Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие*

Вступил в силу для Республики Беларусь 13 марта 2001 года

______________________________

*Ратыфікаваны Пастановай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь ад 17 кастрычніка 1996 г. «Аб ратыфікацыі Пратакола аб забароне або абмежаванні прымянення мін, мін-пастак і іншых прыстасаванняў з папраўкамі і Пратакола аб асляпляльнай лазернай зброі, якія прыкладаюцца да Канвенцыі аб забароне або абмежаванні прымянення відаў звычайнай зброі, што могуць лічыцца наносячымі празмерныя пашкоджанні або маючымі невыбіральнае дзеянне».

Статья 1. Дополнительный протокол

Следующий протокол прилагается к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие («Конвенция»), в качестве Протокола ІV: