РАШЭННЕ МIНСКАГА АБЛАСНОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА
                      28 верасня 1998 г. N 103

 АБ АСНОЎНЫХ НАКIРУНКАХ РАЗВIЦЦЯ КУЛЬТУРЫ I МАСТАЦТВА
 МIНСКАЙ ВОБЛАСЦI НА 1999-2005 ГАДЫ                         

     У мэтах  вызначэння   культурнай   палiтыкi   ў   вобласцi   на
перспектыву i  ў  адпаведнасцi  з  даручэннем  Прэзiдэнта Рэспублiкi
Беларусь А.Р.Лукашэнка ў час сустрэчы з дзеячамi культуры 29  снежня
1997 года абласны выканаўчы камiтэт вырашыў:

     1. Зацвердзiць  Асноўныя напрамкi развiцця культуры i мастацтва
Мiнскай вобласцi   на   1999-2005    г.г.    (праграма    "Культура"
прыкладаецца).

     2. Упраўленню    культуры   Мiнаблвыканкома,   райгарвыканкомам
забяспечыць рэалiзацыю дадзенай праграмы i аб  ходзе  яе  выканання,
пачынаючы з   2000   года,   штогод   да   10  студзеня  iнфармаваць
аблвыканком.

     3. Кантроль   за   выкананнем  дадзенага  рашэння  ўскласцi  на
намеснiка старшынi аблвыканкома Паўлюкевiча С.С.

 Старшыня выканкома                                        П.П.ПЁТУХ

 Кiраўнiк спраў выканкома                             Ф.С.ЧАРНУШЭВIЧ

                                                Зацверджаны
                                                рашэнне аблвыканкома
                                                28.09.98 N 103

          АСНОЎНЫЯ НАПРАМКI РАЗВIЦЦЯ КУЛЬТУРЫ I МАСТАЦТВА
                 МIНСКАЙ ВОБЛАСЦI НА 1999-2005 г.г.
                       (праграма "Культура")

     Галоўная мэта праграмы "Культура":  фармiраванне эканамiчных  i
арганiзацыйных  асноў  функцыянавання  ўстаноў  культуры i мастацтва
вобласцi, пашырэнне, удасканаленне i аднаўленне культурных працэсаў;
развiццё прафесiйнай i аматарскай творчасцi, зберажэнне нацыянальных
традыцый;    наданне     прыярытэтных     напрамкаў     у     планах
сацыяльна-эканамiчнага    развiцця    рэгiёнаў   Мiншчыны   пытанням
умацавання  матэрыяльна-тэхнiчнай  базы  ўстаноў  галiны   культуры,
сацыяльнай падтрымкi творчай iнтэлiгенцыi.

     I. Сучасны стан культуры вобласцi

     Асноўнай задачай  i прыярытэтным напрамкам дзейнасцi дзяржаўных
органаў кiравання ў  галiне  культуры  на  сучасным  этапе  развiцця
грамадскасцi з'яўляецца      забеспячэнне     сацыяльна-гарантаваных
культурных паслуг насельнiцтву.
     У вобласцi  працуе  811 клубных устаноў, якiя маюць 3081 гурт i
калектыў мастацкай  самадзейнасцi  i  4401  клубнае   аб'яднанне   з
агульнай колькасцю  ўдзельнiкаў 36392 чалавекi.  648,5 тысяч чытачоў
абслугоўваецца 953 бiблiятэкамi з фондам у  10237,7  тыс.экземпляраў
кнiг. 17  дзяржаўных  музеяў  налiчваюць 198993 музейных экспанатаў.
Эстэтычным выхаваннем дзяцей займаюцца 62 музычныя школы,  24  школы
мастацтваў, 5   мастацкiх,   1   харэаграфiчная,   1  школа  духавых
iнструментаў, 4 цэнтры эстэтычнага выхавання.
     Адным з  накiрункаў  рэалiзацыi  культурнай палiтыкi з'яўляюцца
доўгатэрмiновыя мэтавыя  рэгiянальныя  праграмы,  якiя   дзейнiчаюць
сумесна з   Уздзенскiм,   Старадарожскiм,   Смалявiцкiм,  Любанскiм,
Нясвiжскiм, Вiлейскiм,   Капыльскiм,    Бярэзiнскiм,    Барысаўскiм,
Клецкiм, Слуцкiм   райвыканкомамi,   Жодзiнскiм   i   Маладзечанскiм
гарвыканкомамi.
     У мэтах    стымулявання    самадзейнай   мастацкай   творчасцi,
удасканальвання  сiстэмы  эстэтычнага   выхавання   насельнiцтва   ў
вобласцi  створаны  i  паспяхова выконваецца творчы каляндар аглядаў
народнай  творчасцi,  свят,  фестываляў,  выстаў,   конкурсаў,   што
дазваляе вызначаць лепшыя мастацкiя калектывы, выканаўцаў, майстроў.
Найбольш   яскравыя   мерапрыемствы   вобласцi    атрымалi    статус
рэспублiканскiх   i   мiжнародных.   Гэта   нацыянальныя   фестывалi
беларускай песнi  i  паэзii  ў  Маладзечна,  тэатральнага  мастацтва
"Маладзечанская сакавiца", камернай музыкi "Музы Нясвiжа", фальклора
"Жыцень"  у  Мiнскiм  раёне,  харавых  калектываў  "Пеўчае  поле"  у
Мядзельскiм  раёне,  юных  талентаў  "Сымон-музыка"  у  Стаўбцоўскiм
раёне.
     Ствараюцца новыя  тыпы  ўстаноў  культуры:  цэнтры  культуры  i
арганiзацыi  вольнага  часу  (г.г.М.Горка,  Капыль,  Любань,  Мiнскi
раён), дамы рамёстваў (г.г.Ст.Дарогi, Любань, Вiлейка, Маладзечанскi
раён),  дамы  фальклора  (г.п.Мядзель  i  г.Смалявiчы).  У  вобласцi
працуюць бiблiятэкi-клубы i клубы-бiблiятэкi, бiблiятэка-выставачная
зала, бiблiятэка-цэнтр краязнаўчай справы, бiблiятэка-цэнтр дзiцячай
творчасцi, бiблiятэка-музей.
     Пэўны ўклад   у   развiццё   прафесiйнага   мастацтва  Мiншчыны
ўкладаюць драматычны i лялечны тэатры,  камерны  хор  "Санорус".  За
1997 год  iмi  паказана  504 спектаклi i канцэрты,  на якiх пабывалi
амаль 65 тыс.чалавек.
     Забеспячэннем спецыялiстамi     ўстаноў    культуры    вобласцi
сярэдне-спецыяльнай адукацыi займаюцца Мiнскае вучылiшча  мастацтваў
i Маладзечанскае музычнае вучылiшча.

     II. Перспектывы развiцця сеткi i дзейнасцi ўстаноў культуры

     Асноўныя мэты i задачы

     Стварэнне адзiнай цэласнай сiстэмы ўпраўлення галiной культуры.
Фармiраванне новага зместу работы органаў i  ўстаноў  культуры  праз
пашырэнне сферы  нацыянальнай самасвядомасцi,  адраджэнне i развiццё
народнай творчасцi,   беларускай   мовы,   гарманiчнае    спалучэнне
нацыянальных традыцый  i  сучасных вiдаў мастацтва.  Удасканальванне
форм i  метадаў  работы  органаў  i   ўстаноў   культуры   з   мэтай
пераарыентацыi духоўных запатрабаванняў насельнiцтва.  Арыентацыя на
доўгатэрмiновую перспектыву развiцця культуры i мастацтва.

     У вобласцi дзейнасцi клубных устаноў i метадычных служб

     Удасканальванне работы  клубных  устаноў  i метадычных служб як
баз захавання i адраджэння нацыянальна-культурных традыцый,  цэнтраў
развiцця  ўсiх  жанраў  i  вiдаў самадзейнай творчасцi,  прыкладнога
мастацтва,  месц  зносiн  усiх   катэгорый   насельнiцтва.   Наданне
нацыянальнай культуры прыярытэтнага значэння ў планах эканамiчнага i
сацыяльнага развiцця рэгiёнаў i раёнаў.

     Асноўныя напрамкi клубнай дзейнасцi:

     1. Зберажэнне i развiццё фальклору
     Правядзенне комплексных  фальклорна-этнаграфiчных  экспедыцый з
мэтай даследвання асноўных фальклорна-этнаграфiчных зон.
     Сiстэматызацыя, апрацоўка  i  расшыфроўка  сабраных матэрыялаў,
стварэнне банка дадзеных аб традыцыйнай культуры раёнаў вобласцi  на
базе РАМЦаў, АЦНТ.
     Фармiраванне фонду захавання фальклорных матэрыялаў (гуказапiс,
кiно, вiдэа- i фотаматэрыялы).
     Падтрымка i развiццё iснуючых  i  стварэнне  новых  фальклорных
самадзейных калектываў,  арганiзацыя дзейнасцi Дамоў фальклору.

     2. Народныя святы и абрады
     Стварэнне неабходных сацыяльных умоў для захавання, падтрымкi i
папулярызацыi мясцовай абрадава-святочнай культуры, культывацыя яе ў
паўсядзённым жыццi насельнiцтва.

     3. Традыцыйны народны касцюм Мiншчыны
     Вывучэнне рэгiянальных   асаблiвасцей   традыцыйнага  народнага
касцюма Мiнскай вобласцi.
     Папаўненне калекцыi  i  каталагiзацыя фондаў АЦНТ,  распрацоўка
музейнай экспазiцыi.
     Адраджэнне традыцыйнай  тэхналогii  вырабу  народнага касцюма i
рэгiянальных строяў.

     4. Мастацкiя промыслы i рамёствы
     Адраджэнне традыцыйных тэхналогiй мастацкiх рамёстваў Мiншчыны.
Стварэнне хат-майстэрань i аўтарскiх школ лепшых майстроў вобласцi.
     Стварэнне i  падтрымка  дзейнасцi  Дамоў  рамёстваў  у  раённых
цэнтрах i гарадах вобласцi, абучэнне на iх базе дзяцей i моладзi.
     Стварэнне сiстэмы выстаў,  святаў, конкурсаў майстроў мастацкiх
рамёстваў, прапаганда iх творчасцi сродкамi масавай iнфармацыi.

     5. Самадзейная мастацкая творчасць i культурныя абмены
     Правядзенне традыцыйных   i  распрацоўка  новых  форм  аглядаў,
конкурсаў, фестываляў  самадзейнай  мастацкай  творчасцi   на   ўсiх
узроўнях (вёска, раён, рэгiён, вобласць), падтрымка маладых талентаў
(на аснове конкурснага адбору) у iх творчым станаўленнi i развiццi.
     Удасканаленне мiжраённых,  мiжабласных i мiжнародных культурных
абменаў, iнфармацыйнае i метадычнае забеспячэнне гэтай дзейнасцi.

     У вобласцi развiцця бiблiятэчнай справы

     Далейшы рост    эфектыўнасцi     выкарыстання     эканамiчнага,
сацыяльнага i  культурнага патэнцыяла грамадства,  павышэнне ўзроўня
задавальнення духоўных  i  iнфармацыйных   запатрабаванняў   жыхароў
Мiншчыны, развiццё аўтаматызацыi бiблiятэчных працэсаў.

     Асноўныя напрамкi развiцця бiблiятэк:

     1. Удасканальванне адзiнай сеткi бiблiятэк
     Узмацненне ўзаемадзеяння    бiблiятэк    розных     ведамстваў,
спецыялiзацыя, кааперацыя i каардынацыя iх дзейнасцi ва ўсiх сферах:
фармiраваннi i  выкарыстаннi  бiблiятэчных  фондаў,  бiблiятэчным  i
iнфармацыйна-бiблiяграфiчным    абслугоўваннi,   навукова-метадычнай
рабоце.
     Упарадкаванне сеткi сельскiх бiблiятэк у маланаселеных пунктах.
     Стварэнне разгорнутай   сеткi   нестацыянарнага   абслугоўвання
насельнiцтва па месцу жыхарства i па месцу працы.

     2. Змест бiблiятэчнай работы, удасканаленне абслугоўвання
     Забеспячэнне насельнiцтва   гарантаваным   мiнiмумам бесплатных
паслуг, стварэнне   ўмоў   свабоднага   выбара   неабходных   крынiц
iнфармацыi i формаў абслугоўвання.
     Перабудова сiстэмы масавай i iндывiдуальнай работы бiблiятэк па
арганiзацыi дасуга  насельнiцтва.  Наданне бiблiятэцы статусу цэнтра
мiжасобасных зносiн  чытачоў,  абмена  думак  аб  кнiзе,   творчасцi
пiсьменнiкаў.   Арганiзацыя   клубаў   па   iнтарэсах  i  аматарскiх
аб'яднанняў,   пакояў   тэхнiчнай    творчасцi,    бiблiятэк-клубаў,
бiблiятэк-вiдэатэк,  бiблiятэк сямейнага чытання,  бiблiятэк-цэнтраў
дасуга, гульнятэк.
     Рэалiзацыя абласных i рэгiянальных праграм.
     Правядзенне абласных злётаў  "Нас  слова  Купалы  да  творчасцi
клiча" i "Юныя таленты Мiншчыны".
     Удасканаленне сiстэмы рэгiянальнай, сацыяльнай i фактаграфiчнай
iнфармацыi, забеспячэнне      бiблiятэчнага     i     iнфармацыйнага
абслугоўвання тэатральна-галiновых праграм.
     Развiццё мабiльнасцi  фондаў,  аператыўнасцi iнфармавання аб iх
складзе, забеспячэння    захаванасцi.     Штогадовае     правядзенне
пераразмеркавання лiтаратуры ўнутры рэгiёна, каардынацыя падпiскi на
перыядычныя i iнфармацыйныя выданнi.
     Стварэнне ўмоў  для  шырокага  далучэння  да  работы  бiблiятэк
чытацкай грамадскасцi.

     У вобласцi развiцця прафесiйнага мастацтва

     Пошук больш цесных творчых  кантактаў  як  з  вядомымi,  так  i
маладымi драматургамi  i кампазiтарамi для стварэння высокамастацкiх
спектакляў i канцэртных праграм паводле беларускiх твораў i ў якасцi
першага сцэнiчнага прачытання. Выкарыстоўванне колькаснага паказчыка
ў дапаўненнi к жанравай i стылявой разнастайнасцi новых работ.
     Вызначэнне новых  падыходаў  да  дзiцячай  драматургii i музыкi
беларускай i замежнай класiкi.
     Якаснае змяненне  мастацкай  прыроды пастановачных спектакляў i
канцэртных праграм для маленькiх слухачоў i гледачоў.
     Удасканаленне ўсёй  сiстэмы  арганiзацыi гледача i слухача праз
пашырэнне геаграфii выязной i гастрольнай дзейнасцi як на  тэрыторыi
вобласцi, так  i  ў рэспублiцы,  за яе межамi,  з улiкам эканамiчнай
мэтазгоднасцi i  паляпшэння  рэкламы  выяздных  гастроляў. Змяншэнне
працэнта бюджэтнага    фiнансавання    выдаткаў,    больш   актыўнае
выкарыстанне сродкаў спонсараў  для  развiцця  матэрыяльна-тэхнiчнай
базы  прафесiйных  калектываў.  Якаснае фармiраванне трупы тэатраў i
камернага хора.

     У вобласцi развiцця паркавай справы

     Зберажэнне дзяржаўных паркаў культуры i адпачынку.  Арганiзацыя
культурна-дасугавай дзейнасцi   праз   заключэнне  сацыяльна-творчых
заказаў. Выкарыстанне  ў  рабоце   ПКiА   гаспадарчага   разлiку   i
самастойнасцi, захаванне частковага бюджэтнага фiнансавання.
     Далейшае ўдасканальванне дзейнасцi па арганiзацыi вольнага часу
насельнiцтва ў  зонах  адпачынку,  прыклубных парках пры гарадскiх i
раённых Дамах культуры.

     Асноўныя накiрункi дзейнасцi музеяў вобласцi

     Далейшае ўдасканаленне    экспазiцыйна-выставачнай    дзейнасцi
музеяў у  адпаведнасцi з сучаснымi патрабаваннямi ў дадзенай галiне.
Стварэнне новых экспазiцый,  здольных прыцягнуць увагу наведвальнiка
адметнай формай  падачы  матэрыяла  i  максiмальнай адасобленасцю ад
iдэалагiчных штампаў i суб'ектывiсцкiх ацэнак.
     Павышэнне якаснага  ўзроўню i пашырэнне тэматыкi стацыянарных i
перасоўных выстаў. Арганiзацыя сiстэматычнага абмену выставамi памiж
музейнымi ўстановамi вобласцi.
     Удасканаленне музейнай   сеткi   вобласцi   i   паляпшэнне   яе
матэрыяльнай базы за кошт стварэння новых, рэканструкцыi памяшканняў
iснуючых музеяў.
     Грунтоўнае вывучэнне  назапашаных  музеямi  фондавых  калекцый,
якое дазволiць   павялiчыць   працэнт    арыгiнальных    экспанатаў,
прадстаўленых на  выставах  i  экспазiцыях,  забяспечыць ашчаднае iх
утрыманне i належны ўлiк. У музеях вобласцi камп'ютэрызацыя фондавых
калекцый.

     Ахова гiстарычнай спадчыны

     Сумесна з  Дзяржаўнай  iнспекцыяй па ахове гiстарычнай спадчыны
ажыццяўляць кантроль за  выкананнем дзеючага заканадаўства ў  галiне
аховы гiстарычнай  спадчыны,  асаблiва  за  выкананнем уласнiкамi  i
карыстальнiкамi нерухомых  каштоўнасцей   патрабаванняў   заключаных
ахоўных абавязацельстваў.
     Далейшае ажыццяўленне мясцовых i абласной праграм "Спадчына".
     Завяршэнне выдання   раённых   гiсторыка-дакументальных  хронiк
"Памяць".

     Асноўныя накiрункi работы з навучальнымi ўстановамi
     культуры i мастацтва

     Iндывiдуалiзацыя вучэбных   планаў   у   навучальных  установах
мастацтваў. Выкарыстоўванне iнiцыятывы выкладчыкаў  шляхам  пераходу
ад дырэктыўнага да дарадчага метаду педагогiкi.
     Развiццё масавага мастацка-эстэтычнага выхавання i прафесiйнага
навучання праз  дзiцячыя  школы  мастацтваў  i  сярэднiя спецыяльныя
навучальныя ўстановы.
     Павелiчэнне кантынгенту   навучэнцаў  мастацкiх  аддзяленняў  i
аддзяленняў харэаграфii i народных  рамёстваў  у  дзiцячых  музычных
школах i школах мастацтваў.
     Сумесна з  навучальнымi  ўстановамi   весцi   прафарыентацыйную
работу ў пошуках таленавiтай моладзi для накiравання яе на вучобу па
творчых спецыяльнасцях у сярэднiя спецыяльныя i вышэйшыя навучальныя
ўстановы.
     Правядзенне штогод  вяснавога   "Кiрмашу   юных   талентаў"   у
Маладзечанскiм музычным вучылiшчы i Мiнскiм вучылiшчы мастацтваў,  а
таксама традыцыйных   конкурсаў   па   музыкальных   спецыяльнасцях,
харэаграфii, мастацкiх   выстаў   "Мая   Радзiма  -  мая  Беларусь",
фестываля дзiцячай творчасцi "Сымон-музыка".
     Справаздачы сярэднiх  спецыяльных устаноў у Белдзяржфiлармонii,
а таксама справаздачы дзiцячых музычных школ i  школ  мастацтваў  па
вынiках навучальнага года.

     Цэнтры эстэтычнага выхавання дзяцей i падлеткаў

     Далейшае развiццё ЦЭВаў, удасканаленне форм i метадаў iх работы
праз тэматычна-вучэбныя праграмы i планы ўрокаў  эстэтычнага  цыкла,
студый i  гурткоў.  Правядзенне  культурна-масавых  мерапрыемстваў з
мэтай выхавання ў  дзяцей  высокiх  духоўных  i  маральных  якасцей,
раскрыццё i   ўдасканаленне   творчых  здольнасцей  асобы,  развiццё
мастацкiх iнтарэсаў,   фармiраванне   ў   падрастаючага    пакалення
эстэтычных густаў.

     Асноўныя накiрункi кадравай палiтыкi

     Арганiзацыя падрыхтоўкi   кадраў   у   Маладзечанскiм  музычным
вучылiшчы i  Мiнскiм  вучылiшчы  мастацтваў  пераважна   з   жыхароў
вобласцi, актыўна выкарыстоўваць  мэтавую,  дагаварную,  кантрактную
формы падрыхтоўкi спецыялiстаў.
     Распрацоўка праграмы    павышэння    квалiфiкацыi   работнiкаў,
кiраўнiкоў i спецыялiстаў устаноў культуры i  мастацтва,  а  таксама
апарата ўпраўлення.
     Забеспячэнне замяшчэння вакантных пасад  кiраўнiкоў  устаноў  i
арганiзацый культуры   абласнога  падпарадкавання  на  конкурснай  i
кантрактнай  аснове.  Арганiзацыя кансультацый  работнiкаў  кадравых
служб, а  таксама  кiраўнiкоў  па  пытаннях  кiравання  персаналам i
дзеючага заканадаўства Рэспублiкi Беларусь аб працы.
     Стварэнне неабходных  умоў  па  адаптацыi маладых спецыялiстаў,
аказанне дапамогi ў асваеннi прафесii праз настаўнiцтва.
     Перыядычнае правядзенне атэстацыi спецыялiстаў устаноў культуры
i апарата кiравання, стварэнне рэзерву кадраў.
     Вывучэнне, пры     дапамозе     псiхолагаў     i    сацыёлагаў,
сацыяльна-псiхалагiчных узаемаадносiн у калектывах органаў i ўстаноў
культуры.
     Правядзенне раённых   i   абласных    конкурсаў    прафесiйнага
майстэрства работнiкаў культуры.

     У вобласцi фiнансава-эканамiчнай дзейнасцi

     Фiнансавае забеспячэнне права насельнiцтва на атрыманне якасных
i разнастайных паслуг,  аказываемых установамi культуры i мастацтва.
Мэтавая фiнансавая падтрымка доўгатэрмiновых праграм па прыярытэтных
напрамках дзейнасцi на конкурснай аснове.  Нарматыўнае фiнансаванне,
у  аснову  якога  пакладзены  колькасны  i  якасны   падыходы   (пры
колькасным  падыходзе памер вылучаемых фiнансавых сродкаў ставiцца ў
залежнасць ад  колькасцi  жыхароў  у  рэгiёне  i  колькасцi  дзеючых
устаноў культуры i мастацтва).
     Больш значнае   прыцягненне  сродкаў  з  пазабюджэтных  крынiц,
мэтанакiраваная i сiстэмная работа з мецэнатамi, рознымi грамадскiмi
фондамi па прыцягненню iх увагi да канкрэтных праграм.
     Разумнае спалучэнне камерцыйных i некамерцыйных асноў.

                                           1998 г.  2000 г.  2005 г.

     Клубныя ўстановы                        811      794      769

 - колькасць клубных аб'яднанняў            4401     4398     4371

 - колькасць гурткоў, калектываў
   мастацкай самадзейнасцi                  3081     3105     3129

 - колькасць калектываў са званнем
   "народны", "узорны"                       152      161      176

     Бiблiятэкi

 - бiблiятэчны фонд (тыс.экз.)             10446,9  10500,0  11000,0

 - колькасць чытачоў (тыс.чал.)              648,5    645,0    640,0

 - выдача бiблiятэчнага фонду
   (тыс.экз.)                              10758,0  10320,0  10240,0

 - лiк наведвальнiкаў (тыс.)                3675,5   3700,0   3800,0

 - чытальнасць                                16,6     16,0     16,0

 - абарачальнасць фонду                        1,0      1,0      1,0

     Музеi                                    16       19       21

 - колькасць адзiнак асноўнага фонду
   захавання (тыс.адзiнак)                   199      200      260

 - колькасць наведвальнiкаў
   (тыс.чал.)                                145,5    150      160

 - колькасць экскурсiй                      4408     4550     4850

 - колькасць выстаў                          166      190      210

     Прафесiйныя калектывы                     3        3        3

 - колькасць спектакляў, праграм             504      612      800

 - колькасць гледачоў (тыс.чал.)              64,9     86,4    129,6

 - колькасць новых пастановак, праграм         9       12       18

     Паркi культуры i адпачынку                5        5        6

 - колькасць праведзеных мерапрыемстваў     1117     1240     1364

 - колькасць аб'ектаў вольнага часу           88       92      106

 - колькасць атракцыёнаў                      46       50       61

 --------------------------------T----T----T----T----T----T----T----
                                 ¦1999¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦2005
 --------------------------------+----+----+----+----+----+----+----
 Накiраванне абiтурыентаў на
 вучобу ў навучальныя ўстановы
 культуры

 Беларускi унiверсiтэт культуры     65   65   70   70   75   75   80

 Акадэмiя музыкi                    25   25   30   30   30   35   35

 Акадэмiя мастацтваў                 5    5    5    5    5    8    8

 Маладзечанскае музычнае
 вучылiшча                          90   90   90   90   90   90   90

 Мiнскае вучылiшча мастацтваў      120  120  120  120  120  120  120

 Магiлёўскi бiблiятэчны тэхнiкум    15   15   15   15   20   20   20

 Пераўтварэнне ДМШ у ДШМ             2    4    1                   2

 Адкрыццё новых школ (фiлiялаў)   1 ф. 2 ф.           2 ф.

 Развiццё сеткi класаў:

     - харэаграфiя                   1    3    1    1    1    1    1

     - мастацкае                     1    2    1    1    1    1

     - тэатральнае                        1         1              1

     - саломапляценне                     2    2    1    1    1

     - разьба па дрэве                    2    2    1    1    1    2

     - харавое аддзяленне                 1         1              1

     - духавыя iнструменты           1         2              1    2

     - струнныя iнструменты          1    2    1              1

     - народныя iнструменты                              2         1

     III. Рэгiянальныя планы развiцця культуры i мастацтва

 ---T-------------------------------T---------T---------------------
 N  ¦      Назва мерапрыемства      ¦Тэрмiн   ¦ Крынiца фiнансавання
 п/п¦                               ¦выканання¦
 ---+-------------------------------+---------+---------------------
  1 ¦               2               ¦    3    ¦          4
 ---+-------------------------------+---------+---------------------
     Барысаўскi раён

  1. Стварэнне на базе Лаўнiцкага СК
     Дома фальклору                  1999      мясцовы бюджэт

  2. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" наступных калектываў
     мастацкай самадзейнасцi:        1999-2001 мясцовы бюджэт

     - харавы калектыў
       Халхолiцкага СДК
       "Крынiчанька"

     - вакальная група
       Навасёлкаўскага СДК

     - цыркавая студыя РДК

  3. Капiтальны рамонт 10 устаноў
     культуры                        1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  5. Пераўтварэнне Стара-Барысаўскай
     дзiцячай музычнай школы ў школу
     мастацтваў                      1999      мясцовы бюджэт

  6. Адкрыццё харавога аддзялення ў
     Стара-Барысаўскай ДШМ           2000      мясцовы бюджэт

  7. Паступовая перадача ўстаноў
     культуры з баланса гаспадарак
     на баланс аддзела культуры
     (Зачысцiнскага, Перасадскага,
     Метчанскага Дамоў культуры,
     Нiўскага, Траянаўскага сельскiх 1999-2005 абласны i мясцовы
     клубаў)                                   бюджэты

  8. Завяршэнне будаўнiцтва новых
     Дамоў культуры ў в.в.Аздзяцiчы, 1999-2005 абласны i мясцовы
     В.Ухалода, К.Слабада                      бюджэты

     Бярэзiнскi раён

  1. Стварэнне Дулебскага Дома       1999-2000 мясцовы бюджэт,
     рамёстваў                                 упраўленне культуры

  2. Адкрыццё школы мастацтваў       1998      абласны i мясцовы
                                               бюджэты

  3. Стварэнне Любушанскага Цэнтра             мясцовы бюджэт,
     традыцыйнай культуры            2000      упраўленне культуры

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  5. Камп'ютэрызацыя РДК             2000      мясцовы бюджэт

  6. Капiтальны i бягучы рамонт
     устаноў культуры (ЦБС;
     Лешнiцкага, Брадзецкага,
     Мiхалеўскага, Селiбскага        1999-2001 мясцовы бюджэт
     СДК; Пагосцкага, Логаўскага СК)           сродкi гаспадарак

     Вiлейскi раён

  1. Стварэнне сацыяльна-бытавых
     цэнтраў у маланаселеных пунктах 1999-2000 мясцовы бюджэт

  2. Рамонт, добраўпарадкаванне
     Любанскага
     адукацыйна-культурнага цэнтра,
     Дома рамёстваў (в.Iзбiно),
     раённай бiблiятэкi, ДМШ
     (в.Далгiнава, в.Любань)         1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Падрыхтоўка да прысваення
     звання "народны" i "узорны":    1999-2000 мясцовы бюджэт

     - харавы калектыў Нарачанскага
       i Iл'янскага СДК;

     - дзiцячы лялечны тэатр
       Ярхоўскага СК

  4. Стварэнне на базе
     Крывасельскага СК
     клуба-майстэрнi                 2000      мясцовы бюджэт

  5. Стварэнне адукацыйна-культурных
     цэнтраў на базе Людвiнаўскага i
     Даўгiнаўскага СДК               2001-2002 мясцовы бюджэт

  6. Стварэнне Дамоў майстроў на
     базе Касцяневiцкага,
     Кавалеўскага, Жарскага,
     Латыгольскага, Стайкоўскага СК  1999-2005 мясцовы бюджэт

  7. Адкрыццё фiлiяла Дома рамёстваў 2004      мясцовы бюджэт

  8. Адкрыццё фiлiяла ДМШ у
     п.Партызанскi                   2000      мясцовы бюджэт

  9. Адкрыццё аддзялення харэаграфii
     ў Iл'янскай ДМШ                 2000      мясцовы бюджэт

     Валожынскi раён

  1. Прыстасаванне будынка i
     стварэнне экспазiцыi музея ў
     г.Валожыне                      1999-2000 мясцовы бюджэт

  2. Капiтальны рамонт (РДК;
     Iвянецкага ГпДК; Валожынскай,
     Iвянецкай, Вiшнеўскай ДМШ; 5    1999-2005 мясцовы бюджэт,
     СДК, 5 СК, 11 бiблiятэк)                  сродкi гаспадарак

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

     Клецкi раён

  1. Стварэнне Дома рамёстваў        1999-2000 мясцовы бюджэт,
                                               упраўленне культуры

  2. Адкрыццё творчай лабараторыi па
     мастацкай самадзейнасцi i
     народнай творчасцi              1999      мясцовы бюджэт

  3. Стварэнне пры РДК i СДК клубаў
     па праблемах маладой сям'i      1999      мясцовы бюджэт

  4. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" наступных калектываў
     мастацкай самадзейнасцi:        1999-2001 мясцовы бюджэт

     - духавы аркестр

     - харавы калектыў Тучанскага
       СДК

     - дзiцячы харэаграфiчны
       калектыў

     - дзiцячы фальклорны калектыў
       Янавiцкага СДК

  5. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  6. Капiтальны рамонт Шчэпiцкага,
     Тучанскага, Арэшнiцкага ДК      1999-2003 мясцовы бюджэт

  7. Капiтальны рамонт i
     прыстасаванне былога будынка
     бiблiятэкi пад iнтернат
     работнiкаў культуры             2002      мясцовы бюджэт

  8. Прыстасаванне былога будынка
     РДК пад музей нацыянальных      1999-2004 абласны i мясцовы
     меньшасцяў                                бюджэты

     Капыльскi раён

  1. Капiтальны рамонт будынка i
     стварэнне музейнай экспазiцыi   1999-2000 абласны бюджэт

  2. Прыбудова да раённага цэнтра
     культуры                        2002-2004 абласны бюджэт

  3. Стварэнне дома-майстэрнi ў
     в.Праснакi                      1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Стварэнне Дома раёмстваў на               мясцовы бюджэт,
     базе Сямежаўскага СДК           2000-2001 упраўленне культуры

  5. Капiтальны рамонт i
     рэканструкцыя (4 бiблiятэкi, 7  1999-2005 мясцовы бюджэт,
     СДК, 1 СК, ДМШ)                           сродкi гаспадарак

  6. Капiтальны рамонт Бучацiнскага
     СДК                             1999-2000 абласны бюджэт

  7. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  8. Камп'ютэрызацыя музея           2001      мясцовы бюджэт

  9. Камп'ютэрызацыя раённага цэнтра
     культуры                        2002      мясцовы бюджэт

     Крупскi раён

  1. Стварэнне цэнтра рамёстваў пры
     музеi                           2001      мясцовы бюджэт

  2. Падрыхтоўка да прысваення
     звання "народны"
     харавога калектыва
     Лянокскага СДК                  1999      мясцовы бюджэт

  3. Рамонт 15 устаноў культуры                абласны i мясцовы
     раёна                           1999-2005 бюджэты

  4. Адкрыццё бiблiятэкi ў Крупках-2 1999      мясцовы бюджэт

  5. Пашырэнне сеткi фiлiялаў цэнтра
     рамёстваў (г.Крупкi,
     в.в.Каменка, Клён, Дакудава)    1999-2001 мясцовы бюджэт

  6. Стварэнне экспазiцыi музея      2001      мясцовы бюджэт

  7. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  8. Камп'ютэрызацыя музейнага фонду 2005      абласны i мясцовы
                                               бюджэты

     Лагойскi раён

  1. Стварэнне раённых клубаў
     "Спадчына", бардаўскай песнi,
     "Сталетнiк", ВIА,
     "Мова дзяцiнства", рок-групы
     "Радыяцыйная бяспека"           1999      мясцовы бюджэт

  2. Стварэнне хат-майстэрань у
     в.в.Калачы, Iзбiшча, Швабы      1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Стварэнне раённага Дома
     рамёстваў                       1999-2001 мясцовы бюджэт

  4. Перапрафiлiраванне 9 клубных
     устаноў у клубы "Ветэран",
     бiблiятэку-клуб                 1999-2000 мясцовы бюджэт

  5. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  6. Адкрыццё харэаграфiчных
     аддзяленняў у школах мастацтваў
     ў г.Лагойске i Плешчанiцы       2000-2001 мясцовы бюджэт

  7. Капiтальны рамонт будынкаў РДК
     i ГДК                           2000-2002 мясцовы бюджэт

  8. Капiтальны рамонт Жасцiнаўскiх
     i Аўгустоўскiх ДК i бiблiятэк   2000-2003 мясцовы бюджэт

  9. Прыбудова дадатковых
     памяшканняў да раённай
     бiблiятэкi                      2001      мясцовы бюджэт

 10. Рэканструкцыя дзiцячай
     бiблiятэкi ў г.Лагойску         2002      мясцовы бюджэт

 12. Завяршэнне будаўнiцтва школы
     мастацтваў ў г.п.Плешчанiцы     1999      мясцовы бюджэт

 13. Капiтальны рамонт будынка школы
     мастацтваў г.Лагойска           1999-2001 мясцовы бюджэт

 14. Стварэнне раённага музея        2004      мясцовы бюджэт

     Любанскi раён

  1. Працяг будаўнiцтва раённага
     Дома культуры                   2004      мясцовы бюджэт

  2. Капiтальны рамонт i
     добраўпарадкаванне будынкаў
     раённага Цэнтра культуры i
     дасуга, парка культуры i
     адпачынку                       1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Прыбудова зала да будынка музея
     Народнай Славы                  1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Набыццё атракцыёна ў парк
     культуры i адпачынку            1999      мясцовы бюджэт

  5. Паступовая перадача ўстаноў
     культуры з баланса гаспадарак
     на баланс аддзела культуры
     (Дарасiнскi, Нежынскi,
     Асавецкi, Соснаўскi (калгас
     Палессе), Соснаўскi
     (э.б.Любанская), Забалацкi
     сельскiя дамы культуры)         1999-2005 мясцовы бюджэт

  6. Камп'ютэрызацыя ЦБС, музея,               абласны i мясцовы
     цэнтра культуры i дасуга        2000-2005 бюджэты

  7. Будаўнiцтва жылога дома для
     работнiкаў культуры (на долевым
     удзеле)                         2000-2005 мясцовы бюджэт

  8. Стварэнне на базе ўстаноў
     культуры маланаселеных пунктаў  1999-2000 мясцовы бюджэт,
     Дамоў сацыяльных паслуг                   сродкi гаспадарак

  9. Адкрыццё на базе Рэдкавiцкага
     СДК школы ткацтва, на базе
     Дарасiнскага СДК - ганчарнай    1999      мясцовы бюджэт,
     майстэрнi                                 упраўленне культуры

 10. Адкрыццё на базе парка культуры
     i адпачынку салона-магазiна па
     продажу мастацкiх вырабаў
     народных майстроў i ўмельцаў    2000      мясцовы бюджэт

 11. Адкрыццё на базе Замошскага,
     Вежанскага сельскiх
     клубаў-бiблiятэк                1999      мясцовы бюджэт

     Маладзечанскi раён

  1. Адкрыццё сеткi фiлiялаў                   мясцовы бюджэт,
     раённага Цэнтра рамёстваў:                упраўленне культуры

     - п.Чысць (выяўленчае           1999
       мастацтва)

     - п.Бярэзiнскае
       (саломапляценне, ткацтва)     2000

     - в.Гарадок (ткацтва, мастацкая
       вышыўка)                      2001

     - в.Вязынка (кавальская
       вытворчасць)                  2002

  2. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Завяршэнне работ на музеi
     М.Багдановiча ў в.Ракуцёўшчына  1999      рэспублiканскi бюджэт

  4. Адкрыццё экспазiцыi ў музеi ў
     в.Плябань                       1999      рэспублiканскi бюджэт

  5. Капiтальны рамонт
     Лебедзеўскага, Вiдзеўшчынскага,
     Гарадоцкага СДК                 1999-2000 мясцовы бюджэт

  6. Пераўтварэнне Чысцiнскай
     дзiцячай музычнай школы ў школу
     мастацтваў                      1999-2000 мясцовы бюджэт

  7. Адкрыццё фiлiяла музея iм.Янкi
     Купалы ў в.Яхiмоўшчына          2000      рэспублiканскi бюджэт

     Мiнскi раён

  1. Адкрыццё 10 школ па
     дэкаратыўна-прыкладному
     мастацтву                       1999-2005 мясцовы бюджэт

  2. Падрыхтоўка на званне "народны"
     наступных калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2003 мясцовы бюджэт

     - хор народнай песнi
       Замастоцкага ЦА

     - фальклорны ансамбль "Жыццё"
       Чурылавiцкага СДК

     - музычны тэатр "Надзея"
       Калодзiшчанскага СДК

     - фальклорны ансамбль
       Чачкоўскага СДК

     - вакальны ансамбль
       Навадворскага ЦК

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС i РЦК       2000      мясцовы бюджэт

  4. Капiтальны рамонт 6 устаноў
     культуры                        2002      мясцовы бюджэт

  5. Выдзяленне жылля для работнiкаў
     культуры                        1999-2002 мясцовы бюджэт

     Пухавiцкi раён

  1. Капiтальны рамонт наступных               мясцовы бюджэт,
     устаноў культуры:                         сродкi гаспадарак

     - Суцiнскi СДК                  1999

     - Дубраўскi СДК                 1999

     - Рудзенская ДМШ                2000

     - Блужскi СДК                   2001

     - Зазерскi СДК                  2001

     - Чырвонакастрычнiцкi СДК       2002

     - Блонскi СДК                   2003

     - Сяргеевiцкi СДК               2004

     - Дукорскi СДК                  2005

  2. Адкрыццё Свiслацкай ДМШ         2000      мясцовы бюджэт

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

     Салiгорскi раён

  1. Капiтальны i бягучы рамонт
     устаноў культуры (13 СДК, 1
     ГДК, 13 бiблiятэк, 10 СК i      1999-2005 мясцовы бюджэт,
     клубаў-бiблiятэк)                         сродкi гаспадарак

  2. Стварэнне калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2005 мясцовы бюджэт

     - харавых i фальклорных (6)

     - танцавальных (3)

     - тэатральных (2)

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Падрыхтоўка на званне "народны"
     2 калектываў                    2000-2005 мясцовы бюджэт

     Слуцкi раён

  1. Капiтальны рамонт i
     рэканструкцыя:                            мясцовы бюджэт

     - Знаменскага СДК               1999-2000

     - Кiраўскага СДК                2002

     - Казловiцкага СДК              1999

     - Алегавiцкага СДК              1999-2000

     - Акцябрскага СК                1999

     - Гольчыцкага СДК               1999

     - Постынскага СДК               1999-2001

     - Замосцкага СДК                1999

     - Серажскага СДК                1999-2000

  2. Адкрыццё дома рамёстваў ў
     в.Квасынiчы                     1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Стварэнне творчых калектываў i
     аб'яднанняў:                              мясцовы бюджэт

     - дэкаратыўна-прыкладнога
       мастацтва                     1999

     - дзiцячы фальклорны калектыў   1999

     - танцавальны калектыў          2000

     - дзiцячы хор (хлопчыкi)        2001

     - тэатральная студыя            2001

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  5. Адкрыццё майстэрнi па
     лозапляценню пры Селiшчанскiм   2000      мясцовы бюджэт,
     СДК                                       упраўленне культуры

     Старадарожскi раён

  1. Завяршэнне будаўнiцтва РДК      1999-2000 абласны бюджэт

  2. Перадача на баланс аддзела
     культуры з баланса гаспадарак
     Шчыткавiцкага, Языльскага,
     Паставiцкага, Палажэвiцкага,              абласны i мясцовы
     Навадарожскага СДК              1999-2003 бюджэты

  3. Завяршэнне будаўнiцтва
     Шапчыцкага сельскага клуба      1999-2000 сродкi гаспадарак

  4. Капiтальны рамонт будынкаў 5    1999-2004 мясцовы бюджэт,
     СДК:                                      сродкi гаспадарак

     - Паставiчы

     - Шчыткавiчы

     - Новыя Дарогi

     - Горкi

     - Пасека, 4 СК, 2 бiблiятэкi

  5. Капiтальны рамонт будынка i
     камп'ютэрызацыя ЦБС             2000-2001 мясцовы бюджэт

  6. Стварэнне Дома народных
     рамёстваў на базе Палажэвiцкага
     СДК                             1999-2000 мясцовы бюджэт

  7. Стварэнне музея ў г.Старыя
     Дарогi                          2000-2001 мясцовы бюджэт

     Стаўбцоўскi раён

  1. Будаўнiцтва
     маладзёжна-культурнага цэнтра   1999-2005 мясцовы бюджэт

  2. Рэканструкцыя гарадскога парка,
     выставачнай залы                1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  4. Адкрыццё класа рамёстваў па
     лозапляценню на базе
     Кнотаўшчынскай СШ               1999      мясцовы бюджэт

  5. Капiтальны рамонт
     Любкаўшчынскага СДК             1999-2000 мясцовы бюджэт

     Нясвiжскi раён

  1. Стварэнне на базе Сноўскага СДК
     маладзёжнага цэнтра             2000-2002 мясцовы бюджэт

  2. Рэарганiзацыя Мiцькавiцкага СДК
     у Дом рамёстваў                 1999-2000 мясцовы бюджэт

  3. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2000 мясцовы бюджэт

     - ансабль "Зарнiца" Нясвiжскай
       ДМШ

     - фальклорны калектыў
       "Свiтанак" Аношкаўскага СДК

  4. Рэалiзацыя раённай праграмы               мясцовы бюджэт,
     падтрымкi бiблiятэк             1998-2000 сродкi гаспадарак

  5. Камп'ютэрызацыя РЦКiА           2000-2003 мясцовы бюджэт

  6. Рэканструкцыя будынка
     Нясвiжскай ДМШ                  1999      мясцовы бюджэт

  7. Капiтальны рамонт               1999-2003 мясцовы бюджэт,
     Грыцкавiцкага, Карцэвiцкага               сродкi гаспадарак
     i Астроўскага СДК

     Уздзенскi раён

  1. Будаўнiцтва раённага Дома
     культуры                        2000-2004 абласны бюджэт

  2. Адкрыццё ў дзiцячай школе
     мастацтваў аддзялення
     дэкаратыўна-прыкладнога
     мастацтва з наступнымi класамi: 1999-2000 мясцовы бюджэт

     - разьбы па дрэве

     - салома-, лозапляценнi

     - ганчарства

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Капiтальны рамонт РДК           1999-2000 мясцовы бюджэт

  5. Адкрыццё дома майстроў ў
     в.Каменка                       1999      мясцовы бюджэт

  6. Адкрыццё хаты ганчара пры
     раённым гiсторыка-краязнаўчым
     музеi                           1999      мясцовы бюджэт

  7. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2001 мясцовы бюджэт

     - харэаграфiчны дзiцячы
       калектыў

     - ансамбль народнай песнi
       Лiцвянскага СДК

     - аматарскае аб'яднанне
       "Чараўнiцы" Хатлянскага СДК

  8. Капiтальны рамонт устаноў
     культуры (гiсторыка-краязнаўчы
     музей, дзiцячая школа
     мастацтваў, цэнтральная
     бiблiятэка, Цепленьскi СДК,
     Таўкачэвiцкi СК)                2000-2003 мясцовы бюджэт

     Смалявiцкi раён

  1. Капiтальны рамонт будынка i
     стварэнне экспазiцыi музея ў    1999-2000 абласны i мясцовы
     г.Смалявiчы                               бюджэты

  2. Адкрыццё школы мастацтваў       1999      абласны i мясцовы
                                               бюджэты

  3. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2002 мясцовы бюджэт

     - харавы калектыў Пятровiцкага
       СДК

     - вакальны ансамбль ветэранаў
       вайны i працы "Сябры песнi"
       Смалявiцкага ГДК

     - дзiцячы фальклорны ансамбль
       "Зорачка" Смалявiцкай школы
       мастацтваў

  4. Рамонт i добраўпарадкаванне               мясцовы бюджэт,
     ГДК, дзiцячай бiблiятэкi,                 сродкi гаспадарак
     Смалявiцкай ДМШ,
     Красназнаменскага СК,
     Барсукоўскага СДК, Пекалiнскага
     СДК, Чорнасцежскай
     бiблiятэкi-клуба, Драчкаўскага
     СК, Слабацкога СК,
     Аз.-Слабацкога СК,
     Задамлянскага СК, Усяжскага
     СДК, Жажэлкаўскага СК,
     Пятровiцкага СДК, Iзбiцкага СК

  5. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  6. Камп'ютэрызацыя ГДК             2001      мясцовы бюджэт

     Чэрвенскi раён

  1. Адкрыццё выставачнай залы музея 2000      мясцовы бюджэт

  2. Адкрыццё майстэрнi па ткацтву
     пры Клiнацкiм СДК               1999      мясцовы бюджэт

  3. Стварэнне Чарноградскага цэнтра
     фальклору                       2000      мясцовы бюджэт

  4. Адкрыццё майстэрнi па ткацтву i
     вышыванню пры Шасцiснопскiм СДК 1999      мясцовы бюджэт

  5. Адкрыццё ў дзiцячай школе
     мастацтваў наступных класаў:              мясцовы бюджэт

     - разьбы па дрэве               2000

     - струнна-смычковых
       iнструментаў                  2001

     - мастацкай керамiкi            2003

     - домры                         2004

  6. Камп'ютэрызацыя музейнага фонду 2002      мясцовы бюджэт

  7. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  8. Рамонт i рэканструкцыя 16
     устаноў культуры                1999-2005 мясцовы бюджэт

  9. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2000 мясцовы бюджэт

     - ансамбль народнай песнi
       Раванiцкага СДК

     - фальклорны гурт "Скарбнiца"
       Чарнаградскага СДК

     - дзiцячы харэаграфiчны калектыў
       Чэрвенскай ДШМ

     - дзiцячы тэатральны калектыў
       Чэрвенскай ДШМ

     - ансамбль народных
       iнструментаў Чэрвенскай ДШМ

       г.Барысаў

  1. Стварэнне на базе кiнатэатра
     "Перамога" маладзёжнага
     культурнага цэнтра              1999      мясцовы бюджэт

  2. Перавод дзiцячай школы
     мастацтваў у новае памяшканне   2000      мясцовы бюджэт

  3. Камп'ютэрызацыя музея
     г.Барысава                      2000-2001 абласны бюджэт

  4. Капiтальны рамонт:                        мясцовы бюджэт

     - гарадскога Палаца культуры    1999-2001

     - цэнтральнай гарадской
       бiблiятэкi                    1999

     - дзiцячай музычнай школы       1999-2000

     - фiлiяла N 1 цэнтральнай
       гарадской бiблiятэкi          2000

  5. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  6. Набыццё атракцыённай тэхнiкi
     для парка культуры i адпачынку  1999-2005 мясцовы бюджэт

     г.Вiлейка

  1. Стварэнне пры выставачнай зале
     музея ўмоў для дзейнасцi клуба
     творчай iнтэлiгенцыi            2000      мясцовы бюджэт

  2. Рамонт будынка Цэнтра
     эстэтычнага выхавання i
     добраўпарадкаванне прылягаючай
     тэрыторыi                       2004      мясцовы бюджэт

  3. Рэканструкцыя раздзелаў музея
     "Вiлейка", "Вытокi"
     (археалогiя), "Сям'я", "Пакуты"
     (рэпрэсii на Вiлейшчыне) з
     улiкам новых архiўных звестак
     па гiсторыi края, новых
     фондавых паступленняў           2000      мясцовы бюджэт

  4. Добраўпарадкаванне тэрыторыi
     музея (пл.Свабоды, 1) для
     стварэння музея камянёў         2003-2004 мясцовы бюджэт

  5. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

  6. Камп'ютэрызацыя музейнага фонду 2005      мясцовы бюджэт

     г.Маладзечна

  1. Завяршэнне будаўнiцтва ГДК      2000      абласны i мясцовы
                                               бюджэты

  2. Завяршэнне будаўнiцтва
     абласнога музея                 2000      абласны бюджэт

  3. Стварэнне пры ГДК цэнтра        2004      мясцовы бюджэт,
     рамёстваў                                 упраўленне культуры

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2000 мясцовы бюджэт

  5. Рэканструкцыя дзiцячай
     мастацкай школы                 2000      мясцовы бюджэт

  6. Будаўнiцтва адмiнiстратыўнага
     будынка гарадскога парка
     культуры i адпачынку            2001-2003 мясцовы бюджэт

  7. Абсталяванне атракцыённай
     тэхнiкай гарадскога парка
     культуры i адпачынку            1999-2005 мясцовы бюджэт

  8. Завяршэнне рэканструкцыi
     абласнога тэатра лялек
     "Батлейка"                      2000      абласны бюджэт

  9. Стварэнне гарадскога цэнтра
     адпачынку моладзi               2004      мясцовы бюджэт

 10. Будаўнiцтва жылога дома (на
     долевым удзеле) для работнiкаў
     культуры i мастацтва горада     2000-2005 мясцовы бюджэт

     г.Салiгорск

  1. Прыстасаванне былога памяшкання
     д/с N 8 пад ДМШ                 2000      мясцовы бюджэт

  2. Адкрыццё бiблiятэкi-фiлiяла N 3
     у новым мiкрараёне              2003      мясцовы бюджэт

  3. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2000      мясцовы бюджэт

     г.Слуцк

  1. Падрыхтоўка да выдання каталога
     "Народнае мастацтва i мастацкiя
     промыслы Случчыны"              2000      мясцовы бюджэт

  2. Правядзенне штогод гарадскога
     фестываля "Танцуйце з намi" для
     папулярызацыi i развiцця
     танцавальнага жанру             1999-2005 аддзел культуры

  3. Адкрыццё студыi бальнага танца  2000      мясцовы бюджэт

  4. Падрыхтоўка да прысваення
     звання "народны" калектывам
     мастацкай самадзейнасцi:                  мясцовы бюджэт

     - фальклорны гурт "Мазаiка"     1999

     - аркестр рускiх народных
       iнструментаў                  1999

  5. Адкрыццё гарадской выставачнай
     залы                            2000      мясцовы бюджэт

  6. Арганiзацыя серыi выстаў
     прафесiйных мастакоў,
     ураджэнцаў Случчыны             1999-2005 мясцовы бюджэт

  7. Адкрыццё фiлiяла дзiцячай
     мастацкай школы ў мiкрараёне
     "Паўднёвым"                     1999      мясцовы бюджэт

  8. Правядзенне штогадовага
     конкурсу юных мастакоў "Мая
     радзiма - Случчына"             1999-2005 мясцовы бюджэт

  9. Адкрыццё музея лiтаратуры i
     мастацтва (фiлiял краязнаўчага
     музея)                          2001      мясцовы бюджэт

 10. Камп'ютэрызацыя музея           1999      мясцовы бюджэт

 11. Адкрыццё фiлiяла бiблiятэкi ў
     мiкрараёне                      2000      мясцовы бюджэт

 12. Камп'ютэрызацыя ЦБС             2005      мясцовы бюджэт

 13. Правядзенне рамонта будынкаў:             мясцовы бюджэт

     - гарадскога Дома культуры      1999

     - цэнтра вольнага часу          1999

     - дзiцячай музычнай школы       2000

     - дзiцячай мастацкай школы      2000

     - краязнаўчага музея            2001

     г.Заслаўе

  1. Падрыхтоўка на званне "народны"
     i "узорны" наступных калектываў
     мастацкай самадзейнасцi:                  мясцовы бюджэт

     - ансамбль народнай песнi
       "Рагнеда"                     1999

     - духавы аркестр                2000

     - дзiцячы фальклорны ансамбль
       "Вяснянкi"                    2000

     - школа-студыя сучаснага
       бальнага танца                2000

     - ансамбль народных
       iнструментаў                  2000

  2. Стварэнне калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2000 мясцовы бюджэт

     - эстрадна-танцавальнай студыi

     - тэатра лялек

     - танцавальнага калектыва

  3. Пабудова летняй танцпляцоўкi    1999-2000 БЗОСП

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2001 мясцовы бюджэт

  5. Адкрыццё бiблiятэкi-фiлiяла N 3
     ў мiкрараёне "Кладачкi" на базе
     бiблiятэчнага пункта            2003-2004 мясцовы бюджэт

  6. Адкрыццё харавога аддзялення
     ДШМ                             1999      мясцовы бюджэт

  7. Рамонт устаноў культуры         1999-2005 мясцовы бюджэт

     г.Жодзiна

  1. Адкрыццё гарадскога             1999-2001 абласны i мясцовы
     краязнаўчага музея                        бюджэты

  2. Падрыхтоўка на званне "народны"
     калектываў мастацкай
     самадзейнасцi:                  1999-2001 мясцовы бюджэт

     - вакальна-iнструментальны
       ансамбль ГДК

     - ансамбль танца "Кружаўнiца"
       ПК ВА "БелАЗ"

  3. Капiтальны рамонт фiлiяла ГДК   1999      абласны i мясцовы
     "Равеснiк"                                бюджэты

  4. Прыстасаванне былога памяшкання 1999-2001 абласны i мясцовы
     д/с N 10 пад ДМШ                          бюджэты

     Дзяржынскi раён

  1. Капiтальны рамонт дзiцячай
     школы мастацтваў, Плашаўскага
     СК, цэнтральнай бiблiятэкi,
     гiсторыка-краязнаўчага музея,
     гарадскога дзiцячага парка, ГДК 1999-2001 мясцовы бюджэт

  2. Будаванне Дварышчанскага СДК    2000      мясцовы бюджэт

  3. Будаванне летняга амфiтэатра ў
     гарадскiм парку                 1999-2000 мясцовы бюджэт

  4. Камп'ютэрызацыя ЦБС             1999-2001 мясцовы бюджэт

  5. Камп'ютэрызацыя музейнага фонду 2002      мясцовы бюджэт

  6. Падрыхтоўка калектываў да
     прысваення звання "народны" i
     "узорны":                                 мясцовы бюджэт

     - ансамбль народных
       iнструментаў "Экспромт"
       Фанiпальскага ГпДК            1999

     - ансамбль народнай песнi
       Баравiкоўскага СДК            2002

     - жаночая вакальная група ЦДК
       п.Энергетыкаў                 2003

     - хор ветэранаў вайны i працы
       ЦДК п.Энергетыкаў             2001

     - студыя эстраднай песнi "Iдэя
       плюс"                         1999

     - студыя арыгiнальнага танца
       "Альянс" ГДК                  2001

     - духавы аркестр Станькаўскай
       дзiцячай музычнай школы       1999-2000

     - харэаграфiчны калектыў
       Дзяржынскай школы мастацтваў  2005

       Мядзельскi раён

  1. Адкрыццё майстэрнi па ткацтву   2004      мясцовы бюджэт,
     на базе Латвянскага СДК                   упраўленне культуры

  2. Адкрыццё цэнтра рамёстваў у     1999      мясцовы бюджэт,
     г.п.Крывiчы, ГпДК                         упраўленне культуры

  3. Адкрыццё Дома абрадаў у
     Баярскiм СДК                    2000      мясцовы бюджэт

  4. Адкрыццё Дома фальклору ў       2005      мясцовы бюджэт,
     Чараўкоўскiм СДК                          упраўленне культуры

  5. Падрыхтоўка на прысваенне
     звання "народны" калектывам
     мастацкай самадзейнасцi:        1999      мясцовы бюджэт

     - фальклорны ансамбль песнi
       Мядзельскага ГпДК

     - квартэт Мядзельскай ДМШ

  6. Выданне зборнiка "Святы,
     абрады, гульнi Мядзельшчыны"    2000      мясцовы бюджэт

  7. Камп'ютэрызацыя музейнага фонду 2005      мясцовы бюджэт

  8. Стварэнне музея гiсторыi возера
     Нарач, фiлiяла музея Народнай   2000      абласны i мясцовы
     Славы                                     бюджэты

  9. Рамонт 10 устаноў культуры      1999-2005 мясцовы бюджэт

     IV. Развiццё манументальнага мастацтва

 ------------------T---T----------------T--------T---------T--------
 Горад, раён, вёска¦ N ¦Каму i  ў памяць¦Форма   ¦Тэрмiн   ¦Крынiцы
                   ¦   ¦аб якой падзеi  ¦ўвекаве-¦устаноўкi¦фiнанса-
                   ¦   ¦                ¦чання   ¦         ¦вання
 ------------------+---+----------------+--------+---------+--------
          1        ¦ 2 ¦        3       ¦   4    ¦    5    ¦   6
 ------------------+---+----------------+--------+---------+--------
 г.п.Свiслач         1. А.Р.Чарвякову,   помнiк    2002 г.  рэс-
                        партыйна-                           публ.,
                        палiтычнаму                         абласны
                        дзеячу Беларусi                     бюджэты


 г.п.Рудзенск        2. М.Чароту,        помнiк    2006 г.  рэс-
                        вядомаму                            публ.,
                        беларускаму                         абласны
                        паэту i                             бюджэты
                        грамадскаму
                        дзеячу

 г.Капыль            3. Ц.Гартнаму,      помнiк    2007 г.  рэс-
                        вядомаму                            публ.,
                        беларускаму                         абласны
                        пiсьменнiку                         бюджэты


 в.Арэшкавiчы        4. I.Жыновiчу,      помнiк    2007 г.  рэс-
 Пухавiцкага раёна      вядомаму                            публ.,
                        музычнаму                           абласны
                        дзеячу Беларусi,                    бюджэты
                        народнаму артысту
                        СССР

 г.Салiгорск         5. Воiнам-iнтэрна-  помнiк    2003 г.  мясцовы
                        цыяналiстам                         бюджэт

 в.Пасадзец          6. З.Бядуле,        мемары-   2006 г.  мясцовы
 Лагойскага раёна       вядомаму         яльная             бюджэт
                        беларускаму      дошка
                        пiсьменнiку

 г.п.Плешчанiцы      7. Герою Савецкага  мемары-   2003 г.  мясцовы
                        Саюза Меркушаву  яльная             бюджэт
                        А.М.             дошка

 г.п.Плешчанiцы      8. Герою Савецкага  мемары-   2001 г.  мясцовы
                        Саюза Шуту М.К.  яльная             бюджэт
                                         дошка

 в.Малiнаўка         9. А.Русаку,        мемары-   2004 г.  мясцовы
 Капыльскага раёна      вядомаму         яльная             бюджэт
                        беларускаму      дошка
                        паэту

 в.Прысынак         10. Шыдлоўскаму      мемары-   2003 г.  мясцовы
 Уздзенскага раёна      П.I.,            яльная             бюджэт
                        самадзейнаму     дошка
                        кампазiтару,
                        заслужанаму
                        дзеячу
                        культуры
                        Рэспублiкi
                        Беларусь

 к-з "Чырвоная      11. Шаблыка К.I.,    мемары-   1999 г.  мясцовы
 змена"                 Герою            яльная             бюджэт
 Любанскага раёна       Сацыялiстычнай   дошка
                        Працы,
                        заслужанаму
                        работнiку
                        сельскай
                        гаспадаркi
                        Рэспублiкi
                        Беларусь

 в.Калоднiца        12. Прышчэпаву       мемары-   2001 г.  мясцовы
 Крупскi раён           Д.Ф. - наркому   яльная             бюджэт
                        земляробства     дошка
                        рэспублiкi ў
                        1924-1929 г.г.

 г.Крупкi           13. Калачынскаму     мемары-   2002 г.  мясцовы
                        М.I., паэту,     яльная             бюджэт
                        перакладчыку,    дошка
                        грамадскаму
                        дзеячу

 г.Заслаўе          14. Iзяславу-        помнiк    2000 г.  рэс-
                        кнiжнiку,                           публ.,
                        гiстарычнай                         абласны
                        асобе Заслаўя                       бюджэты


 г.Заслаўе          15. Яну Лiсiцкаму i  памятныя  2000 г.  рэс-
                        Яну Хоцьку,      знакi              публ.,
                        гiстарычным                         абласны
                        дзеячам Заслаўя,                    бюджэты
                        працаваўшым i
                        пахаваным у
                        Заслаўi

     V. Рэстаўрацыя, рэканструкцыя i кансервацыя помнiкаў
        гiсторыка-культурнай спадчыны

 ---T-------------------------------T---------T---------------------
 N  ¦   Месцазнаходжанне аб'екта    ¦Тэрмiн   ¦ Крынiца фiнансавання
 п/п¦                               ¦выканання¦
 ---+-------------------------------+---------+---------------------
  1 ¦               2               ¦    3    ¦          4
 ---+-------------------------------+---------+---------------------
     Бярэзiнскi раён

  1. Сядзiбны дом гр.Патоцкага,
     г.Беразiно (рэстаўрацыя)        2000-2004 рэспублiканскi бюджэт

     Барысаўскi раён

  2. Помнiк воiнам у в.Зембiн (выраб
     i ўстанаўленне)                 2000      мясцовы бюджэт

  3. Помнiк воiнам на могiлках у
     в.Чырвоная Слабада              2003      мясцовы бюджэт

     Валожынскi раён

  4. Касцёл Св.Юзефа у г.Валожыне -
     помнiк архiтэктуры XIX века     2000      рэспублiканскi бюджэт

     Клецкi раён

  5. Палацава-паркавы ансамбль,
     в.Янавiчы                       2000-2005 мясцовы бюджэт

  6. Палацава-паркавы ансамбль
     "Радзiвiлiмонта", в.Ч.Зорка     2003-2005 мясцовы бюджэт

     Капыльскi раён

  7. Сядзiбны дом 1 пал. XVIII ст.   2000-2003 рэспубл.,
     у в.Грозава (кансервацыя)                 мясцовы бюджэты

     Лагойскi раён

  8. Старажытны парк у г.п.Лагойск   2000-2002 мясцовы бюджэт

     Маладзечанскi раён

  9. Траецкi касцёл Бернардзiнцаў,
     в.Бенiца (рэстаўрацыя)          2000      рэспублiканскi бюджэт

     Мядзельскi раён

 10. Мядзельскi замак, помнiк
     XV-XVIII ст.ст., паўвостраў
     "Замак" воз.Мястра
     (археалагiчныя раскопкi,
     рэканструкцыя i кансервацыя)    2000-2001 рэспублiканскi бюджэт

 11. Сядзiба ў в.Ольшава             2000      рэспублiканскi бюджэт

     Нясвiжскi раён

 12. Палацава-паркавы ансамбль       2005      рэспублiканскi бюджэт

     Пухавiцкi раён

 13. Уязная брама ў былым маёнтку ў
     в.Дукора                        2000-2002 рэспублiканскi бюджэт

      Чэрвенскi раён

 14. Палацава-паркавы комплекс у
     г.п.Смiлавiчы                   2000-2003 рэспублiканскi бюджэт

 15. Палацава-паркавы комплекс у
     в.Раванiчы                      2005      рэспублiканскi бюджэт

     Смалявiцкi раён

 16. Помнiк садова-паркавага
     мастацтва ў в.Шыпяны            1999-2001 абласны камiтэт
                                               прыродных рэсурсаў,
                                               мясцовы бюджэт

     г.Жодзiна

 17. Рэканструкцыя мемарыяла
     мацi-патрыётцы А.Ф.Купрыянавай  1999      мясцовы бюджэт

     г.Заслаўе

 18. Касцёл св.Девы Марыi
     (рэстаўрацыя)                   2000      рэспублiканскi бюджэт

     г.Слуцк

 19. Гасцiны двор                    2001      рэспублiканскi бюджэт

     Дзяржынскi раён

 20. Парк гр.Чапскага ў в.Станькава  2001-2005 абласны i мясцовы
                                               бюджэты