ПАЛАЖЭННЕ АБ КРАЯЗНАЎЧАЙ РАБОЦЕ БIБЛIЯТЭК РЭСПУБЛIКI
 БЕЛАРУСЬ
 ___________________________________________________________
 Утратило силу приказом Министерства культуры Республики
 Беларусь от 14 апреля 2010 г. № 64 _

 Зацверджана: Першы намеснiк Мiнiстра культуры Рэспублiкi Беларусь
 У.А.Гiлеп 28.12.1993

 1. Агульныя палажэннi

 1.1. Мэтай краязнаўчай дзейнасцi бiблiятэк з'яўляецца
садзейнiчанне:
 - адраджэнню i захаванню гiстарычнай i культурнай спадчыны;
 - сацыяльнаму, эканамiчнаму, культурнаму развiццю краю *);
 - ахове, рацыянальнаму выкарыстанню прыродных багаццяў;
 - усебаковаму навуковаму даследаванню краю;
 - патрыятычнаму выхаванню жыхароў краю;
 - краязнаўчаму руху.

 ______________________________
 *) Паняццем "край" абазначаецца канкрэтная частка дзяржавы,
якая звычайна супадае з адзiнкай сучаснага
адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення (вобласць, раён, горад) i
вызначаецца з улiкам змяненняў гiстарычных меж, а таксама