ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА СТАТЫСТЫКI I АНАЛIЗУ
 РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
 31 жнiўня 2001 г. № 72

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ФОРМЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ СТАТЫСТЫЧНАЙ
СПРАВАЗДАЧНАСЦI 1-КМ "СПРАВАЗДАЧА АБ АСТАТКАХ, ПАСТУПЛЕННI
I РАСХОДЗЕ ПРЫРОДНЫХ, СIНТЭТЫЧНЫХ АЛМАЗАЎ I ЗВЫШЦВЁРДЫХ
МАТЭРЫЯЛАЎ У IНСТРУМЕНЦЕ, ПАРАШКАХ I ПАСТАХ"
 ___________________________________________________________
 Утратило силу постановлением Министерства статистики и
 анализа от 28 мая 2004 г. № 77 (зарегистрировано в
 Национальном реестре - № 8/11087 от 09.06.2004 г.)
 <W20411087> 

 _ На падставе Палажэння аб Мiнiстэрстве статыстыкi i аналiзу
Рэспублiкi Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 19 красавiка 2000 г. № 547 "Вопросы
Министерства статистики и анализа Республики Беларусь" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 41, 5/3022),
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь пастанаўляе:
 1. Зацвердзiць прыкладзеную форму дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасцi 1-км "Справаздача аб астатках, паступленнi i
расходзе прыродных, сiнтэтычных алмазаў i звышцвёрдых матэрыялаў у
iнструменце, парашках i пастах" гадавой перыядычнасцi i ўвесцi яе ў
дзеянне, пачынаючы са справаздачы за 2001 год.
 2. Зацвердзiць прыкладзеную iнструкцыю па запаўненню формы
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi 1-км "Справаздача аб
астатках, паступленнi i расходзе прыродных, сiнтэтычных алмазаў i
звышцвёрдых матэрыялаў у iнструменце, парашках i пастах" i ўвесцi яе
ў дзеянне, пачынаючы са справаздачы за 2001 год.
 3. Распаўсюдзiць указаную ў пункце 1 дадзенай пастановы форму
дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасцi на юрыдычныя асобы, iх
адасобленыя падраздзяленнi ўсiх форм уласнасцi.

Мiнiстр У.I.ЗIНОЎСКI

 -----------------------------------------------------------------¬
 ¦ ДЗЯРЖАЎНАЯ СТАТЫСТЫЧНАЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ ¦
 ¦ Канфiдэнцыяльнасць гарантуецца атрымальнiкам iнфармацыi ¦
 L-----------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------¬
 ¦ СПРАВАЗДАЧА ¦
 ¦ аб астатках, паступленнi i расходзе прыродных, ¦
 ¦ сiнтэтычных алмазаў i звышцвёрдых матэрыялаў ¦
 ¦ у iнструменце, парашках i пастах ¦
 ¦ за 200_ год ¦
 L--------------------------------------------------
 Форма 1-км
 ----------------------------------------¬
 ¦Назва арганiзацыi, якая складае ¦ ЗАЦВЕРДЖАНА
 ¦справаздачу ___________________________¦ Пастанова Мiнiстэрства
 ¦ (поўная назва ў ¦ статыстыкi i аналiзу
 ¦_______________________________________¦ Рэспублiкi Беларусь
 ¦ адпаведнасцi са статутам) ¦ 31.08.2001 № 72
 ¦Назва вышэйстаячай арганiзацыi ________¦
 ¦_______________________________________¦ Гадавая
 ¦ (галоўнае ўпраўленне (упраўленне), ¦-------------------------¬
 ¦_______________________________________¦¦Прадстаўляюць 17 ¦
 ¦ трэст, аб'яднанне, канцэрн) ¦¦студзеня юрыдычныя асобы¦
 ¦Орган кiравання _______________________¦¦i iх адасобленыя ¦
 ¦ (мiнiстэрства, канцэрн,¦¦падраздзяленнi ўсiх форм¦
 ¦_______________________________________¦¦уласнасцi: ¦
 ¦ камiтэт, iншы орган кiравання, ¦¦органу дзяржаўнай ¦
 ¦_______________________________________¦¦статыстыкi па ўказанню ¦
 ¦ грамадскае аб'яднанне ¦¦абласнога, Мiнскага ¦
 ¦Форма ўласнасцi _______________________¦¦гарадскога ўпраўленняў ¦
 ¦Паштовы адрас _________________________¦¦статыстыкi; ¦
 L----------------------------------------¦сваёй вышэйстаячай ¦
 ¦арганiзацыi. ¦
 L-------------------------

 ----------------------------------------------------------------¬
 ¦ КОДЫ ¦
 +-------T-----T-----T------T------T-------T-----T------T--------+
 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦ формы ¦арга-¦арга-¦органа¦галiны¦асноў- ¦тэры-¦формы ¦арганi- ¦
 ¦ па ¦нiза-¦нiза-¦кiра- ¦па ¦нага ¦торыi¦(вiду)¦зацыйна-¦
 ¦ ОКУД ¦цыi -¦цыi -¦вання ¦ОКОНХ ¦вiду ¦па ¦улас- ¦прававой¦
 ¦ ¦скла-¦скла-¦(гра- ¦ ¦экана- ¦СОАТО¦насцi ¦формы па¦
 ¦ ¦даль-¦даль-¦мад- ¦ ¦мiчнай ¦ ¦па ¦ОКОПФ ¦
 ¦ ¦нiка ¦нiка ¦cкага ¦ ¦дзей- ¦ ¦ОКФС ¦ ¦
 ¦ ¦даку-¦даку-¦аб'яд-¦ ¦насцi ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦мента¦мента¦нання)¦ ¦па ОКЭД¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦па ¦па ¦па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ОКПО ¦ОКЮЛП¦СООУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 +-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+--------+
 ¦0608016¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 L-------+-----+-----+------+------+-------+-----+------+---------

 (карат - код па ОКЕИ 162)
----T-------------T----------T-----T----T-----T----------T-----T-------T------
Ну- ¦Назва ¦Код па ОКП¦Аста-¦Пас-¦Зрас-¦Апрача ¦Аста-¦Астаткi¦У тым
мар ¦iнструментаў,¦ ¦так ¦ту- ¦хода-¦таго, ¦так ¦алмазаў¦лiку
рад-¦парашкоў i ¦ ¦на ¦пiла¦вана ¦рэалiзава-¦на ¦у ¦зноша-
ка ¦паст з ¦ ¦пача-¦з ¦з па-¦на з ¦канец¦iнстру-¦ныя,
 ¦прыродных, ¦ ¦так ¦па- ¦чатку¦пачатку ¦спра-¦менце, ¦якiя
 ¦сiнтэтычных ¦ ¦года ¦чат-¦года ¦года iншым¦ваз- ¦якiя ¦падля-
 ¦алмазаў i ¦ ¦ ¦ку ¦ ¦прадпрыем-¦дач- ¦адпра- ¦гаюць
 ¦звышцвёрдых ¦ ¦ ¦года¦ ¦ствам ¦нага ¦цаваны ¦здачы
 ¦матэрыялаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(арганiза-¦года ¦i не- ¦на пе-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цыям) ¦ ¦прыгод-¦рапра-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----+ ¦ны, а ¦цоўчыя
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рэс-¦iншых¦ ¦таксама¦прад-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуб-¦дзяр-¦ ¦адходы,¦прыем-
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лiкi¦жаў ¦ ¦якiя ¦ствы
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неаб- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходна ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здаваць¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на пе- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рапра- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цоўчыя ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прад- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прыем- ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствы ¦
----+-------------+----------+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8
----+-------------+----------+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1 ¦I. Усяго ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦прыродных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦алмазаў у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнструменце, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦парашках i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пастах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(сума радкоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦2-13) ¦3973020000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 ¦ У тым лiку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 2 ¦ у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ наканечнiках¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ да прыбораў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ вымярэння ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ цвёрдасцi i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ актыўнага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кантролю, у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ iголках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ гравёрных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ а таксама да¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ прыбораў для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ вымярэння ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ шурпатасцi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ паверхнi ¦3973020001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 3 ¦ у валоках ¦3973020002¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 4 ¦ у разцах ¦3973020003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 5 ¦ у свердлах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ выбарачных i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ для лiнз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ да акуляраў ¦3973020004¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 6 ¦ у шкларэзах ¦3973020005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 7 ¦ у алмазах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ аправах для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ праўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ рэзьба- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ шлiфавальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кругоў ¦3973020006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 8 ¦ у долатах i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ галоўках для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ бурэння ¦3973020007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 9 ¦ у каронках i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ расшыраль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ нiках ¦3973020008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 10 ¦ у карандашах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ для праўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ абразiўных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кругоў ¦3973020009¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 11 ¦ у пласцiнах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ грабянях i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ iншым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ спецыяльным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ iнструменце ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ для праўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ абразiўных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кругоў ¦3973020010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 12 ¦ у ролiках ¦3973020011¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 13 ¦ у алмазна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ абразiўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ iнструменце ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ з парашкоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ прыродных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ алмазаў ¦3973030000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 ¦ з iх: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 14 ¦ у кругах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ адразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ сегментных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ штрыпсавых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ пiлах ¦3973030001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 15 ¦ у парашках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ i мiкра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ парашках ¦3973030002¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 16 ¦II. У ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнструменце ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦з полiкрышта-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦лiчных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сiнтэтычных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦алмазаў ¦3970120000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 17 ¦III. У ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнструменце ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦са ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦звышцвёрдых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦матэрыялаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦(эльбору), у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦кругах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пастах i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦шкурках ¦3970130000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 18 ¦IV. У ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦алмазна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦абразiўным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнструменце з¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сiнтэтычных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦алмазных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦парашкоў - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦усяго ¦3974040000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 ¦ З iх: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 19 ¦ у кругах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ адразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ сегментных i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ штрыпсавых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ пiлах ¦3974040001¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------
 20 ¦ у парашках i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ мiкра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ парашках ¦3974040002¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------------+----------+-----+----+-----+----+-----+-----+-------+------

 Даведка аб расходзе алмазнага iнструменту
 ў параўнаннi з зацверджанымi нормамi

----T-------------------------------T----------T--------------T---------------
Ну- ¦Назва iнструментаў, парашкоў i ¦Код па ОКП¦Зрасходавана ў¦Меркавалася
мар ¦паст з прыродных, сiнтэтычных ¦ ¦справаздачным ¦зрасходаваць па
рад-¦алмазаў i звышцвёрдых ¦ ¦годзе на ¦зацверджаных
ка ¦матэрыялаў ¦ ¦вытворчасць ¦нормах
 ¦ ¦ ¦прадукцыi +-----T---------
 ¦ ¦ +-----T--------+усяго¦у тым
 ¦ ¦ ¦усяго¦у тым ¦ ¦лiку
 ¦ ¦ ¦ ¦лiку ¦ ¦адходы
 ¦ ¦ ¦ ¦адходы ¦ ¦
----+-------------------------------+----------+-----+--------+-----+---------
 А ¦ Б ¦ В ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4
----+-------------------------------+----------+-----+--------+-----+---------
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 1 ¦Усяго прыродных алмазаў у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦iнструменце, па якiм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦зацверджаны нормы (сума радкоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦3-5, 7-12, 14, 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦Алмазна-абразiўны iнструмент з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦прыродных алмазаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ З яго: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 3 ¦ валокi ¦3973020002¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 4 ¦ разцы ¦3973020003¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 5 ¦ свердлы выбарачныя ¦3973020004¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 7 ¦ алмазы, аправы, iголкi для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ праўкi рэзьбашлiфавальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ кругоў ¦3973020006¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 8 ¦ долата i галоўкi для бурэння ¦3973020007¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 9 ¦ каронкi i расшыральнiкi ¦3973020008¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 10 ¦ карандашы для праўкi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ абразiўных кругоў ¦3973020009¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 11 ¦ пласцiны, грабянi i iншы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ спецыяльны iнструмент для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ праўкi абразiўных кругоў ¦3973020010¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 12 ¦ ролiкi ¦3973020011¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 ¦Алмазна-абразiўны iнструмент з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦парашкоў прыродных алмазаў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ З яго: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 14 ¦ кругi адразныя сегментныя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ i штрыпсавыя пiлы ¦3973030001¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 15 ¦ парашкi i мiкрапарашкi ¦3973030002¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 16 ¦Iнструмент з полiкрышталiчных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сiнтэтычных алмазаў ¦3970120000¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 17 ¦Iнструмент са звышцвёрдых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦матэрыялаў (эльбору), кругi, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦пасты i шкуркi ¦3970130000¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 ¦Алмазна-абразiўны iнструмент з ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦сiнтэтычных алмазных парашкоў ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ З яго: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 19 ¦ кругi адразныя сегментныя i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ штрыпсавыя пiлы ¦3974040001¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ +-----+--------+-----+---------
 20 ¦ парашкi i мiкрапарашкi ¦3974040002¦ ¦ ¦ ¦
 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+-------------------------------+----------+-----+--------+-----+---------

Кiраўнiк _________________ __________________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)

Галоўны бухгалтар _______________ __________________________
 (подпiс) (iнiцыялы, прозвiшча)
_________________________
 (дата)
___________________________
(прозвiшча выканаўцы, тэл.)

 ЗАЦВЕРДЖАНА
 Пастанова Мiнiстэрства
 статыстыкi i аналiзу
 Рэспублiкi Беларусь
 31.08.2001 № 72

 Iнструкцыя па запаўненню формы дзяржаўнай статыстычнай
 справаздачнасцi 1-км "Справаздача аб астатках, паступленнi
 i расходзе прыродных, сiнтэтычных алмазаў i звышцвёрдых
 матэрыялаў у iнструменце, парашках i пастах"

 Глава 1. Агульныя палажэннi

 1. Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме 1-км
"Справаздача аб астатках, паступленнi i расходзе прыродных,
сiнтэтычных алмазаў i звышцвёрдых матэрыялаў у iнструменце, парашках
i пастах" (далей - справаздача) складаюць штогадова юрыдычныя асобы,
iх адасобленыя падраздзяленнi (далей - прадпрыемствы) усiх форм
уласнасцi, якiя атрымлiваюць прыродныя, сiнтэтычныя алмазы i
звышцвёрдыя матэрыялы i расходуюць iх на вытворчыя,
навукова-даследчыя, лабараторныя i iншыя мэты.
 2. Юрыдычныя асобы прадстаўляюць справаздачу 17 студзеня органу
дзяржаўнай статыстыкi па ўказанню абласнога, Мiнскага гарадскога
ўпраўленняў статыстыкi па месцы свайго знаходжання i сваёй
вышэйстаячай арганiзацыi.
 3. Адасобленыя падраздзяленнi, якiя знаходзяцца на самастойным
балансе, маюць разлiковы (бягучы) рахунак, высылаюць справаздачу 17
студзеня органу дзяржаўнай статыстыкi па ўказанню абласнога,
Мiнскага гарадскога ўпраўленняў статыстыкi па месцы свайго
знаходжання i сваёй вышэйстаячай арганiзацыi.
 4. Справаздачнасць па адасобленых падраздзяленнях, якiя не
знаходзяцца на самастойным балансе, прадстаўляецца юрыдычнай асобай
цi самiмi адасобленымi падраздзяленнямi ў адпаведнасцi з парадкам,
якi ўстаноўлены юрыдычнай асобай, па ўзгадненню са статыстычным
органам па месцы знаходжання адасобленага падраздзялення.
 У справаздачу ўключаецца рух усiх вiдаў алмазнага iнструменту,
якi зрасходаваны i якi падлягае выкарыстанню на дадзеным
прадпрыемстве, уключаючы алмазны iнструмент, якi паступае для
камплектацыi выпускаемай прадукцыi.
 Прадпрыемствы - вытворцы алмазнага iнструменту даныя аб руху
алмазнай сыравiны, якая выкарыстоўваецца на вытворчасць iнструменту,
парашкоў i паст i ў тым лiку на вырабы для ўласнага спажывання, а
таксама даныя аб руху прыродных алмазаў у зярне ў справаздачы не
паказваюць, а адлюстроўваюць iх у справаздачы па форме 3-дм "Отчет
об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление
алмазных инструментов и бриллиантов", зацверджанай загадам
Мiнiстэрства статыстыкi i аналiзу Рэспублiкi Беларусь ад 10 жнiўня
1999 г. № 184 "Об утверждении форм государственной статистической
отчетности по статистике материальных ресурсов и внешней торговли"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 9, 8/790; № 85, 8/3954; № 92, 8/4072).

 Глава 2. Парадак запаўнення справаздачы

 5. Вага алмазаў у вырабах паказваецца ў каратах з дакладнасцю
да адной дзесятай карата. Адзiн карат роўны 0,2 грама.
 Калi якi-небудзь вiд iнструменту, парашкоў i паст з прыродных,
сiнтэтычных алмазаў i звышцвёрдых матэрыялаў не меў руху за
справаздачны перыяд, тады графы прыходу i расходу па адпаведнаму
радку пракрэслiваюцца i запiсваюцца толькi астаткi.
 6. Вага алмазаў у долатах, буравых галоўках i ў iншых вiдах
алмазнага iнструменту, як новых, так i часткова адпрацаваных, як
тых, што захоўваюцца на складах, так i тых, якiя знаходзяцца на
рабочых месцах, у справаздачы паказваецца па першапачатковай вазе
алмазаў (у каратах), якая паказана ў пашпартах цi iншых дакументах
на гэтыя вырабы, незалежна ад меры iх зносу. Калi пашпарты на
некаторыя алмазныя вырабы адсутнiчаюць i першапачатковая вага iх
невядома, тады вага алмазаў у гэтых вырабах вызначаецца па дастах
або тэхнiчных умовах.
 7. У графах 1 "Астатак на пачатак года" i 6 "Астатак на канец
справаздачнага года" паказваюцца ўсе астаткi алмазаў у алмазным
iнструменце, парашках i пастах, якiя знаходзяцца на заводскiх,
цэхавых i прамежкавых складах, кладоўках i непасрэдна на рабочых
месцах, на станках i ў прыборах (па пашпарту), уключаючы
эксплуатацыйны запас, якi створаны для бесперабойнай работы
прадпрыемства, а таксама ў вырабах з прыродных алмазаў, якiя
перададзены iншым прадпрыемствам для перашлiфоўкi, але лiчацца на
балансе падсправаздачнай арганiзацыi. У гэтыя графы справаздачы
ўключаюцца таксама выяўленыя нястачы i страты алмазных вырабаў, якiя
не спiсаны з балансу ва ўстаноўленым парадку. Астаткi алмазаў у
iнструменце, парашках i пастах, паказаныя ў графе 1, павiнны
супадаць з астаткамi, якiя паказаны ў графе 6 папярэдняй
справаздачы.
 У выпадку разыходжанняў гэтых даных неабходна ў тлумачальнай
запiсцы да справаздачы паказаць, за кошт чаго змянiлiся даныя
астаткаў на пачатак справаздачнага года ў параўнаннi з астаткамi на
канец папярэдняга года.
 Прадпрыемствы-вытворцы - пастаўшчыкi алмазнага iнструменту ў
графах 1 i 6 паказваюць астаткi iнструменту, якi будзе
выкарыстоўвацца для ўласных патрэб (спажывецкiя астаткi).
 8. У графе 2 "Паступiла з пачатку года" паказваецца агульная
колькасць алмазаў у iнструменце, парашках i пастах, якiя паступiлi ў
справаздачным годзе, уключаючы аплачаныя, але яшчэ не паступiўшыя на
склад прадпрыемства, якое складае справаздачу, з усiх крынiц: у
складзе абсталявання, станкоў i прыбораў, а таксама iншыя
паступленнi.
 9. У графе 3 "Зрасходавана з пачатку года" паказваецца агульная
колькасць алмазнага iнструменту, парашкоў i паст, зрасходаваных у
справаздачным годзе на вытворчыя патрэбы, на навукова-даследчыя,
лабараторныя, вучэбныя i iншыя мэты, уключаючы нястачы i страты
алмазаў у iнструменце, парашках i пастах, спiсаных з балансу ва
ўстаноўленым парадку.
 Адпрацаваныя алмазныя вырабы спiсваюцца ў расход i паказваюцца
ў графе 3 па першапачатковай вазе алмазаў у iх па пашпартах цi iншых
дакументах.
 Велiчыня зносу прыродных алмазаў у вырабах i iнструменце можа
быць спiсана ў расход i адлюстравана ў справаздачы толькi ў тых
выпадках, калi пасля перастаноўкi i перашлiфоўкi алмазаў будзе
зменена на падставе ўзважвання першапачатковая вага алмазаў, якая
ўказана ў пашпартах цi ўлiковых дакументах на гэтыя вырабы.
 10. У графах 4 i 5 "Апрача таго, рэалiзавана з пачатку года
iншым прадпрыемствам (арганiзацыям)" паказваецца колькасць алмазаў у
алмазным iнструменце, парашках i пастах, рэалiзаваная прадпрыемствам
(арганiзацыям) Рэспублiкi Беларусь i iншых дзяржаў.
 11. У графе 7 "Астаткi алмазаў у iнструменце, якiя адпрацаваны
i непрыгодны, а таксама адходы, якiя неабходна здаваць на
перапрацоўчыя прадпрыемствы" i ў графе 8 "У тым лiку зношаныя, якiя
падлягаюць здачы на перапрацоўчыя прадпрыемствы" паказваюцца астаткi
алмазаў у непрыгодным iнструменце, а таксама адходы алмазаў, якiя
падлягаюць здачы на перапрацоўчыя прадпрыемствы ва ўстаноўленым
парадку.
 Даныя па кожнаму радку справаздачы па графе 1 плюс графа 2
мiнус графы 3-5 павiнны быць роўнымi даным графы 6.
 Даныя па кожнай графе справаздачы павiнны быць роўнымi суме
даных радкоў 2-13.
 12. Даведку аб расходзе алмазнага iнструменту ў параўнаннi з
зацверджанымi нормамi прадпрыемствы, якiя расходуюць iнструмент з
сiнтэтычных алмазаў, а таксама якiя расходуюць менш як 5 каратаў
прыроднага алмазнага iнструменту ў год, запаўняюць па нормах,
распрацаваных i зацверджаных самiмi прадпрыемствамi, а якiя
расходуюць больш як 5 каратаў алмазнага iнструменту ў год,
запаўняюць даведку па нормах, узгодненых з Рэспублiканскiм унiтарным
прадпрыемствам "Мiжгалiновая гаспадарча-разлiковая лабараторыя па
нармiраванню расходу i эканомii каштоўных металаў i каштоўных
камянёў" Мiнiстэрства прамысловасцi Рэспублiкi Беларусь i
зацверджаных ва ўстаноўленым парадку.
 Даныя ў даведцы па кожнай графе павiнны раўняцца суме даных
радкоў 3-5, 7-12, 14, 15.

 Заўвага. Тэрмiналогiя, якая прыведзена ў дадзенай iнструкцыi,
выкарыстоўваецца толькi для запаўнення гэтай справаздачы. _