1998 да 05.09.1999) (сума радкоў 05 ¦
 ¦08-17, 19, 20) ¦
 ¦ ¦
 ¦ з iх дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без 06 ¦
 ¦апекi бацькоў ¦
 ¦ ¦
 ¦ у тым лiку дашкольнiкаў 07 ¦
 ¦ ¦
 ¦ У тым лiку (з радка 05): ¦
 ¦ ¦
 ¦у сярэднiя спецыяльныя i вышэйшыя навучальныя 08 ¦
 ¦ўстановы ¦
 ¦ ¦
 ¦у прафесiйна-тэхнiчныя вучылiшчы 09 ¦
 ¦ ¦
 ¦у спецыяльныя ПТВ для дзяцей, якiм патрэбны асобыя 10 ¦
 ¦ўмовы выхавання ¦
 ¦ ¦
 ¦у спецыяльныя школы для дзяцей, якiм патрэбны 11 ¦
 ¦асобыя ўмовы выхавання ¦
 ¦ ¦
 ¦у школы-iнтэрнаты для дзяцей з асаблiвасцямi 12 ¦
 ¦псiхафiзiчнага развiцця ¦
 ¦ ¦
 ¦у iншыя дзiцячыя дамы i школы-iнтэрнаты 13 ¦
 ¦ ¦
 ¦у апякунскую (прыёмную) сям'ю 14 ¦
 ¦ ¦
 ¦у дзiцячы дом сямейнага тыпу 15 ¦
 ¦ ¦
 ¦да бацькоў 16 ¦
 ¦ ¦
 ¦на ўсынаўленне 17 ¦
 ¦ ¦
 ¦ з iх за мяжу 18 ¦
 ¦ ¦
 ¦на работу 19 ¦
 ¦ ¦
 ¦па iншых прычынах 20 ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць выхаванцаў, якiя выпускаюцца ў 21 ¦
 ¦справаздачным навучальным годзе ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць выхаванцаў, якiя вывезены летам на 22 ¦
 ¦адпачынак ¦
 ¦ ¦
 ¦Колькасць выхаванцаў, якiя засталiся на месцы, але 23 ¦
 ¦пераведзены на дачны рэжым ¦
 L------------------------------------------------------------------

 3. Колькасць i склад педагагiчных работнiкаў
 (запаўняюць толькi дзiцячыя дамы)

 (чал.)
 ----------------T----T----------T----T-----------------------------
 ¦Назва паказчыка¦N ¦Колькасць ¦З iх¦З агульнай колькасцi маюць
 ¦ ¦рад-¦работнiкаў¦жан-¦адукацыю
 ¦ ¦ка ¦ ¦чын +------T--------T------T------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закон-¦незакон-¦сярэд-¦агуль-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чаную ¦чаную ¦нюю ¦ную
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышэй-¦вышэйшую¦спецы-¦сярэд-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шую ¦ ¦яльную¦нюю
 +---------------+----+----------+----+------+--------+------+------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
 +---------------+----+----------+----+------+--------+------+------
 ¦
 ¦Усяго 01
 ¦педагагiчных
 ¦работнiкаў
 ¦(сума радкоў
 ¦02-08)
 ¦
 ¦ У тым лiку:
 ¦
 ¦дырэктар 02
 ¦
 ¦нам.дырэктара 03
 ¦па вучэбна-
 ¦выхаваўчай
 ¦рабоце
 ¦
 ¦настаўнiкi 04
 ¦
 ¦выхавальнiкi 05
 ¦
 ¦псiхолагi 06
 ¦
 ¦лагапеды 07
 ¦
 ¦iншыя педагогi 08
 ¦
 ¦ Акрамя таго:
 ¦
 ¦урачы 09
 ¦
 ¦сярэднi 10
 ¦медперсанал
 L------------------------------------------------------------------

 Працяг

 ---------T-------------------------------------------------------¬
 ¦З графы ¦ Квалiфiкацыйная катэгорыя ¦
 ¦1 маюць +-------------T-------------T-------------T-------------+
 ¦дэфекта-¦вышэйшая ¦першая ¦другая ¦без катэгорыi¦
 ¦лагiчную+----T--------+----T--------+----T--------+----T--------+
 ¦адукацыю¦уся-¦з iх з ¦уся-¦з iх з ¦уся-¦з iх з ¦уся-¦з iх з ¦
 ¦ ¦го ¦вышэйшай¦го ¦вышэйшай¦го ¦вышэйшай¦го ¦вышэйшай¦
 ¦ ¦ ¦адукацы-¦ ¦адукацы-¦ ¦адукацы-¦ ¦адукацы-¦
 ¦ ¦ ¦яй ¦ ¦яй ¦ ¦яй ¦ ¦яй ¦
 +--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
 L--------+----+--------+----+--------+----+--------+----+--------+
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ------------------------------------------------------------------
 Даведка. Колькасць работнiкаў, якiя не заняты педагагiчнай
дзейнасцю, уключаючы сумяшчальнiкаў (без урачоў i сярэдняга
медперсаналу) (01), ___________ чалавек.
 (Запаўняюць дзiцячыя дамы i школы-iнтэрнаты ўсiх тыпаў.)

 Кiраўнiк ___________________________

 "___" _______________________ ___ г.
 ____________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню справаздачы
 па форме 1-СД "Справаздача дзiцячага дома i школы-iнтэрната
 на пачатак ___/____ навучальнага года (па стану на 5 верасня)"

 Справаздачу па форме 1-СД запаўняюць дзiцячыя дамы i
школы-iнтэрнаты ўсiх тыпаў па стану на 5 верасня.
 У справаздачы прыводзяцца звесткi аб выхаванцах (уключаючы
прыходзячы кантынгент).
 У раздзеле 1 прыводзяцца звесткi аб выхаванцах, колькасцi груп
i месцаў. Сума даных радкоў 02-06 павiнна быць роўная даным радка
01.
 Даныя радкоў 07, 08 павiнны быць не больш за даныя радка 01, а
даныя радка 09 не павiнны перавышаць даныя радка 08. Сума радкоў
11-15 павiнна быць роўная даным радка 10. Колькасць месцаў (радок
18) бярэцца з тэхнiчнага пашпарту пабудовы. Для вызначэння колькасцi
месцаў старых пабудоў трэба плошчу класных пакояў для выхаванцаў
школьнага ўзросту падзялiць на 8 кв.м, а для выхаванцаў дашкольнага
ўзросту плошчу спальняў падзялiць на 10 кв.м.
 У раздзеле 2 даныя радка 03 не могуць быць больш за даныя радка
02, а даныя радка 04 не могуць быць больш за даныя радка 03.
Адпаведна даныя радка 07 не могуць быць больш за даныя радка 06, а
даныя радка 06 не могуць быць больш за даныя радка 05. Сума даных
радкоў 08-17, 19, 20 павiнна быць роўная даным радка 05. Сума даных
радкоў 01, 02 мiнус даныя радка 05 раздзела 2 павiнна быць роўная
даным радка 01 раздзела 1. У радку 21 паказваюцца толькi тыя
выхаванцы, якiм у сувязi з выпускам у справаздачным навучальным
годзе неабходна выдзелiць сродкi на экiпiроўку.
 У раздзеле 3 прыводзяцца звесткi аб педагагiчных работнiках
дзiцячых дамоў. Пры гэтым дырэктар i намеснiк дырэктара праходзяць
па радках 02 i 03 i ў iншыя радкi не ўключаюцца. Сума даных радкоў
02-08 павiнна быць роўнай даным радка 01. Сума даных граф 3-6 роўная
даным графы 1. Сума даных граф 8, 10, 12, 14 павiнна быць роўнай
даным графы 1. Сума даных граф 9, 11, 13, 15 павiнна быць роўнай
даным графы 3. У радку 08 (iншыя педагогi) могуць быць паказаны
iнструктар па фiзкультуры, кiраўнiк гуртка, музычны кiраўнiк i
iншыя. У графе 7 паказваецца колькасць работнiкаў, якiя маюць
дэфекталагiчную адукацыю (з графы 1).
 У даведку ўключаюцца рабочыя, шафёры i iншыя работнiкi, не
занятыя педагагiчнай дзейнасцю.

 Заўвага. Тэрмiны, прыведзеныя ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваюцца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.
 ___________________________________________________________
 Форма № 2-нк утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 14 августа 2002 г. № 77

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ ¦
 ¦ на пачатак ___/___ навучальнага года ¦
 ¦ Навучанне: дзённае, вячэрняе, завочнае _____________ ¦
 ¦ паказаць ¦
 L------------------------------------------------------------------

 Форма 2-нк

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць 7 ¦
 ¦___________________________________________¦¦дзяржаўныя i ¦
 ¦ поўная назва ў адпаведнасцi са статутам ¦¦недзяржаўныя ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦сярэднiя спецыяльныя¦
 ¦ галоўнае ¦¦навучальныя ўстановы¦
 ¦___________________________________________¦¦не пазней за 5 ¦
 ¦ўпраўленне (ўпраўленне), трэст, аб'яднанне,¦¦кастрычнiка: ¦
 ¦канцэрн ¦¦ ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦ 1) абласному ¦
 ¦ мiнiстэрства, канцэрн, камiтэт,¦¦(Мiнскаму ¦
 ¦___________________________________________¦¦гарадскому) ¦
 ¦iншы орган кiравання, грамадскае аб'яднанн妦упраўленню ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦статыстыкi; ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 2) сваёй ¦
 ¦ ¦¦вышэйстаячай ¦
 ¦ ¦¦арганiзацыi; ¦
 ¦ ¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 3) Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi Рэспублiкi ¦
 ¦ ¦¦Беларусь. ¦
 L--------------------------------------------L---------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-----T---------T--------T-----T---------T-----T------T-----T-----+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
 +-----+---------+--------+-----+---------+-----+------+-----+-----+
 ¦формы¦арганiза-¦органа ¦галi-¦асноўнага¦тэры-¦формы ¦N ¦вiду ¦
 ¦па ¦цыi - ¦кiраван-¦ны па¦вiду ¦торыi¦(вiду)¦наву-¦наву-¦
 ¦ОКУД ¦складаль-¦ня (гра-¦ОКОНХ¦эканамiч-¦па ¦ду) ¦чаль-¦чання¦
 ¦ ¦нiка ¦мадскага¦ ¦най ¦СОАТО¦улас- ¦най ¦ ¦
 ¦ ¦дакумента¦аб'яд- ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦насцi ¦уста-¦ ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦нання) ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦па ¦новы ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ОКФС ¦ ¦ ¦
 +-----+---------+--------+-----+---------+-----+------+-----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----+---------+--------+-----+---------+-----+------+-----+------

 1. Размеркаванне навучэнцаў па курсах i спецыяльнасцях
 на 1 кастрычнiка ______ г.

 (чал.)
 ----------------T----T----T----------------T----T----T------T------
 Назва ¦Код ¦Пры-¦ Навучаюцца ¦Уся-¦У ¦Фак- ¦Кант-
 спецыяльнасцi ¦спе-¦нята¦ на курсах ¦го ¦тым ¦тыч- ¦роль-
 ¦цы- ¦ +-T--T---T--T-T--+на- ¦лiку¦ны ¦ная
 ¦яль-¦ ¦I¦II¦III¦IV¦V¦VI¦ву- ¦жан-¦вы- ¦сума
 ¦нас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ча- ¦чыны¦пуск ¦(гр.Б,
 ¦цi, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ецца¦ ¦з ¦1-10)
 ¦N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦01.10.¦
 ¦рад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ўсiх¦ ¦__ г. ¦
 ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кур-¦ ¦па ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сах ¦ ¦30.10.¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.¦ ¦__ г. ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-7)¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ ¦3 ¦ 4 ¦5 ¦6¦7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1. Групы з асоб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якi закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 базавую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (дзевяцiгадовую)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 2. Групы з асоб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя маюць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сярэднюю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 адукацыю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 УСЯГО¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 УСЯГО ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (рад.01+02) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 З агульнага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 навучаюцца па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дагаворах з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 поўнай аплатай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 навучанне за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 кошт: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 уласных сродкаў¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 навучэнцаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 сродкаў ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 прадпрыемстваў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 i арганiзацый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 навучаюцца за ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 кошт бюджэтных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сродкаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+-+--+---+--+-+--+----+----+------+------
 у тым лiку на ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ўмовах мэтавай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 кантрактнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 падрыхтоўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 дзецi-сiроты i ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзецi, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 засталiся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 апекi бацькоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 з iх ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 знаходзяцца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 на поўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяржаўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 забеспячэннi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 iнвалiды ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 асобы, якiя ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 выконвалi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 воiнскi або ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 службовы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 абавязак у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 краiнах, дзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 адбывалiся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ваенныя дзеяннi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 дзецi з сем'яў ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 загiнуўшых цi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стаўшых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 iнвалiдамi ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 час праходжання¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 вайсковай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+ +----+ +----+----+------+------
 маючыя льготы ў¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 адпаведнасцi з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 артыкуламi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 18-20, 23-25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Рэспублiкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Беларусь "Аб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сацыяльнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 абароне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 грамадзян, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 пацярпеўшых ад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ЧАЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----------------+----+----+----------------+----+----+------+------
 Даведка.
 З лiку прынятых (з рад.03 гр.1) жанчын __________________ (14).
З фактычнага выпуску (з рад.03 гр.10) жанчын _________________ (15).
Размер платы за навучанне 1 навучэнца за вучэбны год
(млн.руб.) _______________________ (16).

 2. Размеркаванне навучэнцаў па ўзросту

 (чал.)
 ------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----
 ¦ ¦N ¦14 ¦15 ¦16 ¦17 ¦18 ¦19 ¦20
 ¦ ¦радка¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў¦гадоў
 +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
 +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ¦Колькасць ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навучэнцаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ УСЯГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 ¦ у тым лiку¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ жанчын ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----

 Працяг

 -------T-------T-------T------T-----T--------T----------------¬
 ¦21 год¦22 гады¦23 гады¦24 га-¦25 ¦26 гадоў¦Кантрольная сума¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ды ¦гадоў¦i больш ¦(гр.Б, 1-13) ¦
 +------+-------+-------+------+-----+--------+----------------+
 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
 +------+-------+-------+------+-----+--------+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------+-------+-------+------+-----+--------+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L------+-------+-------+------+-----+--------+-----------------

 3. Колькасць навучэнцаў дзённага навучання,
 якiя атрымлiваюць стыпендыю

 (чал.)
 ---------------T-----T-----T---------------------------T-----------
 ¦N ¦Усяго¦З агульнага лiку (гр.1) ¦Кантрольная
 ¦радка¦ ¦атрымлiваюць стыпендыю ¦сума
 ¦ ¦ +----------T--------T-------+(гр.Б, 1-4)
 ¦ ¦ ¦сацыяльную¦вучэбную¦iмянную¦
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Колькасць ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 навучэнцаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 атрымлiваюць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стыпендыю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стыпендыяты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 прадпрыемстваў¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 i арганiзацый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у адпаведнасцi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з заключанымi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дагаворамi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------

 4. Вынiкi прыёму

 (чал.)
 ----------T-----T-----T---------------T----------------------------
 ¦ ¦N ¦Усяго¦З iх пражываюць¦ З
 ¦ ¦радка¦ ¦у мясцовасцi, +----------------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦дзе знаходзiцца¦ закончылi базавую
 ¦ ¦ ¦ ¦навучальная ¦ (дзевяцiгадовую) школу
 ¦ ¦ ¦ ¦ўстанова ¦ з пасведчаннем
 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---------T------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦усяго¦закончылi¦з iх дзённую
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школу ў ¦(з гр.4)
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бягучым +------T-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годзе ¦гарад-¦сель-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(з гр.3) ¦скую ¦скую
 +---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
 +---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Падазена ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х
 ¦заяў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦Усяго ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦залiчана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦З ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦агульнага¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лiку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(рад.01) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вытрымалi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ўступныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦выпраба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ваннi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----

 Працяг

 ----------------------------------------------------------------¬
 агульнага лiку (гр.1) ¦
 -----------------------------T--------------------T------T------+
 ¦ закончылi сярэднiя ¦закончылi ¦Закон-¦Кант- ¦
 ¦ навучальныя ўстановы ¦прафесiйна-тэхнiчныя¦чылi ¦роль- ¦
 ¦ з атэстатам ¦ўстановы ¦ССНУ ¦ная ¦
 +-----T---------T------------+-----T--------------+ ¦сума ¦
 ¦усяго¦закончылi¦з iх дзённую¦усяго¦з iх у бягучым¦ ¦(гр.Б,¦
 ¦ ¦школу ў ¦(з гр.8) ¦ ¦годзе ¦ ¦1-13) ¦
 ¦ ¦бягучым +------T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦годзе ¦гарад-¦сель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(з гр.7) ¦скую ¦скую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+---------+------+-----+-----+--------------+------+------+
 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
 +-----+---------+------+-----+-----+--------------+------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+---------+------+-----+-----+--------------+------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+---------+------+-----+-----+--------------+------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----+---------+------+-----+-----+--------------+------+-------

 5. Прадпрыемствы грамадскага харчавання

 (адзiнак)
 -------T----------------------T-----------------------T------------
 N радка¦Колькасць месцаў у ¦Акрамя таго, колькасць ¦Кантрольная
 ¦прадпрыемствах ¦месцаў у прадпрыемствах¦сума
 ¦грамадскага харчавання¦грамадскага харчавання ¦(гр.Б, 1, 2)
 ¦навучальнай установы ¦пры iнтэрнатах ¦
 -------+----------------------+-----------------------+------------
 Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
 -------+----------------------+-----------------------+------------
 -------+----------------------+-----------------------+------------
 -------+----------------------+-----------------------+------------

 6. Выкладчыцкi персанал

 (чал.)
 --------------T-------T-----T----------T------------T-------------¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦У тым лiку¦З iх маюць ¦Кантрольная ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦з вышэйшай¦педагагiчную¦сума (Б, 1-3)¦
 ¦ ¦ ¦ ¦адукацыяй ¦адукацыю ¦ ¦
 +-------------+-------+-----+----------+------------+-------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
 +-------------+-------+-----+----------+------------+-------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----------+------------+-------------+
 ¦у тым лiку ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦штатныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦выкладчыкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----------+------------+-------------+
 ¦з iх жанчын ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(з р.02) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------------+-------+-----+----------+------------+--------------

 7. Размеркаванне колькасцi навучэнцаў па мовах навучання

 (чал.)
 -------------------T-------T--------------------T----------------¬
 ¦ Назва мовы ¦N радка¦Колькасць навучэнцаў¦Кантрольная сума¦
 ¦ ¦ ¦ ¦(гр.Б, 1) ¦
 +------------------+-------+--------------------+----------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +------------------+-------+--------------------+----------------+
 ¦Руская ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------------------+----------------+
 ¦Беларуская ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------------------+----------------+
 ¦Руская, беларуская¦ 03 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------------------+----------------+
 ¦ УСЯГО¦ 999 ¦ ¦ ¦
 L------------------+-------+--------------------+-----------------

 8. Колькасць навучэнцаў, якiя пастаянна пражываюць
 на тэрыторыях дзяржаў - членаў Садружнасцi Незалежных Дзяржаў
 i iншых дзяржаў, а таксама замежных грамадзян

 (чал.)
 --------------T----T------------T------------T------------T--------
 Назва дзяржавы¦N ¦ Прынята ¦Колькасць ¦ Выпуск ¦Кантро-
 ¦рад-¦ ¦навучэнцаў ¦ ¦льная
 ¦ка +----T-------+----T-------+----T-------+сума
 ¦ ¦уся-¦у тым ¦уся-¦у тым ¦уся-¦у тым ¦(гр.Б,
 ¦ ¦го ¦лiку з ¦го ¦лiку з ¦го ¦лiку з ¦1-6)
 ¦ ¦ ¦поўнай ¦ ¦поўнай ¦ ¦поўнай ¦
 ¦ ¦ ¦аплатай¦ ¦аплатай¦ ¦аплатай¦
 ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦затрат ¦ ¦затрат ¦
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 УСЯГО¦101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Рэспублiка ¦102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Азербайджан ¦103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Арменiя ¦104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Грузiя ¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Казахстан ¦106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Кыргызстан ¦107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Малдова ¦108 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Расiйская ¦109 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Федэрацыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Таджыкiстан ¦110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Туркменiстан ¦111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Узбекiстан ¦112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Украiна ¦113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Латвiя ¦114 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Лiтва ¦115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Эстонiя ¦116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Акрамя таго, ¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 агульная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 колькасць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 замежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 грамадзян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------

 9. Колькасць навучэнцаў, якiя накiраваны навучацца за мяжу

 (чал.)
 -------------------------T-------------------T--------------------¬
 ¦ Назва дзяржавы ¦Назва спецыяльнасцi¦Колькасць навучэнцаў¦
 +------------------------+-------------------+--------------------+
 ¦ А ¦ В ¦ 1 ¦
 +------------------------+-------------------+--------------------+
 +------------------------+-------------------+--------------------+
 +------------------------+-------------------+--------------------+
 L------------------------+-------------------+---------------------

 10. Наяўнасць i выкарыстанне вучэбна-лабараторных
 будынкаў i iнтэрнатаў

 (кв.м)
 ----------T----T--------T-----------T----------------------------
 ¦ ¦N ¦Агульная¦У тым лiку ¦ З агульнай
 ¦ ¦рад-¦плошча ¦арэндаваная+--------T--------T----------
 ¦ ¦ка ¦будынкаў¦ ¦здадзена¦вучэбная¦вучэбна-
 ¦ ¦ ¦(гр.3-7)¦ ¦ў арэнду¦ ¦дапаможная
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Вучэбна- ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лабара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦торныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦будынкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦Будынкi ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнтэрна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦таў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ Даведка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦Колькасць¦ 03 ¦ ¦
 ¦навучэн- ¦ ¦ ¦
 ¦цаў, якiя¦ ¦ ¦
 ¦маюць ¦ ¦ ¦
 ¦патрэбу ў¦ ¦ ¦
 ¦iнтэрна- ¦ ¦ ¦
 ¦тах ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +--------+
 ¦ з iх ¦ 04 ¦ ¦
 ¦ пражы- ¦ ¦ ¦
 ¦ ваюць у¦ ¦ ¦
 ¦ iнтэр- ¦ ¦ ¦
 ¦ натах ¦ ¦ ¦
 L---------+----+--------+----------------------------------------

 Працяг

 ----------------------------------------T-----------¬
 плошчы (гр.1) ¦Кантрольная¦
 ----------T-----------------------------+сума, ¦
 ¦падсобная¦ жылая ¦(гр.Б, 1-9)¦
 ¦ +-----T-----------------------+ ¦
 ¦ ¦ ¦ у тым лiку занята ¦ ¦
 ¦ ¦усяго+-----------T-----------+ ¦
 ¦ ¦ ¦навучэнцамi¦навучэнцамi¦ ¦
 ¦ ¦ ¦дадзенай ¦iншых ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦навучальнай¦навучальных¦ ¦
 ¦ ¦ ¦установы ¦устаноў ¦ ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 -----------------------------------------------------

 11. Рух колькасцi навучэнцаў
 з 1 кастрычнiка ____ г. па 1 кастрычнiка ____ г.
 (без новага прыёму)

 (чал.)
 -----------------------------------T-------T-----T----------------¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦Кантрольная сума¦
 ¦ ¦ ¦ ¦(гр.Б, 1) ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Прыбыла навучэнцаў - усяго (сума ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 ¦радкоў 02-04) ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ у тым лiку: +-------+-----+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пераведзена з другiх форм ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 ¦навучання дадзенай навучальнай ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦установы ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+-----+----------------+
 ¦ з другiх сярэднiх спецыяльных ¦ 03 ¦ ¦ ¦
 ¦навучальных устаноў ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦ прыбылi па iншых прычынах ¦ 04 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦Выбыла навучэнцаў - усяго (сума ¦ 05 ¦ ¦ ¦
 ¦радкоў 06, 08-10) ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦па непаспяховасцi ¦ 06 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦ з iх не здалi дзяржаўныя ¦ 07 ¦ ¦ ¦
 ¦экзамены, не абаранiлi дыпломную ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦работу ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦ пераведзены на другiя формы ¦ 08 ¦ ¦ ¦
 ¦навучання дадзенай навучальнай ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦установы ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦ у другiя сярэднiя спецыяльныя ¦ 09 ¦ ¦ ¦
 ¦навучальныя ўстановы ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ +----------------+
 ¦ выбылi па iншых прычынах ¦ 10 ¦ ¦ ¦
 L----------------------------------+-------+-----+-----------------

 Кiраўнiк _______________________

 "___"____________________ ___ г.

 ________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню статыстычнай справаздачы па форме 2-нк
 "Справаздача сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы"

 1. Справаздача па форме 2-нк складаецца ўсiмi дзяржаўнымi i
недзяржаўнымi сярэднiмi спецыяльнымi навучальнымi ўстановамi i iх
фiлiяламi: каледжамi, тэхнiкумамi, педагагiчнымi, медыцынскiмi,
музычнымi вучылiшчамi i iншымi сярэднiмi cпецыяльнымi навучальнымi
ўстановамi. Справаздача па форме 2-нк запаўняецца асобна на кожны
вiд навучання: дзённае, вячэрняе, завочнае па стану на 1 кастрычнiка
i прадстаўляецца абласному (Мiнскаму гарадскому) упраўленню
статыстыкi, вышэйстаячай арганiзацыi i Мiнiстэрству адукацыi
Рэспублiкi Беларусь не пазней за 5 кастрычнiка.
 Па фiлiялах колькасць навучэнцаў улiчваецца па месцы
знаходжання фiлiяла.
 Усе паказчыкi справаздачы павiнны запаўняцца па даных
падлiковай дакументацыi, якая ёсць у аддзеле кадраў i бухгалтэрыi
сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы.

 2. У раздзеле "Размеркаванне навучэнцаў па курсах i
спецыяльнасцях на 1 кастрычнiка" прыводзяцца даныя аб прыёме
навучэнцаў, колькасцi навучэнцаў па курсах, спецыяльнасцях i
выпуску. З агульнай колькасцi навучэнцаў выдзяляюцца жанчыны.
 Назва спецыяльнасцей прыводзiцца ў поўнай адпаведнасцi з
Пералiкам спецыяльнасцей сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў,
зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi ад 11 жнiўня 1997 г. N
456. У графу "Прынята" ўключаецца колькасць прынятых у навучальную
ўстанову з 1 кастрычнiка мiнулага года па 1 кастрычнiка бягучага
года. Колькасць навучэнцаў на курсах паказваецца ў адпаведнасцi з
загадамi па навучальнай установе. Выпуск спецыялiстаў паказваецца за
каляндарны год з 1 кастрычнiка мiнулага года па 30 верасня бягучага
года (не ўключаюцца асобы, якiя не здалi дзяржаўныя экзамены або не
абаранiлi дыпломную работу).

 Заўвага. Тэрмiналогiя, прыведзеная ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.

 У радках 04-05 паказваюцца даныя аб прыёме, колькасцi i выпуску
спецыялiстаў, якiя навучалiся ў сярэднiх спецыяльных навучальных
установах на ўмовах дгавораў, заключаных памiж навучалнымi
ўстановамi i навучэнцамi, прадпрыемствамi, навучальнымi ўстановамi i
навучэнцамi аб поўнай аплаце затрат на навучанне. У радках 06-07
неабходна паказаць тых, хто навучаецца за кошт сродкаў бюджэту, з iх
выдзяляюцца навучэнцы, якiя навучаюцца на ўмовах мэтавай кантрактнай
падрыхтоўкi згодна з Палажэннем аб мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы,
зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi ад 1 лiпеня 1996 г. N
286.
 У радках 08-13 прыводзяцца даныя аб асобах, якiя прыняты ў
навучальную ўстанову i навучаюцца там на падставе льгот,
прадугледжаных адпаведным заканадаўствам i пацверджаных неабходнымi
дакументамi.
 У радках 14-15 паказваюцца жанчыны сярод прынятых i сярод
выпушчаных адпаведна.
 У радку 16 прыводзiцца размер платы за навучанне аднаго
навучэнца за навучальны год (млн.рублёў), разлiчаны ў адпаведнасцi з
фактычнымi затратамi.

 3. У раздзеле "Размеркаванне навучэнцаў па ўзросту" ўзрост
навучэнцаў вызначаецца па лiку поўных гадоў на 1 студзеня наступнага
года, у тым лiку выдзяляюцца жанчыны.

 4. У раздзеле "Колькасць навучэнцаў дзённага навучання, якiя
атрымлiваюць стыпендыю" паказваюцца навучэнцы, якiм загадам
дырэктара назначана стыпендыя са стыпендыяльнага фонду, а таксама
тыя, хто атрымлiвае стыпендыю ў адпаведнасцi з заключанымi
дагаворамi з прадпрыемствамi i арганiзацыямi. У графах 2-4
паказваюцца звесткi аб стыпендыятах па вiдах.

 5. У раздзеле "Вынiкi прыёму" паказваюцца даныя аб агульнай
колькасцi асоб, якiя падалi заявы для паступлення, i асоб, залiчаных
у навучальныя ўстановы. У радку 03 паказваюцца асобы, якiя станоўча
вытрымалi ўступныя выпрабаваннi. У графах 3-11 усе, хто падаў заявы
i хто залiчаны ў ССНУ, размяркоўваюцца па атрыманай адукацыi:
закончылi гарадскiя i сельскiя базавыя i сярэднiя школы (гiмназii,
лiцэi, каледжы) i прафесiйна-тэхнiчныя вучылiшчы. У графе 13
паказваюцца даныя аб асобах, якiя падалi заявы i залiчаны для
атрымання другой сярэдняй спецыяльнай адукацыi.

 6. Раздзел "Прадпрыемствы грамадскага харчавання" запаўняецца
самастойнымi дзённай i завочнай установамi. У дадзеным раздзеле
паказваецца толькi фактычная колькасць месц на прадпрыемствах
грамадскага харчавання навучальных устаноў i пры iнтэрнатах.

 7. У раздзеле "Выкладчыцкi персанал" паказваюцца даныя аб усiм
персанале, якi вядзе выкладчыцкую работу. Звесткi аб асобах, якiя
працуюць на ўмовах штатнага сумяшчальнiцтва i пагадзiннай аплаты
працы, уключаюцца ў агульную колькасць выкладчыкаў. Пры гэтым, калi
выкладчык мае асноўную работу ў адной сярэдняй спецыяльнай
навучальнай установе i яшчэ працуе на ўмовах штатнага
сумяшчальнiцтва або пагадзiннай аплаты ў iншай сярэдняй спецыяльнай
навучальнай установе, тады ён паказваецца адзiн раз па асноўнай
рабоце.
 Завочнай навучальнай установай гэты раздзел запаўняецца толькi
на выкладчыкаў, якiя працуюць у дадзенай завочнай навучальнай
установе. Майстры вытворчага навучання ў колькасць выкладчыкаў не
ўключаюцца.
 Дырэктары сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў, намеснiкi
дырэктараў па вучэбнай, вучэбна-вытворчай рабоце, загадчыкi
аддзяленняў, практыкi i iншыя работнiкi з лiку
адмiнiстрацыйна-гаспадарчага i навучальна-дапаможнага персаналу, якi
вядзе выкладчыцкую работу, адносяцца да выкладчыкаў i ўключаюцца ў
радок 01.

 8. У раздзеле "Размеркаванне колькасцi навучэнцаў па мовах
навучання" спачатку паказваецца колькасць навучэнцаў, якiя вывучаюць
усе прадметы на адной мове (рускай цi беларускай). У тым выпадку,
калi ў навучальнай установе частка прадметаў выкладаецца на рускай
мове, а другая частка - на беларускай цi iншых мовах, неабходна
назваць iх, а кантынгент навучэнцаў паказаць разам.

 9. У раздзеле 8 паказваюцца даныя аб прыёме, колькасцi
навучэнцаў i выпуску спецыялiстаў, якiя да паступлення на вучобу
пражывалi на тэрыторыях краiн СНД i iншых краiн. У тым лiку
паказваюцца асобы, якiя навучаюцца з поўнай аплатай затрат. Акрамя
таго, у гэтым раздзеле паказваецца колькасць навучэнцаў з замежных
краiн.

 10. У раздзеле 9 паказваецца колькасць навучэнцаў, якiя
накiраваны дадзенай навучальнай установай навучацца за мяжу тэрмiнам
не менш чым на 1 год з указаннем дзяржавы i спецыяльнасцi.

 11. Раздзел "Наяўнасць i выкарыстанне вучэбна-лабараторных
будынкаў i iнтэрнатаў" запаўняе самастойная навучальная ўстанова.
Пры гэтым даныя аб плошчы паказваюцца ў квадратных метрах без
дзесятых.
 У агульную плошчу ўстановы ўключаецца плошча, якая здадзена ў
арэнду iншай навучальнай установе i арэндаваная.
 У вучэбную плошчу сярэдняй спецыяльнай навучальнай установы
ўключаецца плошча тых памяшканняў, у якiх адбываецца вучэбны працэс:
аўдыторыi, вучэбныя лабараторыi, вучэбныя кабiнеты, чарцёжныя залы i
залы курсавога i дыпломнага праектавання, вучэбныя майстэрнi,
прэпаратарскiя, дэманстрацыйныя, мантажныя i выпрабавальныя залы,
закрытыя спартыўныя будынкi (спартыўныя залы ўсiх вiдаў, закрыты
басейн для плавання).
 Да вучэбна-дапаможнай плошчы адносiцца плошча тых памяшканняў,
у якiх адбываецца работа, дапаможная да вучэбнага працэсу: падсобная
плошча пры вучэбных памяшканнях, выкладчыцкiя пакоi,
адмiнiстрацыйныя памяшканнi, памяшканнi грамадскiх арганiзацый,
бiблiятэчныя памяшканнi (чытальныя залы, кнiгасховiшчы),
службова-вытворчыя памяшканнi, пакоi для адпачынку супрацоўнiкаў,
кабiнет дырэктара, архiвы, памяшканнi актавай залы (актавая зала,
пакоi для самадзейных калектываў, кiнаапаратная, радыёвузел,
кладоўка для iнвентару).
 У падсобную плошчу ўваходзiць плошча сталовых, буфетаў, кухань,
гардэробаў, лесвiчных клетак, тамбураў, пераходаў, санвузлоў, пакояў
для самастойных заняткаў, гаспадарчых памяшканняў, палiклiнiк,
амбулаторый, медпунктаў, памяшканняў тэхнiчнага i
санiтарна-тэхнiчнага прызначэння (бойлерная, вузлы кiравання
цеплазабеспячэннем, шчытавыя, насосныя, кацельныя, радыёвузлы,
мясцовыя тэлефонныя станцыi).
 У жылую плошчу ўключаецца ўся плошча, занятая пад жыллё, у тым
лiку i плошча жылых дамоў, занятых толькi выкладчыкамi. З агульнай
жылой плошчы выдзяляецца плошча, занятая пад жыллё толькi
навучэнцамi дадзенай навучальнай установы, i плошча, занятая
навучэнцамi iншых сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў.
 У колькасць навучэнцаў, якiя маюць патрэбу ў iнтэрнатах,
уключаюцца толькi асобы, якiя вучацца ў дадзенай навучальнай
установе.

 12. Раздзел "Рух навучэнцаў з 1 кастрычнiка мiнулага года па 1
кастрычнiка бягучага года" запаўняецца ў адпаведнасцi з загадамi па
навучальнай установе. Паказваецца колькасць навучэнцаў, якiя прыбылi
ў навучальную ўстанову (без новага прыёму) i выбылi з яе за ўказаны
перыяд. Сярод прыбыўшых паказваецца колькасць пераведзеных з iншых
форм навучання, iншых сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў i
iншыя прычыны, сярод выбыўшых - адлiчаныя па непаспяховасцi,
пераведзеныя на iншыя формы навучання, у iншыя ССНУ i iншыя прычыны.
 ___________________________________________________________

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ЗВЕСТКI ¦
 ¦ аб накiраваннi на работу выпускнiкоў, закончыўшых сярэднiя ¦
 ¦ спецыяльныя навуальныя ўстановы па дзённай форме навучання ¦
 ¦ за перыяд з 1 кастрычнiка ___ г. па 30 верасня ___ г. ¦
 L------------------------------------------------------------------

 Форма 1-ССНУ (размеркаванне)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць ¦
 ¦___________________________________________¦¦сярэднiя спецыяльныя¦
 ¦ поўная назва ў адпаведнасцi са статутам ¦¦навучальныя ўстановы¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦мiнiстраў i iншых ¦
 ¦ галоўнае ¦¦органаў дзяржаўнага ¦
 ¦___________________________________________¦¦кiравання не пазней ¦
 ¦ўпраўленне (ўпраўленне), трэст, аб'яднанне,¦¦1 лiстапада: ¦
 ¦канцэрн ¦¦ ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦ 1) абласному ¦
 ¦ мiнiстэрства, канцэрн, ¦¦(Мiнскаму ¦
 ¦___________________________________________¦¦гарадскому) ¦
 ¦ камiтэт, iншы орган кiравання ¦¦упраўленню ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦статыстыкi; ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 2) сваёй ¦
 ¦ ¦¦вышэйстаячай ¦
 ¦ ¦¦арганiзацыi; ¦
 ¦ ¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 3) Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi Рэспублiкi ¦
 ¦ ¦¦Беларусь. ¦
 L--------------------------------------------L---------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T---------T--------T-----T---------T-----T-----T----------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
 +-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+----------+
 ¦формы ¦арганiза-¦органа ¦галi-¦асноўнага¦тэры-¦формы¦вiду ¦
 ¦па ¦цыi - ¦кiраван-¦ны па¦вiду ¦торыi¦(вi- ¦навучаль- ¦
 ¦ОКУД ¦складаль-¦ня (гра-¦ОКОНХ¦эканамiч-¦па ¦ду) ¦най ¦
 ¦ ¦нiка ¦мадскага¦ ¦най ¦СОАТО¦улас-¦установы: ¦
 ¦ ¦справаз- ¦аб'яд- ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦насцi¦самастой- ¦
 ¦ ¦дачы па ¦нання) ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦па ¦ная - 11, ¦
 ¦ ¦ОКПО ¦па СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ОКФС ¦фiлiял, ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аддзяленне¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пры ПТВ - ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31 ¦
 +-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+----------+
 ¦0613018¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+-----------

 1. Выпуск спецыялiстаў дзённай формы навучання

 --------------T----T----T-----------------------------------T------
 Назва ¦N ¦Код ¦Колькасць выпускнiкоў дзённай формы¦З
 спецыяльнасцi¦рад-¦спе-¦навучання, якiя навучалiся за кошт ¦агуль-
 ¦ка ¦цы- ¦бюджэтных сродкаў ¦нага
 ¦ ¦яль-+------T----------------------------+лiку
 ¦ ¦нас-¦усяго ¦ у тым лiку навучалiся ¦вы-
 ¦ ¦цi ¦(гр.2++------T----------T----------+пуск-
 ¦ ¦ ¦+3+4) ¦на ¦на ¦на умовах ¦нiкоў
 ¦ ¦ ¦ ¦агуль-¦дагаворных¦мэтавай ¦(гр.1)
 ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦умовах ¦кантракт- ¦- жан-
 ¦ ¦ ¦ ¦пад- ¦падрыхтоў-¦най ¦чыны
 ¦ ¦ ¦ ¦ставах¦кi спецыя-¦падрыхтоў-¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiстаў ¦кi ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1.1. Групы з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асоб, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 базавую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (дзевяцiгадо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 вую) школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 1.2. Групы з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асоб, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сярэднюю школу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 УСЯГО¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 УСЯГО (01+02)¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------

 2. Размеркаванне выпускнiкоў
 сярэднiх спецыяльных навучальных устаноў,
 якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў

 -----------------T----T----T----------------------T----------------
 Назва ¦N ¦Код ¦Колькасць выпускнiкоў,¦З гр.1 атрымалi
 спецыяльнасцi ¦рад-¦спе-¦якiя атрымалi ¦накiраванне ў
 ¦ка ¦цы- ¦накiраванне на работу ¦адпаведнасцi з
 ¦ ¦яль-+----T-----------------+
 ¦ ¦нас-¦уся-¦у тым лiку жанчын+----T-----T-----
 ¦ ¦цi ¦го ¦ ¦да- ¦заяў-¦дага-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га- ¦камi ¦ворам
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вор-¦прад-¦аб
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нымi¦пры- ¦мэта-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ўмо-¦емст-¦вай
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вамi¦ваў i¦кант-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пад-¦арга-¦ракт-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рых-¦нiза-¦най
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоў-¦цый ¦пад-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кi ¦ ¦рых-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спе-¦ ¦тоўцы
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цыя-¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiс-¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таў ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1.1. Групы з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асоб, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 закончылi базавую¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (дзевяцiгадовую) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 1.2. Групы з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 асоб, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сярэднюю школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 УСЯГО¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 УСЯГО (01+02)¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----

 Працяг табл.
 ------------------T----T------T----------T-------------------------
 Назва ¦N ¦Код ¦З гр.1 ¦Колькасць выпускнiкоў,
 спецыяльнасцi ¦рад-¦спе- ¦раздзела 2¦якiя атрымалi самастойнае
 ¦ка ¦цыяль-+-----T----+працаўладкаванне ў
 ¦ ¦насцi ¦пра- ¦пры-¦адпаведнасцi з льготамi,
 ¦ ¦ ¦доў- ¦зва-¦устаноўленымi Палажэннем
 ¦ ¦ ¦жылi ¦ны +-----T-------------------
 ¦ ¦ ¦вучо-¦на ¦усяго¦у тым лiку ў сувязi
 ¦ ¦ ¦бу па¦во- ¦ ¦з адсутнасцю месца
 ¦ ¦ ¦дзён-¦iнс-¦ ¦працаўладкавання па
 ¦ ¦ ¦най ¦кую ¦ ¦атрыманай
 ¦ ¦ ¦форме¦слу-¦ ¦спецыяльнасцi i
 ¦ ¦ ¦наву-¦жбу ¦ ¦квалiфiкацыi
 ¦ ¦ ¦чання¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1.1. Групы з асоб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 базавую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (дзевяцiгадовую) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 1.2. Групы з асоб,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя закончылi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сярэднюю школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 УСЯГО¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 УСЯГО (01+02)¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------

 3. З агульнага лiку атрымаўшых накiраванне на работу: прыбылi
да месца работы _________ (рад.01); у тым лiку атрымалi работу па
спецыяльнасцi _______ (рад.02); атрымалi адмацаванне ад работы _____
(рад.03).

 4. Колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся за кошт пазабюджэтных
сродкаў ______ (рад.01); з iх атрымалi накiраванне на работу ______
(рад.02).

 Кiраўнiк _________________

 "___" _________________ ___ г.
 _______________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi
 па запаўненню справаздачы па форме 1-ССНУ (размеркаванне)
 "Звесткi аб накiраваннi на работу выпускнiкоў, якiя
 закончылi сярэднiя спецыяльныя навучальныя ўстановы
 па дзённай форме навучання"

 Справаздачу па форме 1-ССНУ (размеркаванне) запаўняюць сярэднiя
спецыяльныя навучальныя ўстановы, якiя маюць дзённыя аддзяленнi i
выпуск спецыялiстаў з 1 кастрычнiка ____ г. па 30 верасня ____ г.,
на аснове наступных дакументаў: журнала рэгiстрацыi i выдачы
дыпломаў, ведамасцi персанальнага размеркавання маладых
спецыялiстаў, пасведчання аб накiраваннi на работу, даведкi аб
самастойным працаўладкаваннi, загадаў i iншых дакументаў, якiя
маюцца ў навучальнай установе.
 У раздзеле 1 па графе 1 паказваюцца звесткi аб выпускнiках
дзённай формы навучання, якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў i
падлягаюць размеркаванню, акрамя тых, хто навучаўся з поўнай аплатай
затрат на навучанне. У графах 2-4 паказваюцца даныя аб умовах
навучання выпускнiкоў: колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся ў
навучальнай установе на агульных падставах, на дагаворных умовах
падрыхтоўкi спецыялiстаў, на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi
згодна з Палажэннем, зацверджаным загадам Мiнадукацыi ад 1 лiпеня
1996 г. N 286. У графе 5 патрэбна паказаць жанчын сярод выпускнiкоў.
 Даныя па спецыяльнасцях паказваюцца ў адпаведнасцi з iх
пералiкам, якi зацверджаны загадам Мiнадукацыi ад 11 жнiўня 1997 г.
N 456.
 Радок 03 "Усяго" па кожнай графе складаецца з сумы радкоў 01,
02.
 У раздзеле 2 прыводзяцца звесткi аб размеркаваннi на работу
выпускнiкоў, якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў. У графе 2
прыводзiцца колькасць выпускнiц-жанчын, якiя атрымалi накiраванне
на работу.
 У графах 3-5 трэба паказаць колькасць выпускнiкоў, якiя
накiраваны на работу ў адпаведнасцi з дагаворнымi ўмовамi
падрыхтоўкi спецыялiстаў, заяўкамi прадпрыемстваў i арганiзацый (у
вуснай або пiсьмовай форме), дагаворамi аб мэтавай кантрактнай
падрыхтоўцы. Названыя паказчыкi запаўняюцца на падставе дагавораў,
заключаных памiж студэнтамi, арганiзацыямi i навучальнымi
ўстановамi. З лiку выпускнiкоў, якiя атрымалi накiраванне на работу,
у графах 6 i 7 паказваюцца выпускнiкi, якiя прадоўжылi вучобу або
прызваны на воiнскую службу, не прыступiўшы да работы. У гафах 8 i 9
паказваецца колькасць выпускнiкоў, якiя атрымалi самастойнае
працаўладкаванне ў адпаведнасцi з iльготамi, устаноўленымi
Палажэннем, у тым лiку ў сувязi з адсутнасцю месцаў працаўладкавання
па атрыманым спецыяльнасцi i квалiфiкацыi.
 Даныя радка 03 па кожнай графе роўныя суме даных радкоў 01, 02.
 У раздзеле 3 прыводзяцца звесткi аб маладых спецыялiстах,
прыбыўшых на работу па размеркаванню, уключаючы i тых, хто пасля
працаўладкавання прадоўжыў вучобу або прызваны на воiнскую службу. У
радку 02 паказваецца колькасць выпускнiкоў, якiя атрымалi работу па
спецыяльнасцi, у радку 03 - атрымалi адмацаванне ад работы.
 У раздзеле 4 прыводзiцца колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся
за кошт пазабюджэтных сродкаў, з iх - атрымалi накiраванне на
работу.
 Увязка памiж раздзеламi
 Сума даных граф 1 i 8 па кожнаму радку раздзела 2 не павiнна
перавышаць данных графы 1 раздзела 1 па кожнаму радку. Даныя радка
01 раздзела 3 роўныя або менш за даныя радка 01 раздзела 2.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, прыведзеная ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.
 ___________________________________________________________
 Форма № 2-нк утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 14 августа 2002 г. № 77

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦ вышэйшай навучальнай установы на пачатак ¦
 ¦ _______/______ навучальнага года ¦
 ¦Навучанне: дзённае, вячэрняе, завочнае ________________________ ¦
 ¦ паказаць ¦
 L------------------------------------------------------------------

 Форма 3-нк

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае справаздачу¦¦Прадстаўляюць ¦
 ¦___________________________________________¦¦дзяржаўныя i ¦
 ¦ поўная назва ў адпаведнасцi са статутам ¦¦недзяржаўныя ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦вышэйшыя навучальныя¦
 ¦ галоўнае ¦¦ўстановы не пазней ¦
 ¦___________________________________________¦¦за 5 кастрычнiка ¦
 ¦ўпраўленне (ўпраўленне), трэст, аб'яднанне,¦¦ ¦
 ¦канцэрн ¦¦ 1) абласному ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦(Мiнскаму ¦
 ¦ мiнiстэрства, камiтэт, ¦¦гарадскому) ¦
 ¦___________________________________________¦¦упраўленню ¦
 ¦ iншы орган кiравання ¦¦статыстыкi; ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦ ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦ 2) сваёй ¦
 ¦ ¦¦вышэйстаячай ¦
 ¦ ¦¦арганiзацыi; ¦
 ¦ ¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 3) Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi Рэспублiкi ¦
 ¦ ¦¦Беларусь. ¦
 L--------------------------------------------L---------------------

 -------------------------------------------------------------T-----
 КОДЫ ¦
 ----T---------T--------T-----T---------T-----T-----T---------+-----
 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
 ----+---------+--------+-----+---------+-----+-----+---------+-----
 фор-¦арганiза-¦органа ¦галi-¦асноўнага¦тэры-¦формы¦N ¦вiду
 мы ¦цыi - ¦кiраван-¦ны па¦вiду ¦торыi¦(вi- ¦навучаль-¦наву-
 па ¦складаль-¦ня (гра-¦ОКОНХ¦эканамiч-¦па ¦ду) ¦най ¦чання
 ОКУД¦нiка ¦мадскага¦ ¦най ¦СОАТО¦ўлас-¦установы ¦
 ¦дакумента¦аб'яд- ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦насцi¦ ¦
 ¦па ОКПО ¦нання) ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦па ¦ ¦
 ¦ ¦па СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ОКФС ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----+---------+--------+-----+---------+-----+-----+---------+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ----+---------+--------+-----+---------+-----+-----+---------+-----

 1. Размеркаванне студэнтаў па курсах i спецыяльнасцях
 на 1 кастрычнiка _____ г.

 (чал.)
 --------------------T----T----T----------------T----T----------
 ¦Назва спецыяльнасцi¦Код ¦Пры-¦ Навучаюцца ¦Уся-¦У тым лiку
 ¦ ¦спе-¦нята¦ на курсах ¦го ¦жанчын
 ¦ ¦цы- ¦ +-T--T---T--T-T--+на- ¦
 ¦ ¦яль-¦ ¦I¦II¦III¦IV¦V¦VI¦ву- ¦
 ¦ ¦нас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ча- ¦
 ¦ ¦цi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ецца¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ўсiх¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кур-¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сах ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2-7)¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦2¦3 ¦ 4 ¦5 ¦6¦7 ¦ 8 ¦ 9
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦З агульнага лiку: ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ навучаюцца па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ скарочанай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ праграме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦навучаюцца па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дагаворах з поўнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аплатай затрат за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кошт: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ уласных сродкаў ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ студэнтаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ сродкаў ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ прадпрыемстваў i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ арганiзацый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦навучаецца за кошт ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦бюджэтных сродкаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ у тым лiку на ¦ 06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ўмовах мэтавай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кантрактнай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ падрыхтоўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦дзецi-сiроты i ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзецi, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦засталiся без апекi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦бацькоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+-+--+---+--+-+--+----+----------
 ¦ з iх знаходзяцца ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ на поўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ дзяржаўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ забеспячэннi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+ +----+
 ¦iнвалiды ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+ +----+
 ¦асобы, якiя ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦выконвалi воiнскi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦або службовы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦абавязак у краiнах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзе адбывалiся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ваенныя дзеяннi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+ +----+
 ¦дзецi з сем'яў ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦загiнуўшых цi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦стаўшых iнвалiдамi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ў час праходжання ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вайсковай службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+ +----+
 ¦маючыя льготы ў ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦адпаведнасцi з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦артыкулам 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Закона Рэспублiкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Беларусь "Аб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сацыяльнай абароне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦грамадзян, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пацярпеўшых ад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦катастрофы на ЧАЭС"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------------------+----+----+----------------+----+----------
 ¦Даведка.
 ¦З лiку прынятых (з
 ¦радка 01 гр.1)
 ¦ жанчын __________ 13
 ¦
 ¦З фактычнага
 ¦выпуску(з радка 01
 ¦гр.10)
 ¦ жанчын __________ 14
 ¦
 ¦Размер платы за
 ¦навучанне студэнта
 ¦за вучэбны год
 ¦(млн.руб.) 15
 L--------------------------------------------------------------

 Працяг

 -----------T----T----T-----¬
 ¦Фактычны ¦На- ¦Ат- ¦Кант-¦
 ¦выпуск з ¦ву- ¦ры- ¦роль-¦
 ¦01.10._ г.¦ча- ¦ма- ¦ная ¦
 ¦па ¦ецца¦лi ¦сума ¦
 ¦30.10._ г.¦ў ¦дып-¦(гр.1¦
 +-----T----+ма- ¦лом ¦-13) ¦
 ¦з ¦у ¦гiс-¦ма- ¦ ¦
 ¦дып- ¦тым ¦тра-¦гiс-¦ ¦
 ¦ломам¦лi- ¦туры¦тра ¦ ¦
 ¦аб ¦ку з¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вы- ¦дып-¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шэй- ¦ло- ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шай ¦мам ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦аду- ¦ба- ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кацыi¦ка- ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦лаў-¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ра ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+----+----+----+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----+----+----+----+-----+
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ----------------------------

 2. Размеркаванне студэнтаў па ўзросту

 (чал.)
 ------------T----T----T---T---T---T---T---T---T---T---T-----T------
 ¦N ¦17 ¦18 ¦19 ¦20 ¦21 ¦22 ¦23 ¦24 ¦25 ¦26 ¦Кант-
 ¦рад-¦га- ¦га-¦га-¦га-¦год¦га-¦га-¦га-¦га-¦гадоў¦роль-
 ¦ка ¦доў ¦доў¦доў¦доў¦ ¦ды ¦ды ¦ды ¦доў¦i ¦ная
 ¦ ¦i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больш¦сума
 ¦ ¦менш¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гр.Б,
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-13)
 ------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11
 ------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+------
 Колькасць ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 студэнтаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 - усяго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+------
 у тым лiку¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 жанчын ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------+----+----+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+------

 3. Колькасць студэнтаў дзённага навучання,
 якiя атрымлiваюць стыпендыю

 (чал.)
 ---------------T-----T-----T---------------------------T-----------
 ¦N ¦Усяго¦З агульнага лiку (гр.1) ¦Кантрольная
 ¦радка¦ ¦атрымалi стыпендыю ¦сума
 ¦ ¦ +----------T--------T-------+(гр.Б, 1-4)
 ¦ ¦ ¦сацыяльную¦вучэбную¦iмянную¦
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Колькасць ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 студэнтаў, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 атрымлiваюць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стыпендыю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------
 у тым лiку ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 стыпендыяты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 прадпрыемстваў¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 i арганiзацый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у адпаведнасцi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з заключанымi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дагаворамi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ---------------+-----+-----+----------+--------+-------+-----------

 4. Вынiкi прыёму
 (чал.)
 ----------T-----T-----T---------------T----------------------------
 ¦ ¦N ¦Усяго¦З iх пражываюць¦З агульнага лiку (гр.1)
 ¦ ¦радка¦ ¦у горадзе, дзе +----------------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦знаходзiцца ¦ закончылi сярэднiя
 ¦ ¦ ¦ ¦навучальная ¦ навучальныя ўстановы
 ¦ ¦ ¦ ¦ўстанова ¦ з атэстатам
 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T---------T------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦усяго¦закончылi¦з iх дзённыя
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сярэднiя ¦(з гр.4)
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ўстановы +------T-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ў бягучым¦гарад-¦сель-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годзе - ¦скiя ¦скiя
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уяго ¦ ¦
 +---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
 +---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Падазена ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦заяў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----+---------------+-----+---------+------+-----
 ¦Усяго ¦ 02 ¦ ¦
 ¦залiчана ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----+
 ¦ у тым ¦ 03 ¦ ¦
 ¦лiку з ¦ ¦ ¦
 ¦падрых- ¦ ¦ ¦
 ¦тоўчых ¦ ¦ ¦
 ¦аддзялен-¦ ¦ ¦
 ¦няў ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----+
 ¦З радка ¦ 04 ¦ ¦
 ¦01 - ¦ ¦ ¦
 ¦вытрымалi¦ ¦ ¦
 ¦ўступныя ¦ ¦ ¦
 ¦выпраба- ¦ ¦ ¦
 ¦ваннi ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----+
 ¦Даведка. ¦ 05 ¦ ¦
 ¦Акрамя ¦ ¦ ¦
 ¦таго, ¦ ¦ ¦
 ¦залiчана ¦ ¦ ¦
 ¦на ¦ ¦ ¦
 ¦падрых- ¦ ¦ ¦
 ¦тоўчае ¦ ¦ ¦
 ¦аддзялен-¦ ¦ ¦
 ¦не ¦ ¦ ¦
 L---------+-----+-----+--------------------------------------------

 Працяг

 --------------------------------------------------------¬
 ¦
 ---------------------T--------------------T------T------+
 ¦закончылi каледжы, ¦закончылi ¦Закон-¦Кант- ¦
 ¦тэхнiкумы i iншыя ¦прафесiйна-тэхнiчныя¦чылi ¦роль- ¦
 ¦сярэднiя спецыяльныя¦ўстановы ¦ВНУ ¦ная ¦
 ¦навучальныя ўстановы+-----T--------------+ ¦сума ¦
 +-----T--------------+усяго¦з iх у бягучым¦ ¦(гр.Б,¦
 ¦усяго¦з iх у бягучым¦ ¦годзе ¦ ¦1-11) ¦
 ¦ ¦годзе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-----+--------------+-----+--------------+------+------+
 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
 +-----+--------------+-----+--------------+------+------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-----+--------------+-----+--------------+------+------+
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ¦
 ---------------------------------------------------------

 5. Прадпрыемствы грамадскага харчавання

 (адзiнак)
 -------T----------------------T-----------------------T------------
 N радка¦Колькасць месцаў у ¦Акрамя таго, колькасць ¦Кантрольная
 ¦прадпрыемствах ¦месцаў у прадпрыемствах¦сума
 ¦грамадскага харчавання¦грамадскага харчавання ¦(гр.Б, 1, 2)
 ¦навучальнай установы ¦пры iнтэрнатах ¦
 -------+----------------------+-----------------------+------------
 Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3
 -------+----------------------+-----------------------+------------
 01 ¦ ¦ ¦
 -------+----------------------+-----------------------+------------

 6. Прафесарска-выкладчыцкi персанал (фiзiчныя асобы)

 (чал.)
 --------T----T------T-----------T----------T-----------------------
 ¦N ¦Асноў-¦ З iх ¦Акрамя ¦З асноўнага (штатнага)
 ¦рад-¦ны +-----T-----+таго, ¦персаналу (гр.1)
 ¦ка ¦(штат-¦на ¦на ¦персанал, +-----------T-----------
 ¦ ¦ны) ¦поў- ¦0,5 ¦якi ¦маюць ¦маюць
 ¦ ¦перса-¦най ¦i ¦залiчаны ¦вучоную ¦вучонае
 ¦ ¦нал ¦стаў-¦0,25 ¦на ўмовах ¦ступень ¦званне
 ¦ ¦ ¦цы ¦стаў-¦штатнага +-----T-----+------T----
 ¦ ¦ ¦ ¦кi ¦сумяшчаль-¦док- ¦кан- ¦прафе-¦да-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нiцтва ¦тара ¦ды- ¦сара ¦цэн-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навук¦дата ¦ ¦та
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навук¦ ¦
 --------+----+------+-----+-----+----------+-----+-----+------+----
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
 --------+----+------+-----+-----+----------+-----+-----+------+----
 УСЯГО ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------+----+------+-----+-----+----------+-----+-----+------+----
 у тым ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 лiку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 жанчын¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------+----+------+-----+-----+----------+-----+-----+------+----

 7. Размеркаванне колькасцi студэнтаў па мовах навучання

 (чал.)
 -------------------T-------T-------------------T----------------¬
 ¦ Назва мовы ¦N радка¦Колькасць студэнтаў¦Кантрольная сума¦
 ¦ ¦ ¦ ¦(гр.Б, 1) ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦Руская ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦Беларуская ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦Руская, беларуская¦ 03 ¦ ¦ ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +------------------+-------+-------------------+----------------+
 ¦ УСЯГО¦ ¦ ¦ ¦
 L------------------+-------+-------------------+-----------------

 8. Колькасць студэнтаў, якiя пастаянна пражываюць
 на тэрыторыях дзяржаў - членаў Садружнасцi Незалежных Дзяржаў
 i iншых дзяржаў, а таксама замежных грамадзян

 (чал.)
 --------------T----T------------T------------T------------T--------
 Назва дзяржавы¦N ¦ Прынята ¦ Колькасць ¦ Выпуск ¦Кант-
 ¦рад-¦ ¦ студэнтаў ¦ ¦рольная
 ¦ка +----T-------+----T-------+----T-------+сума
 ¦ ¦уся-¦з iх з ¦уся-¦з iх з ¦уся-¦з iх з ¦(гр.Б,
 ¦ ¦го ¦поўнай ¦го ¦поўнай ¦го ¦поўнай ¦1-6)
 ¦ ¦ ¦аплатай¦ ¦аплатай¦ ¦аплатай¦
 ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦затрат ¦ ¦затрат ¦
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 УСЯГО¦101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Рэспублiка ¦102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Азербайджан ¦103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Арменiя ¦104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Грузiя ¦105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Казахстан ¦106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Кыргызстан ¦107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Малдова ¦108 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Расiйская ¦109 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Федэрацыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Таджыкiстан ¦110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Туркменiстан ¦111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Узбекiстан ¦112 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Украiна ¦113 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Латвiя ¦114 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Лiтва ¦115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Эстонiя ¦116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 ¦203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----+----+-------+----+-------+----+-------+--------
 Акрамя таго, ¦301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 агульная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 колькасць ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 замежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 грамадзян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+-------+----+-------+----+-------+--------

 9. Колькасць навучэнцаў, якiя накiраваны навучацца за мяжу

 (чал.)
 -------------------------T-------------------T-------------------¬
 ¦ Назва дзяржавы ¦Назва спецыяльнасцi¦Колькасць студэнтаў¦
 +------------------------+-------------------+-------------------+
 ¦ А ¦ В ¦ 1 ¦
 +------------------------+-------------------+-------------------+
 +------------------------+-------------------+-------------------+
 +------------------------+-------------------+-------------------+
 +------------------------+-------------------+-------------------+
 L------------------------+-------------------+--------------------

 10. Наяўнасць i выкарыстанне вучэбна-лабараторных
 будынкаў i iнтэрнатаў

 (кв.м)
 ----------T----T--------T-----------T----------------------------
 ¦ ¦N ¦Агульная¦У тым лiку ¦ З агульнай
 ¦ ¦рад-¦плошча ¦арэндаваная+--------T--------T----------
 ¦ ¦ка ¦будынкаў¦ ¦здадзена¦вучэбная¦вучэбна-
 ¦ ¦ ¦(гр.3-7)¦ ¦ў арэнду¦ ¦дапаможная
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦Вучэбна- ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лабара- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦торныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦будынкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦ з iх ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦памяшкан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦нi, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦заняты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦праблем- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦нымi, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦галiновы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦мi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лабарато-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦рыямi, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦навукова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦даследчы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦мi iнсты-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦тутамi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(дзе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦право- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзяцца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вучэбныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦заняткi) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------
 ¦Будынкi ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнтэрна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦таў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L---------+----+--------+-----------+--------+--------+----------

 Працяг

 ----------------------------------------T-----------¬
 плошчы (гр.1) ¦Кантрольная¦
 ----------T-----------------------------+сума, ¦
 ¦падсобная¦ жылая ¦(гр.Б, 1-9)¦
 ¦ +-----T-----------------------+ ¦
 ¦ ¦ ¦ у тым лiку занята ¦ ¦
 ¦ ¦усяго+-----------T-----------+ ¦
 ¦ ¦ ¦студэнтамi ¦студэнтамi ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦дадзенай ¦iншых ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦навучальнай¦навучальных¦ ¦
 ¦ ¦ ¦установы ¦устаноў ¦ ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +---------+-----+-----------+-----------+-----------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L---------+-----+-----------+-----------+------------

 Даведка
 Колькасць студэнтаў, якiя (04) маюць патрэбу ў iнтэрнатах
 з iх пражываюць у iнтэрнатах (05)

 11. Рух студэнтаў
 з 1 кастрычнiка ____ г. па 1 кастрычнiка ____ г.
 (без новага прыёму)

 (чал.)
 -----------------------------------T-------T-----T----------------¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦Кантрольная сума¦
 ¦ ¦ ¦ ¦(гр.Б, 1) ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Прыбыла студэнтаў - усяго (сума ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 ¦радкоў 02-04) ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦з iх: ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ пераведзены з iншых форм ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 ¦навучання дадзенай навучальнай ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦установы ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ з iншых вышэйшых ¦ 03 ¦ ¦ ¦
 ¦навучальных устаноў ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ прыбылi па iншых прычынах ¦ 04 ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦Выбыла студэнтаў - усяго (сума ¦ 05 ¦ ¦ ¦
 ¦радкоў 06, 08-10) ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ па непаспяховасцi ¦ 06 ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ з iх не здалi дзяржаўныя ¦ 07 ¦ ¦ ¦
 ¦ экзамены, не абаранiлi ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ дыпломную работу ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ пераведзены на iншыя формы¦ 08 ¦ ¦ ¦
 ¦ навучання дадзенай ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ навучальнай установы ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ у iншыя вышэйшыя ¦ 09 ¦ ¦ ¦
 ¦ навучальныя ўстановы ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------------+-------+-----+----------------+
 ¦ выбылi па iншых прычынах ¦ 10 ¦ ¦ ¦
 L----------------------------------+-------+-----+-----------------

 Кiраўнiк _______________________

 "___"____________________ ___ г.

 ________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню статыстычнай справаздачы па форме 3-нк
 "Справаздача вышэйшай навучальнай установы"

 1. Справаздача па форме 3-нк складаецца ўсiмi дзяржаўнымi i
недзяржаўнымi вышэйшымi навучальнымi ўстановамi i iх фiлiяламi:
унiверсiтэтамi, акадэмiямi, iнстытутамi i iншымi вышэйшымi
навучальнымi ўстановамi. Справаздача па форме 3-нк запаўняецца
асобна на кожны вiд навучання (дзённае, вячэрняе, завочнае) па стану
на 1 кастрычнiка i прадстаўляецца абласному (Мiнскаму гарадскому)
упраўленню статыстыкi, вышэйстаячай арганiзацыi i Мiнiстэрству
адукацыi Рэспублiкi Беларусь не пазней за 5 кастрычнiка.
 Па фiлiялах колькасць студэнтаў улiчваецца па месцы знаходжання
фiлiяла.
 Усе паказчыкi справаздачы павiнны запаўняцца па даных
падлiковай дакументацыi, якая ёсць у вучэбнай частцы, бухгалтэрыi,
аддзеле кадраў i iншых падраздзяленнях вышэйшай навучальнай
установы.

 2. У раздзеле "Размеркаванне студэнтаў па курсах i
спецыяльнасцях на 1 кастрычнiка" прыводзяцца даныя аб прыёме
студэнтаў, колькасцi студэнтаў па курсах i спецыяльнасцях, выпуску i
звесткi аб тых, хто навучаўся ў магiстратуры.
 Назва спецыяльнасцей прыводзiцца ў поўнай адпаведнасцi з
Пералiкам спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў, зацверджаным
загадам Мiнiстэрства адукацыi ад 5 студзеня 1998 г. N 1. У графу
"Прынята" ўключаецца ўся колькасць студэнтаў, прынятых у навучальную
ўстанову з 1 кастрычнiка мiнулага года па 1 кастрычнiка бягучага
года, разам з прынятымi на скарочаны тэрмiн навучання.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, прыведзеная ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.

 Выпуск спецыялiстаў паказваецца за каляндарны год (з 1
кастрычнiка мiнулага года па 30 верасня бягучага года). Дыпломы
вышэйшай адукацыi атрымлiваюць пасля першага ўзроўню адукацыi з
тэрмiнам навучання 4-5 гадоў. Адначасова з навучаннем для атрымання
вышэйшай адукацыi студэнты маюць магчымасць дадаткова прайсцi
навучанне для атрымання акадэмiчнай ступенi бакалаўра.
 Другi ўзровень прадугледжвае падрыхтоўку магiстраў.
 Завяршэнне навучання па вучэбным плане падрыхтоўкi магiстра
дазволiць студэнту атрымаць акадэмiчную ступень "Магiстр", якая
засведчваецца дыпломам з указаннем напрамку падрыхтоўкi (магiстр
прыродазнаўчых навук, магiстр тэхнiчных навук, магiстр мастацтваў).
Тэрмiн навучання магiстра - 1 год.
 Студэнты, якiя атрымалi пасведчанне аб заканчэннi тэарэтычнага
курса навучання, у лiк тых, хто закончыў навучальную ўстанову, не
ўключаюцца. Студэнты, якiя абаранiлi дыпломны праект або здалi
дзяржаўныя экзамены ў справаздачным годзе з лiку тых, хто закончыў
тэарэтычны курс у мiнулым годзе, уключаюцца ў агульную колькасць
тых, хто закончыў навучальную ўстанову.
 У лiк студэнтаў, якiя навучаюцца па скарочанай праграме (радок
02), уключаюцца асобы, якiя скончылi каледжы або другiя сярэднiя
спецыяльныя i прафесiйныя навучальныя ўстановы i залiчаны ў ВНУ на
скарочаны тэрмiн навучання.
 У радках 03 i 04 паказваюцца даныя аб прыёме, размеркаваннi
студэнтаў па курсах навучання, выпуску спецыялiстаў, якiя навучалiся
ў вышэйшых навучальных установах на ўмовах дагавораў, заключаных
памiж навучальнымi ўстановамi i студэнтамi, прадпрыемствамi,
навучальнымi ўстановамi i студэнтамi, аб поўнай аплаце затрат на
навучанне.
 У радках 05-06 неабходна паказаць тых, хто навучаецца за кошт
сродкаў бюджэту, з iх выдзяляюцца студэнты, якiя навучаюцца на
ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi згодна з Палажэннем аб
мэтавай кантрактнай падрыхтоўцы, зацверджаным загадам Мiнiстэрства
адукацыi ад 1 лiпеня 1996 г. N 286.
 У радках 07-12 прыводзяцца даныя аб асобах, якiя прыняты ў
навучальную ўстанову i навучаюцца там на падставе льгот,
прадугледжаных адпаведным заканадаўствам i пацверджаных неабходнымi
дакументамi.
 У радку 15 прыводзiцца размер платы за навучанне аднаго
студэнта за навучальны год (млн.руб.), разлiчаны ў адпаведнасцi з
фактычнымi затратамi.

 3. У раздзеле "Размеркаванне студэнтаў па ўзросту" ўзрост
студэнтаў вызначаецца па лiку поўных гадоў на 1 студзеня наступнага
года, у тым лiку выдзяляюцца жанчыны.

 4. У раздзеле "Колькасць студэнтаў дзённага навучання, якiя
атрымлiваюць стыпендыю" паказваюцца студэнты, якiм загадам рэктара
назначана стыпендыя са стыпендыяльнага фонду, а таксама тыя, хто
атрымлiвае стыпендыю ў адпаведнасцi з заключанымi дагаворамi з
прадпрыемствамi. У графах 2-4 паказваюцца звесткi аб стыпендыятах па
вiдах стыпендый.

 5. У раздзеле "Вынiкi прыёму" паказваюцца даныя аб агульнай
колькасцi асоб, якiя падалi заявы для паступлення, i асоб, залiчаных
у навучальныя ўстановы. У лiк залiчаных уключаюцца прынятыя на
скарочаны тэрмiн навучання i асобы, якiя закончылi падрыхтоўчыя
аддзяленнi. У радку 04 паказваюцца асобы, якiя станоўча вытрымалi
ўступныя выпрабаваннi. У даведцы (радок 05), акрамя таго,
паказваюцца залiчаныя на падрыхтоўчае аддзяленне. У графах 3-10 усе,
хто падаў заявы i хто залiчаны ў ВНУ, размяркоўваюцца па атрыманай
адукацыi: закончылi гарадскiя i сельскiя сярэднiя навучальныя
ўстановы (сярэднiя школы, гiмназii, лiцэi, каледжы), сярэднiя
спецыяльныя i прафесiянальныя навучальныя ўстановы. У графе 11
паказваецца колькасць асоб, якiя падалi заявы i залiчаны для
атрымання другой вышэйшай адукацыi.

 6. У раздзеле "Прадпрыемствы грамадскага харчавання" вышэйшыя
навучальныя ўстановы паказваюць фактычную колькасць месцаў на
прадпрыемствах грамадскага харчавання навучальных устаноў i асобна -
пры iнтэрнатах.

 7. У раздзел "Прафесарска-выкладчыцкi персанал" уключаецца
ўвесь прафесарска-выкладчыцкi персанал ВНУ, якi займае пасады,
прадугледжаныя штатным раскладам, з iх размеркаваннем па размерах
стаўкi. У графе 2 паказваюцца выкладчыкi, якiя залiчаны па загаду на
адну стаўку цi болей, у графе 3 паказваюцца выкладчыкi, залiчаныя на
0,5 цi 0,25 стаўкi. Акрамя таго, у графе 4 паказваюцца асобы, якiя
працуюць на ўмовах штатнага сумяшчальнiцтва (маюць асноўную работу ў
iншай навучальнай установе). Далей асноўны штатны персанал
размяркоўваецца з улiкам прысваення кожнаму навукова-педагагiчнаму
работнiку вучонай ступенi i вучонага звання.

 8. У раздзеле "Размеркаванне колькасцi студэнтаў па мовах
навучання" спачатку паказваецца колькасць студэнтаў, якiя вывучаюць
усе прадметы на адной мове (рускай цi беларускай). У тым выпадку,
калi ў навучальнай установе частка прадметаў выкладаецца на рускай
мове, а другая частка - на беларускай цi iншых мовах, неабходна
назваць iх, а кантынгент студэнтаў паказаць разам.

 9. У раздзеле 8 паказваюцца даныя аб прыёме, колькасцi
студэнтаў i выпуску спецыялiстаў, якiя да паступлення на вучобу
пражывалi на тэрыторыях краiн СНД i iншых краiн. У тым лiку
паказваюцца асобы, якiя навучаюцца з поўнай аплатай затрат.
 Акрамя таго, у гэтым раздзеле паказваецца колькасць студэнтаў з
замежных краiн.

 10. У раздзеле 9 паказваецца колькасць студэнтаў, якiя
накiраваны дадзенай навучальнай установай навучацца за мяжу тэрмiнам
не менш чым на 1 год з указаннем дзяржавы i спецыяльнасцi.

 11. Раздзел "Наяўнасць i выкарыстанне вучэбна-лабараторных
будынкаў i iнтэрнатаў" запаўняе самастойная навучальная ўстанова,
пры гэтым даныя аб плошчы паказваюцца ў квадратных метрах без
дзесятых.
 У агульную плошчу вучэбна-лабараторных будынкаў уключаецца
плошча памяшканняў, дзе адбываецца навучальны працэс, i памяшканнi,
якiя заняты вопытнымi лабараторыямi, навукова-даследчымi
падраздзяленнямi. Плошча, якая здадзена ў арэнду iншай навучальнай
установе i арэндаваная, уключаецца ў агульную плошчу i паказваецца ў
графах 2 i 3.
 У вучэбную плошчу ўключаюцца аўдыторыi, вучэбныя лабараторыi,
вучэбныя кабiнеты, камп'ютэрныя кабiнеты, чарцёжныя залы i залы
курсавога i дыпломнага праектавання, вучэбныя майстэрнi,
прэпаратарскiя, дэманстрацыйныя, мантажныя i выпрабавальныя залы,
закрытыя спартыўныя будынкi (спартыўныя залы ўсiх вiдаў, закрыты
басейн i г.д.).
 Да вучэбна-дапаможнай плошчы адносiцца плошча тых памяшканняў,
у якiх адбываецца работа, дапаможная да навучальнага працэсу:
падсобная плошча пры вучэбных памяшканнях, выкладчыцкiя пакоi,
кабiнеты загадчыкаў кафедрамi, адмiнiстрацыйныя памяшканнi,
памяшканнi грамадскiх арганiзацый, бiблiятэчныя памяшканнi
(чытальныя залы, кнiгасховiшчы), службова-вытворчыя памяшканнi,
пакоi для адпачынку супрацоўнiкаў, кабiнет рэктара, архiвы, плошчы
навукова-даследчых памяшканняў, вылiчальны цэнтр, памяшканнi актавай
залы (актавая зала, пакой для самадзейных калектываў, кiнаапаратная,
радыёвузел, кладоўка для iнвентару).
 У падсобную плошчу ўваходзiць плошча сталовых, буфетаў, кухань,
гардэробаў, лесвiчных клетак, тамбураў, пераходаў, санвузлоў, пакояў
для самастойных заняткаў, гаспадарчых памяшканняў, медпунктаў,
памяшканняў тэхнiчнага i санiтарна-тэхнiчнага прызначэння
(бойлерная, вузлы кiравання цеплазабеспячэннем, шчытавыя, насосныя,
кацельныя, радыёвузлы, мясцовыя тэлефонныя станцыi).
 У плошчу iнтэрнатаў уключаецца ўся плошча, занятая пад жыллё, у
тым лiку i плошча, занятая выкладчыкамi. З агульнай жылой плошчы
выдзяляецца плошча, занятая пад жыллё толькi студэнтамi дадзенай
ВНУ, i плошча, занятая студэнтамi iншых вышэйшых навучальных
устаноў.
 У колькасць маючых патрэбу ў iнтэрнатах уключаюцца толькi
асобы, якiя навучаюцца ў дадзенай навучальнай установе.

 12. Раздзел "Рух студэнтаў з 1 кастрычнiка мiнулага года па 1
кастрычнiка бягучага года" запаўняецца ў адпаведнасцi з загадамi па
навучальнай установе. Паказваецца колькасць студэнтаў, якiя прыбылi
ў навучальную ўстанову (без новага прыёму) i выбылi з яе за ўказаны
перыяд. Сярод тых, хто прыбыў, паказваецца колькасць пераведзеных з
iншых форм навучання, iншых вышэйшых навучальных устаноў i па iншых
прычынах, сярод тых, хто выбыў, - адлiчаныя па непаспяховасцi,
пераведзеныя на iншыя формы навучання, у iншыя ВНУ i па iншых
прычынах.
 ___________________________________________________________

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ЗВЕСТКI ¦
 ¦ аб накiраваннi на работу выпускнiкоў, закончыўшых вышэйшыя ¦
 ¦ навучальныя установы па дзённай форме навучання ¦
 ¦ за перыяд з 1 кастрычнiка ___ г. па 30 верасня ___ г. ¦
 L------------------------------------------------------------------

 Форма 1-ВНУ (размеркаванне)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 1 раз у год
 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць ¦
 ¦___________________________________________¦¦вышэйшыя навучальныя¦
 ¦ поўная назва ў адпаведнасцi са статутам ¦¦ўстановы мiнiстэр- ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦стваў i iншых ¦
 ¦ галоўнае ¦¦органаў дзяржаўнага ¦
 ¦___________________________________________¦¦кiравання не пазней ¦
 ¦ўпраўленне (ўпраўленне), аб'яднанне, ¦¦1 лiстапада: ¦
 ¦канцэрн ¦¦ ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦ 1) абласному ¦
 ¦ мiнiстэрства, канцэрн, ¦¦(Мiнскаму ¦
 ¦___________________________________________¦¦гарадскому) ¦
 ¦ камiтэт, iншы орган кiравання ¦¦упраўленню ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦статыстыкi; ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 2) сваёй ¦
 ¦ ¦¦вышэйстаячай ¦
 ¦ ¦¦арганiзацыi; ¦
 ¦ ¦¦ ¦
 ¦ ¦¦ 3) Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi Рэспублiкi ¦
 ¦ ¦¦Беларусь. ¦
 L--------------------------------------------L---------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T---------T--------T-----T---------T-----T-----T----------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
 +-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+----------+
 ¦формы ¦арганiза-¦органа ¦галi-¦асноўнага¦тэры-¦формы¦вiду ¦
 ¦па ¦цыi - ¦кiраван-¦ны па¦вiду ¦торыi¦(вi- ¦навучаль- ¦
 ¦ОКУД ¦складаль-¦ня (гра-¦ОКОНХ¦эканамiч-¦па ¦ду) ¦най ¦
 ¦ ¦нiка ¦мадскага¦ ¦най ¦СОАТО¦улас-¦установы: ¦
 ¦ ¦справаз- ¦аб'яд- ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦насцi¦самастой- ¦
 ¦ ¦дачы па ¦нання) ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦па ¦ная - 11, ¦
 ¦ ¦ОКПО ¦па СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ОКФС ¦самастойны¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факультэт ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 31 ¦
 +-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+----------+
 ¦0613017¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+---------+--------+-----+---------+-----+-----+-----------

 1. Выпуск спецыялiстаў дзённай формы навучання

 --------------T----T----T-----------------------------------T------
 Назва ¦N ¦Код ¦Колькасць выпускнiкоў дзённай формы¦З
 спецыяльнасцi¦рад-¦спе-¦навучання, якiя навучалiся за кошт ¦агуль-
 ¦ка ¦цы- ¦бюджэтных сродкаў ¦нага
 ¦ ¦яль-+------T----------------------------+лiку
 ¦ ¦нас-¦усяго ¦ у тым лiку навучалiся ¦вы-
 ¦ ¦цi ¦(гр.2++------T----------T----------+пуск-
 ¦ ¦ ¦+3+4) ¦на ¦на ¦на умовах ¦нiкоў
 ¦ ¦ ¦ ¦агуль-¦дагаворных¦мэтавай ¦(гр.1)
 ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ўмовах ¦кантракт- ¦- жан-
 ¦ ¦ ¦ ¦пад- ¦падрыхтоў-¦най ¦чыны
 ¦ ¦ ¦ ¦ставах¦кi спецыя-¦падрыхтоў-¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiстаў ¦кi ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 --------------+----+----+------+------+----------+----------+------

 2. Размеркаванне выпускнiкоў
 вышэйшых навучальных устаноў,
 якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў

 -----------------T----T----T----------------------T----------------
 Назва ¦N ¦Код ¦Колькасць выпускнiкоў,¦З гр.1 атрымалi
 спецыяльнасцi ¦рад-¦спе-¦якiя атрымалi ¦накiраванне ў
 ¦ка ¦цы- ¦накiраванне на работу ¦адпаведнасцi з
 ¦ ¦яль-+----T-----------------+
 ¦ ¦нас-¦уся-¦у тым лiку жанчын+----T-----T-----
 ¦ ¦цi ¦го ¦ ¦да- ¦заяў-¦дага-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га- ¦камi ¦ворам
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вор-¦прад-¦аб
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нымi¦пры- ¦мэта-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ўмо-¦емст-¦вай
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вамi¦ваў i¦кант-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пад-¦арга-¦ракт-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рых-¦нiза-¦най
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоў-¦цый ¦пад-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кi ¦ ¦рых-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спе-¦ ¦тоўцы
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цыя-¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiс-¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таў ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------------+----+----+----+-----------------+----+-----+-----

 Працяг табл.
 ------------------T----T------T----------T-------------------------
 Назва ¦N ¦Код ¦З гр.1 ¦Колькасць выпускнiкоў,
 спецыяльнасцi ¦рад-¦спе- ¦раздзела 2¦якiя атрымалi самастойнае
 ¦ка ¦цыяль-+-----T----+працаўладкаванне ў
 ¦ ¦насцi ¦пра- ¦пры-¦адпаведнасцi з iльготамi,
 ¦ ¦ ¦доў- ¦зва-¦устаноўленымi Палажэннем
 ¦ ¦ ¦жылi ¦ны +-----T-------------------
 ¦ ¦ ¦вучо-¦на ¦усяго¦у тым лiку ў сувязi
 ¦ ¦ ¦бу па¦во- ¦ ¦з адсутнасцю месцаў
 ¦ ¦ ¦дзён-¦iнс-¦ ¦працаўладкавання па
 ¦ ¦ ¦най ¦кую ¦ ¦атрыманых
 ¦ ¦ ¦форме¦слу-¦ ¦спецыяльнасцi i
 ¦ ¦ ¦наву-¦жбу ¦ ¦квалiфiкацыi
 ¦ ¦ ¦чання¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 УСЯГО¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ------------------+----+------+-----+----+-----+-------------------

 3. З агульнага лiку атрымаўшых накiраванне на работу:
 прыбылi да месца работы __________________________________ (рад.01)
 у тым лiку атрымалi работу па спецыяльнасцi __________ (рад.02)
атрымалi адмацаванне ад работы ___________________________ (рад.03)

 4. Колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся за кошт пазабюджэтных
сродкаў ___________________________________________________ (рад.01)
 з iх атрымалi накiраванне на работу __________________ (рад.02)

 Кiраўнiк ___________________________

 "___" _____________________ _____ г.
 ____________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню справаздачы
 па форме 1-ВНУ (размеркаванне)
 "Звесткi аб накiраваннi на работу выпускнiкоў,
 закончыўшых вышэйшыя навучальныя ўстановы
 па дзённай форме навучання"

 Справаздачу па форме 1-ВНУ (размеркаванне) запаўняюць вышэйшыя
навучальныя ўстановы, якiя маюць дзённыя аддзяленнi i выпуск
спецыялiстаў з 1 кастрычнiка ______ г. па 30 верасня _____ г., на
аснове наступных дакументаў: журнала рэгiстрацыi i выдачы дыпломаў,
ведамасцi персанальнага размеркавання маладых спецыялiстаў,
пасведчання аб накiраваннi на работу, даведкi аб самастойным
працаўладкаваннi, загадаў i iншых дакументаў, якiя маюцца ў
навучальнай установе.
 У раздзеле 1 па графе 1 паказваюцца звесткi аб выпускнiках
дзённай формы навучання, якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў i
падлягаюць размеркаванню, акрамя тых, хто навучаўся з поўнай аплатай
затрат на навучанне. У графах 2-4 паказваюцца даныя аб умовах
навучання выпускнiкоў: колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся ў
навучальнай установе на агульных падставах, на дагаворных умовах
падрыхтоўкi спецыялiстаў, на ўмовах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкi
згодна з Палажэннем, зацверджаным загадам Мiнадукацыi ад 1 лiпеня
1996 г. N 286. У графе 5 патрэбна паказаць жанчын сярод выпускнiкоў.
 Даныя па спецыяльнасцях паказваюцца ў адпаведнасцi з iх
пералiкам, якi зацверджаны загадам Мiнадукацыi ад 5 студзеня 1998 г.
N 1.
 Радок 01 "Усяго" па кожнай графе складаецца з сумы радкоў па
кожнай спецыяльнасцi.
 У раздзеле 2 прыводзяцца звесткi аб размеркаваннi на работу
выпускнiкоў, якiя навучалiся за кошт бюджэтных сродкаў. У графе 2
прыводзiцца колькасць выпускнiц-жанчын, якiя атрымалi накiраванне на
работу.
 У графах 3-5 трэба паказаць колькасць выпускнiкоў, якiя
накiраваны на работу ў адпаведнасцi з дагаворнымi ўмовамi
падрыхтоўкi спецыялiстаў, заяўкамi прадрыемстваў i арганiзацый (у
вуснай або пiсьмовай форме), дагаворам аб мэтавай кантрактнай
падрыхтоўцы. Названыя паказчыкi запаўняюцца на падставе дагавораў,
заключаных памiж студэнтамi, арганiзацыямi i навучальнымi
ўстановамi. З лiку выпускнiкоў, якiя атрымалi накiраванне на работу,
у графах 6 i 7 паказваюцца выпускнiкi, якiя прадоўжылi вучобу або
прызваны на воiнскую службу, не прыступiўшы да работы.
 У графах 8 i 9 паказваецца колькасць выпускнiкоў, якiя атрымалi
самастойнае працаўладкаванне: у адпаведнасцi з iльготамi,
устаноўленымi Палажэннем, у тым лiку ў сувязi з адсутнасцю месцаў
працаўладкавання па атрыманых спецыяльнасцi i квалiфiкацыi.
 Даныя радка 01 па кожнай графе роўныя суме даных па
спецыяльнасцях.
 У раздзеле 3 прыводзяцца звесткi аб маладых спецыялiстах, якiя
прыбылi на работу па размеркаванню, уключаючы i тых, хто пасля
працаўладкавання прадоўжыў вучобу або прызваны на воiнскую службу. У
радку 02 паказваецца колькасць выпускнiкоў, якiя атрымалi работу па
спецыяльнасцi, у радку 03 - атрымалi адмацаванне ад работы.
 У раздзеле 4 прыводзiцца колькасць выпускнiкоў, якiя навучалiся
за кошт пазабюджэтных сродкаў, з iх - атрымалi накiраванне на
работу.

 Увязка памiж раздзеламi

 Сума даных граф 1, 8 па кожнаму радку раздзела 2 не павiнна
перавышаць даных графы 1 раздзела 1 па кожнаму радку. Даныя радка 01
раздзела 3 роўныя або менш за даныя радка 01 раздзела 2.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, прыведзеная ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы.
 ___________________________________________________________
 Форма N 1-апека утратила силу постановлением Министерства
 статистики и анализа от 1 августа 2001 г. N 67
 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/6498 от
 10.08.2001 г.)

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L------------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦аб выяўленнi i ўладкаваннi дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся ¦
 ¦без апекi бацькоў, i некаторых пытаннях аховы правоў дзяцей i ¦
 ¦ падлеткаў за ______________ год ¦
 L------------------------------------------------------------------

 Форма 1-апека

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 --------------------------------------------¬---------------------¬
 ¦Назва справаздачнай арганiзацыi ___________¦¦Прадстаўляюць ¦
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ____________¦¦раённыя (гарадскiя) ¦
 ¦Орган кiравання ___________________________¦¦аддзелы адукацыi: ¦
 ¦ мiнiстэрства, iншы орган ¦¦- абласным (Мiнскаму¦
 ¦ кiравання ¦¦гарадскому) ¦
 ¦Паштовы адрас _____________________________¦¦упраўленням ¦
 ¦Форма ўласнасцi ___________________________¦¦адукацыi; ¦
 ¦ ¦¦- раённаму ¦
 ¦ ¦¦(гарадскому) аддзелу¦
 ¦ ¦¦статыстыкi - 10 ¦
 ¦ ¦¦студзеня; ¦
 ¦ ¦¦абласныя (Мiнскае ¦
 ¦ ¦¦гарадское) ¦
 ¦ ¦¦упраўленнi ¦
 ¦ ¦¦адукацыi: ¦
 ¦ ¦¦- Мiнiстэрству ¦
 ¦ ¦¦адукацыi ¦
 ¦ ¦¦- абласным (Мiнскаму¦
 ¦ ¦¦гарадскому) ¦
 ¦ ¦¦упраўленням ¦
 ¦ ¦¦статыстыкi - 20 ¦
 ¦ ¦¦студзеня ¦
 L--------------------------------------------L---------------------

 ------------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T------------T------------T-------T---------T------T------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦формы ¦арганiзацыi-¦органа ¦галiны ¦асноўнага¦тэры- ¦формы ¦
 ¦па ¦складальнiка¦кiравання ¦па ¦вiду ¦торыi ¦(вiду)¦
 ¦ОКУД ¦дакумента ¦(грамадскага¦ОКОНХ ¦эканамiч-¦па ¦улас- ¦
 ¦ ¦па ОКПО ¦аб'яднання) ¦ ¦най ¦СОАТО ¦насцi ¦
 ¦ ¦ ¦па СООУ ¦ ¦дзейнасцi¦ ¦па ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦па ОКЭД ¦ ¦ОКФС ¦
 +-------+------------+------------+-------+---------+------+------+
 ¦0613013¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+------------+------------+-------+---------+------+-------

 1. Улiк i ўладкаванне дзяцей-сiрот i дзяцей,
 якiя засталiся без апекi бацькоў

 (чал.)
 ----------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Колькасць дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без¦ 01 ¦ ¦
 ¦апекi бацькоў, неўладкаваных па стану на 1 студзеня¦ ¦ ¦
 ¦справаздачнага года ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, якiя ўлiчаны за справаздачны год ¦ 02 ¦ ¦
 +---------------------------T-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у дамы дзiцяцi, ¦ 03 ¦ ¦
 ¦ ¦дзiцячыя дамы i ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦школы-iнтэрнаты ¦ ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у дзiцячыя дамы ¦ 04 ¦ ¦
 ¦ ¦сямейнага тыпу ¦ ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у дзiцячую вёску ¦ 05 ¦ ¦
 ¦ ¦(гарадок) ¦ ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у тым лiку дзяржаўную ¦ 06 ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦З агульнай колькасцi дзяцей¦у апякунскую (прыёмную)¦ 07 ¦ ¦
 ¦(радкi 01+02) уладкаваны за¦сям'ю ¦ ¦ ¦
 ¦справаздачны год +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦усыноўлены ¦ 08 ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у прафесiйна-тэхнiчныя ¦ 09 ¦ ¦
 ¦ ¦вучылiшчы, сярэднiя ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦спецыяльныя i вышэйшыя ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦навучальныя ўстановы i ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦iншыя ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦навучальна-выхаваўчыя ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ўстановы на поўнае ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дзяржаўнае забеспячэнне¦ ¦ ¦
 ¦ +-----------------------+-------+-----+
 ¦ ¦у сувязi з пераменай ¦ 10 ¦ ¦
 ¦ ¦месца жыхарства ¦ ¦ ¦
 +---------------------------+-----------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, якiя засталiся неўладкаванымi на ¦ 11 ¦ ¦
 ¦1 студзеня бягучага года ¦ ¦ ¦
 L---------------------------------------------------+-------+------

 2. Рух дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi
 бацькоў i знаходзяцца на выхаваннi ў сем'ях

 (чал.)
 -------------------T----T-------T------T--------------T-------T----
 ¦N ¦Апякун-¦Дзi- ¦Дзiцячая вёска¦Усыноў-¦У
 ¦рад-¦ская ¦цячы ¦(гарадок) ¦лена ¦тым
 ¦ка ¦(прыём-¦дом +-----T--------+дзяцей-¦лiку
 ¦ ¦ная) ¦сямей-¦дзяр-¦грамадс-¦сiрот ¦за
 ¦ ¦сям'я ¦нага ¦жаў- ¦кiх ¦i ¦мяжу
 ¦ ¦ ¦тыпу ¦ная ¦арганi- ¦дзяцей,¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зацый ¦якiя ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заста- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiся ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦апекi ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бацькоў¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 Было на выхаваннi ў¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сем'ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей-сiрот i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 засталiся без апекi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 бацькоў, на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 студзеня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 справаздачнага года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 Прынята на ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 выхаванне ў сем'i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей-сiрот i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 засталiся без апекi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 бацькоў, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 справаздачны год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 у тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 з дзiцячых ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяржаўных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 устаноў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 у сувязi з ¦ 04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 пераменай месца¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 жыхарства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 былых ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х
 падапечных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя атрымалi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 выхаванца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 апякунскай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (прыёмнай) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сям'i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 былых ¦ 06 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦
 падапечных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 якiя ўсыноўлены¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 з апякунскай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (прыёмнай) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сям'i, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзiцячага дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 сямейнага тыпу,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзiцячай вёскi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 (гарадка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -----------T-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦у ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х
 ¦ ¦сувязi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦усынаў-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦леннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦апякун-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦скай ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(прыём-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦най) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦сям'i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦цi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦д/дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦сямей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦нага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦тыпу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦у ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦сувязi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дасяг- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦неннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦паўна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦лецця ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦або ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦працаў-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ладка- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ваннем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦выха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ванцаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦уладка-¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦ваны ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дамы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дзiця- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦цi, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дзiця- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦чыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дамы i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦школы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦iнтэр- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦наты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦уладка-¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦ваны ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дзiця- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦чыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дамы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦сямей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦нага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦тыпу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦выбылi ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х
 ¦ ¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦бацькоў¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦Знята з ¦уладка-¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦улiку ¦ваны ў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦дзяцей i ¦прафе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦падлет- ¦сiйна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦каў, якiя ¦тэхнiч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦знаходзi- ¦ныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лiся на ¦вучы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦выхаваннi ¦лiшчы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ў сем'ях ¦сярэд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦працоўных,¦нiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦за справа-¦спецы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦здачны год¦яльныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦па ¦i вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦наступных ¦шэйшыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦прычынах: ¦наву- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦чальныя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ўстано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦вы i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦iншыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦наву- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦чальна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦выха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ваўчыя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ўстано-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦вы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦поўнае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦дзяр- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦жаўнае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦забес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦пячэнне¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦выбылi ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦новае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦месца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦жыхар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦на ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦iншых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦падста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦вах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦з iх - ¦ 15 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ х
 ¦ ¦адмена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ўсынаў-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦лення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦рад.09,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦10, 12)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ +-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 ¦ ¦усяго ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х
 ¦ ¦знята з¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦улiку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦(радкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦07+08+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦+09+10+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦+11+12+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦+13+14)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L----------+-------+----+-------+------+-----+--------+-------+----
 Колькасць ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей-сiрот i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 дзяцей, якiя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 засталiся без апекi¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 бацькоў, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 выхаваннi ў сем'ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 грамадзян на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 студзеня бягучага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 -------------------+----+-------+------+-----+--------+-------+----

 3. Асобная катэгорыя сiрот i асоб,
 якiя засталiся без апекi бацькоў

 (чал.)
 -----------------------------T-----T------------------------------¬
 ¦ ¦N ¦ Колькасць ¦
 ¦ ¦радка+-------------T----------------+
 ¦ ¦ ¦выхаванцаў ¦дзяцей-сiрот i ¦
 ¦ ¦ ¦(старэйшых ¦дзяцей, якiя ¦
 ¦ ¦ ¦за 18 гадоў),¦засталiся без ¦
 ¦ ¦ ¦якiя ¦апекi бацькоў - ¦
 ¦ ¦ ¦атрымлiваюць ¦грамадзян СНД, ¦
 ¦ ¦ ¦штомесячныя ¦на выхаваннi ў ¦
 ¦ ¦ ¦грашовыя ¦сем'ях грамадзян¦
 ¦ ¦ ¦выплаты на ¦на 1 студзеня ¦
 ¦ ¦ ¦ўтрыманне ¦бягучага года ¦
 +----------------------------+-----+-------------+----------------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦
 +----------------------------+-----+-------------+----------------+
 ¦У апякунскай (прыёмнай) ¦ 01 ¦ ¦ ¦
 ¦сям'i ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------------+----------------+
 ¦У дзiцячым доме сямейнага ¦ 02 ¦ ¦ ¦
 ¦тыпу ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------------+----------------+
 ¦У дзiцячай вёсцы (гарадку) ¦ 03 ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------------+----------------+
 ¦Усыноўленых ¦ 04 ¦ х ¦ ¦
 ¦ ¦ +-------------+----------------+
 ¦у тым лiку за мяжу ¦ 05 ¦ х ¦ ¦
 L----------------------------+-----+-------------+-----------------

 4. Рух дзяцей, бацькi якiх пражываюць асобна
 i па розных прычынах не займаюцца выхаваннем дзяцей
 (службовыя камандзiроўкi i iншыя прычыны)

 (чал.)
 ----------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Было дзяцей пад апекай у сем'ях грамадзян на 1 ¦ 01 ¦ ¦
 ¦студзеня справаздачнага года ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Прынята дзяцей на выхаванне ў сем'i грамадзян за ¦ 02 ¦ ¦
 ¦справаздачны год ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Знята з улiку ў сувязi з вяртаннем да бацькоў за ¦ 03 ¦ ¦
 ¦справаздачны год або па iншых прычынах ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Знаходзiцца пад апекай у сем'ях грамадзян дзяцей, ¦ 04 ¦ ¦
 ¦бацькi якiх жывуць асобна, на 1 студзеня бягучага ¦ ¦ ¦
 ¦года ¦ ¦ ¦
 L---------------------------------------------------+-------+------

 5. Усынаўленне дзяцей мачахай або айчымам

 (чал.)
 --------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦
 +-------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
 +-------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Было ўсыноўлена мачахай або айчымам на 1 студзеня¦ 01 ¦ ¦
 ¦справаздачнага года ¦ ¦ ¦
 +-------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Прынята на ўлiк за справаздачны год дзяцей, якiя ¦ 02 ¦ ¦
 ¦ўсыноўлены мачахай або айчымам ¦ ¦ ¦
 +-------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Знята з улiку за справаздачны год дзяцей, якiя ¦ 03 ¦ ¦
 ¦ўсыноўлены мачахай або айчымам ¦ ¦ ¦
 +-------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Знаходзiцца на выхаваннi дзяцей, якiя ўсыноўлены ¦ 04 ¦ ¦
 ¦мачахай або айчымам, на 1 студзеня бягучага года ¦ ¦ ¦
 L-------------------------------------------------+-------+------
 6. Ахова правоў дзяцей i падлеткаў ва ўзросце да 18 гадоў
 (за справаздачны год)

 (чал.)
 ----------------------------------------------------T-------T-----¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, адабраных у бацькоў, якiя ¦ 01 ¦ ¦
 ¦пазбаўлены бацькоўскiх правоў ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, якiя адабраны ў бацькоў без ¦ 02 ¦ ¦
 ¦пазбаўлення iх бацькоўскiх правоў ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, ад якiх адмовiлiся бацькi ¦ 03 ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у дачыненнi да якiх разгледжаны ¦ 04 ¦ ¦
 ¦спрэчкi аб iх месцы жыхарства ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у дачыненнi да якiх разгледжаны ¦ 05 ¦ ¦
 ¦спрэчкi аб удзеле ў iх выхаваннi бацькоў, якiя ¦ ¦ ¦
 ¦пражываюць асобна ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у дачыненнi да якiх разгледжаны ¦ 06 ¦ ¦
 ¦спрэчкi аб удзеле ў iх выхаваннi бабуль i дзядуль ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у дачыненнi да якiх разгледжаны ¦ 07 ¦ ¦
 ¦iншыя спрэчкi ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць iскаў, прад'яўленых у суды органамi ¦ 08 ¦ ¦
 ¦апекi, у абарону правоў непаўналетнiх ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у адносiнах да якiх разгледжаны ў¦ 09 ¦ ¦
 ¦судах пытаннi аб абароне жыллёвых правоў ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у адносiнах да якiх разгледжаны ў¦ 10 ¦ ¦
 ¦судах пытаннi аб абароне ад фiзiчнага i псiхiчнага ¦ ¦ ¦
 ¦насiлля, жорсткага, грубага або зняважлiвага ¦ ¦ ¦
 ¦абыходжання ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у адносiнах да якiх разгледжаны ў¦ 11 ¦ ¦
 ¦судах пытаннi аб абароне ад сексуальнай ¦ ¦ ¦
 ¦эксплуатацыi i сексуальных дамаганняў ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у адносiнах да якiх разгледжаны ¦ 12 ¦ ¦
 ¦пытаннi аб абароне ад фiзiчнага i псiхiчнага ¦ ¦ ¦
 ¦насiлля, жорсткасцi ў органах аховы дзяцiнства, ¦ ¦ ¦
 ¦праваахоўных органах i iншых дзяржаўна-грамадскiх ¦ ¦ ¦
 ¦органах ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, у адносiнах да якiх разгледжаны ¦ 13 ¦ ¦
 ¦пытаннi аб абароне ад сексуальнай эксплуатацыi i ¦ ¦ ¦
 ¦сексуальных дамаганняў у органах аховы дзяцiнства, ¦ ¦ ¦
 ¦праваахоўных органах i iншых дзяржаўна-грамадскiх ¦ ¦ ¦
 ¦органах ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, якiя скончылi жыццё самагубствам ¦ 14 ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, якiя зрабiлi спробу самагубства ¦ 15 ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць дзяцей, забiтых у вынiку насiлля ¦ 16 ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць выхаванцаў апякунскiх (прыёмных) сем'яў, ¦ 17 ¦ ¦
 ¦зрабiўшых злачынствы i правапарушэннi за ¦ ¦ ¦
 ¦справаздачны год ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦Колькасць выхаванцаў апякунскiх (прыёмных) сем'яў, ¦ 18 ¦ ¦
 ¦якiя не вучацца i не працуюць ¦ ¦ ¦
 +---------------------------------------------------+-------+-----+
 ¦ у тым лiку па аб'ектыўных прычынах ¦ 19 ¦ ¦
 L---------------------------------------------------+-------+------

 7. Наяўнасць спецыялiстаў па ахове дзяцiнства

 (чал.)
 -----------------------------T-------T-----T----------------------¬
 ¦ ¦N радка¦Усяго¦Колькасць спецыялiстаў¦
 ¦ ¦ ¦ +-----------T----------+
 ¦ ¦ ¦ ¦iнспектараў¦метадыстаў¦
 +----------------------------+-------+-----+-----------+----------+
 ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
 +----------------------------+-------+-----+-----------+----------+
 ¦Колькасць раённых ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(гарадскiх) аддзелаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦адукацыi, у якiх спецыялiст ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦вядзе пытаннi аховы правоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦непаўналетнiх як асноўную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦працоўную нагрузку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------+-------+-----+-----------+----------+
 ¦Колькасць раённых ¦ 02 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(гарадскiх) аддзелаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦адукацыi, у якiх вядуцца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пытаннi аховы правоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦непаўналетнiх як дадатковая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦працоўная нагрузка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +----------------------------+-------+-----+-----------+----------+
 ¦Колькасць раённых ¦ 03 ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(гарадскiх) аддзелаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦адукацыi, у якiх уведзены 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦i больш спецыялiстаў па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ахове дзяцiнства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L----------------------------+-------+-----+-----------+-----------

 8. Сетка навучальна-выхаваўчых устаноў,
 у якiх навучаюцца (выхоўваюцца) дзецi сiроцкай катэгорыi,
 якiя знаходзяцца на дзяржаўнай апецы

 ------------T-------T-----------------T----------------------------
 Тып установы¦N радка¦Колькасць устаноў¦Колькасць дзяцей сiроцкай
 ¦ ¦ ¦катэгорыi, якiя знаходзяцца
 ¦ ¦ ¦на дзяржаўнай апецы
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 ¦ ¦ ¦
 Дамы дзiцяцi¦ 01 ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 Дзiцячыя ¦ 02 ¦ ¦
 дамы (усiх ¦ ¦ ¦
 тыпаў) ¦ ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 Школы- ¦ 03 ¦ ¦
 iнтэрнаты ¦ ¦ ¦
 (усiх ¦ ¦ ¦
 тыпаў) ¦ ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 ПТВ i спец. ¦ 04 ¦ ¦
 ПТВ ¦ ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 ССНУ ¦ 05 ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 ВНУ ¦ 06 ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------
 Дамы- ¦ 07 ¦ ¦
 iнтэрнаты ¦ ¦ ¦
 Мiнсацабаро-¦ ¦ ¦
 ны ¦ ¦ ¦
 ------------+-------+-----------------+----------------------------

 Кiраўнiк ________________________

 "___" ____________________ ___ г.
 _________________________________
 (прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Загад Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.05.1999 N 125

 Указаннi па запаўненню справаздачы па форме 1-апека
 "Справаздача аб выяўленнi i ўладкаваннi дзяцей-сiрот и дзяцей,
 якiя засталiся без апекi бацькоў, i некаторых пытаннях аховы
 правоў дзяцей i падлеткаў"

 Справаздача складаецца раённымi (гарадскiмi) аддзеламi адукацыi
па стану на 1 студзеня бягучага года на падставе даных журнала ўлiку
дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, якiя засталiся без апекi бацькоў,
рэестра (журнала) па апякунству i журнала ўлiку непаўналетнiх, якiя
ўсыноўлены.
 Пры запаўненнi формы асаблiвую ўвагу неабходна звярнуць на
наступнае:

 1. У раздзеле 1 прыводзяцца звесткi аб ўлiку i ўладкаваннi
дзяцей-сiрот i дзяцей, якiя засталiся без апекi бацькоў.
 У радку 01 паказваецца агульная колькасць дзяцей, якiя
засталiся неўладкаванымi да пачатку справаздачнага года (даныя радка
01 павiнны быць роўнымi адпаведным даным справаздачы за мiнулы год).
 У радку 02 паказваецца колькасць дзяцей, якiя засталiся без
апекi бацькоў:
 - якiя ўпершыню выяўлены аддзеламi адукацыi на працягу
справаздачнага года;
 - якiя засталiся без апекi абодвух бацькоў у справаздачным
годзе i перададзены на выхаванне мачысе або айчыму ў парадку апекi
цi ўсынаўлення;
 - з лiку былых падапечных, упершыню атрымаўшых сiроцкi статус у
справаздачным годзе;
 - якiя прыбылi з iншых рэгiёнаў, краiн СНД i тут атрымалi
сiроцкi статус.
 У радок 02 не ўключаюцца звесткi аб дзецях, якiя:
 - пражываюць з адным з бацькоў i ўсыноўлены мачахай або
айчымам;
 - пераведзены з дзiцячых устаноў пад апеку цi ўсынаўленне;
 - пераведзены з апекi цi ўсынаўлення ў дзiцячыя дамы цi
школы-iнтэрнаты;
 - знаходзяцца пад апекай - з лiку прыехаўшых у складзе сямей з
iншых раёнаў (гарадоў) на жыхарства ў дадзены раён (горад);
 - пераведзены з дзiцячых устаноў iншых раёнаў (гарадоў) у
дзiцячыя выхаваўчыя ўстановы дадзенага раёна (горада);
 - пераведзены з апекi на ўсынаўленне.
 У радках 03-10 запаўняюцца звесткi аб уладкаваннi дзяцей
сiроцкай катэгорыi, якiя выяўлены за справаздачны год (радок 02), i
дзяцей, якiя былi неўладкаванымi да пачатку справаздачнага года
(радок 01). Звесткi аб дзецях, якiя ўладкаваны ў дамы дзiцяцi (радок
03), павiнны быць атрыманы ад органаў аховы здароў'я. У радках 04-08
паказваюцца даныя аб дзецях з лiку ўлiчаных (з радкоў 01, 02), якiя
ўладкаваны ў дзiцячыя дамы сямейнага тыпу (радок 04), у дзiцячыя
вёскi (гарадкi) (радок 05), узятых на выхаванне ў апякунскiя
(прыёмныя) сем'i (радок 07) цi ўсыноўленых (радок 08).
 У радку 09 падаюцца звесткi аб дзецях (з радкоў 01, 02), якiя
сталi навучэнцамi цi студэнтамi навучальных устаноў у справаздачным
годзе i залiчаны ў iх на поўнае дзяржаўнае забеспячэнне.
 У радку 10 паказваюцца даныя аб дзецях з лiку ўлiчаных (з
радкоў 01, 02), якiя выбылi з дадзенага рэгiёну.
 У радку 11 паказваецца колькасць дзяцей, якiя засталiся
неўладкаванымi на 1 студзеня бягучага года. Радок 11 = (радок 01 +
радок 02) - (радок 03 + радок 04 + радок 05 + радок 07 + радок 08 +
радок 09 + радок 10).

 2. Раздзел 2 характарызуе рух дзяцей, якiя знаходзяцца ў
апякунскай сям'i, дзiцячым доме сямейнага тыпу, дзiцячай вёсцы
(дзяржаўнай цi грамадскiх арганiзацый) або якiя былi ўсыноўлены з
сiроцкай катэгорыi.
 У радку 01 паказваецца агульная колькасць гэтых дзяцей па стану
на 1 студзеня справаздачнага года.
 У радку 02 паказваецца колькасць дзяцей, якiя прыняты на
выхаванне ў апякунскiя сем'i, дзiцячыя дамы сямейнага тыпу, дзiцячыя
вёскi (гарадкi) цi ўсыноўлены (у тым лiку за мяжу) з сiроцкай
катэгорыi на працягу справаздачнага года. Прычым сума даных граф 1,
2, 3, 4, 5 радка 02 раздзела 2 павiнна быць большай за суму даных
радкоў 04, 05, 07, 08 раздзела 1 за кошт дзяцей, узятых у сем'i,
дзiцячыя дамы сямейнага тыпу, дзiцячыя вёскi цi на ўсынаўленне з
дзiцячых выхаваўчых устаноў, i за кошт дзяцей, якiя прыбылi ў
складзе сем'яў з iншых раёнаў.
 У радку 03 паказваюцца толькi тыя дзецi, якiя прыняты на
выхаванне ў апякунскую сям'ю, дзiцячы дом сямейнага тыпу, дзiцячую
вёску (гарадок) альбо ўсыноўлены (у тым лiку за мяжу) з дзiцячых
дзяржаўных устаноў.
 У радку 04 - дзецi, якiя прыбылi ў дадзены раён у складзе
сем'яў з iншых раёнаў (гарадоў) i ўжо маюць статус выхаванца
апякунскай сям'i, цi ўсыноўленыя, цi ўзятыя ў дзiцячыя дамы
сямейнага тыпу, цi ў дзiцячую вёску.
 У радку 05 паказваюцца дзецi з лiку былых падапечных, якiя
атрымалi ў справаздачным годзе статус выхаванца апякунскай
(прыёмнай) сям'i (часцей гэта дзецi, якiя ў мiнулыя гады паказвалiся
ў раздзеле "Рух дзяцей, бацькi якiх пражываюць асобна i па розных
прычынах не займаюцца выхаваннем дзяцей", а ў справаздачным годзе
атрымалi юрыдычна сiроцкi статус).
 У радку 06 - усыноўленыя з апякунскай сям'i, дзiцячага дома
сямейнага тыпу, дзiцячай вёскi.
 Трэба мець на ўвазе, што:

 1) радок 02 графы 1 = (радок 03 графы 1) + (радок 04 графы 1) +
(радок 07 раздзела 1);

 2) радок 02 графы 2 = (радок 03 графы 2) + (радок 04 графы 2) +
(радок 04 раздзела 1);

 3) радок 02 графы 3 = (радок 03 графы 3) + (радок 04 графы 3) +
(радок 06 раздзела 1);

 4) радок 02 графы 4 = (радок 03 графы 4) + (радок 04 графы 4) +
(радок 05 раздзела 1 - радок 06 раздзела 1).

 Адхiленне ад роўнасцi пры падлiку граф радка 02 у агавораных
вышэй пунктах 1-4 не павiнна перавышаць радок 01 раздзела 1.
 У радках 07-14 паказваюцца даныя аб дзецях, у дачыненнi да якiх
спынена апека або скасавана ўсынаўленне па прычынах, якiя ўказаны ў
тэксце радкоў 07-14 (у радку 14 - калi падапечны асуджаны, памёр i
iнш.).
 У радку 15 паказваюцца даныя аб адмене ўсынаўлення з радкоў 09,
10, 12.
 Даныя радка 16 павiнны быць роўнымi суме даных радкоў 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14.
 Радок 17 = (радок 01 + радок 02) - радок 16.

 3. Раздзел 3 характарызуе асобную катэгорыю сiрот i асоб, якiя
засталiся без бацькоўскай апекi:
 - выхаванцы апякунскай (прыёмнай) сям'i, дзiцячага дома
сямейнага тыпу, дзiцячай вёскi (гарадка), узрост якiх перавышае 18
гадоў, але яны працягваюць атрымлiваць ад дзяржавы штомесячныя
грашовыя выплаты на ўтрыманне (навучэнцы i студэнты навучальных
устаноў i iнш.);
 - дзецi-сiроты i дзецi, якiя засталiся без апекi бацькоў, якiя
маюць грамадзянства iншых краiн СНД, але пражываюць на тэрыторыi
Беларусi, выхоўваюцца ў апякунскiх (прыёмных) сем'ях i атрымлiваюць
штомесячныя грашовыя выплаты на ўтрыманне.
 Толькi адасоблена ў раздзеле 3 паказваецца дадзеная сiроцкая
катэгорыя (больш за 18 гадоў i грамадзяне СНД). У агульнай колькасцi
сiрот па рэспублiцы (па форме 1-апека) яны не ўлiчваюцца.

 4. Раздзел 4 характарызуе рух дзяцей несiроцкай катэгорыi,
бацькi якiх па розных прычынах не займаюцца выхаваннем дзяцей
(службовыя камандзiроўкi, вучоба бацькоў за межамi рэспублiкi i
iншыя прычыны).
 Даныя радка 04 павiнны быць роўнымi суме даных радкоў 01 i 02
мiнус даныя радка 03.

 5. У раздзеле 5 прыводзяцца звесткi аб дзецях несiроцкай
катэгорыi, якiя пражываюць з мацi (або з бацькам) i ўсыноўлены
айчымам (або мачахай). Даныя радка 04 павiнны быць роўнымi суме
даных радкоў 01, 02 мiнус даныя радка 03.

 6. Раздзел 6 запаўняецца на падставе журнала аховы правоў
дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў. У гэтым раздзеле прыводзяцца звесткi
аб дзецях, якiя былi адабраны ў бацькоў або ад якiх адмовiлiся
бацькi, а таксама аб дзецях, у дачыненнi да якiх былi разгледжаны
розныя спрэчкi.
 У радках 08-11 падаюцца звесткi аб абароне правоў непаўналетнiх
у судовых органах.
 У радках 12-13 - у органах аховы дзяцiнства, праваахоўных
органах, а таксама ў мясцовых саветах, рай(гар)- i аблвыканкамах i
г.д.
 У радках 14-16 адлюстроўваюцца факты асаблiвых здарэнняў сярод
непаўналетнiх у рэгiёне.
 У радку 19 раздзела 6 паказваецца колькасць выхаванцаў
апякунскай (прыёмнай) сям'i, якiя не вучацца i не працуюць па
прычыне iнвалiднасцi, зацяжной хваробы, цяжарнасцi i г.д.

 7. У раздзеле 7 прыводзяцца звесткi аб наяўнасцi спецыялiстаў
па ахове дзяцiнства, прычым у радку 01 прастаўляецца колькасць
раённых аддзелаў адукацыi, дзе працуе адзiн спецыялiст (iнспектар цi
метадыст) i вядзе пытаннi аховы правоў непаўналетнiх як асноўную
працоўную нагрузку. Аналагiчна ў радку 02 - як дадатковую працоўную
нагрузку. Трэба дадаць, што ў гэтых радках сума граф 2 i 3 будзе
роўнай графе 1, гэта значыць, колькасць iнспектараў i колькасць
метадыстаў будзе роўнай колькасцi раённых аддзелаў.
 У радку 03 раздзела прастаўляюцца раёны, дзе створаны сектары
цi аддзелы па ахове дзяцiнства.

 8. У раздзеле 8 прыводзяцца звесткi аб дзецях сiроцкай
катэгорыi, якiя знаходзяцца на дзяржаўнай апецы, па ўсiх
навучальна-выхаваўчых установах дадзенага раёна. Па радку 03
праходзяць звесткi па школах-iнтэрнатах усiх тыпаў, уключаючы
санаторныя школы-iнтэрнаты. Санаторная школа-iнтэрнат паказвае
толькi тых дзяцей-сiрот, якiя знаходзяцца ў ёй на аздараўленнi
(лячэннi) на працягу ўсяго навучальнага года. Звесткi аб
дзецях-сiротах, якiя знаходзяцца менш, паказваюць школы-iнтэрнаты, у
якiх яны пражываюць пастаянна.

 Заўвага. Тэрмiны, прыведзеныя ў гэтых указаннях,
выкарыстоўваюцца толькi для запаўнення дадзенай справаздачы. _