Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Саюзным Урадам Саюзнай Рэспублікі Югаславія аб пазбяганнi двайнога падаткаабкладання ў дачыненнi да падаткаў на даходы i маёмасць*

Уступіла ў сілу 24 лістапада 1998 года

______________________________

*Ратифицировано Законом Республики Беларусь от 6 ноября 1998 г. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» (Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь, 1999 г., № 18, ст. 327).

Урад Рэспублікі Беларусь і Саюзны Урад Саюзнай Рэспублікі Югаславія, жадаючы заключыць Пагадненне аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў на даходы і маёмасць з мэтай стварэння стабільных умоў для ўсебаковага развіцця эканамічнага і іншага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі, асабліва ў галіне працяглых формаў узаемнага супрацоўніцтва і інвестыцый, пагадзіліся аб наступным: