Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб прававой дапамозе i прававых адносiнах па грамадзянскiх, сямейных, працоўных i крымiнальных справах*

Уступіў у сілу 30 ліпеня 1995 года

__________________________

*Ратифицирован Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 9 февраля 1995 г. «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 27, ст. 358).

 

Рэспубліка Беларусь і Рэспубліка Польшча, названыя ў далейшым «Дагаворныя Бакі», кіруючыся жаданнем далейшага развіцця сяброўскіх адносін паміж абедзвюма дзяржавамі, а таксама ў мэтах паглыблення і ўдасканалення ўзаемнага супрацоўніцтва паміж абедзвюма дзяржавамі ў галіне прававых адносін, вырашылі заключыць гэты Дагавор і дамовіліся аб ніжэйвыкладзеным: