РАШЭННЕ ГРОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ
                       30 снежня 2003 г. № 44

АБ АБЛАСНОЙ КОМПЛЕКСНАЙ ПРАГРАМЕ МЕР ПА РЭГУЛЯВАННI
ЭТНАКАНФЕСIЙНАЙ СIТУАЦЫI I САДЗЕЙНIЧАННI
НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАМУ РАЗВIЦЦЮ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ
НА 2004-2005 ГАДЫ

     У адпаведнасцi з артыкулам 16 Закона Рэспублiкi Беларусь ад  20
лютага 1991 года "Аб мясцовым кiраваннi i самакiраваннi ў Рэспублiцы
Беларусь" Гродзенскi абласны Савет дэпутатаў РАШЫЎ:
     1. Зацвердзiць  прыкладаемую  Абласную комплексную праграму мер
па    рэгуляваннi    этнаканфесiйнай    сiтуацыi   i   садзейнiчаннi
нацыянальна-культурнаму    развiццю  нацыянальных  супольнасцей   на
2004-2005 гады.
     2. Кантроль  за выкананнем Абласной комплекснай праграмы мер па
рэгуляваннi     этнаканфесiйнай     сiтуацыi     i     садзейнiчаннi
нацыянальна-культурнаму   развiццю   нацыянальных   супольнасцей  на
2004-2005  гады   ўскласцi   на   Савет   па   справах   рэлiгiй   i
нацыянальнасцей  Гродзенскага  абласнога выканаўчага камiтэта (Папоў
I.А.).

Старшыня                                                 А.I.Карпуць

                                              ЗАЦВЕРДЖАНА
                                              Рашэнне
                                              Гродзенскага абласнога
                                              Савета дэпутатаў
                                              30.12.2003 № 44

АБЛАСНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРАГРАМА
мер па рэгуляваннi этнаканфесiйнай сiтуацыi i садзейнiчаннi
нацыянальна-культурнаму развiццю нацыянальных супольнасцей
на 2004-2005 гады

----T----------------------------------T------T----------------------------¬
¦ № ¦                                  ¦Тэрмiн¦                            ¦
¦п/п¦       Назва мерапрыемства        ¦выка- ¦    Адказныя за выкананне   ¦
¦   ¦                                  ¦нання ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 1 ¦                2                 ¦  3   ¦              4             ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 1 ¦Праводзiць сацыялагiчны           ¦Штогод¦Савет па справах рэлiгiй i  ¦
¦   ¦манiторынг этнаканфесiйнай        ¦      ¦нацыянальнасцей             ¦
¦   ¦сiтуацыi на тэрыторыi Гродзенскай ¦      ¦Гродзенскага абласнога      ¦
¦   ¦вобласцi                          ¦      ¦выканаўчага камiтэта (далей ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦- ССРiН аблвыканкама),      ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦Гродзенскага абласнога      ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦выканаўчага камiтэта (далей ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦- аблвыканкам), установа    ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦адукацыi "Гродзенскi        ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦дзяржаўны унiверсiтэт iмя   ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦Я.Купалы" (далей - ГрДзУ)   ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 2 ¦Праводзiць абласныя семiнары са   ¦Штогод¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦старшынямi раённых i гарадскiх    ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦камiсiй садзейнiчання кантролю за ¦      ¦                            ¦
¦   ¦выкананнем заканадаўства          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь аб свабодзе   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦сумлення i рэлiгiйных             ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзацыях, з работнiкамi       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦гарадскiх i раённых выканаўчых    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦камiтэтаў (далей -                ¦      ¦                            ¦
¦   ¦гаррайвыканкамы), якiя            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦ажыццяўляюць кiраўнiцтва ў сферы  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦рэлiгiйна-нацыянальных адносiн,   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦па пытаннях этнаканфесiйнай       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦палiтыкi                          ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 3 ¦Выкарыстоўваць працэс             ¦      ¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦перарэгiстрацыi статутаў          ¦2004  ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦рэлiгiйных абшчын у адпаведнасцi  ¦год   ¦                            ¦
¦   ¦з Законам Рэспублiкi Беларусь ад  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦17 снежня 1992 года "Аб свабодзе  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦сумлення i рэлiгiйных             ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзацыях" для тлумачэння      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦канструктыўных асноў палiтыкi     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦дзяржавы ў канфесiйнай сферы      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦(Ведамасцi Вярхоўнага Савета      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 2,¦      ¦                            ¦
¦   ¦арт.18; Национальный реестр       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦правовых актов Республики         ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Беларусь, 2002 г., № 123, 2/886)  ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 4 ¦Ажыццяўляць кантроль за           ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦выкананнем устаноўленага парадку  ¦янна  ¦упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦пры арганiзацыi выездаў дзяцей на ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦аздараўленне, арганiзуемых        ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦рэлiгiйнымi арганiзацыямi i       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурнымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднаннямi, а таксама парадку   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦стварэння i функцыянавання летнiх ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аздараўленчых лагераў рэлiгiйных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзацый                       ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 5 ¦Праводзiць сiстэматычную работу   ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦па пашырэннi сферы выкарыстання   ¦янна  ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦дзяржаўных моў пры правядзеннi    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦рэлiгiйных служб, арганiзацыi     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦навучальнага працэсу ў            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦навучальных установах, ствараемых ¦      ¦                            ¦
¦   ¦рэлiгiйнымi арганiзацыямi         ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 6 ¦Забяспечыць кантроль за ходам     ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦рэалiзацыi Праграмы адраджэння    ¦янна  ¦дзяржаўнае абласное         ¦
¦   ¦Жыровiцкага Свята-Успенскага      ¦      ¦унiтарнае прадпрыемства     ¦
¦   ¦манастырскага комплексу i Мiнскай ¦      ¦"Упраўленне капiтальнага    ¦
¦   ¦духоўнай акадэмii i семiнарыi на  ¦      ¦будаўнiцтва Гродзенскага    ¦
¦   ¦2001-2005 гады i на перыяд да     ¦      ¦абласнога выканаўчага       ¦
¦   ¦2010 года, зацверджанай           ¦      ¦камiтэта", упраўленне       ¦
¦   ¦пастановай Савета Мiнiстраў       ¦      ¦тэрытарыяльнага планавання, ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь ад 5 сакавiка ¦      ¦горадабудаўнiцтва i         ¦
¦   ¦2001 г. № 305 (Национальный       ¦      ¦архiтэктуры аблвыканкама,   ¦
¦   ¦реестр правовых актов Республики  ¦      ¦фiнансавае ўпраўленне       ¦
¦   ¦Беларусь, 2001 г., № 28, 5/5423)  ¦      ¦аблвыканкама                ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 7 ¦Узмацнiць узаемадзеянне мясцовых  ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦выканаўчых i распарадчых органаў  ¦янна  ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦з прадстаўнiкамi традыцыйных      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦канфесiй, рэдакцыямi мясцовых     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦сродкаў масавай iнфармацыi (далей ¦      ¦                            ¦
¦   ¦- СМI), грамадскасцю з мэтай      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦прадухiлення ўзнiкнення на        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦тэрыторыi Гродзенскай вобласцi    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦дэструктыўных i псеўдарэлiгiйных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦груп                              ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 8 ¦Ажыццяўляць работу па             ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦недапушчэннi дзейнасцi рэлiгiйных ¦янна  ¦упраўленне ўнутраных спраў  ¦
¦   ¦арганiзацый, якiя не              ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦зарэгiстраваны, а таксама па      ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦выкананнi Палажэння аб парадку    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦запрашэння ў Рэспублiку Беларусь  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦замежных святароў i iх дзейнасцi  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦на яе тэрыторыi, зацверджанага    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦пастановай Савета Мiнiстраў       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь ад 23 лютага  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦1999 г. № 280 (Национальный       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦реестр правовых актов Республики  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Беларусь, 1999 г., № 20, 5/338)   ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦ 9 ¦Сiстэматычна праводзiць           ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦тлумачальную работу сярод         ¦янна  ¦упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦насельнiцтва аб сутнасцi          ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦дзяржаўнай моўнай палiтыкi ў      ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦галiне адукацыi i культуры, аб    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦дзеючым заканадаўстве Рэспублiкi  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Беларусь i парадку арганiзацыi    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦вывучэння моў нацыянальных        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦супольнасцей або навучання на iх  ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦10 ¦Падтрымлiваць выпуск матэрыялаў,  ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦адрасаваных прадстаўнiкам         ¦янна  ¦упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦рэлiгiйных канфесiй i             ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦нацыянальных супольнасцей, у      ¦      ¦Рэспублiканскае унiтарнае   ¦
¦   ¦гуманiтарных i духоўных           ¦      ¦прадпрыемства               ¦
¦   ¦тэлерадыёпраграмах                ¦      ¦радыётэлецэнтр              ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦"Тэлерадыёкампанiя "Гродна" ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦(па ўзгадненнi)             ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦11 ¦Арганiзоўваць прэс-канферэнцыi аб ¦Паста-¦Упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦стане рэлiгiйных i                ¦янна  ¦аблвыканкама, ССРiН         ¦
¦   ¦мiжнацыянальных адносiн, семiнары ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦для журналiстаў мясцовых СМI i    ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦сустрэчы з iмi з абмеркаваннем    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦задач СМI па iнфармацыйным        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦забеспячэннi дзяржаўнай палiтыкi  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦ў канфесiйнай i нацыянальнай      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦сферах                            ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦12 ¦Сiстэматычна асвятляць у          ¦Паста-¦Упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦дзяржаўных СМI дзейнасць          ¦янна  ¦аблвыканкама, ССРiН         ¦
¦   ¦нацыянальна-культурных            ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦аб'яднанняў, стан рэлiгiйных i    ¦      ¦гаррайвыканкамы, рэдакцыi   ¦
¦   ¦мiжнацыянальных адносiн, iдэi     ¦      ¦раённых газет               ¦
¦   ¦верацярпiмасцi, талерантнасцi,    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦iнтэрнацыяналiзму i патрыятызму,  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нормы высокай культуры            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦мiжнацыянальных адносiн.          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Прадоўжыць у раённых газетах      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦работу рубрыкi "Супольнасць"      ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦13 ¦Аказваць садзейнiчанне ў выпуску  ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦газет i бюлетэняў на нацыянальных ¦янна  ¦упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦мовах                             ¦      ¦аблвыканкама                ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦14 ¦Своечасова ўдакладняць            ¦Да    ¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦адукацыйныя запыты прадстаўнiкоў  ¦25 мая¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦нацыянальных супольнасцей i       ¦штогод¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦ствараць неабходныя ўмовы для iх  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦задавальнення ў адпаведнасцi з    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦iснуючым заканадаўствам           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь               ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦15 ¦Ажыццяўляць падтрымку дзейнасцi   ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦нацыянальных супольнасцей па      ¦янна  ¦аблвыканкама, упраўленне    ¦
¦   ¦арганiзацыi працы суботнiх,       ¦      ¦культуры аблвыканкама,      ¦
¦   ¦нядзельных, вячэрнiх школ,        ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦бiблiятэк, нацыянальных мастацкiх ¦      ¦                            ¦
¦   ¦калектываў                        ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦16 ¦Спрыяць адкрыццю класаў з         ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦паглыбленым i павышаным узроўнямi ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦вывучэння моў нацыянальных        ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦супольнасцей, забяспечваць        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦установы адукацыi неабходнымi     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦вучэбна-дыдактычнымi, метадычнымi ¦      ¦                            ¦
¦   ¦сродкамi; арганiзоўваць школьныя  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦алiмпiяды, конкурсы, вiктарыны па ¦      ¦                            ¦
¦   ¦гэтых прадметах                   ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦17 ¦Ажыццяўляць пастаянны кантроль за ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦праграмамi i працэсам             ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦пазашкольных, пазакласных i       ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦клубных формаў навучання i        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦выхавання на мовах нацыянальных   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦супольнасцей, якiя размешчаны на  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦базе ўстаноў, незалежна ад iх     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦ведамаснай прыналежнасцi          ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦18 ¦Вывучаць сiтуацыю з арганiзацыяй  ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦адукацыi на мовах нацыянальных    ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦супольнасцей у дзяржаўных         ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦установах адукацыi, практыку      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦выхавання ў школах (класах) з     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦навучаннем на нацыянальных мовах  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦i школах выхаднога дня,           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзаваных                     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурнымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднаннямi                      ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦19 ¦Накiроўваць выхаваўчую работу ў   ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦навучальна-выхаваўчых установах   ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦на фармiраванне ў вучняў          ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦свядомасцi грамадзянiна           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Рэспублiкi Беларусь у спалучэннi  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦з фармiраваннем iх нацыянальнага  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦самавызначэння                    ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦20 ¦Праводзiць у навучальных          ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦установах тыднi, дэкады культуры  ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦нацыянальных супольнасцей,        ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦конкурсы чытальнiкаў, песенных,   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦драматычных калектываў, якiя      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦будуюць свой рэпертуар на аснове  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальных культур              ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦21 ¦Вывучаць i ўдакладняць патрэбу ў  ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦кадрах для школ (класаў) з        ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦навучаннем на мовах нацыянальных  ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦супольнасцей, а таксама для школ, ¦      ¦                            ¦
¦   ¦у якiх арганiзавана вывучэнне     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦гэтых моў, i своечасова прымаць   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦меры па забеспячэннi навучальных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦устаноў квалiфiкаванымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦спецыялiстамi                     ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦22 ¦Арганiзаваць мэтанакiраваную      ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦работу па вывучэннi, абагульненнi ¦янна  ¦аблвыканкама, установа      ¦
¦   ¦i распаўсюджаннi перадавога       ¦      ¦адукацыi "Гродзенскi        ¦
¦   ¦вопыту настаўнiкаў нацыянальных   ¦      ¦абласны iнстытут павышэння  ¦
¦   ¦моў, выхавальнiкаў дашкольных     ¦      ¦квалiфiкацыi i              ¦
¦   ¦устаноў; прыцягваць лепшых        ¦      ¦перападрыхтоўкi кiруючых    ¦
¦   ¦спецыялiстаў да складання         ¦      ¦работнiкаў i спецыялiстаў   ¦
¦   ¦падручнiкаў, дыдактычных          ¦      ¦адукацыi"                   ¦
¦   ¦дапаможнiкаў на мовах             ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальных супольнасцей         ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦23 ¦Правесцi "круглы стол" па         ¦2004  ¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦праблемах этнаканфесiйных адносiн ¦год   ¦упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦у Гродзенскай вобласцi            ¦      ¦аблвыканкама                ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦24 ¦Ствараць умовы для развiцця       ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦мастацтва i адраджэння            ¦янна  ¦упраўленне культуры         ¦
¦   ¦традыцыйнай культуры народаў,     ¦      ¦аблвыканкама, упраўленне    ¦
¦   ¦прадстаўнiкi якiх пражываюць у    ¦      ¦адукацыi аблвыканкама,      ¦
¦   ¦Гродзенскай вобласцi.             ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦Падтрымлiваць нацыянальныя        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦фестывалi, агляды, конкурсы, днi  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦культуры, выстаўкi твораў.        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Запрашаць прадстаўнiкоў i         ¦      ¦                            ¦
¦   ¦калектывы нацыянальна-культурных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднанняў для ўдзелу ў          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦мерапрыемствах i праграмах розных ¦      ¦                            ¦
¦   ¦тэматычных накiрункаў, якiя       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦праводзяць установы культуры,     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦адукацыi, iншыя дзяржаўныя        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦ўстановы                          ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦25 ¦Правесцi ў горадзе Гродне         ¦2004  ¦Упраўленне культуры         ¦
¦   ¦заключныя мерапрыемствы           ¦год   ¦аблвыканкама, Гродзенскi    ¦
¦   ¦V Усебеларускага фестывалю        ¦      ¦гарадскi выканаўчы камiтэт  ¦
¦   ¦нацыянальных культур              ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦26 ¦Аказваць садзейнiчанне мастацкiм  ¦Паста-¦Гарррайвыканкамы            ¦
¦   ¦калектывам, створаным             ¦янна  ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурнымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднаннямi, у ажыццяўленнi      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦канцэртнай дзейнасцi на тэрыторыi ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Гродзенскай вобласцi              ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦27 ¦Праводзiць фестывалi польскай i   ¦Штогод¦Упраўленне культуры         ¦
¦   ¦беларускай песнi "Беласток-Гродна"¦      ¦аблвыканкама, Гродзенскi    ¦
¦   ¦i "Гродна-Беласток"               ¦      ¦гарадскi выканаўчы камiтэт  ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦28 ¦Правесцi на базе ГрДзУ XII        ¦2004  ¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦мiжнародную навуковую канферэнцыю ¦год   ¦упраўленне iнфармацыi       ¦
¦   ¦"Шлях да ўзаемнасцi"              ¦      ¦аблвыканкама, ГрДзУ, з      ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦удзелам, са згоды           ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦грамадскага аб'яднання      ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦"Саюз палякаў на Беларусi", ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦Беластоцкага унiверсiтэта,  ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦Беларускага                 ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦грамадска-культурнага       ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦таварыства ў Рэспублiцы     ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦Польшча                     ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦29 ¦Аказваць садзейнiчанне ў          ¦Паста-¦Гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦забеспячэннi                      ¦янна  ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурных            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднанняў памяшканнямi, сродкамi¦      ¦                            ¦
¦   ¦сувязi                            ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦30 ¦Забяспечваць супрацоўнiцтва       ¦Паста-¦Аддзел па справах моладзi   ¦
¦   ¦грамадскiх аб'яднанняў моладзi i  ¦янна  ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦нацыянальных фармiраванняў па     ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦рэалiзацыi сумесных праграм       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦патрыятычнага i                   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦iнтэрнацыянальнага выхавання      ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦31 ¦Падтрымлiваць дзейнасть клубаў    ¦Паста-¦Упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦iнтэрнацыянальнай дружбы,         ¦янна  ¦аблвыканкама, аддзел па     ¦
¦   ¦падраздзяленняў Беларускай        ¦      ¦справах моладзi             ¦
¦   ¦асацыяцыi клубаў ЮНЕСКА           ¦      ¦аблвыканкама,               ¦
¦   ¦                                  ¦      ¦гаррайвыканкамы             ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦32 ¦Забяспечваць удзел супрацоўнiкаў  ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦гаррайвыканкамаў у масавых        ¦янна  ¦гаррайвыканкамы             ¦
¦   ¦мерапрыемствах, якiя праводзяцца  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦рэлiгiйнымi арганiзацыямi i       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурнымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднаннямi, для актыўнага       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦давядзення iнфармацыi аб палiтыцы ¦      ¦                            ¦
¦   ¦дзяржавы ў канфесiйных i          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦мiжнацыянальных адносiнах,        ¦      ¦                            ¦
¦   ¦растлумачэння актаў iснуючага     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦заканадаўства Рэспублiкi Беларусь ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦33 ¦Праводзiць рэгулярныя сустрэчы    ¦Паста-¦Аблвыканкам, гаррайвыканкамы¦
¦   ¦кiруючых работнiкаў аблвыканкама, ¦янна  ¦                            ¦
¦   ¦гаррайвыканкамаў з кiраўнiцтвам i ¦      ¦                            ¦
¦   ¦прадстаўнiкамi рэлiгiйных         ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзацый i                     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурных            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднанняў з абмеркаваннем усiх  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аспектаў iх дзейнасцi             ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦34 ¦Выкарыстоўваць семiнары, нарады i ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама          ¦
¦   ¦iншыя формы вучобы i павышэння    ¦янна  ¦                            ¦
¦   ¦квалiфiкацыi работнiкаў           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аблвыканкама, гаррайвыканкамаў,   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦вучэбна-выхаваўчых устаноў,       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦устаноў культуры i адукацыi       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦Гродзенскай вобласцi для          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦iнфармавання i                    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦iнструктыўна-метадычнай работы па ¦      ¦                            ¦
¦   ¦пытаннях этнаканфесiйных адносiн  ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦35 ¦Ажыццяўляць сiстэматычны кантроль ¦Паста-¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦за выкарыстаннем сiмволiкi iншых  ¦янна  ¦упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦дзяржаў пры правядзеннi масавых   ¦      ¦аблвыканкама, упраўленне    ¦
¦   ¦мерапрыемстваў, у школах з        ¦      ¦культуры аблвыканкама       ¦
¦   ¦вывучэннем моў i навучаннем на    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦мовах нацыянальных супольнасцей,  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦у дзейнасцi рэлiгiйных            ¦      ¦                            ¦
¦   ¦арганiзацый i ўстаноў культуры i  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦адукацыi, арганiзаваных           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦нацыянальна-культурнымi           ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аб'яднаннямi                      ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦36 ¦Правесцi абласны                  ¦2005  ¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦навукова-практычны семiнар        ¦год   ¦упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦"Моладзь i рэлiгiя: сучасныя      ¦      ¦аблвыканкама, аддзел па     ¦
¦   ¦праблемы, духоўна-маральныя       ¦      ¦справах моладзi аблвыканкама¦
¦   ¦арыенцiры i перспектывы выхавання"¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦37 ¦Арганiзаваць правядзенне лекцый,  ¦2005  ¦ССРiН аблвыканкама,         ¦
¦   ¦гутарак, "круглых сталоў" у       ¦год   ¦упраўленне адукацыi         ¦
¦   ¦працоўных калектывах, маладзёжных ¦      ¦аблвыканкама, аддзел па     ¦
¦   ¦аўдыторыях, школах, вышэйшых,     ¦      ¦справах моладзi аблвыканкама¦
¦   ¦сярэднiх спецыяльных навучальных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦установах па пытаннях             ¦      ¦                            ¦
¦   ¦этнаканфесiйнай палiтыкi,         ¦      ¦                            ¦
¦   ¦папярэджання з'яўлення i          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦прадухiлення распаўсюджання       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦дэструктыўных, псеўдарэлiгiйных   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦груп                              ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦38 ¦Ажыццяўляць праверкi              ¦Паста-¦Гаррайвыканкамы,            ¦
¦   ¦мерапрыемстваў, якiя праводзяцца  ¦янна  ¦адмiнiстрацыi раёнаў горада ¦
¦   ¦грамадскiмi арганiзацыямi ў       ¦      ¦Гродна                      ¦
¦   ¦iнтэрнатах, вышэйшых навучальных  ¦      ¦                            ¦
¦   ¦установах, сярэднiх спецыяльных   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦навучальных установах i школах,   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦клубах i фiзiчна-аздараўленчых    ¦      ¦                            ¦
¦   ¦цэнтрах па месцы жыхарства,       ¦      ¦                            ¦
¦   ¦праводзiць вывучэнне канцэртных   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦праграм розных мастацкiх          ¦      ¦                            ¦
¦   ¦калектываў з мэтай недапушчэння   ¦      ¦                            ¦
¦   ¦распаўсюджання iдэй варожасцi     ¦      ¦                            ¦
¦   ¦на нацыянальнай i рэлiгiйнай      ¦      ¦                            ¦
¦   ¦аснове                            ¦      ¦                            ¦
+---+----------------------------------+------+----------------------------+
¦39 ¦ Выдзяляць мэтавыя сродкi на      ¦2004- ¦Фiнансавае ўпраўленне       ¦
¦   ¦фiнансаванне праграмы             ¦2005  ¦аблвыканкама                ¦
¦   ¦                                  ¦гады  ¦                            ¦
L---+----------------------------------+------+-----------------------------